07 دلو 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

پیکر میر صاحب گازرگاه هرات به خاک سپرده شد

پیکر میر صاحب گازرگاه هرات به خاک سپرده شد

کابل / 7دلو/ باختر پیکر روحانی سرشناس میرمحمد افضل خادم...

محمداشرف غنی رییس جمهوری با رییس ولسی جرگه دیدار کرد

محمداشرف غنی رییس جمهوری با رییس ولسی جرگه دیدار کرد

کابل/ ۷دلو/ باختر محمداشرف غنی، رییس جمهوری اسلامی افغانستان امروز با...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

 

 

پیام حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت جشنواره غزنی پایتخت فرهنگ اسلامی.

امروز نه تنها اهل غزنه، بل برای تمام مردم افغانستان وجوامع بسته به گسترۀ فرهنگ  اسلامی جای بس افتخار وسربلندی است که یکی از کهنترین برخاستگاه علوم وهنرهای مربوط به فرهنگ اسلامی به حیث پایتخت  فرهنگ اسلامی رسما گشایش می یابد.

درسده های چهارم و پنجم هجری قمری، غزنه  یکی از شهرهای پر کشش وپر درخشش این منطقه بود. دانشمندان علوم عقلی و نقلی، ادبا،شعراء و عارفان از دور و نزدیک  به غزنه رخ میکردند و مورد توجه وتفقد دربارواقع میشدند. غزنه درآن زمان در پیدایی، رشد و بالنده گی علوم و فرهنگ جایگاه خاصی در جهان اسلام به خودکسب کرده بود. بزرگترین  شخصیت های علمی و فرهنگی و درخشان ترین چهره های ادبی، در همین دوران درغزنه تبارز کردند و آثار ارزشمندی را از خود به جا گذاشتند که نقش آن در رشد علوم و فرهنگ اسلامی وحتی جهانی ماندگار و پایا است.

امروزهمۀ ما به نام نامی این ناموران فرهنگ و علم، آثار واندیشه های انسانی شان وهمچنان داشته های فرهنگی غزنه افتخار میکنیم و بدون شک این  غنای فرهنگی  وعلمی از افتخارات کشورما و تمام جهان اسلام شمرده میشود.  جادارد هر باشندۀ این سرزمین بر نقش غزنه، د ر استای عرضۀ علوم ، فرهنگ و معارف به گسترۀ علمی  جهان، ببالد.

بازشناسی و نگهداشت افتخارات علمی وفرهنگی غزنه و عصرغزنویان از وظایف نهایت مهم دانشمندان و پژوهشگران میهن ما و همینسان موسسات فرهنگی کشورماست. بایسته می نماید که این داشته هاي  مایۀ افتخار را نگهداری کنیم و درمعرفی آن به نسل جوان امروزي ونسل های آیندۀ کشور، تلاش ورزیم.

امیدوارم جشنوارۀ غزنی پایتخت فرهنگ اسلامی، موفق و پرشور برگزار شود.

وزارت اطلاعات  و فرهنگ،مقام ولایت غزنی، نهاد  فرهنگی بین المللی آیسسکو وموسسات  دیگری که در سازماندهی این جشنواره زحمت کشیده اند، قابل تمجید و ستایش اند.

به مهمانان که غرض اشتراک دراین  جشنواره به کشور ما تشریف آورد ه اند خوش آمدید میگویم، آرزو مندم اقامت شان در افغانستان شاد و راحت  باشد.

درفرجام پیروزی برگزار کننده گان و همه اشتراک کننده گان این جشنواره را از بارگاه پروردگار منان استدعا میدارم.

 

كابل 24 حمل باختر

باقرائت پیام  حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ، مراسم رسمی اعلام غزنی به حیث پایتخت فرهنگ اسلامی ، شهرصلح و دوستی  آغاز گردید.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، درمراسم باشکوه  که با حضور برخی از اعضای کابینه، مشاوران ریاست جمهوری، برخی از اعضای پارلمان، والیان برخی ازولایات، مهمانان ارشد خارجی و کارمندان ادارات دولتی  غزنی و شخصيت هاي مردمي اجتماعي برگزار شده بود، ابتدا پیام حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان توسط پوهاند نعمت الله شهرانی مشاور ارشد رئیس جمهور درامور دینی و فرهنگی خوانده شد.

در پیام  گفته شده، امروز نه تنها برای اهل غزنه، بل برای تمام مردم  افغانستان و جوامع بسته به گسترۀ فرهنگ اسلامی ، جای بس افتخار وسربلندی است، که یکی از کهن ترین برخاستگاه علوم وهنر های  مربوط به فرهنگ اسلامی، به حیت پایتخت فرهنگ اسلامی رسما" گشایش می یابد.

در پیام همچنان آمده است: در سده هاي چهارم و پنجم هجری قمری غزنه یکی از شهرهای پرکشش و پردرخشش این منطقه بود، دانشمندان علوم عقلی و نقلی ، ادبا، شعرا و عارفان از دورو نزدیک  به غزنه رخ مي کردند و مورد  توجه و تفقد دربار واقع میشدند، غزنه در آن زمان در پيدايي، رشد، بالنده گی علوم و فرهنگ جایگاه خاصی در جهان اسلام به خود کسب کرده بود.

بزرگترین  شخصیت های علمی و فرهنگی و درخشان ترین چهره های ادبی درهمین دوران در غزنه تبارز کردند وآثار ارزشمندي  را ازخودبجا گذاشتند که نقش آن در رشد علوم و فرهنگ اسلامی و حتی جهانی، مانده گار و پایاست.

امروز همهء ما به نام، نامی این ناموران فرهنگ وعلم، آثار و اندیشه های انسانی شان و همچنان داشته های فرهنگي غزنه افتخار می کنیم و بدون شک این غنای فرهنگی و علمی از افتخارات کشور ما و تمام جهان اسلام شمرده میشود.

جا دارد هر باشنده گان این سرزمین برنقش غزنه در راستای عرضه علوم، فرهنگ و معارف در گسترۀ علمی  جهان ببالند. در از وزارت اطلاعات و فرهنگ،والي غزني و سازمان آيسسكو به مناسبت برگزاري جشنوارهء غزنه قدرداني به عمل آمده است.

بعدآ موسی  خان اکبرزاده والی غزنی سخنرانی کرده ضمن ابراز خوش آمدید ، به مهمانان گفت ، جهانیان فکر نکنند که مردم افغانستان تنها جنگ را یاد دارند، ديگران برای ماجنگ راصادر کرده است، اما مردم افغانستان برای جهانیان فرهنگ صادر کرده.

والی غزنی همچنان طالبان مسلح را مخاطب قرارداده گفت که آنچه را که ماامروزتجلیل میكنيم، فرهنگ دینی و اسلامی ماست او از کشورهای همسایه همچنان خواست تا در آوردن صلح و ثبات در افغانستان تلاش نمايند، وجيبه اي ديني، ايماني شان را در برابر برادران مسلمان افغانستان انجام دهند.

به تعقیب آن، فضل  هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه صحبت کرده، برنقش گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی تماس گرفته  گفت: برگزاری این مجلس بزرگ نه تنها به من ،بل به تمام مردم مسلمان، مومن ومجاهد افغانستان و برای تمام جامعه اسلامی پیام قابل افتخار میباشد.

مسلمیار افزود: بادرنظرداشت ارزش تاریخی و باستانی غزنی بود که در سال 2007 میلادی در ششمین نشست نهادعلمی و فرهنگی آیسیسکودر لیبیا تصمیم گرفته شدکه غزنی در سال 2013 به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی اعلام و بزرگترین نشست کشورهای اسلامی برگزار گردد .

اوهمچنان  گفت که غزنی در رشد فرهنگ و تمدن اسلامی نقش اساسی داشته است .

سپس دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ سخنرانی کرده گفت: افغانستان به خاطر واقع شدن درمسیر راه ابریشم و شاهراه تقاطع تمدنها، از زمان هاي گذشته، کانون فرهنگ ها وتمدنهای مختلف بود. یکی ازاین تمدنها مربوط به دورۀ شاهنشاهی غزنوی است که غزنی به عنوان پایتخت این شاهنشاهی، سهم بزرگ در ساختمان و فرهنگ جهانی داشت. بنا برهمین ویژه گی و سهم کلان این شهر در گسترش فرهنگ اسلامی در منطقه و به ویژه 

شبه قاره هند وانتقال فرهنگ و هنرهندوستانی به خاور میانه و آسیای مرکزی بود که از سوی سازمان علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی آیسیسکو عنوان پایتخت اسلامی را کسب کرد.

