03 دلو 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رئیس اجرائیه کشور با سفیر آلمان درکابل دیدار کرد

رئیس اجرائیه کشور با سفیر آلمان درکابل دیدار کرد

کابل باختر 3 دلو داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور، امروز ...

رسانه ها بدون صدای بانوان خواهد ماند

رسانه ها بدون صدای بانوان خواهد ماند

ایبک باختر 3 دلو مسوولان انجمن خبرنگاران شمال افغانستان از کاهش...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر 25 جدی
پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ  جایزه کیت ویب را که از طرف نهادی در فرانسه به طلوع نیوز داده شده ، دست آورد برای اهل رسانه افغانستان  دانست .
او که دراین باره با خبرنگار آژانس باختر صحبت می کرد افزود که رشد آزادی بیان تضمین دموکراسی نوپا درکشور است ، بدون گمان  رسانه های افغانستان در روشنایی قوانین نافذ درکشور به خاطر نیل به این مامول بذل مساعی کرده اند ونتیجه آن شد که طلوع نیوز درکار زار اطلاع رسانی از جنگ و بحران این جایزه را نصیب گردد.
اطلاع رسانی از جبهه های جنگ در کندز وهلمند وجان باختن  چند کار منداین شبکه درحمله هراس افگنی ، پرده از اغماض برداشت و واضح ساخت که اهل رسانه درافغانستان با چه  دشواری های ناشی از جنگ دست وگریبان اند ودر اطلاع رسانی موثق لحظه ای درنگ نمی کنند .
معین امور نشرات افزود، تعویض این جایزه به طلوع نیوز اسباب مباهات برای اهل رسانه افغانستان می باشد ، آرزومندم رسانه های افغانستان جوایز بی شمار از این دست را نصیب گردند.
نهادی در فرانسه هر سال این جایزه را به رسانه های می دهد که در کشور های بحران زده مصروف اطلاع رسانی می باشند .

کابل باختر/ 23/ جدی
رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ به خانواده های قربانیان رویداد های روز سه شنبه بخصوص اهل رسانه ها ابراز همدردی میکند.
دراین رویداد های دهشت افگنی که ده ها تن از هموطنان ما به شهادت رسیدند و ده ها تن دیگر زخم برداشتند، نورالله خبرنگار تلویزیون ولسی جرگه و فریده کارمند آن تلویزیون نیز در رویدادهای جاده دارالامان به شهادت رسیدند و طاهر پیمان خبرنگار هفته نامه خرد زخم برداشت .
رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ در اندوه خانواده های همه شهدای رویداد های دهشت افگنی کابل ، هلمند و قندهار به خصوص خانواده های دو شهید تلویزیون ولسی جرگه خود را شریک میدانند و اعمال این دهشت افگنان را که سبب شهادت و زخمی شدن شمار زیادی از هموطنان ما شد، نکوهش می کند.
رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ از بارگاه ایزد متعال برای شهدا بهشت برین و به بازماندگان شان صبر و اجر جزیل و همچنان به طاهر پیمان و همه زخمی های رویدادهای یادشده شفای کامل استدعا میکند.

کابل باختر/ 22/ جدی
به منظور بلند بردن سطح آگاهی مردم درمورد خطرات، چالش ها و نگرانی های حمایوی پیرامون قاچاق انسان درافغانستان امروز گردهمایی درتالار بین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ به ابتکارموسسه انکشاف سریع راه اندازی شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر احمدشعیب ناصری مسوول برنامه های موسسه امداد انکشاف سریع هدف از راه اندازی این برنامه را افزایش آگاهی عامه درمورد مبارزه علیه قاچاق انسان درافغانستان و بلند بردن ظرفیت مردم دراین مورد عنوان نمود و گفت: قاچاق انسان یک پدیده منفور بوده که از انسان ها قربانی میگیرد و  قاچاق انسان تنها در افغانستان نه بلکه درسطح جهان یک معضل است که باعث نگرانی مردم شده است.
پدیده شوم قاچاق انسان که به اهداف مختلف صورت می گیرد اکثراً ازبین کودکان ، جوانان ، زنان ومردان قربانی میگیرد.
داکتر کمال سادات معین امور جوانان و سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ در صحبتی گفت: قاچاق انسان جرم علیه کرامت انسانی است بناءً همه باهم علیه آن مبارزه کنیم ،  تا باشد این مشکل را نه تنها درسطح  مرکز بلکه در قراء وقصبات که قاچاق انسان درآن جا ها زیاد تر مروج است کاهش یابد.
به گفته سادات هرنهادکه دراین راستا کار میکنند وزارت اطلاعات وفرهنگ با آنان همکار است .
عبدالولی هدایت نماینده وزارت عدلیه یکی از سخنرانان دیگر این محفل گفت: اگر همچو برنامه ها بخاطر آگاهی مردم از هر طریق ونهادی که صورت گیرد، حمایت نموده و گفت اگرمردم آگاهی پیدا کنند خود را هیچگاه بدست قاچاقبران انسان نمی سپارند.
به گفته مسوول برنامه قراراست در بیست ولایت چنین نشست های به منظور آگاهی مردم راه اندازی نمائیم.
دراین محفل نمایندگان وزارت های حج و اوقاف و امورداخله پیرامون پیامدهای ناگوار قاچاق انسان وبهره برداری غیر قانونی وغیر انسانی آن صحبت نمودند.
بایدگفت که موسسه امداد و انکشاف سریع درسال 2011 تاکنون در کشور درعرصه های متعدد انکشافی و امدادی فعالیت می نماید.

فیض آباد/ 22/ جدی
سفرسیاحان خارجی به پامیر بدخشان نسبت به سال 1394 امسال افزایش یافته است.
سید اکرام صدیق لعل زاد آمرتوریزم ریاست اطلاعات وفرهنگ به خبرنگار آژانس باختر گفت ، درسال 1394 یکصدو ده سیاح از مسیر تاجکستان و بندر اشکاشم وارد پامیر گردیده که این رقم درشش ماه سال جاری به یکصدو بیست تن افزایش یافته است .
منبع افزود ، در مسیر اشکاشم الی واخان که به پامیر منتهی میگردد ده الی پانزده شرکت ترانسپورتی بمنظور انتقال سیاحان و جهانگردان ایجاد شده که ازانتقال یک سیاح خارجی الی واخان از اوایل سال 1395 چهارصد و پنجاه دالر امریکایی اخذ مینمودند .
این موضوع درجلسه ای با ولسوال های اشکاشم و واخان درمیان گذاشته شد و قیمت کرایه را ازچهارصد وپنجاه دالر به سیصد و پنجاه دالر کاهش یافت ونیز در مسیر راه اشکاشم الی سرحد پامیر به همکاری مردم محل و دفتر آغاخان درحدود بیست و چهار هوتل سیاحتی ایجاد گردیده که دارای سهولت های برق ، حمام و غذا میباشد .
مسئول هوتل بروغیل که دردهانه پامیر موقعیت دارد میگوید :ما روزانه از هرسیاح خارجی بیست وپنج الی سی دالر اخذ می نمائیم مشکل اساسی سرراه اشکاشم ولسوالی نا امن وردوج میباشد.
لعل زاد افزود فعلاً سیاحین خارجی ازمسیر دوشنبه مرکز تاجکستان فاصله چهارروزه را طی کرده تا به بندراشکاشم میرسند و بعداز طریق اشکاشم به پامیر می آیندکه این امر باعث شده سیاحان کمتر به این جا بیایند درحالیکه از فیض آباد الی اشکاشم یک روزه را ه فاصله دارد اگر ولسوالی وردوج از وجود طالبان تصفیه گردد و راه بروی ترافیک باز گردد این مشکل رفع گردیده ممکن است تعداد سیاحان افزایش قابل ملاحظه به وجود آید و ازاین مدرک عاید بزرگ بدولت برسد.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL