19 قوس 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رئیس‌جمهور با خانواده مرحوم وکیل محمد اشرف احمدزی ابراز غمشریکی نمود

رئیس‌جمهور با خانواده مرحوم وکیل محمد اشرف احمدزی ابراز غمشریکی نمود

کابل 19 قوس باختر محمداشرف غنی رئیس‌ جمهوری اسلامی افغانستان دیروز...

پیشبینی وضع هوای برخی از ساحات کشور

پیشبینی وضع هوای برخی از ساحات کشور

کابل باختر/19 / قوس اداره هواشناسی وضع جوی بعضی از مناطق...

رهایی هشت کارمند ربوده شده در کندز

رهایی هشت کارمند ربوده شده در کندز

کندز 19 قوس باختر هشت کارمند ربوده شده یک شرکت ساختمانی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

شهرهرات 18 قوس باختر
هیئت مشترک وزارت اطلاعات وفرهنگ،اداره ارگان های محلی وشورای امنیت ملی کشوردرسفربه ولایت هرات مشکلات رسانه ها وخبرنگاران را بررسی نمود.
سید آقا فاضل سنچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ که ریاست این هیئت را برعهده دارد دردیداربامحی الدین نوری معاون مالی واداری مقام ولایت هرات ،ازوضعیت رسانه ها وهمچنان تسهیلاتی که درامردسترسی خبرنگاران به اطلاعات درولایت هرات فراهم شده است تمجید نمود وهدف عمده سفرهیئت را بررسی وضعیت رسانه ها اعلام کرد.
درترکیب این هیات سید شاه رییس اطلاعات وآگاهی عامه اداره ارگان های محلی،عبدالکریم واثق معاون مطبوعات شورای امنیت ملی کشور،فهیم دشتی رییس فدراسیون خبرنگاران افغانستان عضویت دارند.
معاون ولایت هرات نیزازسفرهیئت به آن ولایت استقبال نمود وآرزوبرد تادرین سفردرکنارمشکلات مشترک حکومت ورسانه ها به مشکلات خبرنگاران نیزرسیدگی شود. ختم/سیدحبیب

شهرهرات 18 قوس باختر
نشستی به هدف رسید گی به مشکلات خبرنگاران ونحوه فعالیت کمیته  مشترک امنیت ومصونیت خبرنگاران درولایت هرات امروز در تالار نگارستان بهزاد برگزار شد.
درين نشست که هیئت مشترک وزارت اطلاعات وفرهنگ،اداره مستقل ارگان های محلی،شورای امنیت ملی وفدراسیون خبرنگاران،  برخی مسولان نهادهای خبرنگاری وجمعی از خبرنگاران و مسولان رسانه های محلی شرکت داشتند،  بر افزايش هماهنگی بین اصحاب  رسانه ها وحمایت ازخبرنگاران تاكيد شد.
سید آقا فاضل سنچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ دستاوردهای چشمگیر کمیته مشترک امنیت ومصونیت خبرنگاران در ولایت هرات  را قابل ستایش خواند و ایجاد صندوق حمایت از خبرنگاران رانمونه ای ازدست آوردهای آن کمیته اعلام کرد .
آریا رئوفیان رئیس اطلاعات وفرهنگ هرات،  خبرنگاران را به همديگر پذيری و انسجام بیشتر دعوت نمود و و نقش كميته مشترك امنيت ومصونيت خبرنگاران را در رسيد گی به مشكلات اصحاب رسانه حايز اهميت خواند.
مونسه حسن زاده معاون ولایت هرات و  رئيس كميته مشترك امنيت ومصونيت خبرنگاران گفت:" درسیزده جلسه این کمیته ها به ده ها مورد شکایات خبرنگاران درولایت هرات رسیدگی وحل وفصل شده است .
جیلانی فرهاد سخنگوی ولایت هرات نیزهدف عمده واساسی این هیئت را رسیدگی وبررسی مشکلات خبرنگاران علام کرد.
فهیم دشتی مسول اتحادیه ملی ژورنالیستان کمیته امنیت مصونیت را یگانه مرجع رسید گی مشکلات رسانه ها خواند و گفت: " این کمیته با طرزالعمل مشخصی در سی وچهار ولایت افغانستان فعالیت دارد وتنها درولایت هرات برخی مشکلات وجود دارد. .
درین میان چند تن از خبرنگاران پیرامون چالش های سد راه اصحاب رسانه ها صحبت نمودند.
قراراست ازبین خبرنگاران ولایت هرات اعضای کمیته مشترک امنیت ومصئونیت گزینش شوند  .ختم/سیدحبیب

کابل باختر 18 قوس
درجریان کارتطبیق پروژۀ توسعه یی ازسوی شاروالی ولایت غزنی ، یازده قلم آثارباستانی از آن ولایت به دست آمد .
نورآغا نوری رییس باستانشناسی وزارت اطلاعات وفرهنگ به آژانس باخترگفت که این آثارمربوط دوره اسلامی بوده که درجریان کارتطبیق پروژۀ توسعه یی ، توسط شاروالی آن ولایت ، موقع حفرکانال های شهری درمقابل مارکیت سلطان محمود غزنوی به مشاهده رسیده است .
نوری افزود که  پس ازتحقیق و حفریات توسط تیم از باستانشناسان ولایت غزنی ، یازده قلم آثارسفالی و سنگی که احتمالآ باروت دانی بوده ، ازساحه متذکره به دست آمده واین آثاربعد ازثبت و سجل به موزیم ملی ولایت غزنی تسلیم داده شده است .
همچنان درجریان تحقیقات ثابت شده که ساحه مذکور یک ساحه باستانی بوده که شواهد و علایم آثاردورۀ اسلامی درآن به ملاحظه میرسد و آن ساحه توسط اعضای مسلکی ریاست ریاست باستانشناسی حفاظت گردیده و تحقیقات بیشتر درآن محل صورت خواهد گرفت . احمدضیا احمدی

کابل باختر 18 قوس
درجریان کارتطبیق پروژۀ توسعه یی ازسوی شاروالی ولایت غزنی ، یازده قلم آثارباستانی از آن ولایت به دست آمد .
نورآغا نوری رییس باستانشناسی وزارت اطلاعات وفرهنگ به آژانس باخترگفت که این آثارمربوط دوره اسلامی بوده که درجریان کارتطبیق پروژۀ توسعه یی ، توسط شاروالی آن ولایت ، موقع حفرکانال های شهری درمقابل مارکیت سلطان محمود غزنوی به مشاهده رسیده است .
نوری افزود که  پس ازتحقیق و حفریات توسط تیم از باستانشناسان ولایت غزنی ، یازده قلم آثارسفالی و سنگی که احتمالآ باروت دانی بوده ، ازساحه متذکره به دست آمده واین آثاربعد ازثبت و سجل به موزیم ملی ولایت غزنی تسلیم داده شده است .
همچنان درجریان تحقیقات ثابت شده که ساحه مذکور یک ساحه باستانی بوده که شواهد و علایم آثاردورۀ اسلامی درآن به ملاحظه میرسد و آن ساحه توسط اعضای مسلکی ریاست ریاست باستانشناسی حفاظت گردیده و تحقیقات بیشتر درآن محل صورت خواهد گرفت . احمدضیا احمدی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL