01 اسد 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

وزیر خارجه چک به زودی به افغانستان می آید

وزیر خارجه چک به زودی به افغانستان می آید

کابل باختر/اول/ اسد: صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه روزگذشته با...

رییس جمهور امریکا درباره خروج امریکا از افغانستان با صدراعظم پاکستان  گفت وگو کرد

رییس جمهور امریکا درباره خروج امریکا از افغانستان با صدراعظم پاکستان گفت وگو کرد

اسلام آباد – ایرنا – 1 اسد - باختر 'دونالد ترامپ'...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر 17اسد 

به اساس معلومات وزارت حج واوقاف به آژانس اطلاعاتی باختر، اوقات افطارامروزوسحرفردای کابل وولایات کشور قرارذیل میباشد:

کابل ، افطار ساعت 51\6 دقیقه شام ، سحر ساعت 36\3 دقیقه سپیده دم .

فیض آباد ، افطار 46\6 دقیقه  شام ، سحر 27\3 دقیقه سپیده دم .

اسعد آباد ، افطار 43\6 دقیقه شام ، سحر 28\3 دقیقه سپیده دم .

جلال آباد ، افطار 46\6 دقیقه  شام ، سحر31\3 دقیقه سپیده دم .

تالقان ،‌ افطار 50\6 دقیقه شام ، سحر31\3 دقیقه سپیده دم .

لغمان ، افطار47\6 دقیقه شام ، سحر32\3 دقیقه سپیده دم .

پنجشیر، افطار49\6 دقیقه شام ، سحر34\3 دقیقه سپیده دم .

کندز ، افطار53\6 دقیقه شام ، سحر34\ 3 دقیقه سپیده دم .

خوست ، افطار47\6 دقیقه  شام ، سحر 35\ 3 دقیقه سپیده دم .

محمود راقی ، افطار50\6 دقیقه شام ، سحر35\3 دقیقه سپیده دم .

چاریکار، افطار 51 \6 دقیقه شام، سحر35\3 دقیقه سپیده دم .

بغلان ، افطار53\6 دقیقه شام ، سحر38\3 دقیقه سپیده دم .

گردیز ، 50 \6  دقیقه شام ، سحر37\3 دقیقه سپیده دم .

پل علم ، 51\6 دقیقه شام ، سحر 37\3 دقیقه سپیده دم .

میدان شهر، افطار52\6 دقیقه شام ، سحر38\3 دقیقه سپیده دم . 

ایبک ، افطار 56\6 دقیقه شام ، سحر 38\3 دقیقه سپیده دم .

ارگون ، 50\6  دقیقه شام ، سحر 39 \3 دقیقه سپیده دم .

شرن ، افطار52\6 دقیقه شام ، سحر 38\3 دقیقه سپیده دم .

غزنی ، افطار 53\6 دقیقه شام ، سحر 41\3 دقیقه سپیده دم .

بامیان ، افطار56\6 دقیقه شام ، سحر 41\3 دقیقه سپیده دم .

مزارشریف، افطار7 شام ، سحر41\3 دقیقه سپیده دم .

مقر، افطار 56\6 دقیقه  شام ، سحر 44\3 دقیقه سپیده دم .

شبرغان ، افطار5\7 دقیقه شام ، سحر47\3 سپیده دم .

قلات ، افطار49\6 دقیقه شام ، سحر 49\3 دقیقه سپیده دم .

دایکندی ، افطار3\7 دقیقه شام ، سحر 51 دقیقه سپیده دم .

سپین بولدک ، افطار7 شام ، سحر 42\3 دقیقه سپیده دم .

تیرین کوت ، افطار3\7 دقیقه شام ، سحر 52\3 دقیقه سپیده دم .

چغچران ، افطار6\7 دقیقه شام ، سحر 52\3 دقیقه سپیده دم .

میمنه ، افطار9\7 دقیقه  شام ، سحر 52\3 دقیقه سپیده دم .

قندهار، افطار4\7 دقیقه شام ، سحر55\3 دقیقه سپیده دم .

لشکرگاه ، افطار 8\7 دقیقه شام ، سحر 4 سپیده دم  .

قلعه نو ، افطار 15\7 دقیقه شام ، سحر 4 سپیده دم .

هرات ، افطار 18\7 دقیقه شام ، سحر 4\4 دقیقه سپیده دم .

فراه ، افطار 8 \7 دقیقه شام ، سحر7\4 سپیده دم .

و زرنج ، افطار19\7 دقیقه شام ، سحر 11\4 دقیقه سپیده دم .

 

درباره خبرنشرشده دربعضی از رسانه ها دایر برتاسیس اتحادیه خبرنگاران همسو با جمهوری اسلامی ایران که ازطرف رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است ، وزیر اطلاعات و فرهنگ دکتور سید مخدوم رهین درپاسخ به پرسش خبرنگار آژانس باختر گفت ، این مطلب را من نیز دریکی از روزنامه ها خواندم . اگر این خبر حقیقت داشته باشد ، باید گفت که درتاسیس اتحادیه های خبرنگاران ، حکومت جمهوری اسلامی افغانستان حق دخالت ندارد تاچه رسد به سفارتخانه ممالک خارجی از جمله همسایگان.

 امیداورم رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران درکابل به این موضوع توجه کند.

کابل باختر/ 16/ اسد

به خاطر تحقق فرمان شماره 45 حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان امروز جلسه ای بریاست مبارزراشدی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ ، درآن وزارت برگزار شد.

دراین جلسه که به اشتراک مصدق خلیلی معین فرهنگی، عبدالرحیم تیمورنماینده ریاست جمهوری و عده ء از روسای وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزارشده بود ، معین نشراتی پیرامون اهمیت نشرات در رشد و بالنده گی فرهنگ ملی تماس گرفته و سقوط و عروج فرهنگ ملی را به کار نهاد های مربوط  نسبت داد.

دراین جلسه معین فرهنگی درمورد کارهای انجام شده درغزنی معلومات داده گفت ، درسال 2013 غزنی به عنوان پايتخت فرهنگ اسلامی از جانب اسیسکو برگزيده شده است.

 اما بازسازی درغزنی برمیگردد به دولت ، سازمان اسیسکو ازما درمورد بازسازی چيزي نخواسته است.

 درجلسه فیصله شد، درروشنایی فرمان رییس جمهور پلان کاری عملی و هماهنگ با نهاد هاي ذيربط درمورد شهر غزنی ، تقویه زبانهای ملی ، لهجه ها ، حفظ آثار و آبدات تاریخی ، اصطلاحات ملی ، حذف اصطلاحات نامانوس ، تحکیم وحدت ملی ، انعکاس فرهنگ کشور ترتیب و مطابق آن عمل گردد.

حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر دست یابی به موفقیت های بیشتر در عرصه های مختلف ورفع مشکلات موجود و اصلاحات لازم در ارگان ثلاثه دولت فرمانی توشیح کرد که در آن وظایف و مکلفیت هاو رسیده گی به نارسایی ادارات مشخص گردیده است.

کابل باختر16 اسد

امتحان رقابتی نامزدان 21  بست معینیت امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز درمرکز بین المللی مطبوعات برگزارگردید.

به گزارش آژانس باختر، درمراسم ،این امتحان تیمورشاه اسحق زی معین امور جوانان وزارت اطلاعا ت وفرهنگ درمورد نقش اصلاحات دراداره صحبت نموده گفت: این امتحانات بخاطراصلاح اداره برگزارمیگردد، بخاطرکه بزرگترین مشکل درافغانستان نبود یک سیستم قوی واداره سالم میباشد.

وی اضافه کرد که جوانان میتوانند نقش خوبی را درحکومتداری بهتر، به وجود آوردن اداره سالم باظرفیت که توانایی کاررا با اصل شایسته سالاری دارا بوده  وهمچنان درمبارزه علیه فساد اداری، داشته باشند.

اسحق زی ازشفافیت روند امتحان برای اشتراک کننده گان اطمینان داده گفت : یگانه چیزی که دراین امتحان درنظرگرفته شده، اصل شایسته سالاری است وازجمله نامزدان این بست ها همان کادرهای که شایستگی واستعداد بست هارا داشته باشند، برگزیده میشوند.

روح الامین حبیبی رییس منابع بشری وزارت اطلاعات وفرهنگ به خبرنگارآژانس باخترگفت : دراین امتحان رقابتی که درحضورداشت معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ، نماینده کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی واعضای کمیته امتحانات، برگزارگردیده است ، 21 بست چهار وپنج معنیت امورجوانان به رقابت گذشته شده است.

وی افزود که دراين بست ها 250  نامزد به رقابت پرداخته اند که ازجمله آنان کسانیکه بلند ترین نمرات را بدست بیاورند، دراین بست ها برگزیده خواهند شد. ختم .