16 قوس 1398

RSS Facebook

خبر های جدید

پنج مردبه ظن سرقت درپروان بازداشت شدند

پنج مردبه ظن سرقت درپروان بازداشت شدند

چاریکار/۱۴قوس/باختر پنج مردبه ظن سرقت چهارعراده موتر درپروان دیشب بازداشت شدند. جنرال...

از روز جهانی معلولان در بغلان گرامی داشت شد

از روز جهانی معلولان در بغلان گرامی داشت شد

پلخمری/ 14 قوس/ باختر از روز جهانی افراد دارای معلولیت در...

مرد پاکستانی کودک 9 ماهه خود را از بام خانه اش به پایین انداخت

مرد پاکستانی کودک 9 ماهه خود را از بام خانه اش به پایین انداخت

لاهور/ جیو نیوز/ 14 قوس/ باختر یک مرد پاکستانی پسر 9...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل 2دلو باختر
جلسه ای به منظور بررسی و رفع مشکلات زایران افغان برای سفر به کشور عراق، بعد از ظهر امروز در دفترکار محمد کریم خلیلی معاون رییس جمهور برگزار شد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر خبر داد:در این جلسه که وزرای امور خارجه، داخله، حج، و اوقاف نیز حضور داشت، مشکلات و همچنین فراهم شدن تسهیلات لازم برای سفر زایران افغان به منظور زیارت عتبات عالیات در کشور عراق، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. جلسه تفاهمنامۀ که بین دوکشور افغانستان و عراق از قبل امضاء شده است در جهت گسترش روابط متقابل در زمینه های مختلف بین دو کشور با اهمیت خوانده و تاکید نمود که از این پس، اعزام زایران افغان در چارچوب این تفاهمنامه تنظیم گردد.
در این جلسه فیصله شد که مطابق به متن تفاهمنامه متذکره، از این پس مسؤلیت تنظیم سفر زایران افغان به عهده وزارت حج، و اوقاف می باشد و این وزارت مسؤلیت دارد تا در هماهنگی با ارگان های ذیربط دیگر، سهولت های لازم را برای سفر زایران افغان به عتبات عالیات فراهم سازد.
در این جلسه طرزالعمل که از سوی وزارت حج و اوقاف مبنی بر چگونگی تنظیم سفر زایران افغان به عراق ترتیب شده بود نیز مورد تأیید قرار گرفته و ضمن ابراز قدر دانی از همکاری های وزارت امور داخله در زمینه فراهم نمودن تسهیلات سیستم بایومتریک، به آن وزارت وظیفه سپرده شد که به منظور تسهیل سفر زایران افغان، سهولت های بیشتری را در این زمینه در نظربگیرد.
در این جلسه به ادارات ذیربط نیز هدایت داده شد تا به منظور ایجاد سهولت بیشتر، زمینه پرواز مستقیم زایران افغان از کابل به بغداد و برعکس آن را نیز فراهم سازد. همچنین در این جلسه فیصله صورت گرفت تا برای سفرِ آن عده از زایران افغان که برای زیارت اماکن مقدسه در کشور عراق از قبل برنامه ریزی نموده و مدت ها در شهرکابل منتظر مانده اند، تدابیر عاجل و مقتضی روی دست گرفته شده و به این منظور جلسه فیصله نمود که وزارت امورخارجه، وزارت امور داخله و وزارت حج، و اوقاف روز 5 شنبه سوم دلو سالروان جلسه ای را با سفیر عراق در کابل ترتیب داده، هماهنگی های لازم را به عمل آورند.

کابل باختر/ 2/ دلو
درحالیکه سرمفتش خاص امریکا برای افغانستان به ازدیاد کشت و تولید مواد مخدر دراین کشور هشدار میدهد و میگوید امکان ایجاد یک دولت متکی به موادمخدر درآینده درافغانستان وجود دارد، اما مقامات دروزارت مبارزه علیه موادمخدر مبارزه با این پدیده را یک کار زار جهانی میدانند.
به گزارش آژانس باختر ، جان بسکو سرمفتش خاص امریکا دربازسازی افغانستان گفته است با ازدیادکشت خشخاش و قاچاق موادمخدر ازافغانستان بعید نیست که بعداز سال 2014 یک دولت متکی به مواد مخدر دراین کشور به میان نه آید، سبکو ادعا نمود که گویا درسال 2013 میلادی دوصدونه هزار هکتار زمین درافغانستان خشخاش کشت شده که در طول تاریخ افغانستان بی سابقه است این مقام امریکایی ادعا نموده که دردوره حکومت طالبان این رقم به یکهزار هکتار زمین میرسید  و با شماری از افغانها که درراستأ مبارزه علیه موادمخدر درافغانستان کار میکنند صحبت شده آنها گفته که امکان ایجاد یک حکومت متکی موادمخدر بعداز سال های 2014 امکان پذیر است .
ضمناً او ادعاکرده که درجریان یک دهه گذشته هفت میلیارد دالر در بخش مبارزه علیه موادمخدر و سه میلیارد دالر دیگر دربخش دریافت کشت بدیل درافغانستان به مصرف رسیده است درحالیکه کشت خشخاش و تولید مواد مخدر هنوز هم به عنوان یک مشکل پیچیده درافغانستان وجود دارد .
جان بسکو سرمفتش امریکا خود اعتراف نموده که امریکا درقبال مبارزه علیه مواد مخدر درافغانستان استراتیژی دقیق نداشته و این امر سبب گردیده است تا روند مبارزه با موادمخدر مسیر درست را طی نکند.
محمد ابراهیم ازهر معین پالیسی وزارت مبارزه علیه موادمخدر دررابطه به گفته های سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان به آژانس باختر گفت ، بدون شک که درافغانستان خشخاش کشت میشود این مشکل تنها مشکل افغانستان نبوده بلکه مشکل جامعه جهانی است، کشت مواد مخدر درافغانستان دربرابر تقاضای جامعه جهانی صورت گرفته هرگاه جامعه جهانی جلوقاچاق جهانی این ماده را بگیرند کشت خشخاش درافغانستان کاهش می یابد .
برخی مواد کیمیاوی که ازآن درکشور های دیگر بخصوص کشورهای اروپایی درصنایع به کار میرود بصورت غیر قانونی داخل افغانستان شده و ازآن درتولید هیروئین استفاده میشود .
او از ایالات متحده امریکا به عنوان همکار خوب افغانستان در راستأ مبارزه با مواد مخد تمجید کرد مگر این ادعا را ردکرد که گویا افغانستان درآینده یک حکومت متکی به مواد مخدر خواهد داشت او گفت این گفته که گویا افغانستان بعداز سال 2014 مشکلات   بیشتری از ناحیه تولید و قاچاق مواد مخدرمتحمل خواهد شد دقیق خواند مگر گفت که قوت های بین المللی دراین کشور حضور دارند کشت تریاک درافغانستان افزایش یافته که حتی 209 هزار هکتار زمین را احتوا میکند.
اما بعداز خارج شدن این نیروها شاید این رقم بیشتر گردد زیرا دست قاچاق بران و مافیای بین المللی شامل، دراین روند دخیل است .
او از کشورهای دیگر میخواهد که به جای انتقاد و نقد جلوتقاضا را درکشورهای خود بگیرند ضمناً در جلوگیری از قاچاق مواد کیمیاوی که ازکشورهای همسایه و کشورهای دیگر به داخل افغانستان میشود جلوگیری وکنترول گردد .
ازهر، اضافه داشت که بیشترین مفاد کشت  خشخاش محصول تریاک و هیروئین را که سالانه بالغ برمیلیارد ها دالر میگردد مافیای بین المللی نصیب میشود .
ازهر اضافه داشت که مردم و دولت افغانستان از اضرار مواد مخدر خوب آگاه اند درحال حاضر اضافه از یک میلیون معتاد درافغانستان وجود دارندوازاین پدیده بیشتر ما ومردم افغانستان رنج میبریم امیداست که جامعه جهانی به این حقیقت اعتراف نمایند که موادمخدر درتمامی ابعاد آن یک پدیده تحمیلی برافغانهااست حتا ادامه نا امنی درگروه قاچاق مواد مخدر است.
یک آگاه امور که نمیخواهد از او نام گرفته شود با گفته های ازهر موافق است ضمناً او ادعا میکندکه منفعت قاچاق هیروئین از افغانستان اضافه از پنجاه میُلیارد دالر تخمین شده پولی که از بودجه مصارف دولت افغانستان و بسیاری کشورهای دیگر بالاتر است .
پس منفعت حاصله از تریاک و هیروئین یک منفعت چشمگیراست و بدون شک کشورهای زیادی اندکه درپی زراندوزی ازقاچاق مواد مخدر ازافغانستان اند.
با تاسف همانگونه که تروریزم برما تحمیل شده ، مواد مخدر نیز تحمیل شده، نه تنها مافیای بین المللی بل حلقه های رسمی شماری از کشورها در تجارت مرگ سفید دخیل است مگر با تاسف غربی ها منجمله سرمفتش جان بسکو جرئت افشای نام آنها را ندارد تنها موادمخدر را از دید یک افغان ناتوان و یک کشاورز غریب افغان نگاه میکند و تهمت می بندند.

چهارشنبه ، 2 دلو 1392 ، 13:20

دوطالب مسلح گرفتار شد

کندز باختر دوم دلو
دوطالب مسلح از سوی نیروهای امنیتی درولایت کندز گرفتار شدند .
سید سرورحسینی سخنگوی دفتر مطبوعاتی پولیس ولایت کندز به آژانس باخترگفت ،نیروهای امنیتی از شب گذشته عملیاتی درمربوطات شهرکندز درساحات توپره کش وجنغ اریق مرکز کندز انجام دادند درنتیجه دو طالب  مسلح دستگیر گردید .
به گفته منبع ،درجریان عملیات مخالفین از ساحات یادشده فرار  نموده  ونیروهای  دولتی به خاطر تامین امنیت درساحات دو پوسته امنیتی  را  افراز کرده اند .
منبع افزود ،نیروهای مشترک تا پاکسازی کامل ساحات نا امن از وجود طالبان عملیات  یادشده را ادامه می دهد.

چهارشنبه ، 2 دلو 1392 ، 13:19

تبصره

کابل باختر ۲ دلو
مطبوعات ورسانه ها به عنوان رکن چهارم جامعه درسمت وسؤ بخشیدن به مردم ،دفاع از ارزش های ملی وانگیزه دادن به جامعه ،نقش کلیدی داشته  واین نقش زمانی  میتواند ارزشمند تلقی گردد که کار رسانه هدفمند و رسالتمند باشد.
مبصر آژانس باختر مینگارد: حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان  روز گذشته حین افتتاح مرکز رسانه های بیات تاکید کرد که از  آزادی بیان باید به خیرمردم  افغانستان وتقویت وحدت ملی  استفاده صورت گیرد وی نقش واهمیت رسانه ها را درجامعه مهم دانست وگفت که حکومت همیشه زیرشعاع انتقاد رسانه ها قرار  داشته باشد درغیر آن خودکامه میشود وفریب  اعمال خود را میخورد.
حامدکرزی  گفت که آزادی بیان  وکار آزادی ر سانه یی همچو گذشته وجود خواهد  داشت وحکومت آینده نیز درین راستا به عقب برنخواهند گشت.
بدون شک آزادی  بیان درکشور یک دستاورد بزرگ برای مردم افغانستان است، درطول دوازده  سال گذشته  ،افغانستان دروجود  صدها رسانه اعم از  چاپی ،شنیداری ودیداری آزادی بیان راتجربه کرده وجامعه  ما فواید و ویژگی های زیادی  را ازاین پروسه بدست  آورده است.  درحالیکه قبل از  شکل گیری  اداره موقت مطبوعات وکا ر رسانه یی درافغانستان  دریک خلاء اطلاعاتی  قرارد اشت  ومردم  درمحدودیت زندگی میکردند.
  آزادی  بیان وکار آزاد رسانه یی وبالاخره تثبیت آن به عنوان رکن دراجتماع امرتصادفی نبوده است . تحمل  پذیری دولت  از یک سوء ،شجاعت ودرایت اهل رسانه ها از سوی  دیگر این  پدیده را درکشور  بارورساخت وچنان درخشید که امروز اعتماد وباور مردم  نسبت به رسانه ها درحد است که رسانه ها به مردم  سمت وسؤ میدهند .
درجای که اعتماد و باور مردم  نسبت به رسانه ها درحد مطلوب آن است اخلاق رسانه یی رانباید فراموش کرد ومنافع ملی را نباید از دیده به دور داشت زیرا رسانه ها زمانی  موفق  بوده  میتوانند که کار وتحرک شان به خاطر  اصلاح جامعه وانگیزه بخشیدن به مردم باشد به گونۀ که آنها  کارشان را با رسالت انجام دهند واز ارزش های ملی ومنافع ملی تعریف واضح وشفاف داشته باشند .
مادر حالیکه از شکل گیری مطبوعات کثرت گرا وآزادی بیان با افتخار یاد میکنیم با تاسف رسانه هایی هم در خانواده مطبوعات راه یافته اند که کار وعمل شان بیشتر سلیقوی ،امتیاز طلبانه بوده حتا  از منافع بیرونی متاثر است این گونه رسانه ها نه تنها  رسالت واهداف ملی را فراموش کرده اند بل برخلاف مردم ومنافع ملی که همانا بسیج همگانی وافغان محوری وانسان محوری است قرار گرفته اند  که برای  آینده مطبوعات ،آینده سیاسی وتامین وحدت ملی که شعار اولی هر رسانه است میتواند خطرناک باشد.
فراموش نشود که دولت وجریان های سیاسی که درحمایه فضای موجود سیاسی درکشور  فعالیت دارند از نقد تحلیل ،استفاده ،واکنش وبالاخره آزادی بیان تحمل خود را دارند مگر رسانه ها باید میان نقد وانتقاد وکشیدگی های قومی وسیاسی  فرق را قایل شوند ودرمیان  آن منافع کلی وملی را  درک نمایند .
حرف دیگر  که حامدکرزی  درگفته های دیروز  به آن اشاره کرده حفظ  آزادی بیان وکارهدفمند رسانه یی درنظام های بعدی کشور است .
دراین رابطه باید گفت که کارکنونی مطبوعات ورسانه ها میتواند برای آینده سازان یک الهام ،یک الگو ویک روش زیبنده  باشد وبدون شک هر مغز متفکر، هرسیاستمدار  مرد م گرا این روش را به عنوان  یک هدف انسانی تعقیب خواهد کرد .

چهارشنبه ، 2 دلو 1392 ، 13:19

رئیس جمهور ایران به سویس سفر کرد

ژینو / رویترز / باختر  2 دلو
حسن روحانی  رئیس  جمهوری اسلامی ایران  صبح امروز به منظور  شرکت درنشست مجمع  جهانی اقتصاد در  "داووس " راهی  سویس شد.
به گزارش  رویترز ،اسحاق جهانگیر  معاون اول  رئیس جمهوری ،محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه ،بیژن نامدار زنگیه وزیر نفت وحسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهوری ، دراین سفر  دو روزه ،حسن روحانی راهمراهی می کنند .
حسن روحانی پیش از عزیمت به سویس  درمیدان هوایی مهر آباد گفت : امید چندانی  به کنفرانس ژینو 2 نداریم که بتواند درمبارزه با تروریزم موفق باشد .
کنفرانس یکروزه ژینو 2 نیز ، امروز درسویس برای یافتن راه حلی سیاسی  برای  پایان دادن به جنگ داخلی  سوریه برگزار گردید.

چهارشنبه ، 2 دلو 1392 ، 13:18

پروژه فایبرنوری درغزنی افتتاح شد

غزنی باختر  2 دلو
انجنیر امیرزی سنگین وزیر مخابرات وتکنالوژی معلوماتی امروز به خاطر  افتتاح پروژه فایبر نوری به و لایت غزنی رفت .
به گزارش  خبرنگار آژانس باختر، انجنیر امیرزی سنگین درمحفلی که به مناسبت افتتاح این پروژه راه اندازی  شده بود صحبت نموده گفت، کارپروژه فایبرنوری درکشور  چهار سال قبل آغاز  شده بود وتا به حال  درولایات شمال  تکمیل  گردیده ودر ولایات جنوبی  به دلیل  مشکلات امنیتی  هنوز نا تکمیل  مانده است .
وی گفت، درمجموع درکاراین  دوپروژه مبلغ هفت  ملیون دالر امریکایی به مصرف رسیده است .
سنگین افزود،  امروز با عملی  شدن این  پروژه درولایت غزنی ،مرکز غزنی باولایت پکتیکا، ولایات شمال وکابل وصل شده وسهولت های زیادی درعرصه  خدمات مخابراتی فراهم خواهد شد .
موسی خان اکبرزاده والی غزنی  نیز این اقدام  وزارت مخابرات را در راستای  عرضه خدمات  مخابراتی مفید وارزنده  خواند .

کراچی – دی نیوز انترنشل – باختر- 2 دلو
در پی هشدار حمله ملیشه های طالبان بر  ساختمان بازداشتگاه های دوشهر بزرگ کراچی و حیدرآباد ایالت سند پاکستان تدابیر امنیتی در اطراف زندانها  شدت یافته است.
به گزارش آژانس باختر به نقل از روزنامه دی نیوز انترنشل ، افسران  تازه اعزام شده  در جاده ها  مستقر شده و جاده منتهی به زندانها  به روی ترافیک مسدود شده است.
تدابیرمشابه امنیتی همچنان در زندان  شهر حیدرآباد   برای جلوگیری  از حملات احتمالی گرفته شده و سه صد و پنجاه افسر پولیس به شمول قوماندانان آنها به عنوان بخش از این تدابیر امنیتی  در بیرون  زندان مستقر  شده اند.

گردیز باختر 2 دلو
برای دوهزار وپنجصد خانواده  بی بضاعت ومهاجر امروز درگردیز  مرکز ولایت پکتیا کمک های زمستانی  صورت گرفت .
انجنیر  حضرت میرهمت رئیس عودت مهاجرین ولایت پکتیا به آژانس باختر گفت،  این مساعدت شامل البسه زمستانی وموادسوخت میباشد که برای دوهزار وپنجصد خانواده  بی بضاعت ومهاجر  که قبلأ سروی شده است توزیع گردید .
به گفته  منبع این کمک  ها برای  خانواده های بی بضاعت وخانواده هایکه ازولسوالی  های نا امن ولایت درطول جنگ هابه مرکز ولایت مهاجر شده اند ،توزیع گردیده است .

بلخ باختر 2 دلو
انجمن اجتماعی خبرنگاران برای دوازده خبرنگار ولایات شمال کشور کورس آموزشی برگزار کرد .
این کورس  از طریق  انجمن اجتماعی خبرنگاران به کمک انستیتوت جنگ وصلح برگزار شده است .
گلاب  شاه غوشتون رئیس انجمن خبرنگاران زون شمال به خبرنگار آژانس  باختر گفت : شاملان این کورس اساسات ژورنالیزم بین المللی را در پنج دوره از استادان داخلی وخارجی فرامی گیرند وپس ازفراغت می توانندبحیث آموز گاران دراین عرصه کار کنند .

مسکو – صدای روسیه – باختر- 2 دلو
بیل گیتس ، بنیانگذار شرکت "مایکروسافت" و یکی از ثروتمندترین مرد در جهان در پیام سالانه خود خطاب به بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس گفت که تا سال 2035 در جهان عملآ کشورهای فقیر نخواهد ماند.
گیتس با این پیش بینی تلاش کرد یکی از سه " افسانه مانع از پیشرفت " را نقش بر آب کند. این "افسانه ها"، موضوع اصلی پیام به بنیاد شد.
در این پیام در باره اعتقادی رایج صحبت شد که "کشورهای فقیر محکوم به فقر جاودانه است" در حالی که کشورهای ثروتمند همچنان سرمایه خود را افزایش می دهند.
بیل گیتس معتقد است که تجربه همسایه های خوش شانس و همچنین نوآوری ها در زمینه طبی ، زراعتی  و تکنالوژی های دیجیتل به کشورهای فقیر کمک خواهد کرد.
به عقیده گیتس، سرمایه گذاری هایی که حتمآ به این کشورها به دلیل افزایش تعداد نیروی کاری ماهر به علت دسترسی آزاد به آموزش خواهد آمد، از مهمترین عوامل در مبارزه با فقر می باشد .