03 سرطان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

یک افسر پولیس در بدخشان به شهادت رسید

یک افسر پولیس در بدخشان به شهادت رسید

فیض آباد 3 سرطان باختر قومندان قطعه ریزرف قومندانی امنیه بدخشان،...

کشت زعفران درولایت سرپل افزایش یافته است

کشت زعفران درولایت سرپل افزایش یافته است

سرپل / باختر/ ۳/ سرطان اداره زراعت ولایت سرپل امسال ده...

کشته شدن سه هراس افگن درفراه

کشته شدن سه هراس افگن درفراه

شهرفراه / باختر/ ۳/ سرطان مسوولان محلی فراه می گویند ،...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

 

کابل 2 عقرب باختر

دوفلم افغانی درجشنوارهء  فلم " دیدار" درکشورتاجکستان به عنوان بهترین فلم برگزیده شد.

درین جشنواره که درشهردوشنبه به روزدوشنبه برگزارشد ، فلم "سنگ صبور" جایزهء بهترین فلم بلند وفلم "نسیمه" جایزهء بهترین فلم منتخب تماشاگران را ازآن خود کردند.

فلم "سنگ صبور"ساختهء عتیق رحیمی وفلم "نسیمه" نیزازکار های صحرا کریمی سینماگران افغان است.

این فلم ها درکل وضعیت نابه سامان اجتماعی درافغانستان را نشان می دهند.

درین جشنواره که هردوسال یک باردرشهردوشنبه تاجکستان برگزار می شود ، فلم هایی از کشورهای تاجکستان ، ازبکستان ، قرغزستان ، ارمنستان ، ترکمنستان ، قزاقستان ، آذربایجان ، ایران ، افغانستان ، روسیه ، مغولستان وچند کشوراروپایی شرکت داشتند.

به گزارش آژانس باختر، درین جشنواره فلم های سینمایی" سنگ صبور"و "نسیمه" ساخته های عتیق رحیمی وصحرا کریمی سینماگران افغان مورد استقبال زیاد سینماگران وتماشاگران قرارگرفت.

سینماگران افغان درچند سال اخیربه دستاورد های زیادی درجشنواره های ملی وبین المللی دست یافته اند.

 

کابل باختر2 عقرب

داکترمحمد یوسف نیازی وزیرحج واوقاف و آيت الله قاضي رييس بعثه حج جمهوري اسلامي ايران دیروز درمکه مکرمه با هم ديدار نموده و بر همكاري مداوم با هم تاكيد كردند .

به گزارش نثاراحمد نویرخبرنگاراعزامی آژانس باختر ازمکه مکرمه ، دراین ديدارکه دربعثه حج افغانستان درمکه مکرمه صورت گرفت،  وزیرحج واوقاف دررابطه به همکاری های متقابل میان بعثه های دو کشورصحبت نموده گفت:" ما امسال ازتجارب بعثه حج جمهوری اسلامی ایران درپروسه ثبت نام استفاده نموده ومتقاضیان حج بیت الله را تا مدت پنج سال انتخاب نموده ایم که یک تجربه موفق بوده است."

همچنان رئیس بعثه حج کشورایران درمورد نحوه کاروفعالیت بعثه کشوراش درمکه مکرمه معلومات داده گفت:"ايران نيز ميخواهد تا از تجارب خوب بعثه افغاني در مكه مكرمه استفاده نمايد او ياد آورد شد که اینگونه دید وبازدید ها میتواند دوملت برادرومسلمان را درهمه عرصه ها باهم نزدیک سازد."

 

کتابخانه مولانا جلال الدین بلخی مربوط معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ واقع پل باغ عمومی با داشتن ده هزار جلد کتابهای دینی، علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علوم ژورنالیزم، ادبیات، مدیریت، ارتباطات، انجنیری، زراعت و فرهنگ همه روزه از ساعت 9-30 بروی تمام دانش آموزان، دانشجویان وسایر جوانان عزیز باز میباشد.

جوانان می توانند به خاطر نهادینه شدن فرهنگ مطالعه از این کتابخانه استفاده نمایید.

 همچنان جوانانیکه خواستار عاریت گرفتن کتاب باشند با ارایه سند معتبر از نهاد تعلیمی، تحصیلی یا کاری خود، کارت عضویت این کتابخانه را به دست آورده و از آثار علمی آن استفاده نمایند.

کابل باختر 30 میزان
مبارز راشدي معين وزارت اطلاعات و فرهنگ و هئيت افغاني در جنرال اسامبله رسانه هاي آسيايي منعقدهُ سيول اشتراك نموده ميگويد،دراین نشست برعلاوه شصت کشور عضوآسیا وآسیا پسفيک نماینده گان رسانه ها ي معتبرغربی نیز اشتراک  داشتند.
هیئت درکنار اشتراک فعال درجنرال اسامبله ای  بي يو با مقامات ارشد کشور ها وسازمانها دیدار های را انجام داد.
راشدی در حاشیه اين نشست بامعین وزارت اطلاعات ونشرات پاکستان دیدار کرده به تمرکز رسانه های افغانستان وپاکستان روی مشترکات دو ملت ایجاد صلح مبارزه با افراطیت بحث کرده بر برخی چالش ها از جمله فرستاده شدن نشریه های پاکستانی به افغانستان که در آنها از شهدای اردوی ملی افغانستان تعبیرات ناشیست ارایه می گردد تماس گرفت جانب پاکستان به خاطر حل این معضل وعده همکاری داد.
به همین گونه راشدی وهیئت همراه با معین وزارت اطلاعات ونشرات هندوستان دیدار کرده به توسعه همکاری آن وزارت در آمر آموزش خبرنگاران افغانی که فعلا" جریان دارد ازدیاد آموزش در رشته های مختلف ژورنالیستی را خوا ستارشد.
به هميگونه هیئت بامعاون انستیتوت انکشاف اطلاعات ونشرات آسیا پسفیک دیدار کرده فیصله گردید که شماری از خبرنگاران افغان در این مرکز نیز آموزش را آغاز کنند.
هیئت همچنان با جواد تقی سکر تر جنرال اتحادیه رایو تلویزیون آسیا پسفيک دیدار کرده، قرار است افغانستان تفاهمنامه سه جانبه سه ونیم ساله همکاری را با این نهاد به امضا برساند.
افغانستان پروژه انکشاف تقویت ظرفیت های سازمان ملل متحد و جانب هند این تفاهمنامه را امضا خواهد کرد وبرمبنای آن کارمندان مسلکی رایو تلویزیون ملی دراین مرکز دوره ها ي آموزشی معین را سپری خواهند کرد.
این سازمان كه بزرگترین مرکز آموزشی را برای ژورنالیستان است وعده کرده است که درارتقا ظرفیت کارمندان رسانه های دولتی ووغیر دولتی افغانستان همکاری خواهد کرد.
هيئت با رئیس بخش کاپی رایت سازمان "ابیو " درمورد آموزش اجرانمودن کاپی رایت موافقه كرد.
درترکیب این هیئت زرین انځور رئیس رایو تلویزیون ملی وعبدالرحمن پنجشیری آمر پلان آن اداره شامل بود
هیئت همچنان بانماینده گان اشتراک کننده کشور فليپین درمورد توسعه همکاری دوجانبه بحث وتبادل نظر کرده است