03 سرطان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اخبار فشرده آماری تیم‌ها تا پایان روز دهم جام جهانی 2018روسیه

اخبار فشرده آماری تیم‌ها تا پایان روز دهم جام جهانی 2018روسیه

کابل 3سرطان باختر 1- منابع خبری دهمین روز از بیست و...

معین سیاسی و سرپرست وزارت خارجه با سفیر آسترالیا در کابل ملاقات کرد

معین سیاسی و سرپرست وزارت خارجه با سفیر آسترالیا در کابل ملاقات کرد

کابل 3سرطان باختر حکمت خلیل کرزی معین سیاسی و سرپرست وزارت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

 

کابل باختر 30 جدی

سی هفت قلم اثرتاریخی امروز توسط رییس باستان شناسی وزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطرنگهداری به مسوولان موزیم ملی کابل، تسلیم داده شد.

عبدالقدیرتیموری رییس باستان شناسی وزارت اطلاعات وفرهنگ به خبرنگارآژانس باخترگفت :" این آثارتوسط باستان شناسان ریاست باستان شناسی ازساحه معدن مس عینک لوگر بدست آمده که شامل مجسمه های گلی، ظروف سفالی و فلزی مربوط دوره های قبل ازاسلام میباشد.

وی اضافه کرد که این آثار به همکاری موظفان قطعه صفر دوازده  وزارت امور داخله ازساحه معدن مس عینک لوگر به کابل انتقال و به خاطر نگهداری به مسوولان موزیم ملی کابل تسلیم داده شد.

 تیموری گفت  که چندی قبل نیز ریاست باستان شناسی دو اثرتاریخی را که از مربوطات  قریه خواجه چاشت ولسوالی ده سبز ولایت کابل بدست آمده و شامل ظروف سفالی با تزئینات دوره اسلامی میباشد، به خاطر نگهداری به موزیم ملی کابل تسلیم داده اند. 

 

هرات 27 جدی باختر

ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت هرات برنامه ای را روی دست دارد که مبتنی بران تمام آبدات تاریخی ولسوالی ها سروی،مرمت وبازسازی ميشوند.

براساس این طرح تیم های سروی وفنی ریاست  اطلاعات وفرهنگ  هرات به ولسوالی هاسفرخواهند نمود , تابرعلاوه بازدید ازبنا های تاریخی وتکمیل سروی های مقدماتی زمینه رابه بازسازی این بناها فراهم سازد.

احمد احسان سروریاررئیس اطلاعات وفرهنگ هرات به آژانس باختر گفت"بازسازی تمام ابدات تاریخی هرات نیازمند زمان وبودجه بیشتر است".

سروریارکه درعین زمان ازبخش های مختلف مسجدجامع قریه زیارت جاه به عنوان دومین مسجدجامع بزرگ ولایت هرات نیزبازدید نموده است ,باابرازتاسف ازبی توجهی به این بنا باشکوه درگذشته ,اطمینان دادکه درسال آینده طرح مرمت وبازسازی مسجدجامع زیارت شاه شامل پلان کاری ریاست اطلاعات وفرهنگ خواهدشد.

رئیس اطلاعات وفرهنگ میگوید " بعدازین به تمام ولسوالی ها همراه تیمی ازباستان شناسان وانجنیران فنی بنا های تاریخی سفرخواهدنمود تاوضعیت ابدات تاریخی راازنزدیک  بصورت اساسی موردمطالعه قراردهد".

ولایت هرات باداشتن هشتصد آبده ی تاریخی وساحه باستانی یکی ازمناطق مورد علاقه گرد شگران داخلی وخارجی به شمار می رود، مگرعدم توجه کافی برای حفاظت از آثار وساحات باستانی  ازجاذبه ها و هم زمان عواید سرشارصنعت جهانگردی این ولایت کاسته است؛ ولی هرگاه مسوولان ذیربط  خواسته باشند، می توانند دررفع این چالش ها، اقدامات موثری انجام دهند. 

 

کابل باختر 27 جدی

پرفیسورحضرت صبغت الله مجددی و دکتور سید مخدوم رهین وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز مسجد ( حضرت ها ) را در گذرقاضی فیض الله شهرکهنهء کابل

بازگشایی کردند.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، مسجد حضرت ها بر اثرحوادث گذشته سخت تخریب شد بود و ازطرف وزارت اطلاعات وفرهنگ به همکاری بخش بازسازی نیرو های امریکایی مرمت گردیده است.

دکتورسید مخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ درمراسم بازگشایی این مسجد صحبت نموده گفت : مسجد (حضرت ها)  از نخستین طرح های وزارت اطلاعات وفرهنگ برای ترمیم بود و به صورت بسیاربدی صدمه دیده بود و خوشبختانه مدتي قبل دوستان امریکایی حاضرشدند که دراین زمینه کمک مالی نمایند تا این بنای مقدس بازسازی وبارگشایی شود.

دکتوررهین اضافه کرد که این اولین مسجد تاریخی درشهرکابل نیست که ما به کمک دوستان امریکایی خود ترمیم میکنیم ، مسجد ملا محمود، مسجد گلدسته و مسجد علیا که منسوب به والده شاه امان الله غازی است نیزازطرف این وزارت به همکاری دوستان امریکایی ترمیم گردیده است.

وزیراطلاعات وفرهنگ افزود که این مسجد ازیاد گارهای بسیارگرامی پایان قرن 18 درکابل بوده رويداد هاي  جالبي که دراین مسجد رخ داده یکی هم صحبت ها دربارهء مشروطیت واستقلال افغانستان بود  که بین شاه امان الله وحضرت شمس المشایخ مجددی (رح) پدرکلان حضرت صاحب صورت میگرفت.

وی همچنان ازکمک دوستان امریکایی و شرکت ساختمانی که با حفظ اصالت معماری دربازسازي این مکان مقدس تلاش نموده اند به قدردانی یاد کرد .

دراین مراسم پروفیسورحضرت صبغت الله مجددی ضمن آن که ازتوجه دکتوررهین وزیراطلاعات و فرهنگ دربازسازی اماکن مقدس وتاریخی قدردانی نموده، گفت که در دومسجد تاریخی افغانستان یک مسجد شوربازارودیگری همین مسجد که بنام بالا کوه نیز یاد میشد، رهبران بزرگ روحانی  کشور دور هم جمع میشدند ومردم را به راه نیک هدایت میكردند.

پروفيسور مجددي از كمك مالي ايالات متحده به غرض بازسازي اين مسجد نيز قدر داني كرد.

 دیپلوم مهندس عبدالاحد عباسی رییس حفظ وترمیم آبدات تاریخی وزارت اطلاعات وفرهنگ به خبرنگارآژانس باخترگفت : این مسجد تاریخی که دریک وقت گنجایش حدود یک هزارنمازگزار را دارا میباشد، دراثرحوادث گذشته نیمه تخریب شده بود   و به اثرتوجه وزارت اطلاعات وفرهنگ، درمدت اضافه ازیک سال بازسازی شده است .

 

کابل باختر 27 جدی

پرفیسورحضرت صبغت الله مجددی و دکتور سید مخدوم رهین وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز مسجد ( حضرت ها ) را در گذرقاضی فیض الله شهرکهنهء کابل

بازگشایی کردند.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، مسجد حضرت ها بر اثرحوادث گذشته سخت تخریب شد بود و ازطرف وزارت اطلاعات وفرهنگ به همکاری بخش بازسازی نیرو های امریکایی مرمت گردیده است.

دکتورسید مخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ درمراسم بازگشایی این مسجد صحبت نموده گفت : مسجد (حضرت ها)  از نخستین طرح های وزارت اطلاعات وفرهنگ برای ترمیم بود و به صورت بسیاربدی صدمه دیده بود و خوشبختانه مدتي قبل دوستان امریکایی حاضرشدند که دراین زمینه کمک مالی نمایند تا این بنای مقدس بازسازی وبارگشایی شود.

دکتوررهین اضافه کرد که این اولین مسجد تاریخی درشهرکابل نیست که ما به کمک دوستان امریکایی خود ترمیم میکنیم ، مسجد ملا محمود، مسجد گلدسته و مسجد علیا که منسوب به والده شاه امان الله غازی است نیزازطرف این وزارت به همکاری دوستان امریکایی ترمیم گردیده است.

وزیراطلاعات وفرهنگ افزود که این مسجد ازیاد گارهای بسیارگرامی پایان قرن 18 درکابل بوده رويداد هاي  جالبي که دراین مسجد رخ داده یکی هم صحبت ها دربارهء مشروطیت واستقلال افغانستان بود  که بین شاه امان الله وحضرت شمس المشایخ مجددی (رح) پدرکلان حضرت صاحب صورت میگرفت.

وی همچنان ازکمک دوستان امریکایی و شرکت ساختمانی که با حفظ اصالت معماری دربازسازي این مکان مقدس تلاش نموده اند به قدردانی یاد کرد .

دراین مراسم پروفیسورحضرت صبغت الله مجددی ضمن آن که ازتوجه دکتوررهین وزیراطلاعات و فرهنگ دربازسازی اماکن مقدس وتاریخی قدردانی نموده، گفت که در دومسجد تاریخی افغانستان یک مسجد شوربازارودیگری همین مسجد که بنام بالا کوه نیز یاد میشد، رهبران بزرگ روحانی  کشور دور هم جمع میشدند ومردم را به راه نیک هدایت میكردند.

پروفيسور مجددي از كمك مالي ايالات متحده به غرض بازسازي اين مسجد نيز قدر داني كرد.

 دیپلوم مهندس عبدالاحد عباسی رییس حفظ وترمیم آبدات تاریخی وزارت اطلاعات وفرهنگ به خبرنگارآژانس باخترگفت : این مسجد تاریخی که دریک وقت گنجایش حدود یک هزارنمازگزار را دارا میباشد، دراثرحوادث گذشته نیمه تخریب شده بود   و به اثرتوجه وزارت اطلاعات وفرهنگ، درمدت اضافه ازیک سال بازسازی شده است .