28 سنبله 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

هفت تن به ظن انتقال جنگ افزار در ننگرهار بازداشت شدند

هفت تن به ظن انتقال جنگ افزار در ننگرهار بازداشت شدند

جلال آباد 26 سنبله باختر هفت مرد به ظن انتقال جنگ...

افراد مسلح سه مرد را در زیارت پیرصاحب ننگرهار به شهادت رساندند

افراد مسلح سه مرد را در زیارت پیرصاحب ننگرهار به شهادت رساندند

جلال آباد 26 سنبله باختر دو مجاور و یک نگهبان زیارت...

رئیس جمهور: امنیت ملی به تمام ملت تعلق دارد

رئیس جمهور: امنیت ملی به تمام ملت تعلق دارد

کابل باختر 26 سنبله محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل 20 حوت باختر
بریاست دکتور سید  مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ  کمیسیونی بهبود برنامه ها و تجهیز رادیو تلویزیون  ملی جلسه کرد.
به گزارش آژانس  باختر، در آغاز جلسه گزارش کاری دوماهه کمیسیون ارایه  شد.
این کمیسیون درمرحله  اول کاری آسیب شناسی کرده و ضعیت تلویزیون را از دید گان  روسا بررسی کمبود وکاستی هارا مشخص ساخته است.
در گزارش مرحله د وم کار کمیسیون به کار مندان پایان توجه  گردیده و در مصاحبه نکات قوی وضعیت کار مشخص شده است.
کمیسیون با درنظرداشت نظرات ارایه  شده طرح سه مرحله ای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت را آماده کرده ، بر مبنای این  طرح به گزینش افراد خلاق و کارآزموده به خاطر کیفیت بهتر نشرات تاکید کرده  و تجهیز وسایل تخنیکی را منوط به بودجه سال مالی 1391 دانسته است.
کمبود وسایل ترانسپورتی، عدم توجه به مکافات و مجازات پائین بودن سطح مسوولیت پذیری وعدم تعادل درنشرات به دوزبان ملی از جلمه موا ردی  دیگر بودند که درطرح سه مرحله یی بالای آن دقت  صورت گرفته است .
در اخیر دکتور سید مخدوم رهین از تمرکز فکری وتلاش اعضای کمیسیون  امتنان نموده تاکید کرد برای تطبیق برنامه ها به ادارات ذیربط نیز تماس گرفته شود.
این کمیسیون دوماه قبل از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد  گردیده است.

کابل باختر20 حوت
کمیسیون سیمینار علمی و تحقیقی ننگرهار دتاریخ په اژدوکی به اطلاع شخصیت های علمی  و تحقیقی ولایات کشور و خصوصاً"ولایات ننگرهار، لغمان و کنرها میرساند که مقالات علمی و تحقیقی شان را که معرف فرهنگ، کلتور، کارنامه ها وخاطرات تاریخی ومبارزات آزادی خواهی شخصتی های آن ولایات میباشد، تهیه نموده تاهفته اول  سال 1391 عنوانی دفتر کمیسیون در روزنامه هیواد تعمیر مطابع آزادی درمکروریان دوم ارسال دارند و یا به شماره های 0799314506 و 0799190924 موبایل تماس حاصل کرده حل مطلب نمایند.

کابل 20 حوت باختر

مریم درانی جایزه بین المللی زن شجاع را به دست آورد.

جایزه بین المللی زن شجاع از جانب وزارت دفاع ایالات متحده امریکا همه ساله به زنانی داده میشود که بیشترین تلاش را درعرصه اعاده حقوق زنان در کشور های جهان انجام میدهند.

مریم درانی عضو شورای ولایتی ولایت قندهار در کنار اینکه برای اعاده حقوق زنان مساعی زیادی به خرچ داده است، مدیریت یک شبکه رادیویی را در ولایت قندهار نیز به عهده دارد که در راستای اعاده جایگاه مناسب زن نشرات مینماید.

به گزارش آژانس باختر این جازه طی مراسم خاصی دیروز از جانب میشل اوباما خانم رئیس جمهور امریکا و هیلاری کلنتن وزیر امورخارجه آن کشور به مریم دردانی اهدا گردید.

در این مراسم همچنان چندین زن پیشتاز از کشورها چنین جایزه رابه دست آوردند.

در این مراسم خانم درانی با ایراد سخنان کوتاه برخی چالش های فرا راه  زنان کشور را بیان کرده نا امنی را یکی ازآن چالش ها خوانده است.

اوگفته است که باوجود تهدیداتی که متوجه وی بوده به فعالیت  هایش ادامه داده و در امراعاده حقوق زن همچنان مبارزه خواهد کرد.

در انی بیان کرده که نسبت به سالهای قبل زنان جایگاه شان را در اجتماع در یافته اند ، سخنان و نظریات زنان درشوراهای ولایتی وسایر ادارات کشور شنیده میشود.

در این حال مژگان مصطفوی معین وزارت امور رنان گفته است جایزه که خانم درانی به دست آورده میتواند نمونه و الگوی برای سایر زنان افغان باشد.

مصطفوی وضعیت زنان در مناطق نا امن جنوب کشور ا نگران کننده خوانده گفته است که فعا لان  حقوق زنان نیز در آن ساحات با مشکلات فراوانی مواجه اند.

کابل باختر 17 حوت

محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزخلیل مینوی رئیس عمومی آژانس اطلاعاتی باختررا با اعطای تقدیر نامه ء مورد تمجید قرارداد.

 به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس باختر،  ایزدیارحین اعطای تقدیرنامۀ مشرانوجرگه به رئیس عمومی آژانس اطلاعاتی باخترگفت  :" آژانس باخترتحت رهنمود ومدیریت شماتوانسته است به مؤفقیت های چشمگیری نایل گردد و اظهارامیدواری کرد که آژانس باختربتواندهرچه بیشتردربازتاب دستآوردهای شورای ملی وسایرنهادها ازطریق رسانه هاسعی همه جانبه نماید ."

  بعداً" خلیل مینوی ضمن سپاس از تقدیرمجلس سنا،گفت که  آژانس باخترهمواره سعی ورزیده تاکارکردها،مصوبات شورای ملی وسایرنهادهای دولتی وغیردولتی را به رسانه های چاپی وتصویری غرض نشربسپارد.

وی علاوه نمود، آژانس باختردارای یک آرشیف اخبار وعکسها بوده که تمام مصوبات وفعالیت های مجلسین شورای ملی وسایرارگانها را ازهفت دهه بدینسونگهداری نموده است. تا منبع مطمینی برای استفادۀ ادبا، نویسنده گان ومحققین باشد.

به همین گونه نایب اول مجلس سنا، تقدیرنامۀ مشرانوجرگه رابه عبدالهادی فرهنگ رئیس بخش تجارتی سفارت افغانستان مقیم ایران تقدیم نمود. فرهنگ پیرامون امورکاری خویش در بهبود روابط تجاری میان دوکشورمعلومات داده وعده نمودکه درتحکیم روابط دیپلوماتیک، رسیده گی لازم به تجار ،فراهم آوری تسهیلات وتأمین ارتباطات تجارملی بامراجع ذیربط هرچه بیشتر مساعی به خرچ می دهد.نایب اول ضمن تمجیدازکارکردهای موصوف، مؤفقیت وی را  درامور کاری  اش ازخداوندبی نیاز استدعا نمود.هکذا تقدیرنامه مشرانوجرگه به اساس پیشنهاد برخی سناتوران به پاس خدمات جمیل الرحمن کامگارررئیسڅارنوالی زون جنوب کابل توسط محمد علم ایزدیاربه موصوف تقدیم گردید دراجرای وظایف محوله برای وی طلب مؤفقیت شد.