30 سنبله 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

تبصره

کابل باختر/ 30/ سنبله با وجودنگرانی ها ، روزعاشورا درکشور...

تمدید خدمت نیروهای نیوزیلند در افغانستان

منابع خبری – باختر30 سنبله نیوزیلند مدت خدمت نیروهایش رادر افغانستان...

پولند خواهان حضور نظامی دایمی امریکا در این کشور شده‌است

صدای آزادی – باختر30 سنبله رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید،...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

پولیس سیزده اثر تاریخی را درولایت قندهار از نزد قاچاقبران به دست آورده است.
در پیوند به این حادثه گفته میشود پولیس سه تن را بازداشت کرده است.
دفتر مطبوعاتی قوماندانی امنیه ولایت قندهار به آژانس اطلاعاتی باختر گفت، این آثار تاریخی که شامل سیزده قلم ظروف مسی میباشد از سوی پولیس مبارزه با تروریزم به دست آمده است.
شواهد نشان میدهد که قدامت تاریخی این آثار حدود سه صد سال خواهد بود.
به گفته منبع، آثار به دست آمده بریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت تسلیم داده شد.
 

داکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ امروز کابل را به قصد جاپان ترک گفت.

این سفربه هدف شرکت سمپوزیم بامیان که در جاپان برگزار میگردد، صورت میگیرد و وزیر اطلاعات و فرهنگ  را عمر سلطان سرپرست معینیت فرهنگی آنوزارت و حبیبه سرابی والی بامیان همراهی مینمایند.

داکتر رهین درمیدان هوایی بین المللی کابل به خبرنگار آژانس اطلاعاتی باخترگفت که سمپوزیم با میان قرار است در پنجم و ششم دسامبر سالروان در شهر توکیوی جاپان بعدآ در ایالت کیوتوی آنکشور  برگزار گردد.

قرار است دراین سفر وزیر اطلاعات وفرهنگ و هیئت همراهش با وزیر داخله جاپان وسایرمقامات انکشور مذاکراتی را انجام بدهد.

داکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات  وفرهنگ دیروز طی صحبتی با صاحبان امتیاز و مدیران مسوول تلویزیون های خصوصی، ازآنان خواست تا در انتشارات شان روحیه، فرهنگ اسلامی و ملی و  اخلاقیات نسل جوان و مصالح خانواده هارا در نظربگیرند.

به گزارش آژانس اطلاعاتی  باختر، داکتر رهین، تلویزیون هایی راکه به برنامه های آموزشی و پرورشی برای جوانان و نوجوانان ما نپرداخته و بیش از حد به نشر سریال ها و فلم های خارجی میپردازند، مورد انتقاد قرارداد.

درپاسخ صاحبان امتیاز و مدیران مسوول تلویزیون ها اظهارداشتند که در نشرسریال ها و فلم ها دقت بیشتر خواهند کرد تابا روحیه فرهنگ اسلامی و ملی مطابقت داشته باشند.

به موجب یک خبر دیگر وزیر اطلاعات فرهنگ از رسانه های صوتی و تصویری تقاضا کرد تا در انتشارات خود ایجابات ماه  محرم وعاشورای حسینی را در نظر بگیرند.

سیمینار مشروطه خواهی و سیر دموکراسی در افغانستان ، امروز با سخنرانی دوکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ و صدور قطعنامه شش فقره ای پایان یافت.

به گزارش خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر، جلسه امروزی سیمینار پس از انتخاب میرمحمد امین فرهنگ به حیث رییس، هیله من غزنوی به حیث معاون و نبی پاکطین رییس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ به حیث منشی به کار خود ادامه داد. در کار امروز سیمینار خلیل رومان مقاله زیر نام جنبش مشروطیت و درس های ناشی از آن، سید مصطفی سعیدی، تاثیر جنبش مشروطیت بر ادبیات معاصر افغانستان، حیرنوال  سلطان منگل، په افغانستان کی د دموکراسی په لاره پراته خندونه ، راحله مرزایی، دست آورد های نهضت مشروطیت و شیخ علی احمد فکور مقاله ای زیر نام مشروطیت و دموکراسی را خواندند.

همچنان کبیر الله کبیرسراج برادر زاده شاه امان الله غازی نیز در رابطه به قوه قضاییه در دههء دموکراسی معلومات داد.

دین محمد مبارز راشدی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ ورییس کمیسیون برگزاری سیمینار  در صحبتی ضمن قدردانی از اعضای کمیسیون برگزاری سیمینار و اشتراک کننده گان آن، اضافه کرد که برگزاری این سیمینار از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ در واقع ادامه مطالبه معقول و مشروع انسان هایی است که میخواهند عدالت در جامعه باشد.اگر نسل ما به گامهای استوار و متین برای دموکراسی نتواند بردارد، باید بپزیریم که نسل جبون و زبون خواهیم بود

سپس قطعنامه شش فقره ای سیمینار توسط نبی پاکطین خوانده شد که در آن ضمن قدردانی از وزارت اطلاعات وفرهنگ بخاطر برگزاری چنین سیمینار گفته شده است، رادیو و تلویزیون ملی با بازمانده گان مشروطه خواهان صحبت نموده، نظریات و گفته های آنان را پخش نمایند، به اکادمی علوم و پوهنتون کابل پیشنهاد گردید، در رابطه به مشروطیت موضوعات موثق تاریخی را جمع و برای چاپ آمده سازند، وزارت اصلاعات و فرهنگ در رابطه به چاپ آنها همکاری نمایید و از نظریات پراگنده و غیر موثق پیرامون مشروطه خواهان جلوگیری به عمل آیید.

همچنان در قطعنامه از وزارت اطلاعات و فرهنگ بخاطر چاپ مقالات سیمینار مذکور همکاری خواسته شده است.