24 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

در جهان 36 میلیون نابینا زندگی میکنند

در جهان 36 میلیون نابینا زندگی میکنند

کابل باختر/23/ میزان معین امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ شهروندان نابینا...

دیدار وزیر امور خارجه کشور با سفیر فدراتیف روسیه

کابل ۲۳ میزان باختر صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه با الکساندر...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر/ 14/ جوزا

دومین گفتمان و تفاهم روی مسایل عمده ملی امروز با سخنرانی دکتور سیدمخدوم رهین وزیر اطلاعات وفرهنگ درکابل گشایش یافت .

 دراین محفل بزرگ ملی که با ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد، عده یی ازاعضای شوراي ملي، احزاب سياسي ، جامعه  مدنی ، استادان پوهنتون ، دانشمندان، فرهنگیان و صاحب نظران اشتراک داشتند.

 راه های رسیدن به صلح، افغانستان بعدازسال 2014 ، انتخابات ریاست جمهوری و حکومتداری سالم درمحور بحث دانشمندان ، صاحب نظران ، استادان ، فرهنگیان و روشنفکران کشور قرارداشت.

درآغاز دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ سخنرانی کرده ، درتحلیل مختصر عوامل و انگیزه های ناهنجاری های موجود درکشور را برشمرده گفت ، نسل ما درمرحلهء خاص حیات ملی به سرمیبرد ، بدون تردید ، در تاریخ کهن سال ما ، هیچ مرحله ای چنین خطیر نبوده است .

 دکتور رهین در اتکا به بلوغ ملت افغانستان در ادوار مختلف تاریخ مطرح ساخت که ملت این آزمون را نیز موفقانه پشت سرخواهد گذاشت .

وزیر اطلاعات و فرهنگ ، جنگ درازمدت ، خونریزی های دوامدار را عامل اساسی بحران درکشور دانست ، عدم اعتماد به نفس ، بحران اعتماد ، وخود فراموشی رامیراث باقیمانده از جنگ پنداشته گفت : باید به اعتماد سازی پرداخت وریشه بدگمانی ها را خشکاند.

دکتور رهین تحکیم وحدت ملی ، اعتماد سازی و تقویت روحیه اعتماد به نفس ملی را از موجبات سرفرازی آیندهء ملت ما عنوان کرد و گفت ما اقلاً سه هزار سال تاریخ داریم و ودراین پهنا این ما بودیم نه خارجیان که بقای خود را تضمین کردیم و در آینده نیزچنین خواهیم کرد .

دكتور رهين گفت: سی سال جنگ و تباهی و خون ریزی و بعد درده سال که مرحله نوین درحیات ملی ماست ، مزاحمت های پی هم تروریزم سبب شد که ما در بسیاری از مسایل از گردونه زمان به عقب بمانیم و این عقب مانده گی را باید هرنوع که است جبران کنیم .

وزیر اطلاعات و فرهنگ از رسانه های گله کرد که به تمجیدی که سزاوار جوانان شهید ما در اردوی ملی، پولیس و امنیت ملی باشد، نپرداخته اند و به اندازهء کافی به تقویت روحیه ملی نه کوشیده اند. هر چند خدمات شان درعرصهء اطلاع رسانی قابل ستایش است .

بعداً سارنپوه عنایت الله نظری معاون اول وزارت دفاع ملی سخنرانی کرده اشتراک کننده گان را در روشنایی انکشافات نظامي قرارداده گفت که دفاع از کشور ، دفاع از دین ، نوامیس ملی ، ارزش های معنوی و فرهنگی انگیزهء اساسی نیروهای اردوی ملی را تشکیل میدهد  و با این انگیزه و مورال بلند به استقبال پذیریش کامل مسوولیت های امنیتی کشور میشتابند.

معاون اول وزیر دفاع ملی، داوری ها و برآوردهای برخی رسانه های خارجی و داخلی را دراربتاط سال 2014 تبلیغات سوء دانسته گفت: اطمینان میدهم که نیروهای امنیتی کشور توانایی دفاع مستقل از افغانستان را دارند.

 معاون اول وزیر دفاع ملی همچنان گفت که درهر منطقه ای که انتقال مسوولیت های امنیتی صورت گرفته، چون هلمند ، قندهار و ..." امنیت بهتر شده و این موضوع بیانگر توانایی های اردوی ملی ميباشد.

سپس پوهاند گل رحمن قاضی ، رییس کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی صحبت کرده، بیشتر برقانون گریزی وفرار از قانون ، ملت سازی و اتحاد تکیه کرده گفت: بیایید به طرف فرهنگ قانونمندی برویم تا قانون شکنی.

 او صلح را ضرورت بزرگ دانسته گفت که جنگ را سه دهه تجربه کردیم ولی هیچ چیز بدست نیاوردیم ، جز ویرانی.

 وي اضافه داشت: باید شعارما صلح باشد و صلح را از خود آغاز کنیم. پوهاند قاضی موجودیت اردوی ملی را عنصری دانست که باعث وفاق ، یک پارچگی و اتفاق ملت می گردد . او افزود، اردوی ملی باید ملی ساخته شود.

متعاقباً فضل احمد معنوی رییس کمیسیون مستقل انتخابات صحبت کرده یکبار دیگر اطمینان داد که علی رغم دشواری ها موجود، انتخابات درکشور بروقت و زمان آن برگزار میگردد او دراین سخنرانی همچنان مطرح ساخت که اکنون  درکمیسیون انتخابات افغانان گرداننده گی انتخابات را دارند.

 معنوی برنقش انتخابات قریه ها و شاروالی ها هم دراین سخنرانی تماس گرفته گفت که کمیسیون انتخابات آماده گی برگزاری پنج انتخابات را دارد، برگزاری انتخابات ریاست جمهوی ، شوراهای ولایتی و ولسوالی ، انتخابات ولسی جرگه و احتمالاً آماده گی برای برگزاری مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری،  انتخاباتی میباشد که برگزار میگردند.

معنوی همچنان گفت، انتخابات برگزار می گردد دربخش تخنیکی ومالی هیچ گونه مشکلی وجود نداد.

به گفته معنوی ، کمیسیون مستقل انتخابات اکنون دارای پلان پنج ساله می باشد  ومطابق آن عمل می کند .

 او برنقش رسانه ها ومردم در برگزاری انتخابات شفاف وعادلانه تاکیدکرد .

 به تعقیب آن دکتور فرامرز تمنا رئيس مركز مطالعات استراتيژيك وزارت امور خارجه ، درسخنرانی خود سال 2014 را تهدید برای افغانستان نه بل فرصتی برای توسعه و انکشاف  عنوان کرد .

اوتبلیغات در باره سال 2014 راکار مخالفان دولت افغانستان دانست .

 دکتور تمنا  بادرنظر داشت تضمین  های داخلی  وبین المللی  که وجود دارد یکبار  دیگر مطرح ساخت که افغانستان بعداز سال 2014 به بی ثباتی  نخواهد رفت ، اودرین مورد  به تعهدات سیاسی ،اقتصادی وامنیتی جامعه جهانی اشاره نمود .

 به همین ترتیب صدیق صدیقی  سخنگوی وزارت امورداخله درسخنرانی خود به توانایی های پولیس ملی  ؛ حملات راکتی پاکستان اشاره کرده  اطمینان داد که نیروهای امنیتی توانایی  تامین امنیت کشور را  دارند .

 او گفت  : حملات راکتی پاکستان هیچ تفاوت باحملات تروریستی ندارد . عملکرد نیروهای امنیتی افغانستان در برابر چنین حملات، تهاجمی ترشده واین حملات دفع گرديده است .

صدیقی بسته سازی راه تروریستان ،متوقف سازی راکت پراگنی های پاکستان از طریق شورای امنیت ملل ،بازنگری به سیاست های نرم دولت دربرابر تروریستان وقطع امتیازاتی که از طریق صلح بدست مي آورند، خشک سازی ریشه طالبان را در پاکستان از مجاری دیپلوماتیک ،هماهنگی بیشتر  نهاد های عدلی وقضایی کشور  درزمینه تضمین مجازات سنگین تروریست ها وجنایتکاران ،شکل گیری  یک اجماع وسیع درحمایت از نیروهای امنیتی ومبارزه با فقر را از جمله بحث های نظامی خواند .

در بخش گفتمان آزاد، ابتدا احمد ولی مسعود ، مسوول  بنیاد فرهنگی شهید احمد شاه مسعود صحبت درمورد انتخابات وتامین امنیت آن سوالي مطرح ساخت که آیا  نظام قادر به تامین امنیت  انتخابات می باشد؟

 وي همچنان مطرح ساخت که سالهاست ازوحدت ملی ومصالحه ملی صحبت می گردد  اماهرکس از وحدت ملی ومصالحه تعبیر خودرا دارند یعنی که تاحال  مانتوانستیم مولفه های اساسی  این مسایل رادریابیم  او گفت که نمی توانیم  توسط وسایل نظامی صلح راتامین  کنیم ، صلح یعنی رسیدن به مردم ، آرامش  وبه حق آنان  رسیدن است . او از وزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطر برگزاری این نشست تشکر کرده وبرادامه چنین نشست ها تاکید نمود .

 جنرال  عتیق الله امرخیل جنرال متقاعد وتحلیگر مسایل نظامی  درصحبت خود برتقویت وتجهیز نیرومند اردوی ملی تاکید کرده گفت تا زمانیکه مایک اردوی قوی نداشته باشیم نمی توانیم  انتخابات شفاف داشته باشیم  واز تهدید دشمنان هم رهایی نمی یابیم. اوگفت اردوی قوی متضمن آینده  قوی افغانستان می باشد ، اما تاکنون که ده سال  می گذرد خارجی ها دررابطه به تقویت اردوی ملي افغانستان را، بازی داده اند .

داکتر کبیر رنجبر تحلیل گر سیاسی  مطرح ساخت تازمانیکه مشکلات جنگ رشیه یابی نگردد هیچگاه به صلح دست نمی یابیم .

به گفته رنجبر، در شرایط جنگ، انتخابات یک وسیله نیرومند برای رسیدن به قدرت عناصر ضد دموکراسی می باشد .

 حاجی خان بزرگ قومی، نفاق را برخاسته از اندیشه های رهبران و رده های بالایي دانست  گفت که چرا به قریه های نمی رویم ، چرا ازمشکلات  مردم آگاه نمی شویم ، چرا از مردم  احوال پرسی نمی کنیم .

اونیز به اتحاد واتفاق تاکید کرد .

 يك وکیل سابق درپارلمان ،مشکلات موجود درکشور رابرشمرده به خاطر بیرون رفت از آن خواستار راهکار عملی گردید .

 انجنير احمد شاهین مطرح ساخت  که مساله  2014 امروز وارد ادبیات سیاسی شده  وکشور های منطقه تلاش دارند که مسایل افغانستان رااز چهارچوب ملی خارج ودرچهارچوب منطقه مورد بحث قرار دهند .

نظری پرنیانی مدیر مسوول نشریه ماندگار گفت: اگر خواسته باشیم از این جلسات نتیجه بگیریم  بایدعملی بحث شود وبرای پس از سال 2014 کارصورت بگیرد ونسخه ثابت داشته که مشروعیت نظام رابعد از 2014 تضمین کند .

سیحون کارشناس اقتصادی پیرامون حکومتداری خوب و اعمال حاکمیت قانون صحبت کرده گفت: افغانستان بعد از سال 2014 با وجود خوشبینی ها چالش هایش را نیز خواهد داشت .

 بشير پیژن کارشناس دیگر سیاسی گفت که بعد از سقوط طالبان مردم انتظار زیاد از دولت جدید داشتن اما به آن نرسیدند. 

وي انتخابات ریاست جمهوری را آخرین شانس مردم دانست .

آصف وردک سخنران دیگر گفت که جنگ درطول مدت ها بالای افغانها تحمیل گردیده ودر کشوری که قانون اساسی در صندوق فلزی گذاشته شده باشد هیچ چيز مشروعیت ندارد .

 عبدالهادی قریشی عضو اکادمی علوم افغانستان گفت كه شرایط  کنونی کشوربسیار نازک است وجنگ بالای کشور تحمیل شده است، نباً به تقویت وتجهیز بیشتر نیروهای امنیتی کشور توجه شود.

 حفظ الله بارکزی رئیس شورای ژورنالیستان در رابطه به حکومتداری سالم و چگونگی رسیدن به صلح صحبت کرده گفت: درگام نخست به تطبیق قانون ضرورت است .

جلال نورانی مشاور ارشد وزارت اطلاعات وفرهنگ در رابطه به نهاد های رسانه یی صحبت کرده گفت: بعضي از این نهادها به جز از انتقاد بالای دولت و وزارت اطلاعات وفرهنگ راهکاری برای بهبود ندارند.

 واقف حکیمی مدیر مسوول هفته نامه مجاهد، برگزاری چنین نشست ها را موثر خوانده گفت: ما درین نشست به چهار مسئله عمده درزمان کوتاه بحث کردیم  درحالیکه هر کدام مستلزم بحث مستقل اند .

 سید داوود یعقوبی مدیر مسوول آئینهء روز درمورد عوامل بحران درافغانستان صحبت کرده گفت: قبل از آنکه با طالبان تصفیه حساب شود باید فرهنگ همدیگر پذیری تقویت گردد .

محمد سمیع خروتی آگاه سیاسی مطرح ساخت که تا چه وقت بایدمتکی به خارجی ها بود. وی بروحدت ملی ، منافع ملی ویکپارچگی ملت تاکید کرد .

 جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی درمورد رشد وانکشاف توانایی های رزمي اردوی ملی صحبت کرده گفت: تاکنون شصت هزار نیروهای خارجی از افغانستان خارج شده اند وبیشتر از هشتاد فیصد خاک افغانستان زیر پوشش انتقال مسوولیت های امنیتی قرار گرفته، نگرانی نسبت به سال 2014 وجود ندارد .

وي از رسانه گله کرد گفت: رسانه ها نباید از ادبيات دشمن درمورد نیروهای امنیتی کشوراستفاده کنند .

 حسیب الله امین حکومتداری سالم را یکی از نیازمندی های کشور دانسته گفت : باید کشور خود را، خود اداره کنیم .

 نجیب الله منلي مشاور وزارت مالیه مطرح ساخت که نباید حقایق ازمردم کتمان گردد  بایدحقایق به مردم گفته شود، تا اعتماد آنها جلب شود .

 عبدالمتین امین یکی از عواملی راکه افغانستان بعد ازسال 2014 به عقب نمی گردد درآن  دانست که این کشور با بیست کشور پیمان ها امضاء کرده است .

 او گفت: اردوی ملی به نیم ملیون رسیده ونسل امروز جنگ را علیه مخالفان جنگ حق علیه باطل می دادند .

اجمل بلوچ درمورد برگزاری انتخابات شفاف، حکومتداری خوب و قانون مداری تاکید کرد .

عبدالرشید آرین رئیس حزب ملی گفت که نتایج انتخابات ریاست جمهوری سرنوشت آینده مردم افغانستان را تعيین می کند .

دراخیر دکتور سیدمخدوم رهین و دکتور عصمت الله اللهی مشترکاً نتایج نشست امروز را جمع بندي کرده  به برگزاری دوامدار چنین نشست ها تاکید کرد، برگزاری چنین نشست ها را برای تقویت محبت،دوستی وهمدیگر پذیری مفید دانستند .  

کابل 13 جو زا باختر

نماینده گان ملت از کمیسیون بررسی شکایات و تخطی های رسانه يي حمایت کردند.

به گزارش آژانس  باختر، درجلسه عمومی ولسی جرگه که امروز به ریاست عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه برگزار شد، عبدالستار خواصی نماینده مردم پروان پیشنهاد شماری از وکلا را مبنی برحمایت از کمیسیون بررسی شکایات و تخطی های رسانه يي ایجاد شده توسط وزیر اطلاعات و فرهنگ  ارایه نمود.

كابل باختر 13 جوزا

ولسی جرگه، ضمن استماع گزارش کمیسیون خاص مطالعه و بررسی اعمال حکومت، کار این کمیسیون را برای دو ماه دیگر تمدید نمود.

در جلسه ای که به ریاست عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه برگزار گردید، رئیس و اعضای ولسی جرگه شهادت شهناز همتی وکیل مردم هرات را در اثر حادثۀ ترافیکی در کشور جمهوری اسلامی ایران تسلیت گفته، ضمن تأسف از این رویداد و ابراز همدردی با خانوادۀ خانم همتی و مردم ولایت هرات، برای شهید جنت فردوس و برای اعضای خانوادۀ وی که جراحت برداشته اند، شفای عاجل از بارگاه ایزد متعال استدعا نمودند.

اعضای ولسی جرگه اتهام بستن ها به برخی چهره های ملی و جهادی را شدیداً محکوم نموده، تأکید کردند که هیچ فردی حق ندارد که شخصیت های ملی و سیاسی را بدون ارائۀ اسناد مؤثق مورد اتهام و افتراء قرار دهد.

وکلاء، این گونه حرکات را دسیسه و توطئه های خارجی در برابر افغانستان دانسته، خاطرنشان ساختند که این اقدامات باعث ایجاد نفاق در بین ملت مسلمان کشور گردیده و افغانستان را به سوی بحران سوق خواهد داد و باید از این گونه حرکات به صورت جدی جلوگیری به عمل آید.

افزون بر آن، وکلای ولایت بلخ اتهامات وارده علیه عطامحمد نور والی این ولایت را به شدت محکوم نموده، اظهار داشتند که با توجه به کارکردهای وی در امر استقرار ثبات و حاکمیت قانون و بازسازی ولایت بلخ، بایست از وی قدردانی صورت گیرد.

رئیس ولسی جرگه، نیز پیوند دادن القاب جاسوس به شخصیت های جهادی و ملی را توطئه و تلاش ها برای ایجاد نفاق میان ملت افغانستان دانسته، بر اتحاد و همبستگی ملی در کشور تأکید ورزید.

در همین حال اعضای ولسی جرگه، خواهان روشن شدن هرچه زودتر اتهامات وزیر مالیه علیه شش تن از وکلاء گردیدند و افزودند که به دلیل عدم پرداخت مالیه توسط برخی رسانه ها، گزارش ها در پیوند به موضوع، یکجانبه و به نفع وزیر مالیه پخش می گردد.

در جلسه، از ناامنی های اخیر در کشور به خصوص ولایات، بدخشان، غور، غزنی و میدان وردک یادآوری شد و ضمن اینکه بر توجه جدی مسئولین تأکید گردید، پیشنهاد شد تا هئیتی به خاطر بررسی عوامل نا امنی ولایت بدخشان، به آن ولایت اعزام شود.

عبدالستار خواصی وکیل ولایت پروان پیشنهادات شماری از وکلاء مبنی بر حمایت از کمیسیون بررسی تخطی های رسانه یی ایجاد شده توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ را ارائه نمود که در آن، تأکید شد تا از نشر برنامه های خلاف ارزش های دینی؛ گزارش های قربانی های تجاوزات و خبرهای توهین آمیز به شخصیت ها، اقوام و مذاهب، جلوگیری صورت گیرد.

در جلسه، بر اصلاح برخی مواد قانون منع خشونت علیه زنان که مخالف با احکام دین مبین اسلام است و تصویب آن هم بحث و تأکید صورت گرفت.

شماری از وکلاء چگونگی گرفتن پول توسط رئیس جمهور از ایران، سی آی ای و برخی کشورهای دیگر و نیز خاموشی رئیس جمهور در برابر حملات دوامدار راکتی پاکستان را نقص صریح قانون دانستند.

موضوعاتی چون مسموم شدن تعدادی از دختران مکتب در ولایت فاریاب و عدم تطبیق پروژه های انکشافی در آن ولایت، نبود برنامه های اشتغال زایی برای جوانان و فرار آنان از کشور، تطبیق پروژه های بی کیفیت توسط وزارت فواید عامه و سهل انگاری آن وزارت در قبال مسئولیت هایش، اعمار ساختمان ها بدون ماستر پلان شهری، اهمیت درج نام اقوام در تذکرۀ الکترونیکی، خشک سالی در ولایت غور، پرداخت هنگفت دو میلیارد دالر در ترانزیت ازبکستان و پیشنهاد احداث خط آهن ترکمنستان و تحقیر شخصیت ها و وکلاء توسط برنامۀ زنگ خطر تلویزیون خصوصی طلوع در جلسه مطرح  و بر توجه جدی مسئولین در این زمینه ها تأکید شد.

در جلسه، حمله بر نماینده گی کمیتۀ جهانی صلیب سرخ در ولایت ننگرهار شدیداً محکوم و اضافه گردید که صلیب سرخ یک کمیتۀ بی طرف بوده و همواره به قربانیان جنگ و سایر اقشار آسیب پذیر کمک کرده و باید دوباره به کارش شروع نماید.

در ادامۀ جلسه، مطابق آجنداء، فضل عظیم زلمی مجددی رئیس کمیسیون خاص مطالعه و بررسی اعمال حکومت و همکارانش گزارش کاری شش ماهۀ این کمیسیون را ارائه کردند.

این کمیسیون که مطابق فیصلۀ جلسۀ عمومی به منظور بررسی غصب املاک دولتی و عامه و فساد در شاروالی کابل ایجاد گردیده بود، در جریان فعالیت دریافته است که در سطح کشور یک اعشاریه بیست و هفت میلیون جریب زمین توسط پانزده هزار و هشتصد و سی و یک تن غصب گردیده است.

