29 دلو 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

مقرری پنج والی جدید

مقرری پنج والی جدید

کابل باختر 28 دلو یک منبع خبری ارگان های محلی به...

مقرری جدید درارگانهای مستقل محلی

مقرری جدید درارگانهای مستقل محلی

کابل باختر/ 28/ دلو به اساس پیشنهاد ارگانهای مستقل محلی ومنظوری...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی
  1.  

از روز جهاني موزيم ها امروز زير نام تغيير جهاني موزيم ها، چالش ها و الهام هاي جديد دركابل تجليل به عمل آمد

از سال 1356 به اينسو 18 مي از روز جهاني موزيم ها جشن گرفته مي شود.

به گزارش آژانس باختر در محفلي كه به اين مناسبت ترتيب يافته بود ابتدا سيد مصدق خليلي معين فرهنگي وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت، تاريخ موزيم داري به سال هاي خيلي دور بر مي گردد كه ميتوان آنرا قرن سوم قبل از ميلاد به اولين موزيم كه در پوهنتون اسكندريه مصر باز گشايي شد نسبت داد.

به گفته خليلي، امروزه بيشتر از سي هزار موزيم در سراسر جهان اين روز را گرامي میدارند و سخنرانان نقش موزيم را در رشد جوامع بشري و آينده موزيم و موزيم داري به بحث مي گيرند.

خليلي گفت:‌ موزيم ها بيش از هر چيز بازتابیست از انسان و فعاليت هاي او از محيط طبيعي، فرهنگي و اجتماعي، موزيم ها به زبان ويژه سخن ميزنند كه زبان شی یا زبان واقعي است، بنابر اين بربيننده بيسوادهم اثر مي گذارد و هم بر بيننده كه با دانش قبلي كنجكاوانه به موارد مي پردازد.

خليلي در ين سخنراني، موزيم ها را معرف فرهنگ و تاريخ جوامع بشري عنوان كرد.

همچنان درين محفل عمراخان مسعودي رييس موزيم ملي افغانستان صحبت كرده گفت كه حفظ ميراثهاي فرهنگي بزرگترين شاخص موزيم ها به شمار مي رود.

مسعودي همچنان درين سخنراني به نقش موزيم ها بر توسعه فرهنگي و اقتصادي كشور های جهان تماس گرفت.

ايدگارشروگ رييس دفتر يونسكو در كابل سخنراني كرده به خاطر حفظ ميراث هاي فرهنگي،‌ آبدات تاريخي و موزيم ملي كشور همكاري آن اداره را ابراز داشت.

هرات 8 جوزا باختر

شورای ولایتی ازتاخیردرپروسه ثبت شهرهرات درفهرست میراث های جهانی ابرازنگرانی نمود

همزمان بابرگزاری نشست بررسی عوامل عدم تحقق پیش شرط های سازمان یونسکو، دوکتورعبدلظاهرفیض زاده ریئس شورای ولایتی هرات  خواستار تاسیس کمیسیون نظارتی مشترک وازسرگیری فعالیت کمیسیون احیا واصلاح شهرقدیم شد .

رئیس شورای ولایتی هرات برجلوگیری ازاعمارساختمان های خود سرخلاف مقررات شاروالی نیزتاکید نمود وهرگونه حمایت جدی شورای ولایتی را ازهرگونه فعالیتی که منجربه تحقق خواست های یونسکووشمولیت هرات درفهرست میراث های جهانی گرددرا ابرازداشت .

به گزارش آژانس باختر، درین نشست احمد احسان سروریاررئیس عمومی اطلاعات وفرهنگ نیزبرطرف ساختن مشکلات فراه روی پروسه ثبت هرات درفهرست میراث های جهانی را مستلزم همکاری جدی وصادقانه همه ادارات بخصوص ریاست های شاروالی وشهرسازی  عنوان نمود،  وازتخطی های ساختمانی صورت گرفته دراطراف آبدات تاریخی بویژه درشهرقدیم ابرازتاسف نمود .

بگفته سروریارباوجودیکه  ریاست عمومی اطلاعات وفرهنگ بودجه وامکانات کافی دردسترس ندارد ، ولی بصورت جدی پیگیرموضوع شمولیت هرات درفهرست میراث های جهانی ازطریق مقامات مرکزی میباشد .

وی درعین زمان خواهان همکاری منابع ملی وبین المللی بخاطرمرمت وبازسازی آبدات تاریخی شد وتقاضانمود تافراخوان عمومی به کمک شورای ولایتی درزمینه جذب بودجه بازسازی میراث های فرهنگی تدارک شود.

این درحالیست که  شماری ازمسولان ادارات دولتی که درین نشست شرکت داشتند، برخی ادارات را متهم به سهل انگاری درزمینه جلوگیری ازساخت وسازهای خود سر، خلاف مقررات دراطراف آبدات تاریخی نمودند .

درین میان انجنیراحراری ریئس ساختمانی شاروالی پیشنهادنمود تاکمیسیون مشترک ازادارات دولتی به هدف کنترول روند ساخت وسازها درشهرقدیم ایجاد شود که با استقبال شرکت کننده گان روبروشد.

درپایان این نشست مطابق پیشنهادسید وحیدقتالی نماینده مردم درشورای ولایتی  فیصله شد تا درظرف یک ماه آینده عواملی که منجربه تاخیرشمولیت هرات درفهرست میراث های جهانی گردد،  جمع آوری وهمزمان بصورت جدی ازتخطی های ساختمانی دراطراف آبدات جلوگیری شود .

همچنان تصویب شد  تابعدازین کمیسیون احیاواصلاح شهرقدیم زیرنظرمقام ولایت بصورت منظم جلسات خودرا برگزارنماید وادارات ذیربط ازهمه امکانات بخاطرجلوگیری ازساخت وسازها وبرآورده ساختن پیش شرط های یونسکواستفاده نمایند.

جوزا باختر

سی و دو شرکت جهانگردی در ولایت هرات از سوی مسوولین اطلاعات و فرهنگ این ولایت مسدود شد.

به گزارش آژانس باختر:ریاست عمومی اطلاعات وفرهنگ هرات میگوید این سی و دو شرکت سیاحتی  طی چند سال گذشته بطور غیر قانونی در هرات فعالیت می کردند.

 به گفته وی که این شرکت ها الی تمکیل جواز کار نمی توانند به فعالیت‌های شان ادامه دهند .

سروریار می گوید که پیش از این ؛ برای شرکت‌هایی که مسدود شده‌اند از سوی این اداره هشدار داده شده بود که فعالیت‌های شان را قانونی بسازند؛ اما آنها به هشدار ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات توجهی نکردند.

سروریار گفته است که این شرکت‌ها مبالغ هنگفتی را زیارتی را در کشورهای عراق؛ ایران؛ سوریه و عربستان میگیرند.

هرات 7 جوزا باختر

دراین اواخر، تعویذنویسی درولایت هرات افزایش یافته است.

طبق ارقام تایید ناشده درولایت هرات ، هم اکنون دهها نفرتعویذ نویس مصروف تعویذ نویسی اند.

به اساس این ارقام ، نزد این تعویذنویسان روزانه دهها تن مراجعه می کنند وپول می پردازند و تعویذ می گیرند

شورای علمای ولایت هرات  ، تعویذنویسی وتعویذگیری را ازنگاه شریعت شرک ، بدعت وخرافات دانسته وازتمامی علما وبزرگان دراین ولایت خواسته تا با این پدیده ی خرافاتی به گونه ی جدی برخورد کنند.

اعضای این شورا درنشستی نگرانی شان را ازافزایش ترویج انچه انان خرافات وبدعت دردین می دانند ، ابرازکردند.

درگزارش این شورا آمده است " برخی ازتعویذنویسان درهرات به عنوان بریدن زردی ، رفع جنیات ، کف شناسی ، رویا پردازی ، حاضرساختن جنیات ، وغیره مردم را بازی می دهند وازآنان پول می گیرند"

این شورا ، تعویذنویسی را خلاف ارزش های اسلامی خوانده وآنرا ممنوع اعلام کردند.

اشتراک کننده های این شورا درگزارش خود ، به تعویذنویسان هشداردادند که اگربازهم به ترویج خرافات وبدعت بپردازند وبا فریب دادن مردم ازآنان پول به دست ارند ، با آنان برخورد قانونی خواهد شد.

این شورا دریک همه خوانی ازنهاد های دولتی ومردم خواست تا با علمای دین درزمینه ی ازبین بردن این فرهنگ ، کمک کنند.