27 سنبله 1398

RSS Facebook

خبر های جدید

گشایش نمایشگاه تصویرسازی در پوهنتون هرات

گشایش نمایشگاه تصویرسازی در پوهنتون هرات

شهرهرات ۲۷ سنبله باختر در ابتدا برگ بود عنوان...

آغازکارترمیم پل پشتون درهرات

آغازکارترمیم پل پشتون درهرات

شهرهرات ۲۷ سنبله باختر مسوولان در ریاست حفظ و مراقبت سرک‌های...

دستیابی صد ها خانواده روستا نشین به آب نوشیدنی درننگرهار

دستیابی صد ها خانواده روستا نشین به آب نوشیدنی درننگرهار

شهرجلال آباد ۲۷ سنبله باختر صدها خانواده روستا نشین در ننگرهار...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل/12/عقرب/باختر
ماری نبرد آیین معاون آژانس اطلاعاتی باختر در رابطه به جرگه مشورتی چنین ابراز نظر می کند.
افغانستان  شاهد  برگزاری هژدهمین جرگه در اخیر ماه عقرب سالجاری خواهد بود..
تدویر جرگه هادرافغانستان از زمانه های دورتا امروز مروج بوده، حتی افغانستان به مهد جرگه ها مشهور میباشد . ازطریق تدویر  این نشست های بزرگ افغانستان درمقاطع مختلف تاریخی مشکلات  مهم کشوری خود را  حل نموده است .
مردم  افغانستان پیرو آیین اسلام میباشند بنابر آن جرگه برای مردم ما مبنای   دینی هم دارد.
در ا حکام شریعت اسلامی و قرآن مجید " وامرهم شورا بینهم " مشورت  در کار ها  میان مسلمانان  توصیه  شده است . درکشور ما دولت در سال های متمادی مشکلات سیاسی ،قومی  وحتی معضلات بین المللی را با تدویر  جرگه حل نموده اند .
تجارب نشان داده که دراین گردهمایی های بزرگ که مشهور به جرگه است مسایل مهم مطرح  و در اطراف آن بحث وفیصله جمعی صورت میگیرد ،از این  رو گفته  میتوانیم که جرگه یک ارزش خاص جامعه افغانی میباشد ودرصدر ارزش های ملی کشور ما قرار دارد.
فیصله های جرگه از چندین لحاظ ارزش دارد: اولاً فیصله وتصامیم جرگه مشخص به یک قشر ویا گروه خاص نمیباشد ،بلکه تصامیمی که در جرگه گرفته میشود  ناشی از تفکر اقشار وطیف های مختلف  جامعه میباشد.
اعضای جرگه بعد از بحث های طولانی نظریات شان دررابطه به موضوع مورد بحث جرگه ابراز می نمایند.
خانم نبرد آیین درمورد مصوبه جرگه والزامیت اجرایی آن میگوید،از آن جائیکه جرگه دربین مردم ازجایگاه خاص برخورداراست ، بنآ فیصله جرگه هم  موردقبول همه گان قرار میگیرد و برهمه لازم است  تا فیصله های آنرا احترام کنند.
هیچ گاهی اتفاق نیفتاده که مردم ویا زمامداران امور ازمصوبه جرگه سرپیچی  کرده باشند.
پس مصوبه های جرگه به سان قوانین کشور الزام آور است .
درصورت موجودیت پارلمان درکشور الزامیت مصوبه ها ی جرگه  هااز لحاظ صلاحیت حقوقی  وابسته  به تصمیم گیری  شورای ملی است .
تعدادی ازاعضا ی ولسی جرگه افغانستان برگزاری جرگه مشورتی  را در شرایط  کنونی غیر قانونی می خوانند ومیگویند مصوبه های آن به هیچ وجه الزام آور نیست ، تعدادی هم به  این باور اند که ولسی جرگه وشورای ملی صلاحیت حقوقی خود را  دارند ،در صورتیکه جرگه برگزار شود ومصوبه آن به عنوان  یک سند حقوقی به ولسی جرگه برسد قبولی و یا رد آن ازصلاحیت ولسی جرگه خواهد بود.
به گفته خانم ماری دغدغه های تدویر جرگه مشورتی  دربین  اعضاء ولسی جرگه به گونه های مختلف  است ،یکتعداد اعضای ولسی جرگه به این باور اند که فراخوانی  لویه جرگه ازسوی  رئیس جمهور برای  مشوره انجام میشود و صلاحیت نمایندگان مجلس از ایشان گرفته نمیشود ،چون رئیس جمهور حق دارد که با شمار زیادی از بزرگان مردم افغانستان  مشوره کند ،اما تصمیم نهایی  را در مورد ، شورای ملی خواهد گرفت .
اینکه امضای این پیمان تاچه اندازه به نفع مردم افغانستان است ،خانم نبرد میگوید ،افغانستان به کمک امریکا ومتحدانش شاهد دگر گونی های مثبت در عرصه  های مختلف چون تعلیم وتریبه ،زراعت ،صحت،مطبوعات ،حقوق بشر وحقوق زنان مبیاشد ، بنا" حفظ این دست آورد ها ی بزرگ برای کشورفقیر وجنگ زده یی مثل افغانستان یک ضرورت است .
پس باید بپذ یریم که امضای پیمان امنیتی برای مردم وکشور ما بسیار مهم است . تا آن جای که ازطریق  مطبوعات درجریان هستیم ، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در دیدار اخیرش بارئیس جمهور حامدکرزی وکارل لیون یک عضو مجلس سنای ایالات متحده امریکا ادامه کمک های اقتصادی کشور شانرا مشروط به امضای پیمان امنیتی  کردند.
در شرایط کنونی که ما قرار داریم از هر لحاظ قطع کمک های اقتصادی امریکا برای  حال وآینده کشور ما بسیار زیان بار  می باشد. افغانستان هنوز به کمک های کشور های دنیا وابسته است وبدون کمک های اقتصادی  نمیتواند وضعیت اقتصادی کشوررا  سا مان دهد. دست آورد ها ی اقتصادی  ما در مدت حضور نیروهای بین المللی  به اندازی  نیست که بتوانیم به حیث کشور مرفع از لحاظ اقتصادی به پای خود بیاستیم..
با امضای  پیمان  امنیتی مداخله کشور های  منطقه درامور داخلی  افغانستان قطع خواهد شد . خواه ناخواه کشورهایی که نمیخواهند پیشرفت وترقی افغانستان  را  ببینند ، به گونه های مختلف درامور  داخلی  کشورما  مداخله میکنند واز قرار گرفتن کشور های بزرگ جهان درکنار افغانستان با امضای  این پیمان می هراسند ، مداخلات شان درامور  افغانستان کاهش می یابد از جانبی هم چون امضای این پیمان حضور نیروهای خارجی را در در از مدت تضمین می کند ، پس گفته میتوانیم که این حضور درازمدت نیروهای امریکایی  درافغانستان ،دشمنان ومداخله گران را هشدار میدهد که مطابق این پیمان  نیروهای  امنیتی افغانستان بیشتر از پیش پرورش ،وآموزش دیده وتجهیز میشوند وبرای آنها دیگر مجال رسیدن به قدرت را از طریق جنگ وحملات تروریستی وانتحاری را نمیدهند.
همچنان امضای این پیمان طالبان را به نوعی زیرفشار قرار میدهد که با توسل  به جنگ به هدف شان که رسیدن به قدرت مطلق  است  ،نمی ر سند وچاره یی جز حاضر شدن به مذاکره وتن  دادن به صلح ندارند .
درخاتمه باید بگویم که امضای پیمان امنیتی تنها به نفع افغانستان نیست بلکه منافع  ملی  ایالات متحده امریکا نیز در امضای این پیمان  نهفته  است ، حادثه یازدهم سپتامبر این را به ثبوت رساند که امنیت ملی  ومنافع  ملی افغانستان  رانمیتوان تافته جدا بافته از منافع ملی وامنیت ملی  سایر کشور های جهان دانست.
بنا گفته میتوانیم که یک افغانستان مترقی  و مردم سالار که در آن تمامی  حقوق بشری  رعایت  شود هم به  نفع  امریکا است ،هم به نفع افغانستان است وسرانجام  به نفع صلح وامنیت منطقه است .
تقاضا ی بنده از اعضای جرگه مشورتی این است که با اتخاذ تصمیم سرنوشت سازشان  دشمنان وطن را که منتظر بیرون شدن نیروهای بین المللی  به ویژه امریکا از افغانستان هستند، مجال  ندهند که سرنوشت مردم افغانستان   را بد تر از سرنوشت مردم عراق  بسازند.

کابل/12/عقرب/باختر
تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جلسه شورای امنیت ملی قبل از ظهر امروز در ارگ برگزار گردید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر: ابتدا رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد سفر اخیر هیئت عالی رتبه  جمهوری اسلامی افغانستان به کشور بریتانیا معلومات ارایه کرد.
رئیس جمهور سفر یاد شده را سودمند ارزیابی کرده خاطر نشان نمود که هیئت عالیرتبه افغان در مجمع جهانی اقتصاد اسلامی در لندن اشتراک فعال داشت. همچنان رئیس جمهور افزود که در جنب مجمع یاد شده، نشست های مفید و مؤثر سه جانبه میان سران کشور های افغانستان، پاکستان و بریتانیا صورت گرفت که می تواند پیامد خوبی در امر تاٌمین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه در قبال داشته باشد.
در جلسه شورای امنیت ملی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روند تعلیم و تربیه منسوبان نیروهای امنیتی در کشور بریتانیا را مثبت ارزیابی نموده و هدایت صادر کرد تا وزارت های دفاع ملی و امور داخله  یک طرح جامع را بخاطر بهبود وضعیت معیشتی محصلان نظامی افغان در بریتانیا و سایر کشور های اروپائی ارایه کنند.
همچنان رئیس جمهور روی بهبود بیشتر پروسه گزینش افسران واجد شرایط برای بورس های تحصیلی به خارج کشور تأکید مزید کرد.
در بخش دیگر جلسه شورای امنیت ملی، روی مسوده قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا بحث همه جانبه صورت گرفت.
مشاور امنیت ملی از پیشرفت های گفتگو ها و جلسات قبلی روی سند به اعضای شورای امنیت ملی گزارش ارائه کرد. سپس فیصله به عمل آمد تا مشاور امنیت ملی طرح های ارایه شده اخیر در جلسه را با جانب ایالات متحده امریکا در میان گذاشته و مورد بحث قرار دهد. 
همچنان تأکید صورت گرفت تا طرح نهائی این سند  به زبان های پشتو و دری برای پیشکش  به لویه جرگه مشورتی، در فرصت مناسب ترتیب گردد.

کابل -12عقرب باختر
    مسوده بودجه ملی سال مالی 1393کشور، شامل بخش های عادی وانکشافی حاوی چهار صد و چهل وچار ملیارد افغانی از سوی وزیر مالیه امروز به مشرانو جرگه معرفی گردید.به اساس معلو مات دفتر مطبو عاتی مشرانوجرگه  به آژانس باختر،
  درجلسه به ریاست فضل هادی مسلم یاررئیس مجلس سنا، برگزار شد؛ داکتر محمد کریم بازمعاون وزیر دولت در امور پارلمانی، تقدیم بودجه به مشرانو جرگه را در مطابقت به مادۀ 98 قانون اساسی ویکی از مزایای دیموکراسی خوانده، نقش شورای ملی را درتصویب ونقش حکومت رادر تطبیق آن با اهمیت خواند. سپس داکتر عمرزاخیلوال وزیر مالیه با تشریح موقعیت اقتصادی افغانستان در سطح ملی وبین المللی ،توانایی وظرفیتهای مالی فعلی دولت صحبت نموده ؛ مجموع بودجه ملی سال مالی 1393 را چهار صد و چهل و چار اعشاریه دو ملیارد افغانی معادل هفت اعشاریه نه ملیارد دالر خوانده گفت که از این جمله ، مبلغ دو صد و هفتاد و پنج ملیارد افغانی شامل بودجه عادی و حدود یکصد و شصت و نه ملیارد افغانی شامل بودجه انکشافی می باشد که بودجه سال 1393 حدود95 میلیارد افغانی یعنی (28فیصد) افزایش را نسبت به بودجه بررسی وسط سال1392 نشان میدهد. وزیرمالیه همچنان گفت : بودجه عادی سال 1393 که275 میلیارد افغانی پیشبینی شده ،حدود 62 فیصد بودجه ملی را تشکیل میدهد که به تناسب بررسی وسط سال 1392 بیش از33 فیصد افزایش دارد وبودجه انکشافی 1393بیش از168 میلیارد افغانی است که 38 فیصد بودجه ملی را تشکیل داده و19 فیصد افزایش را به تناسب بودجه انکشافی سال1392 نشان میدهد. زاخیلوال همچنان پیرامون این بودجه به اساس بیشترین سهم روشنی انداخته گفت که دربودجه مذکور42 فیصد به بخش امنیت،14 فیصد به بخش زیربنا، حدود 13 فیصد به بخش معارف، هشت فیصد دربخش زراعت وانکشاف دهات وچار فیصد در بخش صحت اختصاص دارد. وی دلیل افزایش بودجه ملی 1393 را تزئید در حقوق تقاعدورثۀ شهدا و معلولین، پرداخت حقوق اجرا نشده متقاعدین سال های قبلی، ازدیاد معاشات قضات و پرداخت امتیازت استادان پوهنتون ، استخدام معلمین، پرداخت معاشات رتب معلمین وپلانهای اساسی برای اعمار زیربناها، تداوم پروژه های جاری وبرخی موارد دیگر عنوان نمود. موصوف افزایش درکسر بودجه درسال مالی 1392 را بالا رفتن مصارف امنیتی، پذیرفتن مسوولیت های امنیتی وتامین امنیت انتخابات وانمود کرده گفت دولت یک سلسله اقدامات را درترتیب بودجه سال مالی 1393 رویدست گرفته تا ازبروزخطرات مالی احتمالی درسال های بعد ی جلوگیری نماید . وی کاهش عواید داخلی را کاهش درتجارت وفعالیت های تجاری خوانده گفت که چالشهای چون ختم پروسه انتقال، خروج مکمل تیم های بازسازی ولایتی، انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی، ازدیاد مشکلات امنیتی، پائین آمدن سطح واردات و صادرات تجارتی و سرمایه گذاری جدید، کاهش ارزش پول افغانی، کسر جدی عواید طی سال 1392 و فشار مالی ناشی از تطبیق قوانین امتیازات جدید که مستقیماً بالای طرح بودجه سال 1393 تاثیر گذار می باشد یادآوری و اضافه نمود که عواید داخلی تا اخیرسال مالی به 105 میلیارد افغانی خواهند رسید که نسبت به پلان ترتیب شده ، نه میلیارد افغانی کاهش را نشان میدهد اما توقع میرود که پس ازبرگزاری انتخابات ، فعالیتهای اقتصادی رونق یابد و عواید داخلی درسال آینده به 133 میلیارد افغانی برسد. وزیر مالیه اهداف بودجه ملی را رشد اقتصاد پایدار، ازدیاد عواید، ایجاد شغل دوامدار، کاهش فقر، تقویه بخش های زیربنا ها ، زراعت، معارف و صنعت و رفاه اجتماعی پایدار و متوازن بر شمرده، از توجه بیشتر دولت در دهه تحول ، در انکشاف بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی جهت ایجاد اشتغال برای مساعد سازی اقتصاد پایدار اطمینان داده گفت که با تطبیق شدن بودجه مذکور برای بیش ازسه صد هزارتن زمینه شغل یابی وکارمساعد خواهند شد. وزیرمالیه همچنان پیرامون منابع مالی خارجی برای تمویل بودجه مالی روشنی انداخته افزود فعالیتهای پلان شده وجود داشته تا در بخش های امنیت، حکومتداری، حاکمیت قانون وحقوق بشر، زیربنا ها ومنابع طبیعی، معارف ، صحت، زراعت وانکشاف دهات، مصونیت اجتماعی، اقتصادی وانکشاف بحش خصوصی، کاری های موثری درسراسرکشور انجام پذیرد. مجلس سنا با استماع گزارش مذکور، مسودۀ بودجه را غرض تدقیق وارایۀ نظریات پیشنهادی به کمیسیون اقتصادملی ، مالی وبودجۀ مشرانو جرگه وسایر کمیسیونها محول نمود تا یک طرح پیشنهادی آماده شود ونیر رئیس مجلس سنا طی صحبتی گفت مشرانوجرگه مصمم است که دروقت معینه نظریات و پیشنهادات شانرا درمورد مسوده بودجه ملی مالی 1393 جمع بندی وغرض طی مراحل بعدی به ولسی جرگه محول نماید.
هکذا درمباحثی آزاد جلسه ، ازمشکلات مهاجرین افغان درآسترالیا، احتمال نفوذ کشورهای پاکستان وایران درصورت برگزاری انتخابات برای مهاجرین افغان در این دوکشور، سود ها وزیان های امضای پیمان امنیتی افغانستان - امریکا وارایۀ نظریات متفاوت در مورد تدویرلویه جرگه مشورتی ، تاثیرات کشته شدن بیت الله محسود رهبرطالبان پاکستانی دروضع امنیتی افغانستان، توزیع غیرقانونی اسناد فراغت صنف دوازدهم در ولایت زابل ازسوی وزارت معارف به خصوص معینیت تعلیمات اسلامی آنوزارت، جلب کمک ها به ادارۀ سره میاشت، طرح نظریۀ ی در مورد تقدیر از کارمندان بخش ریاست اطلاعات وارتباط عامه دارالانشای مشرانوجرگه بخاطرپخش ونشر درست اخبار وگزارش های مجلس سنا با حفظ بی طرفی ونشربه موقع آن ازطریق رسانه های همگانی ونیز نگرانی ها در مورد عملیات خود سرانه نیروهای خارجی وافغان دربرخی ولایات به خصوص ولایت زابل از مطالبی بود که از سوی اعضا مطرح بحث قرار گرفت وتصامیم مقتضی اتخاذ شد . هکذا ، طرح تعدیل وایزاد روی ضمیمه شماره(4) قانون محصول خدمات شهری که درکمیسیون مواصلات ومخابرات وسایرکمیسیون مورد تدقیق ومطالعه قرارگرفته بود؛ توسط انجنیراحمد جاوید رؤف رئیس کمیسیون مذکور به مجلس ارایه وبه اکثریت آرا به تصویب رسید.

يكشنبه ، 12 عقرب 1392 ، 13:02

سه پولیس در پکتیکا شهید شدند

سه پولیس محلی در یک مسجد در ولایت پکتیکا شهید شدند.
کابل باختر 12 عقرب
سه پولیس محلی شب گذشته در انفجار یک ماین در مسجد ولسوالی خیرکوت ولایت پکتیکا شهید و یک دیگر زخمی گردید.
مل پاسوال دولت خان ځدران قوماندان امنیه پکتیکا به آژانس باختر گفت که این رویداد در قریه سرکانه ولسوالی خیرکوت زمانی رخ داد که پولیس محلی برای ادای نماز خفتن در حال داخل شدن به مسجد بودند .
به گفته قوماندان امنیه، در این رویداد بر علاوه شهادت سه پولیس محلی و زخمی شدن یک تن از آنان به مسجد نیز خساره وارد گردیده است .

يكشنبه ، 12 عقرب 1392 ، 13:01

دو واسکت انتحاری بدست پولیس افتاد

ترینکوت باختر 12 عقرب
دو واسکت انتحاری امروز از مربوطات ولایت ارزگان بدست پولیس افتاد .
مطیع الله خان قوماندان امنیه ارزگان به آژانس باختر گفت، دو واسکت که مملو از موادانفجاری بود در یک موتر مازدا به شکل ماهرانه جاسازیی گردیده بود که توسط پولیس از مربوطات شهر ترینکوت کشف و بدست آمد.
به اتهام این قضیه دریور موتر توسط پولیس بازداشت شده است .

يكشنبه ، 12 عقرب 1392 ، 13:01

چهار طالب مسلح کشته شدند

ترینکوت باختر 12 عقرب
در یک درگیری میان نیروهای پولیس و طالبان شب گذشته در ولسوالی دهراود ولایت ارزگان چهار طالب مسلح کشته وسه تن دیگر آنان زخمی شدند.
فرید عایل سخنگوی پولیس ارزگان به آژانس باخترگفت ، این درگیری زمانی رخ داد که گروهی از طالبان بالای  گزمه پولیس درساحه بازگیر ولسوالی دهراود حمله کردند که جا مقاومت نیروهای پولیس  چهار طالب مسلح کشته و سه تن دیگر شان زخمی شدند.
به گفته سخنگوی پولیس، درجریان این درگیری یک پولیس شهید و یک تن دیگر زخمی شد.
گفته میشود، یک تعداد سلاح و مهمات طالبان نیز در جریان این درگیری بدست نیروهای پولیس افتاده است .

