27 قوس 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

تبصره

تبصره

کابل باختر/ 27 قوس 27 قوس روزجهانی حمایت از...

داکترکمال سادات : معینیت امورجوانان فرصت های آموزشی را برای جوانان فراهم میسازد

داکترکمال سادات : معینیت امورجوانان فرصت های آموزشی را برای جوانان فراهم میسازد

کابل باختر 27 قوس داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

به منظور پیش برد پروژه های ریاست باستانشناسی، این اداره میخواهد (20) تن از فارغان رشته های باستانشناسی و تاریخ عمومی را با معاش مناسب استخدام نماید.

شرایط استخدام:

  • مطابق ماده هفتم قانون کارکنان خدمات ملکی
  • فارغان پوهنحی علوم اجتماعی رشته های باستانشناسی و تاریخ عمومی پذیرفته میشوند.
  • حین سپردن در خواستی، کاپی اسناد و خلص سوانح خویش را با خود داشته باشند.

نیویارک 3 حوت باختر

به گفته یک گروه بین المللی طرفدار حقوق رسانه ها طی یکسال گذشته دست کم چهل و شش خبر نگار در سراسر جهان کشته شده اند و پاکستان برای دومین سال پیاپی مرگبارترین کشور جهان برای خبر نگاران بود.

« کمیته حفاظت از روزنامه نگاران» مستقر در نیویارک، در گزارش سالانه تحت عنوان « حمله به مطبوعات» گفت مرگ روزنامه  نگاران درجریان ماموریت های خطرناک مانند پوشش اعتراضات خیابانی از جمله در نا آرامیهای سیاسی جهان عرب، روی  داده است.

طبق این گزارش هفده خبر نگار در ماموریت های خطرناک کشته شده اند که هفت تن ازآنان در پاکستان جان باختند،لیبیا و عراق هرکدام با پنج و مکزیک باسه کشته پس از پاکستان قرارداشتند.

عکاسان و فلمبرداران حدود چهل  در صد مجموع مرگ روزنامه نگاران را تشکیل داده اند.

کمیته حفاظت از روزنامه نگاران همچنین گفت در باره سی و پنج مورد مرگ دیگر درسال گذشته تحقیق میکند تا ببیند آیا آنها به کار در رسانه ارتباط داشت یانه؟

گزارش کمیته حاکی است سال گذشته یکصدوهفتادو نه روزنامه نگار زندانی شده اند که چهل و دوتن آنان در ایران بازداشت شده اند.

کابل باختر/ 19/ دلو

ریاست باستان شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ به خاطر پیش برد پروژه های مربوط خویش میخواهد پانزده باستان شناس که ازرشته باستان شناسی وتاریخ فارغ شده باشنداعم از طبقهء اناث وذکور استخدام نماید.

 بناً" علاقمندان از مرکز وولایات کشور میتوانند در خواست و اسناد تحصیلی شانرا از تاریخ نشر اعلان الی پانزدهم حوت سالروان به معینیت فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ بسپارند .

شرایط و سابقه کار در رشته متذکره ضروری میباشد.

امتحان نیز گرفته میشود.

     کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی مشرانوجرگه امروزطی کنفرانس مطبوعاتی  بر رعایت حجاب اسلامی  به حیث مکلفیت شرعی واسلامی تاکید  به عمل آورد.

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس اطلاعاتی باختر خبر داد، این سفارش به تائید نامه اخیروزارت اطلاعات  وفرهنگ  مبنی بر رعایت حجاب اسلامی  از سوی گردانندگان رسانه ها وخود داری از آرایش غلیظ   گوینده گان زن   ارایه گردید .

 برخی مسولین نهاد ها ی رسانه ی ، نامه وزارت اطلاعات وفرهنگ در این مورد را از خواست های  طالبان و جلوگیری از آزادی بیان  در کشور عنوان نموده اند .در حالیکه سناتوران مذکور  ضمن حمایت ازآزادی بیان گفتند که آزادی بیان از دستآوردهای ده سالۀ کشور  بود ه ورعایت حجاب اسلامی وعنعنات پسندیده کشوربه این ازادی کدام صدمه ی نمی رساند واینکه مکلفیت دینی وشرعی باید رعایت شود وآیندۀ مملکت را از نفوذ وگزند فرهنگ بیگانه   نجات دهیم  ونهاد های مدنی ورسانه ی نباید  رعایت حجاب را با آزادی بیان مرتبط  سازد

 آنان افزودند مراعت حجاب درکشوراسلامی واجب وامرپروردگار است وباید آنعده خواهرانیکه دردفاترورسانه ها کارمیکنند مطابق به قوانین اسلامی ومدنی عیارسازند زیرا دین مبین اسلام برعزت وعفت زن ورعایت حجاب  تاکید نموده است.

 همین گونه این سناتوران به نماینده گی از مجلس سنا از نامۀ وزارت اطلاعات وفرهنگ ابراز حمایت نموده از همگان  خواست  تا تمام موازین شرعی واسلامی را رعایت نمایند.