29 حوت 1397

RSS Facebook

خبر های جدید

نقش جوانان درانتخابات ریاست جمهوری با اهمیت می باشد

نقش جوانان درانتخابات ریاست جمهوری با اهمیت می باشد

کابل باختر/ 29/ حوت اداره فیفا ، معینیت امور جوانان وزارت...

چهار طالبان مسلح در هلمند کشته شدند

چهار طالبان مسلح در هلمند کشته شدند

لشکرگاه 29 حوت باختر در حمله نظامیان در ولایت هلمند دیروز...

بازداشت پنج مرد به ظن قاچاق مواد مخدر در ننگرهار

بازداشت پنج مرد به ظن قاچاق مواد مخدر در ننگرهار

جلال آباد 29 حوت باختر پنج مرد در پیوند به قاچاق...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتترینکوت 21 قوس باختر
نظامیان آسترلیایی به گونه ی کامل ولایت ارزگان را ترک گفتند.
این نظامیان از ده سال به این سو درچارچوب تیم پی آر تی یا بازسازی ولایتی درارزگان حضورداشتند.
روزگذشته نظامیان آسترلیایی به گونه ی کامل تاسیسات نظامی شان درمیدان هوایی ارزگان را به نظامیان افغان سپردند وخود درآستانه ی سال دوهزار و چهارده روند برگشت به کشورشان را سرعت بخشیدند.
پس از برافراشته شدن بیرق افغانستان برفراز تاسیسات نظامی نظامیان آسترلیایی درمیدان هوایی ارزگان ، سفیرآسترلیا درکابل گفت که کشورش همچنان برای انکشاف وبازسازی افغانستان وتقویه ی نظامیان افغان به کمک هایش ادامه خواهد داد.
جنرال محمدرسول قندهاری قوماندان لوای چهارم اردو مستقر درارزگان دراین مراسم از آسترلیا خواست تا همچنان برای خودکفایی دفاعی نظامیان اردوبه کمک هایش ادامه دهد.
ازسوی دیگرامیرمحمد آخند زاده والی ارزگان نیزبا اشاره به تمویل برخی برنامه های انکشافی ازسوی کشورآسترلیا ازمقامات این کشورخواست تا پس ازخروج نیروهای شان ازافغانستان نیز به انکشاف افغانستان کمک کنند.
سفیرامریکا درکابل نیز دراین مراسم حضورداشت. او با اشاره به نزدیک شدن سال دوهزاروچهارده وپایان ماموریت نظامی ناتودرافغانستان ، گفت که جهان همچنان برای ترقی ، انکشاف افغانستان وخودکفایی نظامیان افغان به کمک های شان ادامه خواهند داد.
با خروج نیروهای آسترلیایی ازارزگان درحال حاضرتنها تعدادی ازنظامیان امریکایی دراین ولایت حضوردارند.
با نزدیک شدن سال دوهزاروچهارده که درآن ماموریت نظامی ناتوپایان می یابد ، مقامات افغانستان تلاش دارند تا با جلب کمک های جهان به تقویه وخوکفایی نظامیان افغان بپردازند.

شهرغزنی21 قوس باختر
مردان مسلح ناشناس یک تعویذ نویس را درولایت غزنی تیرباران کردند.
عبدالله صبح امروزهنگامی که ازخانه اش درمحله ای موسوم به نانی درشهرغزنی به سوی دکانش درحرکت بود آماج حمله ی مردان مسلح قرارگرفت وجان باخت.
شاهدان عینی می گویند که مهاجمان موترسایکل سوارپس ازتیرباران این تعویذ نویس ازمحل فرارکردند.
اسدالله انصافی آمرامنیت قوماندانی پولیس ولایت غزنی به خبرگزاری باخترگفت، این مرد تعویذ نویس به سوی کارش درحرکت بود که آماج حمله ی مهاجمان قرارگرفت وکشته شد.
انصافی دست داشتن طالبان دراین رویداد را رد کرد وگفت که خصومت های شخصی احتمالاً انگیزه ی اصلی تروراین تعویذ نویس بوده است.
درین حال خانواده ی این مرد می گویند که وی با هیچ کسی دشمنی شخصی نه داشته است.
آمرامنیت قوماندانی پولیس غزنی می گوید که جستجوها برای شناسایی ودستگیری عاملان این حمله آغازشده است.

ترینکوت 21 قوس باختر
چهارطالب مسلح درجریان یک درگیری درولایت ارزگان کشته شدند.
دراین درگیری که ناوقت روزگذشته درولسوالی چارچینو رخ داد دو طالب مسلح دیگر دستگیرشده اند.
درگیری هنگامی رخ داد که نظامیان درجریان یک عملیات ویژه ی پاکسازی آماج حمله ی گروهی ازطالبان مسلح قرارگرفتند.
یک قوماندان پولیس ولسوالی چارچینوی ولایت ارزگان به خبرگزاری باخترگفت که دراین درگیری چهارطالب مسلح کشته ودوتن دیگرشان دستگیر شدند.
به گفته ی این قوماندان پولیس ، دراین درگیری به نظامیان آسیب نه رسیده است.

کابل باختر/ 21/ قوس
رییس خزاین وزارت مالیه میگوید که چهار شرکت معتبر خارجی علاقمند خریداری کابل بانک نو اند.
محمد آقا کوهستانی رییس خزاین وزارت مالیه به آژ انس باختر گفت که چهار شرکت معتبر از کشورهای امریکا ، کانادا ، امارات متحده عربی و هانگ کانگ علاقمند خرید کابل بانک جدید اند.
به گفته این مقام وزارت مالیه افغانستان قرار است این چهار شرکت تا پنج روز آینده پیشنهاد خرید کابل بانک نو را به وزارت مالیه ارائه دهند مگر آقای کوهستانی بر این نکته تاکید میکند که وضعیت کابل بانک نو نسبت به دوسال گذشته بهتر شده و آن وزارت غرض فروش این بانک عجله ندارد مگر به شرکت که از لحاظ فنی و مدیریتی توانمند باشد فروخته خواهد شد.
قرار گفته رییس خزاین وزارت مالیه در حال حاضر کابل بانک نو چهارصدوهفتاد میلیون افغانی سپرده های بانکی دارد.
کابل بانک بعداز بروز مشکلات پولی تحت کنترول دولت در آورده شد و دولت یک مقدار پول را غرض جلوگیری از ورشکست شدن این بانک به گونه قرضه در اختیار آن بانک قرارداد و کمیسیون ویژۀ غرض تصفیه این بانک ایجاد گردید تا پول هائیکه در این بانک به گونه غیرقانونی وغیر معیاری مورد استفاده قرارگرفته جمعآوری شود مگر تاکنون معلوم نیست چه مقدار از این پول دو باره جمعآوری شده است.
رییس خزاین وزارت مالیه مسئله تصفیه کابل بانک را کار آن وزارت نمیداند و میگوید مدیریت تصفیه تحت نظر بانک مرکزی فعال است .
قسمت اعظم پول کابل بانک سابق در خرید ویلا بیرون از کشور و امور ساختمانی مورد استفاده قرارگرفته بود، مگر رییس خزاین وزارت مالیه میگوید که کابل بانک جدید درحال حاضر سرمایه گذاری ندارد.

پنجشنبه ، 21 قوس 1392 ، 11:28

چهل میلیون دالر به فروش میرسد

کابل باختر/ 21/ قوس
بانک مرکزی چهل میلیون دالر امریکایی را به فروش میرساند.
بانک مرکزی با ارسال خبرنامه به آژانس باختر دراین باره نوشته، دافغانستان بانک چهل میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی روز شنبه بیست و سوم قوس سالروان بطور لیلام بفروش میرساند.
عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را قبلاً طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار دافغانستان بانک تحویل نموده اند میتوانند در داوطلبی شرکت نمایند و برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم دو روز تصفیه نمایند.
عموم اشتراک کننده گان میتوانند تا فورمه های داوطلبی را ساعت نه صبح روز شنبه از مدیریت عملیات بازار اخذ نموده و ساعت 30/9 دو باره به موظفین مربوط تسلیم نمایند.
آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند.
میتوانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و در لیلام های بعدی اشتراک نمایند.
قابل تذکر دانسته میشود که تسویه قسمی معاملات مجاز نمی باشد برنده گان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یکمرتبه بطور نقده و حواله در مدت زمان معینه تحویل بانک نمایند.

کابل/ باختر 21قوس
اداره امنیت ملی انفجار امروز در ساحه ششدرک کابل را ناشی از شارتی برق در یک انبار خواند.
به گزارش آژانس باختر اداره امنیت ملی با انتشار اعلامیه گفته است،

حوالی ساعت 10:30 صبح امروز در یکی از تاسیسات امنیت ملی واقع شش درک مواد منفجره که چندی قبل توسط منسوبین امنیت ملی از مخالفین مسلح کشف و ضبط گردیده و قرار بود به پروسه دایاگ تحویل داده شود، به اثر عوامل تخنیکی انفجار نموده که سبب حریق در انبار شد که خوشبختانه تلفات جانی را در قبال ندارد.
تحقیقات ابتدائی نشان میدهد که عامل انفجار شارتی برق در داخل دیپوی متذکره میباشد.
 

کابل/ باختر/21قوس
شماری از  اعضای شورای ملی و متنفذان ولایت های شمال کشور امروز در دیدار با معاون دوم رییس جمهور، پاره از مشکلات مردم را بیان داشتند .
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس اطلاعاتی باختر ،در این ملاقات دیدار کنندگان نخست در مورد مشکلات محیطی باشندگان ولایات شمال کشور در زمینه های مختلف معلومات داده و خواستار ارگان های ذیربط در امر رسیدگی به مشکلات و نیازمندی مردم  ولایات شمال شدند.
آنان توجه و رسیدگی به مشکلات محیطی مردم را گامی مهمی در راستای تحکیم روابط بین دولت و ملت عنوان نموده و بر فراهم شدن سهولت های بیشتر در عرصه تجارت و سرمایه گذاری و رفع مشکلات که به نحوی مانع سرمایه گذاری در کشور می شوند نیز تاکید نمودند.
سپس محمد کریم خلیلی معاون دوم رییس جمهور، از توجه و تلاش دیدار کنندگان در جهت انعکاس  خواسته ها و مطالبات باشندگان ولایات شمال کشور ابراز قدر دانی نموده و ضمن با اهیمت خواندن نقش نمایندگان مردم و متنفدان محلی در رسیدگی به مشکلات مردم، به توجه ارگان های ذیربط در زمینه تاکید نمود.
معاون  دوم رییس جمهور با توجه به اهمیتِ رشد و شکوفایی اقتصادی در کشور، فراهم نمودن سهولت های لازم برای سرمایه گذاری و همچنین حمایت و تشویق سرمایه گذاران را از مکلفیت های دولت عنوان نموده گفت که دولت افغانستان هموراه تلاش نموده است تا زمینه های مساعدی را به منظور توسعه اقتصادی فراهم نماید.
معاون دوم رییس جمهور تلاش در جهت فراهم شدن سهولت های بیشتر برای جذب سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذران را از اولویت های اساسی دولت افغانستان خوانده تصریح نمود که ترقی و پیشرفت افغانستان بدون توجه به توسعه اقتصادی ممکن نخواهد بود.

پنجشنبه ، 21 قوس 1392 ، 10:36

یک دختر جوان در غزنی خود کشی کرد

کابل/ باختر/ 21قوس
یک دخترجوان شب گذشته درولایت غزنی دست به خودکشی زد.
به اساس بررسی های ابتدایی فقر وگرسنه گی انگیزه اصلی خودکشی این دختر شانزده ساله بوده است.
ماموران پولیس می گویند، پس از آگاهی ازموضوع با جسد بی جان این دختر جوان  روبه رو شده اند.
داکتربازمحمد همت رییس شفاخانه مرکزی غزنی می گوید، نشانه های ریسمان در گردن این دختر شانزده ساله نشان می دهد که وی خودش را حلق آویزکرده است.
به گفته داکترهمت علایمی ازلت وکوب دربدن این دختربه چشم نخورده که نشان دهد وی مورد خشونت قرارگرفته باشد.
شکریه ولی رییس امورزنان ولایت غزنی به آژانس باخترگفت که فقروگرسنه گی انگیزه اصلی خود کشی زیبا بوده است.
همسایه های زیبا درمحله خاک غریبان شهرغزنی می گویند که وی تنها با مادرش زنده گی می کرده و پس از روز ها گرسنه گی و فقر به زنده گی اش پایان داده است.

پنجشنبه ، 21 قوس 1392 ، 10:35

هفت طالب مسلح در کندز کشته شدند

شهرکندز21 قوس باختر
هفت طالب مسلح درجریان درگیری با نیروهای امنیتی درولایت کندزکشته شدند.
این درگیری حوالی ساعت ده شب گذشته هنگامی رخ داد که گروهی ازطالبان مسلح بالای کاروان نظامیان درنزدیکی بازارولسوالی امام صاحب حمله کردند.
یک قوماندان پولیس ولسوالی امام صاحب ولایت کندزبه آژانس باخترگفت که دراین درگیری هفت طالب مسلح کشته شدند.
به گفته این قوماندان ، دراین درگیری به سربازان آسیب نه رسیده است.
گفته میشود که تعدادی از جنگ افزار و یک واسطه طالبان نیزبه دست نیروهای امنیتی افتاده است.

پنجشنبه ، 21 قوس 1392 ، 10:36

یک بزرگ قومی در فاریاب کشته شد

میمنه 21 قوس باختر
یک بزرگ قومی شب گذشته درولایت فاریاب درنتیجه حمله مردان مسلح ناشناس کشته شد.
محمد نعیم بای حوالی ساعت نه ونیم شب گذشته درداخل خانه اش درشهرمیمنه مرکزفاریاب مورد حمله قرارگرفت وجان باخت.
یک تن ازهمسایه های این بزرگ قومی به آژانس باخترگفت که مردان مسلح محمد نعیم بای را در خوابگاهش تیرباران کرده اند.
مسوولان محلی فاریاب تاکنون درباره این رویداد ابراز نظر نه کرده اند.
اقارب محمد نعیم بای می گوید که وی یک سرمایه دار بود و احتمالاً به دست یکی از قرض دارانش کشته شده است.
نعیم بای وظیفه دولتی نه داشت اما سالها به عنوان بزرگ قومی درشهرمیمنه شناخته می شد.
تاکنون هویت مهاجمان و انگیزه اصلی ترور این بزرگ قومی روشن نه شده است.