06 جوزا 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اوقات افطار و سحر

اوقات افطار و سحر

کابل باختر6 جوزا وزارت حج و اوقاف، اوقات افطار وسحر...

سه فعال تحریک تحفظ پشتون کشته شدند

سه فعال تحریک تحفظ پشتون کشته شدند

پشاور – صدای امریکا – 6 جوزا - باختر اردوی پاکستان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر27 سرطان

کارترمیم وبازسازی آرامگاه ومسجد جامع حضرت شیخ سعد الدین احمد انصاری درولسوالی ده سبزولایت کابل امروز توسط پوهنمل نبی فراهی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ افتتاح گردید .

به گزارش خبرنگارآژانس باختر، درمراسم که به این مناسبت درآن ولسوالی به اشتراک برخی ازبزرگان ، متنفذین ومسوولین آن ولسوالی برگزارشده بود، سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ درحالیکه سید مصدق خلیلی معین وبرخی ازمسوولین این وزارت نیز باوی همراه بود، صحبت نموده  گفت : آرامگاه ومسجد جامع حضرت شیخ سعد الدین احمد انصاری درمنطقه قلعه حاجی صاحب ولسوالی ده سبز ولایت کابل موقعیت داشته ویکی از شخصیت های بزرگ جهان اسلام بوده است.

پوهنمل فراهی گفت: کارترمیم وبازسازی این آبده تاریخی کشور که قدمت زیاد داشته ودراثر حوادث طبیعی صدمات زیادی دیده است، به مصرف 9 میلیون و هفتصد هزارافغانی از طرف وزارت اطلاعات وفرهنگ آغازگردید.

وی اضافه کرد که کارترمیم وبازسازی این آبده درمدت یک سال به پایه اکمال خواهد رسید وامیدوارم دراین مدت این آبده حالت اولی خود را بگیرد.

فراهی ضمن آن که درحفاظت ونگهداری اماکن مقدس وآبدات تاریخ از توجه وزارت اطلاعات وفرهنگ اطمینان داد ، یاد آورگردید که نقش مردم بخصوص مردم محل درنگهدار وحفاظت این اماکن نیز ضروری وموثرمیباشد. 

دراین مراسم حاجی میر محمد کریم انصاری ملک منطقه قلعه حاجی صاحب درصحبتی از توجه وزارت اطلاعا ت و فرهنگ درقسمت ترمیم وبازسازی آبدات تاریخی واماکن مقدس کشور بخصوص آرامگاه ومسجد جامع حضرت شیخ سعدالدین احمد انصاری ، به قدردانی یاد نمود وازتوجه مردم آن منطقه درحفاظت ونگهداری این مكان اطمینان داد.

کابل باختر 26 سرطان

پوهنمل نبی فراهی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز رییس جدید التقرر ریاست تنظیم امور گرحندوی را به مسوولین وکارمندان آن ریاست معرفي نمود .

به گزارش خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر، دراین مراسم درحالیکه خلیل مینوی رییس آژانس باختروشماری از روسای این وزارت نیز حضورداشتند ،  پوهنمل فراهی در رابطه به برنامه های وزارت اطلاعات وفرهنگ پیرامون صنعت توریزم  معلومات داده گفت :"در بخش توسعه صنعت توریزم برنامه های زیادی درپیش است که نیازمند تلاش های پیگیرمیباشد."

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ضمن معرفی عبد الخلیل اوریا خیل به حیث رییس تنظیم امورگرحندوی گفت که وی این پست را به اساس رقابت آزاد که ازطرف وزارت اطلاعات وفرهنگ وکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی راه اندازی شده بود، بدست آورده است.

اوریاخیل درصحبتی وعد ه سپرد که امور مربوط را به همکاری منسوبان ریاست تنظیم امورگرحندوی ودرروشنایی به دساتیر مقامات وزارت اطلاعات وفرهنگ با تلاش های خستگی ناپذیرپیش خواهند برد.

فیض آباد/ باختر/ 25/ سرطان

امتحان رقابتی بست های ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان دیروز پایان یافت .

روح الامین حبیبی رییس منابع بشری وزارت اطلاعات و فرهنگ به آژانس باخترگفت ، به منظور تحقق پروسه اصلاحات اداری و ایجاد اداره سالم و کار آرا بیست بست شامل بست های سه ، چهارو پنج آن ریاست به رقابت گذاشته و به خاطر احراز بست هاي متذکره درآن چهل تن امتحان را سپری کردند و درنتیجه بیست تن که بالاترین نمرات را داشتند بست های مورد نظر را از خود ساختند.

دین محمد خواهانی رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان اصلاحات اداری را به خاطر ایجاد اداره سالم حتمی دانسته گفت که اشخاصی دراین ریاست موفق شده اند كه شایستگی ولیاقت  ازخود نشان داده و به هیچ گونه واسطه ووسیله پذیرفته نشده است.

حبیبی همچنان گفت، معیار کامیابی و ناکامی اشتراک کننده گان امتحان رقابتی پارچه و گفتار تقریری آنها بوده است.

کابل باختر25 سرطان

کارترمیم وبازسازی پروژه های آبدات تاریخی ولایت غزنی که مسوولیت آن را وزارت اطلاعات وفرهنگ به عهده دارد، قبل ازفرا رسيدن زمان موعود (ميزان 1392 مطابق اكتوبر 2013) تکمیل میگردد.

سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ به خبرنگارآژانس باخترگفت : ازجمله 32 پروژه ترمیم وبازسازی ابدات تاریخی درولایت غزنی که مسوولیت آن را وزارت اطلاعات وفرهنگ به عهده دارد ، کار ده پروژه آن درسال گذشته تکمیل گردیده وبه بهره برداری سپرده شده است.

وی اضافه کرد که کاربالای چهارپروژه دیگر جریان داشته كه سه پروژه آن بيشتر از پنجاه فصيد پيشرفته است  وآغازکار13 پروژه دیگر دیروز توسط هیئت وزارت اطلاعات وفرهنگ که درراس آن پوهنمل نبی فراهی سرپرست آن وزارت قرار داشت، افتتاح گردید.

خلیلی افزود : ازجمله 32 پروژه، ترمیم 2 پروژه آن را که شامل مینارهای سلطان مسعود وسلطان ابراهيم میباشد ، سفارت  جمهوري اسلامي ایران به اساس موفقتنامه يي با اين وزارت به عهده گرفته بود، اما تا كنون كدام اقدام عملي در اين زمينه از جانب آنان صورت نگرفت، بنابراين  اخیرآ تصمیم گرفته شد که وزارت اطلاعات وفرهنگ بالای این پروژه ها کارنماید واکنون انجنیران این وزارت روی پروژه سازی آنها  کارمینمایند كه عنقريب كار مرمت اين مينار ها نيز آغاز خواهد شد

معین فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت :‌ازجمله این 32 پروژه، کارپروژه ترمیم بالاحصارولایت غزنی را پوهنتون آخن آلمان به عهده گرفته  وپروژه آبده تاریخی قلعه برگت که ملکیت شخصی میباشد، مالک قلعه دررابطه به ترمیم وبازسازی آن با وزارت اطلاعات وفرهنگ به موافقه نرسیده است. 

خلیلی اضافه کرد که الی اخیر سال 1391 کار اکثر پروژه های ترمیم وبازسازی آبدات ولایت غزنی که مسوولیت آن به عهده وزارت اطلاعات وفرهنگ میباشد، به پایه اکمال میرسد .

در حال حاضر ازجمع  سي ودو آبده تاريخي در نظر گرفته شده  ده آبده تكميل گرديده وكار بالاي هفده آبدهء ديگر جريان دارد كه در مجموع  بيست وهفت آبده را احتوا مينمايد .

وی علاوه نمود که قبل از اكتوبرسال 2013  میلادی تمام پروژه های مربوط به این وزارت، درولایت غزنی به صورت مکمل تکمیل میگردد.