14 ??? 1399

RSS Facebook

خبر های جدید

اطلاعیه شرکت برشنا

اطلاعیه شرکت برشنا

کابل 14 حمل باختر اطلاعیه شرکت برشنا به اطلاع عموم مشترکان رسانیده...

والیان در مبارزه بر ضد  ویروس کرونا

والیان در مبارزه بر ضد ویروس کرونا

کابل / 14 حمل / باختر متاسفانه شمار مبتلایان به بیماری...

رسیدن کاروان کمک های بشردوستانه ازبکستان به افغانستان

رسیدن کاروان کمک های بشردوستانه ازبکستان به افغانستان

مزارشریف/ ۱۴ حمل/ باختر کاروان کمک های بشردوستانه ازبکستان به کشور...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

قندهار / باختر/ 3/ ثور
درحمله طالبان مسلح بریک پوسته پولیس دیشب درولایت قندهار چهارپولیس شهید و سه پولیس دیگر مفقود الاثر شدند .
دواخان مینه پال سخنگوی والی قندهار به آژانس باختر گفت ، گروهی از طالبان مسلح شب گذشته بالای یک پوسته پولیس درمنطقه قلعه ماشای ولسوالی غورک آن ولایت حمله نمودند که درنتیجه چهارپولیس شهید و سه پولیس دیگر مفقود الاثر گردیدند.

 کابل 3 ثور باختر
صورت حساب عواید و مصارف دولت در سال مالی 1392 بعد از تطبیق ارقام سیستم ادارۀ مالی افغانستان و واحد های بودجوی رسماً به کمیسیون مؤظف ادارۀ عالی تفتیش سپرده شده است.
به گزارش آژانس باختر ، در اعلامیۀ ای که از طریق وزارت مالیه در این مورد منتشر شده آمده است، ادارۀ عالی تفتیش بعد از بررسی حساب قطعیۀ دولت به ولسی جرگه گزارش خواهند داد.
عواید داخلی دولت در سال 1392 بالغ بر 109,00 ملیارد افغانی بود. در مقابل مجموع مصارف دولت (بودجۀ عادی و بودجۀ انکشافی) 278,145 ملیارد افغانی میباشد. از این قرار عواید داخلی در سال مالی 1392 حدوداً 39 فیصد مصارف مجموعی دولت را تکافو نموده است.
سطح نهایی (به شمول بررسی وسط سال و ضمایم) بودجۀ عادی سال مالی 1392 بالغ بر 218,986 ملیارد افغانی ، و مجموع مصارف آن سال 197,992 ملیارد افغانی بود. این ارقام نشان دهندۀ 10% صرفه جویی از جانب واحد های بودجوی میباشد. میزان صرفه جویی در بودجۀ عادی بهتر از سال 1391 است.
بودجۀ انکشافی سال مالی 1392 بالغ بر 140,194 ملیارد افغانی و مصارف انکشافی 80,153 ملیارد افغانی میباشد که از تطبیق 57 فیصدی بودجۀ انکشافی حکایت میکند. فیصدی تحقق تقریباً مشابه به فیصدی تطبیق بودجۀ انکشافی در سال 1391 میباشد.
محمد آقا کوهستانی، رییس عمومی خزاین حین سپردن حساب قطعیه به کمیسیون مؤظف ادارۀ عالی تفتیش گفت :«تعمیم سیستم کمپیوتری ادارۀ مالی افغانستان  به تمام ولایات و دسترسی مستقیم ادارات مرکزی از یک سو ادارۀ امور مالی کشور را آسانتر و مطمئن تر می سازد و از سوی دیگر با بلند بردن شفافیت در ادارۀ مالی سطح فساد در کشور را پایین می آورد. ریاست خزاین افغانستان از نقشیکه در بخش حکومتداری بهتر ایفا نموده ابراز رضاییت مینماید.»
گزارش حساب قطعیه، با ارقام دقیق و جزییات کامل،  مطابق به احکام قانون ادارۀ امور مالی و مصارف عامه بعد از ارایۀ گزارش ادارۀ عالی تفتیش به ولسی جرگه به نشر خواهد رسید.

کابل باختر3ثور
یک اثرتاریخی امروزتوسط نماینده ریاست عمومی مبارزه با تروریزم وزارت امورداخله به معین امورفرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ تسلیم داده شد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: دراین مراسم سید مصدق خلیلی معین امورفرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت : به اساس نظرمسوولین ریاست باستانشناسی و متخصصین امور، این اثرمربوط به دوره بودایی بوده ومتعلق به قرن های 2 تا 4 میلادی میباشد .
وی افزود که این اثرازسنگ شست ساخته شده  ( سکو ) یا قسمت تحتانی یک مجسمه میباشد که دراطراف آن مجسمه های بودا حک گردیده و مزین با گل های لوتوس است.
خلیلی اضافه کرده درگذشته ها این اثر در نتیجه حفریات غیرمسلکی که قاچاقبران انجام داده اند یک قسمت این اثر تخریب شده ، درنهایت یک اثرارزشمند میباشد .
همچنان موصوف ضمن قدردانی ازمسوولین و منسوبین ریاست مبارزه با تروریزم وزارت امورداخله ، گفت به جا است که ازهمه نیرو های امنیتی کشورقدردانی کنم که از سال 2001 میلادی به این طرف به همت این پاسداران تاریخ و فرهنگ افغانستان ، صد ها اثر ازنزد قاچاقبران به دست آمده و به موزیم ملی بخاطر نگهداری سپرده شده است .
سمونوال عبدالستارغرنی مدیرعمومی کشف داخلی ریاست عمومی مبارزه با تروریزم وزارت امورداخله گفت : اثرمتذکره را منسوبان این ریاست، که توسط یک تعداد افراد استفاده جو ازساحات ولایت کاپیسا به  ولایت پنجشیرمنتقل شده و دریک مخفی گاه پنهان شده بود تا زمینه قاچاق آن به خارج کشور مهیا شود ، کشف و بدست آوردند.
معین امورفرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ درحالیکه عبدالقدیرتیموری رییس باستانشناسی این وزارت نیز حضورداشت ، اثرمذکوررا از نماینده ریاست عمومی مبارزه با تروریزم وزارت امورداخله تسلیم گرفته و گفت که این اثررا غرض نگهداری به موزیم ملی تسلیم میدهد.

کابل باختر/ 3/ ثور
نشستی ازسوی موسسه خدمات حقوقی زنان افغان امروز بخاطر محوفساد اداری درتالار بین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ دایر شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، دراین نشست مسوولان نهادهای جامعه مدنی و برخی از نماینده های ادارات دولتی اشتراک داشتند.
سید فرهاد الله عبادی رییس موسسه خدمات حقوقی زنان افغان درصحبتی گفت: هدف از برگزاری همچو نشست ها زمینه سازی برای هم آهنگی هرچه بیشتر ارتباطات و گسترش روابط سازنده میان دولت ، نهادهای جامعه مدنی و مردم میباشد.
همچنان، تیمور شاه اسحق زی معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز پیرامون نقش جوانان درحکومت داری خوب و حسابدهی اجتماعی صحبت نموده گفت: فساد اداری پدیدۀ شوم است که کم و بیش درتمام جهان وجود دارد و میزان وگستردگی آن درهرکشور متفاوت است.
تیمورشاه اسحق زی خاطر نشان ساخت، این مشکل اقتصاد داخلی را کاملاً فلج می نماید و جریان توسعه را مختل میسازد.
همچنان معین امورجوانان از جوانان بادرک، تحصیل کرده استادان ، دانشمندان و روشنفکران خواست با پدیده شوم فساد اداری درکشور مبارزه نمایند و آنرا ریشه کن سازند.
دراین نشست مشترک روی نقش جوانان درحکومت داری خوب درجامعه ، فساد اداری ازدیده گاه اسلام ، دادخواهی درجهت کاهش و محو فساد اداری و راه های مبارزه با فساد اداری وتقویت شفافیت درجامعه بحث های همه جانبه صورت گرفت. 

