20 قوس 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

ديدار وزير امور خارجه  كشور با سفير جمهورى اسلامى ايران

ديدار وزير امور خارجه كشور با سفير جمهورى اسلامى ايران

کابل 19 قوس باختر صلاح الدين ربانى وزير امور خارجه...

رئیس جمهورغنی، کار بخش اول و دوم سرک قیصار- لامان را رسماً افتتاح کرد

رئیس جمهورغنی، کار بخش اول و دوم سرک قیصار- لامان را رسماً افتتاح کرد

کابل 19 قوس باختر محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان،...

رهبری حکومت در قبال مشارکت سیاسی زنان، اراده جدی دارد

رهبری حکومت در قبال مشارکت سیاسی زنان، اراده جدی دارد

کابل 19 قوس باختر حکومت وحدت ملی بر اساس تعهدات...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر 4 قوس
اولین جلسه کمیته اجرایی اشتغال زایی برای جوانان امروز به دلیل غیرحاضری شماری از اعضای این کمیته دایرنشد.
به گزارش آژانس اطلاعاتی باختر، کمیته اجرایی اشتغال زایی برای جوانان به هدف ایجاد فرصت های کاری برای جوانان هماهنگی میان نهاد ها دراین بخش کار میکند ، ایجاد گردیده است.
قراربود اولین جلسه این کمیته بریاست داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزارشود که به خاطرعدم حضورنماینده گان ادارات ذیربط این کمیته برگزارنشد. فهیم

کابل باختر/ 4/ قوس
فاضل سانچارکی معین امور نشرات امروز دردیدار با اعضای کمیسیون ارزیابی کتاب  های خارجی گفت که وزارت اطلاعات وفرهنگ از گردش آزاد اطلاعات حمایت میکند.
به  گزارش خبرنگار آژانس باختر ، درآغاز این دیدار خانم نجیبه مرام رییس نظارت برنشرات رسانه ها پیرامون کارکردها و چالش های که فراراه این کمیسیون قراردارد معلومات داد.
سپس اعضای کمیسیون نظریات شان را پیرامون تقویت توسعه وکارآمدی کمیسیون مطرح کردند.
فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ درصحبت مختصر گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ از گردش آزاد اطلاعات حمایت میکند وکار این کمیسیون قابل تمجید می باشد.
سانچارکی همچنان مطرح ساخت که کمیسیون مسلماً درراستای قانون ، کتاب های که از خارج درداخل کشور می گردد و یا درداخل و چاپ و نشر میشوند و به خارج فرستاده میشوند ارزیابی می نماید.
معین امور نشرات با تاکید گفت که وزارت اطلاعات وفرهنگ ازرشد فکری ، روند روبه رشد تولید که در حقیقت رشد فکری درقبال دارد حمایت کرده و می نمائید . ختم/ نالان

کابل باختراول قوس
به ریاست پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز پنجمین نشست کمیته ایجاد انجمن ملی ادبیات کودک برگزار شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین نشست  نخست دلاور نذیرزوی مشاور امورتقنین و پالیسی وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه  به مواد مسودۀ اساسنامه  انجمن ملی ادبیات کودک معلومات داد .
درادامه نشست درحالیکه  حضورداشت داکتر طارق  رشاد و داکترخوشحال روهی مشاوران وزارت اطلاعات وفرهنگ نیزحضورداشتند ، درمورد تشکیل ، لایحه وظایف ، منابع تمویل کننده و نشان  انجمن ملی ادبیات کودک افغانستان ،بحث صورت گرفته و تقسیم اوقات کاری ایجاد انجمن مورد تایید قرارگرفت.
همچنان درموارد یاد شده اشتراک کننده گان نظریات و پیشنهاد های شانرا مطرح کردند.
همینگونه سرپرست وزارت اطلاعات درکنارآن که گزارش کارکرد های اشتراک کننده گان جلسه را شنید ، درزمینه تسریع روند کار مسودۀ اساسنامۀ مقررۀ انکشاف ادبیات کودک ، تاکید کرد. احمدضیا احمدی

کابل باختر 1 قوس
اولین جلسه کمیسیون موظف پالیسی سازی دربخش فرهنگ ملی امروز بریاست پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ تشکیل جلسه داد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، وزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطر رشد فرهنگ ملی درکشور وجلوگیری از ابهامات دربرخی  موارد کمیسیون را موظف ساخته است تا پالیسی ملی فرهنگی  را تدوین نماید.
دراولین جلسه این کمیسیون سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ درصحبتی گفت که فرهنگ موضوع ملی می باشد واین وزارت می خواهد آنچه رابطه به فرهنگ درکشوردارد ازطریق وزارت انجام داده شود.
به گفته وی باید درک گردد که فرهنگ چیست ؟ زیرا  فرهنگ دریک عنوان  نمی گنجد .
او همچنان تائید کردکه حفاظت ، حمایت و انکشاف فرهنگ در اولویت قراردارد و این مساله مشخص می سازد که فرهنگ کشور از کدام زاویه درخطراست، درچنین حالت نیاز است پالیسی ملی جامع  فرهنگی ترتیب گردد.
سپس داکترخوشحال روهی مشاوروزارت اطلاعات وفرهنگ ، نماینده بنیاد آقاخان و شماری از اعضای کمیسیون پیرامون موضوع صحبت کردند. علم

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL