02 ثور 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

شمار قربانیان حملات تروریستی سریلانکا به 290 نفر رسید

کلمبو – اسکای نیوز– 2 ثور – باختر تعداد تلفات ...

فی انس طلا 1276 دالر عرضه می شود

کابل 2 ثور باختر فی انس طلا در بازارهای بین...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر 7 حوت
اطلاعیه معینیت امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ !
به اطلاع عموم صاحبان امتیاز رسانه های تصویری ،صوتی ،نوشتاری ،موسسات نشراتی ،مطابع خصوصی ،دارالترجمه ها وموسسات تولید فلم ،آموزش ژورنالیزم ،آژانس های خبررسانی وشرکت های تبلیغات واعلانات مرکز و ولایات کشور که هنوز جواز فعالیت اخذ ننموده ویاطی مراحل ثبت واخذ جواز شان تکمیل  نگردیده است ،رسانیده می شود که با تاسی از مواد (بیست وهشتم وسی ودوم ) قانون رسانه های همگانی جهت ثبت واخذ جواز رسمی فعالیت ،به معینیت امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ مراجعه نمایند.
همچنان به اطلاع تمام رسانه های چاپی ،برقی ،دارالترجمه ها ،موسسات تولید فلم ،نشراتی ،آموزش ژورنالیزم ،آژانس خبر رسانی ،شرکت های تبلیغات واعلانات که قبلا جواز اخذ نموده اما تا کنون به فعالیت  آغاز  ننموده  اند رسانیده می شو د که براساس ماده (49) قانون رسانه های همگانی ،باید از هرنوع تغییرات درچگونگی ویا توقف فعالیت ،آدرس ،اساسنامه وسایر مشخصات مندرج این ماده قانون ،وزارت اطلاعات وفرهنگ را در جریان قرار دهند . درغیر آن برمبنای ماده (47) قانون رسانه های همگانی ،اگر رسانه های چاپی از تاریخ ثبت الی مدت یکسال ،رسانه های برقی وسایر موسسات مندرج ماده (27)این قانون از تاریخ ثبت الی مدت دوسال فعالیت های نشراتی شان را آغاز ننمایند ،امتیاز آنها سلب میگردد . لذا رسانه ها  ونهاد های متذکره از زمان صدور این اطلاعیه الی مدت یکماه فرصت دارند برای اخذ ویا تکمیل مراحل ثبت جواز شان اقدام نمایند درغیر آن با صاحبان امتیاز برخورد قانونی صورت خواهدگرفت .

کابل/6/حوت/باختر
سید مصدق خلیلی معین امور فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز در دیدار با سفیر عراق در کابل، پیرامون توسعه مناسبات فرهنگی میان دو کشور صحبت کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین دیدار تفاهم صورت گرفت که در آینده نزدیک تفاهمنامه همکاری به خاطر گسترش مناسبات فرهنگی میان افغانستان و عراق، به امضا برسد .
همینگونه سفیر عراق  مقیم کابل و رئیس عمومی بخش فرهنگی وزارت فرهنگ عراق ابراز  آماده گی کردند که روی  زمینه سازی این تفاهمنامه اقدامات عملی نمایند.
معین امور فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ ضمن آن که از دیدار با هیئت عراقی ابراز خرسندی نمود، خاطر نشان ساخت وزارت اطلاعات و فرهنگ علاقمند توسعه و گسترش روابط فرهنگی با کشور های دوست میباشد .
در این دیدار روسای کتابخانه های عامه و نگارستان ملی نیز حضور داشتند. 

کابل باختر6 حوت
سیمینار ملی درخصوص راهکارهای انکشاف توریزم فرهنگی که دیروز درکابل برگزار شده بود، امروز پایان یافت .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: این سیمینار از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری سازمان فرهنگی کشور های اسلامی برگزار گردیده بود .
در کار روز دوم سیمینار که به اشتراک شماری از روسای وزارت اطلاعات وفرهنگ و آمرین گرځندوی شماری از ولایات کشور برگزارشده بود، امیر فولادی مسوول بخش توریزم بنیاد آقا خان درمورد توریزم درافغانستان، فرصت ها و چالش ها آن صحبت کرد و پوهاند دکتورعزیز احمد پنجشیری استاد پوهنتون کابل، در صحبتی ولایات افغانستان را به شکل مختصر از دیدگاه توریزم  به معرفی گرفت .
همنگونه دکتورعباس صدری رییس منطقه یی سازمان فرهنگی کشورهای اسلامی  (آیسیسکو) دررابطه به نقش و اهمیت توریزم معلومات داد افزود که در گام نخست باید توریزم داخلی را رونق داد میشود تا زمینه جلب توریزم خارجی در کشور فراهم گردد و در این زمینه باید همه مسوولانه و پیگیرانه کار نمایند.
در اخیر ضمن آن که کار سیمینار مثبت ارزیابی گردید ، تصدیقنامه توسط مسوولین برای شاملان سیمینار توزیع شد.

کابل باختر 6حوت
به منظور  ارزیابی  کار پروژۀ ترمیم دیوارهای شهر غزنی شام دیروز محفلی مشترک از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و سفارت آلمان در کابل  برگزار شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر : در آغاز این محفل دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات وفرهنگ از همکاری ها و حمایت  جمهوری فدرال آلمان در راستای ترمیم  دیوار های شهر غزنی که یکی از پروژه های کلیدی مرکز ثقافت و تمدن جهان اسلام میباشد، تمجید نموده گفت : از سه سال بدینسو وزارت اطلاعات وفرهنگ درهمکاری آلمان کار بالای  بخش های عمدۀ این پروژه را که در معرض خطر قرار داشت ، آغاز کرد که تاکنون بخش اعظم آن انجام یافته است .
دکتور رهین افزود: امیدواریم که حمایت شما را بر تداوم کار این پروژه برای بقیۀ کار ترمیم دیوار ها و بخصوص درساحات آبدات تاریخی شهر غزنی داشته باشیم .
دراین محفل  سفیر آلمان  مقیم کابل، افغانستان را از نگاه آبدات تاریخی یک کشور غنی عنوان کرد، افزود: من یکبار دیگر کمک وهمکاری  کشور خود را درتمام عرصه ها در  افغانستان به ویژه درراستای  ترمیم آبدات تاریخی شهر غزنی وعده میدهم که این کمک ها به مردم افغانستان درآینده ها نیز  ادامه  خواهد داشت.
دراین محفل  عبدالله احمدزی به نماینده گی از والی غزنی گفت : دیوار های شهر غزنی که حدود دوهزار متر مربع می باشد از  میان چهار سمت ،سه طرف آن تحت  ترمیم قراردارد اما کار بالای طرف دیگرآن آغاز نشده و توقع داریم تا وزارت اطلاعات وفرهنگ در همکاری با آلمان کار این پروژه را  نیز ادامه دهند.
دیوار های شهر غزنی که با اهمیت ترین بنای تاریخی می باشد و قدمت زیادی دارند طی سال های گذشته به اثر حوادث طبیعی قسمت های زیادی  از آن فروریخته است .