31 اسد 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

واکنش‌ها به استراتژی جدید آمریکا در افغانستان

واکنش‌ها به استراتژی جدید آمریکا در افغانستان

منابع خبری بین المللی – باختر31 اسد رئیس‎جمهوری افغانستان با استقبال...

استراتیژی جدید امریکا؛ "حمایت از افغانستان، هشدار به پاکستان

استراتیژی جدید امریکا؛ "حمایت از افغانستان، هشدار به پاکستان

منابع خبری بین المللی – باختر31 اسد بگزارش آژانس باختر به...

وزیر امور خارجه باوزیر خارجه  امریکا صحبت کرد

وزیر امور خارجه باوزیر خارجه امریکا صحبت کرد

کابل 31 اسد باختر صلاح الدین ربانی وزیر امور...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

بغلان 12 جوزا باختر

محفل مشاعره ای زیرنام " صلح ازدیدگاه شاعران " درولایت بغلان راه اندازی شد.

این محفل روزگذشته به اشتراک برخی ازفرهنگیان ، بزرگان محل ، شاعران وعلمای دین درریاست اطلاعات وفرهنگ راه اندازی شده بود.

به گزارش آژانس باختر، دراین محفل بیست شاعر، اشعارشان را که بیشتردرزمینه ی مزایای صلح وزیست باهمی سروده شده بود ، به خوانش گرفتند.

سید علی فاضل یکی ازاین شاعران بود.

اومی گوید که آنان برای این جمع شده اند تا به مخالفان وجهانیان بگویند که ازجنگ خسته شده اند وصلح وهمزیستی می خواهند.

شکریه عزیزرییس اطلاعات وفرهنگ ولایت بغلان گفت که این محفل به هدف ترویج فرهنگ صلح وهمزیستی وبه بهانه ی سالگرد ایجاد شورای صلح راه اندازی شده بود.

قبلاً" وزارت اطلاعات و فرهنگ متن طرح تعديل يافته قانون رسانه هاي همگاني را غرض نظر پرسي به نشر رساند تا با جمع آوري نظر صاحب نظران درجهت نهادينه ساختن بهتر آزادي بيان و اصلاح و تعديل قانون موجود اقدام موثر صورت گيرد و ميعاد گرد آوري نظرات، مدت ده روز تعين شده بود ، بنابر تقاضاي شماري از اهل قلم و خبرنگاران اين موعد براي مدت يك ماه تمديد ميشود.

اميد است درظرف يك ماه آينده نظرتان را درباره اين مسوده به وزارت اطلاعات و فرهنگ ، دفتر مشاور مطبوعاتي بسپاريد.

مسوولان ریاست عمومی اطلاعات و فرهنگ درنظردارند تابخاطرتقویت فرهنگ اصیل کشور،  موزیم الات موسیقی را درین  ولایت ایجادنمایند .

 

 

 

 

احمد احسان سروریار رئیس عمومی اطلاعات و فرهنگ، امروز در دیدار با گروه موسیقی دانان ایالات متحده امریکا که جدیدا" وارد هرات شده اند، با اعلام این خبر ، خواهان همکاری جامعه جهانی وکشورهای علاقه مند درزمینه تهیه امکانات و آلات موسیقی موردنیاز در این موزیم شد .

رئیس عمومی اطلاعات و فرهنگ هرات با درنظرداشت جایگاه تاریخی  موسیقی اصیل  هرات درفرهنگ وباورهای غنی مردم ، ایجاد این موزیم را در رشد برنامه های هنری موسیقی و در عین حال آموزشی بیشتر علاقمندان به هنر موسیقی را با اهمیت بیان کرد .

به گزارش آژانس باختر، سروریار با استقبال از حضور این گروه هنری درشهرهرات ، خواستار همکاری این هنرمندان در تهیه امکانات و آلات موسیقی و تشکیل دوره های آموزشی به علاقمندان شد

گروه هنری موسیقی محلی ایالات متحده امریکا که متشکل از موسیقی دانان برجسته و باتجربه آن کشور میباشند ، ضمن یاد آوری از اهداف سفر خود به این ولایت ، برخی طرح های شان را در راستای همکاری با موسیقی دانان محلی هرات را برشمردند .

این گروه در دیدار جداگانه با مدیریت موسیقی و موسیقی دانان محلی هرات تلاش های هنرمندان هرات را تقدیر نمودند .

 

 

آنان ازتداوم همکاری خود با موسیقی دانان هرات در راستای توسعه برنامه های شان اعلام امادگی نمودند .

بلخ 10 جوزا باختر

کارترمیم مدرسه خواجه بهاوالدین ولد پدرمولانا جلال الدین محمد بلخی درولایت بلخ ازسوی کشورترکیه آغازمی شود.

مقامات ترکیه همچنان ابراز اماده گی کرده اند که یک  مجتمع بزرگ فرهنگی را به نام مولانا  درجوار این مدرسه می سازند.

درحال حاضر ازمدرسه خواجه بهاوالدین ولد پدرمولانا که زمانی ازبزرگترین مکان کسب فضیلت وفراگیری علوم انسانی واسلامی درخراسان بود ، به جزبقایایی ازمخروبه چیزی باقی نه مانده است.

درابتدا درپهلوی ساختمان مدرسه پدرمولانا ، چله خانه هایی نیزوجود داشت که درآن مریدان خواجه ولد و طلاب، به اذکار، ریاضت وعبادت می پرداختند.

گفته می شود که ترمیم این چله خانه ها نیزدردستورکارترکی ها قرار دارد.

ازبقایای این مدرسه گنبدی شکل برمی آید که به شکل معماری خاص وزیبایی توسط معماران آن عصربنا شده است.

بارش انویچ سرقنسل کشورترکیه دردیداربا صالح محمد خلیق رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت بلخ گفت که به زودی کارترمیم مدرسه ی پدرمولانا وساخت یک  مجتمع بزرگ فرهنگی  به نام مولانا را  درجوار آنرا آغازخواهند کرد.

سرقونسل کشورترکیه دربلخ می گوید که کارروی  بررسی های کارشناسانه برای ترمیم مدرسه وساخت مجتمع فرهنگی مولانا آغازشده است.

ساخت مجتمع بزرگ مولانا وترمیم مدرسه ی خواجه ولد دست کم سه ملیون دالربرای کشورترکیه هزینه خواهد داشت.

دراین حال دکتورسید مخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ به آژانس باخترگفت که ساختمان نیمه مخروبه ی مدرسه پدرمولانا با حفظ  اصالت معماری وقدمت تاریخی آن ترمیم خواهد شد.

دکتوررهین می گوید  درکارترمیم مدرسه خواجه بهاوالدین ولد  ، ازمواد ساختمانی استفاده خواهد شد که دراعماراین آبده ازآن استفاده شده بود.

مجتمع بزرگ فرهنگی مولانا جلال الدین محمد بلخی شامل بخش های مولانا شناسی ، کانون بزرگ علمی ، کتابخانهء بزرگ ، مسجد ، پارک بزرگ تفریحی ، توقف گاه موتر ورستوانت خواهد بود.

نقشه این مجتمع بزرگ توسط مهندسان ترکی تهیه شده است.

دکتور رهین وزیراطلاعات وفرهنگ می گوید مجتمع بزرگ مولانا درنوع خود درمنطقه بی نظیرخواهد بود.

همچنان دیپلومات های ترکی درسفارت این کشوردرکابل نیز اعلام کرده اند که این مجتمع به بزرگترین منبع آموزش درگستره ی اندیشه مولانا وکسب فیض درمنطقه تبدیل خواهد شد.

مدرسه ی خواجه بهاوالدین ولد پدرمولانا درزادگاهش درولسوالی بلخ ولایت بلخ موقعیت دارد.

باشنده های این ولسوالی ازترمیم مدرسه ی خواجه ولد وساخت یک مجتمع بزرگ فرهنگی درکنارآن ابرازخورسندی می کنند ومی گویند که با این کار ، یکی ازپرافتخارترین بنا های پرافتخارافغانستان حفظ وماندگارمی شود.

حیدری وجودی شاعرومولانا شناس مشهورافغانستان نیزترمیم این آبده ی تاریخی وساخت مجتمع بزرگ فرهنگی به نام مولانا را گام ارزنده ای درراستای غنامندی فرهنگی وگسترش اندیشه انسان سازی مولانا می داند.

اوبه آژانس باخترگفت " به تعبیرما اندیشه  ونظام انسانی مولانا ، کارگاه آدم سازی است ؛ ازینروایجاد مجتمع بزرگ مولاناشناسی ، گام ارزنده ایست برای اصلاح جامعه."

مولانا جلال الدین محمد بلخی ملقب به خداوندگاربلخ ، ازبزرگترین شعرا وعرفاییست که تاکنون جهان دیده است.

آثارمولانا پرازحکمت ، فضیلت ، اندرز وعشق حقیقی است ؛ تاجایی که به مثنوی معنوی اثرمعروف وی را ، قرآن زبان پارسی دری می گویند.

مولانا جلال الدین درسال شش صد وچهارهجری درولسوالی بلخ ولایت بلخ افغانستان به دنیا آمد.

اوضاع متشنج وقت ، قتل ها وغارت های لشکریان مغل وخصومت های خوارزم شاه با خواجه بهاوالدین ولد پدرمولانا ، باعث شد تا وی مدرسه ودیارش را با خانواده اش ترک گوید ورهسپاردیارهجرت شود . گفته می شود که مولانا دراین ایام کودک شش – هفت ساله ای بود.

خانواده ی مولانا ، پس ازسفرهای زیاد وزیارت خانه خدا ، به شهرقونیه ی ترکیه مسکن گزین شد.

خواجه بهاوالدین ولد درقونیه مسند دارمدرسه ی بزرگی شد وشاگردان ومریدان زیادی اختیارکرد.

مولانا بعدازدرگذشت پدر، برمسند مدرسه تکیه زد وتا اخیرعمربه تربیه ی طلاب درگستره ی علوم اسلامی ، انسانی وعرفان وتصوف پرداخت.

درحال حاضرمرقد این بزرگ مرد علم وعرفان درقونیه ی ترکیه ، زیارت گاه عام وخاص است.

آثارگرانبهای مثنوی معنوی ودیوان شمس مولانا ، مورد توجه جهانیان ازجمله غیرمسلمانان قرارگرفته است ؛ طوری که این آثاربه نسبت موجودیت اندیشه ی صلح جویانه واصلاح طلبانه درآن  ، دردانشگاه های مختلف دنیا به زبانهای گونه گون به دانشجویان تدریس می شود