05 ????? 1399

RSS Facebook

خبر های جدید

خانواده های نیازمند درپروان کمک دریافت کردند

چاریکار/ ۵میزان/ باختر شورای مردمی پروان برای ۵۲۰ خانوادۀ متضررناشی...

جلسۀ مقامات ارشدامنیتی کشوربرگزارشد

جلسۀ مقامات ارشدامنیتی کشوربرگزارشد

کابل/ ۵ میزان/ باختر مقامات ارشدبخش های امنیتی کشور،امروزروی وضعیت...

کار ساخت دو سرک کانکریتی درننگرهار آغاز شد

کار ساخت دو سرک کانکریتی درننگرهار آغاز شد

جلال آباد ۵ میزان باختر کارساخت دوسرک کانکریتی امروزدرولسوالی کامه ننگرهارآغازشد. این...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

کابل باختر 6 میزان
به اساس حکم مادۀ يکصد و پنجاه و چهارم قانون اساسی، حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستاندارائی های خویش را به ثبت رساند.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروزدر حضور داشت سید غلام حسین فخری ریس عمومی ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری و رحیم الله رحیمی رئیس ثبت دارائی ها آنریاست، دارائی خویش را ثبت نمود.

کابل ۶ میزان باختر
عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه که جهت تداوی به کشور هندوستان سفر نموده بود، امروز مع الخیر به کشور برگشت.
رئیس ولسی جرگه چند روز قبل به دلیل مریضی که عاید حالش شده بود، جهت تداوی به کشور هندوستان سفر نمود و پس از تکمیل معاینات و تداوی صحت یاب گردید و امروز به کشور برگشت.

کابل باختر/ 6/ میزان
وزارت مالیه دریک اعلامیه مطبوعاتی گزارش آژانس رویترز مبنی بر تاخیر در پرداخت معاشات مامورین دولتی را رد نمود.
دراین اعلامیه مطبوعاتی وزارت مالیه بخاطر رفع تشویش کارمندان دولت اعلام داشته که هیچ گونه تاخیر درپرداخت معاشات مامورین دولت رخ نخواهد داد.
دراعلامیه همچنان آمده که همه ساله به افتخار ایام عید وزارت مالیه کوشش می نمود که معاشات مامورین قبل از ایام خجسته عید پرداخته شود تا هموطنان ما این روزهای مبارک را در بهترین شرایط سپری نمایند.
اما درشرایط دشوار چند ماه اخیر مصارف بودجه عادی که ازجمع آوری عواید داخلی کشور صورت میگیرد و درنیمه ماه شمسی به خزانه دولت وارد میشود متاسفانه دراثر پسمانی درجمع آوری عواید که درطول یک سال گذشته بوقوع پیوسته ، خزانه دولت به اندازه کافی ذخیره ندارد که معاشات ماه میزان 1393 که ایام مبارک عید ، مصارف به دهه اول آن میشود قبل از تاریخ پانزدهم ماه جاری پرداخت شود.
مامورین دولت معاش میزان را مانند ماه های دیگردرنیمه دوم ماه به شکل کامل دریافت خواهندکرد.

کابل 6 میزان باختر
مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب فردا با حضور مهمانان داخلی و خارجی در ارگ ریاست جمهوری برگزار میشود
به گزارش آژانس باختر در خبرنامه ای که در این باره از طریق ریاست اطلاعات و ارتباط عامه اداره امور به نشر رسیده آمده است حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر تجلیل شایسته از این رویداد کمیسیون عالی دولتی را به  ریاست جمهوری به ریاست صادق مدبر رئیس عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران موظف کرد واین کمیسیون  از تاریخ 17 ثور سال روان کار خود را با حضور مسئولین مربوطه بخش های مختلف حکومتی آغاز کرد. کمیسیون برای پیشبرد بهتر امور، چهار کمیته فرعی امنیتی، فرهنگی، خدمات و تشریفات را در چوکات کمیسیون موظف نمود. کمیسیون مهمانان داخلی مراسم تحلیف را در 13 دسته دعوت نموده است. همچنین وزارت امور خارجه از روسای جمهور، صدراعظم ها، معاونین صدراعظم و وزرای خارجه کشورهای دوست و همسایه برای شرکت در این مراسم دعوت کرده است.
کمیسیون بعد از توافق دو نامزد با حضور نماینده های آنان تشکیل جلسه داده و در مورد دعوت مهمانان با آنها هماهنگی صورت گرفته است.
ترتیبات امنیتی مراسم تحلیف در هماهنگی با نیروهای امنیتی به بهترین نحو آن اتخاذ گردیده است.
کمیسیون در طول کار خود  بارها از روند آماده سازی میدان هوایی بین المللی کابل برای پذیرایی از مهمانان خارجی مراسم تحلیف و همچنین سرک‌های منتهی به ارگ و میدان هوایی و نیز قصر سلام‌خانه ارگ ریاست جمهوری که مراسم تحلیف در آن برگزار میشود دیدن نموده و هدایات لازم را به مسئولین مربوطه برای انجام بهتر امور صادر کرده است.  

کابل  6میزان باختر
فضل هادی مسلم یار رییس مشرانو جرګه امروز با اهدای تقدیرنامه کارکردهای حاجی ملک محمد نظیر رییس کمیتۀ صلح ولایت ننگر هار راتحسین نمود.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر،   در این ملاقات حاجی گل مراد عرب رئیس اتحادیه تجاران ولایت ننگرهار، حاجی عبدالرحمن هده وال معاون اتحادیه مذکوروداکترمحمد آصف قاضی زاده قوماندان جهادی ومعاون پیشین ولایت ننگرهار وبرخی بزرگان دیگرنیزحضور داشت، ضمن وعده همکاری با آنها ازتلاشهای ملک محمد نظیردرآوردن صلح وحل منازعات قومی درننگرهار ابرازتشکری نموده تاکید نمود که سایربزرگان قومی نیزبا نیروهای امنیتی همکاری نموده درسراسرکشور به ویژه ولایت ننگرهارتا امنیت بهترتامین گردد.
درملاقات حاجی ملک محمد نظیر رئیس شورای صلح وبزرگ قومی ولایت ننگرهار وسایرشرکت کننده گان امنیت را یکی ازاولویتهای اساسی برای مردمان رنج دیده کشور عنوان نموده متعهد گردیدند که درزمینه تامین امنیت وآوردن صلح ازهیچ نوع سعی وتلاش دریغ نخواهند ورزید.
هکذا رئیس مشرانوجرگه طی نشست جداگانه کارکردهای محقق عبدالحق دانشمند رئیس پوهنتون آریانا را با اهدای تقدیرنامه مورد تحسین قرارداده خواهان موفقیتهای موصوف درامورمحوله شد. آقای دانشمند تقدیرمعنوی مجلس سنا را درتوسعه علم ودانش وتشویق جوانان به ادامه تحصیلات عالی اثرگذارعنوان نموده متعهد گردید که بیشترازپیش درخدمت نسل جوان قرارخواهند داشت..
طبق یک خبردیگرمحمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا،امروزدرحالیکه اعضای کمیسیون اموردینی وفرهنگی وشمارازسناتوران حاضربودند از قاری احمدشاه منصورتقدیربعمل آورد.
قاری احمدشاه منصورحافظ قران کریم که از سوی جامع الازهرمصر موفق به دریافت مدال طلا شده است وی درمسابقات بین المللی قرائت قران کریم که درآن کشوربرگزارگردیده بوداشتراک وباکسب درجات عالی افتخاراتی رانصیب افغانستان نموده است همچنان وی ازسوی نهادهای معتبرآنکشورموفق به کسب تقدیرنامه هاوتحسین نامه نیزگردیده است.
نایب اول مشرانوجرگه ضمن تبریکی به موصوف،پیرامون توسعه معارف دینی ونقش علما درتامین ثبات وامنیت کشورصحبت نموده ابرازامیدواری نمود تا دانش آموزانی که دربیرون ازکشورمصروف تحصیل می باشند میتوانند باختم تحصیلات شان درکشوردر بلندبردن کیفیت تدریس بالاخص درمدارس دینی درداخل کشور ممدومؤثر واقع گردند تادیگروالدین فرزندان شانراجهت فراگیری دروس دینی به بیرون ازکشور نفرستند .
نایب اول مشرانوجرگه بااهدای نشان وتقدیم تقدیرنامه مشرانوجرگه ازوی تمجیدنموده موفقیت های مزید به موصوف آرزونمود.

?????? ، 6 ????? 1393 ، 13:22

ترفیعات جدید

کابل باختر/ 6/ میزان
به پاس خدمات شایسته وحسن انجام اموروبه اساس پیشنهاد دفترمقام معاونیت اول ریاست جمهوری و منظوری حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان بریدجنرال محمد هابیل معاون ریاست دفتر مقام معاونیت اول ریاست جمهوری به رتبه تورن جنرال و دگروال گلبدین همدرد دستیار مقام معاونیت اول ریاست جمهوری به رتبه بریدجنرال ترفیع نمودند.
از خداوند متعال توفیقات مزید ایشان را در اجرای امور کاری خواهانیم

کابل 6میزان باختر
   درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس سنا، یک سند بین المللی تصدیق وپیشنهاد شد که میدان هوائی بین المللی کابل بنام حامد کرزی مسمی گردد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر،   درجلسه موافقتنامه بین المللی فی مابین جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری مردم چین وجمهوری تاجکستان درمورد نقطه اتصال سرحدی میان سه کشور که درکمیسیون اموربین المللی وسایرکمیسیونها مورد مطالعه وتدقیق قرارگرفته توسط سناتوران نجیبه حسینی وحمیرا نعمتی ارایه وبه اکثریت آرا تصدیق شد.
  هکذا درجلسه فضل هادی مسلم یاروسایراعضا ازکارکردهای مؤثرسیزده سال حامدکرزی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان به نیکویی یاد آوری نموده به اتفاق آرا پیشنهاد نمودند که رهبری آینده کشور میدان هوایی بین المللی کابل را به نام حامد کرزی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان که فردا معیاد خدمتش تکمیل می گردد نامگذاری نماید ونیزخاطرنشان شد که جای افتخار است که حامد کرزی رئیس جمهور فعلی کشور قدرت را به شکل مسالمت آمیزبه حکومت وحدت ملی فردا هفتم میزان سال1393 طی مراسمی ویژه انتقال می نماید.
   همینگونه سناتوران ازتصمیم اخیرحامد کرزی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان مبنی برتوشیح حکم اعدام پنج تن ازجنایت کاران رویداد پغمان استقبال نموده تاکید نمودند که ارگانهای مسوول سایرمجرمین این قضیه را گرفتار وبه پنجه قانون بسپارد.
همچنان درمباحث آزاد وضعیت امنیتی برخی ولسوالیهای ولایت غزنی تلفات انسانی وآتش زدن ده ها منازل رهایشی درولسوالی اجرستان ازسوی هراس افگنان درآنولایت نگران کننده عنوان گردیده خاطرنشان گردید که با آمدن نیروهای کمکی اردو وپولیس ملی به ولسوالی اجرستان درحال حاضرخطرسقوط ولسوالی مذکور مرفوع گردیده و باید نیروهای امنیتی تدابیرویژه را درآنولایت اتخاد نماید تا هراس افگنان داخلی وخارجی که درآنولایت تجمع نموده اند نتوانند به اهداف شوم شان نایل آید ونیز ازموقف ولایت غزنی وکم کاری آنها درزمینه انتقاد به عمل آمد ونیزخاطرنشان گردید که آوازه های بنام ظهوردولت اسلامی( داعش) دربرخی ولسوالی های آنولایت بی اساس می باشد وباید رسانه ها درزمینه ازدقت لازم کار گیرند.
همینگونه درجلسه باردیگربرخی سناتوران پیرامون توافقنامه امنیتی ودفاعی میان امریکا وافغانستان صحبت نموده خاطرنشان ساختند که درزمینه ازعجله کار گرفته نشود و به ضروریات جدی نیروهای امنیتی که عبارتند ازتقویه سیستم های رادار، طیارات جنگی، اسلحه ثقیله وبرخی مسایل دیگر می باشد پرداخته ودرصورتیکه این موافقتنامه امضا میگردد بنابراهمیت سیاسی واستراتیژیکی آن باید ازسوی رؤسای جمهور هردوکشور انجام شود ونیزبرخی دیگرازسناتوران بدترشدن وضعیت امنیتی رامرتبط به این مساله دانسته خواهان امضای بی درنگ آن شدند.
  هکذا درجلسه پیرامون افزایش خشونتها علیه زنان ابرازنگرانی صورت گرفت و خاطرنشان شد که یک مرد چند روز پیش بینی خانمش را درولایت دایکندی بواسطه چاقو بریده است باید عامل آن مورد پیگرد قرارداده شود ونیزاز حکومت جدید خواسته شد علاوه ازجلوگیری ازافزایش خشونت علیه زنان مبارزه جدی را با فساد اداری وتروریزم درسرخط کارهایش قراردهد
. هکذا درجلسه پیروزی داکترمحمد اشرف غنی احمدزی به عنوان رئیس جمهور کشور باردیگرتبریک گفته شد ،اما از کارهای کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد بعمل آمد ونیزتاکید شد که کمیسیونهای مربوط به جدیت ، شکایات واصله را درقسمت نامزدان شوراهای ولایتی ولایاتیکه شکایت موجود است بررسی نماید.
    افزایش نا امنی ها درولایت نورستان ومسدود بودن راه های برخی ولسوالیهای آن، مسدود بودن راه مواصلاتی ولسوالی گلستان ولایت فراه ازچند ماه بدینسو، حل معضله خط دیورند ازسوی رئیس جمهور آینده، استقبال ازعروسی های دسته جمعی وتاکید برطی مراحل قانون تعزیه داری ازسوی ولسی جرگه ازمواردی بودند که ازسوی سناتوران ارایه وروی هرکدام تصمیم اتخاذ شد.
   دربخش دیگرجلسه، ازمعین پالیسی و رئیس عمومی بودجۀ وزارت مالیه ازسوی انجنیرمحمد دین همدرد رئیس کمیسیون اقتصاد ملی وسایرسناتوران پرسشهای مبنی بروضعیت اقتصادی کشور، کاهش رشد اقتصادی، چگونگی تعویق کمکها تعهد شده، مشکلات درپرداخت معاشات مامورین ونبود توازن درآن، ذخایرارزی دولت،توقف کاربعضی پروژها، کارشکنی دراستخدام مامورین درمنابع بشری آنوزارت، فساد درگمرکات، آوازه های مبنی برمصرف بودجه درکمپاین های انتخاباتی، پرداخت حقوق معلولین، ورود تیل بی کیفیت ازبندرفراه باوجود منع آن ازسوی شورای وزیران؛ اعمارنشدن بندبرق مچلغو وعملی نشدن پروژه های اختیاری درولایت کنر وسایرولایات وبرخی مسایل دیگر مطرح شد.   سپس احمد شفیق قاری زاده معین پالیسی وزارت مالیه در پاسخ هایش ضمن اطمینان ازموجودیت پول فزیکی بخاطرپرداخت معاشات مامورین ملکی ونظامی گفت : درسال جاری افغانستان درمرحله انتقال مسوولیت های امنیتی وروند انتخابات مواجه بود که این موضوعات تاحدی تاثیرات منفی را براقتصاد کشور بجا گذاشت وبا آنهم وزارت مالیه بادرک اوضاع اقدامات پیشگیرانه رارویدست گرفت تاکشور به بحران جدی مالی روبرو نگردد.
   موصوف همچنان پیرامون جمع آوری عواید درکشور روشنی انداخته گفت، ماهانه پول معاشات مامورین ملکی شش ونیم ملیارد افغانی را احتوا می نماید درحالیکه عواید ما درشرایط فعلی ماهانه حدود هشت ملیارد افغانی می باشد وهرگونه شایعات رسانه ها درزمینه بی اساس می باشد وافزود وزارت مالیه طبق طرزالعمل معاشات مامورین را بعداز تاریخ پانزدهم هربرج اجرا می نماید.
    معین وزارت مالیه همچنان طی صحبتی ازارایه(سند خود کفایی ) که شامل 22 برنامه ملی میگردد درکنفرانس توکیو درسال 2012 مطرح کرد که برمبنای سند مذکور جامعه جهانی متعهد به پرداخت سالانه چهارمیلیارد دالرتاسال 2016 می باشد وافزود مسوولان دروزارت مالیه به حکومت جدید پالیسی هاواصلاحات را رویدست گرفته تا درپلان کار صد روزه حکومت جدید جاگزین گردد.
   وی توقف بعضی از پروژه های اختیاری حکومت افغانستان را ناشی ازکمبود عواید دانسته گفت با دراختیارگرفتن بودجه کارهای پروژه های متوقف شده ازسر گرفته خواهد شد ،ولی پروژه های که ازسوی جامعه جهانی تمویل می گردد کاربالای شان جریان دارد آقای قاریزاده فساد دربرخی گمرکات را رد نکرده افزود بلند رفتن عواید درگمرکات نشان دهنده بهترشدن وضعیت گمرکات درکشور را نشان میدهد که تلاشهای بیشتری نیزدرزمینه جریان دارد.

کابل 6 میزان باختر
حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان حکم اعدام خالد مشهور به حبیب‏ استالف را صادر نمود.
به گزارش آژانس باختر در خبرنامه ای که از طریق ریاست اطلاعات و ارتباط عامه اداره امور و دارالانشای شورای وزیران در این باره منتشر شده آمده است ، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان حکم اعدام خالد مشهور به حبیب استالف را که در قضایای متعدد اختطاف، غارت‏های مسلحانه، قطاع الطریقی، قتل هموطنان بی‏گناه ما و سرقت مسلحانه مبلغ سه میلیون دالر امریکایی از نمایند‏گی بانک جهانی در کابل و وسایط و عراده جات مردم  دست داشت با صدور فیصله نهایی و قطعی شماره 3018 مورخ 26/6/1393 دیوان جرایم منسوبین نظامی و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ستره محکمه محکوم به مجازات اعدام گردیده است، منظور نمود. در حکم به وزارت امور داخله و لوی څارنوالی وظیفه داده شده تا در  در تطبیق این حکم اجراآت قانونی را مرعی نمایند.

کابل باختر/ 6/ میزان
ورزشکاران بایسکل رانی کشور از مسابقات بایسکل رانی که امروز در کوریای جنوبی برگزار شد نتوانستند مدال کسب کنند.
به اساس معلومات ریاست کمیته ملی المپیک به آژانس باختر ، این مسابقات که به مسافه 182 کیلومتر برگزار شده بود به نمایندگی از کشورمان حشمت الله توخی و ذبیح الله قهار حضور یافت که نتوانستند فاصله تعیین شده را زودتر از سایر رقیبان طی کنند و بدون کسب مدال با این جام خدا حافظی کردند.
اما محمد صادق صادقی رییس فدراسیون بایسکل رانی کمیته ملی المپیک میگوید: سطح برگزاری این مسابقات بسیار بلند بود ازسوی هم حشمت الله توخی ورزشکار تیم ملی بایسکل رانی که توانست دراین مسابقات بالاتر از کشورهای ، سوریه ، قزاقستان ، لیبیا ، عربستان و پاکستان قراربگیرد ، میگوید باوجود تلاش های زیاد نتوانستم مدال برای افغانستان کسب کنم از این رو تلاش و انگیزه بیشتر برای کسب مدال درمسابقات آینده دارم.
دراین مسابقات ورزشکار کوریایی جنوبی به مقام نخست دست یافت ومدال طلا را به گردن آویخت و ورزشکارایرانی باکسب مدال نقره مقام دوم را ازآن خود نمود.
ازسوی هم مسابقات گلف امروز به پایان رسید و دو ورزشکار افغانستان ( حشمت الله سروری و علی احمد فاضل ) باکسب 351 و 361 امتیاز دررده های 73 و 74 ایستادند.
دراین مسابقات که بیش از 80 تن شرکت کرده بود امروز با قهرمانی تیم کوریایی جنوبی به پایان رسید.
تااکنون کشور چین باکسب 206 مدال ، یعنی 101 طلا ، 61 نقره و 44 برونز دررده نخست قراردارد ، کوریایی جنوبی با 128 مدال ، یعنی 40 طلا ، 44 نقره و 44 برونز دوم است و جاپان با 120 مدال ، 32 طلا ، 44 نقره و 44 برونز دررده سوم جای گرفته اند.

کابل باختر/ 6/ میزان
وزیر امورخارجه دیروزحین سخنرانی درمجمع عمومی سازمان ملل متحد هشدار داد که ادامه حملات راکتی پاکستان به خاک افغانستان قابل قبول نیست .
به گزارش آژانس باختر ، ضراراحمد عثمانی وزیر امور خارجه کشور که شب گذشته در شصت و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نمایندگی از افغانستان سخنرانی میکرد ضمن تماس روی انکشافات ملی و بین المللی نسبت به ادامه حملات راکتی پاکستان به خاک افغانستان هشدار داداوگفت :امروز، افغانستان دارای نهاد‎ های معتبر سیاسی، پارلمان منتخب، قانون اساسی و شورا های ولایتی انتخابی است که توسط نیرو های شجاع ملی امنیتی افغان حمایت می شوند. مردم افغانستان، طی یک دهه گذشته، شاهد دستاورد های مثبت، از جمله در زمینه توسعه اجتماعی- اقتصادی، تعلیم و تربیه (به ویژه برای دختران)، صحت، تکنولوژی ارتباطات و تقویت و گسترش حقوق بشر (به ویژه حقوق زنان) بوده اند.
وی ضمن تماس روی مداخلات بیرونی و عوامل نا امنی در امور افغانستان گفت:
افغانستان قویاً به صلح و رفاه برای مردم خویش و برای شهروندان کشور های همسایه خویش باور دارد. با وجود این، پاکستان مردم غیر ملکی را در داخل افغانستان مورد هدف قرار می دهد و حاکمیت ملی افغانستان و نورم های بین المللی را نقض می کند. تداوم حملات راکتی بالای افغانستان از سوی پاکستان کلاً غیر قابل قبول بوده و من می خواهم توجه جامعه بین المللی را، که در این جا گرد هم آمده اند، در خصوص مسئله نقض حاکمیت ملی افغانستان معطوف نمایم و از این رو، می خواهیم که پاکستان باید فوراً حملات راکتی خویش را بالای افغانستان متوقف سازد.
وی به ادامه گفت:حکومت افغانستان از حق مسلم مردم فلسطین و استقرار دولت مستقل این کشور با بیت المقدس به عنوان پایتخت آن جداً حمایت می کند. ما اقدام غیرقانونی و خشونت توسط قدرت اشغالگر علیه مردم فلسطین، بطور خاص حملات غیر قابل توجیه و بی هدف بالای فلسطینی های بی گناه را، به شدت محکوم می نماییم.
همچنین، تأثرات عمیق خویش را نسبت به کشته شدن افراد ملکی بی گناه در سوریه ابراز داشته و از رسیدن به یک راه حل سیاسی از طریق گفتمان ملی گسترده که مطابق به آرمان های مردم سوریه باشد، قویاً حمایت می‏کنیم.