27 قوس 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

تبصره

تبصره

کابل باختر/ 27 قوس 27 قوس روزجهانی حمایت از...

داکترکمال سادات : معینیت امورجوانان فرصت های آموزشی را برای جوانان فراهم میسازد

داکترکمال سادات : معینیت امورجوانان فرصت های آموزشی را برای جوانان فراهم میسازد

کابل باختر 27 قوس داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر31 سنبله
دکتورسید مخدوم رهین وزیر اطلاعات وفرهنگ امروز نشرات آزمایشی چینل دوم تلویزیون ملی را افتتاح کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین مراسم که برخی از روسای وزارت اطلاعات وفرهنگ و رادیو تلویزیون ملی نیز حضورداشتند، دکتور رهین حین فشاردادن دکمه وفعال ساختن چینل، گفت : چینل دوم تلویزیون ملی به طور آزمایشی امروز به نشرات آغاز کرد و درخدمت اطلاع رسانی و رشد و انکشاف فرهنگ اسلامی و ملی  خواهد بود .
وزیر اطلاعات و فرهنگ اضافه کرد که درنشرات این چینل برنامه های خبری، آموزشی، پرورشی ، موسیقی و سریال های افغانی در نظرگرفته شده است .

کابل باختر 31 سنبله
جوایز برنده گان مسابقه ادبی و هنری که به افتخار 28 اسد سالروز استرداد استقلال کشوربرگزار شده بود، امروز توزیع گردید.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: در محفلی که این مناسبت به اشتراک مشارو ، معینان وروسای وزارت اطلاعات وفرهنگ، جمعی از هنرمندان، نویسنده گان ، شاعران ، استادان پوهنتون کابل و اکادمی علوم ، و شخصیت های فرهنگی درتالارمرکز بین المللی مطبوعات برگزار شده بود، دکتورسید مخدوم رهین وزیر اطلاعات وفرهنگ دررابطه به ارزش هنرو هنرمند درجامعه معلومات داد گفت: نفس اشتراک هنرمندان در همچو مسابقه های هنری، ادبی و سایر عرصه های که باشد، در واقع برنده شدن است و من نه تنها برای کسانیکه برنده جوایز شده اند، تبریک میگویم بلکه به همه آنانی که دراین مسابقه اشتراک کرده اند نیز تبریک میگویم هر فرد شما لیاقت این جایزها و جایزه های دیگر را دارد.
دراین محفل سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز ضمن قدردانی ازهنرمندان و کمیسیون برگزاری این مسابقۀ هنری و ادبی گفت : این مسابقه بخاطر ارج گذاشتن و رشد هنر وهنرمند برگزار گردیده بود و مقام هنرمندان قابل ستایش و تقدیر میباشد.
وی گفت : هنر سهم فعال و سازنده را در جامعه بشری دارد و هنرمندان هستند که هنررا درمیسرسعادت بشربه کارمیبرند .
همینگونه محمد افسررهبین رییس فرهنگ وزارت اطلاعات وفرهنگ در بارۀ به این سابقۀ فرهنگی ادبی معلومات داده گفت : در این مسابقه 157 اثر در هشت بخش کاندید شده بود که از جمله 89 اثر در بخشهای تاریخ تحقیقات ادبی، شعر، طنز ، داستان ، هنرهای زیبا، سینما ، تیاتر، موسیقی ، ژورنالیزم و رادیو تلویزیون، برنده شدند . 
وی گفت: آثار برنده گان این مسابقه هنری و ادبی جوایز درجه یک که مبلغ هشت هزار افغانی ، درجه دوم که مبلغ پنجهزار افغانی و درجه سوم مبلغ سه هزار افغانی را بدست آوردند.
مجیب مهرداد یک تن ازشاعران نیزدراین محفل صحبت نموده ضمن آن که ازوزارت اطلاعات وفرهنگ بخاطر برگزاری این مسابقه قدرانی کرد خواهان توجه هر چه بیشترمسوولین به نویسنده گان و هنرمندان کشور، گردید.
در اخیرمحفل جوایز و تحایف توسط دکتوررهین وزیراطلاعات وفرهنگ، معینان وروسای آن وزارت و برخی ازشخصیت های فرهنگی به برنده گان توزیع گردید.

کابل باختر/ 30 سنبله
کورس اختصاصی اساسات حفاظت از میراث های فرهنگی که برای کارمندان مسلکی حفاظت از میراث های فرهنگی مرکز وولایات برگزار شده بود ، امروز پایان یافت .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مراسم که به مناسبت پایان این دوره آموزشی برگزار شده بود ، دررابطه به حفاظت از میراث های فرهنگی و نقش کارمندان مسلکی دراین زمینه صحبت کرده گفت: با توجه به پیشینه یی تاریخی افغانستان و مدنیت های متفاوت که در این سرزمین تجربه شده و همه ویرانی و صدمات را که متقبل گردیده ، هنوز هم درگوشه و کنار این سرزمین ساحات باستانی و بنا های تاریخی متعددی به مشاهده میرسد و هویت تاریخی و فرهنگی این کشور را تمثیل میکند .
خلیلی ضمن آن که حفاظت از آبدات و داشته های تاریخی را مسوولیت فرد – فرد کشور دانست، اضافه کرد که هزار چهارصد بنای تاریخی درمعرض خطر میباشد و بخاطر حفاظت این آبده ها به افراد مسلکی و امکانات نیاز است .
همینگونه دراین مراسم سلیمان احمدی آمر میراث های فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، عمراخان مسعودی رییس بنیاد جنوب آسیا و پوهاند عزیز احمد پنجشیری استاد پوهنتون کابل نیز درصحبت های خویش توجه به حفاظت از میراث های فرهنگی را از وظایف تمام مردم کشور دانسته و برگزاری همچو برنامه های آموزشی را در ارتقای آگاهی مسلکی اشتراک کننده گان ارزشمند دانستند.
دراین کورس آموزشی سی تن از کارمندان و مسوولان آمریت حفاظت از میراث های فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ ، از مرکز و ولایات کشور اشتراک کرده بودند.
در این برنامه آموزشی که چهار ماه ادامه یافت، در رابطه به اساسات باستانشناسی، اتنوگرافی عمومی افغانستان، تاریخ عمومی افغانستان ، ارزش تحقیق درزمینه حراست از میراث های فرهنگی، حفاظت از میراث های فرهنگی، موزیم داری ، تشریح کنوانسیون های بین المللی و آموزش کمپیوتر تدریس صورت گرفت.
این برنامه از طرف آمریت حفاظت از میراث های فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری بنیاد جنوب آسیا برگزار گردیده بود. 

کابل باختر 27 سنبله
سیمیناری علمی، پژوهشی، زنده گی و شخصیت حضرت امام ابوحنیفه "رح" امروز به کار خود در ولایت  پروان پایان داد .
این سیمینار که دیروز به اهتمام وزارت اطلاعات و فرهنگ به اشتراک علمای کرام، شخصیت های روحانی و فرهنگی  در کابل  برگزار گردیده بود کار روز دوم  سیمینار  آن حضرت  در زاد گاه آبائی اش امروز  در ولایت پروان پایان یافت .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، در آغاز سیمینار دگرجنرال عبدالبصیر سالنگی  والی پروان حضور مهمانان دراین سیمینار را خیر مقدم گفته افزود: جا دارد تا در مورد عالم  بزرگ وجید جهان اسلام  امام اعظم ابوحنیفه باز هم سیمینارهای باز هم بزرگ علمی  راه اندازی  گردد، تا مردم شخصیت و جایگاۀ علمی اورا بشناسند.
وی از وزارت  اطلاعات وفرهنگ به خاطر راه اندازی چنین  سیمینار  ابراز قدردانی کرده گفت ، این عالم جید بزرگ اسلام بود که اساس  قانون جامعه مدنی  را گذاشت  وتا به امروز جهان اسلام، دولت ومردم افغانستان  از آن استفاده می کنند و پیروی حدود هشتاد فیصد ازمسلمانان جهان از مذهب او مصداق این ادعاست.
سپس دکتور سیدمخدوم رهین وزیر اطلاعات وفرهنگ سخنرانی کرده گفت : امام اعظم ابوحنیفه نعمان ابن ثابت، بن زوطی، بن مرزبان، بن ماه، اجدادش از فرزندان شما بود، ازهمین ولایت مرد خیز پروان برخاست، در آن زمان  ولایت پروان بخشی ازکابلستان بود وکابلستان منطقه ای وسیع بود که از پروان و اطرافش شروع  شده تا لوگر و اطراف آن  و حتی  زمانی که گسترش بیشتر یافت تا نورستان را نیز در برمی گرفت .
  دکتور رهین افزود: در قرن اول هجری از کابلستان نه چندان دور بعداز رحلت نبوی شخصیت ها و رجال بزرگی برخاستند که تنها امام اعظم ابوحنیفه  نبود، از  بین محدثین مکحول کابلی، از رجال برجسته  علم روایت و درایت  حدیث بود که وجود شان مایۀ اعجاب جهان  اسلام شد .
دکتور  رهین افزود: امام در اهتمامش به آموزش و تعلم باید سرمشق همه همشهریان و هم ولایتی ها وهموطنانش باشند، مخصوصاً نسل جوان این دیار.
به گفتۀ  دکتور  رهین ، امام ابوحنیفه  عشق و ایمان خاص  به یاد گرفتن وآموختن داشت به این سبب باکمال تواضع دربرابر استادان بزرگ که یکی دو تای شان  از دودمان رسالت پناهی بودند  بقیه از سایری علما ،با کمال تواضع  زانوی تلمند یا شاگردی در برابر شان برزمین می زد .
  دکتور رهین دراخیر گفت، به اهالی عزیز پروان تبریک میگویم که پدران امام  را پروانید، مسلماً این امام خراسانی  نه تنها  برای ملت  ها افتخار آورد بلکه  همۀ جامعۀ  اسلامی را مدیون خود ساخت  .
سپس قاضی نذیر احمد حنفی، رئیس کمیسیون امور تقنینی  ولسی جرگه پیرامون، شجاعت،  بُعد سیاسی، قضایی  وتصوفی  امام ابوحنیفه  سخنرانی  کرد.
به همینگونه فضل الرحمان فضلی  رئیس محکمۀ پروان، مولوی عبدالرحیم  حنفی  رئیس شورای  علمای پروان، پروفیسور سیدشاه حصین احمد ازکشور  هندوستان، مفتی سیدمحمد القادری از کشور پاکستان هر کدام  دربارۀ  شخصیت  و جایگاۀ علمی  و مذهبی  حضرت امام اعظم ابوحنیفه  "رح" به تفصیل  صحبت کردند .
کار سیمینار  با قرائت دعائیه به خاطر  صلح و سعادت مردم  افغانستان پایان یافت.