25 میزان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سی و سه جوان مبتکر تقدیر شدند

سی و سه جوان مبتکر تقدیر شدند

کابل باختر/ 25/ میزان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی امروز 33...

استاد سرور دانش :رابطه فرانسه با افغانستان با کارهای فرهنگی و علمی آغاز شده است

استاد سرور دانش :رابطه فرانسه با افغانستان با کارهای فرهنگی و علمی آغاز شده است

کابل باختر 25 میزان داکترخولیو بندیزو سرمینتو، رئیس هیأت باستان شناسی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

     کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی مشرانوجرگه امروزطی کنفرانس مطبوعاتی  بر رعایت حجاب اسلامی  به حیث مکلفیت شرعی واسلامی تاکید  به عمل آورد.

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس اطلاعاتی باختر خبر داد، این سفارش به تائید نامه اخیروزارت اطلاعات  وفرهنگ  مبنی بر رعایت حجاب اسلامی  از سوی گردانندگان رسانه ها وخود داری از آرایش غلیظ   گوینده گان زن   ارایه گردید .

 برخی مسولین نهاد ها ی رسانه ی ، نامه وزارت اطلاعات وفرهنگ در این مورد را از خواست های  طالبان و جلوگیری از آزادی بیان  در کشور عنوان نموده اند .در حالیکه سناتوران مذکور  ضمن حمایت ازآزادی بیان گفتند که آزادی بیان از دستآوردهای ده سالۀ کشور  بود ه ورعایت حجاب اسلامی وعنعنات پسندیده کشوربه این ازادی کدام صدمه ی نمی رساند واینکه مکلفیت دینی وشرعی باید رعایت شود وآیندۀ مملکت را از نفوذ وگزند فرهنگ بیگانه   نجات دهیم  ونهاد های مدنی ورسانه ی نباید  رعایت حجاب را با آزادی بیان مرتبط  سازد

 آنان افزودند مراعت حجاب درکشوراسلامی واجب وامرپروردگار است وباید آنعده خواهرانیکه دردفاترورسانه ها کارمیکنند مطابق به قوانین اسلامی ومدنی عیارسازند زیرا دین مبین اسلام برعزت وعفت زن ورعایت حجاب  تاکید نموده است.

 همین گونه این سناتوران به نماینده گی از مجلس سنا از نامۀ وزارت اطلاعات وفرهنگ ابراز حمایت نموده از همگان  خواست  تا تمام موازین شرعی واسلامی را رعایت نمایند.

کابل 29 دلوباختر

مراد خان شینواری شاعرونویسنده ی مشهورزبان پشتو امروزبه عمرهشتاد وپنج سالگی وفات کرد.

این شاعرمعروف ازدیرزمانی دربستربیماری به سر میبرد.

نزدیکان مراد خان شینواری به آژانس اطلاعاتی باخترگفتند که وی صبح امروزبه اثربیماری در شفاخانه ای درشهرپشاور جان به جان آفرین سپرد.

مراد خان شینواری یگانه فرزند امیرحمزه شینواری شاعروغزل سرای معروف زبان پشتواست.

مراد خان شینواری بیشترین دوران عمرش را وقف کارهای بزرگ فرهنگی درگستره ی شعروداستان کرد.

ازاین شاعرآثاربی شمار درقالب شعروداستان به جا مانده است.

مراد شینواری به علاوه زبان پشتو ، به زبان اردونیزشعرسروده است.

 این مرد ، داستان نویس چیره دستی نیزبود ؛ سروده های میهنی ،عشقی واخلاقی ، بیشترین موضوعات اشعار وی را تشکیل می دهد.

 طبق گزارش ها ، مراد خان شینواری ، ازدیرزمانی  دربستربیماری قرارداشت، تا جاییکه درین اواخرفلج نیزشده بود.

کابل باختر/ 28/ دلو
انجیلنا جولی ستاره مشهور سینمای هالیوود درنظر دارد تا پیرامون افغانستان یک فلم بسازد.
این ستاره سرشناس هالیوود اخیراً" اعلام داشته است که پیرامون جنگ افغانستان فلمنامه نوشته .
انجیلنا جولی که در برلین دریک جشنواره سینمایی شرکت کرده بود، گفت: میخواهد پیرامون وقایع افغانستان فلم بسازد او قبل از این فلم دیگری به نام سزمین خون وعسل را به روی پرده آورده است که وقایع جنگی دریک کشور رانشان را میدهد.
فلم سرزمین خون و عسل اولین تجربه این خانم است که وقایع جنگ را دریک کشور مصیبت زده به روی پرده میاورد.
جولی میخواهد با فلم که دررابطه به افغانستان میسازد تجربه کاری خود را در خلق نمودن فلم هائیکه از وقایع کشور های مصیبت زده حکایه میکند بیشتر سازد.
جولی قبل از این تنها در نقش های مرکزی در فلم های هالیوود ظاهر شده و در ساختن فلم، چهره نوظهور است .
انجیلنا جولی از سال 2001 از سوی سازمان ملل متحد به عنوان سفیر حسن نیت دربخش آواره گان گماشته شده و با سفر به نقاط جنگ زده و دور جهان منجله افغانستان و پاکستان جائیکه مهاجران حضور وسیع داشته اند برای کمک با مهاجرین گام های برداشته است .
 

مدیریت عمومی بلوتن آژانس اطلاعاتی باختر برای سال جدید 1391 در بلوتن خبری خویش که در آن وقایع افغانستان ازطریق رسانه های معتبر بین المللی جهانی به نشر میرسد شما را از وقایع مهم آگاه میسازد ، مشترک میپذیرد .

 وزارت خانه ها، ادارات دولتی و موسسات غیردولتی میتوانند نشریه مورد نظر خویش را ازطریق مدیریت عمومی بولتن ( اخبار خاص ) به دست آورند.

وجه اشتراک سالانه این خبرنامه مهم، در سال 1391 مبلغ (6000) افغانی ، برای محصلین و شاگردان مکاتب با ارایه سند تحصیلی مبلغ سه هزارافغانی میباشد ، درصورت تقاضا، مبلغ متذکره را به حساب (1215361) وزارت اطلاعات و فرهنگ تحویل نموده و آویز آنرا به اداره اخبار خاص سپرده ، اخبار مورد نظر خویش را به دست بیاورند.