15 قوس 1398

RSS Facebook

خبر های جدید

پنج مردبه ظن سرقت درپروان بازداشت شدند

پنج مردبه ظن سرقت درپروان بازداشت شدند

چاریکار/۱۴قوس/باختر پنج مردبه ظن سرقت چهارعراده موتر درپروان دیشب بازداشت شدند. جنرال...

از روز جهانی معلولان در بغلان گرامی داشت شد

از روز جهانی معلولان در بغلان گرامی داشت شد

پلخمری/ 14 قوس/ باختر از روز جهانی افراد دارای معلولیت در...

مرد پاکستانی کودک 9 ماهه خود را از بام خانه اش به پایین انداخت

مرد پاکستانی کودک 9 ماهه خود را از بام خانه اش به پایین انداخت

لاهور/ جیو نیوز/ 14 قوس/ باختر یک مرد پاکستانی پسر 9...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


چهارشنبه ، 2 دلو 1392 ، 13:59

شش طالب مسلح درنورستان کشته شد

پارون 2 دلوباختر
شش طالب مسلح درجریان درگیری با ماموران مرزی افغانستان امروزدرولایت نورستان کشته شدند.
این درگیری درولسوالی کامدیش درنوار خط دیورند هنگامی رخ داد که گروهی ازطالبان مسلح از پاکستان قصد ورود به نورستان را داشتند.
یک قوماندان پولیس مرزی افغانستان به آژانس خبری باخترگفت که دراین درگیری شش طالب مسلح کشته شدند.
به گفته ی این قوماندان ، دراین درگیری که یک ساعت ادامه یافت به ماموران مرزی افغانستان وباشنده های محل آسیب نه رسیده است.
ولایت نورستان درشرق افغانستان با داشتن سه صدوبیست کیلومتر مرز با خط دیورند هر ازگاهی گواه حضور وفعالیت گروه های تروریستی ازجمله طالبان مسلح ، جنگجویان پاکستانی این گروه واعضای القاعده بوده است.

مهترلام 2 دلوباختر
درنتیجه ی  حمله ی طالبان مسلح برمراسم به خاک سپاری همسریک بزرگ قومی درولایت لغمان دوتن کشته ودست کم چهارتن دیگر زخم برداشتند.
این رویداد پس ازچاشت امروز درمحله ای موسوم به قلعه تک نیازی ولسوالی الینگارهنگامی رخ داد که ده ها غیرنظامی مشغول به خاک سپاری همسروکیل آخند زاده یک بزرگ قوم بودند.
شاهدان عینی می گویند که طالبان مهاجم برشرکت کننده های این مراسم به خاک سپاری تیراندازی کردند وسپس فرارنمودند.
یک مسوول پولیس ولایت لغمان به آژانس باخترگفت که دراین حمله دوتن کشته ودست کم چهارتن دیگر زخم برداشتند.
به گفته ی این مسوول پولیس قربانیان وزخمی شده های این رویداد ازبسته گان وکیل آخند زاده بزرگ قوم اند.
درین حال داکتران دریک مرکزصحی درولایت شرقی لغمان وضعیت صحی یکتن از زخمی شده های این رویداد را نگران کننده گزارش کردند.
ازسوی دیگر مسوولان محلی طالبان مسلح را مسوول این حمله می خوانند ومی گویند که ماموران امنیتی تلاش ها را برای شناسایی ودستگیری مهاجمان آغازکرده اند.

چهارشنبه ، 2 دلو 1392 ، 13:56

سفروزیراحیا وانکشاف دهات به هرات

شهرهرات 2 دلو باختر
وزیراحیاوانکشاف دهات کشورامروزوارد ولایت هرات شد.
انجینرویس برمک وزیراحیاوانکشاف دهات درراس یک هئیت به هدف شرکت درمراسم های افتتاحیه وتهداب گذاری پروژه های بازسازی وانکشافی درمناطق روستایی وارد ولایت هرات شده است .
سید فضل الله وحیدی والی هرات نیزبااستقبال دردیدار با وزیر احیاوانکشاف دهات خواهان توجه بیشتروسرمایه گذاری افزون تربه انکشاف مناطق دورافتاده درسطح دهات شده است.
به گزارش آژانس خبری باختردرحالی وزیراحیاوانکشاف دهات کشوربه هرات سفرمی نماید که درجریان سال روان نیزبالغ برشش صدطرح عمرانی ازطریق برنامه همبستگی ملی,برنامه راه سازی روستایی وبرنامه انکشاف منطقوی درین ولایت پیاده شده است.

شهرهرات 2 دلو باختر
ساختمان یک مرکزبزرگ عرضه وفروش میوه جات تازه درجنوبغرب شهرهرات ازسوی رئیس شورای ولایتی تهداب گذاری شد.
هزینه مورد نیازاعماراین مرکزکه بالغ بردوصدهزاردالرامریکایی برآوردشده است  ازسوی تجارملی پرداخت میشود.
تاسیسات یادشده  درگستره ی دوجریب زمین ساخته میشودکه شامل چهل وچهاردکان بزرگ ومتوسطه نگهداری وفروش میوه جات میباشد.
سید عبدالوحید قتالی رئیس شورای ولایتی هرات اصناف وکسبه کاران رابه رعایت عدل وانصاف درمعاملات روزمره شان فراخواند وتاکیدنمودکه احداث همچومراکزسبب ایجادفرصت های شغلی به مردم میشود.
عبدالاحمد رحمانی رئیس اتحادیه میوه فروشان وتره بار به آژانس خبری باخترگفت: درین مرکز قراراست چهل وچهاردکان عرضه وفروش میوه بصورت عمده وپرچون ایجادشود.
رحمانی ازفراهم شدن تسهیلات مناسب بخاطرفعالیت میوه فروشان درین ولایت خبرداد وگفت :درآینده مکان های مناسب بیشتری دراختیاراین صنف قرارمیگیرد.
همزمان بااین ارباب فیض احمد مجری طرح احداث مرکزبزرگ عرضه وفروش میوه درمنطقه سلطان آغاازهمکاری مسولان بخصوص مسولان شاروالی درامرواگذاری زمین تقدیرنمود واطمنیان دادکه درجریان چهارماه اینده کارساخت دکان های این مرکزتکمیل میشود.
گفته میشود باتکمیل کارساختمانی این مرکزبرعلاوه فراهم سازی تسهیلات به مردم واصناف زمنیه کاربرای چهارصدتن ازجوانان نیزمساعدمیشود.

شهرهرات 2 دلو باختر
اضافه از یک هزار و ششصد تن از کارمندان خدمات ملکی ولایت هرات در سال روان از برنامه های آموزشی کمیته ارتقای ظرفیت بهره مند شده اند .
اصیل الدین جامی معاون  مقام ولایت و رئیس کمیته ولایتی ارتقای ظرفیت می گوید:این افراد با شرکت در شصت دوره آموزشی برعلاوه ارتقای توانمندی های علمی خود , دربهبودحکومتداری نیزنقش داشته اند.
معاون  ولایت هرات در جمع اعضای کمیته ارتقای ظرفیت که به منظور یاداوری ازفعالیتهای گذشته و شرح برنامه های جدید این کمیته تشکیل شد صحبت میکرد افزود: برنامه های اموزشی انکشاف مدیریت ،رهبری پالیسی استراتیزی ،مدیریت منابع بشیر ،مالی ،نظارت و ارزریابی ،تهیه تدارکات ،پرپوزل نویسی ،مدیریت پروزه در یازده برنامه از قبل پیش بینی شده وحدود چهل برنامه غیر پیش بینی شده از سوی کمیته ارتقای ظرفیت به همکاری موسسات مختلف و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی درین مدت برگذارشده است.
گفته میشود حدود سیصد تن از اشتراک کننده گان این دوره ها را خانم ها تشکیل داده اند.
کارگاه های اموزشی ارتقای ظرفیت ،پلان کذاری ،مدیریت حفظ اسناد،دفترداری ،قانون کارکنان خدمات ملکی ،مدیریت حل منازعات ،پرپوزل نویسی ،رهبری محاسبه دولتی ،از جمله طرح های اینده این کمیته میباشد که از سوی معاون مقام ولایت تذکر داده شد .
عبدالرحیم مسجون از مسوولان کمیسیون اصلاحات اداری ،داکتر محتسب زاده رئیس پوهنتون هرات و خانم محمدی رئیس کارو امور اجتماعی و جمع دیگر ی از مسوولان شرکت کننده درین نشست  طرح های خود را جهت توسعه فعالیتهای کمیته ارتقای ظرفیت بیان داشتند.

شهرهرات 2 دلو باختر
شورای عالی علماوروحانیون حوزه غرب کشورمردم رابه شرکت گسترده درانتخابات پیش روتوصیه نمود.
جلسه نوبتی شورای عالی علمای  وروحانیون حوزه غرب امروزتحت ریاست شیخ الحدیث  مولوی خداداد(صالح)برگذارشدودران برشرکت مردم درانتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی تاکید شد
به گزارش آژانس خبری باختر، رئیس شورادرآغازاین جلسه بااستنادبه آیات قرانی به اهمیت مسئله مشوره در اسلام پرداخت وتاکیدنمود :  با آن که حضرت محمد "ص"سالار انبیا عاقل ترین انسان روی زمین بودند, اما خداوند حکیم در آیات روشن خود آن حضرت را به مشوره در بین اصحاب و یارانش امر فرمود.
ریئس شورا گفت: تدویر شورای حل وعقد در صدر اسلام یکی از بهترین نمونه های شور و مشوره دهی است که به اساس آن مسلمانان درتصمیم های مهم مشوره میکردند و نتیجه آن به گسترش قلمرو اسلامی در نقاط جهان منتج شد.
اوگفت"نظام اسلامی دستور میدهد هر کاری که بر مبنای مشوره انجام گیرد نتیجه خوب بدست میدهد و اگر اساس کار عاری از مشوره باشد منجر به ناکامی ها میشود.
این عالم برجسته دینی با تماس با مسئله انتخابات پیشرو گفت" ما باید به کسی رای بدهیم که مسلمان راستکار و دارای سابقه نیک در اجتماع باشد.
وی افزود در گذشته ها در انتخاب نماینده گان دیده شد که قبل از انتخاب وعده های به مردم سپردند اما وقتی که انتخاب صورت گرفت ان وعده ها میان تهی از آب در آمد و برخی نمایندگان به ساختن زندگی های مدرن شخصی آغاز نمودند.

شهرهرات 2 دلوباختر
کنفرانس یک روزه نقش جوانان درمبارزه بافساد اداری  درریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت هرات برگذارشد.
درین کنفرانس یک روزه که ازسوی آمریت امورجوانان ریاست اطلاعات وفرهنگ برگذارشده بود, حدود یکصدوپنجاه تن ازجوانان دختروپسرشرکت داشتند .
شرکت کننده گان این کنفرانس رهیافت های مبارزه بافساد اداری وترویج این فرهنگ پسندیده دربین جامعه بااستفاده ازتوانمندی نسل جوانان را به بحث گرفتند.
آریارئوفیان رئیس اطلاعات وفرهنگ دراغازاین کنفرانس به توانمندی نسل جوان درامرمبارزه بافساد اداری ابرازاطمینان کردوتاکیدنمودکه این ریاست آماده است تاازنیروی بالنده نسل جوان در راستای مبارزه با فساد اداری بیشتراستفاده نماید.
برگذارکننده گان این کنفرانس   به این باوراند که  افزایش میزان آگاهی در میان جوانان می تواند نقش  آنان را در مبارزه علیه فساد اداری برجسته کند.
بگفته رئیس اطلاعات وفرهنگ درحال حاضر؛ادارات دولتی  رسانه ها و نهاد های مدنی اکثرا از سوی جوانان اداره می شوند؛ بنابراین جوانان میتوانند درریشه کن ساختن فساد اداری نیزنقش اساسی داشته باشند.
رئیس اطلاعات وفرهنگ گفت:" یکی از راه هایی که می تواند در مبارزه علیه فساد اداری موثر باشد اصلاح و ساده سازی شرایط جذب جوانان در ادارات است."
به گزارش آژانس خبری باختر، عده ای ازجوانان شرکت کننده درین نشست برگزاری چنین حرکت های تحقیقی وپژوهشی را ، در کاهش فساد اداری و همچنان آماده سازی روحیه‌ی ملی علیه فساد اداری موثر و سازنده دانستند.
مسولان امریت امورجوانان ریاست عمومی اطلاعات وفرهنگ میگویند نیمی ازشرکت کننده گان این دوره را دختران تشکیل میدهند.

شهرهرات 2 دلو باختر
نمایشگاه صنایع دستی بانوان درتالار علامه صلاح الدین سلجوقی درمرکزشهرهرات  امروزگشایش یافت .
این نمایشگاه سه روزه که در آن ده ها اثر هنری و صنعتی زنان به نمایش گذاشته شده است به همکاری ریاست اطلاعات وفرهنگ برگذارشده است.
آریارئوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات  از تلاش های انجمن مشعل گیتی درزمینه برگزاری این نمایشگاه وخلق آثار هنری تقدیر کرد.
رئوفیان گفت: صنایع دستی در هر کشور علاوه برپشتوانه قوی مالی فرهنگ اصیل آن کشور را به نمایش می گذارد .
رئیس اطلاعات و فرهنگ تشکیل این نمایشگاه از سوی زنان , که عمری را در حاشیه قرار گرفته اند راحائزاهمیت دانست واظهار امیدواری کردتا زمینه مناسب برای نمایش این آثار در ولایات دیگرفراهم شود.
حنیفه اکرمی مسول انجمن مشعل گیتی به آژانس باخترگفت: در این نمایشگاه آثاردستی و هنری زنان بخصوص جواهرات به معرض دید و فروش علاقمندان قرار گرفته است .
در این میان فاطمه جعفری نماینده مردم هرات درشورای ولایتی نیز نقش زنان را در بهبود وضعیت کنونی جامعه و اهمیت حمایت از هنرمندان را بیان داشت .
استاد رحمانیار استاد پوهنتون نیزدیدگاه اسلام را در عرصه کار تجارت بیان داشت و گفت" دین مبین اسلام حضورزنان در فعالیتهای تجارتی و آموختن علم و دانش رامنع نکرده بل از ان حمایت نموده است .
انجمن مشعل گیتی از دوسال بدین سو به منظور ارتقای ظرفیت زنان بخصوص در عرصه رشد و معرفی صنایع دستی در ولایت هرات فه فعالیت آغاز نموده است .
گفتنی است :این نمایشگاه به مدت سه روز از صبح الی عصر بروی بازدید علاقمندان باز است .

