20 قوس 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

ارقام  منع خشونت علیه زنان کاهش یافته است

ارقام منع خشونت علیه زنان کاهش یافته است

کابل باختر 20 قوس وزارت های امور زنان ،صحت عامه ،معارف...

والی لوگر به حل مشکلات خبرنگاران تعهد کرد

والی لوگر به حل مشکلات خبرنگاران تعهد کرد

پل علم ۲۰ قوس باختر والی لوگر امروز در نشستی، به...

کشته شدن ده هراس افگن در کندز

کندز 20 قوس باختر ده هراس افگن دیشب در ولایت کندز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

هرات 25 عقرب باختر
دوازدهمین سالروزتاسیس کانون جوانان انجمن هرات با اشتراک شعرا ونویسنده های نامدارافغانستان ایران وتاجکستان تجلیل گردید.
درپی تجلیل ازدوازدهمین سال تاسیس این کانون باشرکت بیش از یکصد تن از شعرا ونویسندگان وحضور دوتن از شعرای نامدارتاجکستان وایران در انجمن ادبی هرات  ,رئیس اطلاعات وفرهنگ هرات برحمایت جدی وپشتیبانی همه  ازفعالیت های هنری وادبی جوانان تاکید نمود.
درین مراسم که باخوانش نعتیه ی حضرت مولانا با نوای نای صوفیانه ، رباب ودف به همراه بود , ولیشاه بهره , جوانان را گنجینه ها وذخایرغنامندموجود در جوامع انسانی ونیروی مستعد، پرتوان وتعیین کننده در همه ی سطوح زندگی انسانی معرفی نمود.
او ضمن اتحاف دعا به روح نادیا انجمن جوان ترین شاعره ی فقید هرات ، جوانان را گنجینه ها وذخایرغنامندموجود در جوامع انسانی ونیروی مستعد، پرتوان وتعیین کننده در همه ی سطوح زندگی انسانی معرفی نمود.
محمد قاضی زاده نخستین  مدير کانون جوانان انجمن ادبی هرات در سال 1379 خورشیدی ضمن توصیف ازفعالیت های سود مند کانون جوانان انجمن ادبی هرات ، نیزخواهان تحقیق وپژوهش بیشتر وعطف توجه شعرا ونویسندگان جوان به همه ی ژانرهای ادبی نوین گردید.
اسدالله یوسفی مدير کانون جوانان انجمن ادبی هرات ازآمادگی های بیشترکانون با در نظر داشت شرایط وتحولات ارزنده ی اخیر درانجمن ادبی هرات  در راستای ادبیات جوان ،اطمینان داد.
احمد احسان سروریار رئیس اطلاعات وفرهنگ هرات ضمن گرامیداشت یاد وخاطره ی موسیسن انجمن ادبی هرات که يكي از نخستین انجمن ادبی در سطح کشورمی باشد, سالروزتاسیس کانون را مایه ی افتخار ادبی مردم این خطه باستانی دانست  وفعالیت های ادبی راروشنگر راه سعادت مردم جامعه عنوان کرد.
بعدآ دوازه تن از شعرا ی کانون جوانان انجمن ادبی با خوانش اشعار مناسبتی شان بررونق آن محفل ادبی وجشن با شکوه افزودند.

کابل باختر/ 25/ عقرب
کار بازسازی زیارت ابوریحان البیرونی درولایت غزنی آغاز شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر از شهر غزنی، دراین مراسم موسی خان اکبر زاده والی غزنی گفت این پروژه یکی از پروژه های مهم و بزرگ میباشد که هزینه مجموعی آن مبلغ بیست دو ملیون افغانی برآورده شده که از بودجه وزارت اطلاعات و فرهنگ پرداخته میشود و جز از پروژه های است که غزنی را آماده پذیرش مرکز ثقافت اسلامی میسازد.
قراراست غزنی درسال 2013 میلادی به عنوان پایتخت جهان  اسلام در حوزه آسيا برگزیده شود.

 

هرات 24 عقرب باختر

ریاست  اطلاعات وفرهنگ ولایت هرات درنظردارد تابه هدف ایجادهماهنگی بیشتربین رسانه های محلی ولایت , مرکزرسانه يي را درچوکات این ریاست ایجادنماید.

احمداحسان" سروریار" رئیس  اطلاعات وفرهنگ درنشست  بامسوولان رسانه ها,اتحادیه هاوانجمن های حامی خبرنگاران وشبکه های کیبلی گفت درین مرکزقراراست مواد مورد نیازخبرنگاران ازجمله فضای مناسبت,انترنیت رایگان در اختیار خبرگاران قرارداده شود.

اوباحمایت ازفعالیت ازاد رسانه هاوبسترسازی رشدکمی وکیفی رسانه ها وایجادهماهنگی بین اصحاب رسانه هارا ازاصلی ترین برنامه های این ریاست اعلام کرد .

درجریان این نشست که علی اصغریعقوبی آمراطلاعات این ریاست, بعنوان مسول بخش اموررسانه ای, نیزبه خبرنگاران ومسولان رسانه ها معرفی شد,اقای سروریارازکمپاین رسانه ای مبارزه باخشونت برعلیه اطفال وکودکان نیزپشتیبانی نمود.

اودرحالیکه عملکرد رسانه ها درولایت هرات را روبه رشد ورضایت بخش اعلام کرد هدف اصلی تاسیس مرکزرسانه ای درچوکات ریاست  اطلاعاتو فرهنگ را حمایت ازخبرنگاران عنوان نمود.

بگفته این مسول فرهنگی ازهفت ماه بدینسوبرنامه های اصلاحی بخاطربهبود وضعیت فرهنگی درچوکات این ریاست وولایت هرات روی دست گرفته شده است که نتایج رضایت بخشی را درپی داشته است.

درین نشست باتوافق مسولان شبکه های کیبلی ورسانه های محلی فیصله شد تابعدازین بصورت منظم نشرات رسانه های تصویری محلی  ازطریق شبکه های کیبلی نیزپخش شود.

 

هرات 23 عقرب باختر

نمایشگاه آثار نقاشی فاطمه علیزاده که هفته گذشته افتتاح شده بود بکارخودپایان داد .

در این نمایشگاه پانزده اثر نقاشی یا کار پنسلی به نمایش گذاشته شده بود که طی این مدت حدود دو هزار تن از جوانان از ان دیدن نمودند .

فاطمه علیزاده می گوید چهار سال قبل نظر به ذوق وعلاقه ام به این هنر روی آورده ام و در نظر دارم کا ر نقاشی هفت رنگ را نیز پی گیری نمایم .

وی شاگرد صنف نهم لیسه مهری و عضوهنری مدیریت افغان فلم میباشد . در مراسم اختتامه این نمایشگاه تحایفی از سوی بخش فرهنگی جوانان از سوی موسسه صوتی تصویری غریب فلم وشورای انکشافی زنان زون غرب به این نقاش جوان تفویض شد .