03 حوت 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

صادرات اولین دور گلدوزی و دست دوزی زنان  به جرمنی

صادرات اولین دور گلدوزی و دست دوزی زنان به جرمنی

شهرهرات 3 حوت باختر صادرات اولین دور گلدوزی و دست دوزی...

نجات ده ها مسافر گیرمانده دربرف درغزنی

نجات ده ها مسافر گیرمانده دربرف درغزنی

شهرغزنی 3 حوت باختر ده ها مسافر گیرمانده در برف درولایت...

آغاز کارزار نهال‌شانی از سوی ریاست معارف هرات

آغاز کارزار نهال‌شانی از سوی ریاست معارف هرات

شهرهرات 3 حوت باختر روح‌الله زاهد رئیس معارف هرات، در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر20 حوت
کمیسیون سیمینار علمی و تحقیقی ننگرهار دتاریخ په اژدوکی به اطلاع شخصیت های علمی  و تحقیقی ولایات کشور و خصوصاً"ولایات ننگرهار، لغمان و کنرها میرساند که مقالات علمی و تحقیقی شان را که معرف فرهنگ، کلتور، کارنامه ها وخاطرات تاریخی ومبارزات آزادی خواهی شخصتی های آن ولایات میباشد، تهیه نموده تاهفته اول  سال 1391 عنوانی دفتر کمیسیون در روزنامه هیواد تعمیر مطابع آزادی درمکروریان دوم ارسال دارند و یا به شماره های 0799314506 و 0799190924 موبایل تماس حاصل کرده حل مطلب نمایند.

کابل 20 حوت باختر

مریم درانی جایزه بین المللی زن شجاع را به دست آورد.

جایزه بین المللی زن شجاع از جانب وزارت دفاع ایالات متحده امریکا همه ساله به زنانی داده میشود که بیشترین تلاش را درعرصه اعاده حقوق زنان در کشور های جهان انجام میدهند.

مریم درانی عضو شورای ولایتی ولایت قندهار در کنار اینکه برای اعاده حقوق زنان مساعی زیادی به خرچ داده است، مدیریت یک شبکه رادیویی را در ولایت قندهار نیز به عهده دارد که در راستای اعاده جایگاه مناسب زن نشرات مینماید.

به گزارش آژانس باختر این جازه طی مراسم خاصی دیروز از جانب میشل اوباما خانم رئیس جمهور امریکا و هیلاری کلنتن وزیر امورخارجه آن کشور به مریم دردانی اهدا گردید.

در این مراسم همچنان چندین زن پیشتاز از کشورها چنین جایزه رابه دست آوردند.

در این مراسم خانم درانی با ایراد سخنان کوتاه برخی چالش های فرا راه  زنان کشور را بیان کرده نا امنی را یکی ازآن چالش ها خوانده است.

اوگفته است که باوجود تهدیداتی که متوجه وی بوده به فعالیت  هایش ادامه داده و در امراعاده حقوق زن همچنان مبارزه خواهد کرد.

در انی بیان کرده که نسبت به سالهای قبل زنان جایگاه شان را در اجتماع در یافته اند ، سخنان و نظریات زنان درشوراهای ولایتی وسایر ادارات کشور شنیده میشود.

در این حال مژگان مصطفوی معین وزارت امور رنان گفته است جایزه که خانم درانی به دست آورده میتواند نمونه و الگوی برای سایر زنان افغان باشد.

مصطفوی وضعیت زنان در مناطق نا امن جنوب کشور ا نگران کننده خوانده گفته است که فعا لان  حقوق زنان نیز در آن ساحات با مشکلات فراوانی مواجه اند.

کابل باختر 17 حوت

محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزخلیل مینوی رئیس عمومی آژانس اطلاعاتی باختررا با اعطای تقدیر نامه ء مورد تمجید قرارداد.

 به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس باختر،  ایزدیارحین اعطای تقدیرنامۀ مشرانوجرگه به رئیس عمومی آژانس اطلاعاتی باخترگفت  :" آژانس باخترتحت رهنمود ومدیریت شماتوانسته است به مؤفقیت های چشمگیری نایل گردد و اظهارامیدواری کرد که آژانس باختربتواندهرچه بیشتردربازتاب دستآوردهای شورای ملی وسایرنهادها ازطریق رسانه هاسعی همه جانبه نماید ."

  بعداً" خلیل مینوی ضمن سپاس از تقدیرمجلس سنا،گفت که  آژانس باخترهمواره سعی ورزیده تاکارکردها،مصوبات شورای ملی وسایرنهادهای دولتی وغیردولتی را به رسانه های چاپی وتصویری غرض نشربسپارد.

وی علاوه نمود، آژانس باختردارای یک آرشیف اخبار وعکسها بوده که تمام مصوبات وفعالیت های مجلسین شورای ملی وسایرارگانها را ازهفت دهه بدینسونگهداری نموده است. تا منبع مطمینی برای استفادۀ ادبا، نویسنده گان ومحققین باشد.

به همین گونه نایب اول مجلس سنا، تقدیرنامۀ مشرانوجرگه رابه عبدالهادی فرهنگ رئیس بخش تجارتی سفارت افغانستان مقیم ایران تقدیم نمود. فرهنگ پیرامون امورکاری خویش در بهبود روابط تجاری میان دوکشورمعلومات داده وعده نمودکه درتحکیم روابط دیپلوماتیک، رسیده گی لازم به تجار ،فراهم آوری تسهیلات وتأمین ارتباطات تجارملی بامراجع ذیربط هرچه بیشتر مساعی به خرچ می دهد.نایب اول ضمن تمجیدازکارکردهای موصوف، مؤفقیت وی را  درامور کاری  اش ازخداوندبی نیاز استدعا نمود.هکذا تقدیرنامه مشرانوجرگه به اساس پیشنهاد برخی سناتوران به پاس خدمات جمیل الرحمن کامگارررئیسڅارنوالی زون جنوب کابل توسط محمد علم ایزدیاربه موصوف تقدیم گردید دراجرای وظایف محوله برای وی طلب مؤفقیت شد.

کابل 17 حوت باختر

دکتورسید مخدوم رهین وزیراطلاعات و فرهنگ  امروز د رمراسم تجلیل از روز بین المللی زن گفت:« زنان افغانستان در خلال سی سال گذشته رنجهای فراوانی رامتحمل شده اند».

به گزارش خبر نگار آژانس اطلاعاتی باختر وزیر اطلاعات و فرهنگ درین سخنرانی مختصر وطن را به عنوان مادری دردمندی توصیف کرد که در خلال تاریخ رنجهای فراوانی رامتحمل شده است.

وی گفت:« وطن مادر است، این مملکت مثل مادری درد کشیده ای است که باید قدر آن رابدانیم».

دکتور رهین به دردها و آلام بیشمار زنان کشور نیز تماس گرفته گفت:« هر مصیبت و بلای که در هر منطقه کشور از جورزمان آمد در د آنهارا زنان و مادران کشور  تحمل کردند.»

در مراسم تجلیل روز بین المللی زن که در وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود، همچنان فریبا احسان زاده رئیس شورای زنان آن وزارت ،  ناجیه بابه کرخیل نماینده مردم در ولسی جرگه ، ظاهر حسن رئیس عمومی اداری نیز صحبت کرده پیام وزارت امور زنان نیز در پیوند به روز بین المللی زن خوانده شد. درجریان این محفل پارچه موسیقی و تیاتر نیز اجرا گردید.

در اخیر تحایف نقدی که از جانب وزارت اطلاعات و فرهنگ آماده گردیده بود به برخی اززنان توزیع شد

یک گزارش دیگر حاکیست  ، ازروز جهانی زن در محبس اناثیه واقع بادام باغ امروز درقرارگاه ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها تجلیل به عمل آمد.

در محفلی که به این مناسبت تدویر گردیده بود دگر جنرال محمد قیس فصیحی معاون ریاست محابس و توقیف خانه ها رهبری ریاست محابس و دیگر مهمانان اشتراک نموده بودند.

طبق یک خبر دیگر، از هشتم مارچ روز جهانی زن امروز در اداره مرکزی احصائیه تجلیل به عمل آمد.

درین محفل پوهنمل حسیب الله موحد معاون اداره  احصائیه در رابطه با تاریخچه روز جهانی زن و تامین حقوق زنان در دین  مبین اسلام صحبت کرد.

متعاقباً" سه تن از کارمندان اناث آن اداره پیرامون موقف زن در حیات اجتماعی و مقام زن از نگاه اسلام، مقالات و اشعار خویش را ارایه  داشتند.

محفل  با توزیع تحایفی پایان یافت.