05 حوت 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

دریافت لوح افتخارمکتب بین المللی ازسوی هفت مکتب دخترانه هرات

دریافت لوح افتخارمکتب بین المللی ازسوی هفت مکتب دخترانه هرات

شهرهرات 5 حوت باختر هفت مکتب دخترانه درولایت هرات ،موفق به...

طالبان درلوگر یک معلم مکتب را ربودند

طالبان درلوگر یک معلم مکتب را ربودند

شهرپل علم 5 حوت باختر طالبان مسلح درولایت لوگر یک معلم...

چهل وهفت دهشت افگن کشته شد

چهل وهفت دهشت افگن کشته شد

کابل باختر 5 حوت درنتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی دیروز درشماری...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر 13 دلو
داکتر کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات  وفرهنگ امروز با اعضای کمیسیون رسانه های همگانی ملاقات نمود.
به گزارش آژانس باختر، داکتر کمال سادات دراین ملاقات با اعضای کمیسیون رسانه های همگانی اطراف وظایف سپرده شده بر اساس قانون رسانه های همگانی صحبت نمود.
همچنان اعضای کمیسیون هر یک بالترتیب در مورد کارکرد و دستاورد های کمیسیون از تاسیس تا کنون به  سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ معلومات ارایه نمود وچالش ها ، مشکلات شان  رابا وی درمیان گذاشتند.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ بعد از شنیدن معلومات برای رفع مشکلات وعده هر نوع همکاری سپرد و مشکل نبود جای این کمیسیون را با دراختیار قرار دادن یک اتاق در منزل دوم وزارت حل کرد.
همچنان دراین ملاقات داکتر کمال سادات درمورد رسانه های متخلف که تاکنون فعالیت های شان را قانونی نه ساختند  وجواز فعالیت با وجود چندین بار اطلاعیه وکنفرانس مطبوعات  اخذ نه کرده اند ،مشوره نمود .
اعضای از حوصله مندی وزارت دراین راستا ابراز خرسندی نمود و از رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ خواستند تا اسمای آنعده از رسانه که تاکنون جواز فعالیت دریافت نه کرده اند ، مشخص شود وبه صاحبان آن برای آخرین مرتبه هشدار داده شود تا رسانه های شانرا ثبت وراجستر نمایند درغیر آن اسمای رسانه ها متخلف رسانه ای شود تا در آینده همه اهل رسانه با این رسانه که فعالیت هایشان غیر قانونی است آشنا شوند .
اعضای کمیسیون رسانه های  همگانی بر تطبیق قانون رسانه همگانی وطرز العمل ایجاد رسانه های همگانی تاکید نمودو گفتند ، جلوگیری از فعالیت رسانه ها ی بدون مجوز قانونی از وظایف وزارت اطلاعات وفرهنگ میباشد ، کمیسیون نیز دراین زمینه به هر گونه همکاری با وزارت اطلاعات وفرهنگ آماده میباشد . 

کابل باختر 13 دلو
نشستی   زیرعنوان " شاخه گلی سرخ وکتابی برای صلح " امروز با شرکت پوهنیار مژگان مصطفوی معین امور نشرات وزارت ا طلاعات وفرهنگ درکابل برگزار شد .
این نشست به اهتمام " نهاد فرهنگی خاطره آفرینان " ونهادهای جامعه مدنی در موزیم ملی دایر شد .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، نخست اشتراک کنندگان این نشست از سوی اعضای نهاد یاد شده با یک شاخه گل وکتاب استقبال شدند بعداً جوانان نهاد فرهنگی خاطره آفرینان شعار " ما به صلح سلام دوباره خواهیم داد " را حمل کردند به تعقیب آن بارش سروری مسوول نهاد فرهنگی خاطره آفرینان هدف شاخه گلی سرخ وکتابی برای صلح را رشد فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی ، توجه به آبدات تاریخی ومیراث های فرهنگی وذهنیت سازی برای آوردن صلح دانست.
پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ، دراین نشست از نقش رسانه ها در رابطه به صلح،  یاد آوری کرد و افزود که امروز از افغانستان در دنیا یک چهره جنگ وانتحار وجود دارد واین رسالت رسانه ها است که درپالیسی نشراتی خود به موضوعات صلح توجه داشته باشد.
وی افزود که امروز  زمان آن رسیده است که به ادبیات جنگ وانتحار نه بگویم  واز ادبیات صلح استفاده کنیم .
پوهنیار مصطفوی نقش چنین برنامه ها را برای آوردن صلح وترویج فرهنگ مطالعه مثبت ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد که وزارت اطلاعات وفرهنگ سی جلد کتاب را امسال با تیراژ بلند به منظور فرهنگ کتاب  خوانی چاپ کرده ودر دسترس علاقمندان قرار داده است.
جوانانی زیادی در این نشست شعار " ما به صلح سلام دوباره خواهیم داد" را حمل کردند و یگانه دلیل ا شتراک شان را دراین نشست حمایت از صلح عنوان نمودند. 

کابل باختر/ 12/ دلو
نشست زیر عنوان " جوانان کشور شکار افراط گران وسیاست های خارجی " امروز درکابل برگزار شد.
دراین نشست سخنرانان روی مسایلی به بحث پرداختند که به گونه ای انگیزه ساز برای هراس افگنان شده تا از میان جوانان سرباز گیری کنند وبه این ترتیب جنگ در کشور دوامدار شود.
این نشست که به اهتمام معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ ، شورای متحد جوانان پکتیکا و نهادهای جامعه مدنی با حضور مقام های بلند پایه حکومت وحدت ملی ، جوانان و مسوولان جامعه مدنی دایر شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر در آغاز این نشست انجنیر شیر احمد فیضی رییس شورای متحد جوانان پکتیکا بر مسایلی اشاره کرد که جوانان از روی مجبوریت شکار افراط گرایان میشوند.
به باور وی بیکاری، نابرابری  های حقوقی ، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی از جمله مسایلی اندکه بستر ساز برای سربازگیری مخالفان شده است.
وی گفت که در اوضاع فعلی جوانان شکار اهداف سیاسی بزرگ بازی گران منطقه یی شده اند و بیکاری زمینه رابرای مخالفان مسلح مساعد کرده است تا از میان جوانان سرباز گیری کنند.
دراین نشست داکتر کمال سادات معین امور جوانان وسرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ صحبت کرده مشکلات جوانان را درعرصه های مختلف بیان کرد و افزود که جوانان با مشکلات بزرگ دست و پنجه نرم می کنند که علت اصلی آن سیاست های اشتباهی است که برخی حلقه ها در منطقه دنبال میکنندو به اساس آن جوانان شکار افراط گرایی می شوند .
داکتر سادات از جوانان خواست تا قربانی ترفندهای نشوندکه توسط حلقه های هراس افگن راه انداخته می شود.
دوکتور حشمت الله مجددی مشاور ریاست اجرائیه ومحمد حلیم فدایی والی لوگر نیز درسخنرانی خود افراط گرایی را پدیده بیرونی عنوان کرده افزودند که جوانان کشور باید در فضای نابسامان کنونی هوشیارانه تصمیم بگیرند تا شکار اهداف شوم بیگانگان نشوند. 

کابل باختر12 دلو
داکترکمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ  امروز درنشست با مسول و نماینده گان بخش جوانان صندوق جمعیت ملل متحد، ازتکمیل کار استراتیژی ملی جوانان خبرداد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین نشست سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ پس از مرور پلان تطبیق استراتیژی ملی جوانان خاطرنشان ساخت که روی استراتیژی ملی جوانان درحدود یک و نیم سال ازسوی معینیت امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ ، هیئت صندوق جمعیت ملل متحد ونماینده گان نهاد های ذیربط کارصورت گرفت و درنهایت کار استراتیژی ملی جوانان برای پنج سال ازسال 2017 الی 2021 میلادی تکمیل گردید. 
داکترسادات گفت: درزمینه ساختن این استراتیژی معینیت امورجوانان ازجوانان سایرولایات کشورو همچنان نهاد های ذیربط نیزنظرخواهی کرده است .
همینگونه داکترنورمحمد مراد مسول بخش جوانان صندوق جمعیت ملل متحد ، درحال که داکترعبدالصبورمهمند و خانم بیلا کارمندان این بخش نیزحضوردررابطه به استراتیژی ملی جوانان معلومات داده گفت که این استراتیژی دربرگیرنده پنج بخش که شامل صحت ، تعلیم و تربیه ، کاریابی ، ورزش و سهم جوانان درتصامیم دولت ، میباشد.
وی افزود، دربرخی از بخش های کار عملی تطبیق این استراتیژی آغازیافته است و صندوق جمعیت ملل متحد در تلاش است که بودجه برای تطبیق این استراتیژی که ازسال 2017 الی 2021  میلادی  در برمیگیرد، فراهم سازد.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL