02 قوس 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

معین وزارت امور خارجه با نماینده خاص سازمان ناتو برای افغانستان دیدار کرد

معین وزارت امور خارجه با نماینده خاص سازمان ناتو برای افغانستان دیدار کرد

کابل باختر اول قوس عادله راز معین همکاری های اقتصادی وزارت...

رئیس مشرانوجرگه کارکرد های وزیرمالیه را مورد ستایش قرارداد

رئیس مشرانوجرگه کارکرد های وزیرمالیه را مورد ستایش قرارداد

کابل باختر اول قوس فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانوجرگه امروز دردفترکارش،کارکرد...

قانونپوه دانش: همه برای جلوگیری از آسیب رسیدن به کودکان مسؤلیت دارند

کابل باختر اول قوس محفلی گرامی داشت از روز جهانی کودک...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

مسوولان ریاست عمومی اطلاعات و فرهنگ درنظردارند تابخاطرتقویت فرهنگ اصیل کشور،  موزیم الات موسیقی را درین  ولایت ایجادنمایند .

 

 

 

 

احمد احسان سروریار رئیس عمومی اطلاعات و فرهنگ، امروز در دیدار با گروه موسیقی دانان ایالات متحده امریکا که جدیدا" وارد هرات شده اند، با اعلام این خبر ، خواهان همکاری جامعه جهانی وکشورهای علاقه مند درزمینه تهیه امکانات و آلات موسیقی موردنیاز در این موزیم شد .

رئیس عمومی اطلاعات و فرهنگ هرات با درنظرداشت جایگاه تاریخی  موسیقی اصیل  هرات درفرهنگ وباورهای غنی مردم ، ایجاد این موزیم را در رشد برنامه های هنری موسیقی و در عین حال آموزشی بیشتر علاقمندان به هنر موسیقی را با اهمیت بیان کرد .

به گزارش آژانس باختر، سروریار با استقبال از حضور این گروه هنری درشهرهرات ، خواستار همکاری این هنرمندان در تهیه امکانات و آلات موسیقی و تشکیل دوره های آموزشی به علاقمندان شد

گروه هنری موسیقی محلی ایالات متحده امریکا که متشکل از موسیقی دانان برجسته و باتجربه آن کشور میباشند ، ضمن یاد آوری از اهداف سفر خود به این ولایت ، برخی طرح های شان را در راستای همکاری با موسیقی دانان محلی هرات را برشمردند .

این گروه در دیدار جداگانه با مدیریت موسیقی و موسیقی دانان محلی هرات تلاش های هنرمندان هرات را تقدیر نمودند .

 

 

آنان ازتداوم همکاری خود با موسیقی دانان هرات در راستای توسعه برنامه های شان اعلام امادگی نمودند .

بلخ 10 جوزا باختر

کارترمیم مدرسه خواجه بهاوالدین ولد پدرمولانا جلال الدین محمد بلخی درولایت بلخ ازسوی کشورترکیه آغازمی شود.

مقامات ترکیه همچنان ابراز اماده گی کرده اند که یک  مجتمع بزرگ فرهنگی را به نام مولانا  درجوار این مدرسه می سازند.

درحال حاضر ازمدرسه خواجه بهاوالدین ولد پدرمولانا که زمانی ازبزرگترین مکان کسب فضیلت وفراگیری علوم انسانی واسلامی درخراسان بود ، به جزبقایایی ازمخروبه چیزی باقی نه مانده است.

درابتدا درپهلوی ساختمان مدرسه پدرمولانا ، چله خانه هایی نیزوجود داشت که درآن مریدان خواجه ولد و طلاب، به اذکار، ریاضت وعبادت می پرداختند.

گفته می شود که ترمیم این چله خانه ها نیزدردستورکارترکی ها قرار دارد.

ازبقایای این مدرسه گنبدی شکل برمی آید که به شکل معماری خاص وزیبایی توسط معماران آن عصربنا شده است.

بارش انویچ سرقنسل کشورترکیه دردیداربا صالح محمد خلیق رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت بلخ گفت که به زودی کارترمیم مدرسه ی پدرمولانا وساخت یک  مجتمع بزرگ فرهنگی  به نام مولانا را  درجوار آنرا آغازخواهند کرد.

سرقونسل کشورترکیه دربلخ می گوید که کارروی  بررسی های کارشناسانه برای ترمیم مدرسه وساخت مجتمع فرهنگی مولانا آغازشده است.

ساخت مجتمع بزرگ مولانا وترمیم مدرسه ی خواجه ولد دست کم سه ملیون دالربرای کشورترکیه هزینه خواهد داشت.

دراین حال دکتورسید مخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ به آژانس باخترگفت که ساختمان نیمه مخروبه ی مدرسه پدرمولانا با حفظ  اصالت معماری وقدمت تاریخی آن ترمیم خواهد شد.

دکتوررهین می گوید  درکارترمیم مدرسه خواجه بهاوالدین ولد  ، ازمواد ساختمانی استفاده خواهد شد که دراعماراین آبده ازآن استفاده شده بود.

مجتمع بزرگ فرهنگی مولانا جلال الدین محمد بلخی شامل بخش های مولانا شناسی ، کانون بزرگ علمی ، کتابخانهء بزرگ ، مسجد ، پارک بزرگ تفریحی ، توقف گاه موتر ورستوانت خواهد بود.

نقشه این مجتمع بزرگ توسط مهندسان ترکی تهیه شده است.

دکتور رهین وزیراطلاعات وفرهنگ می گوید مجتمع بزرگ مولانا درنوع خود درمنطقه بی نظیرخواهد بود.

