30 عقرب 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

چهل مرکز تشخیص و درمان سل دربغلان تجهیز شد

چهل مرکز تشخیص و درمان سل دربغلان تجهیز شد

پلخمری / باختر/ 30/ عقرب ریاست صحت عامه بغلان ازتجهیز مراکز...

105 تروریست در نقاط مختلف کشور کشته شد

105 تروریست در نقاط مختلف کشور کشته شد

کابل باختر 30 عرب وزارت دفاع ملی از کشته شدن 105...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل 20 حوت باختر

مریم درانی جایزه بین المللی زن شجاع را به دست آورد.

جایزه بین المللی زن شجاع از جانب وزارت دفاع ایالات متحده امریکا همه ساله به زنانی داده میشود که بیشترین تلاش را درعرصه اعاده حقوق زنان در کشور های جهان انجام میدهند.

مریم درانی عضو شورای ولایتی ولایت قندهار در کنار اینکه برای اعاده حقوق زنان مساعی زیادی به خرچ داده است، مدیریت یک شبکه رادیویی را در ولایت قندهار نیز به عهده دارد که در راستای اعاده جایگاه مناسب زن نشرات مینماید.

به گزارش آژانس باختر این جازه طی مراسم خاصی دیروز از جانب میشل اوباما خانم رئیس جمهور امریکا و هیلاری کلنتن وزیر امورخارجه آن کشور به مریم دردانی اهدا گردید.

در این مراسم همچنان چندین زن پیشتاز از کشورها چنین جایزه رابه دست آوردند.

در این مراسم خانم درانی با ایراد سخنان کوتاه برخی چالش های فرا راه  زنان کشور را بیان کرده نا امنی را یکی ازآن چالش ها خوانده است.

اوگفته است که باوجود تهدیداتی که متوجه وی بوده به فعالیت  هایش ادامه داده و در امراعاده حقوق زن همچنان مبارزه خواهد کرد.

در انی بیان کرده که نسبت به سالهای قبل زنان جایگاه شان را در اجتماع در یافته اند ، سخنان و نظریات زنان درشوراهای ولایتی وسایر ادارات کشور شنیده میشود.

در این حال مژگان مصطفوی معین وزارت امور رنان گفته است جایزه که خانم درانی به دست آورده میتواند نمونه و الگوی برای سایر زنان افغان باشد.

مصطفوی وضعیت زنان در مناطق نا امن جنوب کشور ا نگران کننده خوانده گفته است که فعا لان  حقوق زنان نیز در آن ساحات با مشکلات فراوانی مواجه اند.

کابل باختر 17 حوت

محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزخلیل مینوی رئیس عمومی آژانس اطلاعاتی باختررا با اعطای تقدیر نامه ء مورد تمجید قرارداد.

 به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس باختر،  ایزدیارحین اعطای تقدیرنامۀ مشرانوجرگه به رئیس عمومی آژانس اطلاعاتی باخترگفت  :" آژانس باخترتحت رهنمود ومدیریت شماتوانسته است به مؤفقیت های چشمگیری نایل گردد و اظهارامیدواری کرد که آژانس باختربتواندهرچه بیشتردربازتاب دستآوردهای شورای ملی وسایرنهادها ازطریق رسانه هاسعی همه جانبه نماید ."

  بعداً" خلیل مینوی ضمن سپاس از تقدیرمجلس سنا،گفت که  آژانس باخترهمواره سعی ورزیده تاکارکردها،مصوبات شورای ملی وسایرنهادهای دولتی وغیردولتی را به رسانه های چاپی وتصویری غرض نشربسپارد.

وی علاوه نمود، آژانس باختردارای یک آرشیف اخبار وعکسها بوده که تمام مصوبات وفعالیت های مجلسین شورای ملی وسایرارگانها را ازهفت دهه بدینسونگهداری نموده است. تا منبع مطمینی برای استفادۀ ادبا، نویسنده گان ومحققین باشد.

به همین گونه نایب اول مجلس سنا، تقدیرنامۀ مشرانوجرگه رابه عبدالهادی فرهنگ رئیس بخش تجارتی سفارت افغانستان مقیم ایران تقدیم نمود. فرهنگ پیرامون امورکاری خویش در بهبود روابط تجاری میان دوکشورمعلومات داده وعده نمودکه درتحکیم روابط دیپلوماتیک، رسیده گی لازم به تجار ،فراهم آوری تسهیلات وتأمین ارتباطات تجارملی بامراجع ذیربط هرچه بیشتر مساعی به خرچ می دهد.نایب اول ضمن تمجیدازکارکردهای موصوف، مؤفقیت وی را  درامور کاری  اش ازخداوندبی نیاز استدعا نمود.هکذا تقدیرنامه مشرانوجرگه به اساس پیشنهاد برخی سناتوران به پاس خدمات جمیل الرحمن کامگارررئیسڅارنوالی زون جنوب کابل توسط محمد علم ایزدیاربه موصوف تقدیم گردید دراجرای وظایف محوله برای وی طلب مؤفقیت شد.

کابل 17 حوت باختر

دکتورسید مخدوم رهین وزیراطلاعات و فرهنگ  امروز د رمراسم تجلیل از روز بین المللی زن گفت:« زنان افغانستان در خلال سی سال گذشته رنجهای فراوانی رامتحمل شده اند».

به گزارش خبر نگار آژانس اطلاعاتی باختر وزیر اطلاعات و فرهنگ درین سخنرانی مختصر وطن را به عنوان مادری دردمندی توصیف کرد که در خلال تاریخ رنجهای فراوانی رامتحمل شده است.

وی گفت:« وطن مادر است، این مملکت مثل مادری درد کشیده ای است که باید قدر آن رابدانیم».

دکتور رهین به دردها و آلام بیشمار زنان کشور نیز تماس گرفته گفت:« هر مصیبت و بلای که در هر منطقه کشور از جورزمان آمد در د آنهارا زنان و مادران کشور  تحمل کردند.»

در مراسم تجلیل روز بین المللی زن که در وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود، همچنان فریبا احسان زاده رئیس شورای زنان آن وزارت ،  ناجیه بابه کرخیل نماینده مردم در ولسی جرگه ، ظاهر حسن رئیس عمومی اداری نیز صحبت کرده پیام وزارت امور زنان نیز در پیوند به روز بین المللی زن خوانده شد. درجریان این محفل پارچه موسیقی و تیاتر نیز اجرا گردید.

در اخیر تحایف نقدی که از جانب وزارت اطلاعات و فرهنگ آماده گردیده بود به برخی اززنان توزیع شد

یک گزارش دیگر حاکیست  ، ازروز جهانی زن در محبس اناثیه واقع بادام باغ امروز درقرارگاه ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها تجلیل به عمل آمد.

در محفلی که به این مناسبت تدویر گردیده بود دگر جنرال محمد قیس فصیحی معاون ریاست محابس و توقیف خانه ها رهبری ریاست محابس و دیگر مهمانان اشتراک نموده بودند.

طبق یک خبر دیگر، از هشتم مارچ روز جهانی زن امروز در اداره مرکزی احصائیه تجلیل به عمل آمد.

درین محفل پوهنمل حسیب الله موحد معاون اداره  احصائیه در رابطه با تاریخچه روز جهانی زن و تامین حقوق زنان در دین  مبین اسلام صحبت کرد.

متعاقباً" سه تن از کارمندان اناث آن اداره پیرامون موقف زن در حیات اجتماعی و مقام زن از نگاه اسلام، مقالات و اشعار خویش را ارایه  داشتند.

محفل  با توزیع تحایفی پایان یافت.

وحیدقاسمی آوازخوان کشور یگانه مشکل عمده موسیقی فلکلورکشور را آمیزش سبک ها و سازها می داند.

وحید قاسمی دراین اواخر خدماتی را درامر رشد و معرفی موسیقی اصیل محلات مختلف کشور انجام داده است.

 به گفته وی، تنها مشکل عمده موسیقی محلی و یا فلکلور درکشور آمیزش سبک ها و سازها میباشد.

وی به خبرنگارآژانس باختر گفت، مخالف آمیزش موسیقی است ، زیرا آمیزش موسیقی اصالت و زیبایی های که در آواز و ساز هنرمندان موسیقی محلات مختلف کشور وجود دارد ، متاثر میسازد  و ازمیان می برد .

وحید قاسمی افزود، اگر یک آله موسیقی شرقی را با موسیقی پامیری در آمیزیم ، به صورت جدی زیبایی های موسیقی متاثر شده و ناخوشایند میشود و به همینگونه اگر یک آواز خوان بدخشانی ، آهنگ لوگری را اجرا نماید، اشتباهات زیادی را متقبل میشود.

به نظر وحید قاسمی زمینه رشد موسیقی زمانی امکان پذیراست که آواز خوانان و نوازنده گان با ساز و سبک خود شان موسیقی را در اجرا درآورند.

قاسمی از عدم موجودیت نهادی که هنرمندان را متوجه چنین اشتباهات نماید ابراز تاسف نموده گفت ، به حالت موجود موسیقی درافغانستان تاحال تنها درزمینه موسیقی که ریشه هندی دارد ، کارهای صورت گرفته آنهم به خاطریکه این موسیقی به رسمیت شناخته شده است.

 به گفته وی، موسیقی خراسانی که در بخش های مختلف و به خصوص مناطق شمال کشور مروج است نه به رسمیت شناخته شده و درزمینه کاری صورت گرفته است.

وحید قاسمی علاوه کرد ، اکثر هنرمندان محلی خوان مناطق شمال کشور رفت و برگشت قطعه رامیدانند ، اما اساسات آنرا به شکل علمی نمیدانند.

وی به هدف رشد استعداد های جوان وزنده نگه داشتن موسیقی اصیل خراسانی پیشنهاد کرد تا جوانان مستعد محلی خوان تحت آموزش استادان مجرب که دراین رشته تخصص مسلکی دارند ، قرار گیرد.

قاسمی گفت، این کاررا با دعوت استادان کشور های ازبکستان ، تاجکستان و ایران می توان انجام داد.

 وی در مورد برنامه های کاری اش در آینده گفت، تصمیم دارد با همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ و جمعی از هیئت آن وزارت سفرهایی را درسراسر افغانستان انجام بدهد و هنرمندان و آواز خوانان محلی قریه ها و محلات را شناسایی و پارچه های آنان را با سبک های محلی شان ضبط و دراخیر تمام مراحل تحقیق را درزمینه توسط یک فلم مستند به وزارت اطلاعات و فرهنگ و مراجع علمی کشور بسپارد تا از آن در آینده ها استفاده گردد.

وحید قاسمی از مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ که درامر آغاز چنین برنامه همکاری مینماید قدردانی کرده گفت که این اقدام درعرصه ترویج فرهنگ اصیل افغانی گام مهمی شمرده میشود و برای نسل های آینده هنری کشور یک منبع مهم خواهد بود.

وحید قاسمی از جمله آوازخوانان کشوراست که توانسته در سی و سه سال کارهنری اش حدود پنجصد پارچه آهنگ را برای خود و سایر آواز خوانان هنر موسیقی بسازد.

 علاوه از آن به مدت چهارسال تحقیقاتی را پیرامون موسیقی محلی ولایات بادغیس ، هرات ، تخار و بدخشان به اتمام رسانیده و زیبایی های موسیقی آن محلات را به جهانیان معرفی نموده است .