25 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

پولیس از امنیت انتخابات در تخار اطمینان داد

پولیس از امنیت انتخابات در تخار اطمینان داد

تالقان 24 میزان باختر آمر امنیت تخار اطمینان میدهد که روند...

معین امورجوانان ازجوانان خواست که درانتخابات پیشرو سهم فعال بگیرند

معین امورجوانان ازجوانان خواست که درانتخابات پیشرو سهم فعال بگیرند

کابل باختر24 میزان داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

هرات 14 سرطان باختر

مقامات درولایت هرات ازتشدید تلاش هابه خاطرترمیم برخی بناهای تاریخی ومراقبت ازساحات باستانی  این ولایت خبرمیدهند.

همزمان با برگزاری جلسه کمیسیون احیای واصلاح شهرقدیم تحت ریاست دکتور داوودشاه "صبا" والی هرات و باشرکت دکتورعبدالغفور"‌آرزو" سفیرافغانستان درتاجکستان ,  روسای  اطلاعات وفرهنگ , ساختمانی شاروالی, اقتصاد و آمرابدات تاریخی برگزارشد, والی هرات باتاکید برحفظ ونگهداری ابدات تاریخی وتوجه بیشتربه جلوگیری ازتخطی های ساختمانی دراطراف ساحات باستانی,خواهان تلاش مشترک وجدی مسوولا ن فرهنگی وارگان های ذیربط درین راستا شد.

به گزارش خبرنگارآژانس باخترازولایت هرات ، بااین حال شرکت کننده گان باموجه دانستن برخی نگرانی های موجود درزمینه تخطی های ساختمانی دراطراف آبدات تاریخی به خصوص اعماربلندمنزل درشهرقدیم ,  به بررسی عوامل ان پرداختند.

برعلاوه بررسی مشکلات ساختمانی واعمارساختمان های بلندمنزل درشهرقدیم,ثبت برخی ساحات باستانی درفهرست میراث های جهانی درین جلسه,  موضوع آغازبرخی طرح های ساختمانی وبازسازی آبدات تاریخی موردبحث قرارگرفت.

احمداحسان سرور یاررئیس عمومی اطلاعات وفرهنگ ازآغازچهارپروژه بازسازی آبدات تاریخی به شمول ترمیم برخی قسمت های مسجد جامع , اعمارمقبره امیرعلی شیرنوایی ,بازسازی مسجدجامع ولسوالی کرخ واحیای صنعت کاشی سازی درآينده نزدیک خبرداد.

بااین حال وي میگوید" پروسه نصب لوحه های فلزی درتمام ابدات تاریخی سطح شهروولسوالی هانیزفرداآغازمیشود.

درین جلسه پس ازصحبت های دوکتورعبدالغفورآرزوپیرامون اهمیت توجه به حفظ بناهای تاریخی بعنوان سرمایه های مشترک جامعه بشری پیرامون اتخاذ تدابیرلازم درزمینه مراقبت محافظت ازمنارپنجم مصلی های هرات نیزفیصله های لازم اتخاذشد.

والی هرات درزمینه آغازفوری وسریع طرح های بازسازی آبدات بویژه احیای صنعت کاشی سازی را ازسوی ریاست اطلاعات وفرهنگ این ولایت خواهان شد.

دراین جلسه مسوولان آبدات تاریخی هرات نیزگفتند که به زودی  گزارشی ازوضعیت آبدات تاریخی راتهیه وارائه نماید.

كابل/13/سرطان/باختر

مبارز راشدي معين نشراتي وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز در محفلي سه خبرنگاررسانه هاي آزاد را كه جوايز بين المللي را به دست آورده اند تقدير كرد.

سميع مهدي، مسعود حسيني، و يك تن از فلم ساز كارتونيست، سه تن از دست اندركاران رسانه اي بودند كه از طريق اشتراك در رقابتهاي بين المللي لقب جسورترين خبرنگار، بهترين عكا س و خوبترين كارتونيست ‌را بدست آورده اند.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر در محفلي كه به همين مناسبت از سوي وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود مبارز راشدي معين نشراتي وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت نموده گفت كه بدست آوردن جوايز بين المللي در عرصه رسانه اي توسط خبرنگاران ما باعث افتخار آزادي بيان،‌دموكراسي و مايه افتخار به همه ماو يك دست آورد بزرگي براي افغانستان است.

راشدي از جامعه جهاني كه در رشد رسانه هاي افغانستان همكاري كرده اند تمجيد كرده گفت "‌بايد رسانه ها ي قدرتمند و مسلكي داشته باشيم و بايد براي آزادي بيان ورسانه ها در خدمت مردم، صميمانه تلاش كنيم."

او يكبار ديگر تاكيد كرد كه وزارت اطلاعات وفرهنگ از كار خبرنگاران دفاع كرده درتلاش است تمام ظرفيت هاي ملي وكمك هاي جامعه جهاني را در خدمت رشد وتوسعه رسانه ها قرار دهد.

بعداً نجيبه ايوبي رييس كليد گروپ صحبت كرده گفت كه د ه سال گذشته يكي از فرصت هاي بزرگي در عرصه آزادي بيان بود و دولت بايد به آن افتخاركند و اين آزادي يكي از افتخارات در تاريخ كشور ما است.

او گفت كه اين آزادي بدون شك با مشكلات فراوان بوجود آمده است.

سپس عبدالحميد مبارز رييس اتحاديه ملي ژورناليستان افغانستان در صحتبي گفت "‌مطبوعات و رسانه ها در افغانستان در ده سال گذشته رشد بزرگي داشته اند ما اكنون د ركشور بيش از پنجاه شبكه تلويزيوني، يكصد و پنجاه دستگاه راديويي و صدها نشريه داريم"

موصوف علاوه نمود "‌امروز افتخارات كه از جامعه بين المللي به خبرنگاران ما داده ميشود ما را افتخار مي بخشند و اين پيروزي را به وزارت اطلاعات وفرهنگ و تمام ژورناليست هاي كشور تبريك ميگويم."

در اين محفل دانش كروخيل رييس خبرگزاري پژواك،به آزادي بيان تماس گرفته گفت:"  خبر نگار هرگاه بخواهد صداي مردم را بلند كند نبايد از هيچ فشاري بترسد".

همچنان فريده نيكزاد رييس‌خبرگزاري وخت وعلي اصغر اكبر زاده مسوول بخش خبري تلويزيون ملي در رابطه به دست آوردهاي آزادي بيان در كشور،‌صحبت نمودند.

همچنان سميع مهدي و مسعود حسيني در مورد جوايزي كه از سوي نهادهاي بين المللي به دست آورده بودند در سخناني آن را منوط به آزادي بيان و مطبوعات و مردم افغانستان دانستند.

در ختم محفل تقدير نامه هاي كه از طرف ميعنيت نشراتي وزارت اطلاعات و فرهنگ آماده شده بود توسط راشدي و عبدالحميد مبارز به آنها داده شد.

كابل باختر/ 13/ سرطان

معينيت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ زمينهء تحصيلات رابراي يكهزارو ده تن از جوانان در موسسات تحصيلات عالي خصوصي كشور فراهم نمود.

به گزارش آژانس باختر، تيمورشاه اسحاق زي معين امورجوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، امروز در مراسم عقد قرارداد ها با موسسات تحصلات عالي گفت:" معينيت امور جوانان به سلسله عقد قراردادها با مسوولان موسسات تحصيلات خصوصي غرض فراهم سازي زمينه هاي تحصيلي براي جوانان ، امروز قرارداد هاي را با موسسات تحصيلي درخشان ولايت فارياب و دارالمعلمين هديه كابل به امضا ميرساند كه به موجب آن براي يكهزار و ده جوان زمينه تحصيلات عالي  به صورت رايگان و تخفيف پنجاه فيصد فراهم ميگردد.

معين جوانان افزود ، معينيت جوانان علاوه از بورس هاي تحصيلي ليسانس و ماستري در مركز وولايات ، غرض ارتقاي ظرفيت جوانان، تعدادي زيادي جوانان را از طريق بورس هاي كوتاه مدت به كشور هندوستان ميفرستد .

وي ياد آور شد كه از آغاز سال تاكنون براي ده هزار و ششصد و ده جوان زمينه تحصيلات عالي در موسسات تحصيلات عالي خصوصي فراهم گرديده و تلاش وجود دارد تا ختم سال، اين رقم به سي هزار جوان برسد.

كابل 12 سرطان باختر

مركز گسترش آگاهي جوانان امروز در ولايت ننگرهار  توسط معين امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افتتاح  گرديد .

به گزارش خبر نگار آژانس باختر،  درين مركز جوانان درعرصه  چون صحت، تعليم  و تربيه، كمپيوتر و زبان انگليسي آموزش داده ميشوند.

تيمورشاه اسحق زي معين امور جوانان در محفل افتتاح اين مركز گفت، اين مركز به حمايت مالي دفتر  جمعيت  سازمان ملل متحد  در چوكات آمريت جوانان رياست  اطلاعات و فرهنگ ولايت ننگرهار  ايجاد گرديده.

وي افزود كه اين مركز برنامه هاي معلوماتي در بخش هاي آگاهي از حقوق زن ، حقوق طفل، اضرار مواد مخدر  و تبليغات در برابرقاچاق و توليد مواد مخدر براي جوانان  كار ميكند.

معين جوان خاطرنشان نمودكه معينيت جوانان در آينده در نظر دارد تا با تمام محصلان نهاد تحصيلات عالي كشور  بخشهاي  ادبيات ،توريزم و ژورناليزم  كارعملي نمايد.

تا كنون مركز گسترش اگاهي جوانان ودرولايات بلخ، هرات ، كابل، ننگرهار ايجاد گرديده اند.

امر مركز گسترش آگاهي جوانان گفت كه ما تاحال توانسته ايم زمينه ادامه تحصيل  بيست  تن راكه در كانكور بي نتيجه مانده اند به شكل رايگان در موسسات تحصيلات عالي خصوصي  فراهم سازيم  و تعداد زياد ديگر آنان را با پنجاه فيصد و هفتاد فيصد تخفيف در پرداخت فيس به پوهنتون هاي خصوصي اصلاح ، اريانا التقوا سپين غر معرفي كنيم.

معين امور جوانان در نشستي با والي ننگرهار و جوانان آن ولايت جوياي مشكلات آنهادر عرصه هاي مختلف شد.

گل آقا شيرزي والي ننگرهار در اين نشست گفت، ما به همكاري معينيت امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ براي رفع مشكلات جوانان عملا" همكاري مينمايم  و هر قدر كه پول به خاطر احياي جوانان در  عرصه هاي تعليم و تحصيلي نياز باشد من آنرا مي پردازم .

معين امور جوانان درجريان اين سفر از بخش هاي رياست اطلاعات و فرهنگ و راديو تلويزيون آن ولايت ديدن نمود.