26 جدی 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

جلسه شورای عالی ستره محکمه برگزار شد

جلسه شورای عالی ستره محکمه برگزار شد

کابل ۲۵ جدی باختر شورای عالی ستره محکمه امروز...

جان باختن پنج عضویک خانواده در آتش سوزی در هرات

جان باختن پنج عضویک خانواده در آتش سوزی در هرات

شهرهرات 25 جدی باختر پنج عضو یک خانواده به اثر آتش...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر 9 میزان
اخیرأ شماری از رسانه های تصویری ،روی کسب مجوز نشر وتولیدی اختصاصی برخی از برنامه های خارجی ، باهم اختلاف داشته هریک شکایت نامه واسناد دست داشته یی خود را به کمیسیون بررسی شکایات وتخلف های رسانه یی ارائه داشته اند ، از انجایکه تشخیص ،صحت وسقم اسناد وصدور حکم در این باب برای این کمیسیون ممکن نیست، بنأ برآن  ازهمه رسانه های تصویری تقاضا میشود که سر از آغاز ماه جدی اسناد دست داشته یی خویش را  درزمنیه مجوز ،امتیاز ،انحصار ،نشر مانند سایر اسناد وتصدیق نامه ها  به تائید ومهر به نزدیک ترین سفارت ویا جنرال قنسلی جمهوری اسلامی افغانستان در خارج برسانند تا این کمیسیون برویت آن بتواند به حل اختلاف میان رسانه های تصویری بپردازد .ختم / نالان

کابل باختر 9 میزان
قرار است دومین جشنواره بین المللی فلم حقوق بشر در افغانستان بزودی درکابل  وبامیان برگزار گردد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: محمد ابراهیم عارفی ریئس افغان فلم امروز به یک نشست خبری درکابل گفت : جشنواره فلم حقوق بشر افغانستان یک جشنواره بین المللی است که برمبنای حقوق بشری در افغانستان اختصاص داده شده  .
عارف  اظهار داشت مراحل مقدماتی  برگزاری این جشنواره از سال  1388 خورشیدی تاکنون درجریان است ودورنخست جشنواره درسال  1390 درشهر  های کابل ومزار شریف برگزار گردیده بود .
رئیس افغان فلم افزود، جشنواره فلم  حقوق بشر افغانستان توسط  باشگاه  سینمایی افغانستان باحمایت چند نهاد  داخلی  وخارجی که هر کدام  به نوعی در راستای  تحقق بشر درافغانستان  فعالیت دارد، برگزار می شود .
همچنان  صحرا موسوی عضوباشگاه سینمای  افغانستان گفت،  هدف  ما این است تا این  جشنواره پناهگاهی باشد برای فلم سازان وهنرمندان منطقه وبه خصوص کشورهای همسایه افغانستان  که از سانسور وعدم آزادی بیان  درکشور های خود رنج می برند و نمایش آثار شان درکشور های شان امکان پذیر نیست .
خانم موسوی گفت : دومین جشنواره بین المللی فلم حقوق بشر افغانستان از تاریخ 13 میزان الی  18 میزان درکابل و بامیان برگزار می گردد  .
دراین  جشنواره  به تعداد سه صدوهشتاد فلم باموضوع حقوق بشر در ژانرهای مستند  ،داستانی ،انیمیشن ،کوتاه وبلند ازسراسر جهان وافغانستان دریافت  شده و شصت وپنج فلم به این جشنواره راه یافته است.
وی اضافه  داشت این فلم  ها درسه بخش ملی ،بین لمللی ودانش جویی دسته بندی شده ومورد داوری قرار می گیرد وبه هشت فلم برتر جوایز اهدا خواهد شد .

مزارشریف 7 میزان باختر
همایش بین المللی علمی وپژوهشی میرزا عبدالقادربیدل شاعر، عارف وسخن سرای توانای پارسی گو امروزپایان یافت.
این همایش دوروزه به گرامی داشت ازسه صدومین سالروزدرگذشت این شاعر وعارف گرانمایه به شرکت ده ها شاعر، نویسنده ، پژوهشگروبیدل شناس ازافغانستان وبرخی کشورهای همسایه ومنطقه به میزبانی پوهنتون بلخ درشهرمزارشریف برگزارشده بود. 
شرکت کننده های این همایش ازجمله داکترشمس الحق آریانفر ، پوهاند صالح محمد دور اندیش ، سرمحقق علی روستایار وصالح محمد خلیق مقاله های پژوهشی شان را درگستره آثار واندیشه های میرزا عبدالقادربیدل به خوانش گرفتند.
"سیمای بیدل درآیینه ی سی مقاله" ، "بازشناخت بیدل درجامعه ی فرهنگی وادبی ایران معاصر" ، بیدل وافغانستان" ، د حضرت ابوالمعانی بیدل دحلوریزی مرغلری" ، بررسی دستورواژه ی آیینه درعنصراول چهارعنصر ، " بیدل درآیینه ی قرآن" و" بیدل ازدیدگاه اندیشمندان غرب " ازجمله ی مقالات این دانشمندان شرکت کننده ی  این همایش بود که بعدی ازابعاد آثار، وسعت اندیشه وتاثیرپذیری ادبیات جهان را ازاشعاربیدل به معرفی گرفته بود.
دراین همایش آرزوسعادت وآشورمحمد دوشاعرجوان از پوهنحی  زبان وادبیات پارسی دری پوهنتون بلخ پارچه شعرهای شان را که به وصف بیدل سروده بودند به خوانش گرفتند.
سخنرانان این همایش ابوالمعانی میرزا عبدالقادربیدل را با اندیشه ی بلند عرفانی اش یکی  ازبزرگترین شاعران پارسی  گوخواندند و نشست های پژوهشی درزمینه ی آثار  واندیشه های وی را گام بسا ارزشمند درراستای گرامی داشت ازمفاخرملی دانستند.
آنان برای روشن ساختن دیگر ابعاد شخصیتی وفکری  این شاعر وعارف بزرگ خواهان برگزاری عرس بیدل به گونه ی سلسله ای ازسوی برخی بیدل شناسان دربرخی شهرهای بزرگ کشورشدند.
همچنان شرکت کننده های این همایش تدریس آثارواندیشه های بیدل دربرخی پوهنتون های کشوررا برای جوانان محصل ارزنده خواندند وخواهان گسترش این روند درسایرپوهنتون  ها شدند.
ابوالمعانی میرزا عبدالقادربیدل یکی ازبزرگترین شاعران ، عارفان واندیشمندان بزرگ زبان پارسی دری محسوب می شود.
بیدل فرزند میرزا عبدالخالق درسال یک هزاروپنجاه وچهارهجری در بدخشان افغانستان پا به عرصه ی وجود گذاشته است.
ابوالمعانی دربدخشان تربیت یافت اما بیشترعمرخود را درهند سپری کرد ودرآنجا بود که مبدل به یکی ازبزرگترین عارفان وشاعران سبک هندی درزبان پارسی دری شد.
اوسرانجام به عمرهفتاد ونه سالگی دردهلی هند درگذشت ودرصحن خانه اش درست جایی که خود وصیت کرده بود دفن شد. پژوهش های بعدی مورخان و پژوهشگران نشان می دهد که جسد ابوالمعانی میرزا عبدالقادربیدل پس ازدفن در خانه اش دردهلی هند توسط مریدان ، ارادتمندان وبازمانده های خاندانش به سرزمین اصلی اش یعنی افغانستان منتقل شد و درمحله ای موسوم به خواجه رواش کابل دوباره به خاک سپرده شد.
ازاین شاعر وعارف پرآوازه آثارزیادی درقالب نظم ونثربه جا مانده است که همه مملو ازاندرز وحکمت است.
آثاربیدل با اندیشه های عرفانی توام با مضامین پیچیده ، استعارات وکنایات به هم آمیخته ، خیال پردازی وابداع مضامین تازه با دقت وموشکافی فراوانی همراه است.

آثاراین بزرگمرد به دلیل تشویق به همدلی وصلح خواهی وموجودیت بحث ها ومقوله های پیچیده فلسفی – تصوفی درحال حاضربه زبان های مختلف دنیا برگردان شده ودرپوهنتونهای جهان به عنوان اندیشه ی ناب تدریس می شود.
 

کابل باختر 31 سنبله
جوایز برنده گان مسابقه ادبی و هنری که به افتخار 28 اسد سالروز استرداد استقلال کشوربرگزار شده بود، امروز توزیع گردید.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: در محفلی که این مناسبت به اشتراک مشارو ، معینان وروسای وزارت اطلاعات وفرهنگ، جمعی از هنرمندان، نویسنده گان ، شاعران ، استادان پوهنتون کابل ، و شخصیت های فرهنگی درتالارمرکز بین المللی مطبوعات برگزار شده بود، دکتورسید مخدوم رهین وزیر اطلاعات وفرهنگ دررابطه به ارزش هنرو هنرمند درجامعه معلومات داد گفت: نفس اشتراک هنرمندان در همچومسابقه های هنری، ادبی و سایر عرصه های که باشد، در واقع برنده شدن است و من نه تنها برای کسانیکه برنده جوایزشده اند، تبریک میگویم بلکه آنان که دراین مسابقه اشتراک کرده اند نیز تبریک میگویم بخاطرهر فرد شما لیاقت این جایزها و جایزه های دیگر را دارید.
دکتور رهین در رابطه به آسیب های که هنر و هنرمندان در دوران جنگ های گذشته دیده اشاره کرده افزودکه درجامعهء که به کارهای علمی، ادبی و هنری ارج گذاشته میشود، آن جامعه روبه ارتقا است ولی اگر هنرهرقدرتحقیرشود و هر قدر به هنر بی توجهی صورت بگیرد، به همان اندازه معلوم است که جامعه درعمق انحطاط فرومیرود.
همیگونه دکتوررهین، به توجه به هنروهنرمند تاکید کرده واین امر را یکی ازالویت های ضروری و مهم دانست . 
دراین محفل سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز ضمن قدردانی ازهنرمندان و کمیسیون که برگزاراین مسابقه هنری وادبی گفت : این مسابقه بخاطر ارج گذاشتن و رشد هنر وهنرمند برگزار گردیده بود و مقام هنرمندان قابل ستایش و تقدیرمیباشد.
وی گفت :هنرسهم فعال وسازنده را درجامعه بشری دارد و هنرمندان هستند که هنررا درمیسرسعادت بشربه کارمیبرند .
همینگونه محمد افسررهبین رییس فرهنگ وزارت اطلاعات وفرهنگ به این سابقه فرهنگی ادبی معلومات داده گفت : دراین مسابقه 157 اثردر هشت بخش نامزد شده بود، که از جمله 89 اثر در بخشهای تاریخ تحقیقات ادبی، شعر، طنز ، داستان ، هنرهای زیبا، سینما ، تیاتر، موسیقی ، ژورنالیزم و رادیو تلویزیون، برنده شدند .
وی گفت آثاربرنده گان این مسابقه هنری و ادبی جوایز درجه یک که مبلغ هشت هزار افغانی ، درجه دوم که مبلغ پنجهزار افغانی و درجه سوم مبلغ سه هزار افغانی را بدست آوردند.
مجیب مهرداد یک تن ازشاعران نیزدراین محفل صحبت نموده ضمن آن که ازوزارت اطلاعات وفرهنگ بخاطر برگزاری این مسابقه قدرانی کرد خواهان توجه هر چه بیشترمسوولین این وزارت به نویسنده گان و هنرمندان کشور، گردید.
دراخیرمحفل جوایز و تحایف توسط دکتوررهین وزیراطلاعات وفرهنگ، معینان وروسای آن وزارت و برخی ازشخصیت های فرهنگی برای برنده گان توزیع گردید. ختم . احمدی.