29 اسد 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کشته شدن 115 هراس افگن در نقاط مختلف کشور

کشته شدن 115 هراس افگن در نقاط مختلف کشور

کابل باختر 29 اسد وزارت دفاع ملی از کشته شدن 115تن...

اطلاعیه اکادمی علوم

اطلاعیه اکادمی علوم

کابل باختر23 اسد سمینارعلمی و تحقیقی زیرعنوان اطفال آسیب...

یک رسانه امریکایی : دستان پنهان در قاچاق مواد مخدر از افغانستان به امریکا دخیل است

کابل باختر 29 اسد افزایش تولید هیروئین افغانستان هزینه جنگ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر23 اسد
430 تن به خاطرشمول دربست پنجم مدیریت اجرائیه ریاست منابع بشری وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز به رقابت پرداختند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: امتحان رقابتی به خاطرشمول دربست پنجم مدیریت اجرائیه ریاست منابع بشری وزارت اطلاعات وفرهنگ ، درتالارمرکزبین المللی مطبوعات این  وزارت برگزارشد.
محمد عیسی خاطرزی آمرارتقای ظرفیت و انکشاف اداره ریاست منابع بشری این وزارت خاطرنشان ساخت که دراین بست 470  تن جوان به شمول دخترو پسرثبت نام کرده بودند که ازآن جمله 430 تن آنان واجد شرایط این بست شناخته شده و شامل امتحان شدند.
وی افزود که درجه تحصیلی هشتاد درصد داوطلبان امتحان شمول دراین بست ، لیسانس میباشد. 
خاطرزی گفت که شاید این امتحان درسطح کشور بی سابقه بوده باشد چون  430 تن جوان به خاطرشمول دریک بست ، به رقابت پرداختند.
وی دلیل اشتراک این شمارداوطلبان را دریک بست  پنجم ، علاقمندی جوانان به این ارگان و یا هم بیکاری و مجبوریت جوانان دانست .
این درحالی است که محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان درمراسم تجلیل ازروز جهانی جوانان،  وعده سپرد که در طرح بودجه آینده مواردی را در نظر میگیرد که تاثیرات مستقیم بر بهبود زنده گی جوانان داشته باشد.
همچنان رییس جمهور به مشکل بیکاری در بین جوانان اشاره کرده وگفت  که به زودی پنج هزار پست دولتی در بخش خدمات ملکی اعلام خواهد شد. احمدضیا احمدی

کابل باختر23 اسد
جلسه کمیته ایجاد انجمن ملی ادبیات کودک افغانستان امروز دروزارت اطلاعات وفرهنگ برگزار شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: این جلسه به حضورداشت داکترطارق رشاد و لیلا سامانی مشاوران وزارت اطلاعات وفرهنگ ونماینده گان نهاد های ذیربط ، برگزارشد. 
دراین جلسه دلاور نذیرزوی مشاورامورتقنین و پالیسی وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به طرح مقررۀ انکشاف ادبیات کودک   که ازسوی وی تهیه شده بود ، معلومات تصویری ارائه کرد .
او گفت که طرح این مقرره در پنج فصل و 25 ماده به خاطر بهبود وانکشاف ادبیات کودک افغانستان وضع گردیده است .
نذیرزوی خاطرنشان ساخت که اهداف این مقرره شامل : تنظیم امورمربوط به فعالیت های عرصۀ انکشاف ادبیات کودک کشور، حمایت ازحقوق ادبی و هنری کودکان ، فراهم آوری زمینه تاسیس وفعالیت انجمن ملی ادبیات کودک افغانستان، ترویج و توسعۀ نشرات وسایرآثارچاپی درمورد ادبیات کودک ، فراهم کردن زمینه های مناسب تولید ادبیات برای کودکان توسط گفتار، نوشتار، رسم ، تصویر ، ضبط روی نوار ، تمثیل ، حرکت وسایرپدیده های علمی ، ادبی ، هنری وفرهنگی وهمچنان حمایت و زمینه سازی رشدسالم و تنویراذهان کودکان ازطریق ایجاد آثارمفید در عرصۀ ادبیات کودک ، میباشد.
همینگونه دراین جلسه اشتراک کنندگان دررابطه به طرح مقررۀ انکشاف ادبیات کودک ، نظریات و پیشنهاد های شان را ارائه کردند.
همچنان درجلسه تاکید شد که این طرح ازطریق نشریه ها نیز باید به چاپ برسد تا صاحب  نظران ، نظریات و پیشنهادات شان را درآن زمینه ارائه کنند. احمد ضیا احمدی

