04 حمل 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رئیس‌جمهورغنی: فرقۀ عملیات‌های خاص به قول‌اردو بدل خواهد شد

رئیس‌جمهورغنی: فرقۀ عملیات‌های خاص به قول‌اردو بدل خواهد شد

کابل باختر3 حمل محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، صبح امروز به...

سال تعلیمی 1396 با نواختن زنگ مکتب توسط معاون رییس جمهور، رسماً آغاز شد

کابل باختر3 حمل با نواخته شدن زنگ مکتب قانونپوه سرور دانش...

اعلاميه وزارت امور خارجه افغانستان در مورد حادثه هراس افگنی در لندن

اعلاميه وزارت امور خارجه افغانستان در مورد حادثه هراس افگنی در لندن

کابل باختر3 حمل حمله هراس افگنی در وستمینستر بریج ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر22 حوت
با قرائت پیام محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان امروز محفل تجلیل از روز حمایت و حفاظت از میراث های فرهنگی کشور، آغازیافت .
به گزارش خبرنگار  آژانس باختر: این محفل به اشتراک شمار از مسولان بلنده پایه دولتی، معینان، مشاوران و روسای وزارت اطلاعات وفرهنگ و برخی از ارگان های دولتی ، تعدادی از شخصیت های علمی و فرهنگی واستادان پوهنتون ها ، کابل برگزار شده بود.
درآغازاین محفل پیام محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان توسط لال پاچا آزمون مشاورامورعلمی و اجتماعی رییس جمهورقرائت شد که دربخش آن آمده : میراث های فرهنگی یک ملت، بیانگرهویت و نماد کیستی و چیستی آن ملت است ، بنابراین حفاظت و نگهداری از میراث های فرهنگی به معنای حفاظت و نگهداری از هویت و تاریخ آن ملت خواهد بود .
همچنان درپیام رییس جمهورازوزارت اطلاعات وفرهنگ بخاطربرگزاری محفل تجلیل از روز حمایت و حفاظت ازمیراث های فرهنگی ، به قدردانی یاد شده است .
متعاقبآ پیام داکترعبدالله عبدالله رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی، توسط فریدون خوحون مشاورریاست اجرائیه خوانده شده که درقسمت آن گفته شده : کشورما افغانستان ازلحاظ قدمت تاریخی و موقعیت خاص جغرافیایی ، بستروقوع تحولات مهم وشکل گیری افکار، اندیشه ها و فرهنگ عظیم و پرباری بوده که علایم و نشانه های آن درآثا تاریخی و باستانی نه تنها گذشتۀ پربار فرهنگی افغانستان را به نمایش می گذارد بلکه پیشینۀ درخشان تاریخی کشورما را نیزنشان میدهد.
درپیام رییس اجرائیه نیزاز مسولان وزارت اطلاعات وفرهنگ بخاطربرگزاری این محفل قدردانی گردیده است .
همینگونه پوهنوال محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ در صحبت های خود دررابطه به میراث های فرهنگی کشورمعلومات داده گفت که برای اولین باراست که درکشوراز روزحمایت و حفاظت ازمیراث های فرهنگی کشور، تجلیل به عمل میاید .
وی افزود که  پیام های رییس جمهور و رییس اجرائیه کشوربه این مناسبت نشان دهنده ای حمایت و توجه بزرگان کشوردرامرحفاظت و نگهداری ازمیراث های فرهنگی کشورمیباشد.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان ساخت که عقد پرتوکول های همکاری وزارت اطلاعات وفرهنگ با مسولان وزارت های احیا و انکشاف دهات و شهرسازی، زمینه حفاظت و نگهداری بهتر آثارباستانی  و آبدات تاریخی را درکشور فراهم میسازد.
وی اضافه کرد که هرمیراث فرهنگی افغانستان نشان دهندۀ هویت افغانستان است و حمایت ، حفاظت ودفاع از میراث های فرهنگی کشور وظیفه هر فرد افغان میباشد.
همچنان ازرسانه های کشور خواست که ازطریق نشرات شان دررابطه به حمایت و حفاظت آثارتاریخی کشورذهن مردم را هرچه بیشتر روشن بسازند.
همینگونه درجریان این محفل سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ پروتوکول های همکاری را دررابطه به حفاظت ، نگهداری، بازسازی و ترمیم ،  آثارتاریخی کشور، با انجنیرنصیراحمد درانی وزیراحیا و انکشاف دهات و محمد اکبراحمدی معین وزارت شهرسازی به امضا رساند.
به همین ترتیب دراین محفل پوهاند عزیزاحمد پنجشیری مشاورامورفرهنگی شاروالی کابل دررابطه به اماکن و آثار تاریخی کشور معلومات داده گفت که به نماینده گی از شاروالی کابل تعهد این نهاد خدماتی را درراستای حفظ ، حراست و نگهداری آثارتاریخی کشورو همکاری با وزارت اطلاعات وفرهنگ را ابراز میکنم .
همچنان دراین محفل عمرا خان مسعودی نماینده یونسکو وداکترعبدالواسیع نجیمی نماینده بنیاد فرهنگی آغا خان دررابطه به کارکرد های نهاد های مربوط درزمینه حفاظت ، بازسازی و ترمیم اماکن وآبدات تاریخی درمرکز وولایت های افغانستان معلومات داده وازهمکاری های بیشتر شان با وزارت اطلاعات وفرهنگ اطمینان دادند.
دراخیراین محفل اشتراک کننده گان ازنمایشگاه تصاویرآبدات تاریخی ، اطلس باستانشانسی، نقاشی ، خطاطی و صنایع دستی دیدن کردند.

بسم الله الرحمن الرحیم
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم
خوشحال هستم که وزارت اطلاعات وفرهنگ ، به مناسبت 20 حوت ، روز حفاظت از میراث های فرهنگی ، نشستی برگزار نموده است . ضمن تشکر و قدردانی از برگزارکنندگان این نشست مهم ، موفقیت های این کنفرانس و صحتمندی اعضای شرکت کننده آن را از خداوند بزرگ استدعا دارم .
برادران و خواهران گرامی !
میراث های فرهنگی یک ملت ، بیانگر هویت و نماد کیستی و چیستی آن ملت است .
بنابراین ، حفاظت و نگهداری از میراث های فرهنگی به معنای حفاظت و نگهداری از هویت و تاریخ آن ملت خواهد بود .
افغانستان عزیز با داشتن تاریخ چندین هزار ساله ، فرهنگ درخشان و گذشته پر افتخار ، درزمره باستانی ترین کشورهای منطقه و جهان قرار دارد . آثار فرهنگی کشور ما بیانگر عظمت و شکوه کارنامه های بلند اجداد و نیاکان ما است که باید به حیث لوحه های عبرت و نمادهای هویت خویش از آنها نگهداری نماییم .
میراث های فرهنگی درافغانستان همانند بسیاری از آبدات تاریخی و آثار باستانی دیگر ، در چند دهه بی ثباتی و هرج و مرج ، دستخوش تحولات و نابه سامانی ها بود . قاچاقچیان حرفه ای و فرصت طلبان ، با استفاده از شرایط وخیم و بی نظمی ها ، صدمات زیادی برآثار فرهنگی کشور زدند . آفات طبیعی و شرایط ناگوار سیاسی نیز به میراث های فرهنگی کشور ما آسیب وارد کردند . حفاظت های غیر تخصصی و غیر فنی ، از سوی اشخاص ، ادارات و نهادها نیز سبب شده است تا آثار زیاد فرهنگی صدمه ببینند . درسالهای بحران ، تعداد اندکی از شخصیت های دلسوز و فرهنگیان صادق کشور ما بودندکه از آثار باستانی و میراث های فرهنگی محافظت کردند و درحد امکان ، سپری برای دفع آسیب ها برمیراث های فرهگی شدند . بعدازاستقرار نظم و ایجاد نظام سیاسی جدید ، دولت عهده دار مسوولیت حفاظت از آثار باستانی و میراث های فرهنگی شد و این امر ، در دستور کار دولت افغانستان قرار گرفت .
اینک جای خوشی است که با فضل خداوند بزرگ و همت دست اندرکاران صادق و دلسوز کشور ، تا اندازه زیادی از میراث های فرهنگی ، شناسایی ، ارزیابی و حفاظت شده است ، اما هنوز کارهای زیادی است که دراین راستا باید صورت بگیرد.
وزارت اطلاعات وفرهنگ و نهادهای همکار ملی و بین المللی باید تلاش کنند تا با ایجاد استراتیژی های مشخص و راهکارهای لازم ودرست ، از هزاران میراث گرانبهای فرهنگی افغانستان به صورت تخصصی ، فنی و حرفه ای حفاظت شود.
دولت افغانستان خود را ملزم و مسوول میداند تا به حیث وجیبه ملی و وظیفه قانونی خود از هرگونه تلاش برای شناسایی ، حفاظت ، مرمت و نگهداری میراث های فرهنگی دریغ نکند و از طرح های نهادهای متذکره برای اجرایی ساختن میکانیزم های حفظ و نگهداری آثار فرهنگی حمایت همه جانبه نماید.
یکبار دیگر ، از حضور همه سروران گرامی دراین نشست مهم ، تقدیر و تشکر نموده ، وزارت اطلاعات وفرهنگ را از بابت برگزاری اینگونه جلسات ، می ستایم و توفیق این نشست و سلامتی اعضای شرکت کننده در آن را از خداوند بزرگ خواهانم .

کابل باختر/ 22/ حوت
خورسندم که این محفل بزرگ و باکیفیت به مناسبت بیستم حوت ، روز حفاظت از میراث های فرهنگی افغانستان برگزار گردیده و وزارت اطلاعات وفرهنگ به سلسله برنامه های پرمایه فرهنگی ازاین روز بسیار مهم نیز تجلیل می کند.
کشورما افغانستان به لحاظ قدامت تاریخی و موقعیت خاص جغرافیایی ، بستر وقوع تحولات مهم و شکل گیری افکار ، اندیشه ها و فرهنگ عظیم و پرباری بوده که علائم و نشانه های آن دراثار به جای مانده از گذشته های  تاریخی و صدها آبده ی کهن قابل دید و مشاهده است . این آثار تاریخی و باستانی نه تنها گذشتۀ پربار فرهنگی افغانستان را به نمایش میگذارد بلکه پیشینه درخشان تاریخی کشور ما را نیز نشان میدهد اما کافی نیست که تنها به این گذشته های شگوفان ببالیم و افتخار کنیم بلکه لازم است که از این میراث گران بهاء هم درس و انتباه بگیریم و هم درراستای حفاظت از این سرمایه های معنوی و تداوم آفرینش های فرهنگی و غنامندی فرهنگ پربار کشور گام برداریم .
متاسفانه جنگ ها وگرفتاری های دراز مدتی که برای کشورما طی دهه های اخیر پیش آمد و نیز حوادث طبیعی و دست درازی برخی گروه های افراطی و حلقات مافیایی سبب شد که آسیب های جدی برسرمایه معنوی وفرهنگی افغانستان وارد شود.
این گنجینه های گران قیمت بعضاٌ یا شکسته و نابود و یا قاچاق شدند و بناهای پرشکوه ما یا تخریب گردیدند و یا از هرنوع مراقبت و حفاظت جدی مرحوم ماندند.
حکومت وحدت ملی با درک عمیق از ارزش های فرهنگی افتخارات گذشتۀ کشور مصمم است که درحفظ و نگهداشت آثارباستانی و باز گرداندن آثار تاریخی و هنری به کشور به صورت جدی اقدام کند و دراین راستا از مسوولان محترم وزارت اطلاعات وفرهنگ جداً می خواهیم که گزارش جامع از وضعیت عمومی آثار و ابدات تاریخی کشور تهیه و دردسترس رهبری حکومت وحدت ملی قرار دهند و طرح جامع خود را برای حفاظت از میراث های فرهنگی کشور نیز تدوین نمایند . حفاظت از این میراث های فرهنگی تنها به خاطر نشان دادن گذشته تاریخی ما نیست بلکه نگهداشت درست این آثار تاریخی و فرهنگی می تواند در رشد و شگوفایی صنعت توریزم و توسعه اقتصادی کشور نیز مفید و موثر واقع شود.
یک باردیگر از مسوولان محترم وزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطر تدویر این کنفرانس مهم تشکر می کنم و امیدوارم که نتیجه بحث ها وگفتگوها دراین کنفرانس بتواند درروشن ساختن میکانیزم و مسیر درست حفاظت از سرمایه های معنوی ملت افغانستان کمک کند.

 مزارشریف/ باختر/ 22/ حوت
رییس کمیته مصئونیت خبرنگاران درزون شمال کشور میگوید: بیش از یکصدو شصت و پنج خبرنگار زن دراین حوزه فعالیت دارند .
بشیر انصاری رییس ساحوی شمال کمیته مصئونیت خبرنگاران افغانستان که دریک همایشی صحبت میکرد، گفت: به مناسبت گرامیداشت از روز جهانی زن حدود هفتاد نفر از جمله یکصدو پنج خبرنگار زن که درولایات شمال کشور مصروف کارهای رسانه هستند، مورد تقدیر قرارگرفتند.
به گفته موصوف، این خبرنگاران زن از ولایات فاریاب ، بلخ ، سمنگان ، جوزجان وسرپل میباشند و درشرایط بسیار مشکل کار میکنند تا صدای مردم به خصوص زنان را انعکاس دهند و از اینرو قابل تقدیر میباشند.
وی علاوه کرد که حضور خبرنگاران زن درچند سال گذشته به دلایل مختلف کمرنگ شده وتاکید می کند که برخی از آنان ازفعالیت های رسانه یی و خبرنگاری دست کشیده اند.
انصاری می افزاید : در اکثریت مواقع کارمندان و خبرنگاران رسانه ها که زنان میباشند بدون درنظر گرفتن قرار داد کاری از طرف مسوولان که با تاسف زن اند از کار اخراج میگردند که این خود خشونت زن در برابر زن را میرساند.
همچنان شماری از خبرنگاران زن طی همایشی از مشکلات شان یاد آوری کرده تاکید میکنند که با هر گونه مشکلات و چالش ها مبارزه نموده و نمی گذارند که صدای زنان دررسانه ها خاموش شود.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL