24 عقرب 1398

RSS Facebook

خبر های جدید

پولیس کندز مواد نیشه آور کشف کرد

پولیس کندز مواد نیشه آور کشف کرد

کندز/ 24 عقرب/ باختر پولیس کندز یک مقدار مواد نشه آور...

ده ها جوان در پروان حرفه آموختند

ده ها جوان در پروان حرفه آموختند

چاریکار/ 24 عقرب/ باختر برای یکصد و بیست جوانی که حرفه...

تبصره

تبصره

کابل/ ۲۴ عقرب/ باختر آلودگی هوا و خرابی محیط زیست در...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل باختر 10 جدی 

به مناسبت سیمیناری (درگستره ء شخصیت حضرت حکیم سنایی غزنوی) شاعر بلند پایه وعارف عالی مقام حکیم  ابوالمجد مجدود بن آدم  سنایی  ازاستادان مسلم شعر فارسی - دری است .
حکیم سنایی ازجمله گوینده گانی بود که درتغییر  سبک شعر  دری  وایجاد تنوع و تجدد در آن  موثر بوده  وآثار  اومنشاء تحولات  شگرف درسخن شعرای بعد از وی گردید .
اشعار آبدار واستادانه ء او طی سده ها مورد توجه سخن سرایان واهل دل بوده است .
خوشحالم که وزارت اطلاعات وفرهنگ  دریک دههء گذشته سیمینار هایی  درباره  شخصیت ،فکر واندیشه این عارف  بزرگ وشاعر  گرانمایه غزنۀ تاریخی ، برگزار  نموده ، آثار  حکیم راتجدید  چاپ کرده اکنون هم به همکاری  سازمان  آیسیسکو سیمینار  امروزه را سازماندهی کرده است.
امیدواریم که مقالات تهیه شده برای  سیمینار وبحثهای دانشمندان ما دراین همایش  ،نسل جوان کشور را با شخصیت ،فکر واندیشه وآثار  حکیم غزنه بیشتر آشنا سازد .
موفقیت سیمینار  شما را از بارگاه ایزد منان تمنا دارم وبه وزارت اطلاعات وفرهنگ شادباش میگویم .

پلخمری باختر  10 جدی
شماری از معلمان ولسوالی  تاله وبرفک مدیریت معارف آنولسوالی رابه بیش از ده ملیون افغانی اختلاس  متهم ساخته اند.
آنان ادعا دارند که از آغاز سال تعلیمی تا اکنون قادر به اخذ اضافه کاری وحق الزحمه نگرانی  نشده اند .
یکتن از معلمان این ولسوالی  که نخواست  از وی نابرده شود به آژانس باختر گفت ، باوجود مراجعه مکرر به مدیریت معارف واداره لیسه غرض دریافت امتیازات ومحروقات زمستانی به خواست آنها هیچ توجه صورت نگرفته  وبیش از  ده ملیون افغانی  که شامل اضافه کاری ،حق الزحمه ونگرانی و پول محروقات می باشد  اختلاس  شده است .
فیض محمدامیری ولسوال تاله وبرفک ضمن تائید ازموجودیت فساد اداری  درمدیریت معارف  آنولسوالی  علاوه کرد که تاحال  کدام شکایت دراین  مورد به این اداره مواصلت ننموده است .
اما قاری  عالم مدیر معارف  آنولسوالی  با رد اتهامات  وارده مبنی بر موجودیت فساد اداری  میگوید،  پول نگرانی واضافه کاری معلمان درطول  سال توزیع شده اما پول محروقات تا حال مواصلت نکرده است .
وی این اتهامات را دسایس افراد ماجرا جو تلقی نمود.
عبدالوهاب ظفری رئیس معارف ولایت بغلان می گوید شکایات برخی از  معلمان ولسوالی تاله وبرفک مبنی بر موجودیت فساد اداری  درمدیریت معارف  آنولسوالی  ایجاب  می نماید تا بررسی دقیقی بزودی انجام شود .
گفته می شود این مشکلی نیست که تنها معلمان مدیریت ولسوالی یادشده با آن مواجه می باشند بلکه معلمان برخی از  ولسوالی  های  دیگر نیز  به شمول  مرکز  به این مشکلات مواجه هستند  ودرزمینه تاکنون از جانب  ریاست معارف کدام اقدامی اتخاذ وعملی نشده است .

سه شنبه ، 10 جدی 1392 ، 12:58

دوطالب کشته شد

اسعدآباد باختر 10 جدی
درجریان درگیری میان پولیس محلی وطالبان امروز درکنر  دوطالب مسلح کشته شدند.
عبدالحبیب سید خیلی قوماندان امنیه ولایت کنر به آژانس باختر  گفت این درگیری  درولسوالی  ناری ولایت  کنر زمانی به وقوع پیوست که طالبان قصد حمله بر پوسته های محلی در مربوطات ولسوالی  ناری داشتند .
به گفته منبع  دراین درگیری  دوطالب کشته شده وبه نیروهای  پولیس محلی آسیب نرسیده است .

سه شنبه ، 10 جدی 1392 ، 12:58

یک قوماندان طالبان گرفتار شد

پلخمری باختر  10 جدی
درنتیجه عملیات شبانه نیروهای خاص پولیس شب گذشته یکتن ازقوماندانان طالبان درولایت بغلان گرفتارگردید.
مل پاسوال امین الله امرخیل قوماندان امنیه ولایت بغلان ضمن تائید این خبر به آژانس باختر گفت که فرد بازداشت  شده مولوی کبیر نام دارد  ومسوول نظامی  طالبان درولسوالی  دوشی بود وبا یکتن از افرادش  ویک تعداد جنگ افزار از قریه ظهر آبی  کیله گی ولسوالی  دوشی بازداشت گردید.

شرن باختر  10 جدی
یک موتر بارشده از موادانفجاری  شب گذشته درمربوطات  ولایت پکتیکا از سوی  پولیس محلی  شناسایی وضبط گردید.
عطاوالله فضلی معاون والی پکتیکا به آژانس باختر گفت مواد انفجاری را طالبان  دریک موتر  باربری به طور  ماهرانه کارگذاری کرده بودند ومیخواستند به کابل انتقال دهند که از سوی  پولیس محلی در مربوطات ولسوالی  سر روضه و ارگون ولایت پکتیکا کشف وضبط شد .
عزیز الله کاروان قوماندان پولیس محلی گفت این موتر از سوی افراد شبکه حقانی  از میرام شاه بارگیری  وبه کابل انتقال میگردید .

کندز باختر  10 جدی
مسوولان محلی  درولایت کندز  میگویند که کشو رآلمان درمرکز وشش ولسوالی کندز  پروژه های آب آشامیدنی راتطبیق میکند .
دادمحمد بهیر رئیس آبرسانی وکانلیزاسیون ولایت کندز به آژانس باختر گفت باتطبیق این پروژه ها آب  آشامیدنی  به وسیله پایپ های بزرگ درولسوالی  های دشت ارچی ، امام صاحب ، قلعه زال ، چهاردره خان آباد وعلی آباد رسانده میشود .
به گفته مسوولان دولتی  با اجرای این پروژه ها مشکلات صد ها خانواده  از ناحیه کمبود آب مرفوع خواهد شد .
قرار است کار این پروژه ها درسال  نومیلادی آغاز گردد.

سه شنبه ، 10 جدی 1392 ، 12:56

تبصره

کابل باختر/ 10/ جدی
مطبوعات ورسانه ها درافغانستان اکنون از تاثیر پذیری خاص بر حیات سیاسی  واجتماعی  افغانستان  برخوردار بوده  واین وظیفه رسالتمندانۀ اهل مطبوعات است تا زبان مردم وچشم مسوولان باشند .
مبصر آژانس باختر مینگارد:  نقش  مطبوعات و رسانه ها در حیات سیاسی واجتماعی  افغانستان  حایز  اهمیت است درمدت دوازده سال  گذشته  هیچ دستاورد در افغانستان به اندازۀ  کار آزاد رسانه یی وآزادی  بیان  قابل لمس  نیست  این روند  درسایۀ حمایت  وتحمل پذیری دولت رشد کرد  شگوفا شد واکنون به عنوان  یک رکن درپهلوی  حکومت قراردارد  به عباره دیگر آزادی  بیان وکار رسانه یی را میتوان  در این کشور  به عنوان  آغاز  یک حرکت برای تقویت  دموکراسی  نوپا در  کشور حساب  کرد .
در وضعیت  کنونی  که افغانستان ناهنجاری های زیادی  را شاهد بوده رسالت  رسانه ها ودست اندرکاران آن اهمیت  ویژۀ دارد  که متیواند  جامعه را سمت وسو دهند ومسیرحرکت مردم را به سوی رفاه وآسایش  معین وکوتا ه سازند  دروجود چنین  یک ایده، رسانه  ها زمانی موفق  بوده میتواند که مخاطب  عام پیدا کنند یعنی  درمان برای  بیماری  های اجتماعی  باشند نه آنکه  خود در برابر  اجتماع قرار  گیرند  وباعث  صف آرایی  درمیان  اجتماع شوند  فضا ووضعیت  کنونی  از ما می طلبد کار مطبوعاتی  پرهیا هو جنجالی  واحساس  برانگیز نباشد  بل درمسیر  اهداف  مردمی  که ضمانت کننده منافع ملی است  حرکت کند .
اما با تاسف  شماری  محدود درخانواده مطبوعات افغانستان  وجود دارند  که حرف  ومخاطب آنان یک قشر  خاص است کار آنها  سلیقه یی  وبرخورد شان مقطع یی است که این  حرکت  نمیتواند تعریف از کار رسالتمندانه مطبوعات داشته باشد .
اخیراً حامدکرزی  رئیس جمهوری اسلامی افغانستان نشستی را باشماری  از دست اندرکاران مطبوعات ورسانه ها انجام داد دراین نشست ضمن بحث  روی پارۀ از مسایل  که با حیات وآینده سیاسی کشور ما پیوند  داشت در رابطه به برخی از مشکلات وکاستی ها در درون مطبوعات نیز مباحثی  صورت گرفت  تاکید همگان بر این بود  تا رسانه ها روی خط  منافع ملی حرکت نمایند  حرکت که درآن برای  تعصبات قومی  ، زبانی وسلیقوی  جا وجود ندارد بل همه  درکار شان با تعریف از منافع ملی وارد عمل  میشوند  دراینجا کار رسالتمندانه مورد نظر است که باید  به آن پرداخت  .
حرف دیگر  در صحبت های اخیر  ریئس جمهوری اسلامی افغانستان  با دست اندرکاران رسانه ها  که میتواند  مایه یی دلگرمی برای کاربیشتر مسلکی  رسانه ها باشد  پذیرفتن عفو تمامی  دوسیه های بود که به آدرس  شماری از رسانه ها ویا کارکنان این رسانه ها در نهاد های عدلی  وقضایی وجود دارد  . این امر میتواند تعهد وتحمل  دیگری  ازحکومت  افغانستان،  مبنی برکار هدفمند  ورسالتمندانه رسانه ها باشد  وموقعیت مطبوعات ،رسانه ،وآزادی بیان را درکشور  تقویت کند وحرکت  درجهت حمایت  از مطبوعات کثرت گرا باشد.
دراینجا رسانه ها بیشتر در برابر مردم  مسوولیت پذیر میشوند  وآنها  باانجام کار رسالتمندانه وباهدف ، خود را بیشتر  درمیان مردم خواهند 

سه شنبه ، 10 جدی 1392 ، 12:55

تبصره

کابل باختر/ 10/ جدی
ریاست جمهوری باردگیر این نکته را واضح ساخت که افغانستان هرگز بازگشت مهندسی شده طالبان را از بیرون اجازه نخواهد داد.
مبصر آژانس باختر مینگارد: اخیراً سازمان های استخباراتی امریکا یک گزارش توحید شده پیرامون اوضاع امنیتی شماری از کشورهای را که منافع امریکا درآنها به گونه یی دخیل است به رییس جمهوری آن کشور پیش نمود.
دراین گزارش آنچنانکه روزنامه واشنگتن پست نگاشته است تمرکز بیشتر روی اوضاع افغانستان درسال 2014 وسالهای بعدی آن است .
دراین گزارش افغانستان یک کشور آشوب زده معرفی گردیده که امکان نفوذمجددطالبان درآن متصورخواهد بود.
اما ارگ ریاست جمهوری دربرابر این گزارش پاسخ واضح ارائه کرده است ،سخنگوی ریاست جمهوری ضمن آنکه این گزارش را بی اساس گفته و آن را یک تحلیل نادرست و نامناسب عنوان نموده تاکید داشته که در گذشته نیز چنین تحلیل ها با واقعیت ها سازگار نبوده است.
آگاهان امور گزارش اخیر سازمان های استخباراتی امریکا را وسیله دیگری فشار علیه دولت افغانستان دانسته اند.
دراین گزارش کوشیده تا طالبان به عنوان یک جریان بازدارنده به رخ دولتمردان افغان کشیده شده و این نکته را تفهیم کند که هرگاه ما نباشیم طالبان حاکم میدان خواهند بود .
ازطرف دیگر دراین گزارش درحال از نفوذ طالبان بر افغانستان سخن گفته شده که قبلاً دولت افغانستان ازسوی شماری از حلقه های بیرونی متهم بود که گویا برای آوردن طالبان برنامه ریزی میکند مگر سازمان های استخباراتی امریکا باگزارش اخیر شان نشان دادند که سازمان های استخباراتی امریکا درپی نفوذ مجدد طالبان بر سرنوشت افغانها میباشند.
درحالیکه دولت افغانستان برگشت طالبان رابه جامعه سیاسی افغانستان درچوکات قانون اساسی بیان داشته است  و سخنگوی رییس جمهوری دراظهارات تازه خود بازهم همین نکته را واضح ساخته و گفته "موقف ما این است که برگشت طالبان به کشور تنها ازطریق پروسه سیاسی امکان پذیراست و افغانستان هرگز بازگشت مهندسی شده طالبان از بیرون و سقوط بخشی از خاک افغانستان را به آنها اجازه نخواهد داد."
این گفته میتواند تاکید براین امر باشد که برخی از کشور ها و سازمان های استخباراتی بیرونی درپی توطیه و اعمال فشار بیشتر بردولتمردان افغان اند. درحالیکه دولت افغانستان تاکید داشته که به هیچ فشار تن نخواهد داد.
این گونه فشار که به عناوین و طرق مختلف اجرا میشود بعداز آن شدت یافت که دولت افغانستان امضاء موافقتنامه همکاری های امنیتی –دفاعی باامریکا را الی پذیرفتن شدن شروط این کشور به تعویق انداخته است .

ریاض – دی نیوز انترنشنل – 10 جدی – باختر
در یک حادثه ترافیکی در شهر مکه عربستان سعودی امروزنه شهروند پاکستانی جان خود را از دست دادند.
به گزارش آژانس خبری باختر، گزارش های ابتدائیی میرساندکه این حادثه ترافیکی  در ناحیه بیره بریج شهر یاد شده روی داده و در آن نه تبعه پاکستانی کشته و سی تن دیگر زخمی شدند.
زخمیان و کشته شده گان این رویداد به شفاخانه انتقال داده شدند.
جزئیات بیشتر این حادثه مشخص نیست.

پشاور – دی نیوز انتر نشنل – 10 جدی – باختر
در اثر وقوع انفجار در بیرون زیارت بابا صاحب در منطقه چارسده پشاور امروز دیوار این مزار تخریب شد.
به گفته پولیس افراد مسلح ناشناس مواد انفجاریه را در بیرون زیارت بابا صاحب جا به جا کرده بودند که در اثر آن دیوار زیارت تخریب شده ولی تلفات جانی نه داشته است.
پولیس تحقیقات را در این باره آغاز کرده است.
قابل یاد آوری است که دیروز نیز در اثر انفجار بمب جاسازی شده در بیرون یک منزل مسکونی در چارسده پشاور یک خانم با دو طفل اش کشته  و دو تن دیگر که پدر و یک پسرخانواده بودند، جراحت برداشتند.