06 جوزا 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

خبرتازه: / کشته وزخمی شدن بیش از 50 تن درمصر

خبرتازه: / کشته وزخمی شدن بیش از 50 تن درمصر

60 تن به اثرحمله دهشت افگنان درمصرکشته وزخمی شدند بگزارش آژانس...

خبرتازه: / کشته وزخمی شدن بیش از 50 تن درمصر

خبرتازه: / کشته وزخمی شدن بیش از 50 تن درمصر

60 تن به اثرحمله دهشت افگنان درمصرکشته وزخمی شدند بگزارش آژانس...

پابندی کانادا به تعهد همکاری با افغانستان

پابندی کانادا به تعهد همکاری با افغانستان

صدای امریکا – باختر- 5 جوزا صدراعظم کانادا در حاشیۀ اجلاس...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر 5 جوزا
وزارت اطلاعات وفرهنگ حلول ماه مبارک رمضان را به رهبری جمهوری اسلامی افغانستان و کافه ملت مسلمان و متدین کشور مبارک  می گوید و استدعا می کند که خداوند متعال روزه وعبادات مردم ما را دراین ماه رحمت، مغفرت ورهایی از آتش دوزخ مقبول درگاه خود قرار دهد.
وزارت اطلاعات وفرهنگ از تمام رسانه های دیداری، شنیداری، چاپی و کاربران صفحات اجتماعی تقاضا می کند تا نشرات شان را مطابق به شان این ماه متبرک عیار سازند تا باشد مومنان از محتوای نشرات رسانه های کشور نیز فیض وبرکت حاصل نمایند . ختم / سید حبیب

ایبک 3 جوزا باختر
سه عنوان کتاب مجموعه شعری و نثری شعرا و نویسندگان ولایت سمنگان که اخیرآ اقبال چاپ یافته است، امروز در آن ولایت رونمایی شد.
این کتاب ها که تحت نام (شعرای بیدلگرای سمنگان ) که اثر چهارمی فتح الله وافی رییس اطلاعات و فرهنگ، (برگ های خزانی ) که به زبان دری و پشتو تحریر شده مجموعه شعری بانو نسرین قاطع آمره لیسه نسوان ولسوالی حضرت سلطان و (تاتلی بولاق یا چشمه های شیرین ) که به زبان اوزبیکی تحریر گردیده، مجموعه شعری قاری تاج الدین تانیش مدیر تصحیح جریده ریاست اطلاعات و فرهنگ سمنگان میباشد که به کمک مالی تعداد از افراد فرهنگ دوست وخیرسمنگان هر عنوان آن به یک هزار جلد اقبال چاپ یافته است.
فتح الله وافی رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت سمنگان به آژانس باختر گفت که کتاب راه روش و دریچه های به سوی دانش و معرفت انسان ها بوده و مطالعه کتاب های خوب یک انسان را به قله های علم ومعرفت رسانیده و جامعه را به ترقی و تعالی سوق داده وبرای یک شخص آسایش و زندگی مرفع را مساعد میسازد
وافی گفت :پس برای همه ما لازم است که فرهنگ کتاب خوانی به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر در جامعه گسترش داده و به منظور بالا بردن علم و دانش خویش تلاش نماییم
در همین حال در این محفل داکتر عبدالسمیع حامد شاعر نویسنده و پوژهشگر توانای کشور پیرامون اهمیت کتاب و علم فرهنگ صحبت نمود وگفت : هر ملت را که در روی کره خاکی جهان می بینیم این ملت ها به روی فرهنگ خود زنده بوده و هر که از خود فرهنگ نداشته باشد، آن  ملت بدون هویت میباشد.
  حامد در صحبت خود شعرا ،ادبیا و نویسنده گان را سرمایه های معنوی جامعه عنوان نمودو گفت : اگر ما تاریخ را ورق زده و یا کتاب های علمی فرهنگی و شعری را مطالعه کنیم می بینم که این قشر جامعه درطول تاریخ نقش و رسالت خود را ادا ساخته و آنان واقعیت همان زمان را بیان کرده اند .
حامد در صحبت خود چاپ سه عنوان کتاب را به فرهنگیان ولایت سمنگان تبریک عرض نمودو گفت : نشر چنین مجموعه های شعری و نثری که توام با خوبی ها ، زشتی ها ، پیشرفت ها و نابسامانی های اجتماعی در قالب شعر و نثر نوشته شده و این آثار ها منحیث گنجینه تاریخ به نسل های آینده کشور انتقال یافته و باقی خواهند ماند.
سپس قاری تاج الدین تانیش و بانو نسرین قاطع که مجموعه شعری شان به چاپ رسیده صحبت نموده  گفتند : امروز خوشحال هستیم مجموعه شعری مایان که به زبان های دری اوزبیکی پشتو چاپ و به نشر رسیده و این اثر ها به نسل های آینده باقی خواهند ماند. ختم/  نیلوفر دانش

کابل باختر3 جوزا
کارگاه آگاهی دهی دررابطه به قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد، امروز درکابل برگزارشد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: این کارگاهی آگاهی دهی ازطرف آمریت جندروزارت اطلاعات وفرهنگ به همکاری وزارت امورزنان ،  برای شماری از کارمندان وزارت اطلاعات وفرهنگ راه اندازی گردیده بود.
دراین کارگاه، گلرخ بدخشی و زهره حلیمی آموزگاران بخش جندروزارت امورزنان  دررابطه به قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان  ملل متحد معلومات داده خاطرنشان ساختند که دست یابی به صلح واقعی نیازمند تأمین عدالت مطابق به استندرد های جهانی حقوق بشر برای زنان است که باید کلیه قوانین تبعیض آمیز علیه زنان لغو گردد.
آنان افزودند که دریک قسمتی این قطعنامه دررابطه به نقش زنان در پروسه های صلح نیز تاکید صورت گرفته وگفته شده که زنان می توانند درروند های صلح نقش مذاکره کننده ،نقش پیش گیرانه و نقش محافظت کننده داشته باشند.
همینگونه درقطعنامه برمشارکت زنان درمذاکرات صلح و حل منازعات و درروند های سیاسی وحکومت داری نیزتاکید شده است .
همچنان آموزگاران مذکورگفتند که دولت نیز درقبال این قطعنامه مکلف به داشتن یک پلان عمل ملی برای تطبیق قطعنامه ، ارایه برنامه های آموزشی و رشد ظرفیت افزایش مشارکت زنان میباشد.
محبوبه سعادت آمرجندر وزارت اطلاعات وفرهنگ نیزدرصحبتی درکنارآن که ازهمکاری بخش جندر وزارت امورزنان دربرگزاری این نشست به قدردانی یاد کرد ، دررابطه به قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد ( زنان ، صلح و امنیت ) و پلان عمل ملی برای زنان افغانستان معلومات داده گفت که نقش برازنده زنان دراین قطعنامه و پلان عمل ملی برای زنان افغانستان انعکاس داده شده است .
وی افزود، با آن که چندین دهه جنگ، مشکلات زیادی را فرا راه زنان قرارداده است بازهم زنان قهرمان افغانستان درابعاد مختلف جامعه کار کرده و نقش فعال شان را انعکاس داده اند.
او گفت که قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد یک دستاورد خوب برای حکومت افغانستان و زنان درسطح جوامع جهانی میباشد که دولت افغانستان نیز درقبال آن تعهد کرده است . ختم / احمدی

کابل 3 ثور باختر
ساختمان مرقد شیرسرخ پادشاه واقع شهدای صالحین پس از بازسازی امروز از سوی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افتتاح شد.
به گزارش آژانس باختر ، درمحفلیکه به همین مناسب تدویریافت پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از منابع تمویل کننده بازسازی ساختمان قدردانی کرد و گفت اماکن تاریخی هویت و تاریخ مردم ما را بازتاب می دهد و نگهداشت این محلات تاریخی ازمسوولیت های وزارت اطلاعات و فرهنگ می باشد.
سپس دیپلوم مهندس عبدالاحد عباسی ریس آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت بازسازی مرقد شیرسرخ پادشاه به هزینه نود و چهارهزار دالرکمک ایالت متحده امریکا درهشت ماه صورت گرفته است.
مرقد شیرسرخ پادشاه درشهدای صالحین واقع است که به تاریخ  1003 هجری قمری اعمار شده و شهروندان کشور در روزهای چهارشنبه هفته به این محل به نزر و خیرات می پردازند. ختم / فهیم

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL