27 دلو 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

هفت طالب مسلح در فاریاب به صلح پیوستند

میمنه 26 دلو باختر هفت طالب مسلح امروز با جنگ افزار...

محمد اشرف غنی رییس جمهور، وزیر دفاع ترکیه را به حضور پذیرفت

کابل باختر26 دلو محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در...

استاد دانش: حکومت های امارتی، عبوری و موقت بازگشت به نقطه صفر است

کابل باختر 26 دلو استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر 10دلو
آمریت جندر وزارت اطلاعات وفرهنگ  امروزکارگاه آموزشی تساوی جنسیت یا "جندر"  را برای کارمندان آن وزارت دایر کرد .
به گزارش خبرنگارآژانس باختر، این کارگاه که به حمایت پروژه ارتقا ظرفیت (پروموت)اداره انکشافی ایالات متحده امریکا در آمریت نگارستان ملی دایر  شد درشروع کارگاه،  محبوبه سعادت آمرجندر وزارت اطلاعات وفرهنگ روی عوامل باز دارنده در مسیر رشد زنان صحبت کرد و گفت :"  نبود پالیسی ها ومقرره ها  ،مسایل فرهنگی وعدم موجودیت زیر بناهای کافی را عامل عمده  محدود شدن کار زنان در حکومت می باشد."
وی  افزود که درک اجتماعی وفرهنگی در برابر زنان وراه یابی آنان  به پست های بلند دولتی محدود شده  است .
علی احمد شیرزی ومحمد رفیع یوسفزی نماینده دفتر ارتقا ظرفیت در رابطه به ارزش آگاهی جندروموانع فرا راه کار زنان در حکومت  به اشتراک کننده ها معلومات دادند وهدف کارگاه را آگاهی دهی در مورد جندر وموانع و مشکلات سد راه زنان در ادارات دولتی خواند.فرزانه

کابل باختر10 دلو
به ریاست فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز سیزدهمین جلسه گروه کاری دادخواهی و آگاهی عامه ، پیرامون امنیت غذایی و تغذیه ، برگزارشد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر،  دراین جلسه که به اشتراک روسا و نمایندگان نهاد های ذیربط برگزارشد، دررابطه به چگونگی دادخواهی و آگاهی عامه پیرامون ترویج اجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه ، بحث شد.
درجلسه ، پلان عمل شش ماهه  برای تحقق چارچوب دادخواهی و آگاهی عامه که قبلآ ترتیب شده است ، ارائه شد و روی آن نیز بحث صورت گرفت .
همچنان وزارت اطلاعات وفرهنگ تعهد کرد که ازطریق رسانه های دولتی ، با نشرمقاله ها ، تبصره ها و تحلیل های اختصاصی پیرامون اهمیت حیاتی سلامت غذایی ، درترویج هرچه بهتر این اجندا،  مشارکت داشته باشد .
اجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه ، از بیشتر از یک سال به این سو ازجانب حکومت افغانستان راه اندازی شده است و کمیته عالی رهبری این اجندا تحت نظرداکترعبدالله عبدالله رییس اجرائیه کشور می باشد .
درزیرمجموعه این اجندا ، کمیته اجرایی و سه گروه کاری فعال است که ازاین میان مدیریت گروه کاری دادخواهی و آگاهی عامه زیرنظرمعین امورنشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ ، گروه کاری تغذی تحت ریاست وزارت صحت عامه و گروه کاری مصونیت غذایی تحت ریاست وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری ، می باشد.
این اجندا درصدد تامین امنیت و سلامت غذایی درسطح کشور است که نیاز حیاتی برای مردم  افغانستان می باشد. احمدضیا احمدی

کابل باختر9 دلو
به حضورداشت حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز نشست مشورتی این وزارت با زنان خبرنگار ولایت کابل ، برگزارشد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، این نشست به حضورداشت فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ ، شماری از زنان خبرنگاراز رسانه های دولتی و خصوصی کابل،  برگزارشد.
دراین نشست سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت که این نشست به هدایت محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان برگزارشده است تا وضعیت و تمام مشکلات زنان خبرنگاربررسی و به ریاست  جمهور ارائه شود.
حسینه صافی افرود که ازطریق ریاست های اطلاعات وفرهنگ، به شمول کابل در تمام ولایت های  کشور چنین نشست ها برگزارشده  است و مشکلات و خواست های زنان خبرنگار بررسی و جمع آوری شده است . 
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان کرد که درشرایط کنونی همه زنان درابعاد مختلف با مشکلات روبه رو می باشند و به ویژه زنان خبرنگار .
وی اززنان خبرنگار خواست که مشکلات و راه های حل آن را مطرح کنند تا با رییس جمهور کشور شریک ساخته شود.
همینگونه دراین نشست اشتراک کنندگان درسه دسته تقسیم شدند و پس ازکار گروهی ، وضعیت زنان خبرنگار، خواست ها  ، مشکلات و راه های حل را بیان کردند.
آنان بیشتربه  مشکلات درزمینه نبود امنیت شغلی ، عدم تطبیق قوانین ، عدم رعایت مکلفیت ها ازسوی مالکان رسانه ها و نگاه تبعیض آمیز به خبرنگاران زن ،اشاره کردند و یک سلسله خواست های شان را نیز بیان کردند.
دراخیرفاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ کاراین نشست را جمع بندی کرد و گفت که تمام مشکلات و خواست های خبرنگاران زن  درنهایت به رییس جمهور کشور ازجانب این وزارت ارائه خواهد شد .
همچنان سانچارکی تاکید کرد که درجهت تطبیق قوانین و مقررات باید همه تلاش کنند و به کسی اجازه ندهند تا حقوق شان پامال شود. احمدضیا احمدی

کابل باختر/ 9/ دلو
پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز با هیئت رهبری اتحادیه سینما گران افغانستان و شماری از هنرمندان هنرسینما در کشور ملاقات کرد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر ، پوهاند باوری درآغاز این ملاقات گفت که وزارت اطلاعات وفرهنگ به عنوان نهاد پالیسی ساز درهنر کار میکند این وزارت توانایی انجام مساعدت های مالی درانجام فعالیت های هنری را ندارد.
باوری با  تاکید گفت که درشورای عالی هنر ، هفت کمیته وجود دارد که یک کمیته آن مربوط سینما گران می باشد .
به گفته وی می شود مشکلات هنرمندان بخش سینما ازطریق کمیته مربوط حل شود.
سپس تیمورشاه حکیمیار سلیم شاهین ، انجنیر عبداللطیف احمدی و ولی تلاش صحبت کردند و برخی از مشکلات هنر مندان این بخش را بیان کردند.
ختم/ علم .

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL