05 سرطان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رئیس‌جمهورغنی خطاب به کودکان ایتام: عید به شما تعلق دارد و عید تان مبارک باد

رئیس‌جمهورغنی خطاب به کودکان ایتام: عید به شما تعلق دارد و عید تان مبارک باد

کابل باختر 4 سرطان محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان و بانوی...

تيم ملي كركت كشور دست آورد ديگر را  ثبت كارنامه كرد

تيم ملي كركت كشور دست آورد ديگر را ثبت كارنامه كرد

كابل باختر 4 سرطان عضويت دايمي شوراي جهاني كركت ،...

بازار گران فروشان پايان يافت

بازار گران فروشان پايان يافت

كابل باختر 4 سرطان با حلول عيد، بازار گران فروشان ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

وزارت اطلاعات و فرهنگ نمايشگاه سراسري آثار نقاشان و خوشنويسان كشور را چندي پيش در باغ بابر برگزار كردكه درآن آثار هنرمندان ولايات واقوام مختلف كشور از جمله هنرمندان جوان هزاره خوش درخشيده و مورد تحسين قرارگرفتند.

چندي پس از برگزاري نمايشگاه سراسري نمايشگاه  دگر ازسوي گويته انستيتوت و دايكونته به همكاري وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد كه آثار اين نمايشگاه نيز مورد توجه و استقبال علاقمندان هنر قرارگرفت.

ازجمله اين آثار دو- سه اثر برخلاف روحيه و حكم ماده چهل و پنجم قانون رسانه هاي همه گاني درمغايرت با عواطف مردم ما تشخيص داده شد و از نمايش بازماند. وزير اطلاعات و فرهنگ بدون آنكه موضوع را رسمي بسازد دو جوان صاحب اثررا به صورت جدي توصيه كرد تا از نمايش آثاري كه احساسات مردم را تخريش ميكند ، خود داري كنند.

 اين دوجوان كه برحسب تصادم هزاره بودند ، دريكي ازسايت ها موضوع قومي و نژادي را جلوه دادند و هرچه به زبان آنها آمده ، نوشتند.

سوابق و شخصيت شناخته شده وزير اطلاعات و فرهنگ كه متعلق به يكي از خانواده هاي معروف سادات افغانستان است و هميشه صميمانه ترين روابط را با قوم نجيب هزاره داشته چنين اتهام خنده آور است .

 ظاهراً اين دو جوان مي خواستند هنگامه بزرگي ايجادكنندو يا ازاين طريق به يكي از كشورهاي غربي راه يابند ولي جلواين دسيسه گرفته شد.

درباره اعمال خشونت ازجانب مسوولان نگارستان و مسوولان امنيت ، كه ادعا شده است وزير اطلاعات و فرهنگ به رياست تفتيش داخلي هدايت داده است تا بازجويي كامل انجام گردد.

غزنی 5 سرطان باختر

مقامات وزارت اطلاعات وفرهنگ ازادامهء تلاش های این وزارت برای ترمیم آبده های تاریخی غزنی تا قبل ازسال 2013  سخن می گویند.

 انتظارمی رود که این آبده ها برای تجلیل ازسال 2013 که شهرتاریخی وکهن غزنه ازسوی سازمان ایسسکو به عنوان پایتخت تمدن اسلام مسمی می شود ، ترمیم شود.

به گفته ی مقامات وزارت اطلاعات وفرهنگ آنان درنظردارند تا سی ودو آبدهء تاریخی غزنه را تاسال 2013 ترمیم کنند.

عبدالاحد عباسی رییس حفط وترمیم آبده های تاریخی وزارت اطلاعات وفرهنگ به آژانس باخترگفت که متخصصان ترمیم آثاراین اداره تاکنون توانسته اند ده آبدهء تاریخی درشهرغزنی را ترمیم کنند.

اوگفت که کارروی ترمیم دیگرآبده ها آغازشده وادامه دارد.

عباسی می گوید که برای حفظ اصالت تاریخی ومعماری  آبده های تاریخی غزنه  آنان درکارترمیم این آثارازموادی استفاده می کنند که درگذشته درساخت آن به کاررفته شده بود.

 

 

مقبره های سید جلال  ، خواجه ملکیاروسلطان محمود غزنوی، مسجد باباعلی ، زیارت بهلول ازجمله ی سی ودو آبده ای است که ترمیم وبرای سال 2013 آماده می شود.

ازسویی هم  مقامات وزارت اطلاعات وفرهنگ می گویند که علاوه ازترمیم آبده های تاریخی ، مصروف آماده سازی این شهربرای میزبانی ازمهمانان خارجی اند.

شهرتاریخی غزنی با داشتن تاریخ کهن وپربارهمواره شاهد تمدن های بزرگ بوده است ؛ تمدن هایی که هنوزبقایایی از ساختمان ها وآبده هایش دال به این مدعاست.

سازمان اسلامی ، آموزشی ، علمی وفرهنگی کشورهای اسلامی که پنجاه وهفت کشوراسلامی جهان عضوآن است ، شهرغزنه را با داشتن تاریخ پربارش در پهلوي سه شهر يگر جهان اسلام برای سال 2013 به عنوان پایتخت تمدن جهان اسلام مسمی کرد.

دراین سال شهرغزنهء افغانستان میزبان کنفرانس وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی خواهد بود. گفته می شود که درپهلوی برگزاری این کنفرانس بزرگ ، هزاران جهانگرد هم ازگوشه وکناردنیا ازاین شهرکهن وآبده های تاریخی آن دیدن خواهند کرد.

کابل باختر 4 سرطان

دکتورسید مخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ درمحفل اعلام موجودیت نهاد جامعه مدنی جوانان افغانستان گفت كه جوانان نسل بالنده وميوهء دل ملت ما ميباشند.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر، این محفل به اشتراک برخی ازمسوولین وزارت اطلاعات وفرهنگ و مقامات دولتی ، شماری از وکلای پارلمان ، تعدادي ازاعضای خانوادهء اعليحضرت فقيد بابای ملت وجمع بزرگي ازجوانان برگزار گردیده بود.

درآغازاین محفل تیمورشاه اسحق زی معین امورجوانان وزارت اطلاعات فرهنگ حاضران را خير مقدم  گفت ، این نهاد كه امروز درکابل اعلام موجودیت نمود،د فاع ازصلح ، دموکراسی ، آزادی بیان ، حقوق  زنان ،مبارزه علیه فساد وهمچنان حمایت ازسهمگیری ونقش جوانان درعرصه های مختلف را بر عهده خواهد داشت .

دراین محفل دکتورسید مخدوم رهین وزارت اطلاعات وفرهنگ پيرامون نقش ارزنده جوانان درکشورصحبت نموده گفت : شما اکثریت ملت را تشکیل می دهید ورسالت بزرگ ساختن فردای کشوررا بر دوش دارید .

دکتوررهین اضافه کرد که خدمت درراه وحدت ملی وخنثی ساختن هرگونه توطئهء ضد ملی ، به خصوص بادست های ناپاکی که ممکن است درتخریب بنیان وحدت ملی ما دست به کارشده باشند ویا شوند، ازرسالت های مهم شما جوانان است .

وزیراطلاعات وفرهنگ افزود که براي شما جوانان  جاي افتخاراست که امروز خود آگاهی تان شما را ازنیروی سرنوشت سازتان آگاه ساخته است وبا این خود آگاهی جامعه مدنی جوانان را به صورت خود جوش تاسیس کردید .

دکتوررهین گفت : شما جوانان میتوانید که بنیان هرگونه تغییررا درراه بهتر سازي جامعه بگذارید ، میتوانید سپاهیان دموکراسی و حقوق انسان باشيد و موثرترین پیکاررا برضد مواد مخدروتمام زشتی ها انجام دهید.

دكتور رهين همچنان همکاری وحمایت وزارت اطلاعات وفرهنگ را با این نهاد ابراز نمود .

دراین محفل، فرخنده زهرا نادری وهیله ارشاد نماینده گان مردم درپارلمان وشماری دیگرازسخنرانان دررابطه به نقش وسهمگیری جوانان درعرصه های مختلف کشور صحبت نموده گفتند که نزدیک به هفتاد فیصد نفوس کشوررا جوانان تشکیل میدهند وافغانستان دیگر به انقلاب فزیکی نه بلکه به انقلاب فکری نیازمند است وجوانان میتوانند که با ارتقای دانش وسهمگیری فعال درسایرعرصه های کشورنقش موثروسازنده را داشته باشند.

همچنان درجریان این محفل فلم مستند به نام آیینهء دموکراسی ، که بازگوکنندهء دههء دموکراسی درافغانستان باشد وتوسط موسی رادمنش ساخته شده است به نمایش گذاشته شد.

کابل 4 سرطان باختر

نمایشگاه   بین المللی هنرمعاصردرآلمان با حضورپررنگ هنرمندان افغان برگزارشد.

  " داکومنتا " یا نمایشگاه بین المللی هنر معاصردر گستره ء نمایش آثار، معرفی هنرمندان وایجاد ارتباط میان آنها با حضورداشت هنرمندان کشورهای جهان هرپنج سال یک باردرشهرکاسل آلمان برگزارمی شود.

درسیزدهمین دوراین نمایشگاه که درحال برگزاری است ، افغانستان با اشتراک پانزده هنرمند جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.

امان مجددی ، خادم علی ، قاسم فوشنجی ، مسعود کمندی ، زینب حیدری ،  محسن تاشه ، مریم غنی وراهی عمرزاد از جمله هنرمندان افغاني مي باشند كه با آثار هنري خود در اين نمايشگاه اشتراك كرده اند.

این هنرمندان با آثارمختلف ازجمله میناتوری ، ویدیو آرت ، مجموعهء عکس ونقاشی های دیواری وفلم توجه سایرهنرمندان جهان ودیگر اشتراک  کننده ها را به خود جلب کرده اند.

 دراین نمایشگاه برای آثارهنرمندان افغان ساختمان جداگانه يی اختصاص داده شده است.

 ازسوی دیگرمحسن تاشه وزینب حیدری دوهنرمند اشتراک کننده ی افغان دراین نمایشگاه ازسوی برگزارکننده های آن ، به عنوان جوان ترین هنرمند ازمیان دوصد هنرمند برگزیده شدند.

نمایشگاه بین المللی هنرمعاصربا اشتراک صدها هنرمند ازچهارگوشهء جهان  صد روز درمعرض دید علاقه مندان وهنرمندان قرارداشته باشد.

به گزارش آژانس باختر، درمراسم گشایش این نمایشگاه برخی ازمسوولان سفارت افغانستان درآلمان نیزحضورداشتند.