28 جدی 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کشته شدن بیست هراس افگن در فاریاب

کشته شدن بیست هراس افگن در فاریاب

میمنه 28 جدی باختر بیست هراس افگن دیروز در ولایت فاریاب...

تقدیر از ورزشکاران در نیمروز

تقدیر از ورزشکاران در نیمروز

زرنج 28 جدی باختر ورزشکاران وزن بردار در ولایت نیمروز دیروز...

تقدیر از برندگان مسابقه قرآن کریم در قول اردوی 209شاهین

تقدیر از برندگان مسابقه قرآن کریم در قول اردوی 209شاهین

مزارشریف 28 جدی باختر برندگان مسابقه حسن و قرائت قرآن کریم...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

كابل باختر/ 15/ جوزا

احسان اتيل هنرمند تياتر و سينما در ديار غربت چشم ازجهان بست .

 اتيل درجواني به هنر تياتر رو آورد و با استفاده  از امكاناتي كه ازطرف وزارت اطلاعات و كلتور وقت در برگزاري كورسهای آموزشي تياتر وجود داشت ، استفاده كرد و سرانجام چنان متبارز گرديد ، كه درقطار هنرمنداني چون استاد بيسد ، حميد جليا ، دكتور فرحان ، قادر فرخ وساير بازيگران نقش هاي را در تياتر كشور به موفقيت انجام دهد .

 او در نمایشنامه های كانديد وزارت، زنان عصبي ، شب و شلاق وتو تو نیستی نقش بازي كرد و درهنر سينماي كشور نيز بخوبي درخشيد .

 او پس از مهاجرت به پاكستان در برنامه آموزشي خانه نو و زنده گي نو كه ازطريق بي بي سی نشر ميگردید فعاليت كرد و از آنجا به هندوستان رفت تا آنكه در سال 1998 به خانواده اش درآستراليا پيوست .

دكتور سيدمخدوم رهين وزير اطلاعات و فرهنگ به آژانس باختر گفت، ستاره ديگري از جهان هنر افول كرد.

 اتيل يك هنرمند ورزيده تياتر وسينما بودكه ازوي ده ها اثر جاويدان باقي مانده است.

وزارت اطلاعات و فرهنگ درگذشت موصوف را يك ضايعه به خانواده هنر ميداند.

اتیل درآستراليا نيز دنبال هنرش بود ، و دريك فلم ظاهر شد اودر28 ماه مي سالجاري دريكي از شفاخانه هاي حومه شهر سدني جان به جان آفرين بخشيد.

اتيل متولد كابل بود و ازوي سه دختر وسه پسر به جا مانده كه دركانادا و جرمني اقامت دارند.

هرات 15 جوزا باختر

چهارمین نمایشگاه آثارهنری بهزاد به نام "زبان هنر" درشهرهرات گشایش یافت

درین نمایشگاه ، دوصداثرهنری درحوض ملک درمعرض دید هنردوستان قرارداده شده ومدت چهارروزبرروی علاقه مندان باز است.

احمد احسان سروریاررئیس عمومی اطلاعات وفرهنگ درمحفلی که بخاطرگشایش این نمایشگاه درقلعه اختیارالدین برگزارشده بود،   بابیان این مطلب که تاریخ هرملت وکشورزنده به فرهنگ وادب آن است گفت "ملتی که فرهنگ نداشته باشد ملتی مرده است "

آقای سرویاردرعین زمان زیربنای فرهنگ هرملت را دانشمندان وهنرمندان آن ملت عنوان نمود، وازاستادکمال الدین بهزادبعنوان شخصیتی که خدمات شایان فرهنگی را به مردم خودداشته است نام برد .

اوگفت "  استادکمال الدین بهزاد افتخارات زیادی را برای این دیاربه ارمغان آورده است ".

وی درعین زمان ازفعالیت های فرهنگی نگارخانه بهزاد واستاد محمدابراهیم حبیبی تقدیرنمود وعده حمایت های بیشترریاست عمومی اطلاعات وفرهنگ را ازفعالیت های فرهنگی این نهاد اعلام کرد .

 سیدعبدالقادررحیمی ریئس کمیسیون حقوق بشر ، طارق حبیبی ، محمدسعید واستادغلام حضرت پیرامون اهمیت فعالیت های فرهنگی صحبت نموده ازتلاش های فرهنگی هنرمندان ولایت هرات تقدیرنمودند .

استاد محمدابراهیم "حبیبی"  برگزارکننده ومدیرنگارخانه بهزاد به آژانس باخترگفت "درین نمایشگاه  دوصد اثرهنری  استادان وهنرجویان  که دربرگیرنده انواع تابلوهای آبرنگ،  رنگ روغنی ،  میناتوروکاریکاتورمیباشددرمعرض نمایش قرارداده شده است ".

قابل یادآوریست نگارخانه بهزاد بیست وپنج سال قبل درخارج کشورتاسیس وبه فعالیت آغازنمود که درحال حاضریکصدهنرآموز دختر پسر را دربخش های مختلف تحت پوشش خدمات تعلیمی وآموزشی قرارداده است .

کابل باختر 14 جوزا

از بيست و پنجمين سالروزوفات شاعر نامور و سخن سرای ‌شيرين كلام كشور استاد خليل الله خليلي امروز از سوي وزارت اطلاعات وفرهنگ گراميداشت بعمل آمد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، درمحفلي كه به اين مناسبت برگزار شده بود برخي از اعضاي كابينه نماينده گان مردم در پارلمان، شخصيت های علمي و فرهنگي و سياسي شركت داشتند.

 ابتدا پيام حامد كرزي رييس جمهوري اسلامي توسط تيمورشاه اسحق زي معين امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ قرائت گرديد. در پيام برگزاري اين چنين محافل بجا و پسندیده ‌خوانده شده آمده است روان شاد استاد خليل الله خليلي شاعري بود پرآوازه و مورد احترام شفيته گان ادب، نه تنها در افغانستان بلكه در تمام كشور هاي منطقه و پژوهشگران حلقات استشراق در سراسر جهان.

 من از وزارت اطلاعات وفرهنگ ابراز سپاس مينمايم كه با برگذاري اين محفل ياد گرامي سخنور بزرگوار را تازه كرد. من اميدوارم كه با برگذاري چنين همايش ها نسل جوان كشور با انديشه ها و افكار استادان سخن چون استادخليلي و ديگران آشنا شوند و از آثار آنان بياموزند.

بعدا"َ احمدضيا مسعود رهبر جبهه ملي افغانستان سخنراني كرده، به آثار نوشته شده استاد خليلي تماس گرفته گفت كه استاد خليلي در ديار هجرت،‌ مجاهدين را انگيزه مي داد تا استوار و پايدار در برابر اهريمن بجنگند.

احمد ضيا مسعود استادخليلي را آگاه مرد كوهستان، آموزگار توانا، مورخ و نويسنده بزرگ و مبارز نستوه دانست .

سپس مسعود خليلي فرزند استاد مرحوم خليلي سخنراني كرده ابعاد مختلف زنده گی پدرش را بيان كرده گفت، پدرم بيست و پنج سال قبل از امروز در ديار هجرت وفات كرد و در پشاور دفن گرديد.

اوگفت، استاد بعد از ياد خداوند هميشه از وطن ياد مي كرد و براي هر فرد وطن شعر می سرود.

 او همچنان افزود كه پدرش مداح قهرمانان افغانستان بود و مجاهدين را نوازش مي كرد.

عبدالله بختاني خدمتگار سخنران ديگر اين محفل، استاد خليلي را در صف نويسنده گان مشهور كشور قرار داده و خود را شاگرد استاد معرفي كرده گفت، از استاد خاطرات زيادي دارم كه همه بخش از زنده گي ام را تشكيل ميدهد.

همچنان سرمحقق عبدالباري راشد رييس اكادمي علوم افغانستان سخنراني كرده گفت كه آثار استاد در مجامع بين المللي مورد بحث قرارگيرد، زيرا درد ‌استاد، درد اسلام و افغانان بود،كليات اشعار استاد منبع الهام براي شعرای  جوان كشور و ساير نسل ها گردد

بعداً" دكتور سيدمخدوم رهين وزير اطلاعات وفرهنگ در مورد شخصيت و ابعاد مختلف زنده گي سخن سرای نامور كشور صحبت كرده گفت،‌ استاد در طفوليت محروميت هاي بسيار تلخ و پرملالت را سپري كرده بود تا آخر عمر حتي تا زمانيكه او خوشبخت ترين آدمهاي افغانستان بود، نقش غم و درد در تمام اشعارش ديده مي شود .

دكتور رهين همچنان گفت كه چون طفلي و جواني استاد مقرون مرارت ها و درد ها بود، ‌تا آخر عمر  مخصوصاً" در سالهاي جهاد،‌ رنج هجرت، آنچه مي ديد از تلخ ترين مظالم بود كه معصوم ترين ملل مي كشيد، درد و مرارت او بيشتر مي شد.

دكتور رهين اشعار زيادي استاد را به گونه هاي نمادين خواند و گفت كه استاد بيشتر به مفاخر فرهنگی مملكت، به حماسه كهن ملت، بزرگان، ‌گذشته و معاصر پرداخته و به طبعيت زيباي وطن قصايد و غزل هاي فراوان سرايده است.

مرزامحمد يارمند معين وزارت امور داخله صحبت كرده، مقام استاد مرحوم را شامخ وبلند دانسته گفت كه عشق خليلي به وطن به سياسيون مي آموزاند كه عاشق پاك وطن باشد.

فتانه گيلاني مسوول اجتماع زنان افغان در سخنراني خود استاد را بلبل جهاد و مقاومت خطاب كرد.

همچنان درين محفل پيام كانون فرهنگي حكيم ناصر خسرو بلخي توسط سيد منصور نادري، موسس و رييس كانون فرهنگي ناصر خسروبلخي خوانده شد در پيام گفته شده "‌استاد  خليل الله خليلي شاعر توانا، سخن سراي بي بدليل، اديب نستوه ويكي از ستاره گان درخشان تاريخ معاصر فرهنگي و ادبي كشور ما در گستره شعر و ادب بود.

افسر رهين شاعر و نويسند كشور به حسن اختتام مرثيه یی را به خوانش گرفت كه او در سال 1366 در سوگ استاد خليلي سروده بود.

كابل باختر/ 13/ جوزا

برگزاري نمايشگاه كتاب دركابل با استقبال گرم شهريان و علاقمندان كتاب قرار گرفت .

 به گزارش آژانس باختر ، اخيراً" كابل شاهد برگزاري يك نمايشگاه بين المللي كتاب در ساحه باغ زنانه بود.

اين نمايشگاه ازسوي انتشارات سرور سعادت به همكاري وزارت اطلاعات و فرهنگ به مدت ده روز درشهر كابل برگزار گرديده است.

مرضيه محصل سال اول پوهنحي زبان و ادبيات پوهنتون كابل كه از نمايشگاه بين المللي كتاب بازديد مي كرد به خبرنگار آژانس باختر گفت اين نخستين باریست كه چنين نمايشگاه بزرگ كتاب دركابل تدوير ميابد خوبي دراين است كه كتب متنوع با قيمت مناسب براي علاقمندان عرضه ميشود.

 مرضيه اضافه داشت كه او حداعضم از داشته های این نمایشگاه استفاده کرد و کتب زیادی را که بتواند در اثنای تحصیل او را کمک کند با قيمت مناسب خريداري كرده است.

 شريف الله يك تن از باشنده گان شهر كابل كه به خريد كتاب آمده بود از برگزار كننده گان نمايشگاه كتاب اظهار قدرداني نموده گفت ، همچو نمايشگاه ها ميتواند درسطح بلند بردن آگاهي جوانان موثر و مفيد باشد.

عبدالعزيز كه دراين نمايشگاه يك غرفه فروش كتاب را ايجاد نموده است،اظهار داشت، مردم دانش پرور شهر كابل از برگزاري نمايشگاه كتاب استقبال گرم نمودند روزانه بيشتر از هفت هزار تن از نمايشگاه ديدن و كتاب خريداری مي نمايند.

 غلام سرور سعادت مسوول نمايشگاه بين المللي كتاب كابل گفت ، دراين نمايشگاه 20 هزارعنوان كتاب در بخش هاي مختلف در ديد تماشاچيان براي ده روز قرارگرفت و كتب اين نمايشگاه با تخفيف 25 فيصد براي علاقمندان عرضه شد.

 به گفته غلام سرور سعادت درجريان برگزاري نمايشگاه بيش از يكصد هزار تن از آن ديدن نمودند

و اكثري بازديد کننده گان را جوانان تشكيل ميداد و اين ميرساند كه فرهنگ كتاب خواني دركشور درحال احيا شدن ورشد است .

او اضافه داشت از شروع سال 1391 خورشيدی تا اكنون آنان پنج نمايشگاه بزرگ كتاب را در مزارشريف ، بغلان و كاپيسا  راه اندازي نموده اند و درنظر است تا برگزاري همچو نمايشگاه ها در دورترين نقطه كشور برپا گردد.

او از همكاري وزارت اطلاعات و فرهنگ در برگزاري اين نمایشگاه اظهار سپاس نمود.

قابل ذكراست كه وزارت اطلاعات و فرهنگ قبل ازاين يك نمايشگاه ديگر كتاب را بتاريخ 26 ثور درساحه تيمورشاهي كابل راه اندازي نموده بود كه با استقبال گرم كتاب دوستان مواجه شد.