16 سرطان 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سه واقعۀ مثبت ویروس کرونا درپنجشیرثبت شد

بازارک ۱۶سرطان باختر سه مورد تازۀ ویروس کرونا امروز درپنجشیربه ثبت...

طالبان دومرد را ازمربوطات بامیان ربودند

پلخمری 16 سرطان باختر طالبان دومرد ملکی را از مربوطات بامیان...

هندبه سومین کشور با بیشترین مبتلایان کرونا مبدل شد

دهلی جدید/ دویچوله/ ۱۶ سرطان/ باختر هند امروز گفت که شمار...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

فرهنگی

کابل باختر 29 میزان
به ریاست دکتورسید مخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ جلسۀ  مقدماتی کمیسیون برگزاری محفل یاد بود از شخصیت ملا مشک عالم دایرشد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: دراین جلسه به اشتراک شماری از علمای کرام ، دانشمندان و شخصیت های فرهنگی ، برگزار گردیده بود ، دکتورسید مخدوم رهین وزیر اطلاعات وفرهنگ در رابطه به چگونگی برگزاری محفل یاد بود از شخصیت و کارنامه های ملا مشک عالم معلومات داده گفت : در نظراست که در یکشنبه آینده پنجم عقرب محفل یاد بود از شخصیت ملادین محمد مشهوربه ملامشک عالم برجسته را درتالارمرکز بین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزارکنیم .
دکتوررهین اضافه کردکه این شخصیت گرامی حقدار ملت ما است که هم به حساب یک عالم جید و هم به عنوان یک مجاهد بزرگ و سرشناس و مبارزسیاسی مظلوم که دربرابراستعماربیگانه و استبداد داخلی ، این مرد مبارزه کرد و جنگید.
وزیر اطلاعات وفرهنگ گفت: در حاشیۀ تجلیل از غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام این محفل یاد بود برگزار خواهد شد وهمچنان وزارت  اطلاعات وفرهنگ به ترمیم آرامگاۀ این عالم سرشناس خواهد پرداخت.
ختم .

کابل/28/میزان/باختر
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروز،نظریات مسوولان دیده بان رسانه های آزاد(نی) را مبنی بر چگونگی تعدیلات درقانون رسانه های همگانی استماع نمود.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر: دراین دیدارآنان ضمن صحبت پیرامون آزادی بیان ورشد روزافزون رسانه ها ،روی تعدیلات اخیردرقانون رسانه هاتوضیحات ارایه نموده،گفتندکه دراین تعدیلات  به وزیراطلاعات وفرهنگ ،ریاست شورای عالی رسانه ها که همزمان رئیس کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه یی نیزمیباشد؛تفویض گردیده وادعانمودندکه این کارخلاف قوانین نافذه کشورمی باشد .
همچنان آنان تفویض ریاست این کمیسیون را به وزیراطلاعات وفرهنگ،زمینه سازتداوم مشکلات خبرنگاران ، نفوذحکومت دررسانه ها و سدراه آزادی بیان تلقی نموده،افزودندکه رئیس کمیسیون  شورای عالی رسانه ها ازسوی اعضای این کمیسیون انتخاب گرددوتقاضانمودندکه مجلس سناحین بحث روی تعدیلات وارده دراین قانون،بادرنظرداشت ملاحظات ونظریات خبرنگاران تصمیم اتخاذنماید.
نایب اول مجلس سنا طی صحبتی روی نقش رسانه هادراطلاع رسانی وآگاهی دهی مردم  اشاره نموده؛ گفت که رسانه ها نقش بزرگی را دربلندبردن سطح آگاهی افراد جامعه وتنویراذهان عامه ایفاء می نمایند  ونیزازآنان خواست تا نظریات ودلایل شان را با  کمیسیون اموردینی ،فرهنگی معارف وتحصیلات عالی درمیان گذاشته واین کمیسیون بعدازتدقیق همه جانبه با درنظرداشت ارزش های دینی ،فرهنگی،تعدیلات وارده درقانون رسانه های همگانی  را غرض تصویب به مجلس عمومی ارایه خواهدکرد.
دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ درین ارتباط به نمایندۀ آژانس باختر گفت: برعکس ادعای که صورت گرفته سمت ریاست شورای عالی رسانه ها مطابق بند دوم مادۀ 41 قانون رسانه های همگانی انتخابی است و از طرف اعضای آن انتخاب می شود.
دکتور رهین افزود که امروز چندتنی کمیسیون تخلف ها و ریاست آن را سد راه آزادی بیان عنوان می کنند که در گذشته آن را بهترین قانون منطقه می نامیدند.

کابل باختر/ 21/ میزان
ابلاغیه کمیسیون بررسی شکایات و تخلف های رسانه یی!
کمیسیون بررسی شکایات و تخلف های رسانه یی ضمن آنکه حلول فرخندۀ عید سعید اضحی را به ملت مومن و خدا جوی ما تبریک و تهنیت عرض میدارد به تمام رسانه های تصویری ابلاغ میداردکه با درنظر داشت سنن اسلامی و فرهنگ افغانی و با درنظر داشت تعهد مبنی بردوری از ابتذال گرایی، ازنشر سریال ها ، فلم ها و کنسرت های مبتذل که با هویت وارزش های جامعه افغانی بیگانه اند، خود داری نمایند.
ختم/ عبدالخالق

کابل باختر17 میزان
به یاد بود از چهلمین سالگرد وفات مولانا خال محمد خسته امروز سیمیناری در تالار مرکز بین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار گردید.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: دراین سیمینارکه ازطرف وزارت اطلاعات وفرهنگ، خانواده مولانا خسته و به اشتراک  معینان، مشاوران  وزارت اطلاعات وفرهنگ، شماری ازدانشمندان و فرهنگیان برگزارشده بود،  پیام حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان توسط سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ خوانده شدکه دربخشی ازآن آمده است: درقرن گذشته درگسترۀ فرهنگی کشور ما شخصیت های تبارز کردند که هم شاعر، نویسنده و پژوهشگربودند و هم زنده گی آنها با سیاست واجتماع گره خورده بود، درهردو ساحه خوب درخشیدند و کارنامه های ماندگاری ازخود به جا گذاشتند.
روان شاد مولانا خال محمد خسته ازچنین شخصیت های کشورما درقرن گذشته بود، که خدمات قابل قدرفرهنگی واجتماعی را به فرجام رساند وآثاردرخور استفاده ازخودبه یادگارگذاشت.
همینگونه درپیام گفته شده است که وزارت اطلاعات وفرهنگ را سپاسگذارباید بود که یادی ازچنین شخصیت های فرهیخته را تازه نگه میدارد.
دراین سیمینار دکتورسید مخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ پیرامون جایگاه ، کارنامه ها، شخصیت ، وابعاد مختلف زنده گی ، فرهنگی وادبی مولانا خال محمد خسته صحبت کرده گفت: امروز خاطرۀ مردی را گرامی میداریم که عمرپرباری را درویشانه در خدمت فرهنگ ، ادب و مردم به سربرد.
مولانا مانند بحری بود که به ظاهرآرام و اما دردل خود موج های کوه پیکر ازالام انسان وهمدردی با مردم خاصأ محرومان جامعه داشت .
مولانا مرد ادب وسیاست بود، وعمری را با مناحت درکمال فقر گذارنید وسربه زورمندان زمانه خم نکرد.
دراین سیمینارحمیرا قادری مشاوروزارت کار اموراجتماعی شهدا ومعلولین در رابطه به غربت وسفرهای مولانا خسته در هندوستان وبخاطر که به منظور کسب علم سفرنموده بود معلومات ارایه کرد.
همینگونه پیام سید منصورنادری رییس بنیاد حکیم ناصرخسرو بلخی توسط محمد ارشاد معنوی معاون آن بنیاد و پیام اکادمی علوم توسط سرمحقق محمد آصف گلزاد خوانده شد که درپیام ها ضمن قدردانی ازوزارت اطلاعات وفرهنگ بخاطر برگزاری سیمینار متذکره دررابطه به شخصیت مولانا خسته نیز معلومات داده شده بود.
همچنان درجریان سیمینار، نیک محمد سریر، حیدری وجودی ، سرمحقق عبدالله بختانی خدمتگار، معاون سرمحقق میزا محمد روستایی ، محمد سرور پاکفر و دکتورشمس الحق آریانفررییس عمومی روزنامه ها، دررابطه به دوره های زندگانی ، آثار، ویژه گی های شخصیت ، سبک شعری و هفته نامه وحد ت که موسس وصاحب امتیاز آن مولانا خال محمد خسته بود،به ترتیب معلومات دادند وخاطرات خویش را از دوران زنده گانی خسته بیان داشتند.
به همین ترتیب شماری ازدانشمندان و محققان مقالات علمی و پژوهشی خویش را دررابطه به ابعاد مختلف شخصیت وزنده گانی و مبارزات عدالت خواهانه مولانا خال محمد خسته نوشته بود ند ، بخوانش گرفتند.
در اخیر محفل محمدیوسف خسته پسر مولانا خسته از وزارت اطلاعات وفرهنگ بخاطر برگزاری این سیمینار وسهم گیری  اشتراک کننده گان ، قدردانی نمود.