01 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

داکترکمال سادات : یکی از نیازمندی های مبرم مردم به ویژه جوانان ، صلح میباشد

کابل باختر31 سنبله داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ...

جوانان آزمون شمولیت به اکادمی نظامی را در ننگرهار سپری کردند

جلال آباد 31 سنبله باختر پنجصد و پنجاه داوطلب امروز آزمون...

کشته شدن دوتن در رویداد ترافیکی سمنگان

کشته شدن دوتن در رویداد ترافیکی سمنگان

کابل باختر 31 سنبله دوتن در دو رویداد ترافیکی دیروز دروسمنگان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل/20/قرس/باختر

شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرار گرفته اند در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در کشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را در مورد رویداد های جاری کشور  و منطقه نشر کرده اند.

روزنامه سرنوشت برگ نخست شماره امروزی را به نظر شماری از هموطنان کشور آغاز کرده و از قول آنها نوشته که ناقضان حقوق بشر باید بعد از محاکمه علنی به جزای اعمال شان رسانده شوند.

به همین ترتیب روزنامه سرنوشت در مطلبی از قول مولوی فقیر محمد رهبر طالبان پاکستانی نوشته که گفتگو صلح با حکومت پاکستان به سمت درست در حرکت است.

به نوشته این روزنامه رهبر طالبان پاکستانی تایید کرده است که مذاکرات صلح آنها با حکومت در مسیر درست در حرکت است.

به نوشته این روزنامه مذاکرات رهبر طالبان پاکستانی با حکومت آن کشور روابط پاکستان و امریکا را بیشتر بحرانی ساخته است.

به نوشته سرنوشت از قول سازمان ملل متحد طرف های درگیر جنگ در افغانستان هنوز هم از اطفال استفاده می کند.

این روزنامه همچنان خبر داده که امریکا به افغانستان هجده بال طیاره کمک می کند.

سرنوشت همچنان در صفحه اخیر از قول ایمل فیضی سخنگوی رییس جمهوری کشور نوشته که در افغانستان به نام لشکر جنگهوی کدام گروه وجود ندارد.

اما آرمان ملی برگ نخست را با هشدار پاکستان به امریکا و ناتو آغاز کرده و از قول لوی درستیز آن کشور نوشته که برای جلوگیری از حملات ناتو و نظامیان امریکایی آماده گی گرفته شده است.

آرمان ملی نیز به توافق حکومت پاکستان با طالبان آن کشور توجه کرده، زیر عنوان، حکومت پاکستان و طالبان دست به توافق و تفاهم زدند به این موضوع پرداخته است." به گزارش خبرنگار آرمان ملی اخیراً حکومت پاکستان با رهبران طالبان از جمله امجد فاروقی رهبر طالبان پنجابی مولوی فقیر رهبر طالبان مومند ایجنسی- مولوی نذیر رهبر طالبان وزیرستان جنوبی، مولوی حافظ رهبر طالبان وزیرستان شمالی مذاکراتی داشت هر دو طرف دست به آتش بس زدند. در گزارش آمده است که حکومت پاکستان به عنوان حسن نیت دیروز 145 زندانی مربوط گروه طالبان را آزاد کرد و امروز هم قرار است 250 طالب دیگر را از بند آزاد سازد."

آرمان ملی در مطلب دیگر زیر عنوان، بی بی سی جنگ مذهبی را در افغانستان دامن میزند. نوشته " به روز شنبه گزارشی در سایت فارسی بی بی سی به نشر رسید، زیر عنوان گفتگو با رهبر لشکر جنگهوی افغانستان در مورد انفجاری عاشورا."

این گزارش ظاهراً به مبنای گفتگویی که یک خبرنگار بی بی سی با فردی به نام علی شیر خدا که به گفته بی بی سی رهبر لشکر جنگهوی افغانستان ترتیب شده .

درین گزارش از معیار های روزنامه نگاری اثر دیده نمی شود و بر عکس شدیداً تحریک آمیز و غرض آلوده است."

آرمان ملی سرمقاله ای شماره امروزی را زیر عنوان پس از عاشورا، اندیشه کنیم! نوشته و آورده است " رخداد های خونینی که در روز دهم عاشورا در کابل و مزارشریف اتفاق افتاد " با انکه اتفاقی نبوده است " برای ما افغانها مایه دقت و تامل است.

این رخداد ها در چنان روزی برای مردم بی سابقه بود و نشان میدهد که دشمنان مردم ما اکنون از مجاری دیگر وارد معرکه شده اند تا بساط اتفاق و وحدت ما را از میان بردارند و با فتنه گری های از این قبیل، دریا های خون دیگری را در افغانستان جاری کنند."

سرمقاله به همینگونه ادامه یافته و چنین پایان یافته است.

" نباید گذاشت تا همچو رخدادی دیگر تکرار شود. مدیریت صفوف عزاداران و دسته های که از مناطق مختلف به محلات می روند و شناسایی چهره های نا مطلوب یکی از راه های خواهد بود که خون های بیگناهان ریخته نشود."

ماندگار نیز دنبال بی بی سی شده و زیر عنوان بی بی سی در پی چیست ؟ به کندوکاو مصاحبه منتشره رادیو بی بی سی با یکی از جنگویان لشکر جنگهوی پرداخته است.

این روزنامه همچنان در برگ نخست از قول رییس استاد مشترک ارتش امریکا نوشته که به نفوذ پاکستان در افغانستان خاتمه دهیم.

ماندگار همچنان از قول وزیر خارجه پاکستان نوشته که اتهام زنی به پاکستان را متوقف کنید.

به همین ترتیب سایر روزنامه ها با مطالب  مشابه ای را نشر کرده اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند.


 

کابل باختر/ 19/ قوس

شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل نظامی و سیاسی درکشور پرداخته اند. ولی اکثریت روزنامه هادربرگ نخست به پیروزی تیم فوتبال افغانستان در برابر نیپال توجه کرده مطالبی را نشر کرده اند.

 در روزنامه ماندگار در برگ نخست در کنار آنکه فوتو اعضای تیم ملی کشور را چاپ کرده ، زیرعنوان ، یک پله تاسکوی قهرمانی، این موضوع را در برگ هفت دنبال کرده است اما در برگ نخست روزنامه ماندگار نوشته که تا سال 2013 چهارهزار سرباز انگلیسی از افغانستان خارج میشوند.

 این روزنامه در ادامه آورده است " طبق طرح های که قراراست توسط شورای امنیت ملی انگلیس ارایه شود ، حدود چهارهزار سرباز انگلیس احتمالاً" پیش از پایان سال 2013 از افغانستان خارج خواهند شد.

به گزارش روزنامه گاردین ، کاهش شدید نیروها یکی از سه گزینه ای است که توسط دیوید کامرون ، نخست وزیر انگلیس بررسی خواهد شد و دست کم دو تن از اعضای ارشد کابینه وی که مخالف هزینه های هنگفت جنگ هستند با این اقدام موافق هستند ."

به نوشته روزنامه ماندگار یک مقام ارشد نظامی پاکستان گفته است که حمله اخیر ناتو برسربازان پاکستانی یک " توطیه ی برنامه ریزی " شده بود.

روزنامه ماندگار دراین مورد از قول جنرال اشفاق ندیم ، رییس عمومی عملیات نظامی ارتش پاکستان نوشته که بخاطر جلوگیری از حملات مشابه سیستم دفاع هوایی را در مرز با افغانستان مستقر می سازد.

روزنامه ماندگار در مطلب دیگر زیر عنوان ، آینده افغانستان در عقب درهای بسته ، به نگرانی روسیه پرداخته و از قول روسیه نوشته به ما سهم داده شود!

به نوشته روزنامه ماندگار " مقام های ارشد دولت روسیه میگویند که در حال حاضر تصامیم در مورد آینده ی افغانستان در عقب دروازه های بسته صورت میگیرد.

به نوشته ماندگار ، تازمانی که این وضع ادامه داشته باشد ، روسیه نمی تواند با نیروهای ناتو درافغانستان همکاری کند.

 به نوشته ماندگار " مقام های این کشور گفته اندکه به شرطی با ناتو درافغانستان همکاری می کنند که درتصمیم گیری ها درمورد آینده افغانستان سهم داشته باشند."

روزنامه آرمان ملی برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان ، در کنفرانس بن رییس جمهوری کشور از مساعدت های امریکا یاد آوری نکرد ، آغاز کرده و درمطلب دیگر زیرعنوان بلال آرزو اولین گول پیروزی فوتبال افغانستان را به ثمررسانید ، فوتبالران افغانستان با شکست تیم نیپال به فاینل راه یافتند.

این روزنامه درادامه آورده است ، مسابقات بین المللی فوتبال که تحت نام ملت های جنوب آسیا درکشور هندوستان ر اه اندازی شده بود تیم ملی افغانستان با پیروز برتیم نیپال وارد مرحله نهایی شود .

 ورزشکاران افغانستان با سپری کردن چندین بازی متواتر توانستند کشورهای سریلانکا ، بوتان و نیپال را شکست داده و راه را برای حضور در مسابقه فاینل بازی کنند ."

به همین ترتیب روزنامه آرمان ملی سرمقاله ای شماره امروزی را زیر عنوان ، رییس جمهوری کشور از موضع مردم عقب نشینی نکند نوشته و آورده است " در روزعاشورا درمرکز کابل عمال یزید صفت و سازمان استخبارات " آی اس ای " بیشتر از شصت تن از عزا داران حسینی را شهید و حدود یکصدو هشتاد و شش تن را شدیداً" زخمی کردند.

به همین گونه جنایتکاران پاکستانی در شهر مزارشریف و قندهار نیز تعداد از مردم ما را شهید و مجروح کردند.

به دنبال این جنایات عمال پاکستانی ، حامدکرزی رییس جمهور کشور سفر اروپایی خود را کوتاه ساخت و بزودی به وطن برگشت  واین جنایت عمال پاکستانی را شدیداً" محکوم کرد و گفت که ما این مساله را به کمک جامعه جهانی با حکومت پاکستان مطرح می سازیم تا درمورد این جنایت " لشکر جهنگوی " که در آن جا مستقر اند معلومات دهد و در پیگری قضیه ، حکومت افغانستان را کمک کند ."

سرمقاله به همین گونه ادامه یافت و چنین پایان یافته است " اما اینبار رییس جمهور کشور از موضع برحق مردم افغانستان در برابر نظامیان پاکستانی عقب نشینی نکند و به کمک جامعه جهانی خون خواهی مردم ما را ازحکومت تروریست پاکستان نماید و به هیچ کس اجازه ندهد تا موضع و سخنان برحق اش را بازتوجیه کنند و بر جنایات نظامی پاکستان پرده اندازند."

آرمان ملی در برگ های دیگر شماره امروزی به مسایل دیگر نیز پرداخته است .

 به همین ترتیب روزنامه سروش ملت و دیگران نیز درشماره های امروزی یا به بحث های مشابه ای پرداخته اند و یا دنبال سایر مسایل شده اند.

با تاسف اطلاع یافتیم که شاه محمد نژند فوتو راپورتر آژانس اطلاعاتی باختر در ولایت بغلان، نسبت مریضکه عاید حالش شده بود صبح امروز به عمر پنجاه و پنج سالگی داعی اجل را لبیک گفته و بحق پیوست.

انالله و انا الیه راجعون

بر اساس گزارش خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر، مرحوم شاه محمد نژند مدت بیست و هفت سال عمرش را در بخش فوتو راپورتری آژانس اطلاعاتی باختر در مرکز و ولایت بغلان صرف خدمت نموده است.

 ریاست عمومی آژانس اطلاعاتی باختر و ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان وفات مرحومی را یک ضایعه دانسته از بارگاه ایزد لایزال برای وی بهشت برین و به بازماندگانش صبر جمیل استدعا نمود.

دوکتور سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ دیروزبا ناکاگاوا وزیر فرهنگ، معارف، تحصیلات عالی و تکنالوژی معلوماتی جاپان دیدارنمود.

به گزارش آژانس اطلاعاتی باختر، در این دیدار در حالیکه عمر سلطان سرپرست معینیت فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، حبیبه سرابی والی بامیان و دوکتورسید محمد امین فاطمی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در جاپان نیز حضور داشتند، دوکتور رهین از کمک و همکاری های همه جانبه کشور جاپان در جریان بازسازی افغانستان به قدردانی یاد نموده و ابراز امتنان کرد.

وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور و هیئت همراه اش جهت اشتراک در سمپوزیم بین المللی بامیان که از طرف مرکز ملی میراث های فرهنگی جاپان در شهر توکیو برگزار گردیده است، به جاپان سفر کرده اند.