03 ثور 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

شمار قربانیان حملات تروریستی سریلانکا به 290 نفر رسید

کلمبو – اسکای نیوز– 2 ثور – باختر تعداد تلفات ...

فی انس طلا 1276 دالر عرضه می شود

کابل 2 ثور باختر فی انس طلا در بازارهای بین...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

 

هرات 24 عقرب باختر

ریاست  اطلاعات وفرهنگ ولایت هرات درنظردارد تابه هدف ایجادهماهنگی بیشتربین رسانه های محلی ولایت , مرکزرسانه يي را درچوکات این ریاست ایجادنماید.

احمداحسان" سروریار" رئیس  اطلاعات وفرهنگ درنشست  بامسوولان رسانه ها,اتحادیه هاوانجمن های حامی خبرنگاران وشبکه های کیبلی گفت درین مرکزقراراست مواد مورد نیازخبرنگاران ازجمله فضای مناسبت,انترنیت رایگان در اختیار خبرگاران قرارداده شود.

اوباحمایت ازفعالیت ازاد رسانه هاوبسترسازی رشدکمی وکیفی رسانه ها وایجادهماهنگی بین اصحاب رسانه هارا ازاصلی ترین برنامه های این ریاست اعلام کرد .

درجریان این نشست که علی اصغریعقوبی آمراطلاعات این ریاست, بعنوان مسول بخش اموررسانه ای, نیزبه خبرنگاران ومسولان رسانه ها معرفی شد,اقای سروریارازکمپاین رسانه ای مبارزه باخشونت برعلیه اطفال وکودکان نیزپشتیبانی نمود.

اودرحالیکه عملکرد رسانه ها درولایت هرات را روبه رشد ورضایت بخش اعلام کرد هدف اصلی تاسیس مرکزرسانه ای درچوکات ریاست  اطلاعاتو فرهنگ را حمایت ازخبرنگاران عنوان نمود.

بگفته این مسول فرهنگی ازهفت ماه بدینسوبرنامه های اصلاحی بخاطربهبود وضعیت فرهنگی درچوکات این ریاست وولایت هرات روی دست گرفته شده است که نتایج رضایت بخشی را درپی داشته است.

درین نشست باتوافق مسولان شبکه های کیبلی ورسانه های محلی فیصله شد تابعدازین بصورت منظم نشرات رسانه های تصویری محلی  ازطریق شبکه های کیبلی نیزپخش شود.

 

هرات 23 عقرب باختر

نمایشگاه آثار نقاشی فاطمه علیزاده که هفته گذشته افتتاح شده بود بکارخودپایان داد .

در این نمایشگاه پانزده اثر نقاشی یا کار پنسلی به نمایش گذاشته شده بود که طی این مدت حدود دو هزار تن از جوانان از ان دیدن نمودند .

فاطمه علیزاده می گوید چهار سال قبل نظر به ذوق وعلاقه ام به این هنر روی آورده ام و در نظر دارم کا ر نقاشی هفت رنگ را نیز پی گیری نمایم .

وی شاگرد صنف نهم لیسه مهری و عضوهنری مدیریت افغان فلم میباشد . در مراسم اختتامه این نمایشگاه تحایفی از سوی بخش فرهنگی جوانان از سوی موسسه صوتی تصویری غریب فلم وشورای انکشافی زنان زون غرب به این نقاش جوان تفویض شد .

 

هرات 23 عقرب باختر

ریاست عمومی اطلاعات و فرهنگ هرات از فعالیت های فرهنگی فریبا صمدی هنرمندو نویسنده کتاب "چهره" تقدیر کرد .

درمراسم تقدیرازاین نویسنده وفرهنگی سروریاررییس اطلاعات وفرهنگ ولایت هرات با اشاره به جایگاه و نقش جوانان در پیشرفت جامعه,  از خانم فریبا بعنوان یک هنرمند و نویسنده توانا نام برد که تجربه های هنری خود را در قالب زیبایی پوست به رشته تحریر در آورده است , و مردم می توانند از کتاب مفید وی استفاده لازم را به عمل آورند .

موصوف حمایت ان اداره را از جوانان فعال اعلام داشته ضمن اشاره به برخی از طرح های ریاست عمومی اطلاعات و فرهنگ گفت این اداره همواره  از جوانان توانا تقدیر نموده است .

رئیس اطلاعات و فرهنگ تقدیر نامه این  اداره را بخانم صمدی اهداء کرد .

در این میان خانم صمدی نیز در سخنان خود به شرح چگونگی تحریر کتاب چهره پرداخت وگفت این کتاب با تیراژ یک هزار جلد به زیور چاپ آراسته شده است .

 

پلخمری 21 عقرب باختر

سه قاری در مسابقه حسن قرائت قرآن عظیم الشان در ولایت بغلان برنده شناخته شدند.

این  مسابقه  از سوی مدرسه تقوآ درشهر پلخمری راه اندازی شده بود .

مولوی نقیب الله سجاد معاون علوم دینی ریاست معارف ولایت بغلان به آژانس باخترگفت: دراین  مسابقه سی قاری اشتراک نموده  بودند درنتیجه قاری محمد معصوم حایز مقام اول، قاری سید حبیب مقام دوم و قاری احمدالله حایز مقام سوم گردید.

موصوف هدف از راه اندازی مسابقه حسن قرائت را رشد استعداد های قاریان و تشویق جوانان به شعایر دینی و مذهبی عنوان نمود.

دراخیر تحایفی که ازسوی مدرسه دینی تقوا تهیه شده بود به برنده گان این مسابقه اهدا گردید.