04 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

نگاهی به نشرات برخی ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

نگاهی به نشرات برخی ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

کابل باختر/ 4/ میزان شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی...

امریکا روی تغییر در تاکتیک جنگی خود در افغانستان غور می‌کند

امریکا روی تغییر در تاکتیک جنگی خود در افغانستان غور می‌کند

واشنگتن – صدای امریکا – 4 میزان - باختر جیم متیس،...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

راديو آزادى ساعت  ٣٠\٧ صبح ٢٤ جدى

گزارش:

             در سروى  تازه سازمان ملل متحد گفته شده است که توليد مواد مخدر در افغانستان طى سال ٢٠١١ ميلادى به طور سرسام آور افزايش يافته است. در اين سروى گفته شده که افزايش نرخ ترياک باعث گرديده است که دهقانان کشت کوکنار را دوباره آغاز کنند. همکار ما مقيم نايب فشرده گزارش آژانس هاى خبرى بين المللى را در اين رابطه تقديم ميکند.

             در گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد آمده است که توليد ترياک در سال ٢٠١١ ميلادى در افغانستان به طورتعجب آورى  يعنى  يکصدو سى و سه در صد افزايش يافته است. در سروى اداره مبارزه با مواد مخدر ملل متحد که در ماه سپتمبر سال گذشته انجام داده شده بود و ديروز از سوى وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و اداره مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد مشترکاً به نشر رسيده  آمده است  عوايد  دهقانان افغان از مدرک ترياک شايد  به يک ملياردو چارصد مليون دالر رسيده باشد در حاليکه تمام توليد نا خالص در سال ٢٠١١  ميلادى در افغانستان به نُه فيصد ميرسد، اين عوايدى است که دهقانان افغان از مدرک ترياک بدست آورده اند و شايد عوايدى از مدرک صادرات ترياک به دو ملياردو چارصد مليون دالر بالغ گردد.

             (( يوروفديتوف )) رئيس اجرائيوى اداره مبارزه با مواد مخدر جرايم  گفت، دهقانان افغان به اين پيمانه پول به جز از کشت کوکنار از هيچ مدرک ديگرى بدست آورده نميتوانند. روى اين دليل کشت کوکنار بخش مهم اقتصاد  افغانان را تشکيل ميدهد و همزمان اين امر بنيۀ مالى  مخالفين را تقويت و در بلند بردن  فساد ادارى در افغانستان کمک ميکند. در سروى سال  ٢٠١١ ميلادى شصت در صد دهقانان سوال شده گفته اند که بلند رفتن نرخ مواد مخدر آنها را به اين کار تشويق کرده است.   در سروى آمده است تا زمانيکه دهقانان از مدرک ترياک عوايد بدست مى آورند، آنها به کشت کوکنار  مى پردازند. در کنار بلند رفتن نرخ ترياک قيمت گندم نيز بلند رفته اما عوايد نا خالص ترياک در سال ٢٠١١ ميلادى نسبت به گندم  يازده برابر بود که اين تفاوت قيمت، ميان ترياک و گندم بلند ترين نرخ بعد از سال ٢٠٠٣ ميلادى به شمار ميرود. در سال ٢٠١٠ ميلادى آفات و امراض زراعتى اکثر زمين ها را متضرر ساخت که در نتيجه آن نرخ کوکنار  بلند رفت. در سروى سازمان ملل متحد گفته شده است که در سال يازده ميلادى يکصدو سى و يک هزار هکتار زمين در افغانستان کوکنار کشت شده بود.* * *

 

تبصره مطبوعات غربى:

             روزنامه امريکايى واشنگتن پست مقاله يک ديپلومات ارشد امريکايى بنام جيمز دابن را در مورد گفتگو هاى صلح افغانستان  چاپ کرده است.

            جيمز دابن نوشته است که او از شباهت ها و تفاوت هائيکه ميان جنگ و صلح در افغانستان و ويتنام موجود است متحير شده است. به باور نويسنده مقاله، نتيجه پروسه صلح ويتنام تقريباً ناکام بود و گفتگو هاى صلح افغانستان اکنون شکل جديدى را به خود اختيار کرده است و محصول آن نتيجه کار ريچارد هالبروک نماينده فقيد امريکا در افغانستان و پاکستان، مارک گروسمن جايگزين او در اين سمت خواهد بود.

             جيمز دابن نوشته است که طالبان ترجيح ميدهند که به عوض گفتگو با حکومت افغانستان با ايالات متحده امريکا گفتگو کنند و اين همان مساله ويتنام شمالى است که ميخواستند با ايالات متحده امريکا معامله کنند. به نظر نويسنده از آنزمان به اينسو رئيس جمهور آن وقت ريچارد نيکسن و هنرى کسنجر وزير خارجه وقت امريکا به اين متهم هستند که به جز از خارج ساختن آبرومندانه عساکر امريکايى از ويتنام شمالى هيچ چيز ديگر حاصل نکردند و حکومت ويتنام جنوبى را هم سقوط دادند. به باور اين ديپلومات امريکايى، اکنون همان نگرانى سابق به ميان آمده است که ممکن است رئيس جمهور بارک اوباما  هم هدف  مشابه را دنبال کند. در ادامه اين مقاله  ميخوانيم که اداره رئيس جمهور بارک اوباما گفته است که پس از  خروج نيرو هاى امريکايى از افغانستان يک تعداد عساکر اين کشور براى يک مدت نا معلوم در افغانستان باقى خواهند ماند.

             واشنگتن پست نوشته است که براى تحقق اين مساله افغانستان و امريکا روى يک پيمان همکارى ستراتيژيک دوامدار کار ميکنند. به باور روزنامه يک تعداد از افراد شايد اين کار را، راه آسانى براى نيرو هاى امريکايى از افغانستان بدانند. اما داستان ويتنام چيز ديگرى را نشان ميدهد.

             واشنگتن پست نوشته است که گفتگو هاى پاريس در مورد صلح در ويتنام شمالى بيش از پنج سال ادامه پيدا کرد و اکنون گفتگو هاى صلح افغانستان در حال آغاز شدن است. به نوشته روزنامه حضور نظامى امريکا و مصارف آن در ويتنام خيلى زياد بود. اما در افغانستان چنين نيست. ديگر اينکه مخالفت ها در داخل  امريکا در مورد جنگ ويتنام بسيار زياد بود، اما اين مخالفت ها در مورد افغانستان زياد قوى نيستند. نويسنده اين مقاله نوشته است که عدۀ زيادى از تاريخ دانان ممکن با او همنظر باشند که اگر ايالات متحده امريکا گفتگو هاى صلح را با ويتنام شمالى آغاز نمى کرد شايد نيرو هاى امريکايى از آنجا پيشتر بيرون ميشدند.

            انستيتوت جنگ و صلح در نشريه خود در مورد احتکار پاسپورت و کمبود آن در افغانستان نوشته است، در بخشى از اين مقاله آمده است که سه ماه قبل مقامات افغان چاپ پاسپورت هاى جديد را متوقف ساختند و اکنون بازار سياه اين پاسپورت ها به اوج خود رسيده است. اين نشريه از قول محمد عارف  رحمانى نماينده مردم در ولسى جرگه افغانستان نوشته است که دوستانش  برايش گفته اند که در بدل پنجصد تا هفتصد دالر امريکايى پاسپورت بدست  آورده  اند.* * *

 

گزارش:

             در يک راپور محرمانه يى که نظريات شانزده سازمان مختلف  استخباراتى  امريکايى در آن راجع به اوضاع فعلى و پيشبينى  دور نماى آينده افغانستان ارايه گرديده آمده است که عمليات نيرو هاى امريکايى و ناتو توانايى طالبان را شديداً صدمه زده، اما نه به اندازۀ که آنها مجبور به ترک جنگ عليه نيرو هاى غربى در افغانستان شوند. در اين مورد روزنامه لاس انجلس تايمز مطلبى دارد که خبرنگار راديو آزادى در مورد گزارش ميدهد:

             يک مقام امريکايى که از گفتن نامش خوددارى نموده به نقل از يک راپور محرم استخباراتى ميگويد شدت عمليات نظامى نيرو هاى غربى نيرو هاى طالبان را واقعاً صدمه زده است، اما نه به اندازه کافى که آنها محاسبات ستراتيژيک شان را تغيير بدهند.

             به گفته همين مقام امريکايى در اين ارزيابى محرمانه احتمال يک آينده نسبتاً تاريک براى افغانستان پيشبينى شده خاصتاً در رابطه به انگيزه هاى طالبان، ولى دور نماى تاريک براى افغانستان اين سوال را بوجود ميآورد که چرا اداره اوباما تلاشهاى معامله  صلح را ميان حکومت ضعيف حامدکرزى و طالبان به راه انداخته  است. در حاليکه فرضيه اينست که  طالبان اول بايد ضعيف گردند تا بيشتر  موافق به صلح شوند. اداره استخبارات و وزارت دفاع امريکا راجع به محتويات اين ارزيابى محرمانه که در آن نظريات شانزده سازمان مختلف امريکايى نسبت به آينده افغانستان انعکاس يافته چيزى نگفته اند، اما  يک منبع امريکايى که از محتويات اين راپور و همچنان از بحث هاى داخل حکومت امريکا آگاهى  دارد ميگويد، ميان سازمانهاى مختلف امريکايى راجع به اين پيشبينى ها اختلاف نظر وجود دارند. يک مقام امريکايى گفت بعضى رهبران نظامى با يافته هاى اين راپور  که تفصيل آن براى بار اول در روزنامه مکلاچى گزارش يافت مخالف ميباشند. اين نا سازگارى در حقيقت تصويرى از اختلافات و قطع روابط گذشته را ميان نظاميان امريکايى و جامعه استخباراتى اين کشور منعکس ميسازد. به هر حال گمان نميرود که يافته هاى اين راپور باعث تغيير کُلى در ستراتيژى  نيرو هاى  امريکايى در افغانستان شود.م* * *

 

د امريکا غږ راديو سهارنۍ خپرونه د مرغومى د مياشتي څلور ويشتمه نېټه

د مطبوعاتو تبصرې:

             د امريکا د واشنگتن پست ورځپاڼه د جنورى د ديارلسمى نيټى په گڼه کې ليکى چې دپنجشنبى په  ورځ د ولسمشر بارک اوباما حکومت  هڅه وکړه چې د هغى ويديو قوى غندنه وکړى چې په انترنت باندى راښکاره شوه او پکى ښودل کيږى چې د امريکا د سمندرۍ قواوو غړى د افغان مړو بى حرمتى کوى. ورځپاڼه ليکى چې  امريکايى چارواکو هڅه وکړه چې دغه ويديو د زيات شمير خلکو د غبرگون کولو سبب نشى  او دغه راز د طالبانو سره د سولى د خبرو پر لومړى پړاو باندى اغيزه ونکړى. په داسى حال کې چې د سمندرى قواو انځورونه په رسنيو کې خپاره  شول چې د درېيو افغانانو پر مړو باندى بولى کيږى. د امريکا د دفاع وزير دغه ويديو وغندله او د افغانستان ولسمشر حامدکرزي ته يې په تلفون کې ډاډ ورکړ چې دغه پيښه به په بشپړه او هر اړخيزه توگه وڅيړل شى.

             ښاغلى پنيتا   فورد ليس نظامى اډى ته د سفر پرمهال په يوې مرکې کې وويل چې زه غواړم ولسمشر کرزي په دې پوه شى چې موږ د پيښى له امله ډير خفه او خواشينى يو.

             ورځپاڼه د دفاع وزير پنيتا له قوله ليکى چې زه غواړو دا وڅيړم چې څه شوى دى او کوم قوانين تر پښو لاندى شوى دى او سر غړونکى څوک دى. دغه راز د امريکا د باندنيو چارو وزيرې هم د خپرى شوى ويديو په هکله خفگان څرگند کړ او د امريکا د وسله والو قواوو لوى درستيز جنرال مايتين ډمسى  هم وايى چې هغه ياد شوى ويديو ډير متاثره کړى او دغه راز اعمال د ټولو وسله والو قواوو د بدنامى په بيه تماميږى. ورځپاڼه ليکى چې امريکا ځکه سمدستى غبرگون وښود  چې د دوه زره څلورم کال د پيښى په شان د نړيوالو د غوصى د راپاريدو مخنيوى وکړى. په دوه زره څلورم کال کې داسى انځورونه ښکاره شول چې پکى د ابو غريب په زندان کې عراقى بنديانو سپکاوى معلوميده.

             ورځپاڼه  ليکى چې نظامى چارواکو ويره درلوده چې دغه راز انځورونه کولاى شى چې په افغانستان کې په يوه حساس وخت کې د خلکو د جدى عکس العمل سبب شى. ورځپاڼه  دغه راز ليکى چې امريکايى نظاميان په داسى حال کې چې غواړى د افغان ولسمشر حامدکرزي نه خپل ملاتړ ته ادامه ورکړى په عين حال کې غواړى چې د ‌طالبانو سره د شخړى د آوارولو د پاره سياسى حل لاره وموندى.

             ورځپاڼه ليکى چې د امريکا متحده ايالات اوس  د افغانستان د عامو خلکو سره هم مخامخ دى چې د جگړى نه خسته شوى او ځينى  وخت د طالبانو  پروپاگندى ته  چې د بهرنيو قواوو د حضور   او اهدافو په هکله يې کوى د همدردى غوږ نيسى.

            ورځپاڼه ليکى مخکى له دې نه چې ښاغلى کرزي ته د دفاع د وزير له خوا اړيکى ټينگى شى هغه سمدستى د ويديو د خپريدو له امله غبرگون څرگند کړ او په قوى الفاظو باندى يې دغه ويديو وغندله. د ښاغلى کرزي حکومت وويل چې د امريکا پوځ دې د پيښى عاملين  به تر ټولى سختى جزا محکوم کړى.

             ورځپاڼه ليکى چې نوموړى ويديو د چهارشنبى په ورځ د لومړى ځل لپاره د انترنت  پرمخ راڅرگنده شوه او ډير ژر د نړۍ په بيلا بيلو رسانيزو سرچينو کې خپره شوه.

             ورځپاڼه ليکى  چې د امريکا د سمندرى قواوو د قول اردو عمومى قوماندان  وويل چې هغه دسمندرى قواوو د جنايى تحقيقاتو د يوى ډلى نه غوښتى دې  چې تر ټولو غوره څيړونکو يوه ډله دى تشکيل کړى چې دغه پيښه په هر اړخيزه توگه وڅيړى.

             سترجنرال جيمز وويل چې هغه به په عين وخت کې د سمندرى قواوو يو لوړ پوړى چارواکى ډگر جنرال تمامز وال هوس هم وټاکى  چې دغه پيښه په موازى توگه وڅيړى.

             ورځپاڼه د امريکا د سمندرى قواوو د قول اردو د عمومى قوماندان ستر جنرال جيمز له قوله ليکى چې دغه قول اردو به تر هغه آرامه نه کښيى ننى چې دغه موضوع حل و فصل شوى نه وى.

