03 سرطان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

یک افسر پولیس در بدخشان به شهادت رسید

یک افسر پولیس در بدخشان به شهادت رسید

فیض آباد 3 سرطان باختر قومندان قطعه ریزرف قومندانی امنیه بدخشان،...

کشت زعفران درولایت سرپل افزایش یافته است

کشت زعفران درولایت سرپل افزایش یافته است

سرپل / باختر/ ۳/ سرطان اداره زراعت ولایت سرپل امسال ده...

کشته شدن سه هراس افگن درفراه

کشته شدن سه هراس افگن درفراه

شهرفراه / باختر/ ۳/ سرطان مسوولان محلی فراه می گویند ،...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

شهرهرات 18 جوزا باختر
اورنگ هشتم مجله تخصصی انجمن ادبی هرات ازچاپ برآمد.
اورنگ هشتم نشريه ي علمی فرهنگی وادبی انجمن ادبي هرات درقالب شصت وپنج صفحه با نشر مقالات علمي وپژوهشي ،اشعار وزين وداستانهاي كوتاه ازشعرا وسخنوران نامدارانجمن ادبي هرات پس از پنج سال توقف ، مجددآ به زيور چاپ آراسته شد.
اعضاي رهبري انجمن ادبي هرات ومدير مسوول اورنگ هشتم ، توفيق چاپ اين نشريه ي غنامند پژوهشي را به عموم اديبان وفرهنگيان تبريك گفته وآغاز مرحله ي نشرآنرا مايه ي افتخار ميداند.

شهرهرات 15 جوزا باختر
هیئت سازمان یونسکوغرض مطالعه آغازکارعملی کمک به بازسازی برخی آبدات تاریخی وارد ولایت هرات شده است..
این هیئت دردیدارباآریارئوفیان رئیس اطلاعات وفرهنگ اعلام کردکه درمدت سه روزاقامت خود ,ظرفیت وکیفیت تولید کاشی درتنها کارخانه کاشی سازی را مورد بازدید قرارخواهد داد.
قراراست کاشی مورد نیاز بازسازی ومرمت مینارهای هرات ازین کارخانه تامین گردد.
یکی دیگرازاهداف سفرهیئت مطالعه مقدمات بازسازی اطراف قلعه اختیارالدین اعلام شده است .
رئیس اطلاعات وفرهنگ ضمن استقبال ازسفرهیئت یونسکو برتوجه به ظرفیت سازی کارخانه کاشی سازی تاکید نمود واظهارامیدواری نمود تاباارتقای ظرفیت این کارخانه, کاشی مورد نیاز بازسازی مجموعه مصلی تامین شود.
رئوفیان همچنان پیشنهاد های مشخصی رابخاطراتخاذتدابیردراطراف قلعه اختیارالدین ازجمله مسدودساختن محلات رفت وآمدمردم به هدف جلوگیری ازواردشدن آسیب احتمالی به رهگذرا مطرح ساخت .
رئیس اطلاعات وفرهنگ هرات همچنان با رد هرگونه نگرانی ازناحیه عدم موجودیت پلان جامع  حفاظت ومراقبت شهرقدیم ,ازتدوین منجمت پلان شهرقدیم خبرداد واظهارامیدواری نمودتاباتدابیرهمه جانبه وجدیت مسوولان اداره محلی زمینه شمولیت هرات درفهرست میراث های جهانی مساعدشود.
رئوفیان به مسولان گرځندوی وآبدات تاریخی هدایت داد تاازهمه امکانات بخاطر مساعد ساختن زمینه به شمولیت هرات درفهرست میراث های فرهنگی درسال 2015 استفاده نمایند.
قراراست  بازسازی مجموعه مصلی هرات  به کمک یونسکو، تا دو سال دیگر به پایان برسد.
مجموعه مصلی  هرات از جمله شاهکارهای معماری دوره زمامداری غوریان و تیموریان بین قرن های 6 و 9 شمسی است که به مرور زمان تخریب شده و در حال حاضر فقط چند بخش آن که شامل 5 مناره و آرامگاه گنبدی شکل ملکه گوهرشاد است باقی مانده است.

کابل باختر/ 14/ جوزا
برخی از فدراسیون های معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز گزارش های کاری شان را ارایه کردند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، نشستی که به همین مناسبت درتالار بین المللی مطبوعات برگزار شد، نخست تیمور شاه اسحق زی معین امور جوانان صحبت نموده، هدف از ایجاد فدراسیون های جوانان را درسطح کشور، تامین روابط هماهنگی، انگیزه دهی ، تحرک و منسجم سازی جوانان درمسایل بزرگ ملی، سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و ورزشی درکشور خوانده گفت: معینیت امورجوانان ازشش سال بدینسو به همکاری تخنیکی مالی دفتر یونیسف و موسسه پی، تی، آر، او درشانزده ولایت کشور فدراسیون جوانان را ایجاد کرد که امروز کارکردها و فعالیت های این فدراسیون ها توسط مسوولان معینیت امورجوانان ،دفتر یونیسف و موسسه پی، تی، آر، او مورد ارزیابی و بررسی قرارمیگیرد و برای پیشبرد هرچه بهتر امورمسوولان نظریات و پیشنهادات شان را ارائه می دارند.
سپس شماری از مسوولان فدراسیون های جوانان گزارش های کارکردهای شان را ارائه داشتند.
در اخیر سید مصطفی سعیدی رییس انسجام برنامه های معینیت امور جوانان کار جلسه را مثبت ارزیابی کرد. 

کابل باختر 13 جوزا
سید مصدق خلیلی که به غرض اشتراک درسیمینار بین المللی میراث های باستانی  به فرانسه سفر کرده بود، درپهلوی سخنرانی روی اهمیت  میراث های باستانی  افغانستان ونیاز حفاظت از آنها ، دیروز با جینگ فینگ، رئیس بخش آسیا واوقیانوسیه سازمان بین المللی میراث جهانی  دیدار کرد.
به  گزارش آژانس باختر، هدف این ملاقات بررسی وضعیت منار جام بود که یکی از ساحات باستانی  وتاریخی  میراث جهانی افغانستان است تشکیل میدهد .
دراین دیدار خلیلی ضمن توضیح وضعیت نگران کننده این میراث ارزشمند فرهنگی خاطر نشان  ساخت  که دراثر سیلاب  های اخیر درولایت غور دیواراستنادی این منار که درمسیر  دریای جام واقع شده است کاملأ تخریب  گردیده که این پیش آمد ناگوار منار تاریخی جام را به خطر  مواجه ساخته است.
وی اضافه کرد که درعین  حال ازاثر  ریزش باران های زیاد ودیگر عوامل جوی، تزیینات معماری  وخطی این منار درحال  فروریختن است وبه فرسایش  تدریجی مواجه شده که اگر در  کوتاه مدت جلواین  فرسایش  گرفته نشود دیری نخواهد پایید که دیگر تزییناتی دراین منار باقی نمی ماند و این امر تاثیر  مستقیم  روی کاهش  ارزش  هنری  ومعماری  این بنا دارد.
خلیلی ضمن آنکه تصاویر  وگزارش مفصل  این رویداد  را به رئیس  بخش آسیا واو قیانوسیه سازمان میراث  جهانی  تقدیم کرد، ازوی  خواست تابرای  رسیده گی  به منار وساحه باستانی جام، وزارت اطلاعات وفرهنگ افغانستان  را همکاری کند.
جینگ فینگ وعده همکاری  به خاطر رسیده گی  به منارجام سپرده  خاطر نشان ساخت که با کشور های کمک کننده از جمله جاپان ، کوریا وایتالیا به زوترین فرصت تماس میشود تا بخشی  ازکمک هایشان به میراث جهانی  را به منار جام اختصاص دهند .
موصوف اضافه کرد که قبلأ پروپوزلی را درزمینه تحکیم بدنه منار  به جلسه عمومی سازمان میراث جهانی ارایه کرده است که ضمیمه آن با تذکر وضعیت نگران کننده منار جام ونیاز  به اقدام  عاجل وجدی موضوع دیوار  های استنادی  رانیزبه مجلس  عمومی وبورد اجرایی  ارایه خواهد کرد.
درین دیدار  همچنان  پیرامون وضعیت ساحات میراث جهانی  درافغانستان وچگونگی ثبت تعداد دیگر از ساحات تاریخی  وباستانی افغانستان در فهرست  میراث جهانی  صحبت شد که مسوولین میراث جهانی از آن استقبال  نموده گفتند  با توجه به امکانات این اداره بهترین زمان برای  ارایه این میراث ها جهت ثبت در فهرست میراث  های جهانی  است و در زمینه وعده  هر نوع همکاری  را سپرد وفینگ وعده سپرد که در آینده نزدیک  دونفر متخصص را میفرستد تا در جهت تهیه   دوسیه های ثبت وزارت اطلاعات وفرهنگ را کمک  نموده  وهمزمان برنامه های آموزشی را برای مسوولین مربوطه این وزارت در زمینه چگونگی تهیه وترتیب دوسیه های ثبت اثار  در فهرست میراث جهانی نیز دایر کند .
دراخیر معین امور فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ ازمسوولین میراث جهانی تقاضا کرد تا بحث روی منار جام را در آجندای مجلس عمومی سازمان میراث جهانی  که قرار است به تاریخ 15 تا 24 جون در دوحه پایتخت قطر برگزار  شود شامل  سازند و فینگ وعده سپرد تمام تلاشش را برای شامل نمودن بحث منار جام در  آجندای این مجلس خواهد کرد تا باشد که یکبار دیگر منارجام درمحراق  توجه قرار  گیرد.
قابل  ذکر است که دراین زمینه به اساس پیشنهاد معین فرهنگی  وزارت اطلاعات وفرهنگ نامه رسمی از جانب  نمایندگی  دایمی افغانستان  در سازمان یونسکو به اعضای بورد میراث جهانی  ودیگر  ادارات مرتبط نیز سپرده شد.
دراین ملاقات طرزی سکرتر اول  نماینده گی دایمی افغانستان در یونسکو و مسوول میراث های جهانی  افغانستان  درکمیته میراث جهانی نیز حضور داشتند .