22 قوس 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

چندین جنگ افزار در بلخ به دست آمد

چندین جنگ افزار در بلخ به دست آمد

مزارشریف 21 قوس باختر ریاست امنیت ملی بلخ یک مقدار جنگ...

برنقش رسانه ها در آوردن صلح در بلخ تاکید شد

برنقش رسانه ها در آوردن صلح در بلخ تاکید شد

مزارشریف 21 قوس باختر نشستی زیر نام کنفرانس ملی رسانه...

طرح صلح افغانان محور ملاقات  معین سیاسی وزارت امور خارجه با سفیر هند

طرح صلح افغانان محور ملاقات معین سیاسی وزارت امور خارجه با سفیر هند

کابل باختر 21 قوس ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل 5 قوس / باختر
پیام وزارت اطلاعات وفرهنگ به مناسبت روزجهانی محوخشونت علیه زنان
چهارم برج قوس مصادف به روز جهانی محو خشونت علیه زنان می باشد. به اساس قانون منع آزارو اذیت زنان و اطفال ، وزارت اطلاعات وفرهنگ مکلف به تنظیم و نشر موضوعات مربوط به جلوگیری از آزار و اذیت زنان و اطفال دررسانه های تصویری ، صوتی و نوشتاری، دولتی و خصوصی و صفحات اجتماعی، فراهم نمودن تسهیلات برای وزارت ها و ادارت دولتی، اشخاص حقیقی و حکمی جهت پخش و نشر مطالب مربوط به جلوگیری از آزار و اذیت زنان واطفال از طریق رسانه های دولتی و خصوصی وهمچنان جلوگیری از نشرو پخش برنامه های ترویج کنندۀ آزارو اذیت زنان و اطفال ازطریق رسانه های همگانی دولتی و خصوصی، میباشد.
و به اساس قانون منع خشونت علیه زن وزارت اطلاعات و فرهنگ مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت تدابیر وقایوی چون تنظیم و نشر برنامه های رادیوئی و تلویزیونی در مورد عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن و نشر مطالب مربوط در روزنامه ها، اخبار و جراید ، فراهم نمودن زمینه برای وزارت ها و ادارت دولتی و سایر اشخاص حقیقی یا حکمی جهت پخش و نشر مطالب مربوط به منع خشونت از طریق رسانه ها تحت اثر و جلوگیری از نشر و پخش برنامه های ترویج کننده خشونت از طریق رسانه های همگانی میباشد.
همچنان نظر به مقرره منع تبعیض کمیته داخلی وزارت خانه ها متشکل از نماینده منابع بشری، آمریت جندر و دو نماینده از آمریت تفتیش داخلی تحت ریاست رئیس دفتر مقام میباشد. صلاحیت این کمیته رسیدگی به شکایات ابتدائی کارمندان و کارکنان ادارات مربوطه میباشد و تدوین طرز العمل اجرایی برای تطبیق این مقرره. و نظر به لایحه طرز فعالیت کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن وزارت اطلاعات و فرهنگ مکلف به جلب همکاری مسوولین رسانه های جمعی بمنظور تنظیم برنامه های رادیویی و تلویزیونی جهت نشر و پخش فرهنگ منع خشونت علیه زن در سانه های مربوط، اتخاذ تدابیر لازم بمنظور جلوگیری از ثبت برنامه های تلویزیونی و رادیویی اخبار، جراید و روزنامه های که به نشر وپخش موارد خشونت علیه زن می پردازد ، معرفی اشخاص و مسوولین ذیربط رسانه ها که در نشر و پخش موارد خشونت بدون مجوز قانونی اقدام می ورزند به مراجع ذیصلاح، ایجاد صندوق خاص شکایات غرض رسیدگی به موارد خشونت ، ایجاد کمیته خاص رسیدگی به قضایای خشونت علیه زن متشکل از مسول جندر، رئیس منابع بشری و رئیس دفتر تحت نظر یکی از معینان وزارت ، ارائه گزارش از اجراات خود طور منظم به کمیسیون و انجام سایر وظایف عندالضرورت به تشخیص کمیسیون میباشد. روزمحوخشونت علیه زنان درسال 1999 میلادی از سوی سازمان ملل متحد تصویب شد واز این روز در بیشترکشورهای جهان به صورت رسمی تجلیل به عمل میاید .
درجهان ازاین روز درحالی یاد می گردد که زنان درعرصه های اقتصادی ، فرهنگی وسیاسی دستاورد های بزرگ نایل شده اند. اما درسرزمین جنگ زده یی افغانستان که انواع خشونت شانه های زنان و دختران ما را می آزارد ، نیاز است به توضیح و تشریح انواع خشونت عوامل و انگیزه های آن بحث های مفصل صورت گیرد.
ایجاد یک سیستم حمایتی از زنان ، ترویج فرهنگ کاهش خشونت علیه زنان، تشریح و توضیح قوانین حمایتی برای زنان در مرکز و ولایت های کشور مساله دیگری می باشد که باید به آن پرداخته شود. پرداختن به مسایل یاد شده فرصت ساز می گردد تا زنان به توانایی های اقتصادی و اجتماعی دست یابند و خود نیز وارد کارزاری شوند که جهان برای محو آن سالهای قبل تلاش را آغازکرده است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ به منظورجلوگیری ازفرهنگ خشونت علیه زنان درکارزار 16 روزه محوخشونت علیه زنان سهم گسترده گرفته است و دراین مدت با برگزاری برنامه های مختلف مانند نمایش فلم ها ، نمایش های تیاتر، برگزاری نمایشگاه های آثارتاریخی ، نقاشی ، صنایع دستی زنان ، نمایشگاه ویژه برای زنان ازآثارآرشیف ملی ، برگزاری برنامه مشاعره و کارگاه های آموزشی برای زنان و همچنان ریاست های آژانس باختر و روزنامه های دولتی به مناسبت محو خشونت علیه زنان، مقاله ها و مطالب ویژه را به نشرخواهند رساند.
بنابراین وزارت اطلاعات وفرهنگ ازتمام رسانه های شنیداری چاپی و تصویری می خواهد که این موضوع را مد نظر داشته باشند و در نشرات مربوط به ترویج فرهنگ کاهش خشونت علیه زنان تمرکز کنند.ذبیح علم

کابل باختر/ 5/ قوس
خانم الیس درویر ، نماینده نهاد اکتید امروز دردیدار با داکتر کمال سادات معین امور جوانان گفت فعالیت های شان درولایت های سمنگان ، بلخ و جوزجان توسعه میدهند.
این نهاد چندسال پس به خاطر آموزش حرفه های خیاطی ، گلدوزی و آموزش زبان انگلیسی برای جوانان ولایت فاریاب کارگاه ها وکورس های آموزشی را برگزار کرده است.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، دراین دیدار معین امور جوانان از تلاش این نهاد دربخش آموزش های حرفه یی و زبان انگلیسی برای جوانان ولایت فاریاب تمجید کرد و خواستار توسعه و انکشاف این برنامه ها در سایر ولایت های کشور شد.
درمقابل نماینده نهاد اکتید مطرح ساخت که این اداره درنظر دارد تاچنین برنامه ها را درولایت های سمنگان ، بلخ و جوزجان نیز توسعه بخشد.
معین امور جوانان آمادگی کامل نهاد مربوط را با اکتید ابراز داشت. نالان

کابل باختر/ 5/ قوس
جلسه مشورتی ملی درمورد تطبیق کنوانسیون 1954 لاهه و پرتوکول های مربوط به آن امروز به ریاست پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ وهنر درکابل به پایان رسید.
این جلسه دو روز قبل به خاطر مشوره درمورد تطبیق کنوانسیون 1954 و دو پرتوکول مربوط که پیرامون حراست از میراث های فرهنگی در مناطقی که جنگ جریان دارد بحث میکند برگزار شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، درجلسه پایانی نورآغا نوری رییس باستان شناسی وزارت اطلاعات وفرهنگ ، فهیم رحیمی رییس موزیم ملی و نماینده های یونسکو و صلیب سرخ درکابل هرکدام به تفصیل پیرامون موضوع صحبت کردند.
کار جلسه توسط پوهاند محمد رسول باوری مثبت ارزیابی گردید. در پایان جلسه اشتراک کنندگان با صدور قطع نامه یی از وزارت اطلاعات وفرهنگ، دفتر نمایندگی یونسکووصلیب سرخ درکابل خواستند مساله حفظ میراث های فرهنگی درمناطق که جنگ جریان دارد با نهاد مربوط مطرح گردد.ختم/ علم 

شهرهرات 5 قوس باختر
فعال سازی مجدد کارخانه کاشی سازی تاریخی هرات ، امیدواری فرهنگیان در امرپاسداری ازاصالت های معماری کهن آ ن حوزه باستانی را افزایش داده است.
آریا رئوفیان رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت هرات به فرهنگیان آن ولایت نوید میدهد که کارخانه کاشی سازی  با تلاش های پیگیر، این اداره احیا شده است.
رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت هرات درحالیکه از قدمت طولانی وچند صد ساله این‌ کارگاه وتولیدات نفیس آن به نیکی یادآوری می نماید ، میگوید : " این کارگاه بعد از پنج سال رکود ، مجددا با‌حمایت ریاست اطلاعات وفرهنگ هرات و همکاری کارمندان مدیریت آبدات تاریخی آن ریاست به فعالیت آغازکرده است  ودرحال حاضردران کاشی هفت رنگ و محرق تولید میشود .
رئوفیان افزود:" ازتولیدات این کارخانه جهت ترمیم و مرمت بعضی از کتیبه های فرو ریخته مسجد جامع بزرگ شهر هرات استفاده خواهد شد.
رئیس اطلاعات وفرهنگ هرات گفت: براساس هدایت رئیس جمهور کشور قرار است در آینده نزدیک کارخانه جدیدی کاشی سازی در شهرک صنعتی هرات احداث شود که کاشی مورد نیاز تمام مساجد جامع افغانستان درین کارخانه باسبک قدیم تولید میشود.
این مسول فرهنگی هرات همچنان صنعت کاشی سازی در هرات را یکی  از میراث های ارزشمند تاریخی دانست . او گفت:"  این صنعت باتلاش برخی استادان  که در همین زمینه آموزش دیده اند، زنده مانده است و کاشی هفت رنگ هرات ، در تزیین آبدات هرات وسایر ولایات کشور  مورد استفاده قرار میگیرد.
همچنان از کاشی های دستی هرات به عنوان سوغات و‌تندیس یاد بود برای مهمانان عالی رتبه داخلی وخارجی استفاده میشود .
به باورفرهنگیان  ومردم هرات ، در شرایطی که ظرفیت بالای هنری وزمینه به  رونق کاشی در این ولایت وجود دارد، این چنین اقدامات ارزشمند مسولان فرهنگی ازیکسو میراث های تاریخی را زنده نگهمیدارد وازسوی دیگر مایه امیدواری است.ختم/سیدحبیب

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL