23 عقرب 1397

RSS Facebook

خبر های جدید

داکترکمال سادات : جوانان دربخش های مختلف مصروف خدمت به مردم افغانستان میباشند

داکترکمال سادات : جوانان دربخش های مختلف مصروف خدمت به مردم افغانستان میباشند

کابل باختر22 عقرب داکتر کمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات و...

فاضل سانچارکی برهمکاری های فرهنگی و رسانه یی عربستان با افغانستان تاکید کرد

فاضل سانچارکی برهمکاری های فرهنگی و رسانه یی عربستان با افغانستان تاکید کرد

کابل باختر22 عقرب فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتشرن باختر 15 حمل
عملیات مشترک نظامی تحت نام "آزادی" از سوی اردوی ملی و پولیس ملی در ولسوالي خوشامند ولایت پکتیکا دیروز آغاز شده است.
جنرال زمری قوماندان لوای دوم قول اردوی 203 تندر به آژانس باخترگفت، این عملیات در ولسوالی خوشامند ولایت پکتیکا به منظور پاکسازی ساحه از وجود شورشیان و مخالفین مسلح دولت راه اندازی شده است.
از شروع این عملیات تاكنون دو نفر از مخالفین دولت کشته و پنج تن دیگر زخمی شده اند.
همچنین سی حلقه ماین توسط نیروهای امنیتی نیز کشف و خنثی شده است.
وی خاطر نشان ساخت که عملیات "آزادی" در ولسوالی های مقر و گیلان ولایت غزنی نیز گسترش مي يابد .

گردیز باختر 15 حمل
قوماندان قول اردی 203 تندر دریک کنفرانس خبری دست آورد های سال 1391 آن قوماندانی را با خبرنگاران برشمرد.
تورن جنرال محمد شریف یفتلی قوماندان قول اردوی 203 تندر به خبرنگار آژانس باختر گفت که قوماندانی قوا اردوی 203 تندر در سال گذشته درهر سه روز یک عملیات محاربوی را در ولایات لوگر، میدان وردک ،پکتیا ، پکتیکا ، خوست وغزنی راه اندازی نموده است.
یفتلی افزود که در این عملیات ها شش صد مخالف مسلح کشته و از 2327 حمله دشمن جلوگیری گرديده است.
وی خاطر نشان ساخت که منسوبان این قوماندانی در جریان عملیات ها به تعدادیکهزار چهارصد ماین ضد پرسونل ، ضدوسایط وضد تانک را کشف وخنثی نمودند.
قوماندان قول اردوی 203 تندر در مورد تلفات نظامی افغان اشاره نکرد اما خاطر نشان ساخت که دراین عملیات ها تلفات افراد نظامی افغان کم بوده است.
وی همچنان درمورد تلفات افراد ملکی گفت که افراد ملکی اکثرا" قربانی ماینهای کنار جاده ای مخالفان مسلح دولت بوده اند.
یفتلی گفت که منسوبان این قوماندانی در سال جدید برعلاوه وظایف یومیه موظف اند تا امنیت حوزه های توزیع تذکره برقي و حوزه های انتخاباتی را تامین نمایند.
او دراخیر خاطر نشان ساخت که این عملیات ها همه به تنهایی انجام شده و نیرو های ائتلاف نقش حمایت کننده داشته اند

 

كابل باختر 14 باختر

محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا دیروزدرگردهمايى سالانه مشاعره عنعنوى گل نارنج که به حضور صدها تن از شاعران وعلاقمندان درتالارقصرشاهی ننگرهاربرگزارشده بودشرکت نمود.

به اسا س معلو مات دفتر مطبوعاتي مشرانو جرگه به آژانس باختر،

نایب اول مشرانوجرگه در صحبتی گفت ميله گل نارنج به منظور استقبال از آمدن بهار دراین ولايت سرسبز(همیشه بهار)برگزار مي شود،  که با آمدن بهار و رويش سبزه و سرسبزي و زيبايي هاي طبيعت و سرانجام شگفتن گل نارنج مي باشد. وافزود به استقبال ازبهارعلاوه ازتجلیل ميله گل نارنج ، ميله هاي موسمی دیگر نیز مانند ميله گل سرخ در مزارشريف،میله توت درپنجشیروکاپیسا، ميله گل انار در قندهار، ميله گل ارغوان درپروان، ميله گل سنجد در لوگر ،ميله گل سيب در ميدان  وشماری ازولایت های دیگربه بهانه های گوناگون ازآمدآمدبهاراستقبال نموده وبه مشاعره می پردازند.

  ایزدیارمتعهدگردیددرچوکات صلاحیت های قانونی خویش ازهمچومناسبت های تاریخی وملی حمایت خواهدنمود.این محفل که به میزبانی ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت ننگرهارراه اندازی گردیده بود درآن علاوه ازشاعران وعلاقمندان گل آغاشیرزی والی ننگرهار ،سناتوران ،اعضای شورای ولایتی ومقامات محلی آن ولااشتراک داشتند.

  همچنان ایزدیاردرحالیکه سناتورلطف الله بابانیزحاضربودطی نشست جداگانه باگل آغاشیرزی والی ولایت ننگرهاردرقصرشاهی آن ولایت دیداروملاقات نمود.

  درملاقات ایزدیارازکارکردهای والی آن ولادرعرصه باسازی ونوسازی ،احیای زیربناها،تامین امنیت  به نیکویی یادآورنموده ،اظهارامیدواری نمودتاکارکردهای موصوف وبرخی ازولایان ممتازماننداستادعطامحمدنوروالی بلخ الگوباشد به سایرمسوولین حکومتی.

 هکذا درنشست نایب اول مجلس سنا ووالی ننگرهار پیرامون اوضاع جاری درکشور،سپردن مسوولیت های امنیتی به نیروها افغان وحمایت جامعه جهانی پس ازسال 2014،وضعیت امنیتی درولایت ننگرهارصحبت وتبادل نظرنموده بروحدت ملی ،یکپارچگی اقوام مختلف درکشورتاکیدنمودند.

  همینگونه نایب اول مشرانوجرگه ازمدرسه حضرت عمرفاروق (رض)درولسوالی رودادبازدیدنموده ومشکلات اهالی آن ولسوالی رااستماع نمود.

   نایب اول مجلس سناپیرامون نقش علماومدارس درتامین ثبات وامنیت درکشورصحبت نموده اضافه نمودافتتاح وفعالیت همچومدارس درداخل کشورسبب می گرددتاوالدین فرزندان شانراجهت فراگیری دروس دینی به بیرون ازافغانستان نفرستاده وجلوتوطئه های دشمنان صلح وثبات رابگیرند.هکذامولوی فضل الله حکیم یک تن ازاستادان مدرسه یادشده ازبازدیدنایب اول مجلس سناازولایت ننگرهاراظهارقدردانی نموده برخی مشکلات محیطی شان مبنی برنبودتعمیرمکتب کتب درسی ،استادان مسلکی ،عدم حمایه وکمک به زارعین  تخریب بودن سرک ها مطرح نمودکه نایب اول مجلس سنادرمواردذکره شده وعده همکاری رانمود. سپس ایزدیارازصنوف وبخش های مختلف مدرسه یادشده دیدن نموده ،شاگردان آن مدرسه راموردنوازش قراردادند.مدرسه حضرت عمرفاروق (رض)به کمک مالی لطف الله باباسناتورولایت ننگرهاربه شکل پخته واساسی دردوطبقه اعمارگردیده ،شامل صنوف درسی وضوخانه مجهزبوده که هم اکنون حدود150تن مصروف فراگیری دروس دینی می باشند.

به همین ترتیب محمدعلم ایزدیارازصنوف وبخش های مختلف مرکزدارالعلوم اسلامی اصلاح جامعه درولسوالی بهسودولایت ننگرهاردیدن نموده بااستادان ودانش آموزان آن مدرسه مصافحه وملاقات نمود.

مولوی محمداسرارهمیم مسوول مدرسه یادشده درحالیکه نایب اول مجلس سناوسناتورلطف الله باباراهمراهی مینمودگفت حدود600تن اعم ازذکورواناث علاوه ازبخش های حفظ وتفسیر قرآن عظیم الشان ،دوره حدیث ،صرف ونحو مصروف می باشند ،بخش های آموزش کمپیوتر،خطاطی ،سپورت ،کتابخانه مجهز،مرکزصحی ،وشورای حل منازعات نیزدراین مرکزوجوددارد.نایب اول مجلس سنا اززحمات استادان وآموزگاران آن مرکز قدردانی نموده توفیقات مزیددرعرصه تعلیم دروس دینی وسایرعرصه ازبارگاه ایزدمتعال استدعانمود. 

 

 كابل باختر 14 حمل

دیلیپ هیرو،( Dilip Hiro ) نویسنده، ژورنالیست و تاریخ نگار مشهور جهان که کتاب های زیادی در مورد مسائل آسیای جنوبی نوشته است اینبار در گزارشی در مورد اینکه چگونه مصرف نادرست پول های گزاف در چوکات ماموریت نظامی ایالات متحده امریکا زمینه فساد گسترده را در افغانستان فراهم کرده ، به نشر رسانده است.

هیرو نوشته است که پس از افزایش در تعداد کمپ ها، پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان در سال 2005 ، وزارت دفاع این کشور مقدار بیش از حد پول نقد را به گونه سیل آسا و بدون حساب و تفتیش به مصرف رساند.

او می افزاید " اسناد نشان میدهد که یک پیوند نزدیک میان مصرف مبالغ هنگفت توسط واشنگتن و گسترش فساد در این کشور فقیر وجود دارد. در سال 2005، از دید وضعیت فساد اداری، افغانستان از میان 158 کشور، مقام 117 هم را به خود گرفت، اما در 2007 پس از ریزش مبالغ بی شمار پول به این کشور، افغانستان از میان 179 کشور، سومین فاسد ترین کشور نامیده شد. "

در جریان سالهای 2005 و 2007 زمانیکه نیروهای جنگی امریکائی در افغانستان به دوبرابر افزایش یافت، بودجه وزارت دفاع امریکا برای جنگ افغانستان از 17 ملیارد به 34.9 ملیارد دالر سالانه بلند رفت. میزان مصارف یک سرباز افغانی 2 فیصد در مقایسه با مقداری است که سرباز امریکائی مصرف کرده است.

چون افغانستان خط آهن برای انتقال اموال از یک گوشه به گوشه دیگر کشور ندارد، یگانه راه برای انتقال اموال و اکمالات از طریق جاده ها انجام میشود. شاهراه بگرام-کندهار مملو از موانع است که جنگ سالاران در امتداد آن به اخاذی های غیرقانونی می پردازند. یگانه راه که شرکت های اکمالاتی برای انجام کار شان متوسل میشوند، پرداخت پول برای گذشتن قطار های شان است و حدود 1500 دالر امریکائی برای هر لاری می پردازند که این پول همه از بودجه وزارت دفاع امریکا تمویل میگردد.

جنگ سالاران و قراردادی های خصوصی امنیتی به طالبان رشوه می پردازند تا به قطار های شان اجازه عبور دهند که به این ترتیب میتوان گفت که وزارت دفاع امریکا در واقع دشمن خود را نیز از این طریق تمویل میکند.

این پروسه به یک عنصر مهم در گسترش فساد به پیمانه وسیع در این کشور تبدیل گردید.

از سوی دیگر، موضوع پرداختن رشوه از سوی مردم عام به گونه منظم به مامورین دولتی و افراد پولیس افغانستان است. این گونه فساد در سطح پائین و غیرچشمگیر بوده که اکثراً بخاطر اجرای سریع کار در ادارات حکومت افغانستان انجام میشود. این گونه فساد اداری نه تنها در افغانستان، بلکه در سایر کشور های آسیای جنوبی و جنوب غربی رایج است.

یک سروی و نظرسنجی توسط اداره نظارت از کارکرد در سال 2009 که متمرکز به فساد اداری در افغانستان بود نشان میدهد که میزان پرداخت رشوت در کشور حدود یک ملیارد دالر بوده است، که این رقم نصف پول حتی یک قراردای است که وزارت دفاع امریکا برای اکمالات پایگاه های خود مصرف کرده است.

تا دو سال دیگر که حضور نیروهای امریکائی در افغانستان پایان میابد، صداهای مبنی بر فساد هنوز هم موجود خواهد بود. اما نباید فراموش کرد که این امریکا بود که سیلاب پول نظامی و ملکی را بدون هیچگونه نظارت و تفتیش به مصرف رساند و ماموریت امریکا را که بنام آزادی دوامدار یاد میشد، به فساد دوامدار تبدیل کرد.

سیاست گذاران وزارت دفاع برای اینکه حمایت مردم محل را بدست بیاورند، یک مقدار گزاف پول نقد را در دسترس افسران نظامی گذاشتند تا برنامه های مانند حفر چاه ها، اعمار مکاتب، کلینیک های صحی را در مناطق ماموریت شان، اجرا نمایند. تاکید بر این بود که این پروژه ها زود به پایه اکمال برسد و نتیجه دهند که به این ترتیب این پول ها باعث چاق شدن جیب های زورمندان محلی چیزی دیگری را در پی نداشته است. این پروژه های کوچک پس از آنکه افسران دوره وظیفه وی شان تکمیل میگردید، از نظر می افتید.

بعداً این نقش را اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا به عهده گرفت. همانگونه که وزارت دفاع امریکا با مصرف این پول ها هیچ چیزی، جز پر کردن جیب های زورمندان به ارمغان نیاورد و تقریباً به همین گونه، اداره انکشافی ایالات متحده حدود 90 سنت هر دالر را که روی پروژه ها به مصرف رسیده است، ضایع کرد. به اساس یک گزارش کانگرس امریکا که در سال 2011 به نشر رسید، بخش بیشتر 19 میلیارد دالری که امریکا به عنوان کمک های انکشافی به افغانستان پس از سال 2001 مصرف کرده در درازمدت متاسفانه باعث بی ثباتی این کشور خواهد شد

بنابرین، بیشتر پول های را که امریکا در افغانستان و بخاطر تقویت اقتصاد افغانستان به مصرف رسانده است، فساد را به پیمانه وسیع گسترش داده و به نحوی از این کشور دوباره خارج شده و مقدار آن در بانک های امارات عربی و دوبی ذخیره شده است.

 

حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز با عصمت یلماز وزیر دفاع ترکیه دیدار کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري به آژانس باختر ،

در این دیدار که در ارگ انجام شد، رئیس جمهور ضمن اینکه روابط میان افغانستان و ترکیه را تاریخی و نیک خواند، از کمک های کشور دوست و برادر ترکیه تشکر کرده گفت که حضور ترکیه پس از سال ۲۰۱۴ میلادی در افغانستان مهم است.

هر دوجانب در این دیدار در رابطه به کار روی نهایی شدن سند همکاری های دراز مدت ستراتیژیک میان افغانستان و ترکیه که قرار است میان دو کشور به امضا برسد، بحث و تبادل نظر کردند و همچنان تاکید صورت تا سند همکاری های دراز مدت ستراتیژیک میان دو کشور هر چه زودتر نهایی گردد.

در مقابل عصمت یلماز، دوستی افغانستان و ترکیه را تاریخی و دیرینه خوانده گفت که ترکیه از گذشته های دور بدینسو در آموزش نیروهای امنیتی افغانستان، سهم داشته است.

وزیر دفاع ترکیه گفت کشورش مانند سابق حاضر است تا به آموزش نیروهای امنیتی افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ میلادی الی زمانیکه کشور دوست و برادر افغانستان بخواهد، ادامه دهد.

وی از پیشرفت موفقانه پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان، اظهار خرسندی کرده، گفت که ترکیه آماده هر گونه همکاری در راستای صلح، ثبات و رفاه افغانستان می باشد.

 

كابل 14 حمل باختر

شماری از اعضای اتحادیه سراسری صنعت کاران، امروز بامحمد کریم خلیلی معاون رییس جمهور دیدار نمودند.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر ،در این ملاقات که رییس اداره حمایت از سرمایه گذاری( آیسا) نیز حضور داشت، دیدار کنندگان در مورد مشکلات و چالش ها فراروی ارتقای صنعت و تولیدات داخلی در کشور و همچنین دستاوردهای صنعت کاران در این عرصه صحبت شد.

اعضای اتحادیه سراسری صنعت کاران، ضمن ابراز قدرانی از توجه دولت در جهت حمایت از ارتقای صنعت و تولیدات داخلی، اظهار داشتند که یک سلسله مشکلات و چالش ها در راستای ارتقای صنعت و تولیدات داخلی در  کشور وجود دارد که به توجه ادارات مسؤل و رهبری دولت افغانستان نیاز دارد.

دیدار کنندگان مشکلات توزیع زمین برای سرمایه گزاران، از جمله در منطقه کمری و پلچرخی و غصب زمین مربوط به پارک های صنعتی در منطقه کمری و مشکل تراشی های ادارات ذیربط دولتی را از جمله چالش ها فراروی توسعه صنعت و سرمایه گذاری عنوان نمودند.

اعضای اتحادیه سراسری صنعت کاران از افزایش سرمایه گذاری هادر بخش صنعت و تولیدات داخلی نیز خبر داده اظهار داشتند که با توجه به حمایت های دولت از توسعه سرمایه گذاری در کشور، پیشرفت های در بخش توزیع زمین و ایجاد پارک های صنعتی در ولایت ننگرهار، آغاز به کار فعالیت مرحله 4 پارک های صنعتی هرات، افزایش فابریکه های تولیدی در بخش های مختلف، افزایش سرمایه گزاری، ایجاد یک شرکت ذوب فولاد با سرمایه 150 میلیون دالر و رونق گرفتن ساخت و ساز از دستاورد های عمده محسوب می گردد.

معاون رییس جمهور ضمن ابزار خرسندی از توجه سرمایه گذاران و صنعت کاران در راستای افزایش سرمایه گذاری و رشد تولیدات داخلی، به فراهم آوری تسهیلات لازم در این بخش تاکید نمود.

به گفته معاون رییس جمهور، توجه بر توسعه سرمایه گزاری، ارتقای صنعت و تولیدات داخلی از اولویت های اساسی دولت افغانستان می باشد که همواره برآن تاکید نموده و تلاش نموده است تا تسهیلات لازم را در این زمینه ها فراهم نماید.

معاون رییس جمهور به حل مشکلات موجود فراروی فعالیت صنعت کاران و سرمایه گذاران و همچنین فراهم نمودن تسهیلات لازم از سوی ادارات ذیربط برای توسعه سرمایه گذاری و نیازمندی های صنعت کاران در کشور تاکید نمود.

 

ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان حمله انتحاری دشمنان صلح و ثبات  مردم افغانستان را که قبل از ظهر امروز در مقر محاکم وڅارنوالی ولایت فراه انجام یافته و به اثر آن عده یی از قضات ،  څارنوالان ، مامورین اداری و مراجعین این نهاد ها شهید ويا زخمی گردیده اند ، شدیداً نکوهش نموده ، اذعان میدارد که چنین اعـمال بزدلانه هیچگاهی سد راه فعالیت ارگانهای عدلی و قضایی نگردیده و به هیچ قیمتی نمیتواند عدالت را از مسیر قانونی آن منحرف نماید .

درشرایط فعلی که حفظ جان ، مال و احقاق حقوق مردم افغانستان از وجایب و مکلفیت های اساسی نهاد های عدلی و قضایی کشور است  ، اجرای چنین اعمال وحشیانه نمیتواند توجیهی جز عدالت ستیزی و اخلال نظم و امن عامه داشته باشد .

ستره محکمه درحالیکه این عمل قبیح را مذمت و نکوهش مینماید ، از بارگاه الهی به شهداء جنت فردوس ، به مجروحین صحت عاجل و به خانواده  ها ي شان و متضررین این حادثه صبر جمیل مسئلت مینماید .

 

کابل باختر 14 حمل

به ریاست دکتورسید مخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ امروزنشست کمیسیون برگزاری سیمینارياد بود شصتمين سال وفات خلیفه قزل ایاق برگزارشد.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر: نشست مقدماتی این کمیسیون به اشتراک جماهیرانوری وزیرامور مهاجرین وعودت کننده گان، مولوی جوره وزیر مشاور ریاست جمهوری دراموردینی، مولوی سالک زاده وزیرمشاورریاست جمهوری درامورمدارس دینی، خلیفه برحال قزل ایاق عبدالکریم مخدوم، حاجی عبدالله و حاجی بای مراد نماینده گان مردم درمشرانو جرگه و داکتر محمد صادق، برگزارگردید.

دراین نشست دکتورسید مخدوم رهین وزیر اطلاعات وفرهنگ صحبت کرده گفت : امروز ما نشست مقدماتی کمیسیون برگزاری سیمیناریاد بود مرور شصت سال از وفات یکی از شخصیت های بزرگ طریقت نقشبندی درافغانستان را دایر کردیم تا زمینه برگزاری سیمیناربه این مناسبت تنظیم شود و این شخصیت مبارک وگرامی طریقت نقشبندیه جناب خلیفه صاحب ملاعابد نظر، بود که شصت سال قبل داعیه اجل را لبیک گفته است. 

وزیراطلاعات وفرهنگ گفت : طریقت نقشبندیه نیرومند ترین جریان عرفانی در افغانستان و ماورا النهراست و از قرن 8 هجري به بعد مشایخ کرام وپیشوایان بزرگواري دراین طریقت درسرزمین ما ظهورکردند مانند مولانا یعقوب چرخی، خواجه محمد پارسا و امثال آنها .

دکتوررهین اضافه کرد که یکی از مرشدان طریقت نقشبندی جناب مرحوم ملا عابد نظر خلیفه طریقت نقشبنديه ومشهوربه خلیفه قزل ایاق نه تنها درافغانستان بلکه درماورا النهرهم مشهوربود وبه یادبود این شخصیت گرامی متبرک انشاالله به زودی سیمیناری را برگزارمینمایم .

همینگونه این کمیسیون موظف شد که دررابطه به عناوین گفتارهای مربوط به روز سیمینار و مسئله تدارکات آن تصامیم لازم اتخاذ نمایند.

چهارشنبه ، 14 حمل 1392 ، 13:56

ازروزجهانی ماین روبی تجلیل شد

 

کابل باختر/ 14/ حمل

با خوانش پیام حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان از روز جهانی ماین روبی امروز درکابل تجلیل بعمل آمد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر درمحفلی که به همین مناسبت درتالار لویه جرگه برگزار گردید ، ابتدا پیام رییس جمهور توسط سید آقاحسین هاشمی لولنجی مشاور ریاست جمهوری به خوانش گرفته شد که در قسمتی ازآن آمده است ، تجلیل از روز جهانی ماین روبی برای ما افغانها معنای خاصی دارد ، زیرا ما نسبت به کشور های دیگر از ماین ها صدمه بیشتر دیده ایم و از تخریب و کشتار آن متضرر شده ایم و می شویم .

درپیام حامدکرزی خاطر نشان گردید که دردهه های اخیر قرن بیستم کشور ما دو بار مورد تجاوز آشکار و پنهان قرارگرفت و در جریان مبارزات مردم ما قشون متجاوز دراطراف واکناف کشور برای نگهداری خود و نیز در اطراف پاسگاه ها و پایگاه های شان ماین فرش کردند و بدین ترتیب درکشور کشتزار ماین ها بوجود آمدند و مردم از آن لحاظ خسارات جانی و مالی برداشتند و هنوز هم قربانی ماین هستند.

رییس جمهور دراین پیام گفته است که کار و زحمات انجنیرها وکارکنان ماین پاکی را می ستایم ، آنها درحقیقت هموطنان شان را از شر این مصیبت نجات میدهند بعداً محمد شهاب حکیمی عضو اجرائیوی کمیته ماین روبی افغانستان درمورد مشکلات، موجودیت ماین ها درافغانستان صحبت نموده گفت ، موجودیت ماین ها درافغانستان بزرگترین مانع فراراه تحرکات وپیشرفت عرصه های انکشافی و اقتصادی گردیده است.

 او گفت: ملیون ها متر مربع زمین در سراسر کشور از اثر موجودیت ماین بکرو بایر مانده است .

 او امریکا ، بریتانیا ، آلمان ، جاپان ، استرالیا ، هالند ، دنمارک ، کوریای جنوبی ، ایتالیا ، امارات متحده عربی ، سویس ، کانادا ، سویدن و اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد را از کمک کننده گان مالی و تخنیکی برنامه ماین روبی درافغانستان خوانده گفت که سالانه صدها ملیون دالر از طریق موسسات ملی و بین المللی ماین روبی درافغانستان به مصرف می رسد.

حکیمی همچنان یاد آور گردید که افغانستان مطابق به معاهده او تاوا درده سال گذشته بخاطر وسعت مشکل ماین ها و جنگ های داخلی نتوانست که ساحات ماین گذاری شده را بصورت کامل پاک کاری نماید ، بناً درسال گذشته کمیته ماین روبی افغانستان برنامهء مفصل کاری را در ساحاتیکه تاهنوز ماین ها وجود دارند ، ترتیب کرد که به کمیته کشور های عضو ژینوا پیشنهاد گردید و بعداز غور و بررسی مورد تائید کشورهای عضو قرار گرفت که زمان ماین روبی درافغانستان برای ده سال دیگر یعنی تا 2023 میلادی تمدید گردید.

دراین محفل پروفسیور صبغت الله مجددی رييس كميسيون حل منازعات  نیز صحبت نموده گفت: کشور ما در تاریخ بشریت یگانه کشوری است که تعداد زیادی ماین در زمین آن غرس گردیده است که سالهاست درمقابل مردم ما می جنگند.

پروفیسور مجددی خاطر نشان کرد که از افتخارات بزرگ شوروی ها یکی هم این بودکه می گفتند ماازافغانستان خارج شده ایم و کم ازکم برای مدت پنج سالی درافغانستان زمین با مردم می جنگد و امروز همان جنگ زمین است که برادران ماین پاک ما در مقابل آن مبارزه ، جانفشانی و خود را قربان می کنند و سبب نجات جان دیگران میشوند.

همچنان محمد اسلم سیاس معاون اداره آماده گی مبارزه با حوادث طبیعی گفت :افغانستان عضویت کنوانسیون بین المللی اوتاوا که ساخت ماین ها را منع قرار داده است . کنوانسیون بین المللی منع استفاده از ماین و کنوانسیون بین المللی حقوقی اشخاص دارای معلولیت را کسب کرده است.

دراین محفل خانم " دی بی کیل های تری " مدیر بخش مبارزه با ماین روبی سازمان ملل متحد گفت :موسسات ماین روبی درافغانستان از بیست وپنج سال بدینسو فعالیت دارند و حدود دوازده هزار کارمند محلی در برنامه های ماین روبی مصروف کار هستند که از سوی پنج موسسه ملی و دو موسسه بین المللی استخدام گردیده اند.

وی گفت: از سال 1989 میلادی بدینسو حدود بیست هکتار زمین درافغانستان ازوجود ماین ها پاکسازی شده است که شامل دوهزارو دوصد قریه و یکصدو بیست و سه ولسوالی ميگردد که یک اعشاریه دو ملیون ماین کشف و از بین برده شده است که نیم این رقم توسط وزارت دفاع ملی بعداز امضای معاهده اوتاوا کشف و خنثی شده است.

 او گفت در هرماه درافغانستان ازسی تا سی و پنج تن از اثر انفجار ماین کشته و یا زخمی میشوند.

مارک باودین معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد درافغانستان نیز صحبت کرد و حمایت آن سازمان را از برنامه های ماین روبی دولت افغانستان اعلام داشت.

 دراین محفل همچنان داکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان نیز صحبت کرد و سفرای کانادا و هالند درکابل درصحبت های شان حمایت کشورهای شان را در زمینه با دولت افغانستان ابراز نمودند.

در پایان این برنامه لوح تقدیر برای تعدادی از ماین پاکانی که درجریان ماین روبی زخم برداشته بودند نیز تعدادی دیگری که از خود شایستگی نشان داده بودندداده شد. 

 

کابل باختر/ 14/ حمل

اخیراً اخبار زشت و مایوس کننده در مطبوعات منتشر شده که گویا آن است دریک بخش کوچک از مناطق شرقی کشورما شماری از زنان به فروش رسانیده شده اند.

این خبر زشت واکنش وعکس العمل جدی مردم ما را درسطح کشور درپی داشت . آنها از مقامات حکومتی میخواهند که هرگاه چنین پدیدهء زشت ولو دریک نقطه دور دست و کوچک  کشور هم وجود داشته باشد باید به آن رسید و علیه آن قرارگرفت و از حقوق مدنی و شهروندی اتباع کشور دفاع نمایند.

 خبرنگار آژانس باختر دراین رابطه مصاحبه را با فتانه گیلانی رییس اجتماع زنان افغانستان و مدافع حقوق زنان انجام داده است .

 خانم گیلانی میگوید: این مساله ای درد آور است و من به عنوان یک زن زمانی که می شنوم در قرن بیست و یکم که دنیا تا این حد پیشرفت کرده است و ساینس و تکنالوژی به کجا رسیده است این موضوعات از نهایت عقب مانده گی است .

هنوز ما درگیر خرید و فروش هستیم مانند حیوانات وجنسی که قابل فروش است بازنان برخورد میشود درست است که خرید و فروش زنان بخصوص در یک قسمت کوچک که ازکشور از قدیم مانده است و این هیچ ارتباطی به مسایل اسلامی ندارد به این دلیل که مردم این منطقه سایر ساکنان افغانستان مسلمان هستند و درفرهنگ اسلامی و افغانی ماخرید و فروش زنان اصلاً قابل قبول نیست.

اسلام به هیچ صورت خرید و فروش انسان را جایز نمی داند و این عملی زشت و برخلاف دین مبین اسلام است . اینکه هنوز در این عصر خرید و فروش زنان جریان دارد این نشانه ناتوانی و جاهلیت شماری از مردم است که ما هنوز به سوی تعلیم و ترقی و آگاهی وثبات نرفته ایم .

 نه تنها درشينوار بلکه دربسیاری از مناطق مانند طویانه گرفتن وحتی نزدیکان ما از دختران خود طویانه زیاد میگیرند و این به یک رسم و فرهنگ تبدیل شده که دختران خود را به این شکل می فروشند و این عمل خود کار زشتی است و مورد پسند اسلام نیست . اینها همه نشانه جهل است و نشانه این است که مادر این مناطق در دوازده سال نتوانستیم که رسم های نامناسب را به مردم آگاهی بدهیم وای کاش ما امروز این خبر را نمی داشتیم که زنان ما درمناطقاز كشورما به فروش می رسند .

 خانم گیلانی اضافه داشت:دولت در بخش های مختلف دراین زمینه مسوولیت دارد مثلاً وزارت معارف دراین زمینه مسوولیت مهمی دارد و برای تعلیم و تربیت دختران بیشتر کارکنند.

 مساله دوم اینکه درمورد خرید و فروش و تجاوزجنسی و خشونت های خانواده گی و قبل این گونه اعمال که مابارها شاهد آن بودیم که گوش و بينی خانمی را قطع میشود ، زنان و مورد لت کوب و تجاوز قرار میگیرند وی ارگانهای عدلی قضایی افغانستان نتوانست به این افراد جزای اعمال شان رابدهند ، تا دیگران ازآن پند می گرفتند و مردم می فهمیدند که دراین کشور نظام و قدرت و قانون است و دربرابر این اعمال باز خواست وجود دارد ولی ما می بینیم که دولت در برابر این اعمال خشونت آمیز هیچ عکس العمل درستی را نشان نمی دهد .

(نوریه زیوری)