کابل باختر 22 اسد
مقدار سنگ های گران‌قیمت مربوط وزارت معادن و پترولیم که پس از جنگ های گذشته در کشور که در یکی از اتاق های ارگ نگهداری می شد، توسط هیئتی متشکل از انجنیران وزارت معادن و پترولیم و ریاست های حفظ و مراقبت، تدارکات و خدمات ریاست دفتر  ریاست جمهوری، شناسایی و دوباره حفظ گردید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، سنگ های متذکره اخیراً در هنگام بررسی یکی از اتاق های مربوط به دروازۀ ارگ بدست آمد. این سنگ ها در سال ۱۳۷۱ در اثر اصابت راکت به محل نگهداری آن در وزارت معادن و پترولیم به هدف جلوگیری از دستبرد، به ارگ انتقال گردیده بود.
انجنیر محمد نبی مطهری و انجنیر مرزا، دو تن از منسوبین ریاست سروی جیولوجی و معدن که در ترکیب هیئت متذکره شامل بودند، در رابطه به این سنگ های گران قیمت معلومات دادند.
آنان گفتند که مقدار و کیفیت سنگ‌های مذکور به صورت دقیق معلوم نیست، اما دارای نوعیت مختلف از جمله لاجورد، گرانیت، عقیق، آمتیست، بریل، میکرولیت، تورمالین تخنیکی، بیروج میده دانه و سایر نوعیت ها می باشند.
به گفته آنان این سنگ ها در زمان حکومت های قبلی هنگام قاچاق به بیرون از کشور ضبط شده اند و اسناد جریان ضبط آن نیز موجود می باشد. ختم/احمدی

کابل باختر 22 اسد
داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان امروزدر گردهمایی استراتیژی ملی دسترسی به اطلاعات گفت که مردم مالک اصلی اطلاعات است و حکومت مسوولیت حفظ آن را دارد نه کتمان‌اش.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست اجرائیه به آژانس باختر، در این گردهمایی که رییس اجراییه کشور سخن می‌زد گفت که نباید دسترسی به اطلاعات براساس سلسله‌ مراتب بروکراتیک و پیچیدهٔ تنظیم شود. این روند باید آسان و ساده باشد.
داکتر عبدالله عبدالله تصریح کرد: در کشوری‌که فساد اداری بیداد می‌کند، دسترسی به اطلاعات یک ضرورت جدی و عمومی است. مردم باید این موضوع را بخشی از نیازمندی روزانه و حقوق حقهٔ شان بدانند.
رییس اجراییه کشور اظهار داشت که روش گذشته برای محدودیت اطلاعات با ضرورت جامعه و شرایط امروز همخوانی ندارد. برای دسترسی آسان به اطلاعات باید ذهنیت شهروندان و رفتار و روش مسوولان دولتی تغییر کنند.
از سوی دیگر سید اکرام افضلی رییس کمیسیون نظارت بر قانون دسترسی به اطلاعات گفت که این کمیسیون نسبت به قانون دسترسی به اطلاعات رویکرد استراتیژیک دارد و به این ملحوظ استراتیژی ملی دسترسی به اطلاعات را تدوین کرده است.
افضلی از حمایت قاطع رییس اجراییه کشور در امر دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات قدردانی کرد و گفت: این کمیسیون بازهم انتظار دارد که مثل گذشته در زمینه تطبیق این استراتیژی نیز همکاری داشته باشید.
داکتر عبدالله عبدالله ضمن اعلان حمایت از استراتیژی جدید این کمیسیون گفت: زمانی‌که مسوولان دولتی مانع دسترسی به اطلاعات شود، اعتبار مردم صدمه می‌بیند. آنان وظیفه دارند که اطلاعات دسته‌بندی شده و لازم را در اختیار شهروندان افغانستان قرار دهند.
داکتر عبدالله عبدالله خاطر نشان ساخت که مردم باید باور کنند که نسبت به این موضوع به‌شکل ساختاری و اساسی پرداخته می‌شود نه سمبولیک.
رییس اجراییه کشور علاوه کرد که زمینه دسترسی به اطلاعات در مرکز نسبت به ولایات بهتر است؛ اما در بیشتر از ولایات هنوزهم اهمیت و ضرورت دسترسی به اطلاعات درک نشده و نیازمند کار بیشتر است.
رییس اجراییه کشور تاکید کرد که دسترسی به اطلاعات حق قانونی شهروندان افغانستان است، در این ارتباط برخورد آمرانهٔ مسوولان دولتی با مردم برای رهبری حکومت قابل پذیرش نیست.
دکتور عبدالله عبدالله به مسوولان کمیسیون نظارت بر قانون دسترسی به اطلاعات و رسانه‌ها وعده سپرد که در زمینه تطبیق این استراتیژی و حق دسترسی به اطلاعات، با آنان همکاری جدی و قاطع می‌کند. نجیب بهزاد

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL