30 جدی 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

خشونت علیه زنان خلاف شریعت و آموزه های دین مبین اسلام است

خشونت علیه زنان خلاف شریعت و آموزه های دین مبین اسلام است

کابل /۳۰جدی/ باختر کنفرانس ملی دادخواهی درراستای مبارزه جهت محو خشونت...

چهار عضو یک خانواده در کابل کشته شدند

کابل / ۳۰ جدی / باختر پولیس کابل...

عامل قتل عام یک خانواده دراندخوی٬کشته شد

کابل/ ۳۰ جدی / باختر وزارت دفاع ملی می گوید...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

 

 

کابل 24 حمل باختر

مراسم نامگذاری غزنی به حیث پایتخت فرهنگ اسلامی، شهر صلح و دوستی با قرائت پیام حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار آژانس  باختر، درین  مراسم که به اشتراک برخی از اعضای کابینه ، برخی ازاعضای پارلمان و مسوولان ادارات دولتی و مهمانان ارشد خارجی برگزار شده بود، پیام  حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان توسط پوهاند نعمت الله شهرانی مشاور ارشد ریاست جمهوری درامور دینی و فرهنگی قرائت شد.

ابتدا والی غزنی سخنرانی کرده حضور گرم  مهمانان دولتی وخارجی را  به غرنی گرامی داشت.

سپس فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه سخنرانی کرد.

بعدا" دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات  و فرهنگ پیرامون غرنی  و جایگاه آن در تاریخ وتمدن به  تفصیل صحبت کرد.

جزئیات خبر بعدآ داده میشود.

 

کابل باختر -  14حمل

مراسم نامگذاری غزنی به عنوان مرکز فرهنگی جهان اسلام درآن ولایت برگزار گردید .

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، آمد ،آمد مهمانان داخلی  وخارجی درشهر باستانی غزنی  تکمیل شده است و شهر زیر تدابیر شدید امنیتی قرار دارد و مدعیون آهسته آهسته به تالار برگزاری مراسم  آمده اند .

دراین مراسم برعلاوه مهمانان ارشد خارجی برخی از اعضای کابینه ،مشاوران ریاست جمهوری،  نماینده گان مردم درپارلمان، مسوولان ادارات دولتی ولایت غزنی اشتراک دارند .

درششمین اجلاس وزرای فرهنگ درسال 2007 در لیبیا فیصله شد تا غزنی به عنوان مرکز فرهنگ اسلامی  درسال 2013 اعلام گردد .

غزنی امروز شاهد برگزاری چنین جشن بزرگ می باشد .

 

کابل باختر/ 23/ حمل

برای صد تن از اشتراک کننده گان مسابقه بزرگ سیرت النبی جوایز و هدایا اهدا گردید.

این مسابقه به تاریخ 16 حمل سالجاری هجری خورشیدی به ابتکار جمعیت اصلاح افغانستان و همکاری مالی شرکت مخابراتی ام تی ان درمسجد عیدگاه کابل برگزار شده بود که درآن شش هزار تن شرکت داشتند که از این جمله صد تن به عنوان پیشتاز در شناخت سیرت النبی (ص) شناخته شده و دیروز برای شان هدایا و تحایف اهدا شد.

جایزه اول این مسابقات را که حج عمره است یک محصل فاکولته شرعیات دانشگاه کابل به نام و جیح الله بدست آورده است . 


غزنی 22 حمل باختر
فردا با حضور نماينده گان عالرتبه كنفرانس كشور هاي اسلامي  در ميان شور و شعف هموطن، غزنه رسماً بحيث پايتخت فرهنگ اسلامي مسمي خواهد شد.
شهرباستانی غزنهء افغانستان به نسبت تاریخ کهن و پربارش چهارسال قبل ازسوی سازمان فرهنگی- علمی کنفرانس کشورهای اسلامی یا آیسیسکو دراجلاس طرابلس برای سال 2013 میلادی به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی مسمی شد.
به اساس این اقدام ، روزشنبه شهرغزنه به گونهء رسمی به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی مسمي مي شود.
درحال حاضرشهرغزنه با گسترش ساحات سبز وایجاد گلدان های گل تزیین وپاک کاری شده وآماده گی ها برای برگزاری این مراسم گرفته شده است.
فریدون احمدی شاروال غزنی می گوید که برای ایجاد نظم وزیبایی تمام دکان ها ودیوارها درجاده های عمومی منتهی به شهررنگ شده اند وبیرق افغانستان وتصاویری ازبناهای تاریخی کشوردراین مسیرنصب شده است.
به گفتهء شاروال غزنی این شهربا نصب چراغ های زیبا سرازامشب چراغان خواهد بود.
دراین میان باشنده ها به ویژه فرهنگیان غزنی به استقبال ازمسمی شدن شهرشان به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی امشب شعر خواني و ديگر داشته هاي فرهنگي را اجرا خواهند كرد.
از سوی دیگربه گفتهء موسی خان اکبرزاده والی غزنی صدها نظامی اردو ، پولیس وامنیت ملی ازیک هفته قبل درجاده های عمومی منتهی به شهرغزنی مستقرشده اند.
همچنان مقامات محلی برای احتیاط بیشترگشت وگذارموترهای باربری را درجریان این مراسم درشهرغزنه منع قرارداده اند.
مراسم مسمی شدن غزنه به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی به اشتراک صدها مهمان خارجی ازجمله سفرای کشورها ، فرهنگیان افغان وخارجی ومقامات حکومتی به روزشنبه آغازمی شود.
درین مراسم پس ازاعلام رسمی غزنه به این افتخار، برخی پژوهشگران افغان وخارجی ومقامات حکومتی درزمینهء غزنه ، تاریخ وجایگاه این شهرباستانی درتمدن صحبت خواهند کرد.
پس ازمراسم رسمی ، برای یک هفته غزنه شاهد جشنوارهء فرهنگی – ورزشی خواهد بود.
دراین هفت شبانه روزکنسرت های موسیقی محلی وغربی ، مسابقات ورزش های بومی وبین المللی ، نمایشگاه های آثارهنری ، کتاب، صنایع دستی و زراعتی و محافل نقد شعر و نقد داستان برگزارخواهد شد .
درین حال جلال سفید چهری خبرنگار آژانس باخترازمیدان هوایی بین المللی کابل گزارش می دهد که آمدن مهمانان خارجی برای شرکت درمراسم اعلام غزنه به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی تكميل شده است.
از سويی هم روند رفتن فرهنگیان ومقامات محلی ازچهارگوشهء افغانستان برای شرکت به این مراسم نیزآغازشده است.
با این وصف مراسم اصلی تجلیل ازاعلام غزنه به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی درماه میزان سال جاری است.
در این مراسم علاوه ازبرگزاری کنفرانس وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی درغزنهء باستان ، صدها مهمان خارجی وجهان گردان ازچهار گوشهء جهان ازاین شهرکهن وبناهای تاریخی آن دیدارخواهند کرد.
افغانستان ازشروع اعلام غزنه به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی ده ها پروژه را برای آماده سازی این شهربه راه انداخته است.
از جملهء این پروژه ها یکی هم ترمیم بنا های تاریخی غزنه است.
دکتورسید مخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ افغانستان می گوید که بخش حفظ وترمیم بناهای تاریخی این وزارت ترمیم سي و دو بنای تاریخی شهرباستانی غزنه را شروع كرده كه بيست بناي آن تكميل گرديده است.
شهرکهنهء غزنی ، بالاحصار، قلعهء تاریخی این شهروقصرشریف خان ازجملهء بناهای یست که برای آماده سازی این شهرباستانی ازسوی وزارت اطلاعات وفرهنگ ترمیم شده است.
دکتور رهین به آژانس باخترگفت " نام گذاری غزنی به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی صرف یک تجلیل معنوی است وکدام پولی را به همراه نداشته ودنیا هم هیچ کمک خاص به این معنی نکرده است."
وزیر اطلاعات وفرهنگ می گوید که تنها حکومت ده ملیون دالررا برای آماده سازی شهرغزنه اختصاص داد که این پول ازطریق وزارت خانه ها درپروژه های مختلفی درغزنی درحال هزینه است.
دكتور رهين مسمی شدن شهرغزنه به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی را یک دستاورد به مردم افغانستان می خواند و از مردم این شهر کهن می خواهد تا دربرگزاری هرچه بهتراین مراسم با دولت ونیروهای امنیتی همکاری کنند.
وزارت اطلاعات وفرهنگ برای معرفی وشناسایی بیشترشهرباستانی غزنه بیست ودوعنوان اثرنویسنده های مختلف را به چاپ رسانده است.
دکتوررهین می گوید که این کتاب ها بیشتردرزمینهء تاریخ وتمدن های گذشته درغزنی است وبه زبان های عربی ، فارسی دری ، پشتو وانگلیسی به چاپ رسیده است.
افغانستان به ویژه شهرباستانی غزنه با داشتن تاریخ کهن وپربارهمواره شاهد تمدن های بزرگ وظهورجهان گشایان وشخصیت های بزرگ علمی وفرهنگی بوده است ؛ جهان گشایانی که نام وکارنامه های شان را دردل تاریخ جهان به ثبت رسانده اند.
جهان گشایان برخواسته ازدل این سرزمین درگسترش و انتشاراسلام و احکام اسلامی و نیز شخصیت های ادبی – فرهنگی آن درراستای غنای ادبیات عرفانی نقش به سزایی داشته اند.