04 حوت 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

خانه میکل آنژ در ایتا لیا به فروش گذاشته شد

خانه میکل آنژ در ایتا لیا به فروش گذاشته شد

روم – ورلد نیوز – 3 حوت – باختر خانه میکل...

قوت های منطقه یی اردوی ملی ایجاد میشود

قوت های منطقه یی اردوی ملی ایجاد میشود

کابل باختر 3 حوت به منظور بهبود وضعیت امنیتی وفراهم ساختن...

49 تن از هراس افگنان کشته شدند

کابل باختر 3 حوت درنتیجه عملیات های مشترک نظامی نیروهای امنیتی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر 14 دلو
معین مالی  گرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز غرض شرکت در کنفرانس وزرای گردشگری کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی رهسپار بنگله دیش شد.
این کنفرانس ازتاریخ 16 تا 18 دلو سالروان  درشهرداکه مرکز بنگله دیش دایرمیگردد.
پوهنیارسیده مژگان مصطفوی معین مالی و گرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ به خبرنگارآژانس باختر درمیدان هوایی بین المللی کابل گفت که دراین کنفرانس در رابطه به چگونگی وضعیت گردشگری درافغانستان ودست آوردها و چالش های که در این زمینه  درافغانستان  موجود است معلومات خواهد داد. جلال

کابل،11 دلو، باختر
صدیق الله توحیدی مسوول داد خواهی کمیته مصوونیت خبرنگاران امروز درنشست خبری از عدم ارائه معلومات به خبرنگاران هنگام وقوع رویداد های هراس افگنی انتقاد کردو گفت این امر باعث شایعه پراگنی بین مردم می شود.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، صدیق الله توحیدی در این نشست از پوشش خبری رویداد های اخیر ازاهل رسانه تشکر کردو گفت که گزارشگران هنگام گزارش دهی از رویدادهای هراس افگنی مصونیت ندارند.
وی حق دسترسی به اطلاعات هنگام این چنین رویداد ها را یک معضل بزرگ دانست و بیان داشت که حکومت از ارایه معلومات دقیق به خبرنگاران دریغ می ورزد  و حتا در بعضی موارد اطلاعات دست کاری شده را به خبرنگاران می دهد که این امر باعث شایعات می شود .
توحیدی چرخش آزاد اطلاعات را مستلزم همکاری حکومت دانست و علاوه کرد حکومت باید در زمینه تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات اقدامات جدی نماید.
مسوول داد خواهی کمیته مصوونیت خبرنگاران تصریح کرد که طرفین درگیر باید به بی طرفی رسانه ها احترام بگذارند.
توحیدی در این نشست از رسانه ها خواست که بی طرفی شان را حفظ کرده و هنگام اعلام ماتم ملی و رویداد های هراس افگنی در نشرات شان توجه داشته وبا مردم غم شریکی کنند.مجیب الله مرزایی

کابل باختر 11 دلو
پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارات اطلاعات وفرهنگ امروزدر نشستی با روسای تصدی های آن وزارت گزارش از کارکرد های آنها  را شنید.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین نشست که داکتر نجیب الله وردگ معین عواید و گمرکات وزارت مالیه وسید رضا میثم حسینی مشاورمعینیت مالی و اداری وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز حضورداشتند ، روسای مطابع آزادی ،  تصدی هوتل ها و تصدی افغانتورگزارش کارکرد ها و عواید یک سال گذشته وبرنامه های آینده اداره های مربوط  شان را ارائه کردند.
آنان ضمن برشمردن یک سلسله مشکلات فرا راه ،  پیشنهادات و نظریات شان را به خاطر بهبود امور فعالیت ها و افزایش عواید اداره های مربوط  شان ارائه کرده خاطرنشان ساختند که با وجود یک سلسله مشکلات باز هم نسبت به سال گذشته درعواید اداره های مربوط شان افزایش رونما گردیده .
همچنان آنان خواهان همکاری وزارت مالیه دررابطه به اجرای بودجه برای پروژه های بازسازی وتوسعه یی آن تصدی ها شدند.
همینگونه مشاور امورمالی و اداری معینیت مالی و اداری وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به عواید وزارت اطلاعات وفرهنگ معلومات داده گفت که عمده ترین عواید این وزارت را دوبخش تشکیل میدهد،  یکی تصدی ها و دیگر جواز ها .
وی افزود که درمجموع عواید وزارت اطلاعات وفرهنگ  درمقایسه به سال گذشته چهارو نیم درصد افزایش یافته است.
معین وزارت مالیه نیزازهمکاری آن وزارت با وزارت اطلاعات وفرهنگ اطمینان داده گفت که دررابطه به نیازمندی ها و برنامه های یاده شده طرح های را آماده ساخته  وبه کمیته اقتصادی ارائه می نمایند .
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ضمن آن که برتلاش های  بیشتر روسای تصدی های آن وزارت تاکید کرد ، گفت که اگرپdشنهادات و خواسته تصدی ها برآورده شود عواید این وزارت درسال آینده بیشتر ازاین خواهد شد.
احمدضیا احمدی  

کابل باختر/ 10/دلو
تاج محمد سرپلی یکتن از آوازخوان محلی وفات کرده است .
به گزارش آژانس باختر ،تاج محمد سرپلی عضو گروه هنری ظفر بود و این آواز خوان چندین آهنگ ثبت شده در آرشیف رادیو تلویزیون ملی دارد.
رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده وعلاقمندان هنر ،دوستان و اقارب مرحومی ابراز میدارد.
ختم / نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL