03 حوت 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

خودکفایی زراعتی قدم نخست توسعه و صنعتی شدن کشور است

خودکفایی زراعتی قدم نخست توسعه و صنعتی شدن کشور است

کابل باختر 3 حوت به سلسلۀ نظارت از روند کار وزارت‌خانه‌ها...

از روز زبان مادری گرامیداشت به عمل آمد

از روز زبان مادری گرامیداشت به عمل آمد

کابل باختر 3 حوت از روز جهانی زبان مادری امروز از...

رئیس جمهورغنی با شماری از سناتوران امریکایی دیدار کرد

رئیس جمهورغنی با شماری از سناتوران امریکایی دیدار کرد

کابل باختر 3 حوت محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، امروز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر 3 حوت
از روز جهانی زبان مادری امروز از طرف وزارت اطلاعات وفرهنگ وهمکاری دفتر نمایندگی سازمان علمی و فرهنگی یونسکو درکابل تجلیل به عمل آمد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، در آغاز پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان توسط ملالی شینواری مشاور امور اجتماعی رئیس جمهور خوانده شد.
درپیام  افهام وتفهیم از  وظایف مهم زبان دانسته شده و نیزبه  وظایف دیگر زبان اشاره شده است .
درپیام تصریح گردیده است که قانون اساسی افغانستان برای تمام اتباع کشور این حق را داده است که وظایف شان را به زبان مادری خود بیاموزند.
بعداً پوهنوال محمد رسول باوری معین فرهنگی وزارت ا طلاعات وفرهنگ صحبت کرد گفت که زبان مادری درجهان از اهمیت بلند برخوردار ا ست واین اهمیت سبب گردیده است تا از این روز در سراسر جهان تجلیل گردد.
به گفته وی هیچ زبانی بر زبان دیگر وهیچ انسانی به انسان دیگر برتری ندارد ، یک تعداد اشخاص می خواهند که با استفاده از زبان میان مردم بذر نفاق کنند .
او گفت که تنها با حفظ وحدت ملی می توان جلو این توطیه را گرفت.
بعداً عبدالرحمن رودوال ، اسدالله ولولجی ، زمان کلمانی ، فرید الله نوری و نور آغا شیندند وال ، پیرامون اهمیت زبان مادری به تفصیل صحبت کرده اند .
درپیان اشتراک کننده گان این  نشست قطعنامه ای را پیرامون گسترش وتوسعه  هرچه بیشتر آموزش به زبان های مادری درکشور درچند فقره صادر کردند.
محفل با اجرای کنسرت موسیقی محلی به زبان های مختلف ملی توسط هنرمندان ریاست موسیقی وزارت اطلاعات وفرهنگ پایان یافت.

کابل باختر3 حوت
پوهنوال محمد رسول باوری معین فرهنگ وهنر وزارت اطلاعات وفرهنگ، امروز به مناسبت روز جهانی زبان مادری، پروتوکول همکاری را با موسسه آپ مرسی ، امضا کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: این پروتوکول همکاری را معین فرهنگ وهنر وزارت اطلاعات وفرهنگ ، بخاطررشد زبان واخی با مسوول پروژه رشد زبان واخانی موسسه آپ مرسی امضا کرد .
درمراسم امضای این پرتوکول معین فرهنگ و هنروزارت اطلاعات وفرهنگ گفت که هدف این پروژه ارائه ادبیات و مطالب خواندنی که نیازمندی مردم واخان بوده وعلاوه برآن افزایش دانش ، ارزش های تعلیمی و ارزش های اخلاقی درزبان های واخی را تحقیق و به نشرمی سپارد.
پوهنوال باوری افزود که همینگونه ارائه دو لغتنامه شامل زبان های  واخی، دری و انگلیسی که یکی برای مردم عوام و دیگری ازاستندرد عالی علمی برخودار بوده، نیز شامل این پرتوکول میباشد  وعلاوه برآن مشترکات گرامری و فونیکی  زبان های واخی با زبان پشتو را نیزتحقیق و به نشرخواهند سپرد.
وی اضافه کرده که یکی از اهداف دیگر این پروژه ادامه تحقیقات زبانی در مورد زبان واخانی ، ازنظرالفاظ ، دستورزبان ، لهجه و جامعه شناسی میباشد.
همچنان مسول پروژه رشد زبان واخی موسسه آپ مرسی ، از ادامه همکاری آن موسسه دربخش های فرهنگی ، به معینیت  فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ اطمینان داد .

کابل باختر 1 حوت
داکتر کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ، امروز درجلسه کمیسیون نامگذاری جاده ها گفت که هیچ نهادی درمرکز و ولایت های کشور بدون استیذان کمیسیون ، حق نامگذاری جاده ها را ندارد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، این اظهارات درحالی مطرح می شود که در برخی از ولایت ها وحتی درمرکز چند جاده به نام یک شخص نامگذاری شده است .
جلسه کمیسیون فیصله شد که چهاراهی کمپنی به نام شهید حشمت خان خلیل کرزی، چهاراهی اول احمد شاه بابامینه را به نام غازی  میر محمد  زمان خان وچهاراهی لب جر را به نام چهاراهی نیروهای دفاعی وامنیتی کشور نامگذاری گردد.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ نامگذاری جاده وکوچه ها رامهم خواند و بیان داشت که نامگذاری جاده ها وکوچه ها اگر از سوی سهولت برای شهروندان ایجاد می کند از جانبی فرهنگ وتاریخ مردم افغانستان  را در اذهان  مردم زنده می سازد.
به گفته وی جاده ها وکوچه های در مرکز و ولایت ها به نام های دانشمندان ، علما ، شخصیت  های فرهنگی ، تاریخی ، ادبی و مبارزان راه  آزادی کشور نامگذاری می گردد. 

کابل باختر اول حوت
ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت پنجشیر از نبود هزینه چاپ برای نشریه ها شکایت دارند.
مسوولان ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت پنجشیر میگویند وزارت اطلاعات وفرهنگ برای چاپ نشریه این  ولایت هیچ هزینه یی را در سال آینده درنظر نگرفته است .
آنان تاکید دارند اگر به این مشکل شان رسیدگی صورت نگیرد نشریه های مربوط به ولایت پس از این از چاپ باز خواهند ماند .
غلام رسول رئیس اطلاعات وفرهنگ ولایت پنجشیر به خبرنگار آژانس باختر گفت بارها بخاطر رفع این مشکل به مقام وزارت کتبی پیشنهاد کردم اما مقامات در زمینه کدام تدابیر روی دست نگرفته اند.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL