28 اسد 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

مزارشريف / باختر/ 18/ ثور

كتابخانه اي خوشحال خان بابا از طرف شورا ي عنعنه يي اصلاحي شمال و نهاد ادبي بلخ در شهر مزارشريف افتتاح شد.

 ذبيح الله احساس مسوول نهاد ادبي بلخ به آژانس باختر گفت ، اين كتابخانه به همكاري موسسه گويته آلمان ايجاد شد و درآن بیش از چهار هزار و پنجصد جلدكتاب موجود ميباشد .

 و ي افزود ، كتاب هاي اين كتابخانه شامل بخش هاي علمي ، فرهنگي ، تاريخي ، اجتماعي، ادبي و پژوهشي ميباشدكه اكثرا"ً به زبان پشتو ترجمه گرديده است.

 درمراسم افتتاح كتابخانه ياد شده مكمل الكوزي رييس پوهنتون بلخ افتتاح اين كتابخانه را در جنب ساير مراكز علمي و اكادميك موثر وارزنده خواندو بازگشايي كتابخانه رابراي علاقمندان كتاب تبريك گفت.

 قابل ياد آوريست كه همين اكنون درولايت بلخ يك كتابخانه بزرگ دولتي به نام مولانا خسته و بيش از پنجاه كتابخانه خصوصي وجود دارد.

هرات/ باختر/ 18/ ثور

آثار هنري محمد توفيق رحماني نقاش ورزيده ولايت هرات به نمايش گذاشته شد.

 درنمايشگاه سي تابلوي هنري ازاين هنرمند درزمينه هاي مختلف هنر نقاشي ، آب رنگ ، نقاشي مدرن و ميناتور به سبك هاي متنوع به نمايش گذاشته شد.

پوهنمل بارزحسيني رييس پوهنتون هرات به آژانس باختر گفت ، اين نمايشگاه هنري در سالون نمايشگاه پوهنحي هنرهای زيبا ، براي هشت روز بروي تماشاچیان باز ميباشد.

 پوهنيار محمد توفيق رحماني نزداستاداني چون محمد سعيد مشعل، سيد عبدالقادر رحيمي هنر نقاشي را فراگرفته و از هشت سال بدينسو مسووليت رياست پوهنحي هنرهاي زيبا را عهده دار ميباشد.

كابل باختر/ 16/ ثور

دكتور سيد مخدوم رهين در مراسم تجلیل ازروز جهاني آزادي مطبوعات از رسانه ها خواست تا در اطلاع رسانی مسلکی عمل کنند.

 به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، در محفلي كه به اين مناسبت در مرکز بین المللی مطبوعات ترتیب یافته بود، ابتدا دوکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات وفرهنگ در رابطه به سیر تحول آزادی بیان ودموکراسی صحبت کرده برگزاری چنین روزی در اصل ارج گذاری به مقام خبر نگارانی میباشد که در خدمت اطلاع رسانی وروشنگری قراردارند ودر این راه جا ن های شرین شان را از دست می دهند.

به گزاش یونسکو در سطح جهان یکصدو بیست وهفت تن از خبرنگارن درحال انجام وظیفه ویا به خاطر فعالیت های مربوط به خبرنگاری جان شرین خود را از دست داده اند

 داكتر رهين افزود : کارمندان رسانه یی که  به خاطر انجام وظيفه جان شيرين شان را از دست ميدهند نه تنها يك ضايعه بزرگ براي مطبوعات پنداشته می شود بلكه يك قشر بزرگ را از كسب اطلاع رسانی محروم ميسازند .

به گفته ء دوکتور رهین عده ء قربانیان عرصهءمطبوعات  در مناطق پر آشوب مثل عراق جان باخته اند، مگر يك تعداد در مناطقي جان داده اند كه در آنجا جنگ نبوده بلكه به خاطر افشاء فساد اداري، قاچاق مواد مخدر وسایر جرایم  ازنعمت زنده گي محروم ساخته شدند.

  وزير اطلاعات و فرهنگ دراين محفل اظهارداشت كه دراين اواخر وزارت اطلاعات و فرهنگ طرح را به رياست جمهوري فرستاده و ازآن مقام خواسته است تا به خبرنگارانی که در حال انجام وظيفه به شهادت ميرسند  به خانواده آنها کمک لازم جهت رفاه خانواده شان صورت گیرد .

 وزير اطلاعات و فرهنگ در مورد شوراي عالي مطبوعات ، پاليسي رسانه ها ، كميسيون تخلفات رسانه يي صحبت نموده درمورد كاركردهاي آنان معلومات ارائه كرده و همچنان از رسانه ها خواست كه با درنظر داشت معيارهاي مسلكي فعاليت های رسانه يي شانرا به پیش ببرند و از تهمت زدن به افراد و اشخاص كه نوع ترور شخصيت است و به حيثیت شخص لطمه  وارد ميكند، بپرهیزند. وخلاقیات اسلامی و ملی را در انتشارات خویش در نظر داشته باشند.

شفيقه حبيبي رييس انجمن خبرنگاران زن در افغانستان ضمن صحبتي آزادي فكر و انديشه را حق هرانسان خوانده گفت:" بدون آزادي زنده گي بي مفهوم است و آزادي بيان رامنحيث پل ارتباط بين اقشار مختلف مردم و حكومت خواند."

 خانم حبيبي آزادي بيان را به شمشیر دو دم تشبيه نموده گفت:" هرگاه ازاين شمشير دو دم استفاده خوب نشود هم به خود و هم به ديگران صدمه میزند."

داكتر عصمت الله اللهي از سخنرانان ديگري بود كه دراين محفل در رابطه به آزادي بيان و نقش آن صحبت نموده گفت:" درپنج قرن اخير آزادي بيان از  کوره راه ها و موانع زياد عبور كرده تا امروز به ما رسيده است، اين دست آورد بزرگ  يك مقوله ارزشمندی است كه باید ازآن به شكل درست استفاده شود."

وي در مورد چگونگي آزادي مطبوعات درده سال اخير اشاره نموده گفت، ما با سپري نمودن دوره استبداد طالباني ، تجربه جديد مطبوعات را داريم که هيچ نوع  محدوديتي در آن وجود ندارد و آزادي مطبوعات دركشور تحقق يافته است.

عالمي بلخي عضو شورای ملی كشور آزادي بيان راعطيهء الهي و ميراث پيامبران خواند.

همچنان فوزيه كوفي نماينده مردم بدخشان در شورای ملی ضمن صحبتي گفت:" علاوه بر بازسازي عرصه هاي مختلف ضرورت به بازسازي فرهنگي نيز داريم كه رسانه هاو آزادي مطبوعات دراين راستا رول بسامهم دارد."

دين محمد مبارز راشدي معين نشراتي وزارت اطلاعات فرهنگ در مورد رسالت خبرنگاران ومسوولیت های آنها سخن گفته افزود، در قانون مشخص شده كه رسانه ها چگونه نشرات داشته باشند و چه نشرات ممنوع است."

گزارش حاکیست تمام سخنرانان از تلاشهای پیگیر وزارت اطلاعات وفرهنگ در راستای نهادینه سازی آزادی بیان تمجید نمودند.

درمحفل علاوه اعضای  شورای ملی برخی از اعضاي كور ديپلوماتيك مقيم كابل ،معیینان وزارت اطلاعات وفرهنگ، روسای اتحادیه های خبرنگاران و دست اندر کاران رسانه های دولتی وغیر دولتی اشتراک داشتند . 

همچنان طرح جدید قانون رسانه ها به منظور نظر خواهی به حاظرین توزیع گردید.

نیمروز16 ثورباختر

قلعهء تاریخی محمد درولایت نیمروزدرحالت فروپاشی قراردارد.

این قلعه که به گفته ء باستان شناسان  .، یک هزارسال قدمت تاریخی دارد ، درقسمت شرقی ، درحومه ء شهرزرنج مرکزولایت نیمروزموقعیت دارد.

 قلعه ء کهن محمد درعصرکیانی ها به سبک معماری اسلامی بناشده است.

ساختمان این قلعه به گونه ی زیبایی بامواد معمول درعصرکیانیان ازخشت خام  استفاده شده است.

گذشت قرن ها ، بی توجه یی مسوولان درنگهداشت این قلعه ء تاریخی واستفاده ی مردم محل به ویژه خشت سازان ازخاک این قلعه ، این بنای باستانی را درحالت نابودی قرارداده است.

درحال حاضردرنزدیکی این قلعه ء تاریخی چند داش خشت پزی فعالیت دارد که به گفته ء باشنده های محل مسوولان این داش ها برای تولید خشت ازخاک این بنای کهن استفاده می کنند.

غلام دستگیرشصت ساله است دریکی ازمکاتب شهرزرنج معلم است.

اودرحالیکه سرش را به گونه ی افسوس تکان می داد به آژانس باخترگفت که دراینجا اکثرمردمان  قدر بنای تاریخی شان را که معرف فرهنگ غنی وشکوهمندی افغانستان است ، نمی دانند.

اوگفت ( روزانه کودکان درداخل این قلعه ء تاریخی بازی می کنند . این قلعه همچنان به محل مناسبی برای تجمع وبود وباش سگ ها تبدیل شده است.)

معلم غلام دستگیرهشدارمی دهد که اگردولت این قلعه را ازدسترس مسوولان داش خشت ، اطفال وحیوانات به دورنه سازد ، به زودی این بنای کهن که روزگاری شکوه خاصی داشته ، فرو خواهد ریخت.

درین حال امان الله عبیدی رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت نیمروزمی گوید که آنان برای ترمیم ونگهداشت این قلعه ، بودجه ای دردسترس ندارند.

اومسوولان محلی را نیزبه سهل انگاری وعدم توجه به حفظ این گنجینه های گرانبها متهم کرد وگفت که آنان به تنهایی نمی توانند جلوخشت پزان وهجوم حیوانات دراین قلعه را بگیرند.

آژانس باختربا تماس های پیهم نتوانست نظرمسولان محلی ازحمله مقامات امنیتی ولایت نیمروزرا دراین زمینه به دست آرد.

با این حال رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت نیمروزابرازامید واری کرد که به کمک سایرنهاد های دولتی ازجمله شاروالی بتواند ، جلوفروریزی این آبده ء تاریخی را بگیرد.

ازسوی دیگرعبدالااحد عباسی رییس حفظ وترمیم آبدات تاریخی وزارت اطلاعات وفرهنگ ، نگرانی این وزارت را درزمینه ء وضعیت این قلعه وده ها آبده ء تاریخی دیگردرافغانستان که درحالت خرابی قراردارند ، ابرازکرد.

اوگفت که وزارت اطلاعات وفرهنگ با بودجه ای اندکی که دارد  ، نمی تواند حتی قسمت اندکی ازاین آبده های تاریخی را ترمیم وحفظ کند.

عباسی می گوید که وزارت اطلاعات وفرهنگ تلاش دارد تا با جلب کمک کشورهای کمک کننده ، به ترمیم ونگهداشت آبده های تاریخی وساحات باستانی کشورازجمله قلعه ء محمد درولایت نیمروزاقدام کند.

رییس حفظ وترمیم آبدات تاریخی وزارت اطلاعات وفرهنگ به آژانس باخترگفت که آنان تا قبل ازتهیه ء امکانات مالی برای ترمیم قلعه ء تاریخی محمد درنیمروزازمسوولان محلی این ولایت خواسته تا این قلعه را ازدسترس خشت پزان ، اطفال وحیوانات به دورسازند.

افغانستان با داشتن تاریخ کهن وگذشت تمدن های بزرگ درآن ، ازساحات باستانی وآبده های تاریخی زیادی برخورداراست.