09 دلو 1398

RSS Facebook

خبر های جدید

رییس جمهوری: غاصبان، زورمندان و افراد مسلح غیر سرکوب شوند

رییس جمهوری: غاصبان، زورمندان و افراد مسلح غیر سرکوب شوند

کابل/ 9 دلو /باختر محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان...

اتاق تجارت و سرمایه گذاری: سر از فردا فی کیلوگاز مایع ۴۰ افغانی عرضه می شود

اتاق تجارت و سرمایه گذاری: سر از فردا فی کیلوگاز مایع ۴۰ افغانی عرضه می شود

کابل/ 9 دلو /باختر اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در...

رییس جمهوری: حمایت از زنان و بلند بردن ظرفیت آنان وظیفۀ اساسی دولت است

رییس جمهوری: حمایت از زنان و بلند بردن ظرفیت آنان وظیفۀ اساسی دولت است

کابل/۹دلو/باختر محمد اشرف غنی رییس جمهوراسلامی افغانستان، امروز با گروه ماین...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل 20 حوت باختر
جنازه مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری واسطورۀ جهاد ومقاومت امروز بامراسم خاص نظامی با حضور هزاران نفر به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ،پیکر فرزانه مرد افغانستان قبل از ظهرامروز با مراسم ویژۀ نظامی از شفاخانه شهید سردار محمد داوود برداشته شده وپیکر وی بالای توپ از مقر وزارت دفاع ملی به ارگ ریاست جمهوری انتقال داده شد .
نماز جنازه مرحوم محمد قسیم فهیم به امامت استاد سیاف ادا گردید .
حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درصحبت مختصری گفت که مارشال محمدقسیم فهیم دوست وبرادر من بود ، او در روزگار مشکل همیشه دوست وبرادرم بود وراه افغانستان را با من پیمود او خدمتگار مردم افغانستان بود .
حامد کرزی افزود : مارشال محمدقسیم فهیم انسان وطن دوست ودوست وفادار من بود، درتمام قضایای سرنوشت ساز افغانستان چه درداخل وچه دربیرون ازکشور همکارم بود ، در رگ ما ، تحلیل ما از اوضاع یکی بود ،من برادر ودوست عزیز خود را از دست دادم ومردم افغانستان خدمتگار خود را ازدست دادند.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان یکبار دیگر مراتب تسلیت وهمدردی خود را به خانواده دوستان ومردم افغانستان ابراز داشت .
بعداً ادیب فرزند مارشال محمدقسیم فهیم از نام خانواده مارشال دوستان، اقارب وهوا خواهان او، از همدردی وغمشریکی شخص حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان،کمیسیون عالی دولتی کمیسیون برگزاری مراسم جنازه، تدفین وفاتحه خوانی مرحوم مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری ومردم افغانستان ابراز امتنان کرده، پیرامون دوره های زنده گی پدر اش و نقش ایشان در دورۀ جهاد و مقاومت، استحکام صلح و دموکراسی در افغانستان و تدویر لویه جرگه ها و انتخابات ریاست جمهوری معلومات ارایه کرد.
سپس اعضای کابینه، نماینده گان مردم درشورای ملی ،اعضای ستره محکمه ،نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ،جنرالان وافسران ارشد قوای مسلح ، مهمانان خارجی وسفرای کشور های دوست مقیم کابل ،اراکین بلند پایه دولتی ،فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد ،جنرالان ارشد قوای ائتلاف وناتو وشماری زیادی از دوستان واقارب مرحومی برای آخرین بار از مقابل تابوت مارشال محمدقسیم فهیم گذشته وادای احترام کردند.
جنازۀ مرحوم مارشال محمدقسیم فهیم از ارگ ریاست جمهوری با حضور گستردۀ مردم به بادام باغ انتقال شده ودرآنجا پس از ادای نماز جنازه مرحومی باحضور هزاران هزار تن از مردم کشور به امامت پروفیسور عبدالرب رسول سیاف با شلیک بیست فیر توپ به رسم احترام درتپۀ ده کیپک به خاک سپرده شد .
دراین مراسم زنده گی نامه مرحوم مارشال محمد قسیم فهیم توسط سترجنرال بسم الله محمدی وزیردفاع ملی به خوانش گرفته شد.
سپس محمد یونس قانونی نماینده مردم در شورای ملی پیرامون ابعاد مختلف زنده گی سیاسی ،نظامی واجتماعی آن مرحومی صحبت کرد و گفت که حضور گستردۀ مردم شامل تمام اقوام کشور ،درمراسم تشیع جنازه وسوگواری مردم درمرکز و ولایات کشور نشان داد که مارشال محمدقسیم فهیم شخصیت ملی ومتعلق به تمام مردم افغانستان بود ودر خدمت ایشان قرارداشت.
قانونی همچنان از حضور گسترده مردم در مراسم تشیع جنازه ازنیروهای امنیتی به خاطر امنیت ، از رسانه ها وکمیسیون عالی دولتی برگزاری مراسم جنازه، تدفین وفاتحه خوانی مرحومی ابراز امتنان کرد .
قرار است  مراسم فاتحه خوانی رسمی مارشال محمد قسیم فهیم فردا چهار شنبه 21 حوت سالروان از ساعت 30/1 الی 30/3درمساجدجامع عیدگاه شهر کابل، کارته پروان ، حاجی چمن وبرخی مساجد دیگر شهر کابل وولایات کشور برگزار شود.

زنده گینامه مرحوم مارشال محمد قسیم فهیم
مارشال محمد قسیم فهیم، فرزند مولوی عبدالمتین درسال 1336 خورشیدی درمحله عمرض ولایت پنجشیر زاده شد .
آموزش های ابتدایی را در زادگاهش فراگرفت و درسال 1349 بخاطرپیشبرد تحصیلات عالی وارد مدرسه دارالعلوم عربی کابل گردید.
محمد قسیم فهیم، پس ازکودتای 1357  غرض اشتراک در جهاد بر ضد رژیم کمونیستی به پاکستان هجرت نمود؛اما پس ازاقامت کوتاه در آنجا به افغانستان بازگشت ومبارزه مسلحانه خود را درمنطقه شیگل ولایت کنر آغاز کرد.
موصوف در تابستان همان سال  وارد دره پنجشیرگردید و در زمینه ایجاد هسته های جهاد ومقامت همدوش باشهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان ابتدا درپنجشیر وبعد درسایر نقاط کشورهمت گماشت. وی به حیث قوماندان مجاهدین درولسوالی اندراب ولایت بغلان نیز ایفای وظیفه نمود.
محمد قسیم فهیم درسال 1360 در رأس یک هیأت عالیرتبۀ مجاهدین به ولایات شمال شرق (بدخشان، بغلان تخار و کندز) جهت بسیج مجاهدین در چارچوپ شورای نظارسفر نمود و درین راستا نقش مهم و ارزنده یی   ایفا کرد.
محمد قسیم فهیم درسال 1366 به حیثقوماندانعمومی مجاهدین درشمال کابل، مسوولیت نیروهای مجاهدین را به عهده گرفت و  درسال 1368 به خاطر گسترش و انسجام بیشتر نیروهای شورای نظار به ولایات شمالی بلخ، جوزجان و فاریاب سفر نمود و به موفقیتهایی  دست یافت.  
محمد قسیم فهیم، پس ازسقوط حکومت داکتر نجیب الله و پیروزی مجاهدین در5 ثور 1371 در رأس نیروهای مجاهدین وارد کابل گردید و درهمین سال به حیث وزیر امنیت کشورمقرر شد.  و با سیطره ی طالبان درسال 1375 مدت کوتاهی به حیث قوماندان عمومی نیروهای مقاومت درولایات شمال کابل ایفای وظیفه نمود.
پس از شهادت احمدشاه مسعود در 18 سنبله 1380 رهبران وقوماندانان مجاهدین به منظور انسجام بهتر نیروهای مقاومت و مدیریت بحرانی ترین شرایط، محمد قسیم فهیم را به عنوان قوماندان کُل نیروهای دولتی و مقاومت انتخاب نمودند. در چنین وضع او توانست نیروهای مقاومت را منسجم و از خاک افغانستان دفاع نماید.
مارشال فهیم در ماه عقرب سال  1380در راس نیروهای مقاومت  وارد کابل شد .
مارشال از جمله بنیانگذاران نظام نوین کشور و حامی ثبات و همبستگی ملی افغانستان بود.
اوتمام تلاش خودرا در راستای شکل دهی ساختارهای سیاسی فروریخته افغانستان انجام داد و در کناردیگردولت مردان این کشور پایه های یک دولت دیموکراتیک و مردمی را مستحکم ساخت.
محمد قسیم فهیم، پس ازبرگزاری کنفرانس بُن  وایجاد اداره مؤقت به حیث معاون اول رئیس اداره موقت و وزیر دفاع ملی تعیین شد و به تاریخ 15 ثور 1381 خورشیدی به پاس خدمات ارزنده و نقش همه جانبه اش در آزادی کشور بلندترین رتبه نظامی کشور یعنی مارشالی را دریافت نمود.
او معتقد بود که رتبه مارشالی محصول زحمات و مبارزات حق طلبانۀ ملت بزرگ افغانستان در دو مقطع جهاد و مقاومت بوده و متعلق به خانواده های شهدا، معلولین، مجاهدین و مقاومتگران افغانستان می باشد و آنرا به عنوان مهم ترین دست آورد و ارزش مبارزات ملت افغانستان پاس میداشت.
مارشال محمد قسیم فهیم بعد از لویه جرگه اضطراری برای بار دوم به حیث معاون اول ریاست جمهوری و وزیر دفاع ملی کشورتعیین گردید. در دومین دور انتخابات ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به حیث معاون اول جلالتماب حامد کرزی تعیین شد و بعد از پیروزی در انتخابات، به حیث معاون اول رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در 29 عقرب 1388 حلف وفاداری یاد نمود.
موصوف به پاس فداکاری ها و خدمات ارزندۀ خویش به دریافت مدال احمد شاه بابا نیز مفتخر گردیده است.
مارشال محمد قسیم فهیم مرد مجاهد، متواضع، متدین و وطندوست بود  و از گرم وسرد روز گار درسهایی آموخت و آنرا در زنده گی شخصی و رسمی بکار بست.
مارشال محمد قسیم فهیم زنده گی خود را وقف مبارزه بر ضد اشغالگران کرد و در دوران جهاد و مقاومت ملی مردم افغانستان پیوسته در کنار مردمش ماند و با رشادت بی مانندی از سنگر های آزادی خواهی، عزت و سر بلندی کشور و مردمش دفاع کرد.
مارشال محمدقسیم فهیم مرد پرافتخارسنگرهای آزادی افغانستان و یکی از مهمترین شخصیت های سیاسی سه دهه اخیر کشور بود.
نام مارشال با نام افغانستان گره خورده است و مردم حقشناس این کشوراز اوبه عنوان حامی استقلال، پاسدار وحدت ملی و نماد همبستگی مردم ما یاد خواهند کرد.
مارشال محمد قسیم فهیم در دوره های کاری اش در پستهای وزارتهای امنیت ملی، دفاع ملی، معاونیت اول ریاست دولت در دوره های موقت و انتقالی و معاون اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان خدمات شایانی به مردم و وطن عزیزش انجام داد. 
مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان صبح روز یکشنبه مورخ 18 حوت 1392 بعمر 56 سالگی در اثر سکته قلبی داعی اجل را لبیک گفته به رحمت حق پیوست.
 

کابل باختر 20 حوت
شهروندان کابل دومین روزعزا داری شان را درماتم مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری سپری کردند .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، شهروندان کابل درحالی دومین روز عزا داری شان را به خاطر مرگ فرزانه فرزند صدیق شان مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری سپری کردند که پیکر این مرد بزرگ بامراسم خاص تشریفاتی که درخورشان چنین مرد بود، به خاک سپرده است .
حاجی انصام الدین یکی از شهروندان کابل که گذشت روز گار طراوت جوانی وی را از اوگرفته وغبار پیری رنگ موهایش را سفید کرده ،گفت که هرکس میمیرد اما آنانی که به خاطر مردم وآزادی وطن مبارزه کرده اند ،درخاطره ها زنده می مانند.
اوافزود: مارشال ازجمله این افراد است ،هرگز مردم افغانستان کارنامه های جهاد ومقاومت او را دربرابر متجاوزان فراموش نخواهند کرد .
وحیده معلم دریکی از مکاتب دختران شهر کابل به این باور است که وداع باخدمتگاران مردم  طاقت فرسا ودرد جانکاه می باشد ، بدبختانه مردم امروز با چنین خدمتگاری خدا حافظی کردند .
او افزود: مردم کشور امروز با یکتن از خدمتگاران خود وداع کردند.
سیدفضل احمد سادات کارمند یکی از ادارات دولتی درین باره گفت که مرد نمیرد به مرگ ،مرگ ازاونام جست ،مارشال مرد ،اما خاطره ها ، صداقت ،دلسوزی به وطن ومردم وده ها خصلت پسندیده دیگر او درخاطره ها باقی خواهند ماند .
به همین گونه تعدادی زیادی ازشهروندان درصحبت هایشان سوگوارانه ازمارشال وخدمات اویاد می کردند.

سه شنبه ، 20 حوت 1392 ، 09:48

یک خبرنگار در بلخ زخمی شد

مزارشریف 20 حوت باختر
یک خبرنگار درولایت بلخ  درحملۀ مردان مسلح ناشناس   دیشب زخمی شد.
مختاروفایی هنگامی که به سوی خانه اش در حرکت بود در نزدیکی لیسۀ باخترشهرمزارشریف آماج حملۀ مردان مسلح ناشناس قرارگرفت وزخم برداشت.
مختاروفایی خبرنگار آزاد ، مسوول سایت خبررسانی موسوم به هویداست.
اوبه آژانس باخترگفت که مردان مسلح با چاقو به جان وی افتادند ونیز با قنداق تفنگچه ضرباتی به سرش وارد کردند.
این خبرنگار توانسته از چنگ مهاجمان فرارکند وخودش را به نیروهای امنیتی برساند.
درین حال رویداراکبری آمرحوزۀدوم امنیتی شهرمزارشریف مرکزولایت بلخ حمله به جان این خبرنگار را تایید می کند ومی گوید که تلاش ها برای شناسایی دستگیری مهاجمان آغازشده است.
داکتران درشفاخانه مرکزی شهرمزارشریف می گویند که مختار وفایی از ناحیۀ سرزخم برداشته اما این زخم ها قابل نگرانی نیست.
حمله برجان خبرنگاران درکشورنگرانی زیادی را میان حلقات رسانه ای ومدنی به بار آورده است.
مسوولان رسانه ها و نهاد های جامعۀ مدنی بارها از دولت خواسته اند تا درتامین امنیت جان خبرنگاران درافغانستان تلاش بیشترکنند.
ازسویی هم مجریان رسانه ها در ولایت بلخ ونهاد های مدافع حقوق خبرنگاران در شمال کشور حمله به جان این خبرنگاررا محکوم کردند واز دولت خواستند تا مهاجمان را شناسایی ودستگیر کند.

کابل باختر 20 حوت
دررقابتهای شب گذشته تیم های دست اول هسپانیا تیم های مالاگا وریال والیکانوحریفان خود را شکست دادند .
به گزارش آژانس باختر، دراین رقابتها تیم ریال والیکانو 3 در برابر دو ریال سوسیداد را شکست داد ومالاگا دو در برابر صفر اوساسونا را از پیشرو برداشت .
تا فعلاً ریال مادرید درصدر قرار دارد وبه دنبال آن اتلاتیک وبارسلونا درمکان های دوم وسوم جا دارند .

سه شنبه ، 20 حوت 1392 ، 09:48

بایرن مونیخ میزبان آرسنال است

کابل باختر 20 حوت
دوربرگشت رقابتهای فوتبال جام قهرمانان اروپا امشب با دو دیدار دنبال می گردد.
به گزارش آژانس باختر، دراین رقابتها ،تیم اتلاتیک مادرید هسپانیا میزبان ایسی میلان ایتالیا است وتیم بایرن مونیخ آ؛لمان از تیم آرسنال انگلستان پذیرایی می کند.
آرسنال وایسی میلان در بازی های رفت باخته بودند.

ایبک 20 حوت باختر
مردم ولایت سمنگان همانند سایر نقاط افغانستان از وفات معاون رییس جمهوری غمگین اند وآنرا ضایعۀ بزرگ می دانند.
این شهریان ازکارنامه های مارشال فهیم در زمان جهاد ومقاومت مردم افغانستان در برابرقشون سرخ وتروریزم به نیکی یاد می کنند .
ازسوی هم مسوولان محلی سمنگان نقش مارشال فهیم در همگرایی ، سیاست گذاری وتاسیس حکومت جدید درافغانستان را ارزنده خواندند ووفات وی را در شرایط کنونی که افغانستان درحال پذیرفتن مسوولیت های امنیتی از نیروهای خارجی وبرگزاری انتخابات است نا به هنگام خواندند.
خیرالله انوش والی سمنگان درگفتگو با برات خبرنگارآژانس باختر مارشال فهیم معاون رییس جمهوری را از چهره های مطرح و تاثیرگذار در افغانستان خواند وازمردم خواست تا درنبود وی وحدت ویکپارچه گی خود را حفظ کنند ونگذارند تا دشمنان ازاین وضعیت سود برند.
انوش گفت: درشرایطی که کشور با دوآزمون بزرگ یعنی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی وپذیرفتن مسوولیت نظامی وامنیتی روبه روست مرگ مارشال فهیم چهره ی تاثیرگذارسیاسی- نظامی نابه هنگام بوده است.
خلیل الله ارشد نامزد شورای ولایتی سمنگان مارشال فهیم را شخص تاثیرگذار در جهاد ومقاومت وایجاد حکومت جدید وسیاست گذاری های اخیر دانست وگفت که یارانش راه  وی را در راستای دست یافتن به یک افغانستان یکپارچه وبا ثبات ادامه خواهند داد.
ازدکان داران گرفته تا جامعۀ روشنفکری تا متعلمان ومعلمان تا دهقانان همه وهمه از وفات مارشال فهیم معاون رییس جمهوری ابراز تاسف کردند وآنرا درشرایط کنونی نا به هنگام عنوان نمودند.
مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول رییس جمهوری به روز یکشنبه به اثربیماری قلبی درکابل وفات کرد.
اوسالها از بیماری شکروقلب رنج می برد.
مارشال فهیم در جهاد ومقاومت مردم افغانستان دربرابر قشون سرخ شوروی و تروریزم چهره ی تاثیرگذار وفعال بود ودر ایجاد حکومت جدید وشکل دهی نظامی کنونی هم نقش برجسته ای داشت.
  پیکر مارشال در تپه ی بادام باغ شهر کابل طی مراسم ویژه ای با اشتراک مقامات بلند رتبه ی افغان وبرخی کشور ها به خاک سپرده شد.

جلال آباد 20 حوت باختر
یک مسوول امنیت ملی ننگرهارشب گذشته درحملۀ  ازطالبان مسلح کشته شد.
سید مختارمدیرامنیت ولسوالی رودات دربازارموسوم به سرشاهی این ولسوالی آماج حمله ی طالبان قرارگرفت وبا دومحافظش جان باخت.
آدرس خان ولسوال رودات ولایت ننگرهاردرتماس با آژانس باختراین رویداد را تایید کرد وگفت که مدیرامنیت ملی رودات با پا پیاده دربازارسرشاهی قدم می زد که چند موترسایکل سوار طالب بروی حمله کردند واو را کشتند.
ولسوال رودات می گوید که نیروهای امنیتی تلاش ها را برای شناسایی وبازداشت عاملان ترور این مسوول امنیت ملی آغازکرده اند.

کیف -  ایرنا- ۲۰ حوت - باختر
اعضای شورای امنیت سازمان ملل عصر دیروز به وقت محلی در حالی پنجمین نشست اضطراری خود را در خصوص بحران اوکراین برگزار کردند که به دلیل اختلاف بین اعضا هیچ گونه نتیجه مثبتی به همراه نداشت.
در این نشست که باردیگر به درخواست نماینده دایمی اوکراین در سازمان ملل متحدبرگزار شد، کریستی لوکاس رییس نوبتی شورای امنیت ریفراندم الحاق منطقه خود مختارکریمیا به روسیه را یک اقدام غیر قانونی و در تضاد با قانون اساسی اوکراین توصیف کرد و گفت که چهار عضور دایمی شورای امنیت سازمان آن را رد کرده اند.
جرالد آراد نماینده دایمی  فرانسه در سازمان ملل نیز گفت  که تلاش همه کشور های غربی این است که راه حل صلح آمیزی برای این بحران پیدا کنند و از شدت گرفتن تنش های سیاسی جلوگیری نمایند.
نماینده دایمی فرانسه در سازمان ملل افزود در زمان حاضر اردوی روسیه با توسل به زور وارد خاک کریمیا شده و بسیاری از کانال های مخابراتی در این کشور را تحت کنترول گرفته است.
نماینده فرانسه گفت نهایت تلاش ما این است که روسیه را راضی کنیم تا قبل از اینکه اوضاع بیشتر از این بحرانی تر بشود برای حل این مشکل به مذاکره و گفت وگو روی آورد.

مسکو – رویترز – ˈ۲۰ حوت - باختر
سرگئی لاوروفˈ وزیر امور خارجه روسیه در نشستی با ولادیمیر پوتین رییس جمهور آن کشور گفت که همچنان موضع این کشور با غرب بر سر موضوع اوکراین متفاوت است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، لاوروف دیروز  در نشست خود با پوتین در شهر سوچی گفت که پیشنهادهای رسیده از سوی جان کری وزیر امور خارجه امریکا ˈما را به طور کامل راضی نمی کندˈ.
وی افزود: همگی این پیشنهاد ها به طوری تنظیم شده اند که گویی جنگی بین روسیه و اوکراین وجود دارد و همکاران ما پیشنهاد کردند که آنها باید طوری آغاز شوند که نشان دهد یک کودتا آغازگر این شرایط بوده است.
لاوروف ادامه داد که ما نیز به همراه شورای امنیت فدراسیون روسیه پیشنهادهای خود را آماده کردیم که تاکید آن بر روی بازگشت شرایط به چارچوب قوانین بین المللی و احترام گذاشتن به منافع تمامی مردم اوکراین با در نظر گرفتن بحران دولتی عمیق در اوکراین است.
پوتین چند روز پیش برای نخستین بار پس از برکناری ویکتور یانو کوویچ رییس جمهور اوکراین و آغاز بحران شبه جزیره کریمیا در کنفرانس خبری حاضر شد و دولت موقت اوکراین را ˈ حاصل کودتایی علیه قانون اساسیˈآنکشور خواند و گفت که ارزیابی من از آنچه در شهرکیف رخ داد این است که رییس جمهور قانونی خلع قدرت  شد.

سه شنبه ، 20 حوت 1392 ، 08:00

تبصره

کابل باختر 20 حوت
تقویم سیاسی افغانستان بازهم سوگوارانه ورق خورد وامروز ملت قهرمان افغانستان فرزند صدیق دیگرش را به خاک سپرد.
مبصر آژانس باختر مینویسد: مردم افغانستان امروز فرزند آزادی خواه ،مبارز ژرف نگر ،راسخ ،صادق و خلاصه دریک کلام مردانه مرد سنگر های جهاد ومقاومت و وطن شان را به خاک سپردند . مارشال محمدقسیم فهیم نماد زنده ای از جهاد ومقاومت مردم افغانستان بود که رخ درنقاب خاک کشید اومرد، ولی مبارزات قهرمانانه وخستگی ناپذیر او ،در برابر متجاوزان رنگ رنگ ،ژرف اندیشی وعمیق نگری سیاسی او درتاریخ مبارزات قهرمانانۀ افغانستان ماندگار باقی خواهد ماند .
مارشال محمد قسیم فهیم به عنوان قوماندان پر قدرت نظامی چه درزمان جهاد وچه درزمان مقاومت عمل کرد و در زمان حرکت افغانستان به سوی تحول وترقی به عنوان مرد پر قدرت سیاسی ،صبور وشکیبا عمل کرد وبیشتر از هرچیز به وحدت ملی ،یکپارچه گی واتحاد مردم تاکید ورزید .
اما سوگوارانه بایدنوشت که با مرگ این اسطوره مبارزات آزادی خواهی وعدالت ، تاریخ سیاسی افغانستان  غمگینانه ورق خورد ،عیار مردی دیگری از تبارجهاد ومقاومت رخ درنقاب خاک کشید وبه ابدیت پیوست .
مرگ مارشال انعکاسات ملی وبین المللی را درقبال داشت .
بی جانبود که حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پس از ادای نماز جنازه مرحومی گفت ، مارشال فهیم انسان وطن دوست ، دوست شناس ،به تمام قضایای ملی ودولتی مهم وسرنوشت ساز همکارم بود، درک ما ، تحلیل ما از اوضاع یکی بود ،من دوست عزیز وبرادر خود را از دست دادم ومردم افغانستان خدمتگار خو د را از دست دادند.
بدون شک ،مردم افغانستان عزیز ترین دوست وخدمتگار خود را ازدست داده اند وباید سوگوار وماتم دار باشند .