همچنان دیپلومات های ترکی درسفارت این کشوردرکابل نیز اعلام کرده اند که این مجتمع به بزرگترین منبع آموزش درگستره ی اندیشه مولانا وکسب فیض درمنطقه تبدیل خواهد شد.

مدرسه ی خواجه بهاوالدین ولد پدرمولانا درزادگاهش درولسوالی بلخ ولایت بلخ موقعیت دارد.

باشنده های این ولسوالی ازترمیم مدرسه ی خواجه ولد وساخت یک مجتمع بزرگ فرهنگی درکنارآن ابرازخورسندی می کنند ومی گویند که با این کار ، یکی ازپرافتخارترین بنا های پرافتخارافغانستان حفظ وماندگارمی شود.

حیدری وجودی شاعرومولانا شناس مشهورافغانستان نیزترمیم این آبده ی تاریخی وساخت مجتمع بزرگ فرهنگی به نام مولانا را گام ارزنده ای درراستای غنامندی فرهنگی وگسترش اندیشه انسان سازی مولانا می داند.

اوبه آژانس باخترگفت " به تعبیرما اندیشه  ونظام انسانی مولانا ، کارگاه آدم سازی است ؛ ازینروایجاد مجتمع بزرگ مولاناشناسی ، گام ارزنده ایست برای اصلاح جامعه."

مولانا جلال الدین محمد بلخی ملقب به خداوندگاربلخ ، ازبزرگترین شعرا وعرفاییست که تاکنون جهان دیده است.

آثارمولانا پرازحکمت ، فضیلت ، اندرز وعشق حقیقی است ؛ تاجایی که به مثنوی معنوی اثرمعروف وی را ، قرآن زبان پارسی دری می گویند.

مولانا جلال الدین درسال شش صد وچهارهجری درولسوالی بلخ ولایت بلخ افغانستان به دنیا آمد.

اوضاع متشنج وقت ، قتل ها وغارت های لشکریان مغل وخصومت های خوارزم شاه با خواجه بهاوالدین ولد پدرمولانا ، باعث شد تا وی مدرسه ودیارش را با خانواده اش ترک گوید ورهسپاردیارهجرت شود . گفته می شود که مولانا دراین ایام کودک شش – هفت ساله ای بود.

خانواده ی مولانا ، پس ازسفرهای زیاد وزیارت خانه خدا ، به شهرقونیه ی ترکیه مسکن گزین شد.

خواجه بهاوالدین ولد درقونیه مسند دارمدرسه ی بزرگی شد وشاگردان ومریدان زیادی اختیارکرد.

مولانا بعدازدرگذشت پدر، برمسند مدرسه تکیه زد وتا اخیرعمربه تربیه ی طلاب درگستره ی علوم اسلامی ، انسانی وعرفان وتصوف پرداخت.

درحال حاضرمرقد این بزرگ مرد علم وعرفان درقونیه ی ترکیه ، زیارت گاه عام وخاص است.

آثارگرانبهای مثنوی معنوی ودیوان شمس مولانا ، مورد توجه جهانیان ازجمله غیرمسلمانان قرارگرفته است ؛ طوری که این آثاربه نسبت موجودیت اندیشه ی صلح جویانه واصلاح طلبانه درآن  ، دردانشگاه های مختلف دنیا به زبانهای گونه گون به دانشجویان تدریس می شود

كابل باختر/ 10/ جوزا

تيمورشاه اسحق زي معين امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز مركز گسترش هماهنگي جوانان را دركابل افتتاح كرد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، دراين مركز براي جوانان كورسهاي آموزشي كوتاه مدت درعرصه هاي مختلف برگزار ميگردد.

دردوراول برای150 جوان بخش هاي خطاطي ، رسامي ، آموزش اساسات كمپيوتر و زبان انگليسي  فراهم ميگيرند .

 تيمورشاه اسحق زي درمراسم افتتاح اين مركز سخنراني كرده ، مشكلا ت جوانان درعرصه هاي مختلف رابرشمرده گفت كه تلاش صورت ميگيرد تا در حد امكان به مشكلات جوانان به عنوان نسل بالنده دركشور پايان داده شود.

اسحق زي همچنان گفت ، ايجاد جامعه مدني جوانان افغانستان در مركز وولايات كشور در دستور كار معينيت جوانان قراردارد.

كابل باختر/ 10/ جوزا

وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز از كاركردهاي خانم داكتر اوتوفرانكي تبعه الماني كه در حفريات آثار باستاني اين وزارت همكاري داشت تقدير نمود.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، درمحفلي كه به همين مناسبت برگزار شده بود، سيد مصدق خليلي معين فرهنگي وزارت اطلاعات و فرهنگ از كاركردهاي خانم فرانكي تمجيد نموده و در آينده نيز خواهان همكاري وي شد.

 سيد مصدق خليلي دراين محفل تقديرنامه وزارت اطلاعات و فرهنگ را به وي داد .

عمراخان مسعودي رييس عمومي موزيم ملي گفت كه ، خانم فرانكي از سال 2003 با وزارت اطلاعات و فرهنگ همكاري داشته او در قلعه اختيارالدين و آرشيف آن با يك تيم كاري به ترميم پاك كاري آثار پرداخت و در پهلوي آنكه يك لابراتوار را ايجادكرد درعرصه آموزش ، ارتقاء و ظرفيت كارمندان نيز همكاري داشت .

 سال گذشته قلعه اختيارالدين و آرشيف آن توسط وزير اطلاعات و فرهنگ افتتاح گرديد.