05 ???? 1399

RSS Facebook

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات

پلخمری باختر 7 جوزا
درجریان درگیری دریک مراسم عروسی هفت تن درولایت بغلان کشته ویک تن دیگر زخمی گردید.
این درگیری امروز در  مربوطات ولسوالی ده صلاح هنگامی رخ داد که مردان مسلح بالای شرکت کننده گان این مراسم آتش گشودند .
سمونمل عبدالقدیر قوماندان امنیه ولسوالی ده صلاح به آژانس خبری باختر گفت : دراین رویداد هفت تن کشته ویک تن زخمی شده است
وی تائید کرد که درمیان قربانیان این حادثه یک زن با دخترش نیز شامل می باشد.
قوماندان امنیه علت اصلی این درگیری  را خصومت های قبلی میان دو خانواده  عنوان کرد.
گفته می شود فعلأ ساحه تحت  کنترول نیروهای امنیتی  بوده وقضیه تحت  بررسی قراردارد. 

 کابل باختر 7 جوزا
شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرار گرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی  درکشور پرداخته اند ونیز اخبار گزارشهای را در باره رویدادهای جاری کشور ومنطقه نشر کرده اند.
روزنامه افغانستان درشماره های امروزی زیرعنوان کمیسیون انتخابات خواهان برکناری مقامات حکومتی متهم به تقلب درانتخابات شد ، نوشته : کمیسیون مستقل انتخابات هشدار داد که اگرمقام های حکومتی  متهم به تخطی ویاتقلب درانتخابات تا دوروز دیگر برکنار  نشوند نام این افراد افشا خواهند شد .
محمدیوسف نورستانی  رئیس کمیسیون مستقل انتخابات این موضوع را روز گذشته طی نشست خبری درکابل بیان کرد .
وی گفت که این فهرست که شامل مقام های  دولتی  درسطح والی ، قوماندان امنیه ، شاروال می باشد ، در دورنخست انتخابات ریاست جمهوری مانع ازرای مردم به نفع نامزد مورد نظر شان شده اند ویا به نفع یک نامزد مشخص کار کرده اند، نورستانی ، تعداد این مقام های حکومتی متهم به تخطی از قوانین انتخاباتی وتقلب درانتخابات رامشخص نکرد ، اما خاطر نشان نمود که کمیسیون مستقل انتخابات دراین زمینه سکوت نخواهد کرد.
نهاد روند سبز افغانستان از عبدالله ، عبدالله اعلام حمایت کرد، بزرگان قوم پشه یی از اشرف غنی حمایت کردند ، عنوان های  دیگری  اند که روزنامه درصفحه اول نشر کرده و درمطلب دیگر از قول راشدی وزیر مبارزه با مواد مخدر  عنوان کرده که روند تخریب مزارع کوکنار باکندی مواجه شده است .
به نوشته  این روزنامه: وزارت مبارزه با مواد مخدرافغانستان می گو ید ، به خاطر جلوگیری ازایجاد ناامنی ها در برابر پروسه انتخابات روند تخریب مزارع کوکنار به کندی مواجه شده است ، این روزنامه همچنان درصفحه اول به ملاقات حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با صدراعظم جدید هند توجه کرده ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگر شده است .
اما روزنامه  انصار دربرگ نخست ، زیرعنوان استقبال سناتوران از پاسخ رئیس جمهور کرزی به درخواست اوباما نوشته : شماری ازسناتوران از پاسخ رئیس جمهور کرزی به درخواست اوباما مبنی برملاقات دربگرام ، استقبال کردند واین عمل  رئیس جمهور را شجاعانه توصیف کردند .
انصار درمطلب دیگر درهمین صفحه زیرعنوان ،دموکراسی  شبیه به فکاهی نوشته : هفته قبل سایت افشأ گر ویکی لکس گزارش داد که تمامی مکالمات مردم افغانستان توسط سازمان های امنیتی  امریکا شنیده می شود ، این درحالی است که سال قبل نیزهفته  نامه آلمانی " اشپیگل " گزارش داده بود که سرویس امنیتی آلمان بخشی از اطلاعات ارتباطی  بیسیم " تلیفون موبایل " در افغانستان را در اختیار آژانس امنیت امریکا گذاشته است .
فهرست مقامات مختلف انتخابات در دستان کرزی ، آیا مهمان سرشناس محاکمه می شو ند؟
عنوان دیگر می باشد که این روزنامه درصفحه اول نشر کرده ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگر  شده است .
اما روزنامه سخن جدید درصفحه اول مطالب را زیر عنوان های رئیس جمهور کرزی افشا کرد.
دست داشتن لشکر طیبه درحمله به قنسلگری هند ، جامعه جهانی عزم جدی  برای محو تریاک ندارند ، پرتاب200 راکت ازسه هزار شکایت ازانتخابات شورای ولایتی را نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال  مطالب دیگر شده است .

کابل/باختر 7جوزا
بیش از چهل کارمند ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات درولایت بدخشان از وظایف شان برکنارشدند .
این کارمندان به دلیل آنچه تقلب وتخطی ازسوی کمیسیون مستقل انتخابات درروند انتخابات شانزده حمل خوانده می شود برکنارشده اند.
محمد رسول  عمر رییس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات درولایت بدخشان به آژانس خبری باختر گفت که این کارمندان در روند دوراول انتخابات  به نفع نامزد مشخص مداخله وهمچنان بااستفاده از صلاحیت وظیفوی شان زمینۀ تقلب را برای رای دهندگان فراهم کرده اند.
عمر افزود که  نام های این کارمندان را درلست سیاه این کمیسیون قرار داده نمی توانند و در دور دوم انتخابات به حیث کارمند کمیسیون مستقل انتخابات نمی توانند ،کارکند.
رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات همچنان ازانتقال مواد حساس وغیر حساس انتخاباتی درآن ولایت خبر داد .
درهمین حال مقام های امنیتی دربدخشان ازآماده گی تامین امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری درآن ولایت خبردادند.
فضل الدین عیار قوماندان امنیه ولایت بدخشان به آژانس باختر گفت که روی زمینه انتقال مواد انتخاباتی درولسوالی های آن ولایت مطابق برنامه قبلی گفتگو کرده اند .
عیار گفت: مواد انتخاباتی چهارده ولسوالی به دلیل دشوار بودن راه و بی امنی ازطریق هوا انتقال میشود، باقی مانده را ازطریق زمین انتقال خواهند داد.
درولایت بدخشان درمجموع سه صد پانزده مرکز رایدهی درانتخاب قبلی وجود داشت که بیست  وشش مرکز آن به دلیل  ناامنی  مسدود بود .

کابل باختر 7 جو زا
تیم ملی فوتبال کشور در ادامه رقابت های چلنج کپ آسیا فردا درمقابل تیم مالدیف به میدان می رود.
عبدالرشید عزیزی آمر نشرات فدراسیون فوتبال کشور امروز به آژانس باختر گفت: رقابت های چلنج کپ آسیا از چندی قبل به میزبانی مالدیف بااشتراک هشت تیم آغاز گردیده که سرانجام تیم های   فلیپین وفلسطین توانستند به دورنهایی آن راه یابند و مسابقه آنان قرار است پس فردا راه اندازی شود.
همچنان، تیم ملی فوتبال افغانستان وتیم ملی مالدیف به خاطر رده بندی فردا باهم به مسابقه می پردازند.

کابل/7/جوزا/باختر
پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات امروز با هفتمین گروه از قضات که درچهارچوب تفاهم نامه همکاری های قضایی میان ستره محکمه ج.ا.ا و وزارت عدلیه کشور مصر به منظور فراگیری آموزش های مسلکی و اختصاصی دربخش تجارتی عازم قاهره اند، ملاقات کرد.
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، دراین ملاقات قاضی القضات نخست اولویت راهکاری ستره محکمه در خصوص اعزام قضات به خارج از کشور را بیان داشته افزود: ارزیابی ایکه از برنامه های قبلی اعزام قضات به کشورهای مختلف جهان منجمله کشورعربی مصر صورت گرفت، به خوبی نشان داد که تعقیب برنامه های کوتاه مدت آموزشی و مسلکی در خارج ازکشور مفیدیت و موثریت بهتری داشته و قضاتی که با استفاده ازین برنامه ها به بیرون ازکشور اعزام گردیده اند، با بینش وسیع و طرز دید بهتر نسبت به مسایل و نیز با اندوخته های مفید ناشی ازتبادل تجارب قضایی وآگاهی از مراحل  های کاری و نظام های حقوقی و قانون گذاری و برداشت سالم از انتظامات قضایی و اداری به وطن برگشته اند که اثرات آن دراجرای عملی وظایف آنان به خوبی محسوس و ملموس است.
قاضی القضات همچنان اضافه کرد که تلاش وتفاهم قوه قضائیه با کشور های خارجی به خاطر پذیرش قضات در برنامه های آموزش قضایی همچنان ادامه داشته و برنامه حاضر نیز یکی از اولویت های و راهکار قوه قضائیه بوده و من امید وارم تا قضات منحیث تمثیل کننده گان فرهنگ عالی افغانی با استفاده از فرصت و وقت  از دانش وتجارب اساتید مرکز تعلیمات قضایی قاهره بهره مطلوب جسته و آموزه های علمی و مشاهداتی شانرا درعمل با سایر قضات شریک ساخته و مورد استفاده قرار دهند.
گفتنی است که دراین ملاقات دوکتور عبدالله عطایی آمرعمومی اداری قوه قضائیه نیز حاضر بود . 

کابل/7/جوزا/باختر
ادارۀ امور میگوید، هیچ فهرستی از مقام‌های حکومتی متهم به تقلب در انتخابات مواصلت نورزیده است.
به گزارش آژانس باختر، در اعلامیه خبری که از طریق ریاست اطلاعات و ارتباط عامه ریاست عمومی ادارۀ امور در این باره منتشر شده آمده است، تعدادی از رسانه‌ها از قول دکتور یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، گزارشی را به نشر رسانده‌ اند که کمیسیون مستقل انتخابات فهرستی از مقام‌های حکومتی شامل والی‌ها، ولسوال‌ها، قوماندانان امنیه و شاروال‌ها را به ریاست‌جمهوری فرستاده تا به دلیل دست داشتن در تقلب‌های انتخاباتی از مقام‌ها عزل شوند.
ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران با رد این موضوع اعلام می‌دارد که تاکنون چنین فهرستی شامل اسامی والیان، ولسوال‌ها، قوماندانان امنیه و شاروال‌ها به این اداره مواصلت نورزیده است و در صورت دریافت آن از سوی کمیسیون مستقل انتخابات قطعاً به ریاست جمهوری ارجاع داده می ‌شد.

کابل باختر 7 جوزا
شماری از زندانیان محبس مرکزی پلچرخی آنچه را که بی عدالتی در برابر خود میدانند دست به اعتصاب غذایی زده اند .
این زندانیان ادعا دادند که در روشنایی فرمان شماره شانزدهم ریاست جمهوری که به مناسبت هشت ثور سالروز پیروزی مجاهدین مستحق آزادی اند مگر این فرمان به گونه یی یکسان تطبیق نمیگردد.
محمد عارف معاون ریاست محابس تاکید کرده است که شماری محدودی از زندانیان درمحبس مرکزی دست به اعتصاب غذایی زده اند.
وی تعداد این زندانیان را 24 تن ذکرکرده است .
گفته شده یک کمیسیون یازده عضوی از سوی نهادهای  قضایی موظف ساخته شده اند تا دوسیه های محبوسین را بررسی نمایند وآنان که واجد شرایط این فرمان اند از بند رها شوند.
معاون ریاست محابس میگوید که روند بررسی دوسیه های نسبتی  محبوسین زمانگیز است باید گفت که رئیس محابس وزارت امورداخله امروز به شورای ملی فرا خوانده شده تا دراین خصوص معلومات دهد.

کابل باختر 7 جوزا
نمونه های زیادی وجود دارد مبنی براین که هراس افگنان طالب، کودکان ونوجوانان را وسیلۀ اهداف شوم تروریستی خویش ساخته ودرموارد زیادی از کودکان به عنوان سپر انسانی  استفاده نموده اند.
به گزارش آژانس باختر، درتازه ترین مورد، هراس افگنان طالب دیروز درولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار  خواستند توسط یک پسر 16 ساله به اسم شاهین حمله انتحاری را انجام دهند که این نوجوان ازسوی نیروهای  پولیس شناسایی وبازداشت گردید از نمونه های بارزی است که نشان می دهد هراس افگنان طالب، رحمی به حال کودکان ونوجوانان ننموده وبرای  دست یابی به اهداف ضد انسانی خویش از آنان استفاده می کنند.
این پسر 16 ساله اعتراف نموده که آموزش های تروریستی را به دستور اسحق یکتن ازقوماندانان طالبان درآن سوی مرز آموخته به هدف انجام حمله انتحاری  به و لایت ننگرهار  فرستاده شده بو د.
وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان درحالی که این جنایت طالبان را به شدت محکوم می کند از آنان می خواهد تا بیش ازاین درجنگ نیابتی و باطل شان کودکان را وسیله قرارنداده وبه جنایت علیه بشریت نقطه پایان بگذارند.

سرپل باختر 7 جوزا
اختطاف کننده ها یک کودک شش ساله را درولایت سرپل به قتل رساندند.
این کودک دوشنبه گذشته از قریه امام خُرد مرکز آن ولایت ربوده شده بود.
کاظم کنعان سخنگوی قوماندانی امنیه ولایت سرپل به آژانس خبری باختر گفت که پولیس جسد  این کودک را صبح امروز از داخل یک حوض کنار مسجد پیدا کردند .
کنعان افزود، دربدن کودک آثار شکنجه دیده شده احتمالاً که اختطاف کننده ها  این  کودک را خفه کرده و سپس جسد او را به داخل آب انداخته اند .
درهمین حال پدر این کودک مقتول می گوید که وی با کسی خصومت شخصی نداشته وپس از ربودن وکودکش هیچ کسی باوی تماس نگرفته است .
پولیس تلاش ها را برای ردیابی عاملان این رویداد قبلاً آغاز کرده است .

کابل باختر 7 جوزا
رئیس باشگاه فوتبال ریال مادرید، اعلام کرده است که تیم فوتبال مانچستریونائید انگلستان خواهان انجلولتی مربی آن تیم است .
***
سوارس مهاجم تیم ملی فوتبال یوروگوای که درتیم لیورپول انگلستان بازی می کند، حضورش درمسابقات جام جهانی درابهام است ،زیرا رو مصدوم می باشد.
***
باشگاه فوتبال آرسنال انگلستان پیشنهاد تازه برای جذب دیماریا ارجنتینی که درریال بازی می کند ارایه کرده است.
***
الکساندر کولاروف بازی کن مانچسترستی انگلستان را باشگاه موناکو فرانسه خریدار شده است.
***
باشگاه فوتبال مانچستریونائید انگلستان خواهان جذب اندرین رابیوت بازی کن باشگاه پارسن جرمن فرانسه شده است .
***
باشگاه چلسی انگلستان خواهان خریداری تیاگو بازی کن پرتگالی باشگاه اتلاتیک مادرید هسپانیا شده است .
***
دربازه بان جوان هسپانیایی باشگاۀ مانچستریونائید انگلستان ،گفته است تیم ملی فوتبال هسپانیا ، بهترین تیم است تیم ملی هسپانیا از دربازه بان جوان در رقابتهای جام جهانی دعوت کرده است .