30 جدی 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بیست و پنج  میلیون دالر لیلام میشود

بیست و پنج میلیون دالر لیلام میشود

کابل 30جدی باختر دافغانستان بانک الی مبلغ بیست وپنج میلیون...

والی و رییس امنیت ملی لوگر از یک حمله جان به سلامت بردند

والی و رییس امنیت ملی لوگر از یک حمله جان به سلامت بردند

پل علم 30 جدی باختر والی لوگر و رییس امنیت آن...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

فراه/3/سرطان/باختر

محفل مشاعره گل عناب در ولايت فراه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر از شهر فراه در اين محفل مشاعره برخي از شاعران، نويسنده گان و فرهنگ دوستان ولايت فراه و ولايات همجوار آن شركت نموده بودند.

محفل مشاعره يادشده از سوي نهاد فرهنگي "‌ دهيواد ادبي مركه "‌ به همكاري مقام ولايت فراه و رياست اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود.

شاعران اشعار شان را كه در پيوند به وحدت و همكاري و ايجاد فضاي مسالمت آميز صلح و دوستي سروده بودند به خوانش گرفتند.

فريد احمد ايوبي رييس اطلاعات و فرهنگ تجليل از مشاعره عناب گل را در رشد استعداد هاي شاعران در ولايت فراه موثر خوانده و تدوير چنين محافل را در راستاي ادب و فرهنگ  ضروري عنوان كرد.

قابل ياد آوريست كه اين محفل مشاعره همه ساله در فصل كه عناب گل ميكند، به اشتراك تعداد از شاعران برگزار ميگردد.

لوگر1 سرطان باختر

ازمیله ی عنعنوی گل سنجد درولایت لوگرامروزبا راه اندازی محفل مشاعره تجلیل شد.

دراین محفل که درآستانه فصل سنجد وبوی خوش گوار آن امروزدر شهرپل علم برگزارشد ، صدها شاعر، نویسنده ، ژورنالیست ومسوول محلی ازولایات لوگر، خوست ، پکتیا وکابل  شرکت داشتند.

شاعران اشتراک کننده دراین محفل اشعارشان را که بیشتربه وصف بهار ومزایای همزیستی وصلح سروده بودند ، به خوانش گرفتند.

این محفل یک مهمان ویژه هم داشت وان عبدالباری جهانی شاعرو نویسنده  پرآوازه افغانستان بود.

جهانی دراین مراسم چهارپارچه شعرش را دروصف افغانستان ، بهاروصلح به خوانش گرفت.

درقسمتی ازاین محفل پیام دکتورسید مخدوم رهین وزیرطلاعات وفرهنگ به خوانش گرفته شد.

دراین پیام که توسط شفیق پوپل رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت لوگر خوانده شد ، دکتوررهین ازاینکه فرهنگیان افغان برخی ازرسوم پسندیده ی خود را با تلاش می خواهند دوباره زنده سازند ، ابزارخورسندی کرده است.

وزیراطلاعات وفرهنگ برگزاری محافل مشاعره را یکی ازاین رسوم پسندیده وزیبای فرهنگ وطن ما دانسته وگفته است " خوشبختانه مشاعره های منطقه یی ماکه به نام های گل معروف هرمنطقه نام گذاری شده درسالهای اخیررونق خود را بازیافته است."

دکتوررهین دراین پیام خود ازمردم ولایت لوگربه عنوان فرهنگیان وفرهنگ دوستان یاد کرده وسبک موسیقی این ولایت را خاص ودارای شهرت خوب درمیان جامعه ی افغانی دانسته است.

دراین محفل طاهرخان صبری والی لوگرنیزدرصحبتی ازشاعران خواست تا بیشترسرایش اشعاری که مردم را به صلح وهمزیستی تشویق کند بپردازند.

عبدالباری جهانی شاعرونویسنده معروف افغانستان ازایالات متحده امریکا به کشوربازگشته وبه این محفل اشتراک کرده بود. اودرصحبت با آژانس باخترازبرگزاری محافل فرهنگی به ویژه محافل شعروشعرخوانی ابرازخورسندی کرد وانرا درشگوفایی فرهنگ وادبیات کهن افغانستان ارزنده خواند.

میله گل سنجد همه ساله دراخیرماه جوزا ، درست زمانی که فصل سنجد وبوی گوارای این میوه است درولایت لوگربه اشتراک فرهنگیان ، شعرا ونویسنده ها ازنقاط مختلف کشور برگذارمی شود.

امسال این محفل ازسوی ریاست اطلاعات وفرهنگ لوگروبه همکاری مقامات محلی وشرکت های خصوصی برگذارشده بود.

تجلیل ازمیله ی گل سنجد درولایت لوگرافغانستان همانند محافل گل نارنج درننگرهاروگل ارغوان دراستالف ریشه ی تاریخی وعنعنوی دارد . تجیل ازاین میله به علت جنگ های داخلی وانقطاع فرهنگی ناشی ازآن دراین سالها درلوگرصورت نمی گرفت اما ازهفت سال به این سو تجلیل ازاین میله ازسرگرفته شده است.

رئيس شوار ي سراسري مردم کابل

به مناسبت سي و سومين سالگرد قيام چنداول:

علماي كرام، مجاهدان راه حق، مردم شريف چنداول!

شهر كهنه كابل كه در واقع هسته اصلي كابل امروزاست، شاهد قيام هاي زياد آزادايخواهانه بوده است، در همين كابل قديم، آزاديخواهان كابل به  خانه الكساندر برنس حمله بردند. درهمين شهر برقرار گاه كيوناري يورش صورت گرفت.

سي و سه سال قبل بروز دوم سرطان  1358 در حاليكه وحشت يك حكومت خود كامه و تك حزبي برشهر كابل سنگيني ميكرد وهمه روزه ده هاتن استاد پوهنتون، محصلان و كارمندان دولت و كابليان بازداشت وبه شكنجه گاه هاي امينيان برده ميشدند، شورشي از چنداول آغاز شد. اين  قيام پشت اعمال رژيم را لرزاند وآنرا سراسيمه ساخت. باوصف اينكه قيام  باخشونت  سركوب شد و جاده ميوند با خون صدها هموطن مارنگين شد، امااثرگذاري قيام هم بر مردم وهم بر دستگاه رژيم بسيار بارزبود. مردم  دانستند كه با قيام هاي پي در پي سرانجام آن رژيم را از پا خواهند انداخت رژيم نيز دانست كه باايجاد رعب ووحشت وريختاندن خون مردم نيمتواند دوام بياورد وخواست راه هاي مسالمت آميز را جستجو و تغيير ظاهري در رهبري خود ايحاد كند. درحاليكه خاطره غم انگيز به خون نشستن آن قيام شجاعانه را با خودداريم.ميخوام به روح همه شهدا و به روح الحاج سردار نوروز علي « هدايت» سالار قيام چنداول درود بفرستم.

مرحوم سردار نوروزعلي هدايت، در سال 1358درهمان دوم سرطان، روز قيام، از جهان رفت.

خاطره اين قيام را گرامي ميداریم و براي شهدا و رفتگان اين قيام بهشت برين استدعا ميكنم.

سمنگان 31 جوزا باختر

كار ساختامان مسجد جامع حضرت عبد الله  بن عباس ولايت سمنگان  امروز  تكميل و مورد استفاده نماز گزاران قرارگرفت.

تعميراين مسجد به هزينه بيش از يكصد هزار دالر امريكايي از وجه شخصي حاجي نصير الدين باشنده قريه كارته صلح  ايبك در مركز سمنگان اعمار گرديده است. كه در يك وقت گنجايش هفتصد نماز گذار را دارا ميباشد.