شهرمالی – دی نیوز انترنشنل – 12 عقرب – باختر
افراد مسلح در شمال شرق مالی دیروز دو خبرنگار رادیوی بین المللی فرانسه را ربوده و به قتل رساندند.
به گزارش آژانس خبری باختر، این دو خبرنگار غیسلی دیپوت و کلود ویرلون نام داشتند و برای مصاحبه با سخنگوی جنبش ملی جدائی طلب، راهی پایگاه آنان بودند.
فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه امروز جلسه وزرای آن کشور را فرا خوانده وجلسه مشترکی با مقامات مالی و نیرو های ملل متحد  دایر کرد تا چگونگی قتل این خبرنگاران را توضیح دهند.
روسای جمهور فرانسه و مالی روی این موضوع با هم تیلفونی صحبت کردند و در این تماس تیلفونی رئیس جمهور فرانسه عزم خود در راستای مبارزه بی امان با شورشیان شمال مالی را با قاطعیت بیان کرد.

کابل باختر 12 عقرب
جانان موسی زی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز دریک نشست خبری گفت که وزارت خارجه کشور به خاطر حل مشکلات مهاجران افغانی مقیم آسترالیا با مقامات آن کشور در تماس می باشد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ،حکومت آسترالیا اخیراً اعلام کرده است  که مهاجرانی را که از راه غیر قانونی وارد آن کشور شوند آنان را قبول نخواهد کرد  و نیز برای مهاجران افغانی که سند اقامت ندارند یازده روز وقت داده است تا به این مشکل رسیده گی کنند در غیر آن از آن کشور اخراج خواهند شد .
سخنگوی وزارت خارجه در پیوند به این موضوع گفت که سفارت افغانستان در آسترالیا با مقامات آسترالیا در تطابق به ملکیت و مسوولیت های بین المللی احترام گردد.

کابل باختر 12 عقرب
سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید که دولت افغانستان از ابتدا مخالف حملات هواپیماهای جنگی بدون پیلوت می باشد .
این اظهارات درحالی صورت می گیرد که بنابه گزارش ها حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستانی دو روز پیش درمناطق قبایلی در اثر این حمله ها کشته شده است .
به گزارش آژانس باختر موسی که با خبرنگاران در یک نشست خبری صحبت می کرد، گفت که دولت گزارش های نشر شده در این ارتباط مورد بررسی قرار داده، بعد از دستیابی به حقیقت در باره ابراز نظر خواهد کرد .
او گفت، رئیس جمهور کشور بارها به حملات هواپیماهای جنگی بدون پیلوت مخالفت کرده است و این موقف اصولی دولت افغانستان می باشد .

کابل/12/عقرب/باختر
دومین جلسه کمیسیون مشترک افغانستان و بریتانیا روز چهارشنبه هفته جاری در کابل برگزار می گردد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، جانان موسی زی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز در یک نشست خبری با ابراز این مطلب گفت که در این نشست هیئت دو کشور درباره پیشرفت های سند همکاری های میان رهبران دو کشور در سال گذشته و همچنان تعیین اولویت های سال آینده بحث کند .
سند راهبردی میان افغانستان و بریتانیا درسال گذشته میلادی امضا شد و دربرگیرنده همکاری سیاسی ،امنیتی ،انکشاف اقتصادی ،حاکمیت قانون ،حکومت داری خوب وامور فرهنگی وآموزشی می باشد .
اوگفت که درتمام  عرصه بریتانیا تعهدات خود درقبال افغانستان دریک سال سپری شد، عملی کرده است .
موسی زی همچنان بیان داشت  که تنها دربخش سیاسی بریتانیا از تلاش های صلح افغانستان حمایت کرده  وحدود شانزده ملیون پوند را به شورای عالی صلح به خاطر ادغام مجدد  کمک کرده است.