23 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

داکترکمال سادات : جوانان دربخش های مختلف مصروف خدمت به مردم افغانستان میباشند

داکترکمال سادات : جوانان دربخش های مختلف مصروف خدمت به مردم افغانستان میباشند

کابل باختر22 عقرب داکتر کمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات و...

فاضل سانچارکی برهمکاری های فرهنگی و رسانه یی عربستان با افغانستان تاکید کرد

فاضل سانچارکی برهمکاری های فرهنگی و رسانه یی عربستان با افغانستان تاکید کرد

کابل باختر22 عقرب فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

 

کابل باختر – اول دلو

سریال افغانی "کوچه ما " امروز درافغانفلم  با سخنرانی سید مصدق خلیلی معین  فرهنگی  وزارت اطلاعات وفرهنگ به نمایش گذاشته شد .

سریال کوچه ما به مشارکت ،ریاست افغانفلم  ، سینمای موج  ودفتر یوناما درکابل  ساخته شده است .

محور این سریال را بازگشت مهاجرین، فقر وبیکاری  موجود درجامعه  ومشارکت زنان ومردان درزنده گی سیاسی، مسایل حقوق بشری  وحکومت  داری  خوب تشکیل میدهد .

درمحفلی  که به این مناسبت ترتیب یافته بود ، سید مصدق خلیلی معین فرهنگی  وزارت اطلاعات وفرهنگ صحبت کرده گفت : خوشحالم که آهسته  ،آهسته  سینمای  کشور به سوی شگوفایی گام برمی دارد وامید  دارم ، این سریال  بتواند ، جای خالی  سریال های افغانی را در رسانه ها پر کند .

او با اشاره  به سریال  های خارجی  که از طریق  رسانه ها  نشر می شود گفت : این سریال  ها با فرهنگ ماهمخوانی ندارد  واکثرآ  مورد انتقاد خانواده ها قرار می گیرد .

خلیلی  که از سه دهه جنگ وناملایمت ها  یاد کرده افزود که جنگ  آسیب  فراوان به هنر سينما وارد کرد ، هنرمندان ، مهاجر شدند  وهنر سینما  به رکود وانجماد گراید .

به گفته وی، هنر سینما بعداز  2001 دوباره درکشور رونق گرفت وفلم های افغانی به جشنواره های بین المللی راه یافت .

معین فرهنگی  وزارت اطلاعات وفرهنگ  درین سخنرانی از ایجاد کمیته  مشوره یی یاد کرد که اعضای  آن  از میان نخبه گان فرهنگ  گزیده خواهد شد. او از تمام هنر مندان خواست  تا به خاطر بهبود وضعیت سینما درکشور ازطریق این کمیته با وزارت  اطلاعات  وفرهنگ همکار  باشند تاهنر سینما، هویت  ومسیر خود را پیداکند .

صدیق  برمک کارگردان  وفلم نامه نویس افغانی که درین سریال  بحیث مشاور درتهیه آن کار کرده ،صحبت نموده گفت که هنرمندان  سریال  باوجود  کمبود وسایل  کوشش شده است تا سریال به مثابه پلی ارتباط میان مردم باشد .

او از رسانه  ها خواست تاسریال  را به نقد  بگیرند وببینند ونشرکنند .

بخش اول سریال  که شامل پانزده قسمت می شود، دوازده قسمت آن ظرف سه ماه ساخته شده است، واز طریق تلویزیون  یک نشر می شود .

دراین محفل نماینده  دفتر یوناما  نیز صحبت کرده گفت  که از فرهنگ باید  درحل معضل جنگ  افغانستان استفاده شود .

درین محفل شماری ازهنر مندان  سرشناس کشور وعلاقمندان هنر سینما اشتراک داشتند .

 

کابل باختر – اول دلو

فلم "مرگ برکامره " درشانزده همین جشنواره بین المللی فلم های  کوتاه برنده جایزه شد .

این فلم توسطه سیدقاسم حسیني فلمساز جوان افغان ساخته شده است .

به گزارش آژانس باختر  ،فلم مرگ برکامره از جمله ده فلم از مجموعه ای  فلم هاي مستند کوتاه زیرعنوان " ثمره کارما " می باشد که توسط سازمان  غیردولتي وانتقاعی امریکایی سي اس اف وبه حمایت اداره انکشافی وهمکاری  سویس تولید گردید  و درنوامبر 2012 درکشور سویس  در شانزده همین  جشنواره بین المللی فلم های کوتاه شرکت کرد وبرنده شد .

جایزه ده هزار فرانك سویسی  به این فلم  به دلیل  زمینه سازی  برای صدای زنان ومردان افغان وانعکاس بی عدالتی ها  اهدا شده است .

فلم مرگ برکامره ازمیان 3800 درخواستی ارسال شده انتخاب گردیده واز جمله 35 فلمی می باشد که دراین جشنواره شرکت کرده بودند .

 

پیام دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات وفرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت سی وپنجمین سالگرد وفات شاد روان گل پاچا  الفت برادر عالیقدر والی لغمان!

استادان ،شاعران ،نویسنده گان ودانشمندان محترم حاضر دراین محفل !

اهالی نجیب وشرافتمند ولایت لغمان !

سی وپنج سال پیش از امروز جامعه ادبی ،مطبوعاتی ، سیاسی وفرهنگی کشورما را خاموشی شخصیتی تکان داد که در دل همه گان جا داشت .

وفات شخصیت بزرگ ادبی ،سیاسی ومطبوعاتی کشور شاد  روان گل پاچا  الفت درآن وقت ضایعه بزرگ خوانده شد  وبه عقیدهء من جای خالی این بزرگ مرد قلم وبیان تاکنون درمیان ما فرهنگیان خالی مانده است .

هر چند ازلحاظ خانواده گی ، الفت بزرگ برخاسته از نیشکر زار های ولایت زیبای لغمان است ، اما وی  به حیث  یک شخصیت ملی وادبی به تمام افغانستان تعلق دارد وخودش نیز همیشه به افغانستان می اندیشید وبه مردم افغانستان .

گل پاچا الفت که بیشتر از سایر هنرها وتوانمندی هایش شاعر وادیب بود ، بابهترین شاعران وادبیان هم عصر خود، بهترین مناسبات دوستانه وخالصانه داشت .

هرکه اورا می دید  بیدرنگ  گرویده نثر پخته ،شعر سفته واندیشهء پاک افغانی او می شد .

الفت با احساس قوی  افغانی و وطندوستی سرشارش مرد صریح اللهجه بود ودرد ملت و وطنش رادر نظم ونثر بازتاب می داد .

اودرکنار همه فضایل اش این فضیلت را هم داشت که ناهنجاری های زمانش رابه افشا گري بنشیند.

نه وه می خبر پردی چی لژغنده می جکه کره

نه دی دویلو هغه څه  چه مالیدلی دی

درحاکمیت سانسور وحکومت هاي خشن ، الفت درجوانی هم از ارباب قدرت نترسید و قلمش راهمچنان درخدمت مردم وبهروزی مردم به کار گرفت .

بارسیدن به چوکی پارلمان ، ریاست پشتوتولنه وحتی عضویت درکابینه به حیث رئیس مستقل  اقوام وقبایل ومقامات بلند دیگر درمطبوعات افغانستان  ، الفت هرگز رسالت وطنی وفرهنگی خودرا  از یاد نبرد، شاعرونویسنده  باقی ماند وخدمتگار مردم و وطنش .

جایگاه او در دل بزرگ مردان ادب این سرزمین چون استاد بیتاب ،استاد پژواک ،استاد عبدالحی حبیبی ، پوهاند ریشتين ، عبدالرووف بینوا ،استاد خلیلی ، استاد ابراهیم خلیل ، عشقری ، پوهاند رشاد ، شایق جمال ، پوهاند قیوم قویم و دیگر استادان و ده ها تن دیگر از سیاسیون هم عصرش بسیار بالا و والا بود .

از آثار ناب وکتاب های چاپ شده این بزرگمرد نام نمی برم تامبادا تکرار گپ های باشد که دراین محفل شکوهمند شما، بزرگی از بزرگان به تفصیل  ازآن  ها یاد خواهد کرد .

من سید مخدوم رهین خادم وخدمتگار وعاشق ادبیات تمام زبان های افغانستان، این بزرگ مرد را که به دری وپشتو با توانایی قلم می زد ، ارج می گذارم ومی ستایم .

من مرگ اورا امروز نیز داغی بردامن سخاوتمند و پربار ادب وفرهنگ این سرزمین می دانم .

به حیث یک فرهنگی این وطن ویک سید ملنگ مشرب به شما مردم شریف  وباشهامت لغمان وبعد برای  تمام فرهنگیان وهموطنانم مرگ اورا باردیگر ضایعه اعلان می کنم .

الفت بزرگوار که الفت وعشق ورزیدن به وطن مشربت بود ، ازبارگاه خداوند جایگاه ترا در بهشت برین استدعا دارم .

خدایی که بازگشت همه ما به سوی اوست .

 

والی محترم ولایت لغمان ، فرهنگیان ومردم نجیب ولایت لغمان !

به حیث استاد پوهنتون کابل ویک علاقه مند ادبیات دری وپشتوی این سر زمین  مرد خیز وادب پرور از شما سازمان دهندگان این یاد بود از استاد الفت ، مراتب قدر دانی خود را به شما میرسانم .

الفت ، مرد شعر وادب  بود به دو زبان پشتو ودری شعر مي گفت وبربرگهای تاریخ  کهن سال  شعر وادب کشور می افزود .یاد  شاد روان گل پاچا الفت  ابدی باد .

 آثار به جا مانده از این خدمتگار ادب، سیاست ومطبوعات  بخشي ازفرهنگ ملی ماست .