03 اسد 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

داماد ترامپ در جلسه تحقیق سنا شهادت داد

بی بی سی – باختر3اسد جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ،...

راهیابی تیم کرکت زیرنوزده سال کشور به جام جهانی

راهیابی تیم کرکت زیرنوزده سال کشور به جام جهانی

کابل باختر 3اسد تیم کرکت زیرنوزده سال کشورامروز باشکست دادن تیم...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر3 اسد
پروژه حفریات آثار باستانی ساحه مس عینک لوگر امروز رسمأ به وزارت اطلاعات وفرهنگ تسلیم داده شد.
ازهشت سال به این طرف حفریات درساحه مس عینک توسط متخصصین باستانشناسی افغانی به کمک بانک جهانی زیرنظروزارت معادن صورت میگرفت.
درساحه مس عینک ، هشت ساحه باستانی مشخص شده است که کار استخراج مس  را ازمعدن دشوار میساخت .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: درمراسم که به این مناسبت درساحه مس عینک ترتیب یافته بود ، پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ صحبت کرده گفت که آثار باستانی نمادی از هویت ملی و فرهنگ یک کشور میباشد، تنها وزارت اطلاعات وفرهنگ نه بل تمام ملت افغانستان درحفظ و نگهداری آن مسولیت دارند.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ همچنان گفت : درنظراست موزیمی درولایت لوگر ساخته شود تا بخش ازاین آثار و آثار دیگری که دراثرحفریات به دست میاید ، نگهداری شود .
همینگونه ناصرغیرت رییس شورای ولایتی لوگر و قمرالدین شکیب معاون ولایت لوگر صحبت کرده و گفتند که مردم لوگر درحفظ و نگهداری آثارباستانی با وزارت اطلاعات وفرهنگ همکار میباشند.
دراین مراسم علاوه ازمسولان ولایت لوگر و وزارت اطلاعات وفرهنگ ، روسای اطلاعات وفرهنگ ولایت  های کشور نیزحضورداشتند .
درپایان سید امین هاشمی مشاوروزارت معادن اسناد پروژه را به پوهاند محمد رسول باوری تسلیم داد .
آثاربه دست آمده از ساحات باستانی مس عینک مربوط قرن های دو تا هشتم میلادی میباشد و بیش ازدو هزار و پنجصد اثری به دست آمده ازاین ساحات به موزیم ملی انتقال داده شده است .
به همین ترتیب سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ همراه با روسای اطلاعات وفرهنگ ولایت های کشور، ازساحات باستانی مس عینک دیدن کردند.# ذبیح الله  علم

پلخمری 3 اسد باختر
چهار قریه در ولسوالی بغلان مرکزی از وجود هراس افگنان پاکسازی شد.
جنرال امیرگل حسین خیل بغلانی آمر امنیت قوماندانی امنیه ولایت بغلان به آژانس باختر گفت : عملیات البرز 9 که به منظور پاکسازی قریه های ولسوالی بغلان مرکزی راه اندازی گردیده است، قریه های غلام بای، تاجکان، قاضی و مومن آباد از وجود هراس افگنان تصفیه شده است.
وی افزود که در این عملیات به دشمن تلفات وارد شده است که بعداً ارائه میگردد و عملیات تا پاکسازی تمام ولسوالی یاد شده از وجود دشمن ادامه دارد. احمد نعیم (دوستی)

 

کابل 3 اسد باختر
قراراست موسسه علمی وفرهنگی اثر به هدف ترویج مراسم پسندیده اسلامی خوشی و عزا داری و نجات جامعه از مصارف بی جا، محو رقابت های نا سالم و ترویج رقابت های سالم ، جلسه مشورتی را زیرنام چرا؟ و چطور؟ به اشتراک علما، خبرنگاران و جامعه سازان به تاریخ نهم اسد سال روان ساعت 1:30 دقیقه در تالار بین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات وفرهنگ راه اندازی کند .
ورود خبرنگاران جهت پوشش خبری و ابراز نظر در این نشست آزاد میباشد.# ماری

کابل باختر/ 2/ اسد
داکترعبدالله عبدالله رییس اجرائیه امروز دردیدار با هیئت رهبری وروسای اطلاعات وفرهنگ ولایت های کشور ،مشکلات آنان را بررسی و به پیشنهاد های آنان گوش داد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، روسای اطلاعات وفرهنگ ولایت ها به هدف اشتراک درسیمیناری "چالش های دهشت گری دربرابر گردشگری "به کابل آمده اند.
درآغاز این دیدار پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت  اطلاعات و فرهنگ پیرامون برنامه های آن وزارت و انتقال پروژه مس عینک از وزارت معادن به وزارت اطلاعات و فرهنگ و برگزاری سیمینار یاد شده صحبت کرده گفت که روسای اطلاعات وفرهنگ مرکز و ولایت ها با استفاده از فرصت مشکلات وخواسته های شان را بیان میکند.
دراین دیدار فرید احمد فرهنگ رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند و عاقیت الله ادیبیار ، رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت تخار به نمایندگی از دیگران صحبت کردند و گفتند این نهاد به کمبود تشکیل وبودجه ، امکانات و ایجادتلویزیون باختر درکنار خبرگزاری باختر اشاره کرده ازرییس اجرائیه خواستند به آثار آبدات تاریخی ساحات سیاحتی ، تقویت بخش های نشراتی درولایت ها توجه گردد.
آنان همچنان تاکیدکردند که برای انکشاف و توسعه صنعت گردشگری درکشور به بستر سازی وایجاد امکانات دراین عرصه توجه گردد.
سپس داکترعبدالله عبدالله با توجه به خواسته ها و پیشنهاد های اشتراک کنندگان برنقش فرهنگ و اثرگذاری آن درهمدیگر پذیری ،وحدت ملی ، رفع خشونت ، تامین صلح وجلوگیری از جنگ ، تامین عدالت و قانون سالاری تاکید کرده گفت که علی رغم دشواری های موجود تلاش خواهدکرد به خواست و پیشنهاد های مطرح شده رسیدگی صورت گیرد.
ختم/احمد ضیا  احمدی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL