28 عقرب 1398

RSS Facebook

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلاناتشبرغان باختر  16 جدی
از اثر  حمله طالبان مسلح دیشب  بالای  یک پوسته امنیتی  درشهر  شبرغان یکتن شهید ودوتن دیگر زخمی شد .
این حمله مسلحانه بالای پوسته امنیتی  چاه گاز نمبر دوم ساحه شکرک واقع  دشت لیلی شهر شبرغان صورت گرفت که درنتیجه دوکارگر این  تصدی  زخمی ویکی از اقارب آنان شهید شد .
همچنان  درحمله متقابل پولیس  یک طالب کشته ویک میل سلاح وی  بدست  نیروهای امنیتی افتاد .
مل پاسوال  فقیر محمد جوزجانی  قوماندان امنیه ولایت جوزجان به آژانس باختر گفت ، دراین رویداد یکتن شهید ودوتن زخمی  گردیده وجسد یک طالب نیز درساحه باقی مانده است .
وی گفت، افراد زخمی شده توسط نیروهای امنیتی  به شفاخانه انتقال  و وضعیت صحی یکتن آنان  وخیم گزارش  شده است .
چاه گاز  نمبر دوم در پانزده کیلومتری شهر شبرغان موقعیت دارد .

کابل باختر 16 جدی
پولیس کابل  هفت نفر رابه اتهام سه مورد قتل  که این وقایع درجریان یک ماه گذشته صورت گرفته بازداشت کرده است .
به گزارش آژانس باختر ،جنرال محمد ظاهر قوماندان امنیه ولایت کابل امروز دریک نشست خبری پیرامون چگونگی این وقایع توضیحات داده ومتهمین این قضایا را به مطبوعات  معرفی کرد .
سه نفر از میان  بازداشت شدگان کسانی اند که چند قبل پسری جوان را که 21 سال عمر داشت  از ساحه خیرخانه مربوط  ناحیه پانزده هم شهرکابل  بدون دلیل  کشته اند .
یکتن از این سه نفر  که عامل  اصلی واقعه پنداشته  میشود با استفاده از اسلحه پدرش که افسر  نظامی  درهرات است  نوید 21  ساله را  هنگام  که برای خرید  ازخانه بیرون شده بود  بافیرکلاشینکوف  به قتل  رساند  با آنکه  قاتل  جرم خود را نپذیرفت مگر  دوتن از دوستان وی که هنگام واقعه حضور داشتند  علیه او  شاهدی  دادند .
به همین ترتیب  ،متهم دیگر که گفته  میشود که به عنوان مهمان به منزل یک  افسر نظامی  درساحه  کارته نو رفته بود مگر شب هنگام مالک  منزل  راکشت نیز برای خبرنگاران معرفی شد گفته  شده که این شخص  به همکاری  دونفر دیگر  قصد  سرقت  از این منزل  را داشتند  که دوهمکار وی درحال حاضر  متواری اند .
همچنان قوماندان امنیه کابل  سه نفر دیگررا نیز به خبرنگاران معرفی داشت که آنها  پسری جوانی را که درشهر تکسی رانی  میکرد کشته اند  آنها  قصد ربودن موتر این پسر را از ساحه پروان  دوم داشتند با آنکه  آنها رانده  موتر را که فقط  21 سال عمر داشت کشتند مگر موفق به ربودن موتر وی نشدند .
همچنان جنرال  ظاهر قوماندان امنیه ولایت کابل  از گرفتاری  یک دسته چهارنفری دزدان مسلح درساحه کوتل خیرخانه یادکرد که مجهز به اسلحه کمری  برچه بودند درحالیکه قصد سرقت اموال یک منزل را داشتند  از سوی پولیس  بازداشت گردیدند .

ایبک باختر 16 جدی
فردی که به بریدن سر یک جوان بیست ساله درسمنگان متهم بود ،امروز از سوی نیروهای پولیس بازداشت شد.
سمونوال مسجدی مدیر مبارزه با جرایم جنایی قوماندانی امنیه سمنگان به آژانس باختر  گفت ،محمد خان باشنده قریه قوچ نهال شهرایبک ولایت سمنگان یکی از اقاربش را دو روز قبل به طور فجیع به قتل رسانده سرش را از تنش جدا کرده بود ، توسط نیروهای  پولیس بازداشت گردید .
منبع افزود، فردمتهم درتحقیقات ابتدایی به جرمش اعتراف نموده است .

کابل باختر 16جدی
شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت که بدسترس قرار  گرفته اند ،درشماره های امروزی  به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی  درکشور پرداخته  اندونیز  اخبار وگزارشهای  را درباره رویدادهای جاری  کشور ومنطقه نشر کرده اند .
روزنامه  نسل 3 دربرگ نخست زیرعنوان ،شرط های رئیس جمهور ، تضمین کننده منافع ملی افغانستان ،نوشته : رئیس جمهور کشور درشرایط حساس  وتاریخی قرار دارد . شرط های که به منظور امضای پیمان امنیتی  با امریکا مطرح کرده تضمین کننده ،منافع ملی افغانستان می باشد.
گروه هایی که به خاطر  عقده های شخصی وگروهی وغرض های سیاسی.  رئیس جمهور کشور را درمطرح کردن شرط هایش ملامت می کنند ،باید بدانند که منافع ملی افغانستان را دربلند مدت ضربه می زنند ،هیچ شخص  ویاجریان سیاسی  چه مخالف وچه موافق حق ندارند به منافع ملی افغانستان آسیب وارد کنند.
بدون شک تضمین صلح وثبات ،برگزاری  انتخابات شفاف وقطع عملیات بالای  مناطق مسکونی وهمچنین قطع بدون قید وشرط بازرسی های شبانه ،می توانند از ارزش های فرهنگی  ودینی  شهروندان افغانستان ،صیانت وحفاظت کرده  وتامین کننده  منافع حیاتی  وملی افغانستان تفسیر شوند. پرسش مردم افغانستان از گروه های منتقد وبرخی اشخاص  معاند این است که کدام  یک ازین شرط ها به ضرر منافع  ملی افغانستان  می باشند.
بنابر  این عقلانیت سیاسی  ووطن دوستی  ایجاب می کند  که مردم  جریان های سیاسی  ،رسانه های  آزاد ونهاد های مدنی  همه یک صدا ازشرط های  رئیس جمهور کشورحمایت کنند  واجازه ندهند که خاک افغانستان بدون کسب امتیاز  در اختیار  نیروهای بیگانه قرار بگیرد ، نویسنده به همین گونه ادامه داده است .
نسل 3 درصفحه های دیگر  شماره امروزی دنبال مطالب دیگر شده است. اما روزنامه هشت صبح ،صفحه اول  را به مطلبی زیرعنوان  ، شوراهای ولایتی صلاحیت می خواهند آغاز کرده است ونوشته : سیدوصید قتالی رئیس شورای ولایتی  هرات درنشستی که نماینده گان شوراهای  ولایتی  با شماری از نماینده گان پارلمان داشتند  گفت که درحال حاضر حکومت فکر می کند که شوراهای  ولایتی  مزاحم اند .
اما اوتاکید کردکه باید صلاحیت های این شورا ها بیشتر  شود ونماینده گان بتوانند از کارکردهای  والی ها وسایر  مقام های محلی  نظارت کنند.
هشت صبح همچنان درصفحه اول از فراغت 1100 محصل  از انستیتوت اداره وحسابداری خبرداده  ونیز  درمطلب دیر زیر  عنوان بازداشت  272 قاچاقبر موادمخدر دریک ماه گذشته نوشته: وزارت داخله می گوید که نیروهای  پولیس مبارزه با موادمخدر  ،درجریان یک ماه گذشته 267 مورد عملیات ویژه را به منظور هدف قرار دادن قاچاقبران موادمخدر  درمربوطات ولایت های بدخشان ،لغمان ،ننگرهار  ،کندز ،غزنی ،نیمروز ،زابل ،پکتیا ،قندهار ،هرات ،تخار ،هلمند ،فراه وارزگان انجام  داده که درنتیجه آن 272 مظنون بازداشت شده اند .
این روزنامه درمطلب دیگر زیر عنوان ، علمای  دینی ریاضی تدریس  می کنند نوشته : باشندگان ولایت های بدخشان ،تخار وکندز  درشمال  شرق کشور شکایت کرده اند .
که عالمان دین خلاف  رشته خود در مکاتب  ریاضیات وعلوم طبیعی  درس میدهند .
باید پارلمان های محلی تقویت شوند ، نامه سرگشاده  به وزیر  تحصیلات عالی ،شوراهای  ولایتی صلاحیت می خواهند .
عنوان های مطالب دیگر ی اند ، که این روزنامه درصفحه دوم وسوم نشر کرده  ودربقیه صفحه ها دنبال مطالب دیگر شده اند .
به همین ترتیب روزنامه انصاف درصفحه اول از قول رئیس مجلس نمایند گان عنوان کرده که دادن صلاحیت نظارتی  به روسای شوراهای ولایتی  مانعی ندارد.
مردم :اینهم سال 2014 لطفا زنده گی کنید ،افتتاح  مرکز  توسعه باغ داری  دربلخ ،90 مجرم درولایت هرات به اعدام محکوم شدند از جمله عنوان های دیگری اند که این روزنامه درصفحه اول  نشر کرده است .
همچنان روزنامه اصلاح وانیس هیواد درشماره های امروز درکنار نشر اخباروگزارش ها از رویداد های مهم روز به چاپ مطالب سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ونظامی نیز پرداخته اندکه اینک به مرور اهم این مطالب پرداخته شده است .
سر مقاله اصلاح در برگه دوم آن زیرعنوان " مشکل فقدان قانون نه ،عدم تطبیق قانون است "به چاپ رسیده ودرآن نگاشته شده 14 تا 21 ماه جدی درتقویم رسمی کشور به عنوان هفته تجلیل  ا زقانون اساسی  ثبت شده است .در ادامه این سرمقاله درمورد تطبیق وانتظار  مردم در مورد جامعه قانونمند یاد آوری شده است .
سایرمطالب اصلاح زیراین عناوین به چاپ رسیده اند ،افغانستان افتخار داشتن یک قانون اساسی پیشرفته را دارد ودهشت افگنان از پناهگاه های خاک پاکستان استفاده دوامدار مینمایند.
اما بحث سخن انیس  به یک موضوع متفاوت پرداخته ودربرگه نخست آن زیر عنوان " نقش انکار ناپذیر سعودی  درتامین صلح به افغانستان " به چاپ رسیده است 
درادامه سخن انیس به سفر وزیر امورخارجه عربستان سعودی به پاکستان نیز اشاره شده واین سوال رامطرح کرده که این  سفر تاچه حد میتواند به روند گفتگوهای صلح افغانستان تاثیر گذار باشند؟
مطالب دیگر انیس  زیر این عناوین به چاپ رسیده است ،راه وچاه نهادینه سازی  حاکمیت قانونی ،بانهایی شد ن قانون جدید ترافیک مشکل  معلولین حل خواهد شد .
انتخابات ریاست جمهوری آینده حتمی برگزار خواهد شد ،معضل گدایان وسرمای زمستان وآشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی .
سرمقاله هیواد زیرعنوان : گذار افغانستان ازیک مرحله تاریخی ومهم " دربرگه دوم آن به چاپ رسیده که در آن نگاشته شده انتقال حاکمیت سیاسی در  افغانستان وتحکیم نهادهای امنیتی  واقتصادی در سال 2014 میلادی بیش ازهمه در اولویت و از وظایف بی درنگ میباشد.
مسئله پیمان امنیتی  با امریکا حل خواهد شد ،شاید امریکا شرایط حامدکرزی رئیس جمهور رابپذیرد ویا دربهار آینده رئیس جمهور منتخب جدید  باامریکا پیمان امنیتی رابه امضا برساند .
سایر مطالب  هیواد زیراین عناوین به چشم می خورند تلاش برای انتخابات شفاف  وعادلانه قابل تقدیر است ،سال 2014 میلادی سال امیدها وچالش ها ،دوسیه های زندانیان بگرام راباید اداره قضایی  ومحاکم بررسی نمایند ، بیائید باهم ازفساد جلوگیری  نمایم وترقی توام با صلح وثبات دایمی  آرزوی هر افغان است .

لشکرگاه /باختر/16 جدی
از اثر اصابت یک فیر راکت در ولایت هلمند عصر دیروز پنج فرد ملکی کشته شدند.
عمر ځواک سخنگوی والی هلمند به آژانس باختر گفت که این رویداد در منطقه  کمپرک ولسوالی گرشک زمانی رخ داد که راکت پرتاب شده از سوی طالبان بالا ی یک موتر نوع سراچه اصابت کرد.
ځواک گفت، دراین رویداد پنج فرد ملکی به شمول دو زن و سه مرد که باشنده گان ولسوالی سنگین بودند کشته شدند.

دوشنبه ، 16 جدی 1392 ، 11:27

درانفجاری ماین دو سرباز شهید شد

هرات/باختر/16 جدی
از اثر انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی شیندند ولایت هرات دیروز دو سرباز اردوی ملی شهید و سه سرباز دیگری زخمی شدند.
عبدالحمید نور ولسوال شیندند به آژانس باختر گفت،این رویداد زمانی رخ داد که موتر حامل سربازان اردوی ملی با ماین کنار جاده در منطقه موسوم به خواجه نوح ولسوالی شیندند برخورد نمود.
ولسوال شیندند گفت: در این رویداد دو سرباز اردوی ملی جان باختند وسه سرباز دیگر زخم برداشتند.
به گفته منبع ، زخمی های رویداد به اسرع وقت توسط نیروهای امنیتی به شفاخانه حوزوی هرات انتقال گردیده و مسوولان صحی وضعیت  دو تن از آنان را نگران کننده خوانده اند.

اسعد آباد/باختر/16 جدی
فردی با پانزده کیلو گرام مواد انفجاری عصر دیروز در ولایت کنر از سوی نیرو های امنیتی بازداشت شد.
هارون یوسفزی سخنگوی لوای دوم قول اردوی 201 سیلاب به آژانس باختر گفت،فرد یاد شده که مقدار پانزده کیلوگرتم مواد انفجاری و وسایل مربوط آن را در یک موتر نوع کرولا جا به جا نموده و میخواست آن را از ولسوالی اسمار به ولسوالی ناری کنر انتقال دهد توسط نیروهای امنیتی با مواد یاد شده گرفتار گردید.

کابل 17 جدی باختر
سخنگوی  کمیسیون شکایات انتخاباتی  میگوید، نامزدان  انتخاباتی  ریاست جمهوری  باید اخلاق انتخابات را رعایت کنند و فضای اعتماد را نسبت به یکدیگر  بوجود بیاورند.
این درحالیست که حدود یک ماه  به مبارزات  انتخاباتی  نامزدان ریاست جمهوری  باقی ماند ه اما مواردی وجود دارد که نشان میدهد که آنها دست به پیکارهای انتخاباتی میزنند.
همچنان اتهام های گونا گون را علیه  یکدیگر از زوایای مختلف وارد  مینمایند و از سوی دیگر  شماری از نامزدان قبل از وقت  تعیین شده مبارزات  انتخاباتی،  دست  به تبلیغات  انتخاباتی زدند و هم برگزاری جلسات انتخاباتی را راه اندازی نموده اند که این فعالیت های شان  از سوی کمیسیون  شکایات انتخاباتی خلاف قانون انتخابات عنوان شده است
نادر محسنی  سخنگوی کمیسیون شکایات  انتخاباتی  در مصاحبه با خبرنگار آژانس باختر  گفت،  خوشبختانه رئیس جمهور درنشستی که دیروز با 11 تن از نامزدان ریاست جمهوری داشت درخصوص موضوعات اخلاق انتخاباتی و فضای اعتماد میان نامزدان بحث صورت گرفت تا نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در جریان  مبارزات انتخاباتی  شان اخلاق و اصول انتخاباتی  را رعایت کنند که در زمینه از جانب  نامزدان وعده داده شد .
محسنی علاوه نمود  شکایت های که  به آدرس  این کمیسیون درج شده مطابق  قانون وظیفه  خود را  انجام میدهیم و اگر این شکایت ها  دور از حوزه صلاحیت  ما باشد  در انصورت  مربوط به کدام مرجع دیگری خواهد شد .
اوگفت که توصیه این کمیسیون به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری  این است که اصول انتخابات رامراعات کند  وبه قوانین آن احترام  بگذارند و از تبلیغات قبل از وقت  جلوگیری نمایند  و فضای کشور را به حالت مبارزات انتخاباتی  مبدل نسازند .
موصوف تاکید  کرد هر آنچه که خلاف  قوانین و اصول  انتخابات ازجانب نامزدن ریاست جمهوری صورت  تخطی شمرده میشود  و مطابق قانون علیه آنان اجراات صورت خواهد گرفت .
سخنگوی  کمیسیون شکایات انتخاباتی  قبلأ برخی از رسانه ها را انتقاد کرده بود که این رسانه ها در گسترش فعالیت  های  انتخاباتی  کار  کرده اند که آنان باید  بر اساس  قانون رفتار  نمایند  و از کمیسیون تخطی  از رسانه ها خواسته است تا   بالای رسانه ها نظارت داشته باشند. 

پشاور – ایرنا – 16  جدی – باختر
درگیری میان زندانیان در شهرپشاور شش زخمی بر جاگذاشت.
به گزارش ایرنا به نقل از پولیس پاکستان  نیرو های نظامی کنترول اوضاع پس از زدو خورد بین  دوگروه  در زندان اصلی شهر پشاور را به دست گرفتند.
مامورین پاکستانی  ضمن تایید  درگیری و زخمی شدن شش زندانی اعلام کردند که پس از کنترول  اوضاع  توسط نیرو های نظامی و پولیس زخمی های  این درگیری  به شفاخانه های شهر پشاور منتقل شدند.
تا کنون جزییات  بیشتری در باره عوامل  و حواشی این درگیری  منتشر نه شده است.
مامورین زندان مرکزی پشاور افزودندکه  نیروهای اردو برای کمک به برقراری  نظم در محوطه  زندان  حضور پیدا کرده  و اوضاع  را تحت کنترول گرفتند.
ده ها تن از نیرو های گروه  طالبان و دیگر زندانیان  نظامی در این زندان  نگهداری می شوند.
پیش از این حمله  به دو زندان در ایالت خیبر پشتونخوا  توسط  شبه نظامیان  طالبان صورت گرفت که تعدادی  از طالبان  در بند  در این حملات  متواری شدند.

مسکو- ایرنا- باختر – 16 جدی
مامورین سازمان فدرال مبارزه با قاچاق مواد مخدر روسیه بیش از 45 کیلوگرام هیروئین به ارزش یک و نیم میلیون دالر  کشف و ضبط کردند.
به گزارش ایرنا، سازمان فدرال مبارزه با مواد مخدر روسیه دیروز اعلام کرد که مامورین این سازمان محموله هیروئین را که به روسیه حمل شده بود، در حومه مسکو شناسایی و ضبط کردند.
این محموله در دروازه های یک موتر  شخصی جاسازی شده بود و راننده این موتر  که یک تبعه خارجی  است دستگیر شد.
بر اساس این گزارش، فرد دستگیر شده عضو فعال یک باند قاچاق مواد مخدر بود و در جریان عملیات شناسایی این باند در حین انتقال مواد مخدر دستگیر شده است.
مساله قاچاق مواد مخدر به مشکلی برای روسیه تبدیل شده است و مقامهای این کشور، قاچاق و استعمال و اعتیاد به مواد افیونی را تهدیدی برای امنیت کشور خود عنوان کرده اند.
دولت روسیه به تازگی در گزارشی اعلام کرد که  شمار معتادان در روسیه حدود 5 میلیون و 800 هزار نفر تخمین  می شود که 6 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهد.
بخش اصلی مواد مخدر در روسیه از افغانستان قاچاق می شود و حدود 90 درصد معتادان به مواد مخدر در روسیه از هیروئین تولید شده در افغانستان استفاده می کنند.
سالانه در روسیه 30 تا 40 هزار نفر بر اثر استفاده از مواد مخدر جان خود را از دست می دهند.