23 اسد 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

یک تعداد جنگ افزار در ننگرهار به دست آمد

یک تعداد جنگ افزار در ننگرهار به دست آمد

جلال آباد 23 اسد باختر یک تعداد جنگ افزار امروز در...

انفجار ماین مقناطیسی سه نفر را زخمی ساخت

انفجار ماین مقناطیسی سه نفر را زخمی ساخت

کابل باختر/ 23/ اسد دراثر انفجار ماین مقناطیسی درمقابل لیسه مسلکی...

داکتر کمال سادات : جوانان هدفمند درامر تامین صلح مبارزه کنند

داکتر کمال سادات : جوانان هدفمند درامر تامین صلح مبارزه کنند

کابل باختر/ 23/ اسد معینیت امور جوانان درهمکاری با معاونیت فرهنگی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر 16 اسد
وزارت امور زنان به منظور هماهنگی و انعکاس فعالیت های این وزارت از طریق رسانه ها امروز جلسه را با اهل رسانه برگزار کرد .
هدف از برگزاری این جلسه اخبار و رویدادهای  تشکیل میدهد که به سرنوشت زنان رابطه مستقیم دارد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ،در این جلسه  فاروق ثواب مشاور فرهنگی وزارت امور زنان دراین جلسه از خبرنگاران اهل رسانه خواست تا به حیث حامی زنان درکناروزارت امورزنان قرار گیرند.
وی در مورد رهنمود انکشاف ارتباطات (تفاهم و هماهنگی ) میان وزارت امور زنان و رسانه ها صحبت کرد و از اهل رسانه خواست تا در قسمت غنامندی این رهنمود وزارت امور زنان در کمک نمایند .
شکیلا نظری رییس ارتباطات عامه وزارت امور زنان  نیز در مورد صحبت کردو گفت که ارقا م خشونت ازمنبع اعلام نمیشود،  این موضوع مشکلات ایجاد کرده و میکند.
او برتامین ارتباط بین وزارت زنان و نهاد ها رسانه یی تاکید کردو گفت که ضعف  در همکاری ادارات با رسانه و ، نهاد های که در راس آن زنان قرار دارد نیز باید مطمح نظرباشد. 
رویا دادرس سخنگوی وزارت امور زنان سخنرانی دیگر این جلسه  نیز پیرامون هماهنگی میان وزارت امور زنان و رسانه ها تاکید کرد. نیلوفر دانش

کابل باختر 15 اسد
خلیل مینوی رئیس خبرگزاری باختر امروز با سید سعید حسینی رئیس نماینده گی ایرنا درافغاستان پیرامون توسعه همکاری ها میان دونهاد خبررسانی دیدارکرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، درین دیدار درمورد همکاری دوجانبه امضای تفاهم نامه همکاری ، آموزش خبرنگاران باختر ، نقش رسانه ها درچرخش آزاد اطلاعات چهل و سومین نشست مسولان خبرگزاری های دولتی جهان درتهران و نقش آن سازمان درایجاد هماهنگی و همکاری بیشترمیان خبرگزاری های دولتی کشورهای مختلف بحث و تبادل نظرکردند .
درپایان این دیدار رئیس نماینده گی ایرنا درافغانستان ، همکاری آن نهاد را باخبرگزاری باخترابراز داشت. نالان

کابل باختر/ 15/ اسد
شماری از جوانان امروز درنشستی حمایت و پشتیبانی شان را از راهکارهای رییس جمهور به خصوص درپیوند به صلح با مخالفان اعلام کردند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، دراین نشست ابتداً انجنیر شیراحمد فیضی رییس شورای متحد جوانان پکتیکا صحبت کرد و براتحاد و همبستگی جوانان سراسر کشور تاکید کرد.
سپس داکتر کمال سادات معین امور جوانان صحبت کرد و گفت که یکی ازعوامل جنگ چندین دهه درافغانستان، نبود پالیسی درست درجنگ و صلح بود و افراد زورمند نیز انگیزه ساز جنگ ها درکشور میباشد.
او گفت که اکنون رییس کشور هم درعرصه جنگ و هم درعرصه صلح و در کنار گذاری زورمندان وغاصبان با تدبیر عمل میکند و جوانان باید با اتحاد از رییس جمهور حمایت کنند.
همچنان دراین نشست محمد کبیر ضمیر و اخترزمان به نمایندگی از دیگران صحبت کردند و از جوانان خواستند که با اتحاد و اتفاق درکنار رییس جمهور کشور به خاطر فردای آرام وفاقد جنگ وفساد قرارگیرند.
ختم/ فهیم .

غزنی 15 اسد باختر
قومندان پولیس غزنی بر حفاظت ساحات و اماکن تاریخی آن ولایت متعهد شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، سمونوال فرید احمد مشعل قومندان امنیه غزنی در دیدار با بشیر محمدی، رییس اطلاعات و فرهنگ آن ولایت بر محافظت جدی ساحات و اماکن تاریخی و جلوگیری از غصب زمین آن ساحات تأکید کرد.
قومندان امنیه غزنی از کارکردهای ریاست اطلاعات و فرهنگ در راستای رشد و تقویت فرهنگ افغانی، زمینه سازی برای رشد فرهنگ مطالعه و ایجاد کتابخانه ها در مرکز و ولسوالی های آن ولایت تمجید کرد.
مشعل همچنان از کتابخانه البیرونی و مرکز آموزشی لنکن در شهر غزنی نیز دیدن کرد.
بشیر محمدی رییس اطلاعات و فرهنگ غزنی با قدردانی از همکاری های قومندانی امنیه غزنی در راستای حفاظت از میراث های فرهنگی و ساحات تاریخی تقدیر نمود و بر جلوگیری از غصب ساحات تاریخی تاکید کرد.
احمد نعیم دوستی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL