06 ثور 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

جلسۀ شورای عالی محو پولیو با اشتراک نماینده گان وزارت های ذیربط دایر گردید

جلسۀ شورای عالی محو پولیو با اشتراک نماینده گان وزارت های ذیربط دایر گردید

کابل۵ حمل باختر مجلس شورای عالی محو پولیو با اشتراک نماینده...

معاون رییس جمهور: دشمنان مردم افغانستان، بدون هیچ گونه ملاحظۀ باید سرکوب شوند

معاون رییس جمهور: دشمنان مردم افغانستان، بدون هیچ گونه ملاحظۀ باید سرکوب شوند

کابل 5ثور باختر معاون رییس جمهور امروز سر پرست وزارت دفاع...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر 16 حمل
داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که با امضاء تفاهمنامه همکاری با  انستیتوت انکشاف رهبری، به هدف ارتقاء ظرفیت جوانان و کارمندان ادارات دولتی و خصوصی زمینه آموزش فن رهبری و مدیریت بهتر فراهم گردیده است.
به گزارش آژانس باختر: معین امور جوانان امروز در جریان امضاء تفاهمنامه همکاری با انستیتوت انکشاف رهبری افزود: برای کارمندان و جوانان که علاقمند اخذ دیپلوم در بخش رهبری می باشند معینیت امور جوانان با ۷۵ درصد تخفیف با انستیتوت مذکور تفاهمنامه همکاری امضأ نموده است.
وی علاوه نمود که مساعد کردن شرایط ترقی و پیشرفت جوانان در عرصه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از مسوولیت های آنان بوده از اینرو تلاش می نمایند تا حد توان برای جوانان افغانستان خدمت نمایند.
از سوی هم داکتر محمد رفیق شیرزاد معاون و مسوول روابط عامه انستیتوت انکشاف رهبری گفت که این تفاهمنامه برای مدت سه سال به امضاء رسیده و یک دوره دیپلوم آن یک سال می باشد، جوانان می توانند از این فرصت طلایی استفاده نمایند.
وی همچنان افزود که طبق قرار داد، اداره آنان، برای کارمندان وزارت اطلاعات و فرهنگ، اعضاء حکومت آموزشی جوانان و پارلمان آموزشی جوانان چهار دور آموزش رایگان را در بخش فن رهبریت و مدیریت بهتر در نظر گرفته که دور اول آن در ماه آینده آغاز می گردد.

کابل باختر15
پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز دردیدار با رییس بخش فرهنگی یونسکو دررابطه به گسترش همکاری های آن نهاد با وزارت اطلاعات وفرهنگ صحبت کرد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: دراین دیداردررابطه به انتقال پروژه مس عینک ازوزارت معادن و پترولیم به وزارت اطلاعات وفرهنگ، همکاری بانک جهانی و یونسکودراین زمینه، برداشتن موانع ورفع  نقاط ضعف که درهشت سال گذشته درروند کاراین پروژه وجود داشت و پلان های ترتیب شده یک ساله و سه ساله وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به پروژه مس عینک، برگزاری نشستی روی چگونگی پیشبرد  کاراین پروژه ،  سمپوزیم درمورد آثارتاریخی و مجسمه های بامیان که درماه اکتوبردر شهرتوکیو جاپان برگزار میگردد، نشستی کنوانسیون ارتقای میراث های متنوع فرهنگی  که درچند ماه آینده درپاریس برگزارخواهد شد و حفاظت از محیط توریستی و ساحات تاریخی بامیان، بحث صورت گرفت .
دراین دیدارمسا نوری ناگا اوکا رییس بخش فرهنگی یونسکو وماریا ریتا مسئول پروژه مس عینک ازطرف یونسکو، دررابطه به برنامه ها و کارکرد های آن موسسه معلومات داده و ازگسترش همکاری های یونسکودرپروژه های مختلف فرهنگی  با وزارت اطلاعات وفرهنگ اطمینان دادند.
پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ازهمکاری های یونسکو و سایر نهاد های کمک کننده دربخش پروژه های فرهنگی ، با وزارت اطلاعات وفرهنگ به قدردانی یاد کرده وبرهمکاری های بیشتر آنان تاکید کرد.

کابل 15حمل باختر
جلال نورانی بسیار مظلومانه با زنده گی وداع گفت، مظلومانه به این سبب که وقتی عزرائیل به سراغش آمد ، نه یاری و نه هم مدد گاری در کنارش بود که از وی آب بخواهد و آخرین قطره ای اشکش را پاک کند ، چشمانش را ببندد، دست وپایش را راست نماید تا اورا آماده رفتن به خانه ابدیش سازد. حتی قلم یاری با وفا و همیشه گی اش نیز با وی نزدیک نبود که سطری چندی از چگونگی جان سپردنش تحریر میکرد.
این مرد فخیم فقیرانه جان داد و فقیرانه به خاک سپرده شد. مرگ جلال نورانی این نویسنده شهیر کشور بازگو کننده بیچاره گی قلم را در کشور جنگ زده ای مثل افغانستان به اثبات رساند و تائید کرد که قلم ها بی ارزش شده اند و قلم بدستان یعنی نویسنده ها از یاد ها فراموش. در وضعیت کنونی که همه بر تفنگ و مرمی می اندیشند و از میله تفنگ سخن می گویند و با زورگویی سواربه گرده های مردم ،حکومت می کنند،عزت ، حرمت، قوت از آنها است، اکثر مردم در خدمت زرو وزر اند. شان وشوکت، عیش ونوش همه مربوط به اصحاب سلاح است. مجال اندیشیدن به قلم را اندک کسان پیدامیکنند. گر چی بزرگان در گذشته های نه چندان دور قلم را شمشیر دو لبه می خواندند اما امروز این شمشیر جلایش وبرنده گی اش را از دست داده و آرام آرام در خدمت کسانی قرار گرفته که با توسل به تفنگ سرمایه اندوخته اند و از راه های غیر مشروع خودشان را مالک قصر ها و بلند منزل ها کردند و به نان ونام رسیده اند . اما جلال نورانی در چنین شرایطی که از درودیوار کشور خون می بارد و هر بلست خاک کشور شاهد انفجار وانتحار است و هر روز به سبب رویداد های مرگ بار به تعداد مادران، خواهران ، برادران وپدران داغ دیده و سیاه پوش افزود می شود... در چنین فضای مملو از دود و آتش ، نورانی درعالم بی نوایی و در گوشه اتاق تاریک قلم زد و کوشید تا به لبانی خکشیده از غم هموطنان، گل خنده را بشگفاند. وی با این همه بزرگیش لیاقت این گونه مراسم تشحیع جنازه را نداشت. همه نویسنده گان ، شاعران، هنرمندان و روزنامه نگاران دوستان نورانی بودند به مجرد نام گرفتن ازاین اقشار وی یک خاطره دوستی باایشان را روایت میکرد و در اکثر نوشته هایش نیز از انها یاد کرده . پس این همه دوست در مراسم تشحیع جنازه وی کجا بودند؟.چرا این گونه سرد و بی همه کس وی تا خانه ابدی اش بدرقه شد؟ چرا در مراسم فاتحه خوانی این نویسنده که سالها قلم فرسایی کرد رسانه ها که ماشاالله تعداد شان از حساب بیرون است تشریف نداشتند؟ پاسخ واضح است که جلال یک نویسنده بی تملق بود نه در وصف مقامی و نه هم در وصف قومی نوشت ونه از کسی تمجید کرد صرف برای مردمش نوشت و کوشید با تمام توانش فرهنگ خنده را در کشور غم کشیده ما نهادینه سازد، کوشید بجای اشک غم اشک خوشی را در چشمان مردمش جاربسازد. هرگاه به جای نورانی یک وکیل ناکام با زندگی وداع میگرد رسانه ها به روز ها به وی می پرداختند و سرک ها مسدود می شدند مردم کم از کم دو روز به خاطر تشحیح جنازه و فاتحه خوانی وی سرگردان می بودند. جلال نورانی به مرگ خود نیز مردم دوستی واحترام به شهروندان اش را به اثبات رسانید باعث اذیت کسی نشد. چون نفرین مردم را خوش نداشت.

کابل 14حمل باختر
گروه ده نفری دختران رضاکار که در فعالیت های رضاکارانه سهم فعال دارند از سوی معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ مورد تقدیر قرار گرفتند.
به گزارش آژانس باختر، داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، دیروز حین تفویض لوح سپاس گفت : زنان نیم پیکر جامعه را تشکیل می دهند، اگر آنان در اجتماع شریک شوند، کشور بسوی انکشاف و توسعه پایدار رو می آورد.
سادات ضمن تشکر و سپاس از احساس و مسوولیت پذیری دختران، آنان را شجاع و وطن دوست خطاب نموده افزود که معینیت امور جوانان، خادم آن افراد است که حس وطندوستی و برنامه کاری برای بهبود وضعیت جوانان در کشور را دارند.
شمیم کتوازی مشاور رییس جمهور در امور جوانان، در این برنامه ضمن قدردانی از فعالیت های معین امور جوانان در بخش های مختلف در مرکز و ولایات افزود: افغانستان و قتی آباد می شود که هر فرد این وطن یک رضاکار در جامعه باشد.
به گفته وی ترویج فرهنگ رضاکاری در کشور نیاز تلاش های بیشتر را دارد که باید ملت افغانستان بخصوص جوانان در این مورد آگاهی لازم را ببینند.
از سوی هم بهشته عالمی یک تن از رضاکاران در جریان اخذ لوح سپاس از تمام دختران خواست، از طریق فعالیت های رضاکارانه مسوولیت شانرا در قبال وطن ادا نموده، کشور را از وضعیت کنونی بطرف آبادانی و شگوفایی سوق دهند.
این در حال است که معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در سال روان در نظر دارد برنامه های رضاکارانه را در سطح کشور بیشتر از قبل راه اندازی نماید. 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL