30 دلو 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

محمد اشرف غنی رییس جمهوری با داکتر زلمی خلیلزاد دیدار کرد

محمد اشرف غنی رییس جمهوری با داکتر زلمی خلیلزاد دیدار کرد

کابل / 30 دلو/ باختر محمد اشرف غنی رییس جمهوری...

تخریب چند قرارگاه و ذخیره گاه طالبان در غزنی

کابل/۳۰دلو/باختر وزارت دفاع ملی می گوید چند قرارگاه ، کارخانه های...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

فرهنگی

کابل اول سرطان باختر
ازهشتادو پنجمین سالروز تولد استاد عبدالقیوم بیسد هنرمند تیاتر کشور امروز از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و اتحادیه سینماگران افغانستان تجلیل بعمل آمد.
به گزارش خبر نگار آژانس باختر ، دراین مراسم که به اشتراک برخی از مسوولین ارگانهای مختلف، هنرمندان تیاتر و سینما گران کشور برگزارشده بود، دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ صحبت کرده گفت: مایه مسرت است که امروز به تجلیل از مردی برخاستيم که بیش ازنیم قرن  از عمر بارور خود را درخدمت به هنر، آن هم هنر تیاتر  که در سرزمین ما روز های نخستین بالنده گی خودرا  می گذارند، سپری کرده است.
دکتور رهین اضافه کرد که نقش آفرینی و بارزی استا د برعلاوه آنچه  که از دانش و تجربه داشت و دارد، در حين حال ما مالال از عاطفه و روح انسان دوستي است.
همچنان وزیر اطلاعات و فرهنگ از کارکردهای خانم پرستو آوازخوان خوب کشور نیز به خوبی یاد کرده و تقدیر نامه های آن وزارت را برای استاد عبدالقیوم بیست و خانم پرستو اهدا کرد.
در ادامه این مراسم جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ ،جوانشیر حیدری رییس اتحادیه سینماگران افغانستان، علومی معاون شاروالی کابل، بشیر بیژم ، شمس الحق آریانفر رئیس روزنامه هاو امر دیپارتمند تیاترپوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل در رابطه به شخصیت هنری وکارنامه های درخشان استاد بیسد معلومات داده و خاطرات شان را از استاد بیان کردند.
متعاقبا عبدالغفور شریعتی  رئیس تیاتر صحبت کرده گفت:استاد بیسد درعرصه هنرباوجودهمه دشواری های زنده گی بخاطرفروزان نگهداشتن مشعل تابناک هنردر جامعه اضافه  ازنیم قرن عمراش را مصدر خدمات ارزنده کرده است.
همینگونه استاد بیسد ضمن قدردانی از علاقمندانش پارچه شعری زیرنام پیرشدی میرنی راکه از سروده  های خودش بود به خوانش گرفت .
و همچنان یک تن از اعضای خانواده اش از وزارت اطلاعات و فرهنگ و اتحادیه سیمنماگران بخاطر برگزاری این مراسم به قدردانی یاد کرد.
دراخیر تحایف و تقدیر نامه های که از سوی نهاد های مختلف تهیه شده بود برای استاد بیسد اهدا گردید.

کابل 30 جوزا باختر
پوهنمل نبي فراهی معین مالی، اداری و توریزم وزارت اطلاعات و فرهنگ  شام دیروز هوتل قصر قرغه را در ساحه تفریحی بند قرغه افتتاح کرد.
این هوتل درمساحت شش هزار و پنجصد متر مربع زمین با استفاده از معماری کلاسیک اسلامی به هزینه دوملیون دالر امریکایی توسط یکتن از تجار ملی ساخته شده که دارای  چهار سالون   برای محافل و مجالس، اتاق های مجهز، ساحه تفریحی و محل توقف وسایط میباشد.
به گزارش خبر نگار آژانس  باختر، در مراسم افتتاح هوتل یادشده که عده یی ازاعضای شورای ملی، برخی از مسوولان وزارت خانه ها و تعدادی از تجارملی شرکت کرده بودند، پوهنمل نبی فراهی درمورد اهمیت  صنعت توریزم و سیاحت درکشور  صحبت  نموده گفت: در جهان امروز توریزم بزرگترین منبع عایداتی برای یک کشور میباشد.
پوهنمل فراهی خاطرنشان کرد صنعت توریزم نه تنها در رشد اقتصاد کشورما نقش دارد ، بلکه در معرفی فرهنگ عالی افغانی نیز تاثیر  به سزایی دارد.
وی افتتاح این هوتل را زمینۀ به خاطر تشویق سایر تجار ملی برای رشد سرمایه گذاری درعرصه توریزم درکشور خواند و خاطرنشان کرد  که تجار ملی باید برای غنا مندی و معرفی فرهنگ اصیل افغانی و نیز رشد اقتصاد کشوردراین زمینه ها سرمایه گذاری نمایند.
نبی فراهی اضافه کرد، آب و هوای مساعد و غذاهای لذیذ ومهمان نوازی مردم افغانستان باعث میشود تا جلب توجه  سیاحین  به کشور ما بیشتر شود و این  صنعت از رونق بیشتری برخوردار گردد.
کشورما درتمام فصل ها با داشتن آب و هوای مساعد  جلب و جذب سیاحین میگردد و باید دراین راستا هم دولت و هم  سرمایه گذاران ما توجه بیشتر نمایند.
معین وزارت اطلاعات و فرهنگ ازاین اقدام نیک میرزاعلی حدران سرمایه گذار هوتل قرغه  ابراز امتنان نموده گفت این اقدام  وی سبب جلب توجه بیشتر تجارمیگردد تا دراین راستا سرمایه گذاری نمایند.
دراین مراسم میرزاعلی حدران نیز صحبت نموده گفت این  ماهستیم که خانه و کشور خود را آبادمی سازیم و نباید انتظار داشت که دیگران کشورمارا اعمار سازند.
او همچنان از سایر تجارملی خواست تا برای زیبا ساختن این وطن از سرمایه های شان استفاده نمایند وبجای بیرون از کشور در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنند.

کابل باختر/ 29/ جوزا
نمایشگاهء سه صد اثر هنری امروز به افتخار اعلام غزنه به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی در ریاست هنرستان گشایش یافت.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، دراین نمایشگاه که برخی از روسای وزارت اطلاعات و فرهنگ، وابسته های فرهنگی بعضی سفارتخانه ها، شماری از فرهنگیان ، هنرمندان و هنردوستان اشتراک داشتند ، سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ هدف از برگزاری نمایشگاه را به تصویر کشیدن جلال و شکوهء غزنه خواند.
وي گفت: آن وزارت در سالجاری برنامه های گوناگون را به این منظور درنظر دارد که نمایشگاه امروز نیز مشمول آن برنامه هاست تا تمدن غزنه را ذریعه آثار مذکور به نمایش گذارد.
خلیلی، دررابطه به پیشینه هنر نقاشی درکشور صحبت نموده گفت: دراین اواخر آثار که از مغاره های بامیان بدست آمده نشان از کهن ترین نقاشی با رنگ روغنی درجهان دارد.
وی از فراز و نشیب های که این هنر در ادوار مختلف تاریخ به آن مقابل گردیده یاد آور شده افزود: وزارت اطلاعات و فرهنگ با همکاری استادان و سایر نهادهای هنری تلاش مینماید تا زمینه های بهتر آموزش را از طریق ریاست هنرستان به علاقمندان هنر فراهم سازد.
همچنان معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ به بیست وهفت تن دانش آموز که دورهء آموزشي را در رشته های نقاشی، رسامی، خطاطي، میناتوری، کورشینیل بافی به پایان رسانیده بودند، تصدیق نامه ها توزیع کرد.
نمایشگاه برای پنج روز به روی علاقمندان بازاست.

کابل باختر/ 28/ جوزا

فدراسیون ژورنالیستان و خبرنگاران افغانستان امروز طی محفلی درمرکز بین المللی مطبوعات اعلام موجودیت کرد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، این فدراسیون به ابتکار استادان پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل ایجاد گردیده است.

دراین محفل که به اشتراک شماری از مسوولان و نماینده گان برخی از رسانه ها و نهادها ی خبری برگزار شده بود ، پوهندوی محمدوحید غروال رییس پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل، دررابطه به ضرورت ایجاد و اهداف آن نهادمعلومات داده گفت : دفاع از حقوق خبرنگاران و کارکنان رسانه ها ، تامین حق دسترسی به معلومات ، ارتقای مهارت های خبرنگاران ازطریق برنامه های آموزشی ، زمینه سازی برای معیاری سازی کار خبرنگاران ، تلاش مزید برای رشد و بالند گی مسوولانهء آزادی بیان ، ازجمله اهداف اساسی این نهادمیباشد.

فدراسیون ژورنالیستان و خبرنگاران افغانستان تاکنون متشکل از نماینده گان ، پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل ، انستیتوت ژورنالیزم اکادمی علوم ، اتحادیه ملی ژورنالیستان و خبرنگاران افغانستان ، دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنتون البیرونی ، رادیو- تلویزیون ملی ، رادیو- تلویزیون تعلیمی و تربیتی ، آژانس باختر ، پوهنځی ژورنالیزم ولایت بلخ ، مرکز فوتو ژورنالیزم چشم سوم ، پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون خوست ، انجمن خبرنگاران اقتصادی ، انجمن ژورنالیستان آبی ، آژانس روز ، مجله وویب سایت روز ، آژانس خبررسانی فرحت ، هفته نامه ابشتارات ، نهادملی زنان مبارز افغانستان ، نشریه مبارز و هفته نامه سیرت میباشد.

 دراین محفل داکتر محمد هاشم عصمت اللهی استاد پوهنځی ژورنالیزم دررابطه به ضرورت ایجاد این فدراسیون صحبت کرده گفت: اساس ژورنالیزم را راستی و درستی تشکیل میدهد و اصول ژورنالیزم دروغ را نمی پذیرد.

وی ابراز امیدواری کرد که آزادی مطبوعات مسوولانه رعایت شود و کوشش شودکه اصول ژورنالیزم  درالویت کار رسانه قرار داشته باشد.

 متعاقباً ماری نبرد آئین معاون ریاست آژانس باختر در رابطه به چگونگی فعالیت آژانس باختر ،معلومات داده گفت که این آژانس بزرگ ترین آژانس خبررسانی دولتی درکشور میباشد، رویداد ها و حوادث کشور را از مرکز و 34 ولایت کشور زیر پوشش قرارداده ، به آگاهی مردم میرساند.

وي تاسيس اين نهاد اكادميك را گامي نيك در راستاي معياري سازي ژورناليزم در كشور خواند.

محقق فرزانه حبیبی مسوول بخش اکادمی علوم و فتانه گیلانی مسوول اجتماع زنان افغانستان نیز صحبت کرده ایجاد این فدراسیون راگامی ارزشمند دانستند.

آنان تاکید کردند که در کارژورنالیستی باید به مسوولیت پذیری  توجه جدی و بیشتر صورت بگیرد.

همینگونه ، نماینده گان سایر نهادهای که عضویت فدراسیون ژورنالیستان و خبرنگاران افغانستان را دارند ، هریک در رابطه به نهادمربوط معلومات داده و برهمکاری بیدریغ شان با فدراسیون متذکره تاکیدکردند.

 همچنان رییس پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل ، داکتر محمد هاشم عصمت اللهی ، محقق فرزانه حبیبی و مهدی ثاقب رابه حیث سخنگویان فدراسیون معرفی كرده گفت که رهبری این فدراسیون به شکل شورا ، مشوره و تفاهم پیش برده میشود.

وی ازسایر نهادها نیز دعوت کرد که عضویت فدراسیون ژورنالیستان افغانستان  راحاصل نمایند.