کابل 2 دلو / باختر
خانم سمین غزل حسن زاده معین امور نشرات وزارت اطلا عات  و فرهنگ  امروز  در یک نشست  دوستانه  با اصحاب  رسانه های  دولتی  و خصوصی  گفت، رسانه  باید  درپخش نشرات شان منافع ملی کشور را  درنظر بگیرند .
به گزارش  خبرنگار آژانس باختر ، معین امور نشرات  وزارت اطلاعات و فرهنگ  در این نشست همچنان بیان  داشت : تمام  رسانه ها و مطبوعات به عنوان  نهاد های  اثر گذار درروند  فرهنگ سازی  نقش دارند و باید  درراس  اهداف برنامه  های رسانه ای شان منافع ملی  کشوررا  قرار دهند.
وی علاوه نمود که کشور ما امروز در یک  فضای دموکراتیک  رسانه ای  شده نفس میکشد  در پرتو قانون و تلاش های وزارت اطلاعات و فرهنگ طی دوازده سال از آزادی بیان به عنوان  اصل مهم و اثرگزار یک نظام  دموکراتیک  بهره مند یم وچنانچه  در چهارچوپ این آزادی  روز تا روز  شاهد  توسعه و گسترش  رسانه ها  درعرصه  های مختلف نشراتی  هستیم .
خانم حسن زاده  اضافه کرد که جامعه ما چندین  دهه  بحران و نابسامانی  های سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی  را پشت سر گذاشته و اکنون  درحال  بنای  مجدد  حیات فرهنگی ،سیاسی واجتماعی  خود قرار  داریم  اما دراین روند  با چالش ها و مشکلات  فراوان دچار هستیم پس  برای حرکت،  درجهت ثبات و ترقی  ، مسلمآ نیازمند  همکاری و هماهنگی  با نهاد های مسلکی  خود هستیم .
معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ  دراین نشست  ازرسانه  های کشور  خواست  تا جهت رسیدن  به آرمان ها ی ملی  فرهنگ انتقاد پذیری سالم را پذیرا  باشند تا د ر هماهنگی و همکاری باهم بر چالش ها و مشکلات  رسانه یی  خود فایق آیند 
وی تاکید کرد ، رسانه ها نقش شان را مطابق به تعهدات دینی و ملی  و اطلاع رسانی  درکشور  به وجه احسن انجام دهند و بخاطر  شفاف  بودن  نشرات  ومنابع تمویل شان گزارش  مالی سالانه خود را به شورای عالی رسانه  ارایه بدارند.
سپس وحید غروال رئیس پوهنځی ژورنالیزم  صحبت نموده گفت : وقتیکه  ما آزادی بیا ن میگویم  باید مطابق قانون  نشرات  خود را عیار سازیم  و منافع ملی  کشوررااحترام  بگذاریم  ومنابع عایداتی  و تبلیغاتی  رسانه  هم شفاف  باشد.


دلاور نذیر  زوی  مشاور  حقوقی وزارت اطلاعات و فرهنگ مشکلات و چالش های  رسانه ها را از دیدگاه حقوقی به بررسی  گرفته دیگر سخنرانان این نشست در صحبت های خود برای رسید گی به مشکلات رسانه ها نیاز به یک پالیسی ملی است و وزارت اطلاعات و فرهنگ در این زمینه  اقدام خواهد کرد .
همچنان  شماری از مسوولین  برخی از رسانه ها  مشکلات و پیشنهادات  شان را مطر ح نمودند و از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستند تا د راین راستا آنها را یاری رساند .
دراخیر معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ یکبار دیگر  برهمکاری  آن وزارت دررسید گی  به مشکلات و پیشنهادات  مطر ح شده تاکید کرد .
 

کابل باختر  2 دلو
اعضای شورای ملی بعد از ختم  دوره یک ساله کاری به رخصتی  های زمستانی رفتند ، درطول سالجاری هجری خورشیدی  کار اعضای  دومجلس شورای ملی  با دید متفاوت ارزیابی  شده است .
شماری ازشهروندان کشورکار کرد یک ساله این نهاد قانون گذار را مفید دانسته وشماری هم آن راناکافی  ودر مواردی هم سلیقوی وامتیاز  طلبانه خوانده اند ، تنها شهروندان کشورنیستند که کارکرد دومجلس  شورای ملی را  با دید  متفاوت  ارزیابی  میکنند ، بل این دیدگاه در میان اعضای  دومجلس نیز وجود  دارد .
شماری  از اعضای  شورای  ملی کارکرد شان را درطول یک سال  گذشته  موثر دانسته ، شماری هم آن را  با کاستی  ومشکلات همراه  دانسته ومیگویند که شواری  ملی نتوانسته  کار موثری را انجام  دهد .
یک خبرنگار آزاد که اخبار مربوط  به دومجلس  شورای ملی  راتعقیب میکند میگوید ، برداشت من از شورای ملی  این است که اعضای  این مجلس  نتوانسته  اند کارمناسب  را انجام  دهند ، آنها  بیشتر  روی امیتازات خودفکر  کرده اند هرگاه چنین نبوده مسئله چگونگی  رای به بودجه ملی را از نظر گذشتانده خواهید یافت ، زمانیکه امتیازات آنان  درنظر گرفته شد ، بودجه را تصویب  کرده  اند .
امروز تمامی  امکانات از موتر ومحافظ  گرفته تا اخذ معاش بلند  وبالاخره  روابط  وارتباطات خاصه کار شماری  زیادی  از اعضای  این دومجلس است .
این خانم میگوید که چنان ازکار شورای ملی دلسرد شده است که درآینده هیچگاهی به پای صندوق رای نخواهند رفت .
میراحمد جوینده یک تن ازعضای پیشین ولسی جرگه وفعال جامعه مدنی  با انتقاد از کارکردها ودست آوردهای  ولسی جرگه درسال  1392 می گوید، پارلمان به عنوان  مظهر اراده مردم باید از کارکردها وفعالیت  های حکومت ودیگر  بخش های دولت  نظارت همه جانبه نمایند ،  اما باوجود  مشکلات فراوان درحکومت وموجودیت فساد گسترده اعضای ولسی جرگه درطول یک سال نتوانستند  یک امور  مهم را به سربرسانند.
وی گفت ، همچنان  دربخش قانون گذاری  کارکردهای  لازمی  صورت  نگرفته است،  سرنوشت قانون  تحصیلات عالی  وقانون محوخشونت علیه زنان  به همان حال  اولی  شان قرار دارد واین  خودبیانگر آنست که شورای ملی توقع مردم را برآورده ساخته نتوانسته است واعضای  آن بیشتر به خود اندیشیده اند .
بنآ گفته  میتوانیم که کارکردهای ولسی جرگه درسال 1392 برای مردم قناعت بخش نبوده است .
محمد داوود کلکانی نماینده مردم کابل درولسی جرگه نیز از کارکرد همکاران خود چندان راضی نیست ، او در رابطه به کارکردها ودست آوردهای  مجلس نماینده گان درطول  سال 1392 به خبرنگارآژانس  باختر  گفت ، به صورت کلی  کارکردها ودست آوردهای  عمومی قناعت بخش نبوده اند ، اما دربخش نظارتی  تاحدودی  کارهای  مناسب  مانند استجواب ها ، استیضاح ودادن رای اعتماد برای  اعضای قوه اجرای وقوه قضایه خوب  بوده است ، اما نه آنچه باید انجام  میشد که باتاسف صورت نگرفت .
وی گفت، یکی از  دلایل عمده که شورای  ملی ویا ولسی جرگه نتوانسته است دست آوردهای  را داشته  باشد عدم همکاری  اعضای  قوه اجرائیه با مجلس نمایندگان بوده است .
مگر محمد عبده عضو دیگر ولسی جرگه از کارکرد شورای ملی دفاع میکند اوبه خبرنگار آژانس باختر گفت، به عنوان یک نماینده  درولسی جرگه ازکارکرد های این مجلس درمجموع رضایت نسبی دارم ،اما او تاکید می نماید که بعضی موارد  وجود دارند  که تعدادی  از نماینده گان نسبت به آن موارد بی اعتنا بوده اند.
به گفته محمد عبده، یکی از دست آوردهای  قابل ملاحظه ولسی جرگه تصویب 25 قانون دربخش های مختلف  میباشد وهمچنان وی از فعالیت این  مجلس  دربخش  نظارتی رضایت  کامل دارد .
این نماینده مردم می گوید  ، یکی از نقیصه های بزرگ موجود در ولسی جرگه عدم پای بندی  شماری از وکلا به جلسات وغیابت دایمی آنها است  ، تعدادی محدودی از نماینده گان درجلسات شورا منظمأ شرکت میکنند.
این میرساند که مردم  در انتخاب شان اشتباه کرده اند . ولی گفته  های را که گویا نماینده گان  درسال 1392 بیشتر  مصروف  امتیاز  طلبی  های خود شان  بوده اند رد کرد.