05 ??? 1398

RSS Facebook

خبر های جدید

عبدالسلام رحیمی: حکومت افغانستان هیچ دسته مذاکره کننده را بدون زنان تشکیل نخواهد داد

عبدالسلام رحیمی: حکومت افغانستان هیچ دسته مذاکره کننده را بدون زنان تشکیل نخواهد داد

کابل/۴حوت/باختر نشست مشورتی صدای واحد زنان برای صلح به منظور دریافت...

رفت و آمد به کشور ایران موقتاً متوقف شد

رفت و آمد به کشور ایران موقتاً متوقف شد

کابل/ ۴ حوت/ باختر دولت جمهوری اسلامی افغانستان جهت جلوگیری از...

سفارت افغانستان در تهران خدمات قنسلی اش را متوقف کرد

کابل/ ۴ حوت/ باختر سفارت افغانستان درتهران فعالیت های قنسلی اش...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

کابل/۲حوت/باختر
محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، دیروز در سلسله نشست های مشورتی در خصوص صلح، با معاونان و رییسان کمیته های مختلف لویه جرگه مشورتی صلح، دیدار کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر٬ در این نشست انجنیر کمال صافی و داکتر حبیبه سرابی معاونان و شماری از رییسان کمیسیون های لویه جرگه مشورتی صلح، برای رییس جمهور پیروزی اش را در انتخابات ریاست جمهوری  تبریک گفتند و صلح پایدار برای کشور آرزو کردند.
آنان از رییس جمهوری به خاطر تطبیق فیصله های لویه جرگه مشورتی صلح تشکر کردند و از ایجاد وزارت دولت در امور صلح که پیشنهاد جرگه مذکور بود، یادآوری کردند.
آنان تاکید کردند که صلح باعزت و پایدار خواست مردم است و باید در این راستا تمام جناح ها به ویژه سیاستگران، موقف واحد اختیار کنند و هیئت مذاکره کننده صلح از جمهوریت و نیروهای امنیتی و دفاعی و سایر ارزش ها و دستآوردهای سال های گذشته، دفاع کنند.
سپس امرالله صالح معاون اول منتخب ریاست جمهوری گفت: در حاشیۀ کنفرانس امنیتی مونیخ در دیدار با مقامات امریکایی، آمادگی ها و نگرانی های خویش را در خصوص صلح شریک کردیم و همچنان نشست های مشورتی صلح رییس جمهوری با اقشار مختلف ادامه دارد.
سپس رییس جمهوری، موفقیت انتخابات را بقای ملت، قانون اساسی و نظام جمهوریت خواند و گفت: باوجود فشارهای زیاد، با حمایت مردم انتخابات را برگزار کردیم. وی باتاکید گفت که هیچ کسی صلاحیت انحلال جمهوریت را ندارد.
رییس جمهور کشور گفت که در پنج سال گذشته در بخش های مختلف، ظرفیت ایجاد شده است و اگر قشر سیاسی متحد می بودند، دو یا سه برابر دیگر، ظرفیت ها افزایش می یافت. وی افزود : در پنج سال آینده هشتاد در صد آب‌های افغانستان مدیریت خواهد شد و تواضع ما به ضعف تعبیر نشود و خود را به چشم کم و بیچاره نبینید.
رییس جمهوری گفت: ما دوست و دشمن دایمی نداریم، اما منافع دایمی داریم که نه تنها برای ما ارزش دارد، بلکه حراست از آن وظیفه ما است. وی افزود که روابط قطع‌شدۀ کشور با آسیای مرکزی را در پنج سال گذشته به گونه اساسی احیا کردیم.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد که لویه جرگه مشورتی صلح، نقشه راه را ایجاد کرد و روند صلح هدف نه، بلکه وسیله است. هدف ما از بین بردن خشونت و آوردن صلح است و این کار به شعار نه، بلکه با برنامه می شود.
محمد اشرف غنی تصریح کرد که تیم مذاکره کننده صلح باید مؤثر باشد و موقف واحد داشته باشد و صلاحیت های آن را دولت جمهوری اسلامی افغانستان مشخص می کند.
رییس جمهور کشور در اخیر سخنانش، گفت که روند صلح حیاتی است و فرصت ها و خطرات دارد و دولت آمادگی کامل برای استفاده اعظمی از فرصت ها و مدیریت خطرات را دارد.#جاوید روشان

 

کابل /۲ حوت/باختر
محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، دیروز بر سلسله نشست های مشورتی در خصوص صلح، نشست مشورتی با علمای کرام انجام داد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر٬‌در این نشست، ابتدا محمدامین مظفری معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف گزارش خویش را در خصوص مجلس علما که به ابتکار وزارت دولت در امور صلح برگزار شده بود، ارائه کرد.
وی شورا را یکی از اساسات اسلام، دستور خداوند(ج)، سنت رسول الله، حق مردم و مسوولیت زعیم کشور خواند.
مظفری گفت که علما از هرگوشه و اکناف کشور گردهم آمده بودند و در رابطه به چگونگی برقراری صلح پایدار و باعزت، نقش علما در صلح و خواست های زنان در پروسه صلح، نظریات و پیشنهاد هایشان را مطرح کردند.
سپس عتیق الله منصور، زرڅانگه صافی، محمد اصغر نورانی و رحمت الله واحدیار به نمایندگی از کمیته های چهارگانۀ علما صحبت کردند و گفتند که علما نظریات شان را در مورد صلح پایدار و باعزت، دادن نقش کلیدی به علما در مذاکرات صلح، اتفاق و هماهنگی میان ملت، رعایت عدالت در امور صلح، دادن نقش بیشتر به زنان در روند صلح و تعیین تیم مذاکره کننده که در ترکیب آن علمای مجرب، وطن دوست، عادل و شایسته شامل باشند، بیان کردند.
همچنان آنان خاطرنشان کردند که ختم جنگ از خواست های قاطبۀ ملت محسوب می شود، در صلح باید منافع اسلامی و ملی مدنظر گرفته شود و آتش‌بس برای تحقق صلح در مطابقت به ارشادات اسلامی و رهنمودهای عنعنوی ما، یک نیاز است.
متعاقباً رییس جمهوری صحبت کرد و با تشکر از نظریات و پیشنهاد های همیشگی علما به ویژه در خصوص صلح، گفت: زمانی که به صلح می رویم، باید تواضع داشته باشیم، زیرا بدون تواضع به هدف نمی رسیم.
رییس جمهوری گفت: در پنج سال گذشته، خداوند متعال توفیق داد که زیادترین مساجد را بنا کنیم و در هر ولسوالی، یک مسجد جامع اعمار خواهیم کرد.
رییس جمهوری گفت: می خواهم وزارت ارشاد، حج و اوقاف به یکی از کلیدی ترین وزارت ها مبدل شود و یگانه وزارتی که تشکیل آن بیشتر شده است، این وزارت است. وی افزود که به تعلمیات اسلامی توجه بیشتر خواهد شد.
رییس جمهوری اطمینان داد که جمهوری اسلامی افغانستان نیت و ارادۀ کامل برای صلح دارد و پیام شما به طالبان این باشد که دولت افغانستان وظیفه شرعی و اصولی خود را در قبال صلح انجام داده است.
وی گفت: خواست دولت و مردم افغانستان در نخست آتش بس بود، اما کاهش چشمگیر خشونت که ما به آن موافقت کردیم، منتج به آتش بس خواهد شد و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در روند صلح و مذاکرات از تمام توان خود به خاطر حمایت و به موفقیت رسانیدن آن، استفاده خواهند کرد.
رییس جمهوری در خصوص نقش علما و هیئت مذاکره کننده، گفت که در زمینۀ روایت دین مقدس اسلام، مسوولیت اساسی را شما علمای کرام به دوش دارید.
وی در اخیر سخنانش گفت که از برکت شما علمای کرام، افغانستان نمونۀ هماهنگی و هم‌پذیری مذاهب به ویژه مذاهب حنفی و جعفری است.# جاوید روشان

کابل/۲ حوت/باختر
محمداشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، دیروزدر ششمین کنفرانس ملی آب تحت عنوان "انکشاف منابع آبی و مدیریت آن" اشتراک و سخنرانی کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر٬ در این کنفرانس خان‌محمد تکل سرپرست وزارت انرژی و آب، هدف برگزاری این کنفرانس، دستآوردهای حکومت در بخش آب و پلان پنج سالۀ آن را تشریح کرد.
وی افزود که حکومت از طریق استراتیژی ملی آب، در راستای تنظیم آب برای زراعت و توزیع آب آشامیدنی در زمینۀ حکومتداری آب جداً کار می کند و بر منبای قانون تنظیم آب، منابع آبی در سراسر کشور مدیریت خواهد شد.
سپس حشمت‌الله غفوری معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری صحبت کرد و در کنار اینکه مدیریت آب و انکشاف زراعت را مهم خواند و گفت که با تغییر اقلیم، باران ها در حال کاهش یافتن و درجه حرارت در حال بلندرفتن است که این وضعیت بخش زراعت را متضرر می کند و به منظور جلوگیری از عوامل متذکره باید آب ها مدیریت شود.
در این نشست مجیب الرحمن کریمی سرپرست وزارت بازسازیو انکشاف دهات، مدیریت آب را اولویت کاری حکومت خواند و گفت که مدیریت آب اکنون به بحث اجتماعی مبدل شده است و مردم دهات به ارزش مادی آب واقف شده اند.
وی افزود که در دوسال گذشته، ۸۷۰ پروژه آب آشامیدنی تطبیق شده است و ۴۷۶ پروژه در بخش زراعت ۸۵۵۹ هکتار زمین را مورد آبیاری قرار داده است و ۷۰۸۰ هکتار زمین دیگر  از تهدید سیلاب ها مصوون ساخته شده است.
بعداَ فومن فروغ متخصص وزارت انرژی و آب، محورهای مدیریت استراتیژیک آب را تشریح کرد و در رابطه به تخصیص آب برای بخش های مختلف، منابع آب و استفاده از آن، معلومات ارائه کرد.
رییس جمهوری به اشتراک کنندگان ششمین کنفرانس ملی آب باتاکید براینکه حکومت برای مدیریت آب پلان جامع دارد، گفت که در پنج سال آینده، تمام آب های افغانستان جهت پیدا خواهد کرد.
رییس جمهور کشور افزود که استفاده نادرست از آب های زیر زمینی بحران به وجود می آورد و در این رابطه آگاهی‌دهی عامه مهم است و مردم باید در نگهداری این سرمایۀ ملی همکاری کنند.
رییس جمهوری گفت که در دوسال آینده با ساختن دیوارهای استنادی، سربندها و بندهای آبگردان، بخش عمدۀ آب های کشور مدیریت خواهند شد  و در این دوره، در راستای مطالعات و دیزاین بندهای بزرگ، کار اساسی انجام خواهد گرفت.
رییس جمهوری با اشاره به انکشاف متوازن آب ها، گفت که در سال های آینده حکومت تمرکز اساسی بالای ولسوالی ها خواهد کرد و با توجه به نیازمندی های مردم، به فراهم کردن آب آشامیدنی، توجه جدی صورت می گیرد.
رییس جمهور کشور در اخیر صحبت هایش با تاکید بر احیای سیستم مدیریت مردمی آب یعنی کاریزها در ولسوالی ها و قریه ها، گفت که این شوراها به حرکت های منظم مبدل شوند. وی افزود که آب های فرامرزی نیز مدیریت می شوند و در این موارد بر اساس قوانین بین المللی ما دست بالا داریم.
در این نشست الهام عمر هوتکی رییس اداره تدارکات ملی و سرپرست اداره امور ریاست جمهوری فرمانی را قرائت کرد که بر اساس آن، وزارت انرژی و آب به دو ادارۀ مستقل یعنی اداره ملی تنظیم آب و ادارۀ تنظیم خدمات انرژی تقسیم شد و خان محمد تکل به عنوان رییس اداره تنظیم آب تعیین شد.#جاوید

کابل/۲ حوت/باختر
محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان به سلسلۀ نشست های مشورتی در خصوص صلح، دیروز نشست مشورتی را با هیئت رهبری، رییسان کمیسیون ها و اعضای مشرانو جرگه در قصر گلخانه انجام داد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر٬ در آغاز این نشست، فضل هادی مسلمیار رییس مشرانو جرگه از مشورت های به موقع رییس جمهوری در مسایل ملی و مهم با مشرانو جرگه و سایر نهادها، تشکر کرد و برای رییس جمهوری ، اعلام نتایج انتخابات و پیروزی جمهوریت را تبریک گفت.
مسلمیار گفت: پیام ما به قشر سیاسی کشور این است که به جای منافع شخصی برای منافع ملی مشترکاً تفاهم ملی را ایجاد کنند. وی افزود که مشرانو جرگه حامی قوی حکومت، نظام و روند صلح است و به هرگونه همکاری در این زمینه آماده است.
سپس امرالله صالح معاون اول منتخب ریاست جمهوری گفت که در حاشیۀ کنفرانس امنیتی مونیخ در دیدار با مقامات امریکایی، آمادگی ها و نگرانی های خویش را شریک کردیم و نشست های مشورتی رییس جمهوری نیز در این خصوص ادامه دارد.
متعاقباً محمد اشرف غنی رییس جمهوری صحبت کرد و گفت که صلح به همه افغانان تعلق دارد و در خصوص صلح با اقشار مختلف و نمایندگان مردم مشوره می شود. وی افزود که در کنار روند صلح، امور حکومتداری و شنیدن خواست ها و مشکلات مردم نیز ادامه خواهد داشت.
محمداشرف غنی گفت : صلح خواست اساسی مردم ما است و از اولویت ها و مسوولیت های مهم ما این است که برای انجام بهتر آن، نظریات، پیشنهاد ها و مشوره های همه را بشنویم، زیرا موفقیت روند صلح، کامیابی مردم است و برای آن باید موقف و صدای واحد داشته باشیم. وی افزود که نهاد ریاست جمهوری، صف و صدای واحد دارد.
رییس جمهور کشور گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی ما ۹۴ فیصد عملیات ها را مستقلانه انجام می دهند و روزبه‌روز قابلیت های محاربوی آنان تقویت می شود. وی افزود که مقامات بین المللی در حاشیۀ نشست امنیتی مونیخ، از شجاعت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و دستآوردهای آنان، یادآوری کردند.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد : نشست های مشورتی در رابطه به روند صلح ادامه خواهد داشت و ما باید از مردم نمایندگی کنیم. وی افزود که با تنوع و کیفیت، تاثیر گذاری و انعطاف هیئت مذاکره کننده مهم است و از فرصت پیش آمده برای صلح باید استفادۀ اعظمی صورت گیرد. رییس جمهوری تصریح کرد که جمهوریت، حقوق اساسی مردم و نیروهای امنیتی و دفاعی ما، قابل معامله نیست.
محمد اشرف غنی رییس جمهوری گفت که برای تامین صلح باعزت و پایدار، وضاحت روابط همسایگان با طالبان به خصوص پاکستان، قطع ارتباط طالبان با شبکه های تروریستی و حل مشکل پناهگاه های آنان، مواد مخدر و اقتصاد جرمی حتمی است.
رییس جمهوری گفت که مذاکرات روند صلح با مشورت و توافق مردم انجام می شود و هر فیصله و تصمیم مهم در این خصوص بر اساس مشورت و تصمیم آنان صورت خواهد گرفت.
وی افزود که روند صلح، فرصت ها و خطرات احتمالی دارد، اما با مشوره و حمایت مردم این همه با توجه به منافع ملی کشور، مدیریت و فیصله می شود.#جاوید

کابل /۲ حوت/ باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ ۱۶۱۱دالر عرضه می شود.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای الجزایری ۳۸۵۰ افغانی ٬ مصری بیست ویک عیار ۸۸۰ مبلغ ۳۶۵۰افغانی، کویتی بیست و یک عیار۸۸۰مبلغ ۳۰۰۰افغانی،  سنگاپوری۲۱ عیار ۷۹۰ بر۲۱ مبلغ ۳۰۰۰ افغانی، عربی  ۷۹۰ مبلغ ۲۹۵۰ افغانی، بحرینی ۷۹۰ مبلغ ۲۹۵۰، ایرانی ۷۰۵ مبلغ ۲۷۰۰افغانی و فی گرام طلای روسی ۵۸۵ مبلغ ۲۲۰۰افغانی در بازارهای کابل عرضه می شود. نالان

کابل/ ۱حوت/ باختر
معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ تفاهمنامه تحصیلی را با پوهنتون های خصوصی، تحصیلات عالی و نیمه عالی امروز امضا کرد.
تفاهمنامه به منظور سهولت های تحصیلی به آن عده جوانان بی بضاعت که توانایی مالی ادامه تحصیل را ندارند، از اثر سعی و تلاش معینیت امور جوانان با نهادهای تحصلی کشور امضا شد.
به گزار آژانس باختر٬ محمداجمل شاهپور٬ معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ با اظهار قدردانی از همسویی این نهادهای تحصیلی با معینیت امور جوانان و درک آنان از وضعیت جوانان کشور، گفت: اعتیاد، افراطیت، فقرسواد و بیکاری، پدیده های شومی است که متاسفانه دامنگیر جوانان شده است.
وی از نهادهای تحصیلی که نقش ارزنده در بارور شدن سویه تحصیلی جوانان دارند، به نکویی یاد کرد و گفت: با وجود برخی چالش ها فرا راه تان، این تخفیف شما برای جوانان نیازمند، در یک کمک بزرگ شمرده می شود.
وی خواهان تعهد نهادهای تحصیلی بر موارد و ماده های این قرار داد شد.
باید گفت که در ختم محفل هجرت الله سادات آمر مصونیت آموزش معینیت امور جوانان به پاس خدمات ارزنده، با توزیع لوح تقدیر از سوی رییس پوهنتون سپین غر، تقدیر شد. ماری

کابل/اول حوت/ باختر 
از طرح جدید امنیتی در کابل یک ماه گذشت مگر شهر و اطراف کابل همچنان گواه رویدادهای جنایی است و شهریان همچنان نگران امنیت جان و مال شان اند.
به گزارش آژانس باختر٬ کابل در سال جاری ناامنی های بی سابقه را شاهد بود٬ در کنار حوادث اسفبار تروریستی٬ وقایع جنایی نگرانی دیگری بود که مصوونیت و امنیت را از شهریان کابل گرفت .
رهزنی های خیابانی٬ سرقت های مسلحانه٬ قتل های هدفمند٬ آدم ربایی٬ فروش و قاچاق موادمخدر٬ افزایش شمار معتادان... مواردی از نگرانی باشندگان کابل از امنیت شکننده در شهر است.
ازدیاد وقایع جرمی و اعتراضات مردمی مسوولان را واداشت تا داخل اقدام شوند و برای حل مشکل شهریان کابل که نبود امنیت و مصوونیت است٬ دست به کار شوند.
در این میان وزارت داخله بیشتر از دیگر نهادها٬ مسوولیت پذیر شد و مسعود اندرابی سرپرست این وزارت به تاریخ ۱۳جدی٬ برنامه امنیتی یک ماهه آن وزارت را برای تامین امنیت و مهار عوامل جرم و جنایت در کابل در حضور داشت مسوولان ارشد آن وزارت و مسوولان پولیس کابل اعلام داشت.
در این برنامه بیشتر بر نقاط آسیب پذیر در کابل تمرکز شده بود٬ برنامه یی که آنی و عاجل باید اجرا می شد.
در همین حال٫ وزارت داخله یک برنامه دیگر امنیتی نیز برای کابل برنامه ریزی کرد و نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت به آن یک «برنامه امنیتی سه ماهه» نام داد که در برگیرنده اصلاحات در دستگاه پولیس وتجهیز پولیس با وسایل تخنیکی پیشرفته شامل می شود.
از تطبیق برنامه دومی هم یک و نیم ماه سپری شده است. مگر امنیت در کابل همچنان شکننده است٬ رهزنی های خیابانی٬ آدم ربایی٬ قتل٬ سرقت ...همچنان ادامه دارد.
به تازگی نه نفر به گونه مرموز در ناحیه ششم شهر کابل کشته شدند٬ یک صراف در احمدشاه بابا منیه کشته شد٬ به همین ترتیب وقایع دیگر و جرایم دیگر .
مردم سوال می کنند که امنیت کابل چرا این‌قدر شکننده است و کدام عوامل باعث برهم خوردن امنیت در پایتخت می‌شود و مسوولان چرا با وجود این همه تلاش ها٬ قادر به تامین امنیت و مهار عوامل ناامنی در کابل نشده اند؟
نعمان اسیر که سابقه کار در ادارات امنیتی دارد و اکنون باز نشسته است٬ می گوید امنیت پایتخت وابسته به عوامل متعدد است مجموع این عوامل قابل کنترول است و به سادگی با چند اقدام جسورانه امنیت به پایتخت برگردانده می شود. عوامل خورد و کوچک دیگری نیز امنیت پایتخت را برهم می‌زند. او به مواردی اشاره می کند که عوامل ناامنی در کابل است.
اسیر به نقایص کاری در نهادهای اطلاعاتی استخباراتی اشاره می کند و می گوید؛ بخش بزرگی از نقیصه کمبود اطلاعات استخباراتی است اطلاعات به صورت دقیق جمع‌آوری نمی‌شود.
مساله دیگر کمبود وسایل و امکانات تخنیکی است٬ نبود کمره های امنیتی در شهر ٬کمبود و  نبود اسکنر ها در دروازه‌های کابل و پاسگاه های امنیتی در داخل شهر٬ توان تجسس و کشف را از پولیس گرفته است٬ یکی از دلایلی که مواد انفجاری داخل کابل می‌شود، کمبود اسکنرها در دروازه‌های ورودی شهر کابل است.
به همین دلیل پولیس و دیگر نیروهای موظف قادر نیستند که موادانفجاری جاسازی شده در یک واسطه را کشف کنند. این امر تکنالوژی ویژه یی می‌طلبد که برای حکومت قابل دست‌رس است و حکومت می‌تواند با استفاده از منابعی که در اختیار دارد، روی این مورد سرمایه‌گذاری جدی کند.
او به دخالت‌های سیاسی در بخش امنیتی نیز اشاره کرد و گفت: بحث دیگری که امنیت شهرکابل را آسیب‌پذیر می‌ کند، موضوع دخالت‌های سیاسی مقام‌های حکومتی٬ وکلا و سیاست ورزان در تعیین کارمندان امنیتی درکابل است.
به همین دلیل در بیشتر پست‌های ادارات امنیتی کابل، افراد بر روابط و به اساس وفاداری‌ قومی و گروهی و سیاسی تعیین شده‌اند، نه بر اساس مهارت، مسلکی‌بودن، ظرفیت، جسارت و تعهدشان به افغانستان.
از طرف دیگر مقامات امنیتی در پی کاستی‌های‌شان هرگز مواخذه نشده‌اند.
این کارشناس مسایل امنیتی اضافه کرد: شهرهای بزرگ و پایتخت‌های زیادی در منطقه‌ ما با تهدیدهای جدی ناامنی روبه‌رو است. پولیس در خط مقدم جلوگیری از این تهدیدها، در شهرهای مختلف به گونه‌های مختلف کار می‌کند. اما عملکرد پولیس کابل غیرتخصصی ویک روش کهنه‌ است که هیچ کاربرد ندارد. ایجاد پاسگاه های ثابت امنیتی هم بی‌نتیجه است زیرا جنایتکاران به آسانی تغییر مسیر می دهند وکار شان را می کنند.
نعمان اسیر تاکید دارد؛ اگر به این موارد رسیدگی شود سقف جرایم در کابل کاهش خواهد یافت. 
مسعوده کرخی نماینده مردم در ولسی جرگه هم بدامنی های کابل را نتیجه سیاسی شدن نهادها می داند٬ به باور وی هر تقرر و تغییر و تبدیلی که به اساس زد وبند های سیاسی باشد٬ نتیجه مثبت نمی دهد .
کرخی خواهان بازنگری عمیق در ساختار حکومت است می گوید؛ اکنون که نتایج انتخابات هم اعلام شد و زمینه خوب به خاطر تغییرات بنیادی مهیا شده است باید رییس جمهور به حمایت جامعه جهانی٬ مافیا و معامله گران را از صحنه حکومت حذف کند و افراد دلسوز، با دانش و متعهد را به کار بگمارد .
شریف یکتن از شهروندان کابل به این باور است که قانون گریزی و حمایت مقام ها از قانون شکنان٬ باعث شده است که هیچ خلاف کار از ارتکاب جرم ترس نداشته باشد٬ متاسفانه که در هژده سال گذشته نه تنها جلو زورگویی، خلاف کاری و بدماشی ها گرفته نشد٬ بل در مواردی نهادهای امنیتی با بی میلی در برابر قشر جنایتکار عمل کرده اند .
جواد فاخر یکتن از فعالان مدنی با گلایه از سیاست ورزان کشور می گوید٬ آنان بیشتر از برنامه و آینده می گویند در حالی که برای غلبه بر مشکلات جاری امنیتی ومهار عوامل جرمی در کابل٫ دقت و عمل٬ آنهم آنی و ضروری نیار دارد٬ در غیرآن هیچ شکوه و شکایت اثر بخش نخواهد بود و هر چه بگوییم جایی را نمی گیرد.
از این گفته ها بر می آید که پولیس در تامین امنیت شهریان و پرداختن به قناعت آنان مشکلات٬ خلا و نارسایی ها دارد٬ اما منابع وزارت داخله از کار کردن آن وزارت دفاع می کنند.
در این میان بهار "مهر" مشاور مطبوعاتی وزارت امور داخله حرف هایی دارد او در رابطه به برنامه، کاهش جرم های جنایی در شهر کابل گفت: برنامه کاهش جرم های جنایی، برای 3 ماه درنظر گرفته شده است. اما در این مدت که یک ماه یا کمتر از این طرح گذاشته است. تا کنون پولیس تواسته است با انجام گزمه ها و انجام چندین مورد عملیات های هدفمند در کابل و حومه کابل، ده ها تن را به اتهام انجام فعالیت های جنایی و غیره بازداشت کند که عنقریب دوسیه های این اشخاص به نهاد های عدلی و قضایی فرستاده خواهد شد و با رسانه شریک می شود. در این راستا اضافه تر از 300 پولیس تازه به وظایف گماشته شده اند .
بهارمهر اضافه کرد؛ بدون شک جرم های غیر سازمان یافته همچنان وجود دارد او از نهادهای ذیربط و همکار مانند وزارت های حج و اوقاف، معارف، کار و امور اجتماعی و دیگر نهاد ها خواهان همکاری بیشتربا پولیس شد٬ زیرا اکثر بازداشت شدگان جرم های غیر سازمان یافته زیر سن اند و قانون در برابر آنان ویژگی های خود را دارد.
همچنان مردم نیز نقش اساسی در کاهش جرم های سازمان یافته دارند تا با پولیس شان همکار باشند و باید تمرکز بیشتر روی ابعاد مختلف جرم های جنایی صورت گیرد.
مگر کار شناسان امور امنیتی و فعالان مدنی با گفته های مقام وزارت داخله موافق نیستند و می گویند این مقام ها و منابع بیشتر متکی به ارقام حرف می زنند و بیشتر به توجیه سازی عملکردشان می پردازند و بیشتر از برنامه و آینده سخن می گویند در حالی که رسیدگی به عوامل جرم و جنایت در پایتخت٬ به کار دوامدار٬  تعهد و نیاز دارد. صائم فریبا

واشنگتن/ یونهاپ/ اول حوت/ باختر
آمریکا برای نخستین بار متحد آسیایی خود کوریای جنوبی را آشکارا تهدید کرد که اگر پول مورد نظر واشنگتن را نپردازد، راهبردهای همکاری خدماتی دفاعی با نیروهای این کشور را تغییر خواهد داد.
دو کشور بارها در ماه‌های گذشته برای حل این مساله با یکدیگر ملاقات و رایزنی کرده‌اند، اما هر بار گفت‌وگوهایشان به شکست منجر شده است.
آمریکا در ابتدا خواستار آن بود که سهم کوریای جنوبی برای تامین هزینه آرایش ۲۸ هزار و ۵۰۰ نظامی آمریکایی در این کشور از ۸۹۰ میلیون به ۵ میلیارد دالر افزایش یابد.
با این وصف وقتی کوریای جنوبی چنین درخواستی را زیاده خواهی توصیف کرد ، واشنگتن تصریح کرد که این مبلغ می‌تواند تغییراتی داشته باشد ولی به هر صورت کوریای جنوبی باید سهم بیشتری متقبل شود.
حالا خبرگزاری یونهاپ کوریای جنوبی از تهدید آمریکا خبر داده است مبنی بر اینکه اگر کوریا نخواهد هزینه بیشتری متقبل شود آن زمان آمریکا برنامه همکاری با نیروهای کاری کوریای جنوبی را تغییر خواهد داد.
وزارت دفاع امریکا می‌گوید که اگر کوریای جنوبی در هفته‌های آینده با موضوع افزایش سهم خود موافقت نکند، ما هم دربرنامه همکاری خدماتی نیروهای کوریایی در پایگاه های نظامی آمریکا تغییراتی خواهیم داد.
نزدیک به ۹ هزار کارکن خدماتی کوریای جنوبی در پایگاه های آمریکایی فعال استند که اگر طرفین در روزهای آینده توافق حاصل نکنند، ممکن است در ماه اپریل شغل‌شان را از دست بدهند.انصاری

کابل /1 حوت / باختر
وزارت مالیه در راستای اصلاحات مالی واقتصادی توانسته است، در هژده سال گذشته برای نخستین بار برنامه اصلاحات مالی واقتصادی را در  شش دور ارزیابی با صندوق بین المللی پول، به پایه اکمال برساند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، عبدالحبیب ځدران، معین مالی این وزارت که امروز  در نخستین روز برنامه سالانه پاسخدهی دولت به ملت، دست آوردها وفعالیت های سال مالی ۱۳۹۸ این وزارت را بیان می کرد افزود: هیئت صندوق بین المللی پول از پیشرفت های افغانستان در اجرای شاخص های اصلاحات اقتصادی، مدیریت واصلاح بخش مالی، اصلاحات در بخش بانکی، جمع آوری عواید، مدیریت موثر اقتصادی بزرگ، رشد اقتصادی، مبارزه علیه فساد اداری ودستیابی به پیشرفت در شرایط چالش برانگیز؛ اظهار رضایت کرد واقدامات این وزارت را موفقیت آمیز دانسته است.
او گفت با تطبیق این اصلاحات تمویل کنندگان افغانستان کمک های شان را به کشور تداوم می بخشند، اما در صورت عدم تطبیق این شاخص ها افغانستان نمی توانست ثبات مالی حفظ کند واعتبار خویش را نزد تمویل کنندگان از دست می داد.
این وزارت در سال مالی ۱۳۹۸ بیش از ۲۰۸ میلیارد افغانی عواید جمع آوری کرده است در حالی که در سند بودجه ملی هدف تعیین شده مبلغ ۱۸۸ میلیارد افغانی بود.
ځدران گفت که حکومت در مصرف بودجه انکشافی سال مالی ۱۳۹۸ نسبت به سال گذشته پیشی گرفت وتوانسته است بیش از ۱۳۹ میلیارد افغانی را که ۹۴ درصد بودجه انکشافی را تشکیل می دهد به مصرف برساند.
صعود سطح عواید داخلی در سال مالی ۱۳۹۹ تا ۲۰۸.۹ میلیارد افغانی پیش بینی شده است که حدود ۴۹ درصد بودجه سال مالی ۱۳۹۹ را تمویل می کند.
به گفته معین مالی وزارت مالیه، مجموع بودجه ملی برای سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۴۲۸ میلیارد افغانی پیش بینی شده است که از این میان ۲۸۹ میلیارد افغانی آن را بودجه عادی و۱۳۹ میلیارد افغانی باقیمانده را بودجه انکشافی تشکیل می دهد.
در بودجه سال مالی ۱۳۹۹ مجموعا ۱۷ پروژه جدید انکشافی شامل است که اکثریت آن ها بعد از ارزیابی های اقتصادی وتخنیکی ریاست سرمایه گذاری عامه وزیربنای معینیت پالیسی وزارت مالیه در نظر گرفته شده است.
ځدران گفت وزارت مالیه مجموعا شش پروژه را از طریق مشارکت عامه وخصوصی در بخش انرژی عقد قرار داد کرده است که ظرفیت تولیدی مجموعی آنان به ۳۹۰ میگاوات انرژی می رسد. با تطبیق این پروژه ها ۲۰۰ هزار خانواده و۳۰۰ فابریکه بزرگ وکوچک از انرژی برق بهره مند می شود.
وزارت مالیه در راستای مبارزه با فساد طبق پلان سال مالی ۱۳۹۸ توانسته است مجموعا ۱۱۹ مرجع به شمول ریاست های مرکزی، مستوفیت ها، گمرکات، مدیریت های کنترول، حوزه های مالیاتی وپروژه ها و۸۲ موضوع خاص ادارات مرکزی وولایتی را مورد بررسی قرار دهد.
بودجه عادی وزارت مالیه در سال مالی ۱۳۹۸ مبلغ ۸.۲۲ میلیارد افغانی وبودجه انکشافی آن ۳.۴۷۲ میلیارد افغانی بود که تا ختم سال مالی این وزارت توانسته است که ۹۸ درصد بودجه انکشافی خویش را به مصرف برساند.
معین مالی وزارت مالیه تأکید کرد که این وزارت متعهد به تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات است وهمواره تلاش کرده است که اطلاعات ومعلومات مورد نیاز متقاضیان را به اسرع وقت وبه طور موثر در اختیار شان قرار دهد./ بهزاد

کابل / 1 حوت / باختر
وزارت معادن وپترولیم در سال مالی ۱۳۹۸، مجموعا ۳۸ پروژه بزرگ و کوچک منرال ها و۱۴۸ پروژه ساحات مواد ساختمانی را در اولویت کاری خود قرار داد واین پروژه ها و ساحات از سوی شورای عالی اقتصادی وکابینه جمهوری اسلامی افغانستان تایید و به داوطلبی سپرده شده است
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ٬مجموع عواید بخش معادن در سال مالی ۱۳۹۸ به ۵.۰۵۳.۳۸۲.۵۳۰ افغانی می رسد که۱.۴۸۵.۵۷۰.۷۱۴ افغانی آن را عواید مرکزی ۳۶۴.۹۳۷.۰۰۴ افغانی آن عواید ولایتی و۳.۲ میلیارد افغانی آن مربوط به عواید تصدی ها است.
عنایت الله مومند، سرپرست وزارت معادن وپترولیم که امروز در نخستین روز برنامه حسابدهی دولت به ملت، فعالیت ها ودستاوردهای این وزارت در سال مالی ۱۳۹۸ را بیان می کرد، افزود: روند داوطلبی ۵ پروژه بزرگ معدنکاری در سال مالی ۱۳۹۸ آغاز شده است که پروژه های مرمر هرات، مرمر پروان، تالک کاپیسا، مرمر کاپیسا وتراورتین  میدان وردگ را شامل می شود. اما به دلیل پیدا نشدن داوطلب برتر و واجد شرایط، این پروژه ها بار دیگر به داوطلبی سپرده شده است.
مومند گفت که در حال حاضر، به دلیل موجودیت مشکلات در تأسیسات زیربنایی مانند ترانسپورت، انرژی برق، زمین و آب، پروژه های معدن کاری به مقیاس کوچک و پروژه های مواد ساختمانی، برای وزارت در اولویت قرار دارد.
او گفت کمیته محافظت معادن که براساس حکم رییس جمهوری، به هدف جلوگیری از استخراج خودسرانه وقاچاق مواد معدنی ایجاد شده است، فعالیت هایش را أغاز کرده است. این کمیته در همکاری با ارگان های امنیتی طرز العمل مشترک  تهیه کرده است وبراساس آن کار سروی معدن کاری های غیر قانونی در ۱۶ ولایت تکمیل شده است وبه زودی این ساحات به قرارداد های قانونی مبدل خواهد شد.
سرپرست وزارت معادن وپترولیم افزود که در  هرات، بامیان، دایکندی، ننگرهار وتخار روند رسمی سازی ساحات به گونه آزمایشی آغاز شده است وبه زودی برای ۴ ولایت جواز های قانونی داده می شود.
او گفت در هماهنگی با اداره ملی حفاظت محیط زیست، کار ۱۹ کارخانه ریگ وجغل و۳۳ کارخانه تولید گچ که به گونه غیرقانونی فعالیت می کرد، متوقف شده است.
در بخش سروی جیولوجی در سال مالی ۱۳۹۸ به تعداد ۳۵ معدن مواد مفید در ۱۵ ولایت مختلف کشور شناسایی وتثبیت شده است، مساحت ۲۵۳ کیلومترمربع ذخیره منرالی سروی و نقشه برداری شده است، ۹۱۰ مترمکعب حفریات کوهی انجام یافته،  و ۱۰۹ گزارش اطلاعات جیولوجیکی مورد تحلیل وتفسیر قرار گرفته است.
مومند تأکید کرد که با ایجاد اصلاحات و انکشاف سازمانی که در دو سال اخیر در وزارت به وجود آمده است، مصارف بودجه عادی و انکشافی وزارت، به طور قابله ملاحظه افزایش یافته است واین وزارت در سال مالی ۱۳۹۸ موفق به مصرف ۹۹ درصد از بودجه انکشافی وبودجه عادی خویش شده است.
پروژه بازسازی وحفر چاه های گاز، پروژه های مشترک بخش خصوصی ودولت، پروژه انتقال پایپ لاین گاز شبرغان مزار شریف، پروژه حوزه نفتی افغان تاجک و پروژه تاپی؛ از شمار پروژه های انکشافی وزارت معادن وپترولیم به حساب می آید که کار برخی از این پروژه ها نهایی شده است واز شماری  در جریان قرار دارد.
وزارت معادن و پترولیم متعهد به مبارزه با فساد اداری و آوردن اصلاحات در این وزارت است و پلان عمل مبارزه با فساد اداری سال ۱۳۹۸ این وزارت که در برگیرنده ۹ شاخص و ۳۷ فعالیت است، در روشنایی ستراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری افغانستان و سایر اولویت ها، با مشاوره و رایزنی با جامعه مدنی، تمویل کنند گان، سکتور خصوصی و سایر نهادهای ذیدخل تهیه و تطبیق شده است.
مومند گفت: جهت آگاهی عامه ومطابق ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطلاعات، تمامی فعالیت ها، پلان ها، گزارش ها، دستاورد ها و کارکرد های وزارت معادن و پترولیم به شکل همه روزه در ویب سایت این وزارت نشر می شود. بهزاد

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL