30 سنبله 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

تبصره

کابل باختر/ 30/ سنبله با وجودنگرانی ها ، روزعاشورا درکشور...

تمدید خدمت نیروهای نیوزیلند در افغانستان

منابع خبری – باختر30 سنبله نیوزیلند مدت خدمت نیروهایش رادر افغانستان...

پولند خواهان حضور نظامی دایمی امریکا در این کشور شده‌است

صدای آزادی – باختر30 سنبله رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید،...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی


تاریخ جنبش های روشنگری در کشور ما با آغاز نهضت مشروطه خواهی گره میخورد. صد سال و اندی پیش، نخستین حرکتهای تنور و تجدید خواهی و مفکوره های ضد استبداد و اختناق در میان قشر منور کشور در شهر کابل ظهور کردند.
تاسیس انجمن سراج الاخبار افغانستان و بعد نظر دومدار سراج الاخبار افغانیه و همزمان با آن ظهور نهضت مشروطیت اول و ادامه آن تا حصول استقلال کشور، تصویب نخستین قانون اساسی افغانستان در عهد امانی، دموکراسی دورهء صدارت شاه محمود خان و دهه دموکراسی سالهای پسین سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بابای ملت و نهضت امروزین دموکراسی در کشور که سفر آن را ده سال پیش هموطنان ما آغاز کرده اند، این همه جریانات سیر تحول اندیشه و فکر و نظریه پردازی را در کشور ما، به نمایش میگذارد.
بررسی تاریخی و ارزیابی نقادانه ء این همه تحولات فکری، نوگرایی و فراهم شدن زمینه های تبارز اندیشه های گونه گون نوین در افغانستان، از نیازمندیهای امروزین نسل جوان کشوراست. نسل جوان ما بایستی با همه جزئیات از این رخداد ها آگاه باشد و از این جریانات بیاموزد.
سیمیناری را که امروز وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور برگزار کرده است تا حدی جوابگوی این نیازمندی است. با تدویر این سیمینار از وزارت اطلاعات و فرهنگ باید سپاسگزار بود، ولی توقع من از دانشمندان تاریخ معاصر و نظریه پردازان کشور این است تا د رپیرامون علل پیدایی، پویایی و همینسان عدم توانایی نهضتهای روشنگری در کشور به پژوهشهای واقعبینانه بپردازند تا آینده گان از این  جریانات طوریکه بودند به اطلاعات درست و متکی به حقایق دسترسی داشته باشند. امیدوارم مقالات و بحثهای این سیمینار دو روزه، این آرزویم  را برآورده سازد.
پیروزی همه اشتراک کننده گان و برنامه ریزان این سیمینار را از بارگاه پروردگار منان استدعا میدارم.
 

سیمینار سیر مشروط خواهی و دموکراسی در افغانستان امروز با قرائت پیام حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و سخنرانی دوکتور سید مخدوم رهین وزیراطلاعات و فرهنگ امروز درکابل به کار خود آغاز کرد.

به گزارش خبر نگارآژانس اطلاعاتی باختر، درین کنفرانس دانشمندان، محققان و پژوهشگران کشور به بررسی و ارزیابی نخستین حرکت های ضد اختناق ، تنور و تجدد خواهی وسیردموکراسی در کشور میپردازند تازمینه های تبارز اندیشه های گونه گون ونوین را در افغانستان بیشتر فراهم سازد.

رئیس جمهور در پیام خود تصریح داشته است از وزارت اطلاعات و فرهنگ باید سپاسگزار بود ولی توقع من از دانشمندان تاریخ معاصر و نظریه پردازان کشور این است تا در پیرامون علل پیدایی و همبستان عدم توانایی نهضت های روشنگری در کشور به پژوهش های واقعبینانه بپردازند تا آینده گان ازاین  جریانات طوریکه بودند به اطلاعات درست و متکی به حقایق دسترسی داشته باشند.»

کار سیمینار پس از انتخاب رئیس، معاونان و منشی ادامه یافت.

جزئیات بیشتر این  خبر بعداً داده میشود.

وزارت حج، اوقاف و شؤن اسلامی دولت کویت دو هزار جلد کتب فقه اسلامی و حقوقی را به ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان اهدا کرد.

به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس اطلاعاتی باختر، کتب یادشده به اساس مساعی داکتر اسدالله حنیف سفیر افغانستان در کویت از جانب وزارت حج، اوقاف و شؤن اسلامی دولت کویت تدارک گردیده است.

کتب یادشده که ارزش آن به پنجاه و پنج هزار دالر تخمین گردیده توسط پروازطیاره آریانا به کابل انتقال و در مراسم تسلیم گیری آن داکتر عبدالملک کامه وی آمر عمومی اداری قوه قضائیه و بابک معاون بخش فرهنگی وزارت امور خارجه حضور داشتند.

احمد ظاهرهنرمند پرآوازه ی افغانستان دریک نظرسنجی جهانی درمیان پنجاه صدای برترجهان جا گرفت.

 این نظرسنجی ازطریق رادیوی معتبرعمومی ایالات متحده ی امریکا انجام شده است.

به گزارش آژانس خبری باختر این نظرسنجی زمستان سال قبل ازطریق انترنت با اشتراک ملیون ها انسان درسراسرجهان انجام شده ونتایج آن اخیرا  ازسوی شبکه ی ان پی آر یا رادیوی عمومی امریکا اعلام شده است.

دراین نظرسنجی ازاحمد ظاهربه عنوان صدای طلایی سالها ، یاد شده است.

درمیان پنجاه صدای برترجهان ، نام اندک آوازخوانی ازآسیا جادارد.

 لتامنگیشکرازهندوستان ومحمد رضاشجریان ازایران  ازدیگرآوازخوانانی اند که درین نظرسنجی درلیست پنجاه صدای برترجهان جا گرفته اند.

 احمد ظاهرهنرمند همیشه جاویدان افغان سی ودوسال قبل ازامروزدریک رویداد مرموز درسالنگ کشته شد.

 اینک که بیش ازسه دهه ازمرگ اومی گذرد ، هنوزهم پارچه آهنگ هایش گل سرسبد موسیقی افغانستان است.

  این پارچه آهنگ ها هنوزکه هنوزاست درگوش ها طنین می اندازد وبرهر خسته دلی گوارا می نمایاند.