کابل باختر/ 3/ ثور سرا زیر شدن سیلاب ها درولایت سمنگان سبب تخریب دهها منزل رهایشی گردیده و محصولات زراعتی صدها جریب زمین را از بین برده است . این سیلاب ها که ازاثر ریزش باران شدید عصر روزگذشته سرازیرشد، تلفات جان درپی نداشت، اما خسارات مالی را به باشنده های ایبک مرکز سمنگان و همچنان ولسوالی حضرت سلطان آن ولایت که درمسیر دریای ایبک قراردارد به بارآورده است . پاسوال محمد اکرم بیکزاد قوماندان امنیه سمنگان به آژانس باختر گفت ، این سیلاب ها ازمنطقه قچ دره ایبک به دریای شهر ایبک سرازیرشد و درمسیر خود ده ها منزل رهایشی را در قریه های شاه حسینی ، اربابی آئینه چه، کارته سینما، کارته صلح و همچنان درقریه غزنی گک ولسوالی حضرت سلطان تخریب نموده است. دراین مسیر باغ های مردم را به شمول محصولات زراعتی شان ازبین برده و همچنان ازاثر تخریب یک پل راه ولسوالی های روی دوآب و خرم سارباغ به شهر ایبک نیز قطع گردیده است . وی گفت: درقریه اربابی ایبک مرکز سمنگان حدود بیست و سه خانواده درمیان سیلاب بند ماند بودند که توسط پولیس و منسوبان امنیت ملی نجات داده شدند، اما منازل این باشنده ها به کلی تخریب گردیده است. وی گفت: این سیلاب تلفات جانی نداشته اما یک فرد ملکی که قبلأ به قتل رسیده بود، دریافت و به شفاخانه انتقال گردیده است . درهمین حال خیرالله انوش والی سمنگان صبح امروز جلسه حالت اضطراری را به شمول نماینده گان موسسات خیریه داخلی و خارجی وارگان های ذیربط دایر نمود و فیصله گردید که دو هیئت را به اشتراک نماینده گان مقام ولایت، نماینده ریاست امنیت ملی، جمعیت هلال احمر افغانی، آماده گی مبارزه با حوادث تعیین نموده و این هیئت ها به استقامت های مختلف توظیف شدند، تا خسارۀ ناشی از سیلاب ها را به طور دقیق بررسی نموده و بعداز سروی هرچه عاجل کمک ها را به آنان برسانند. دراین جلسه فیصله شد تا خانواده هایی را که منازل شان را ازدست داده اند، درمحوطه ریاست فواید عامه سمنگان جابجا و کمک های اضطراری را به آنان برسانند. همچنان دراین مجلس محمد اسلم دانا رییس زراعت آن ولایت گفت: مقدار یکصدو سی تن آرد ، یکصدو شصت و سه تن برنج و بیست تن روغن هم اکنون کمک وزارت زراعت درگدام موجود بوده که بعداز سروی برای متضررین توزیع خواهد شد. دراین مجلس مسوول جمعیت هلال احمر افغانی سمنگان آماده گی اش را برای توزیع کمپل، خیمه، ترپال پلاستیکی و سیت آشپزخانه را به متضررین ابراز کرد. همچنان دراین مجلس نماینده سازمان مهاجرت آماده گی اداره اش را برای ساختن مجدد سرپنا به کسانیکه منازل رهایشی شان را از دست داده اند وعده سپرد. بعدازختم مجلس خیرالله انوش والی سمنگان درحالیکه قوماندان امنیه ورییس امنیت ملی آن ولایت با وی همراه بودند از مناطق سیلاب زده درساحه کارته صلح ، پل دریاخان ، عقب سینما و منطقه غزنی گک ولسوالی حضرت سلطان دیدن کردند و با آسیب دیده گان ابراز همدردی کردند.

کابل باختر/3/ ثور
شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور و پرداخته اند و نیز اخبار وگزارشهای را درباره رویدادهای جاری کشور و منطقه نشر کرده اند.
روزنامه سخن جدید دربرگ نخست زیر عنوان، هیچ محدودیتی روی کارکمیسیون انتخابات وضع شدنی نیست . نوشته نورمحمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته درنشست خبری گفت که اعلام نتایج قسمی انتخابات یکی ازاختیارات این کمیسیون بوده و هیچ گونه محدودیت بالای کمیسیون مستقل انتخابات قابل وضع نیست .
سخن جدید همچنان درصفحه اول زیر عنوان ، خروج بیش از 20 هزار نظامی امریکایی ازکشور نوشته: مقامات واشنگتن از کاهش نظامیان امریکایی درافغانستان کم تر از ده هزار نفر درماه های آینده خبردادند، این روزنامه به نقل از رویترز نوشته: مقامات دولت "بارک اوباما " رییس جمهور امریکا اعلام کردند ، شمار نظامیان امریکایی مستقر درافغانستان به زودی به کم تر از ده هزار نفر کاهش خواهد یافت و حضور این تعداد نیز به دلیل درخواست ارتش امریکابرای آموزش نیروهای افغان میباشد.
به دنبال برگزاری انتخابات سراسری افغانستان به تاریخ پنج اپریل ، مقامات کاخ سفید وزارت خارجه امریکا و پنتاگون اظهار نظر درخصوص تعداد نظامیان امریکایی که باید پس از پایان ماموریت نیروی های ائتلاف به رهبری امریکا درافغانستان باقی بمانند که از سرگرفته اند.
این روزنامه همچنان درصفحه اول از قول نماینده گان مجلس سنأ عنوان کرده است که دلیل ابطال آراء روشن شود.
سخن جدید همچنان درصفحه اول از بازداشت سه بمب گذار انتحاری درکابل خبرداده و نوشته، براساس نشر خبری درویب سایت وزارت داخله ، ماموران پولیس واداره امنیت ملی درکابل سه تن را به اتهام تلاش برای اجرای عملیات انتحاری بازداشت کرده اند.
وزارت داخله درویب سایت خود نوشته است که این سه تن که دو نفر آنها شهروند پاکستان هستند ، یک موتر و یک واسکت انتحاری دراختیار داشتند .
تصویب طرح قانون کنترول تنباکو از سوی مجلس سنأ ، زخمی شدن 17 غیر نظامی درولایت پروان عنوان های دیگری اند که این روزنامه درصفحه اول نشر کرده و در صفحه های دیگر دنبال مطالب دیگری شده است.
روزنامه انصار دربرگ نخست زیر عنوان جنگ دلفین ها درراه است نوشته: منابع روسی خبرداده اند که ناو امریکایی "یو – اس – اس دونالد کوک " از دلفین های آموزش دیده ای برای حفاظت از خود دربرابر ماین های آبی خبر داده اند.
به نوشته این روزنامه درپی افزایش تنش ها در اوکراین و شبه جزیره کریمه یک رسانه روسی اعلام کرد، ناو امریکایی مستقر درنزدیکی این منطقه برای محافظت از خود از دلفین های آموزش نظامی دیده استفاده میکند.
روزنامه ایزوستیا چاپ روسیه درخبری نوشت ناو امریکایی یو – اس – اس دونالد کودک با استفاده از ده دلفین آموزش نظامی دیده منطقه امنی را برای خود ایجاد کرده است.
روزنامه انصار همچنان درمطلب دیگر ، زیرعنوان چرا عربستان میتواند برای صلح افغانستان کمک کند ؟ نوشت، شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز دوشنبه دریک نشست خبری درکابل گفته است، عربستان سعودی تعهد هرنوع کمک با پروسه صلح افغانستان را کرده است، این تعهد عربستان درحالی است که افغانستان به دلیل نقش و موقعیت جغرافیایی و ژئوپولتیک همواره درمعرض دخالت قدرتهای جهانی و همسایه گان و به خصوص عربستان بوده و است .
بازداشت سه مهاجم انتحاری درشهر کابل، بازداشت یک قاچاقچی درمیدان هوایی کابل ، کمیسیون های انتخاباتی براساس قانون عمل کنند ، مجلس سنأ طرح قانون کنترول تنباکورا تصویب کرد ، عنوان های دیگری اند که این روزنامه درصفحه اول نشرکرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگری شده است.
به همین ترتیب روزنامه ویسا در صفحه اول همچنان عنوان کرده که کمتر از ده هزار سرباز امریکایی درافغانستان باقی خواهد ماند . این روزنامه همچنان درصفحه اول به ادامه همکاری های اقتصادی و نظامی روسیه با افغانستان توجه کرده ، مطلبی نشرکرده است.
ویسا همچنان خبرداده که اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی هرات ازسوی افرادی مربوط به برخی از نامزدان ریاست جمهوری تهدید میشوند.
ویسا همچنان درصفحه اول و دیگر صفحه های شماره امروزی دنبال سایر مطالب شده است.

کابل باختر31 حمل
به خاطرجلوگیری آسیب های ناشی از سیلاب به مینار جام ولایت غور، از جانب وزارت اطلاعات وفرهنگ یک سلسله اقدامات صورت گرفته است .
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: مینار جام ولایت غور یکی از بنا های تاریخی کشور بود که ازجملۀ کهن سال ترين بنای های خشت و گل جهان به شمارمیرود.
این مینار درزمان سلاطین غورودروقت حاکمیت سلطان غیاث الدین غوری درقرن دوازدهم ميلادی، در یکصد و هفتاد کیلو متری غرب شهر چغچران اعمار گردیده است.
دراین اواخردررابطه به مینارجام حرف های و جود دارد که گویا  این مینار در حالت تخریب شدن وازبین رفتن میباشد.
فخرالدین آریا پوررییس اطلاعات و فرهنگ ولایت غور دراین مورد گفت  که در فاصله 15 متری مینارجام،  دریاهریرود و دریای جام موقعیت دارد ودرهنگام آب خیزی و سیلاب احتمال تهدید آب و آسیب به این مینار وجود دارد .
وی افزود: با وجود آن که ازسوی وزارت اطلاعات وفرهنگ در زمینه حفاظت وجلوگیری از آسیب به این مینار اقداماتی  صورت گرفته ، ولی با آن هم این اقدامات بسنده نبوده ونیازمند رسیده گی بیشتر میباشد.
دراین حال سید مصدق خلیلی معین امورفرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت: مینارجام یکی از بناهای تاریخی در افغانستان و منطقه بوده  و این وزارت توانسته در سال 2003 میلادی مینارجام را در فهرست میراث های جهانی قراربدهد.
وی افزود که اززمانیکه مینارجام درفهرست میراث های جهان شامل شد ، وزارت اطلاعات وفرهنگ درهمکاری با کمیته میراث های جهانی و یونسکو کارهای را در خصوص رسیده گی به این مینارانجام داده و بدنه مینارجام درگذشته هم از ازسوی این وزارت تحکیم کاری شده وشماری ازموظفین  قطعه 012  پولیس بخاطر حفاظت آن توظیف گردیدند.
وی افزود که مینار جام درمحل تقاطع دریا های هریرود و جام قرارگرفته و این مسله به گونۀ مینار را آسیب پذیرساخته و بنا به این دلیل مینار جام در فهرست میراث های جهانی معروض به خطرقرارگرفت تا تدابیری اتخاذگردد که این میناراز خطرنجات داده شود.
معین امورفرهنگی گفت حدود سه سال قبل پس ازدیدارهیئت وزارت اطلاعات وفرهنگ و یونسکو ازمینارجام ، به خاطر محافظت ، در قسمت های که از ناحیه هر دو دریا آسیب پذیر بود ، دیوارهای استنادی اعمارگردید و خطرات ناشی ازآب دریا ها را کاهش داد.
همچنان سال گذشته نیزکه یک قسمت دیواراستنادی که  تخریب شده بود، ازسوی وزارت اطلاعات وفرهنگ و سازمان یونسکو اقدام صورت گرفته و ترمیم شد و در عین زمان به طول اضافه ازپنجاه متردرمسیر دریای جام دیوار استنادی تازه با استفاده ازسنگ و گابیون ها ، به همکاری ایساف ساخته شد.
وی خاطرنشان ساخت که مینارجام ولایت غورساحه میراث جهانی بوده و مسوولیت آن تنها مربوط وزارت اطلاعات وفرهنگ نه بلکه مسوولیت سازمان یونسکو و سازمان میراث های جهانی نیز میباشد .
معین امورفرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت: امسال نیزهیئت وزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطرسروی مینارجام فرستاده شد وپس ازسروی  و مشوره با انجنیران مربوط ، به اساس نظر آنها پلان منظم ترتیب و نقشه هایش نیز آماده شد.
همینگونه پس ازبرآورد با دفتریونسکو نیز درمیان گذاشته شده و آنها وعده کرده اند که امکانات فراهم نمایند تا کاراساسی این پروژه عملی شود .
معین امور فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ تاکید کرد که تلاش برای تحکیم کاری ومرمت اساسی این آبده تاریخی جریان دارد وابراز امیدواری کرد که با تطبیق پلان مطروحه درجریان سال جاری مشکلی آسیب رسیدن به آن مینار، به کلی رفع گردد .

شهر کراچی/دان/باختر/3ثور
در خشونت های تازه در شهر کراچی پاکستان امروز کم از کم پنج تن کشته شدند.
به گزارش آژانس باختر به نقل از روزنامه دان چاپ پاکستان، دو جسد از منطقه میواشاه نزدیک به یک قبرستان و یک جسد دیگر از رودخانه لاس بیلا پیدا شده است.
منابع پولیس گفته اند که روی این سه جسد آثاری از شکنجه دیده شده است.
به همین ترتیب یک مرد و یک زن با ضرب گوله توسط افراد ناشناش در نواحی راشد آباد و منگل پور به قتل رسیدند.
کراچی از جمله شهر های عمده تجارتی پاکستان است که  در چند سال اخیر با قتل های هدفمند، خشونت های فرقه  ای، آدم ربایی برای باج گیری، اخاذی و تروریزم روبرو بوده است. 

واشنگتن – ایرنا – 3 ثور - باختر
سایت خبری روزنامه فرانسوی لوفیگارو  دیشب گزارش داد که بارک اوباما، رئیس جمهور امریکا در اوج بحران اوکراین راهی آسیا شد.
لوفیگارو افزود: رئیس جمهور امریکا  برای جلب کشورهای دوست خود دیشب با یک فروند طیارهˈ قوای هوائی امریکا راهی جاپان شد.
وی در ادامه سفر یک هفته ای خود از کوریای جنوبی، مالزیا و فیلیپین دیدن خواهد کرد.
به نوشته  نشریه لوفیگارو: سفر آسیایی بارک اوباما همچنین در شرایطی صورت می گیرد که روابط میان جاپان و کوریای جنوبی که هر دو از شرکای ستراتیژیک واشنگتن هستند به دلیل مناقشه در خصوص حاکمیت جزایر بحیره جاپان سرد شده است.

موگادیشو – خبرگزاری شینهوا – 3 ثور - باختر
افراد مسلح دو نماینده مجلس نمایندگان پارلمان سومالیا را به ضرب گلوله کشتند. این دو تن به روز دوشنبه و سه شنبه هدف حمله قرار گرفته و یک نماینده دیگر نیزدرین حملات زخمی شده است.
به گزارش خبرگزاری شینهوا،ˈعبدالعزیز اسحاق مورسلˈ قانونگذار سومالیایی روز سه شنبه در یکی از نواحی موگادیشو پایتخت سومالیا  هنگام ترک خانه اش به ضرب گلوله افراد مهاجم کشته شد.
این قانونگذار پارلمان سومالیا  در حالی کشته شد که روز دوشنبه نیز ˈاسحاق محمد ریتوˈ یک قانونگذار دیگر پارلمان سومالیا در انفجار بمبی در موترش  جان خود را از دست داد.
گروه الشباب وابسته به القاعده به خبرگزاری رویترز گفت که یک بمب را برای تنبیه کردن نمایندگان پارلمان که از نیروهای خارجی در سومالیا حمایت کرده اند، منفجر کرد و این در حالی است که این گروه همچنین تهدید کرد که حملات این بیشتری را انجام خواهد  داد.
گروه تروریستی الشباب در سال 2011 از پایتخت سومالیا به بیرون رانده شد اما از آن زمان به بعد شبه نظامیان این گروه بمب گذاری ها و حملات مختلفی را با هدف سرنگون کردن حکومت این کشور انجام داده اند.