رئیس کمیسیون خاص مطالعه و بررسی اعمال حکومت همچنین علاوه نمود که به ارزش هفتاد میلیارد دالر عایدات دولت توسط غاصبان املاک دولتی و عامه حیف و میل شده است.

آقای مجددی، از تدوین طرح تقنینی اعضاء در مورد مجازات غاصبان زمین خبر داده، خاطرنشان ساخت که با تصویب و تطبیق این قانون برخی زمین های غصب شده استرداد می گردد که با مجازات عاملین آن از همچو حرکات  در آینده، جلوگیری خواهد شد.

بر اساس گزارش کمیسیون، از جملۀ سه صد و پنجاه و پنج شهرک در کشور، نود و چهار شهرک قانونی و متباقی خلاف قوانین نافذه اعمار شده است.

از سوی دیگر، اعضای ولسی جرگه ضمن اینکه از طرح قانون مجازات غاصبان زمین استقبال کردند، برخی ها بر افشای هویت غاصبان املاک دولتی و عامه هم تأکید ورزیدند.

در عین حال شماری دیگر از وکلاء، هرچند افشای نام غاصبین را ضروری تلقی نمودند؛ ولی بر ضرورت بررسی دقیق اسناد به صورت همه جانبه قبل از افشای آن، تأکید کردند.

رئیس و اعضای کمیسیون خاص مطالعه و بررسی اعمال حکومت افشای نام غاصبان را قبل از وقت دانسته، پیشنهاد نمودند که مطابق اصول وظایف داخلی به خاطر تدقیق بیشتر موضوع، کار کمیسیون برای دو ماه دیگر تمدید گردد که در نتیجه، با اکثریت آراء این پیشنهاد مورد تأیید قرار گرفت.

کابل باختر/ 12/ جوزا

درجلسهء مشترک مسوولان تعدادی از شبکه های تلویزیونی خصوصی باکمیسیون بررسی شکایات و تخلف های رسانه ئی وزیر اطلاعات و فرهنگ دکتور سید مخدوم رهین از آنان خواست تا تحکیم وحدت ملی را در رائس اولویت های انتشاراتی خود قراردهند.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر :

 دکتور رهین اظهار داشت که در شرایط حساس حاضر، ملت ما بیش از هر چیز نیاز به وفاق ملی دارد و اجازه نباید دادکه بیگانگان درمیان ما بنام های قومیت و مذهب و زبان تفرقه بیندازند و ما نیز ناخود آگاه وسیله اعمال تمایل ایشان گردیم .

 وزیر اطلاعات و فرهنگ افزود: حیرت آوراست که دربعضی از تلویزیون های ما اعلاناتی به نشر می رسد که اگر به فلان شرکت مبلغ 60 هزار دالر بپردازید برای شما درفلان کشور خانه وویزای اقامت پنج ساله تهیه ميکند من امیدوارم تلویزیون های ما با احساس مسوولیت از ادامهُ نشر چنین اعلاناتی خود داری نمایند.

 وزیر اطلاعات و فرهنگ خطاب به مسوولان تلویزیون ها گفت، فرهنگ اسلامی و ملی ما و اخلاقیات جوانان و نوجوانان ما امری است که ما همه باید درقبال آن احساس مسوولیت کنیم . متاسفانه اخیراً شماری از تلویزیون ها دراین عرصه کم توجهی میکنند واگر این کم توجهی ادامه یابد کمیسیون بررسي شکایات و تخلف های رسانه ئی موضوع را به طور جدی پیگیری خواهد کرد.

سوژهُ بعضی از سریال ها و صحنه های شماری از سریال ها و متن آهنگ ها آمیخته با ابتذال اند که تناسبی با روحیه مردم و خانواده های ما ندارند من ازآن رسانه های تصویری که به این امر توجهی ندارند جداً تقاضا می کنم در قبال اخلاقیات جوانان و نوجوانان ما بی تفاوت نمانند.

 یکی از مسوولان تلویزیون ها پیشنهاد کردکه کمیسیون مشترکی ازطرف وزارت اطلاعات و فرهنگ و نمایندگان شبکه های تلویزیونی تاسیس گردد که سریال ها و فلم های وارداتی خارجی را پیش از نشر مورد ارزیابی قراردهد. قرارشد بحث مفصل و تصمیم گیری دراین باب درجلسه بعدی صورت گیرد .