29 سرطان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رئیس جمهور غنی، آرشیف ارگ ریاست جمهوری را افتتاح کرد

رئیس جمهور غنی، آرشیف ارگ ریاست جمهوری را افتتاح کرد

کابل باختر 28 سرطان محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل...

یک زن رئیس قضات مالزیا شد

یک زن رئیس قضات مالزیا شد

- ایرنا – باختر28 سرطان برای دومین بار در تاریخ...

ترتیب رده بندی تیم های شرکت کننده در جام جهانی 2018

ترتیب رده بندی تیم های شرکت کننده در جام جهانی 2018

اولیه – باختر28 سرطان پس از قهرمانی تیم ملی فرانسه...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

كابل/14/ثور/باختر

از روز آزادي مطبوعات امروز در كشوردرحالي تجليل بعمل آمد كه افغانستان هنوز هم كشوري پرخطر براي كاركنان مطبوعات و خبرنگاران است.

به گزارش آژانس باختر، ني يا اداره حمايت كننده رسانه هاي آزاد افغانستان امروز از روزي آزادي مطبوعات تجليل كرد.

مجيب خلوتگر رييس موسسه ني در نشست كه امروز به همين مناسبت در حضور داشت جمعي از كاركنان مطبوعات و رسانه ها برگزار شده بود گفت:‌ با آنكه مطبوعات و آزادي بيان در كشور جايگاه خود را دريافته و در حال رشد است اما مشكلات موجود است كه كار رسانه ها را در كشور سد واقع ميشود. مجيب خلوتگر از چالش هاي امنيتي و تهديد هاي ياد كرد كه از سوي نهادهاي دولتي، زورمندان و مخالفان مسلح نسبت به رسانه ها و خبرنگاران در كشوراعمال ميگردد.

عبدالمحيد مبارز رييس اتحاديه ملي ژورناليستان اظهار داشت : آزادي بيان حق هر باشنده اين كشور است، اين مسئله در قانون اساسي و قانون مطبوعات و سند ستراتيژيك ميان افغانستان و امريكا تسجيل يافته است كه اين خود يك دستاورد بزرگ مردم و كاركنان عرصه مطبوعات در كشور تلقي ميگردد. موصوف خواهان تطبيق هر چه زودتر قانون رسانه هاي همگاني در كشور گرديد.

دين محمد مبارز راشدي معين نشراتي وزارت اطلاعات و فرهنگ دراين نشست ضمن آنكه از اقدامات دولت غرض گسترش هر چه بيشتر مطبوعات و آزادي بيان در كشور سخن گفت اظهار داشت، ما بايد در سطح اعتدال حركت نمایم نبايد آزادي بيان را به گونه تعبير كرد كه در كشور هرج و مرج را ببار آورد نه به آن پيمانه باشد كه به مردم از وقایع بي خبر باشند.

مبارزه راشدي گفت،‌ انتقاد و نظر سالم  که بتواند در اصلاح حكومت و جامعه موثر واقع گردد مورد پذيرش است او گفت،‌قانون رسانه ها به مشوره گيري اهل مطبوعات و رسانه ها گذاشته شد تا در مشوره با آنان كمبود و كاستي هاي كه در آن موجود است رفع گرديده تا قانون به وجود آيد كه مورد قبول همگان واقع گردد.

صديق الله توحيدي رييس ديده بان رسانه ها ضمن ارايه گزارش ياد‌آور شد كه در سال گذشته چهار تن از خبرنگاران افغانستان درجريان كار جان شان را از دست داده و هفت ژورلست ديگر زخمي شده اند، 24 خبرنگار مورد لت و كوب قرار گرفته است، و 77  خبرنگار ديگر مورد خشونت قرار گرفته اند كه 48 مورد آن از سوي مسوولين ارگانهاي دولتي بوده است.

قابل ذكر است كه موسسه ني به منظور احترام و آزادي مطبوعات صندوق ميراث خبرنگاران را به حيث صندوق اعانه ايجاد نموده  تا از خانواده اي آن خبرنگاران كه جان خود را حين اجراي وظايف در شرايط پرخطر و نا امن از دست داده اند حمايت صورت گيرد.

در اخير برنامه براي هفت دست اندركاران رسانه جوايز توزيع شد

كابل باختر/ 13/ ثور

بازسازي بخش دوم آرامگاه شخصيت بزرگ روحاني خواجه امان الله شهيد به گيان توسط وزيراطلاعات و فرهنگ امروز درولسوالي ميربچه كوت آغازشد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر در محفل كه بدين مناسبت از جانب علما ، موي سفيدان و مسوولان ولسوالي ميربچه كوت برگزار شده بود وزيراطلاعات و فرهنگ درباره اماكن مقدس ، علماي دين ورجال روحاني كوهدامن صحبت نموده اظهار اميدواري كردكه وزارت اطلاعات و فرهنگ دربازسازي ساير اماكن مقدس كه درمنطقه كوهدامن نيازمند به بازسازي است توفيق بيابد.

پروان 13 ثورباختر

درمراسم تجلیل ازروزجهانی مطبوعات درولایت پروان ، ازکارکردهای اژانس خبری باخترتقدیرشد.

این مراسم ازسوی شورای ولایتی پروان راه اندازی شده بود.

درین مراسم ازبه عبدالغفاررووفی خبرنگارآژانس خبری باختربه پاس کارکردهایش درراسای اطلاع رسانی به مردم وانعکاس حقایق تقدیرنامه ای ازسوی رییس شورای ولایتی پروان داده شد.

رووفی ده سالیست که به عنوان خبرنگارآژانس باختر، درپروان کارمی کند.

دراین مراسم برای پنجاه ونه خبرنگاررسانه های مختلف ازولایات پروان وکاپیسا نیزتقدیرنامه هایی ازسوی شورای ولایتی پروان داده شد.

سخنرانان مراسم روزجهانی مطبوعات ، نقش رسانه ها را درسمت وسودهی جامعه وترقی کشورارزنده خواندند وازکارکردهای خبرنگاران درافغانستان ازجمله درپروان وکاپیسا ، به نیکی یاد کردند.

كابل 11 ثور باختر

جلسه  مقدماتي كميسيون برگزاري سيمينار نخستين هنرطنز پردازي در افغانستان تحت نظرجلال  نوراني مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد.

به گزارش خبر نگار آژانس اطلاعاتي باختر،وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظردارد تا به سلسله برگزاري سيمنيارهاي علمي، فرهنگي، و ادبي، سيمينار طنز را در كابل راه اندازي  نمايد.

به گفته جلال نوراني، در اين  جلسه فيصله به عمل آمد تا در نخستين سيمينار  طنز كه در تابستان سال جاري به اشتراك برخي از نويسنده گان نخبه كشور  برگزار ميگردد آماده گي هاي لازم گرفته شود.

 در اين جلسه اشتراك كننده گان نظريات و پيشنهادات شانرا درمورد  برگزاري سيمنيار اداريه  كردند.