29 میزان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

درحمله انتحاری چهار راهی قمبر پانزده تن شهید گریده اند

درحمله انتحاری چهار راهی قمبر پانزده تن شهید گریده اند

کابل باختر 29 میزان شاهدان عینی مدعی اند در حمله انتحاری...

برگسترش مناسبات فرهنگی به خصوص گردشگری میان افغانستان وعراق تاکید شد

برگسترش مناسبات فرهنگی به خصوص گردشگری میان افغانستان وعراق تاکید شد

کابل باختر29 میزان پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مالی ، اداری...

واژگون شدن یک محموله جنگ افزار سربازان اردو دردریای کوکچه

واژگون شدن یک محموله جنگ افزار سربازان اردو دردریای کوکچه

شهرفیض آباد 29 میزان باختر یک محموله جنگ افزار سربازان اردوی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر/ 1/ اسد

شورای سراسری ژورنالیستان افغانستان از مرگ بصیر بابی یک تن از پیش کسوتان عرصه رسانه هادرکشور خبرداده است.

درنامه که از طریق آن اداره به آژانس باختر مواصلت ورزیده آمده است " مرحوم بابی سال های زیاد عمر را وقف خدمت در راه مطبوعات کشور نمود ، مرگ وی یک ضایعه میباشد "

درهمین حال هیئت رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ ، ریاست عمومی آژانس باختر نیز مراتب تسلیت وهمدردی خود را به خانواده مرحومی ابراز داشته اند.

 مرحوم بصیر بابی مدتی در رادیو و تلویزیون کشور کار و در سالهای اخیر عمر در بلخ باستان مسوولیت ژورنالیستان را به عهده داشت.

به خاطربزرگداشت از 28 اسد ، سالروز استرداد استقلال کشور ، کانکورجوایز ادبی و هنری سال 1391 دربخش های تاریخ و تحقیقات ادبی ، طنز ، شعر ، داستان ، نقد ، هنرهای زیبا ، سینما ، تیاتر ، موسیقی رادیو تلویزیون و ژورنالیزم ، راه اندازی میگردد.

ازهمه قلم به دستان و هنرمندان زمینه های یاد شده ، تقاضا میگردد که آثار شان را تا 15 ماه اسد سال روان به اداره جوایز ادبی و هنری ریاست فرهنگ واقع تعمیر افغان فلم بسپارند .

ختم/ سیدحبیب ...ک..م

 نوت : برای آگاهی بیشتر به شماره (0794354024) تماس حاصل نمایند.

کابل باختر 31 سرطان

به اساس معلومات وزارت حج واوقاف به آژانس اطلاعاتی باختر، اوقات افطاروسحر

امروز کابل وولایات کشور قرارذیل میباشد:

کابل ، افطار ساعت 9\7  دقیقه شام ، سحر ساعت 17\3 دقیقه سپیده دم .

فیض آباد ، افطار 4\4 دقیقه شام ، سحر 8\3 دقیقه سپیده دم .

اسعد آباد ، افطار1\ 7 دقیقه شام ، سحر 9\3 دقیقه سپیده دم .

جلال آباد ، افطار4\7 دقیقه شام ، سحر12\3 دقیقه سپیده دم .

تالقان ،‌ افطار 8\7 دقیقه شام ، سحر12\3 دقیقه سپیده دم .

لغمان ، افطار5\7 دقیقه شام ، سحر13\3 دقیقه سپیده دم .

پنجشیر، افطار7\7 دقیقه شام ، سحر 15\3 دقیقه سپیده دم .

کندز ، افطار11\7 دقیقه شام ، سحر15\ 3 دقیقه سپیده دم .

خوست ، افطار5\7 دقیقه شام ، سحر 16\ 3 دقیقه سپیده دم .

محمود راقی ، افطار8\7 دقیقه شام ، سحر16\3 دقیقه سپیده دم .

چاریکار، افطار 9 \7 دقیقه شام، سحر18\3 دقیقه سپیده دم .

بغلان ، افطار11\7 دقیقه شام ، سحر19\3 دقیقه سپیده دم .

گردیز ، 8\7 دقیقه شام ، سحر18\3 دقیقه سپیده دم .

پل علم ، 9\7 دقیقه شام ، سحر 18\3 دقیقه سپیده دم .

میدان شهر، افطار10\7 دقیقه شام ، سحر19\3 دقیقه سپیده دم . 

ایبک ، افطار 14\7 دقیقه شام ، سحر 19\3 دقیقه سپیده دم .

ارگون ، افطار8\7 دقیقه شامر ، سحر 20 \3 دقیقه سپیده دم .

شرن ، افطار10\7 دقیقه شام ، سحر 19 \3 دقیقه سپیده دم .

غزنی ، افطار 11\7 دقیقه شام ، سحر 22\3 دقیقه سپیده دم .

بامیان ، افطار14\7 دقیقه شام ، سحر 22\3 دقیقه سپیده دم .

مزارشریف، افطار 18\7 دقیقه شام ، سحر22\3 دقیقه سپیده دم .

مقر، افطار 14\7 دقیقه شام ، سحر 25\3 دقیقه سپیده دم .

شبرغان ، افطار23\7 دقیقه شام ، سحر28\3 سپیده دم .

قلات ، افطار 17\7 دقیقه شام ، سحر 30\3 دقیقه سپیده دم .

دایکندی ، افطار21\7 دقیقه شام ، سحر 32\3 دقیقه سپیده دم .

سپین بولدک ، افطار18\7 دقیقه شام ، سحر 23\3 دقیقه سپیده دم .

ترین کوت ، افطار21\7 دقیقه شام ، سحر 33\3 دقیقه سپیده دم .

چغچران ، افطار24\7 دقیقه شام ، سحر 33\3 دقیقه سپیده دم .

میمنه ، افطار27\7 دقیقه  شام ، سحر 33\3 دقیقه سپیده دم .

قندهار، افطار22\7 دقیقه شام ، سحر36\3 دقیقه سپیده دم .

لشکرگاه ، افطار 26\7 دقیقه شام ، سحر 41\3 دقیقه سپیده دم  .

قلعه نو ، افطار 33\7 دقیقه شام ، سحر 41\3 دقیقه سپیده دم .

هرات ، افطار 36\7 دقیقه شام ، سحر 45\3 دقیقه سپیده دم .

فراه ، افطار 36 \7 دقیقه شام ، سحر 48\3 دقیقه سپیده دم .

و زرنج ، افطار37\7 دقیقه شام ، سحر 52\3 دقیقه سپیده دم .

ختم .

کابل باختر 30 سرطان

به اساس معلومات وزارت حج واوقاف به آژانس اطلاعاتی باختر، اوقات افطاروسحرامروز کابل وولایات کشور قرارذیل میباشد:

کابل ، افطار ساعت 10\7  دقیقه شام ، سحر ساعت 16\3 دقیقه سپیده دم .

اسعد آباد ، افطار1\ 7 دقیقه شام ، سحر 12\3 دقیقه سپیده دم .

جلال آباد ، افطار5\7 دقیقه شام ، سحر11\3 دقیقه سپیده دم .

تالقان ،‌ افطار 9\7 دقیقه شام ، سحر11\3 دقیقه سپیده دم .

لغمان ، افطار6\7 دقیقه شام ، سحر12\3 دقیقه سپیده دم .

پنجشیر، افطار8\7 دقیقه شام ، سحر 14\3 دقیقه سپیده دم .

کندز ، افطار12\7 دقیقه شام ، سحر14\ 3 دقیقه سپیده دم .

خوست ، افطار6\7 دقیقه شام ، سحر 15\ 3 دقیقه سپیده دم .

محمود راقی ، افطار9\7 دقیقه شام ، سحر15\3 دقیقه سپیده دم .

چاریکار، افطار 10 \7 دقیقه شام، سحر15\3 دقیقه سپیده دم .

بغلان ، افطار12\7 دقیقه شام ، سحر18\3 دقیقه سپیده دم .

گردیز ، 9\7 دقیقه شام ، سحر17\3 دقیقه سپیده دم .

پل علم ، 10\7 دقیقه شام ، سحر 17\3 دقیقه سپیده دم .

میدان شهر، افطار11\7 دقیقه شام ، سحر18 \3 دقیقه سپیده دم . 

ایبک ، افطار 15\7 دقیقه شام ، سحر 18\3 دقیقه سپیده دم .

ارگون ، افطار9\7 دقیقه شامر ، سحر 19 \3 دقیقه سپیده دم .

شرن ، افطار11\7 دقیقه شام ، سحر 18 \3 دقیقه سپیده دم .

غزنی ، افطار 12\7 دقیقه شام ، سحر 21\3 دقیقه سپیده دم .

بامیان ، افطار15\7 دقیقه شام ، سحر 21\3 دقیقه سپیده دم .

مزارشریف، افطار 19\7 دقیقه شام ، سحر21\3 دقیقه سپیده دم .

مقر، افطار 15\7 دقیقه شام ، سحر 24\3 دقیقه سپیده دم .

شبرغان ، افطار24\7 دقیقه شام ، سحر26\3 سپیده دم .

قلات ، افطار 18\7 دقیقه شام ، سحر 29\3 دقیقه سپیده دم .

دایکندی ، افطار22\7 دقیقه شام ، سحر 31\3 دقیقه سپیده دم .

سپین بولدک ، افطار19\7 دقیقه شام ، سحر 22\3 دقیقه سپیده دم .

ترین کوت ، افطار22\7 دقیقه شام ، سحر 32\3 دقیقه سپیده دم .

چغچران ، افطار25\7 دقیقه شام ، سحر 32\3 دقیقه سپیده دم .

میمنه ، افطار28\7 دقیقه  شام ، سحر 32\3 دقیقه سپیده دم .

قندهار، افطار23\7 دقیقه شام ، سحر25\3 دقیقه سپیده دم .

لشکرگاه ، افطار 27\7 دقیقه شام ، سحر 40\3 دقیقه سپیده دم  .

قلعه نو ، افطار 34\7 دقیقه شام ، سحر 40\3 دقیقه سپیده دم .

هرات ، افطار 37\7 دقیقه شام ، سحر 44\3 دقیقه سپیده دم .

فراه ، افطار 37 \7 دقیقه شام ، سحر 47\3 دقیقه سپیده دم .

وزرنج ، افطار38\7 دقیقه شام ، سحر 51\3 دقیقه سپیده دم .

ختم .