30 دلو 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

محمد اشرف غنی رییس جمهوری با داکتر زلمی خلیلزاد دیدار کرد

محمد اشرف غنی رییس جمهوری با داکتر زلمی خلیلزاد دیدار کرد

کابل / 30 دلو/ باختر محمد اشرف غنی رییس جمهوری...

تخریب چند قرارگاه و ذخیره گاه طالبان در غزنی

کابل/۳۰دلو/باختر وزارت دفاع ملی می گوید چند قرارگاه ، کارخانه های...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

فرهنگی

قندهار5 سرطان باختر

نخستين نمايشگاه فرآورده هاي دستي زنان قندهاري با استقبال بي نظيرمردم وسرمايه گذاران داخلي روبه روشد.

اين نمايشگاه كه به همكاري رياست هاي اطلاعات وفرهنگ وتجارت وصنايع درشهرقندهاربرگزارشده بود، براي نخستين بار فرآورده هاي دستي زنان قندهاري را براي بازاريابي عرضه كرد.

برگزاركننده هاي اين نمايشگاه مي گويند ،صدها شهروند قندهاروسرمايه گذاران داخلي ومقامات محلي ازاين نمايشگاه ديدن كرده اند.

دراين نمايشگاه ده ها فرآورده هاي دستي نزديك به پنجاه زن قندهاري به نمايش گذاشته شده بود.

درين حال برخي سرمايه گذاران داخلي دربازديد ازفرآورده هاي دستي زنان ازآن استقبال كرده ووعده سپرده اند تا زمينهء بازاريابي اين فرآورده ها را دربازار هاي داخلي وبين المللي فراهم سازند.

يك مسوول اتاق هاي تجارت وصنايع قندهاربه آژانس باخترگفت كه آنان درتلاش اند تا به زودي زمينهء فروش فرآورده هاي دستي زنان قندهاري را دربازار هاي داخلي وجهاني فراهم سازند.

توريالي ويسا والي قندهاردرديدار ازاين نمايشگاه وعده سپرد كه درتفاهم با مقامات حكومتي براي فرآورده هاي دستي زنان قندهاري بازاريابي خواهد كرد.

والي قندهاربرگزاري اين چنين نمايشگاه ها را براي خودكفايي اقتصادي زنان فقير ورشد توليدات داخلي ارزنده خواند وازسايرزنان درقندهارخواست تا ازراه توليدات دستي به اقتصاد خانواده هاي شان رونق دهند.

شهلا زن چهل وپنج ساله كه فرآورده هاي دستي اش را دراين نمايشگاه به نمايش گذاشته بود ازاينكه فروش خوبي داشته و با استقبال زياد مردم وسرمايه گذاران مواجه شده خوشحال است.

اين درحاليست كه فرآورده هاي دستي زنان دراين اواخردربازار هاي داخل افغانستان نيز پرفروش بوده است.

ازسويي هم نزديك شدن سرمايه گذاران افغان به بازارهاي جهاني نيز آيندهء روشني را براي فرآورده هاي دستي زنان افغان نويد مي دهد.

كابل باختر 3 سرطان

  با اینکه طالبان همواره علیه امریکاییان شعار میدادند و می گفتند کسی که با غیر مسلمان خصوصاً امریکایی دست بدهند وسلام وپرسانی کنند؛ دست شان از بریدن است وکسیکه انگلیسی گپ بزند، کافر می شود وکسانیکه به سازمان های غیر دولتی چه که به دولت افغانستان کار نماید به کشتن برابر اند که از صد ها مثال آن ، تازه ترینش قتل بی موجب دو کارمند سابقه دارو متخصص بخش زراعت و دام پروری وزارت زراعت انجنیر نور آغا اکبر ی وانجنیر نقیب الله سالک بودند که به تاریخ 27جوزا زمانیکه  بعد از مشوره دهی به باغداران وزارعین ولایت لوگرروانۀ کابل بودند  در مسیر راه توسط همین طالبان بدون کدام دلیل شرعی ومحاکمۀ قضایی به شهادت رسانیده شدند .

 همین طالبان می گفتند  که افراد ما خارجیان رامی کشند اگر در این جریان مسلمان هم کشته شوند، گناهی نیست . آنها جوانان ساده وخالی الذهن را برای انتحارو کشتار افغانها ترغیب وجنت فروشی می کنند که به همین فریب ها در این اواخر تلفات افراد خود را نیز افزایش داده اند.

 یادم می  آید همان کتاب( دژو بن ) که وقتی حیوانات علیه مالک فارم یعنی علیه صاحبان خود به خاطر تامین عدالت انقلاب کردند وپیروز شدند؛ رهبران آنها جنایاتی آفریدند که صاحبان قبلی ذره ی آنرا انجام نداده بودند .

 به هرحال در گشایش دفتر قطر دیدیم که همین طالبان با( انگلیسی گویی نوع تافل) و  به توافق آقای جان کری وزیر امور خارجۀ  ایالات متحدۀ امریکا در دوحه ،  دفتر امارات اسلامی راپس از دریافت حدود سه صد ملیون دالر بودجه از سوی امریکا به حساب خود شان ، باز نمودند  و پرچم خود را بر افراشتند ولی پس از عکس العمل دولت ومردم افغانستان  با یک قوماندۀ امریکا،  لوح وپرچم خود را پائین آوردند؛ این عمل در اذهان عامه سوالی ایجاد کردکه آیا از طالبان کرده هم امریکایی تر در جهان کسی پیدا خواهدشد  ؟و با این حرکات طالبان یک ضرب المثل قدیمه به واقعیت پیوست :( هم دزدی وهم شر انگیزی )

   دفتر گشایی امارت اسلامی طالبان  به مردم ثابت ساخت   که "زیر کاسه چه نیم کاسه ی های بوده است" ولی آنها متأسفانه با شکار احساسات پاک امت مسلمه تحت نام جهاد  ،خون های زیاد بی گناهان را در دو طرف خط جنگ ریختندو نیزمعلوم شد اگر طالبان توسط امریکا به قدرت نرسند به هیچ شکل دیگری به امارت نخواهد رسیدوچه طالبانی! که  :(دریک وقت  هم جنگ وانتحار می کنیم ، هم صلح می کنیم وهم دالر  می گیریم واه!چه خوش چانس هایکه هم غازی  می شوند ،  هم شهید وهم صحیح وسلامت به خانه  بر می گردند  .)

  به نظر می رسد صفوف طالبان ازاین حرکت و رسوایی رهبری شان  زیاد رنجیده وبی اعتماد شده باشند وآنانیکه در صفوف طالبان  فهم وتیز بینی دارند باید به اصل گپ رسیده باشند که دیگر به ( ترکستان ) نباید رفت .

   من امید وارم که با این رویداد ،تشت رسوایی طالبان فروافتیده و دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، از رسوایی  آنان سود سیاسی ببرد  . قانون اساسی وپرچم افغانستان در سطح ملی وبین المللی از اعتبار وعزت بالایی بر خوردار شده  درمرحلۀ گذار سیاسی ، دفاعی واقتصادی که کشور ومردم ما در آستانۀ آن قرار دارند ، ثبات واستقرار خوبی  را نصیب شود.

به اطلاع عموم خبرنگاران و فعالان رسانه یی رسانیده میشود که وزارت اطلاعات وفرهنگ به ساعت 9 قبل ازظهر تاریخ 9 سرطان نشستی را به منظورانتخاب دونمایندهء خبرنگاران به شورای عالی رسانه ها، نهایی سازی معیارها ی اخلاقی  خبرنگاری و احیاءصندوق خبرنگاران را در مركزبین المللی مطبوعات برگزار کند.

بنآ از عمومی خبرنگاران و فعالان رسانه ای خواسته میشود تا درین نشست اشتراک نمایند.

كابل باختر 3 سرطان

طرزالعمل انتخاب نمایندگان جامعۀ ژورنالیستان برای عضویت شورای عالی رسانه­ها

طرزالعمل انتخاب نمایندگان جامعۀ ژورنالیستان برای عضویت شورای عالی رسانه­ها

مادۀ اول:

 این طرزالعمل به تأسی از حکم فقرۀ (۴) مادۀ چهل و یکم قانون رسانه­های همگانی به منظور انتخاب دو تن از ژورنالیستان به نمایندگی از جامعۀ ژورنالیستان کشور برای عضویت شورای عالی رسانه­ها وضع گردیده­است.

 

مادۀ دوم:

     نامزدان عضویت شورای عالی رسانه­ها به نمایندگی از جامعۀ ژورنالیستان ( بعد از این در این طرزالعمل به نام نامزدان یادمی گردد) دارای شرایط ذیل می باشند:

۱- حد اقل داشتن درجۀ تحصیلی لیسانس در رشتۀ ژورنالیزم؛

۲- داشتن پنج سال تجربۀ عملی ژورنالیزم.

مادۀ سوم:

وزارت اطلاعات و فرهنگ مؤظف است تا ژورنالیستان کشور را ذریعۀ اطلاعیۀ عمومی، به منظور اشتراک در نشست انتخاب نمایندگان ژورنالیستان برای عضویت شورای عالی رسانه­ها ( بعد از این در این طرزالعمل به نام نشست یاد می شود ) دعوت نمایند.

مادۀ چهارم:

 نشست مندرج فقرۀ سوم این طرزالعمل، توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار می گردد اما وزارت نمی تواند در امر انتخاب نمایندگان ژورنالیستان برای عضویت شورای عالی رسانه ها مداخله نماید.

مادۀ پنجم:

اعضای نشست، رئیس و منشی نشست، از میان خود شان انتخاب می نمایند.

مادۀ ششم:

رئیس و منشی نشست نمی توانند خود را به نمایندگی از جامعۀ ژورنالیستان به عضویت شورای عالی رسانه­ها نامزد نمایند.

مادۀ هفتم:

(۱) پنج نفر از اعضای نشست به حیث عضو کمیتۀ ارزیابی نامزدان از سوی اعضای نشست برگزیده می شوند.

(۲) کمیتۀ مندرج فقرۀ (۱) این ماده دارای وظایف ذیل می باشد:

۱- بررسی بتدایی درخواست نامزدان؛

۲- انتخاب رئیس کمیته؛

۳- بررسی ابتدایی شهادتنامه­های تحصیلی ژورنالیزم و تجربۀ ژورنالیزم نامزدان مطابق مادۀ دوم این طرزالعمل.

(۳) بررسی نهایی اسناد تحصیلی و تجربۀ کاری بعد از انتخاب نیز بر اساس تقاضای شورای عالی رسانه ها از سوی مراجع ذیربط صورت می گیرند. در صورت جعلی بودن اسناد، متخلف به نهادهای عدلی و قضایی معرفی گردد.

مادۀ هشتم:

    اعضای نشست می توانند خود و یا شخصی واجد شرایط دیگری را از اعضای نشست نامزد نماید.

مادۀ نهم:

کمیتۀ ارزیابی، مطابق قانون رسانه­های همگانی و با رعایت مواد این طرزالعمل، نامزدان را ارزیابی نموده و بعد از تأیید کمیتۀ متذکره، از سوی رئیس نشست نامزدان عضویت شورای عالی رسانه­ها به نمایندگی از جامعۀ ژورنالیستان کشور، اعلان می گردد.

 

مادۀ دهم:

طرز انتخاب نمایندگان جامعۀ ژورنالیستان برای عضویت شورای عالی رسانه­ها، از طریق رای مستقیم، سری و واحد اشتراک کنندگان نشست صورت می گیرد. هرگاه دو تن از نامزدان، به تناسب دیگران، بیشترین آراء را کسب نمایند، به عضویت شورای عالی رسانه­ها انتخاب و از سوی رئیس نشست معرفی می گردند.

مادۀ یازدهم:

(۱) رئیس نشست، بعد از تأیید و اعلام روند نامزدی، به هریکی از نامزدان (۵) دقیقه وقت سخنرانی را می دهد. نامزد می تواند خود را به اعضای نشست معرفی و در مورد اهداف خویش معلومات ارائه نماید.

(۲) نام های نامزدان در برگۀ رای دهی، با رعایت الفبا درج می گردد.  

مادۀ دوازدهم:

کسانی که مطابق جزء ۳ مادۀ سوم قانون رسانه های همگانی ژورنالیست شمرده می شوند، واجد شرایط رای دهی می باشند و به حیث عضو نشست در روند نامزدی و انتخاب نمایندگان ژورنالیستان برای عضویت شورای عالی رسانه­ها سهم می گیرند.

مادۀ سیزدهم:

(۱) هرگاه آرای دو نفر نامزد و یا بیشتر از آن مساوی باشند، در آن صورت شخصی برنده می باشد که دارای بلندترین درجۀ تحصیلی و دارای بیشترین تجربۀ کاری در عرصۀ ژورنالیزم می باشد.

(۲) هرگاه نامزدان در درجۀ تحصیلی و تجربۀ کاری نیز مساوی باشند، در آن صورت قرعه کشی صورت می گیرد.

مادۀ چهاردهم:

 نشست می تواند، به منظور تأمین شفافیت روند انتخاب نمایندگان جامعۀ ژورنالیستان، از نمایندگان باصلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات دعوت نمایند تا از روند انتخابات متذکره نظارت به عمل آورند.

مادۀ پانزدهم:

 این طرزالعمل بعد از تصویب شورای عالی رسانه ها نافذ و ابلاغ می گردد.