27 عقرب 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کشته شدن پنج عضوگروه طالبان درساحه زیرکوه ولسوالی شیندند

کابل باختر/ 26/عقرب درعملیات افراد کوماندو درولسوالی شیندند هرات پنج عضو...

نباید از قانون اساسی عدول کرد

کابل باختر/26/عقرب دولت افغانستان متعهد به رعایت قانون اساسی بوده و...

داکتر عبدالله عبدالله: هیچ گزینه‌ای غیر از انتخابات برای مردم افغانستان قابل قبول نیست

کابل باختر 26 عقرب داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجراییه جمهوری اسلامی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر 31 سرطان

به اساس معلومات وزارت حج واوقاف به آژانس اطلاعاتی باختر، اوقات افطاروسحر

امروز کابل وولایات کشور قرارذیل میباشد:

کابل ، افطار ساعت 9\7  دقیقه شام ، سحر ساعت 17\3 دقیقه سپیده دم .

فیض آباد ، افطار 4\4 دقیقه شام ، سحر 8\3 دقیقه سپیده دم .

اسعد آباد ، افطار1\ 7 دقیقه شام ، سحر 9\3 دقیقه سپیده دم .

جلال آباد ، افطار4\7 دقیقه شام ، سحر12\3 دقیقه سپیده دم .

تالقان ،‌ افطار 8\7 دقیقه شام ، سحر12\3 دقیقه سپیده دم .

لغمان ، افطار5\7 دقیقه شام ، سحر13\3 دقیقه سپیده دم .

پنجشیر، افطار7\7 دقیقه شام ، سحر 15\3 دقیقه سپیده دم .

کندز ، افطار11\7 دقیقه شام ، سحر15\ 3 دقیقه سپیده دم .

خوست ، افطار5\7 دقیقه شام ، سحر 16\ 3 دقیقه سپیده دم .

محمود راقی ، افطار8\7 دقیقه شام ، سحر16\3 دقیقه سپیده دم .

چاریکار، افطار 9 \7 دقیقه شام، سحر18\3 دقیقه سپیده دم .

بغلان ، افطار11\7 دقیقه شام ، سحر19\3 دقیقه سپیده دم .

گردیز ، 8\7 دقیقه شام ، سحر18\3 دقیقه سپیده دم .

پل علم ، 9\7 دقیقه شام ، سحر 18\3 دقیقه سپیده دم .

میدان شهر، افطار10\7 دقیقه شام ، سحر19\3 دقیقه سپیده دم . 

ایبک ، افطار 14\7 دقیقه شام ، سحر 19\3 دقیقه سپیده دم .

ارگون ، افطار8\7 دقیقه شامر ، سحر 20 \3 دقیقه سپیده دم .

شرن ، افطار10\7 دقیقه شام ، سحر 19 \3 دقیقه سپیده دم .

غزنی ، افطار 11\7 دقیقه شام ، سحر 22\3 دقیقه سپیده دم .

بامیان ، افطار14\7 دقیقه شام ، سحر 22\3 دقیقه سپیده دم .

مزارشریف، افطار 18\7 دقیقه شام ، سحر22\3 دقیقه سپیده دم .

مقر، افطار 14\7 دقیقه شام ، سحر 25\3 دقیقه سپیده دم .

شبرغان ، افطار23\7 دقیقه شام ، سحر28\3 سپیده دم .

قلات ، افطار 17\7 دقیقه شام ، سحر 30\3 دقیقه سپیده دم .

دایکندی ، افطار21\7 دقیقه شام ، سحر 32\3 دقیقه سپیده دم .

سپین بولدک ، افطار18\7 دقیقه شام ، سحر 23\3 دقیقه سپیده دم .

ترین کوت ، افطار21\7 دقیقه شام ، سحر 33\3 دقیقه سپیده دم .

چغچران ، افطار24\7 دقیقه شام ، سحر 33\3 دقیقه سپیده دم .

میمنه ، افطار27\7 دقیقه  شام ، سحر 33\3 دقیقه سپیده دم .

قندهار، افطار22\7 دقیقه شام ، سحر36\3 دقیقه سپیده دم .

لشکرگاه ، افطار 26\7 دقیقه شام ، سحر 41\3 دقیقه سپیده دم  .

قلعه نو ، افطار 33\7 دقیقه شام ، سحر 41\3 دقیقه سپیده دم .

هرات ، افطار 36\7 دقیقه شام ، سحر 45\3 دقیقه سپیده دم .

فراه ، افطار 36 \7 دقیقه شام ، سحر 48\3 دقیقه سپیده دم .

و زرنج ، افطار37\7 دقیقه شام ، سحر 52\3 دقیقه سپیده دم .

ختم .

کابل باختر 30 سرطان

به اساس معلومات وزارت حج واوقاف به آژانس اطلاعاتی باختر، اوقات افطاروسحرامروز کابل وولایات کشور قرارذیل میباشد:

کابل ، افطار ساعت 10\7  دقیقه شام ، سحر ساعت 16\3 دقیقه سپیده دم .

اسعد آباد ، افطار1\ 7 دقیقه شام ، سحر 12\3 دقیقه سپیده دم .

جلال آباد ، افطار5\7 دقیقه شام ، سحر11\3 دقیقه سپیده دم .

تالقان ،‌ افطار 9\7 دقیقه شام ، سحر11\3 دقیقه سپیده دم .

لغمان ، افطار6\7 دقیقه شام ، سحر12\3 دقیقه سپیده دم .

پنجشیر، افطار8\7 دقیقه شام ، سحر 14\3 دقیقه سپیده دم .

کندز ، افطار12\7 دقیقه شام ، سحر14\ 3 دقیقه سپیده دم .

خوست ، افطار6\7 دقیقه شام ، سحر 15\ 3 دقیقه سپیده دم .

محمود راقی ، افطار9\7 دقیقه شام ، سحر15\3 دقیقه سپیده دم .

چاریکار، افطار 10 \7 دقیقه شام، سحر15\3 دقیقه سپیده دم .

بغلان ، افطار12\7 دقیقه شام ، سحر18\3 دقیقه سپیده دم .

گردیز ، 9\7 دقیقه شام ، سحر17\3 دقیقه سپیده دم .

پل علم ، 10\7 دقیقه شام ، سحر 17\3 دقیقه سپیده دم .

میدان شهر، افطار11\7 دقیقه شام ، سحر18 \3 دقیقه سپیده دم . 

ایبک ، افطار 15\7 دقیقه شام ، سحر 18\3 دقیقه سپیده دم .

ارگون ، افطار9\7 دقیقه شامر ، سحر 19 \3 دقیقه سپیده دم .

شرن ، افطار11\7 دقیقه شام ، سحر 18 \3 دقیقه سپیده دم .

غزنی ، افطار 12\7 دقیقه شام ، سحر 21\3 دقیقه سپیده دم .

بامیان ، افطار15\7 دقیقه شام ، سحر 21\3 دقیقه سپیده دم .

مزارشریف، افطار 19\7 دقیقه شام ، سحر21\3 دقیقه سپیده دم .

مقر، افطار 15\7 دقیقه شام ، سحر 24\3 دقیقه سپیده دم .

شبرغان ، افطار24\7 دقیقه شام ، سحر26\3 سپیده دم .

قلات ، افطار 18\7 دقیقه شام ، سحر 29\3 دقیقه سپیده دم .

دایکندی ، افطار22\7 دقیقه شام ، سحر 31\3 دقیقه سپیده دم .

سپین بولدک ، افطار19\7 دقیقه شام ، سحر 22\3 دقیقه سپیده دم .

ترین کوت ، افطار22\7 دقیقه شام ، سحر 32\3 دقیقه سپیده دم .

چغچران ، افطار25\7 دقیقه شام ، سحر 32\3 دقیقه سپیده دم .

میمنه ، افطار28\7 دقیقه  شام ، سحر 32\3 دقیقه سپیده دم .

قندهار، افطار23\7 دقیقه شام ، سحر25\3 دقیقه سپیده دم .

لشکرگاه ، افطار 27\7 دقیقه شام ، سحر 40\3 دقیقه سپیده دم  .

قلعه نو ، افطار 34\7 دقیقه شام ، سحر 40\3 دقیقه سپیده دم .

هرات ، افطار 37\7 دقیقه شام ، سحر 44\3 دقیقه سپیده دم .

فراه ، افطار 37 \7 دقیقه شام ، سحر 47\3 دقیقه سپیده دم .

وزرنج ، افطار38\7 دقیقه شام ، سحر 51\3 دقیقه سپیده دم .

ختم .

 كابل 30 سرطان باختر

کارساخت یک مسجد درمحوطه تاسیسات ولایت غزنی تکمیل شد.

این مسجد به هزینه  یک ونیم ملیون افغانی  به کمک تجارملی ساخته شده است.

موسی خان اکبرزاده والی غزنی درمراسم گشایش این مسجد به آژانس باخترگفت که این مسجد گنجایش یک صد نمازگزاررا دریک وقت دارا است.

اوازتجارملی برای ساخت این مسجد قدردانی کرد وازآنان خواست تا به کمک های شان برای ساخت سایرتاسیسات آموزش های دینی غزنی ادامه دهند.

تجارملی غزنی که درمراسم گشایش این مسجد شرکت داشتند وعده کردند که درساخت مدارس دینی ودیگرنهاد های آموزش علوم اسلامی دراین ولایت کمک خواهند کرد.

كابل باختر 28 سرطان

 رئيس و اعضاي مشرانوجرگه شوراي ملي د. ج . ا . ا ،حلول ماه مبارك رمضان این ماه رحمت ، مغفرت ورهایی از آتش دوزخ وما ۀ تقوا، طاعت وعبادت را به جمیع امت اسلامی ، رهبری واعضای دولت جمهوري اسلامي افغانستان ، خانواده هاي معظم شهدا و معلولين ، اطفال ، جوانان ، مادران عزيز ، مهاجران افغان در خارج از كشور و كافه ملت مومن و مسلمان افغانستان و تمام مسلمانان جهان تبريك و تهنيت گفته از خداوند منان استدعا ميدارد تا برای مسلمین توفیق عبادات ارزانی فرماید وبه بركت اين ماه خجسته ، كشور ما را ازجنگ و تباهي نجات یابد ؛ صلح و ترقي ، عدالت و همزيستي در افغانستان و جهان قايم گردد.