31 سنبله 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

محصلان پوهنتون کابل مقام اول مسابقه برنامه نویسی را به دست آوردند

محصلان پوهنتون کابل مقام اول مسابقه برنامه نویسی را به دست آوردند

کابل / 31 سنبله /باختر سومین دور مسابقات برنامه نویسی دیروز...

روند انگشت نگاری ( بایومتریک ) دروزارت تحصیلات عالی آغازشد

روند انگشت نگاری ( بایومتریک ) دروزارت تحصیلات عالی آغازشد

کابل / 31 سنبله /باختر روند انگشت نگاری ( بایومتریک )...

خشونت جنسیتی در افریقای جنوبی: هر سه ساعت یک زن کشته می‌شود

خشونت جنسیتی در افریقای جنوبی: هر سه ساعت یک زن کشته می‌شود

کیپ تاون / صدای امریکا / 31 سنبله / باختر حکومت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

 

قلعه نو / باختر/ 11/ قوس

سه اثر باستانی روز گذشته حین کار احداث یک سرک از مرکز ولایت بادغیس بدست آمد ازسوی کارگران شرکت متذکره به مسوولان اطلاعات و فرهنگ ولايت بادغیس سپرده شد.

آریا رووفیان رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس به آژانس باختر گفت این آثار از ساحه زارشاهی مربوط قلعه نوی مرکز ولایت بادغیس دریافت شد که شامل کوزه سفالی یک گلدان سنگی و یک دستاس آسیاب آبی میباشد که ازسوی کارگران شرکت سرکسازی به ریاست اطلاعات و فرهنگ تسلیم داده شد.

 تاکنون تثبیت نشده که این آثار مربوط کدام دوره میباشد.

بازارک 9 قوس باختر
ده ها شاعرونویسنده  ولایت پنجشیربا گردهمایی درشهربازارک برای تاسیس یک انجمن ادبی با هم به گفتگوپرداختند.
درین گردهمایی شعرا ونویسنده های شرکت کننده ، برای انسجام فعالیت های فرهنگی- ادبی گفتند که به زودی یک انجمن ادبی را تاسیس خواهند کرد.
غلام رسول فرایین رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت پنجشیردراین گردهمایی ازطرح شعرا ونوییسنده های این ولایت برای ایجاد یک کانون فرهنگی- ادبی استقبال کرد وآنرا برای انسجام فرهنگیان ورشد استعداد های جوان دراین گستره ارزنده خواند.
این گردهمایی با برگزاری محفل شعرخوانی نیزهمرا بود.

تالقان 9 قوس باختر
نویسنده وگرد آورنده ی کتاب" کانکورامروز" توسط اداره ی اطلاعات وفرهنگ ولایت تخارتقدیرشد.
بشیراحمد کریمی که خود استاد دریک کورس مسایل کانکوردرشهرتالقان است این اثررا نوشته وجمع آوری کرده است.
درین حال عاقبت الله ادیبیاررییس اطلاعات وفرهنگ ولایت تخاردرمراسم تقدیرازاین جوان ، اثر" کانکورامروز" را برای جوانانی که خواهان رفتن به تحصیلات عالی اند ، موثروارزنده خواند.
ادیبیارتلاش های این نویسنده وگرد آورنده ی جوان را درخورستایش توصیف نمود وگفت که ریاست اطلاعات وفرهنگ ازکارهای فرهنگی وی حمایت خواهد کرد.
اثر" کانکورامروز" به تیراژیک هزاربه تازه گی ها ازچاپ برآمده است.
دراین اثربیشترسوالات مضامین ساینسی که درامتحان کانکورامروزی بیشترکاربرد دارد ، با توضیحات وراه های مختلف حل آن گنجانیده شده است.

هرات 9 قوس باختر
مراسم تشیع جنازه وتدفین مرحوم اسدالله امیری , شخصیت فرهنگی ,اجتماعی واقتصادی امروز درمیان اندوه شمارزیادی ازمردم درشهرهرات برگزارشد
به گزارش آژانس باختر، شادروان امیری که ازشخصیت های فعال وفرهنگ دوست ولایت هرات بود اوایل هفته جاری دراثرمریضی که عاید حالش بود دارفانی راوداع گفت.وامروزبخاک سپرده شد.
احمداحسان سروریارریئس  اطلاعات وفرهنگ درجریان مراسم خاکسپاری مرحوم امیری ,ازخدمات فرهنگی وتلاش های اجتماعی این شخصیت فعال درعرصه های مختلف اجتماعی وفرهنگی به نیکی یاداوری نمود ومرگ اورا یک ضایعه فرهنگی واجتماعی عنوان کرد.
همچنان عزیزالله نجفی نماینده مردم درشورای ولایتی ومحمدالدین فهیم رئیس پیشین معارف هرات سیدشفیق سادات ریئس هلال احمر هرکدام درصحبت های جداگانه ,خدمات ماندگاراین شخصیت فرهنگی را به دیده قدرنگریستند.
ازسوی دیگردرجریان این مراسم که صدهاتن ازاقشارمختلف نیزشرکت داشتند بیوگرافی مرحوم امیری توسط اقای ناهض قرائت شد.
این درحالیست که پیام های تسلیت وهمدردی بمناسبت درگذشت شادروان امیری ازسوی مسولان بخش های مختلف وزارت اطلاعات وفرهنگ ,وزارت انرژی واب ,دفترمعاونیت اول ریاست جمهوری اسلامی افغاسنتان ,نماینده گان مردم درپارلمان ,مقامات بلندرتبه اقتصادی وفرهنگی , مرکزاطلاعات استراتیزیک, اتشه تجارتی سفارت افغانستان درایران, ریاست تدارکات وزارت انکشاف دهات ,دانشگاه دیپلوماسی نیزمواصلت ورزیده است که دران خدمات ماندگارفرهنگی اقتصادی وورزشی این شخصیت فعال درطول عمرپربارش به نیکی یاداوری شده ومرگ اویک ضایعه جبران ناپذیراعلام شده است .
درین پیام هادرگذشت این شخصیت فرهنگی به خانواده وبازمانده گان تسلیت گفته شده وازکارنامه های فرهنگی واقتصادی مرحوم امیری به نیکی یاداوری شده است .