25 ????? 1399

RSS Facebook

خبر های جدید

دوصدخانواده درغورکمک نقدی دریافت کردند

دوصدخانواده درغورکمک نقدی دریافت کردند

فیروزکوه/۲۵ سرطان/باختر برای دوصد خانوادۀ نیازمند غورامروز کمک نقدی صورت گرفت. یک...

جلسۀ مشورتی انکشاف پالیسی ملی مدیریت حوادث  کشوربرگزارشد

جلسۀ مشورتی انکشاف پالیسی ملی مدیریت حوادث کشوربرگزارشد

کابل/۲۵ سرطان /باختر جلسۀ مشورتی روی انکشاف پالیسی ملی مدیریت حوادث...

جلسۀ ماهانه شریکان برنامۀ ماین روبی افغانستان برگزارشد

جلسۀ ماهانه شریکان برنامۀ ماین روبی افغانستان برگزارشد

کابل/۲۵ سرطان /باختر جلسۀ ماهانۀ شریکان برنامۀ ماین روبی افغانستان، امروز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

برلین – بی بی سی – ۲۰ سرطان – باختر
حکومت آلمان نماینده سازمان اطلاعات مرکزی امریکا را از شهر برلین اخراج کرد.
این فرد در سفارت امریکا در برلین مشغول کار بوده است.
روابط دو کشور بعد از مطرح شدن اتهام‌های جاسوسی دو آلمانی برای حکومت امریکا، تیره‌تر شده است.
هفته گذشته یک مامور سازمان اطلاعات بیرون مرزی آلمان به اتهام جاسوسی برای امریکا بازداشت شد.
روز چهارشنبه هم گزارش شد که یک نظامی آلمانی دیگر به ظن جاسوسی برای امریکا بازجویی شده است. گزارش شده بود که مامورین څارنوالی آلمان خانه یک کارمند وزارت دفاع این کشور را که مظنون به جاسوسی برای امریکاست، بازرسی کرده بودند.
اشتفان زایبرت، سخنگوی حکومت آلمان اخراج نماینده سازمان سی‌آی‌ای از سفارت امریکا در برلین را تایید کرده است.
ایالات متحده امریکا اتهام‌های آلمان درباره بازداشت یک فرد مظنون به جاسوسی برای امریکا را تکذیب نکرده است.
آلمان و امریکا سال‌ها متحد استراتژیک هم بوده‌اند اما سال گذشته بعد از افشای شنود  مکالمات تیلفونی انگلا مرکل، صدراعظم آلمان توسط امریکا، روابط بین دو کشور تاحدودی تیره شد.

قلعه ی نو20 سرطان باختر
درنتیجه درگیری های قومی درولایت بادغیس دوتن کشته ودوتن دیگرزخم برداشتند.
این درگیری پنجشنبه شب درولسوالی مقردرپی گفتگوبرسرتصاحب جنگل های پسته رخ داده است.
یک مسوول امنیتی ولسوالی مقرولایت بادغیس به آژانس خبری باخترگفت که دراین درگیری مسلحانه دوتن ازطرفین کشته ودوتن دیگرشان زخم برداشتند.
مسوولان محلی بادغیس تایید کردند که این درگیری مرگبار میان اقوام برسرتصاحب جنگل های پسته رخ داده است.
این درحالیست که نظربه قانون، جنگل های پسته ملکیت دولت است وهیچ فرد یا گروهی حق تصرف به آن را ندارد.

چغچران 20 سرطان باختر
هفت سربازپولیس دیروز درنتیجه انفجارماین درولایت  غوردرغرب کشور  شهید  شدند.
این انفجار درروستایی موسوم به بند خفک ولسوالی چهارسده هنگامی رخ داد که موترحامل این نظامیان با ماین کارگذاری شده درکنارجاده برخورد کرد.
یک مسوول محلی درولایت غوربه آژانس خبری باخترگفت  این سربازان برای پاکسازی ولسوالی چهارسده ازوجود طالبان روانه بودند که آماج انفجارماین قرارگرفتند و به شهادت رسیدند.
ولسوالی چهارسده ولایت غور دو روزقبل درپی حمله گسترده صدها طالب مسلح به تصرف این گروه درآمد.
مسوولان محلی غور طالبان مسلح را مسوول این ماین گذاری می خوانند ومی گویند که تلاش ها برای پس گیری ولسوالی چهارسده و شناسایی ودستگیری عاملان این رویداد مرگبارآغازشده است.

 شهرهرات 29 سرطان باختر
مسولان پولیس سرحدی درغرب کشورازکشف حدودیکصدوسی کیلوگرام موادمخدر درهرات خبرمیدهند.
این مقدارمواد مخدرکه بصورت بسیارماهرانه درداخل یک عراده موتر جاسازی شده بود درنتیجه عملیات  پرسونل زون 705 سرحدی ازمربوطات ولسوالی کشک رباط سنگی کشف شده است .
مل پاسوال محمدجمعه عدیل قوماندان زون 705 سرحدی درجمع خبرنگاران ضمن اعلام این خبرگفت" این مواد ازمربوطات قریه چهل دختر شهرک تورغندی کشف وضبط شده است .
قوماندان پولیس زون 705 سرحدی میگوید: قاچاقبران باحمایت مخالفین مسلح دولت قصدداشتند تااین موادرا به ولسوالی گلران وازانجابه کشورایران  قاچاق نما یند.
گفته میشود که قاچاق مواد مخدر طی سال روان درمناطق مرزی حوزه غرب کشور بدلیل جدیت مسولان پولیس سرحدی کاهش چشمگیری داشته است.
جنرال محمد جمعه عدیل میگوید: ازاول سال جاری تا به اکنون نیروهای پولیس سرحدی موفق به کشف وضبط بیش از دوهزار کیلوگرام مواد مخدرگردیده اند، که تنها ۴۸۸ کیلوگرام آن طی دوماه گذشته بدست آمده است.
وی افزود: درتازه ترین مورد شب گذشته به مقدار 130 کیلوگرام مواد مخدر توسط پرسونل این قوماندانی  ازمربوطات ولسوالی کشک رباط سنگی کشف وضبط گردیده است.
به گفته مقامهای پولیس زون چهارم سرحدی بیشترین مواد مخدر کشف شده از مرز افغانستان با ایران بدست آمده است که شمار زیادی ازعاملین آن گرفتار ودوسیه های نسبتی شان به ارگانهای عدلی وقضایی محول گردیده است.

شهرهرات 20 سرطان باختر
نماینده گی سازمان ملل متحد درافغانستان درنظرداردتاپالیسی انکشافی پنج ساله را درافغانستان تدوین نماید.
براساس این پالیسی که بااستفاده ازنظریات وهمکاری ها ومشوره های مسوولان اداره محلی تمام ولایات کشورتدوین میشود ,حق اولویت براجرا وتطبیق پروژه های انکشافی به والیان ومسولان ادارات محلی داده میشود.
رئیس بخش ملکی وانکشافی یوناما درافغانستان دردیدارباسید فضل الله وحیدی والی هرات ضمن اعلام این خبر هدف سفرش را استفاده ازنظریات وبرنامه های مقام ولایت درراستای تدوین این پالیسی اعلام کرد .
اوگفت" نقش حمایوی نماینده گی سازمان ملل متحد ازبرنامه های مقام ولایت همچنان ادامه خواهد یافت.
رئیس بخش ملکی وانکشافی یوناما میگوید"پالیسی جدید انکشافی که سال های 2015 الی 2019 را دربرمیگیرد مطابق نیازمندی های کلی درپنج بخش برنامه ریزی میشود.
پیتر گروف گفت "دفاترساحوی این نماینده گی درهماهنگی باادارات محلی  نیازمندی های اساسی دولت ومردم را گردآوری می نمایندتابخاطرتدوین پالیسی جدید ازان استفاده نمایند.
سید فضل الله وحیدی والی هرات نیزبااستقبال ازپالیسی جدید نماینده گی سازمان ملل متحد درافغانستان هرگونه همکاری اداره محلی را بخاطرجمع آوری معلومات وتدوین پالیسی  جدید را ابرازداشت .
والی هرات همچنان بررعایت تعادل وتوازن درهمه بخش ها بخاطرتوسعه برنامه های انکشافی درسطح مناطق شهری وولسوالی هادرپالیسی جدید نیزتاکید نمود.
درین ملاقات معاون مقام ولایت ورئیس نماینده گی وزارت خارجه درهرات نیزحضورداشتند.

شهرهرات 20 سرطان باختر
پولیس هرات یک مرکزتولید سیم کارت های قلابی شرکت مخابراتی اریبا را کشف کرد.
درین مرکزکه دستگاه های پیشرفته غیرقانونی فعالیت داشته درنتیجه عملیات پولیس  هرات کشف شده است .
یک مسوول امنیتی شهرهرات به آژانس خبری باخترگفت درین مرکز یک دستگاه آنتن فرستنده مخابراتی ام تی ان غیر قانونی با بیش ازسی هزار سیم کارت و مقداری امکانات به شمول  یک انتن که ازان استفاده های غیر قانونی میشد فعالیت داشته است .
گفته میشود این دستگاه دراثرکاراوپراتیفی پولیس مبارزه با مواد مخدر و ماموریت سمت نهم پولیس  از منطقه  ملاسیان کشف و بدست آمده است.
بگفته پولیس  عامل  اصلی قضیه فرارنموده است امافردی که درمحل فعالیت دستگاه زنده گی می نموده است همراه با مقداری هیرویین  شیشه یی وتریاک دستگیرشده است .

شهرهرات 20 سرطان باختر
تنهاشفاخانه تخصصی نسایی ولادی ولایت هرات که روزانه پذیرای شمار زیادی ازمادران میباشد , جوابگوی نیازمندی های بیماران نیست.
به اساس ارقام ارایه شده روزانه حدود یک هزار تن از مادران غرض درمان به تنها شفاخانه تخصصی مرکزی شهرهرات مراجعه می کنند که این بیماران علاوه بر ولایت هرات، ولایات همجوار را نیز شامل میباشند .
دکتر سعیده سعید مسوول شفاخانه نسائی ولادی هرات به آژانس خبری باخترگفت  سالانه حدود سی وسه هزاروشش صد کودک بصورت طبیعی در این مرکز صحی تحت مداوا قرار می گیرند.
او به همین صورت اعلام داشت که ماهانه سه صد تن نیز تحت عمل جراحی قرار گرفته که با توجه به امکانات و ظرفیت های موجود این رقم چشمگیر است .
داکتر سعیده برای ارائه خدمات بیشتر به مراجعین، بر جدا سازی شفاخانه تخصصی و معالجوی و ایجاد شفاخانه ولایتی نسایی  تاکید دارد .
او گفت همچنان روزانه حدود پنج خانم بصورت واقعات عاجل با وضعیت نامناسب به این شفاخانه مراجع میکنند .
در عین حال داکتر غلام سعید راشد رئیس صحت عامه هرات میگوید که طرح ایجاد شفاخانه ولایتی صحی نسایی ولادی را به وزارت صحت عامه ارائه نموده وقرار است در صورت همکاری این وزارت شفاخانه ولایتی مخصوص بخش ارائه خدمات صحی به مادران حامله روی دست گرفته شود
او امیدوار است که با ایجاد این مرکز تداوی بتوانند عرضه خدمات صحی به مادران حامله را با کیفیت بیشتر توسعه دهند .
شفاخانه نسائی ولادی ولایت هرات بعنوان یکی از شفاخانه های مطرح در سطح کشور یاد میشود که روزانه شمارزیادی از ماداران حامله از سطح ولایت هرات و لایات زون غرب را تحت پوشش خدمات صحی قرار می دهد 

شهرهرات 20 سرطان باختر
میزان کشت پنبه در ولایت هرات در سال روان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است .
نبود بازار مناسب برای فروش این گیاه ,نبودآب کافی و شرایط اقلیمی مناسب، نبود فابریکه های پروسس گیاه پنبه در این ولایت از عواملی بیان شده است که دهقانان را به عدم کشت آن وادار ساخته است .
به اساس ارقام ارایه شده ، درسال روان  یکهزار و سه صد وسی چهار هکتار زمین درولایت هرات  تحت کشت پنبه قرارگرفته است  در حالی که این رقم در سال گذشته یکهزار و چهارصد هکتار بوده است .
ادریس زلال ازمسولان ریاست زراعت هرات به آژانس خبری باخترگفت که پنبه بصورت پراگنده در تمام ولسوالی های این ولایت بخصوص انجیل ,گذره ,پشتون زرغون ,کرخ ,اوبه و شیندند تحت کشت قرار میگیرد.
او گفت سال گذشته یک هزاروهشت صدوهفتاد وهفت متریک تن پنبه در ساحات متذکره زیرکشت قرارداشت در حالی که در سال روان این مقدار احتمالا به یک هزاروپنج صدوچهل  ودو هکتار رسیده است که میزان کاهش سطح برداشت این محصول را نشان میدهد .
کشت پنبه در افغانستان از گذشته ها مروج بوده ودهقانان ما با کشت پنبه آشنایی بیشتر دارند.
کشت کننده گان این گیاه میگویند جنگ های داخلی از یک طرف و خشکسالی 5 سال آخیر از طرف دیگر اثرات ناگوار و منفی به تولید و تجارت پنبه گذاشته است .
کارشناسان عوامل عمده دیگر کاهش در تولید پنبه مهاجرت های دهقانان و نیروی کار از دهات و مزارع پنبه ، تخریب تاسسات آبیاری ، عدم دسترسی به تکنالوجی عصری زراعتی چون تخمهای اصلاح شده بذری ، کود ها کیمیاوی و میکانیزه زراعتی خدمات وقایوی و مجادلوی علیه امراض و آفات پنبه کنترول گیاه های هرزه در مزارع پنبه ذکر شده است

کابل باختر 20 سرطان
حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در قصر دلکشای ارگ، دیدار کرد.
در این دیدار هر دو جانب در مورد مسایل مربوط به انتخابات افغانستان، پیشنهاد سازمان ملل متحد برای حل مشکل انتخابات و دیدگاه های هر دو کاندید ریاست جمهوری، صحبت کردند.
رئیس جمهور اظهار داشت که هر نوع راه حل برای بیرون رفت از معضل انتخابات که از طریق مراجع قانونی افغانستان و در تفاهم با کاندیدا های ریاست جمهوری صورت گیرد، مورد قبول می باشد.
رئیس جمهور کرزی نقش سازمان ملل متحد را در این رابطه مورد تایید قرار داده مجدداً تاکید کرد که مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید مطابق تقسیم اوقات تعیین شده به تاریخ ۱۱ اسد ۱۳۹۳ برگزار می گردد و برای آن آماده گی های لازم اتخاذ گردیده است.

کابل باختر 20 سرطان
درنتیجه عملیات منسوبان اردوی ملی ، پولیس ملی وامنیت ملی در مربوطات ولسوالی چهارسده ولایت غور ده تن از مخالفان مسلح کشته و بیست تن دیگر شان زخم برداشتند.
درخبرنامه وزارت دفاع  ملی که امروز به آژانس باختر ارسال گردیده آمده است، پس از آنکه مخالفان مسلح دولت درنتیجه حمله ای بخش های از ولسوالی چهارسده را به اشغال در آوردند ، نیروهای اردوی ملی  ، پولیس ملی وامنیت ملی  با همکاری  وحمایت مردم ولایت غور بدون درنگ عملیات تصفیوی رادرآن ولسوالی  آغاز  کردند که درنتیجه ده مخالف مسلح دولت کشته و بیست مخالف مسلح دیگر زخمی شدند.
درخبرنامه گفته شده که یک تعداد جنگ افزار دشمن نیزدراین عملیات بدست آمده واجساد کشته شده های دشمن درمحل باقی مانده بود .