             ورځپاڼه ليکى د امريکا د نظامى قوانينو پر اساس  او د جينوا د کنوانسيون  پر اساس په جگړى کې د دښمن د مړو سره سپکاوى منع دى.م* * *

 

راديو صداى آلمان ساعت يک بعد از ظهر ٢٤ جدى

گزارش:

             بعد از هتک حرمت به اجساد از طرف عساکر امريکايى در افغانستان سياستمداران بخش خارجى و امنيتى آلمان از عواقب و مشکلات احتمالى آن براى عساکر آلمانى هوشدار داده اند. راينر شتايزه سخنگوى  سياست خارجى فراکسيون ليبرال ها در پارلمان آلمان طى مصاحبه با شماره روز شنبه روزنامه نوين اوسنابرکيته سايتونگ گفت،  اين عمل علايق امنيتى آلمان را در افغانستان خساره مند ساخته و عساکر همه متحدين را به خطر مواجه ميسازد. وى گفت، اين عمل براى وى تکان بزرگى بوده است. اين عساکر ارزشهاى غربى ما را پا مال کردند صحنه هاى اين ويديو باعث انزجار  وى ميشود. وى ميگويد اين عمل غير قابل قبول بوده و نشاندهنده تخطى از آداب و رسوم در بين بخشى از قواى نظامى امريکا مى باشد. همچنان مذاکرات با طالبان را به ناحق مشکل ميسازد.

            ريناد آرنولد  کارشناس امور دفاعى حزب  سوسيال ديموکرات آلمان عمل عساکر امريکايى را يک حادثه آسيب روانى خواند. وى در برابر روزنامه نوين اوسنا برکه سايتونگ گفت، قواى نظامى آلمان نيز در برابر بد رفتارى منفردانه مصئوون نيست از اين سبب بايد همواره با آمرين آنها گوشزد شود که حساسيت هاى را در نظر بگيرند وقتى ماموريت مشکل ، روان انسانها را تغيير ميدهد.

             انتشار  ويديويى که در آن سربازان امريکايى به اجسادى که گفته ميشود شايد اجساد گروه طالبان باشند توهين عمل کرده  اند خبر مشمئز کنندۀ اين ويديو رسانه ها رادر رسانه هاى جهان، مردم را تکان داد، در اين باب از نگرانى هاى هم نميشود چشم پوشى کرد.

             مقامهاى وزارت دفاع ايالات متحده امريکا ابراز نگرانى کرده اند که ويديوى بد رفتارى سربازان اين کشور با اجساد ممکن است اعتبار همه نيرو هاى نظامى اش را مکدر سازد و برنامه مصالحه با طالبان را با دشوارى مواجه کند. از قول مقامهاى امريکايى گزارش شده است که آنها سربازانى را که در يک کلپ ويديويى در حال بد رفتارى با اجساد ديده ميشوند تشخيص کردند، در اين ويديو ديده ميشود که اين چهار سرباز يونيفورم دريايى ايالات متحده امريکا را به تن دارند و بر سه جسد ادار مى کنند بعد از محکوميت رسمى اين رفتار از سوى مقامهاى امريکايى و  افغانستان ، ليون پنيتا وزير دفاع امريکا و رهبران نظامى کشورش وعده تحقيقات گسترده در اين مورد را دادند. هر چند طالبان گفته اند که اين ويديو به گفتگوى اين گروه با جامعه جهانى تاثير نمى گذارد، اما پنيتا گفت اين حادثه ميتواند تلاشهاى  صلح در افغانستان را صدمه بزند. وى افزود خطر اينست که اينگونه ويديو ها به اشکال مختلف  ميتواند براى تضعيف آنچه ما در افغانستان انجام ميدهيم به شمول امکان مصالحه مورد سوء استفاده قرار بگيرد. پنيتا گفت، براى ايالات متحده امريکا مهم اين است که عاجل اقدام کند و پيام روشن به جهان بفرستد مبنى بر اينکه ايالات متحده اينگونه رفتار را تحمل نمى کند. اداره تحقيقات جنايى نيروى دريايى ايالات متحده امريکا روند تحقيق و باز رسى در مورد اين ويديو را پيگيرى مى کند. اين اداره با دو تن از چهار سربازى که در اين ويديو ديده ميشوند شام روز پنجشنبه مصاحبه  کرده است. جزئيات  بيشتر هنوز نشر نشده است.  به گزارش خبر گزارى اسوشيتد پرس اين سربازان نيروى دريايى ايالات متحده امريکا در ولايت هلمند  در جنوب افغانستان  ماموريت انجام داده اند و در ماه سپتمبر سال گذشته ميلادى به پايگاه اصلى شان در کاروليناى شمالى امريکا بازگشته اند. همچنان  اين حادثه ممکن است گفتگوى کابل و واشنگتن در مورد روابط دراز مدت ستراتيژيک  را نيز با مشکلاتى رو برو کند زيرا پيش از  اين نيز حامدکرزى به دليل ادامه عمليات شبانه نيرو هاى امريکايى در افغانستان خشم خود را ابراز داشته و امضاى پيمان ستراتيژيک با امريکا را به پايان اين عمليات مشروط ساخته است.

             از جانب ديگر تحليلگران ميگويند روحيه ضد امريکايى در برخى نقاط افغانستان رو به افزايش است و گروه طالبان ميتوانند از اين فرصت براى بر انگيختن احساسات مردم استفاده کنند. جنرال  مارتين ديمسى لوى درستيز  ارتش امريکا نيز ابراز نگرانى کرده است که اين حادثه نه تنها اعتبار نيروى دريايى امريکا، بلکه اعتبار کُل ارتش اين کشور را خدشه دار خواهد ساخت. اما در افغانستان به جز  عکس العمل سياسى حکومت ، مردم واکنشى نشان نداده اند. در گذشته در برخى از ولايت هاى افغانستان در اعتراض به کشتار افراد ملکى توسط نيرو هاى خارجى اعتراض هاى صورت گرفته است. هنوز البته آشکار نشده اجسادى که در اين ويديو ديده ميشوند افراد ملکى اند يا جنگجويان طالبان.

             محمد قيوم شهروند افغانستان در حاليکه در يک رستورانت در کابل گزارشى را در مورد اين ويديو تماشا مى کند ميگويد، اگر اين عمل ادامه يابد مردم ديگر امريکايى ها را دوست نخواهند داشت و عليه آنها قيام خواهند کرد.          

            احمد نويد دکاندار در کندهار  در اين مورد ميگويد، از يکطرف امريکايى ها خود را دوست افغانستان معرفى مى کنند آنها همچنان تلاش مى کنند که با طالبان گفتگو کنند، من نميدانم که آنها چه بازى سياسى را در افغانستان انجام ميدهند.

 و اما حکومت ايالات متحده امريکا بدون هيچگونه ترديد اين ويديو را جدى ميگيرد و اينکه چگونه ممکن است چنين اتفاقى  بيفتد پنتاگون در همين زمينه گفته است که به زود ترين فرصت عاملين اين مورد را به دادگاه کشيده و مجازات مى کند. در کنار اينکه ليون پنتيا وزير دفاع امريکا با انزجار شديد اين رويداد را ياد کرده است، خانم هليرى کلنتن وزير امور خارجه ايالات متحده امريکا نيز با تائيد نظر وزير دفاع گفت، هر که و هر کسيکه در اين عمل شريک بوده است بايد بدون هيچگونه چشم پوشى  به دادگاه کشانيده شود.م* * *

 

راديو آزادى ساعت ٥ شام ٢٤ جدى

گزارش:

             باشنده هاى ولايت ارزگان از انتظار بيش از حد براى انجام يک کار سادۀ رسمى شان در اداره هاى دولتى شکايت دارند. اين مطلب را انستيتوت (( جنگ و صلح)) در گزارشى تحت عنوان     (( مقامات کار گريز ارزگان ، روز ها افغانان را در انتظار قرار ميدهند)) به نشر رسانده است.

             گزارشگر انستيتوت  جنگ و صلح به ولايت ارزگان رفته گزارشى تهيه کرده که به توجه شما ميرسد.

             همۀ خواست هاى رحمت الله فقط اينست که اداره رسمى براى او اجازه خروج را به پاکستان بدهند تا يکى از اعضاى بيمار خانواده خود را جهت تداوى به اينکشور ببرد. رحمت الله چارده شبانه روز را در عقب اداره احصائيه ولايت ارزگان انتظار کشيده تا کارش انجام شود. اين باشندۀ ولسوالى چار چينوى ارزگان به انستيتوت جنگ و صلح گفت که مقامات رسمى در دفتر  هاى شان نبوده و آنانى که هم حاضر ميشوند فقط دو ساعت کار ميکنند و بس. او گفت که آنها ساعت ده صبح  به کار مى آيند و تا يازده و نيم پيش از چاشت کار ميکنند، بعداً آنها ميگويند که براى صرف نان چاشت ميروند که  بسيارى آنها دو باره بر نميگردند، ما نميدانيم که چه کنيم. گفته ميشود دسترسى به خدمات دولتى در اين ولايت فقير، صبر و تحمل بى حدا را ميطلبد. باشنده هاى اين ولايت ميگويند آنها روز ها را در قطار هاى مراجعين سپرى ميکنند تا مقامات را که فقط دو ساعت در دفتر شان حضور دارند ببينند. باشنده هاى قرا و قصبات دور دست ارزگان ميگويند آنها هفته ها را جهت ديدار مقامات در هوتل هاى ترينکوت مرکز اين ولايت سپرى ميکنند. داوُد يکتن از باشنده هاى ولايت ارزگان گفت که او براى گرفتن نوبت بمنظور دسترسى به شعبۀ ماليۀ ارزگان يک هفته انتظار کشيد. داوُد که پتوى به شانه داشت به انستيتوت جنگ وصلح  گفت که او هر روز وقت خود را در پيشروى دفتر ماليه ضايع ميکرد و بدون نتيجه  به هوتل بر ميگشت، زيرا مقاماتى را که او ميخواست ملاقات کند هر روز بالاى کار شان حاضر نميشدند و اگر بر سر کار مى آمدند فقط دو ساعت کار ميکردند. داوُد گفت اگر حقيقت را بپرسى حکومتى در ارزگان وجود ندارد، آنانى که در دفتر کار ميکنند دفتر را محل شخصى خود ميدانند و هرچه که دل شان خواست همانگونه کار ميکنند. باشنده هاى ولايت ارزگان کارمندان دولتى را اشخاص تنبل بيکاره ، غير مسلکى و آغشته به فساد ادارى ميدانند، اما محمد عمر شيرزاد والى  تائيد ميکند که قبل از تقرر وى اکثريت پست هاى دولتى اين ولايت خالى بودند و کسى در آنها کار نميکرد و در دفتر هاى نظير شاروالى ، صحت عامه ، کار و امور اجتماعى ، معارف و خدمات عامه افراد غير مسلکى کار ميکردند، ولى اکنون چنين نيست. والى ارزگان افزود هنوز هم مردم اين ولايت در  ساحات مختلف  با مشکلات مواجه اند. الحاج غلام رئيس ماليه ارزگان همچنان تائيد کرد که کارمندان دولتى نا وقت بر سر کار مى آيند اما توضيح داد که اين کارمندان از مناطق دور دست و بدون دسترسى به ترانسپورت خود را بر سر کار شان ميرسانند. خداى رحيم معاون والى ارزگان گفت که کارمندان دولتى  در موسم زمستان نا وقت بالاى کار شان حاضر ميشوند اما در بهار و تابستان چنين معضلۀ وجود ندارد، تمام ادارات دولتى ساعت هشت صبح به کار آغاز ميکند. بر اساس اظهارات محمد قيس رئيس ادارۀ کار و امور اجتماعى کارمندان دولتى روزانه هفت ساعت کار ميکنند، در حاليکه براى کارمندان که در فاصله هاى دور تر از محل کار شان زنده گى ميکنند استثنا در نظر گرفته ميشود.

             از سوى ديگر به اساس اين گزارش بيروکراسى مشکل ديگر اين ولايت ميباشد، يکى از بزرگان قوم هشدار داد که مردم جهت حل مشکلات شان امکان دارد که به طالبان مراجعه کنند زيرا به گفته او طالبان بعضى اوقات مشکلات مردم را نسبت به حکومت موثر تر حل ميکنند.م* * *

 

راديو صداى روسيه ساعت ٣٠\٧ شب ٢٤ جدى

تبصره:

             ايالات متحده امريکا مذاکرات خود را با طالبان مبنى بر بهبودى وضع در افغانستان فقط بعد از تائيد رئيس جمهور کرزى مجدداً آغاز مى نمايد. واشنگتن پست با نقل قول از قصر سفيد ميگويد که اگر کرزى اجازه حرکت به پيشروى دهد در آنصورت امريکا مجدداً مذاکرات خود را آغاز ميکند. اينکه واشنگتن فقط بعد از موافقه کابل مذاکرات خود را با طالبان مجدداً آغاز مى نمايد اين يک علامۀ خوب ميباشد. ولى عدم موجوديت روشنى در مورد موضوع مذاکرات باعث بوجود آمدن سوالات ميگردد.

             در تصريح اين موضوع پيتر گنجاروف  تحليلگر راديو صداى روسيه ميگويد اگر دولت کابل  فقط به ايجاد نماينده گى طالبان در دوحه  موافقه نمايد در آنصورت ايالات متحده امريکا خود را صاحب ميز مذاکرات ميداند. طالبان آماده گى کامل خود را در مذاکرات قطر و امريکا اظهار داشته اما به شکل نمايشى کابل را در نظر نميگيرد. اداره  اوباما  به نوبه خود با وصف آنکه قبلاً ميگفت که موضوع مذاکرات با طالبان را بايد دولت کرزى تعيين نمايد اما اکنون تصميم  گرفته در مقابل طالبان گذشت کند، مذاکرات را با ايشان در دوحه آغاز نمايد. آيا اين نوع سناريو به نفع افغانستان خواهد بود؟ در اينمورد پروفيسور پوهنتون کابل نصر الله ستانکزى ابراز نظر نموده  گفت، (( اگر دولت مرکزى افغانستان مالک مذاکرات شود و شامل مذاکرات شود چرا نى! بخاطرى که شوراى صلح ايجاد شده، لويه جرگه عنعنوى تشکيل شد و يکى از اهداف دولت افغانستان اينست که اگر اين مذاکرات را دولت افغانستان پيگيرى کند به ساده گى ميتوانم بگويم اين روند يک روند موفق خواهد بود و منتج به ايجاد صلح در افغانستان خواهد شد.))

             گمان ميرود که قصر سفيد نميتواند مزاج هاى اطرافيان رئيس جمهور حامدکرزى را مدنظر نگيرد و اين تصادفى نيست که واشنگتن پست بخصوص به سفر رسمى نماينده خاص ايالات متحده امريکا در امور افغانستان و پاکستان مارک گروسمن به کابل اشاره ميکند. دراين روزنامه به نقل قول از منابع قصر سفيد مينويسد که گروسمن قصد دارد در اين سفر خود اطمينان حاصل کند که جناح کرزى طرفدار  آنها ميباشد. نگرانى قصر سفيد يک امر تصادفى نميباشد، طوريکه مذاکرات ضرورت است اما با آن هم نصرالله ستانکزى به اين عقيده است که نبايد مزاج مردم گوشه و کنار افغانستان فراموش گردد.

            (( اين گپ خوب است که  چنين اقداماتى صورت گيرد، اما اگر اين هماهنگ نشود با مردم افغانستان، به هيچ وجه براى هيچ افغان قابل قبول نخواهد بود علتش هم اينست که صلح براى افغانستان است، مردم افغانستان مالک صلح هستند و اثرات و خسارات جنگ را هم مردم افغانستان متحمل ميشوند.))

             معلوم ميشود که طالبان سعى مى ورزند مقررات خود را تحميل کنند، آنها اظهار ميدارند که در قطر  تفاهم متقابل را در مورد افتتاح نماينده گى طالبان در دوحه براى اجراى مذاکرات با ايالات متحده بدست آوردند. طوريکه احساس ميشود مذاکرات در قلمرو  آنها صورت ميگيرد و آنها جناح ديگر مذاکرات  را مى پذيرند. در يک قسمت از اظهارات  طالبان در مورد مذاکرات آمده است که ما هم مساعى خود را فعال ساختيم تا با جامعۀ جهانى به تفاهم برسيم که در نتيجه اين مساعى مسايل را تا اندازۀ حل نموديم و معلوم نيست که کابل در آن چه نقشى دارد، هرگاه چنين وضعه ادامه پيدا کند در اينصورت در افغانستان ممکن سناريوى سالهاى ١٩٩٢  تکرار گردد که اين بار امريکا نيز ذيدخل خواهد بود.م* * *

راديو بى بى سى ساعت ٣٠\٦ شب ٢٤ جدى

گزارش:

             وزارت معادن افغانستان اعلام کرده که گفتگو ها در باره اجراى پروژۀ استخراج معدن حاجى گک را به زودى با شرکت هاى هندى و کانادايى   آغاز ميکند. شرکت کانادايى موسوم به                 (( کيلواودماين )) است که کار استخراج يک بخشى از چار بخش اين معدن به آن واگذار شده و سه بخش ديگر آن به شرکت (( فولاد هند)) واگذار ميشود که پيش از اين برندۀ مزايدۀ  بين المللى براى استخراج معدن آهن حاجى گک شده است.

             اجراى پروژه هاى مقدماتى براى استخراح اين معدن  از جمله تاسيسات زيربنايى، کارخانه ذوب  آهن و مسايل مربوط به کار گزينى در اين پروژه موضوع گفتگو هاى مقام هاى وزارت معادن با مسوولان اين شرکت ها خواهد بود. جواد عمر سخنگوى وزارت معادن افغانستان در گفتگو با همکارم در مورد اين گفتگو ها توضيحاتى بيشترى داده است.

            وزارت معادن ميگويد کمپنى هاى که اسناد داوطلبى شان را براى کار استخراج معدن آهن حاجى گک به حکومت سپرده اند از کشور هاى هندوستان، ايران ، انگلستان ، امريکا و کانادا هستند. مقام هاى اين وزارت ميگويند علاقمندى به استخراج اين معدن به سطح بين المللى زياد است و حکومت  تلاش ميکند  تا روند داوطلبى آن نيز شفاف و همه جانبه باشد. جواد عمر سخنگوى وزارت معادن به بى بى سى گفت از ميان بيست و سه کمپنى داوطلب شمارى از آنها با مقام هاى حکومت گفتگو کرده و از حاجى گک  نيز ديدن کرده اند.

             از سوى ديگر آقاى عمر گفت وزارت داخله براى تامين امنيت اين  معدن حدود هفت هزار نيروى امنيتى را نيز به کار خواهد گماشت. او گفت در اينمورد ميان وزارت معدن و داخله تفاهم شده است.

             معدن آهن حاجى گک در سلسله کوه هاى هندوکش در ميان ولايات باميان و وردک و در حدود صد کيلو مترى غرب پايتخت افغانستان قرار دارد. بر اساس آمار هاى موجود اين معدن نزديک به دو مليارد تن آهن را در خود جا داده که حدود شصت و دو درصد آهن در ترکيب احجار آن تثبيت شده است. مقامات افغان ميگويند با استخراج اين معدن ، افغانستان سالانه سه صد مليون دالر عايد  بر ميدارد. وزارت معادن افغانستان اعلان کرده است که پس از امضاى قرار داد استخراج معدن حاجى گک تا پنج سال ديگر به بهره بردارى سپرده ميشود.* * *

 

گزارش:

             شوراى عالى صلح افغانستان هشدار داده که اگر گفتگو هاى صلح بدون رهبرى اينکشور انجام شود ممکن است منجر به بروز بحران جديدى در افغانستان گردد. مقامات اين شورا ميگويند گفتگو ها ميان امريکا و طالبان در قطر در سطح بسيار مقدماتى است و حکومت افغانستان تا کنون در اين گفتگو ها دخيل نبوده. جزئيات بيشتر در گزارش همکار ما سيد انور از کابل:

             در حاليکه قرار است تا چند روز ديگر فرستاده ويژه ايالات متحده براى گفتگو پيرامون مذاکرات  صلح با مخالفان مسلح حکومت افغانستان به منطقه سفر کند. شوراى عالى صلح افغانستان هشدار ميدهد که اگر گفتگو هاى صلح بدون رهبرى اينکشور انجام شود منجر به بروز بحران جديد در افغانستان خواهد شد.

            شوراى عالى  صلح افغانستان اين نگرانى ها را همزمان با آن مطرح ميکند که رهبران جبهه ملى  افغانستان ائتلاف سياسى مخالف دولت گفتند که اگر اپوزسيون اينکشور در گفتگو هاى صلح شامل نباشند گفتگو هاى  صلح با طالبان به نتيجه نخواهد رسيد. عبدالحکيم  مجاهد معاون شوراى عالى صلح افغانستان نيز به اين باور است که بدون مشارکت ساير طرف ها در روند مذاکرات گفتگو ها نتايج مثبتى در پى نخواهد داشت.

             (( تا وقتيکه مذاکرات با دولت افغانستان صورت نگيرد تا وقيتکه در پروسۀ مذاکرات جريان هاى  مختلف و اقوام مختلف در آن شريک نباشند متاسفانه من فکر نميکنم که همچنان مذاکرات به يک صلح پايدار و دايمى در افغانستان منتج گردد و شايد يک بحران ديگرى ايجاد بکند نسبت به اينکه به مردم افغانستان کدام آرامى و سهولت بوجود بياورد، مسير طبيعى پروسه صلح طورى است که هيچ امکان ندارد تا وقتى دولت افغانستان در آن دخيل نباشد که در نتيجه شان يک صلح پايدار و دايمى در افغانستان بوجود بيايد.))

              با اين حال مقام هاى  افغان پيش از اين بار ها تاکيد کردند که مذاکرات صلح بايد به رهبرى افغانها انجام شود اما شوراى عالى صلح افغانستان ميگويد گفتگو ها ميان امريکا و طالبان در قطر در سطح بسيار مقدماتى جريان دارد و دولت افغانستان تا کنون در اين گفتگو دخيل نبوده است. آقاى مجاهد همچنين گفت که اين گفتگو ها عمدتاً در باره آزادى زندانيان طالبان از بازداشتگاه گوانتانامو و بازنگرى فهرست سياه امريکا و سازمان ملل بوده که نام هاى شمارى از افراد تحت تعقيب و از جمله برخى از رهبران طالبان در آن درج شده است، اما گفته ميشود که مارک گروسمن فرستادۀ ويژۀ امريکا براى افغانستان و پاکستان در سفرى به کابل با حامدکرزى رئيس جمهور افغانستان پيرامون مذاکرات با طالبان گفتگو خواهد کرد.م* * *

 

راديو فرانسه ساعت ٧ شب ٢٤ جدى

گزارش:

             در پى موجى از اعتراضات به بى حرمتى گروهى از سربازان امريکايى به اجساد طالبان در افغانستان، رسانه ها از پيشرفت سريع تحقيق در اينمورد به شناسايى عوامل اين بى حرمتى خبر داده اند. در اينمورد لادن پيرو زبحت  گزارش ميدهد.

             دانشگاه الازهر مصر در واکنش به اهانت و بى حرمتى سربازان امريکايى  به اجساد جنگجويان طالبان اين عمل را تقبيح نموده و مورد انتقاد قرار داد.

            در بيانه اين مرکز بزرگ اسلامى آمده است که اينگونه رفتار تکان دهنده خلاف تمامى اصول و موازين انسانى است. در تصاوير ويديويى که در روز هاى اخير در صفحه هاى انترنتى به نشر رسيده اند سربازان امريکايى در حال اهانت و بى حرمتى به اجساد جنگجويان طالبان هستند. به دنبال  انتشار اين تصاوير ايالات متحده امريکا تحقيقات در اين زمينه را آغاز کرده است. مسووليت انجام اين تحقيقات به عهده يک جنرال سه ستاره نيرو هاى  مسلح امريکايى گذارده شده است. ليون پنيتا وزير دفاع ايالات متحده امريکا به دنبال انتشار اين تصاوير وعده داد که تحقيقات وسيعى هر چه سريعتر انجام خواهد شد. وى خاطر نشان کرد که امريکا اينگونه رفتا را نمى پذيرد. تحقيقات اوليه نشان ميدهد که اين ويديو  ساختگى نبوده و چار سربازى که در اين ويديو ديده ميشوند شناسايى شده و مورد بازجويى  قرار گرفته اند. انتشار اين تصاوير ويديويى بر نگرانى ها در خصوص ادامه روند مذاکرات صلح ميان امريکا و طالبان در افغانستان  افزوده است. هليرى کلنتن وزير امور خارجه امريکا  گفته که اينکشور به تلاشهاى صلح در افغانستان متعهد است و اين تلاشها ادامه خواهد يافت.م* * *   

 

راديو آشنا صداى امريکا ساعت ١٠ شب ٢٤ جدى

گزارش:

             زنان افغانستان از حمايت و پشتيبانى شوراى علماى افغانستان جهت مبارزه با خشونت عليه زنان  استقبال ميکنند و ميگويند رهبرى شوراى سراسرى علما و حامدکرزى  رئيس جمهور اينکشور به آنان وعده سپردند که در راستاى کاهش خشونت عليه زنان اقدامات لازم صورت خواهد گرفت. حامدکرزى رئيس جمهور افغانستان در نشست روز جمعه با اعضاى شوراى علما و زنان افغان خشونت و ظلم بالاى زنان را دشمنى با اسلام خواند.

             (( يکى اينکه ما و شما  بايد يک مجلس بزرگ ملى را داير کنيم از علماى افغانستان، از کلانهاى قوم افغانستان  و در آنجا صداى دخترکان مظلوم و غريب را بلند کنيم که بخاطرى که احتياج فاميل خود هستند هميشه، و بخاطرى که احتياج مرد است هميشه کشته ميشوند، گردن بريده ميشوند اين را ما وظيفه خود ميدانيم ، اول وظيفه دينى خود ميدانيم و وظيفۀ انسانى و بشرى خود ميدانيم که عليه آن تبليغ کنيم،  جامعه را بفهمانيم و آگاه کنيم که اين ظلم ها نشود، دين ما به ما حکم ميکند، وجدان ما به ما حکم ميکند که صداى خود را بلند کنيم، مخصوصاً از طرف شما علماى کرام که مردم صداى تان را ميشنوند،  در هر مسجد در هر محفل عليه هرگونه خشونت خصوصاً خشونت عليه اين معصوم ها.))

            از جانب ديگر مولوى قيام الدين کشاف رئيس شوراى علماى افغانستان که  در اين ديدار حضور داشت هرنوع خشونت عليه زنان را محکوم کرد و از مراجع عدلى و قضايى افغانستان  خواست تا با کسانى که مرتکب اين عمل ميشوند با قاطعيت برخورد کنند.

             شينکى کروخيل عضو ولسى جرگه که در اين ديدار حضور داشت ميگويد شوراى علما به آنان وعده سپرده است که بخاطر کاهش خشونت عليه زنان با زنان فعال افغان همکارى خواهند کرد. کروخيل ميگويد عنقريب يک کنفرانس مشترک ميان زنان و شوراى سراسرى علما در اين زمينه برگزار ميشود. کروخيل همچنان گفت در اين ديدار  از حامدکرزى رئيس جمهور خواستند که در تصميمگيرى هاى مهم به زنان نقش بيشتر داده شود.

             رئيس شوراى سراسرى علماى افغانستان از رئيس جمهور کرزى خواست تا براى جلوگيرى از اعمال خشونت عليه زنان براى وزارت حج و اوقاف دستور دهد که از طريق خطبه ها در مساجد براى مردم در اينمورد آگاهى دهند. اين نخستين بار است که شوراى علماى سراسرى افغانستان و حامدکرزى رئيس جمهور افغانستان با شمارى از زنان در مورد خشونت عليه زنان و جستجوى راه هاى مبارزه با آن بحث و گفتگو کردند.م***

 

د آزادۍ راديو خپرونه د مرغومى د مياشتي څلورويشتمه

رپوټ:

            د امريکا د سمندرى ځواک قول اردو د هغې ويديو په باب د تحقيقاتى ډلي مشر وټاکه چې براساس يې څلور امريکايى پوځيان د طالبانو د مړو سپکاوى کوى. د امريکا دفاع او بهرنيو چارو وزيرانو او په افغانستان کې ولسمشر حامدکرزى او د نړيوالو ځواکونو عمومى قوماندان دا عمل غندلى او دتحقيقات غوښتنه يې کړې ده. جزئيات زموږ د همکار عصمت څاروان پدې راليږلى رپوټ کې وړاندى کيږى.

             د امريکا سمندرى ځواکونو د جمعې په ورځ د خپلو هغو پوځيانو د تورنولو لپاره د لومړني گامونه واخيستل چې د يوې خپرې شوي ويديو پر اساس يې په افغانستان کې د طالب جنگياليو پر مړو بولى کړي وې. د امريکا د سمندرى قول اردو قوماندان جنرال جميز آموس وويل، د دې موضوع په اړه  د تحقيقاتى ډلي مشر ټاکل شوى دى. دى  مسووليت لرى چې ويديو وگورى او د هغې په  اړه تحقيقات وکړى. په ويديو کې چې په يوتيوب کې خپور شوى ښکاره شوي څلور عسکر پيژندل شوي دي. د دې ويديو له خپريدو وروسته د طالبانو سره د پيل شوو خبرو په باب انديښنې پيدا شوې خو دامريکا د بهرنيو چارو وزيرى هليرى کلنتن وويل چې هېواد به يې  د افغانستان په مشرۍ د سولي د هلو ځلو ملاتړ وکړى. د متحدو ايالتونو د دفاع وزير ليون پنيتا  بيا وويل چې ښايې له دې ويديو ناوړه استفاده وشى.

             د اسوشيتد پرس خبرى آژانس د راپور له مخي  پنيتا همدا راز وويل چې د امريکا لپاره مهمه ده چې پدې برخه کې ژر  اقدامات وکړى او دا وښيئ چې امريکا دا ډول سلوک نه منى. په افغانستان کې د ناتو او امريکايى پوځيانو عمومى قوماندان جنرال جان آلن  د جمعې په ورځ امريکا ته له روانيدو مخکى د طالبانو د مړو  سپکاوى وغانده او ويل چې پدې باب به تحقيقات وشى. جنرال آلن دا هم وويل چې د مړو سره بد سلوک د امريکا د اردو له معيارونو سره په ټکر کې دى او دوى له خپلو پوځيانو د داسى کارونو توقع نه لرى.

             د امريکا د دفاع وزارت هم ويلي چې دا ډول اعمال د امريکا وسله والو ځواکونو ته زيان اړوى. امريکايى چارواکي وايى چې د دې ويديو مختلفى برخى به وڅيړى او د هغو په اړه به پريکړه وکړى.

             رويترز خبري آژانس بيا ويلي دا ويديو ښايي په افغانستان کې د امريکايى ضد احساساتو دزياتيدو سره  مرسته وکړى او د سولي او پخلاينى پروسې ته له دې سره سره زيان واړوى چې طالبانو ويلي چې دا مسئله به د دوى د سولي په خبرو اغيز ونکړى. د افغانستان ولسمشر حامدکرزي هم دا ويديو غندلې  او د عسکرو له لوري يې د طالبانو د مړو بې حرمتي غير انساني عمل بللى دى.* * *

 

رپوټ:

             د هرات چارواکي وايى  د دغه ولايت دوولس  ولسوالۍ دې ته تياري دي چې امنيتى مسووليت  افغان امنيتى ځواکونو ته وسپارل شى. پدې   اړه زموږ همکار شرف الدين ستانکزى داسى رپوټ راکوى.

            د هرات د والى وياند محى الدين نورى د شنبې په ورځ په يوه خبري غونډه کې له ناتو څخه د دغه ولايت درې ولسوالي شيندڼد  ، اوبه او چشت شريف څخه پرته نورو ټولو ولسواليو کې د ناتو څخه د امنيتي مسووليت د منلو تيارى وښوده او  د ( آهوى برفى) عمليات بريالى وگڼل، د مخالفو وسله والو پټن ځايونه ړنگ او تر شلو تنو زيات وسله وال يې نيولي. نوموړى په اقتصادي ډگر کې هم خپلى برياوى  يادي کړې او د نړيوالي ټولنى د مرستى په مټ يې د پنځه سوه مليونو امريکايى دالرو په ارزښت يې د پروژو د پيل يا تيارى خبر ورکړ. هرات پنځلس ولسوالى لرى، د مرکز امنيتى چارى يې تيرميلادي کال کې د انتقال  د پروسې په  لومړى پړاو کې افغانى شوې. د ولسواليو په کچه يې هم دوالي وياند د دې پروسې د تطبيق احوال  ورکړ. ولى کوم ټاکلى مهال يې ونه ښود. دغه ولايت چې هسى هم د هېواد د نورو ولايتونو په پرتله د بيا رغوني لړۍ ښه  پرمخ پکې ځى، تازه مرستو ته يې وگړى خوشحالى لرى چې په ژوند کې به يې مثبت بدلون راشى، خو پر دې سربيره له تيرو څخه په تجربه د پيسو لگښت او د پروژو د اجرا په څرنگوالى شکمن هم دى.* * *

 

رپوټ:

             د مخابراتو او معلوماتى تکنالوژى وزارت وايى چې په مخابراتى سکتور کې د سيمي داستخباراتى کړيو ځينى غړى موجود دى. د مخابراتو وزارت سرپرست وزير د آزادى راديو سره په يوه ځانگړۍ مرکه کې وويل چې دوى پدې وروستيو کې پدې تور دوه پاکستانى وگړى پيژندلي دي.پدې اړه نور تفصيل د کابل نه زموږ د همکار په رپوټ کې:

             وروسته له هغه چې دوه پاکستانى وگړى د مشکوکو فعاليتونو په تور له يو مخابراتى شرکت څخه وايستل شول د مخابراتو په سکتور کې هم د سيمي د ځينو استخباراتى کړيو د نفوذ په اړه انديښنې راولاړي شوې اوس مهال  په خصوصى مخابراتى شرکتونو کې زيات شمير پاکستانيان، ايرانيان او هنديان د لوړ پوړو   انجنيرانو په توگه کار کوى. د مخابراتو سرپرست وزير اميرزى سنگين آزادى راديو ته په يو ځانگړې  مرکه کې وويل که څه هم د دغه مخابراتى شرکت نوم وانخيست خو دمخابراتو په سکتور کې يې د سيمي په استخباراتى کړيو پورى د تړلو کسانو موجوديت رد نکړ.

            ښاغلى سنگين وايى دوى پدې هڅه کې دي تر څو د گاونډيو هېوادونو هغه وگړى ونيسى چې پدې برخه کې د کار په پلمه نور پټ کارونه کوى.

             د سنگين په وينا دغه بهرنى کارکونکي که څه هم په مهمو پوستونو کې کار کوى خو وايى چې دوى  د لوړ پوړو دولتى چارواکو تلفونى  مکالمې نشى اوريدلى. بل پلوه د امنيتى چارو کار پوه  جنرال عتيق الله امرخيل بيا مخابراتى سکتور د استخباراتى ادارو لپاره د معلوماتو کيلى بولى. دى وايى چې د لوړ پوړو دولتى چارواکو د مخابراتى اړيکو د خويندى کولو لپاره  هيڅ راز ضمانت  وجود نه لرى. د افغانستان د مخابراتى خدمتونو وزارت وايى چې د دې وزارت د معلوماتو له مخى  اوس مهال په افغانستان کې په مخابراتى شرکتونو کې نهه زره يو سلو څلور نيوى تنه کار کوى چې له دې ډلي يو سلو شپږ شپيته تنه يې بهرني وگړي دي.م* * *

 

د امريکا غږ آشنا راديو ماښامنۍ خپرونه د مرغومى د مياشتي څلورويشتمه نيټه

خبر:

             اسوشيتد پرس خبري آژانس وايې چې د افغانستان په جنوبى سيمو کې د سړک د غاړى د بم په چاودنه کې دوې ښځي وژل شوي دي. رپوټ وايى چې دغه تازه وژني د طالبانو د ډيرى موثرى وسيلې يعنى د سړک د غاړى په بمونو باندى کيږى او دا موثره وسيله يې بيله کوم توپيره انسانان وژنى. رپوټ وايى د شنبې په ورځ د هلمند په ولايت کې  دوې ښځي د سړک پر غاړه رواني وې چې پر بم ور برابري شوې او ووژل شوې. همدا رنگه ناتو وويل چې د ائتلاف يو عسکر د افغانستان په لويديځ  کې دخپلو  زخمونو له لاسه مړ شوى دى. د ائتلاف خبر ليک پدې اړه نور تفصيل نه دى ورکړى.

             ملگرى ملتونه وايى چې د تير کال په اولو شپږو مياشتو کې يو زرو پنځه سوه ملکيان وژل شوى وء چې پدې کې تقريباً  سم نيمايې يې د سړک د غاړى په بمونو کې وژل شوي وو.* **

 

رپوټ:

                 د متحده ايالاتو  چارواکي وايى دوى هغه څلور تنه سرتيرى پيژندلي دي چې ويل کيږى په افغانستان کې يې دطالبانو د مړو سپکاوى کړى وء. د چارواکو د وينا له مخي له نوموړو سرتيرو نه دوه تنه يې همدا اوس تر تحقيق لاندي دي. زموږ همکار پدې اړه يو رپوټ لرى چې وړاندى کيږى.

                 د امريکا د متحده ايالاتو د دفاع وزير د افغانستان د جمهور رئيس حامدکرزى سره په تلفونى خبرو کې د دې وعده کړې چې دا پيښه به په جدي ډول سره تعقيبوى. د افغانستان ولسمشر حامدکرزى وايې چې  د ده حکومت د دا رنگه ويديويى تصويرونو په خپرولو سره په ژوره توگه نا آرامه شوى دى.

                 کرزي د افغانانو  جسدونو ته سپکاوى يو غير انسانى عمل بللى دى، همدا رنگه د امريکا دبهرنيو چارو وزيرى هليرى کلنتن د نورو لوړ رتبه امريکايى چارواکو په شمول دا  عمل په کلکه سره غندلى او دا کار يې د پوځ د معيارونو په خلاف يو ناسم عمل بللى دى. دا وايى، دا ډول عمل دامريکا د ارزښتونو او د امريکا د پوځى پرسونل له کړونو سره چې طمع يې کيږى په تضاد کې دي. په افغانستان کې د ميشتو د ايساف ځواکونو وياند  دا عمل هم يوه بې احترامي بللي او وايى دا ډول  عملونه د ائتلاف ځواکونو اشرافى معيارونو ته زيان رسوى او ددوى دا عمل په افغانستان کې د ټولو ميشتو ناتو ځواکونو نماينده گى نه کوى. نهاداوا  د امريکا د اسلامى اړيکو د شورا غړى دى. هغه وايى چې دا ډول عمل چې پدې ويويديى تصويرونو کې ليدل کيږى تکان ورکونکي دي او دا د امريکا دسمندرى ځواکونو د معيارونو پرخلاف دى. کليس تايم چې د هرى تيج په څيړ نيز مرکز کې کار کوى وايى زه د يو پوځى په حيث د دې تصويرونو په ليدلو سره نا آرامه شوم، تاسو وگورى په سلو کې نهه نيوى امريکائيان چې پوځى يونيفورم يې اغوستى وى خپلى دندي په ښه او افتخارى ډول ترسره کوى خو په هره جگړه کې داسى خلک هم موجود وى چې جنايى عمل ترسره کوى او يا احمقان وى. پدې اړوند به څيړني جوتي شي چې څه پيش شوي وء او له شکه پرته چې پوځى چارواکي به د دا ډول کړونو اجازه ورنکړى.م

 

***                                                                                                    ختم


 

کابل/24/جدی/باختر

اعضای کمیسیون برگزاری سیمینار علمی تحقیقی "کنر در گذرگاه تاریخ" امروز در نشستی به ریاست پوهنمل غلام نبی فراهی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ انتخاب گردیدند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ به سلسله برگزاری سیمینار های علمی- تحقیقی پیرامون رجال، شخصیت ها و محلات تاریخی کشور، در نظر دارد تا ختم سال روان سیمینار علمی- تحقیقی کنر درگذرگاه تاریخ را برگزار نماید.

به گزارش خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر درین نشست که به اشتراک شماری از دانشمندان و پژوهشگران کشور برگزار شده بود منشی و اعضای کمیسیون انتخاب گردیدند و تاریخ برگزاری سیمینار مشخص شد.

اشتراک کننده کمیسیون روی عناوین مقالات سیمینار کنر در گذرگاه تاریخ جر و بحث های همه جانبه نموده تاکید کردند تا مقالات که از سوی دانشمندان و پژوهشگران آماده میشود در برگیرنده همه ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی ولایت کنر تبلور نماید.

همچنان این کمیسیون به شخصیت های شناخته کشور وظیفه سپرد تا درین راستا مقالات شانرا آماده سازند و هم روی جلسات بعدی کمیسیون برگزاری سیمینار کنر در گذرگاه تاریخ تصامیم لازم اتخاذ گردید.

پوهنمل غلام نبی فراهی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزاری چنین سیمینارها را در معرفی فرهنگ، تاریخ و ادب مناطق مختلف کشور ارزنده دانسته گفت، کنردارای شخصیت های علمی و فرهنگی بوده و سعی گردد درین سیمینار درعرصه فرهنگ، تاریخ و ادب ولایت کنر توجه صورت گیرد.

کابل باختر/ 22/ جدی

ازروی بزرگترین نسخه خطاطی و میناتوری شده قرآن کریم دنیا امروز در کانون فرهنگی ناصر خسروبلخی پرده برداشته شد.

 به گزارش آژانس اطلاعاتی باختر، الحاج سید منصور نادری نماینده مردم در ولسی جرگه گفت:" خطاطی و خوشنویسی این اثر بزرگ در میزان 1383 آغاز و در میزان 1388 ختم شد و دردوصدوهژده صفحه به طول 28،2 سانتی متر، عرض 55،1 سانتی مترو ضخامت

 

 

18سانتی متر روی تکه با قلم نی خطاطی و خوشنویسی گردیده وسی پاره به سی دیزاین مختلف خطاطی و میناتوری گردیده است.

بعداً" محمد صابر یاقوت حسینی خدری، نویسنده اثر بزرگ پیرامون کارروی این اثر ناب صحبت نمود.

همچنان دراین محفل پیام محمدکریم خلیلی معاون ریاست جمهوری قرائت شد که در قسمتی از آن آمده است این اثر بزرگ مربوط به ملت افغانستان بوده خطاطی و میناتوری این اثر را بر سیدمنصور نادری و مردم افغانستان تبریک میگویم .

در پیام اضافه شده، جوانان کشور یک باردیگر با خلق کردن این اثر نشان دادندکه میتوانند درتمام عرصه ها دست آورد بزرگ داشته باشند.

فضل الهادی مسلمیار رییس مشرانوجرگه ، به نمانیدگی مشرانوجرگه گفت، این اثر بزرگ را به مردم افغانستان ، رییس و مسوولین کانون فرهنگی ناصر خسروتبریک میگویم .

همچنان دراین محفل حبیب الله غالب وزیر عدلیه پیرامون فضایل قرآن عظیم الشان و این اثر بزرگ به تفصیل صحبت نمود.

دراین محفل تقدیرنامه های مشرانو جرگه توسط رییس مشرانو جرگه و رییس کانون فرهنگی ناصر خسرو به نویسنده این اثر و نه تن از شاگردان موصوف توزیع شد.

محفل با سخنان سودمند پوهاند نعمت الله شهرانی مشاور ارشد رییس جمهور در امور دینی پایان یافت .


 

کابل/21/جدی/باختر

مسوولان آژانس اطلاعاتی باختر به منظور جلب همکاری های فرهنگی میان آژانس باختر و بخش فرهنگی سفارت ایالات متحده امریکا در کابل با گاون سندوال امروز ملاقات نمودند.

به گزارش خبرنگار آژانس  اطلاعاتی باختر، خلیل مینوی رییس و ماری نبرد آئین معاون آژانس اطلاعاتی باختر در این ملاقات در رابطه به فعالیت های آژانس به صفت آژانس خبری دولتی در سطح کشور به گاون سندوال سخنگوی سفارت امریکا در کابل معلومات مفصل ارایه نموده، مشکلات آن نهاد خبری را در مرکز و ولایات بر شمردند.

خلیل مینوی، بیان داشت به منظور انعکاس بهترو بیشتر رویدادهای داخلی و خارجی باید آژانس باختر از هر حیث مکمل و مجهز گردد.

مینوی افزود، مدرنیزه سازی آژانس اطلاعاتی باختر نیاز به همکاری و کمک های دوستان ملی و بین المللی به خصوص ایالات متحده امریکا دارد.

کاون سندوال از معلومات ارایه شده ابراز خرسندی نموده و به مبرمیت کار آژانس باختر در راستای انعکاس کارکردهای دولت و آگاهی اذهان مردم تاکید نموده در زمینه وعده همکاری کشور متبوعش را به آنان سپرد و از مسوولان آژانس باختر خواست تا نیازمندی های آن نهاد خبری را در بخش های مختلف باترتیب پیشنهاد مشخص ساخته و به آن سفارت بسپارند.