دکتور رهین علاوه کرد، بدون شک برنامه اعلام غزنه به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی زمینه خوبی است در جهت تقویت، اتحاد  وهمبستگی و همچنان  گسترش روابط فرهنگی میان امت اسلامی و درعین حال از آنجائیکه در همچو برنامه روی تاثیرات فرهنگ اسلامی، در مدنیت جهانی و به همینگونه سهم علما ودانشمندان عالم اسلام، در انکشاف و انتقال علوم تمرکز میشود.

 این برنامه میتواند ، زمینه خوبی در جهت نمایش تصویر واقعی دردنیای اسلام به جهانیان باشد و پیام صلح خواهانه اسلام رابه تمام جهان برساند.

دکتور رهین افزود: ازطریق این برنامه میتوان به جهانیان نشان داد که امت اسلامی برپایه مدنیت های پرشکوه وگرامی استوار است که سهم کلانی در تدوین مدنیت جهانی داشته است.

شهر غزنی پایتخت شاهنشاهی غزنویان یکی از این نمونه هايست که هزار واندی سال  پیش یکی از بانام ترین  کانونهای مدنیت اسلامی درین شهرتاریخی اساس گذاشه شد، روزگارغزنویان یکی از درخشان ترین دوره های تاریخ سرزمین ما شمرده میشود.

وزیر اطلاعات و فرهنک همچنان بیان داشت: شهر غزنی در عصرغزنویان به کانون  عمدهء علم و فن در جهان اسلام مبدل شد و حضور دانشمندان و سخنوران چون ابوریحان البیرونی، فردوسي، عنصری، سنایی و تعداد بی شماري دیگر نه تنها باعث گسترش دانش و فرهنگ در سرزمین های زیر فرمانروایی غزنویان شد ، بل هنر و دانش روز گار غزنوی را به این  منطقه و بخش بزرگی از سرزمین های جهان اسلام و غیر اسلامی معرفی کرد.

به گفته دکتوررهین، شاهان مدبرغزنوی با گسترش قلمرو خود به سرزمین هاي مجاور، دانش و فرهنگ را نیز به آن سرزمین ها منتقل کردند و امتزاج خوبی را در فرهنگ های منطقه به میان آوردند.

دراخیر وزیر اطلاعات و فرهنگ از توجه دوستان بین المللی ، کشورهای امریکا، پولند، ایتالیا، جرمنی، سازمانهای یونسکو و آیسیسکو و دیگران به خاطر کمک و همکاری شان در بخش های مختلف به شهر غزنی ابراز سپاس کرد.

به تعقیب آن دکتور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ جمهوری اسلامی ایران به نماینده گی از هیئت کشورهای دوست سخنرانی کرده گفت: توصیف شاعران و بزرگان از غزنه بیانگر جایگاه والای است که این شهر و این سرزمین در فرهنگ و تاریخ تمدن اسلامی داشته است.

او گفت: این ديار، دیار بزرگان، عالمان ، شاعران،  عارفان و اندیشمندان بوده است و چه کسانی که درین سرزمین زاده شده اند وخدمات گستردۀ را انجام دادند، مثل  سنایی و یا کسانی که جذب این دیارشده اند. از شهر دیگر و مناطق دیگر این جا آمده بودند چون این جا مهد علم و دانش بوده تاتوانسته همۀ بزرگان را

به سوي خودش جلب کند.

وزیر  فرهنگ  جمهوری اسلامی ایران از برنامه های یاد کرد که به خاطر بزرگداشت از شخصیت های نام آور غزنه مثل سنایی و دیگران ، در تهران راه اندازی میکنند.

اوافزود: مابه هرحال فرهنگ مشترک داریم،این شخصیت ها مورد احترام نخبگان مردم دو کشور هستند و میان شان جدایی و فاصلۀ وجود ندارد.

او همچنان مطرح ساخت که در مذاکرات با دکتور رهین پشنهاد کرده  که تایک پیوند خواهر خوانده گی بین غزنی و نیشاپور ایجاد گردد.

به دنبال آن پیام دکتورعبد العزیز عثمان التویجری رئیس  سازمان علمی و فرهنگی  آیسیسکو توسط دکتور عباس صدری مدير دفتر منطقه يي آيسسكو- تهران قرائت گردید که در بخش از آن آمده است. 

ماتعدادی زیادی از برنامه  هارا آماده کرده ایم تا به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان سند آن امضا و کار این  برنامه ها عملا" در غزنی در سال 2013 آغاز شود.

وی ابراز امیدواری کرده که برگزاری جشن غزنی نمونۀ باشد برای تمام کشور های اسلامی.

خانم شاه گل رضایی نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه از جمله سخنرانان دیگر این محفل بود.

اوگفت: امروز جای بس افتخار است که غزنی پس از سالها غربت و خاموشی ، نام و آوازه اش ، مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و لقب شکوهمند و شایستۀ پایتخت فرهنگ اسلامی را کسب نموده است.

او همچنان بیان داشت: ماامروز تمدنی را تجلیل میکنیم که با تابش و درخشش بیاد مانی اش افغانستان راجز حوزه های مهم و بزرگ تمدن های جهان ساخته و شکوه عظمت بزرگی را درعرصه های علم و هنر خلط کرده است.

همچنان درین  محفل استاد حاجی محمد محقق ، عضو ولسي جرگه، مولانا حکیمی و مولانا شلگری به نماینده گی از بزرگان غرنی سخنرانی کردند.

محفل با قرائت دعائیه توسط خالق داد بلاغی عضو مشرانو جرگه  پایان یافت.

اشتراک کننده گان از نمایشگاه های صنایع دستی ولایات هرات ، فاریاب، پکتیا، بامیان، کندز، قندهار، تخار، پروان ،غزنی و ديگر ولايات که به این مناسبت برگزار شده بود دیدن کردند.

به هیمن ترتیب گروه موسیقی آمریت تولید موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ کنسرتی را اجرا کردند و دسته های اتن ملی ولایت غزنی هنرنمایی نمودند.

همچنان دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ در حالیکه شماری از مهمانان داخلي و خارجي،  پوهنمل نبي فراهی ،سید مصدق خلیلی معینان وروسای برخی  ادارات باوی همراه بودند، از نمایشگاه کتب و موزیم غزنی دیدن کردند.

در نشست وزراي فرهنگ كنفرانس كشور هاي اسلامي منعقده ليبي(2007) شهر غزنه به حيث پايتخت فرهنگ اسلامي و شهر صلح و دوستي در سال 2013 مسمي گرديد.

طبق یک خبردیگر: نمایشگاه که به این مناسبت از طرف وزارت اطلاعات وفرهنگ درآرشیف ملی برگزار گردیده ، با قطع نوار توسط دکتورسید مخدوم رهین ، مصدق خلیل معین فرهنگی، سفرای کشورهای هالند وآسترالیا، دکتورعباس مدیردفتر منطقه ای آیسسکو – تهران افتتاح گردید.

سخی منیر رئیس آرشف ملی به آژانس باخترگفت که این  نمایشگاه برای مدت یک هفته برای استفاده محققان، استادان پوهنتون  اکادمی علوم ومردم باز است.

به گفته وی صد نسخهء خطی که در بارۀ غزنی می باشد دراین نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. 

 

 

کابل 24 حمل باختر

مراسم نامگذاری غزنی به حیث پایتخت فرهنگ اسلامی، شهر صلح و دوستی با قرائت پیام حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار آژانس  باختر، درین  مراسم که به اشتراک برخی از اعضای کابینه ، برخی ازاعضای پارلمان و مسوولان ادارات دولتی و مهمانان ارشد خارجی برگزار شده بود، پیام  حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان توسط پوهاند نعمت الله شهرانی مشاور ارشد ریاست جمهوری درامور دینی و فرهنگی قرائت شد.

ابتدا والی غزنی سخنرانی کرده حضور گرم  مهمانان دولتی وخارجی را  به غرنی گرامی داشت.

سپس فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه سخنرانی کرد.

بعدا" دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات  و فرهنگ پیرامون غرنی  و جایگاه آن در تاریخ وتمدن به  تفصیل صحبت کرد.

جزئیات خبر بعدآ داده میشود.

 

کابل باختر -  14حمل

مراسم نامگذاری غزنی به عنوان مرکز فرهنگی جهان اسلام درآن ولایت برگزار گردید .

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، آمد ،آمد مهمانان داخلی  وخارجی درشهر باستانی غزنی  تکمیل شده است و شهر زیر تدابیر شدید امنیتی قرار دارد و مدعیون آهسته آهسته به تالار برگزاری مراسم  آمده اند .

دراین مراسم برعلاوه مهمانان ارشد خارجی برخی از اعضای کابینه ،مشاوران ریاست جمهوری،  نماینده گان مردم درپارلمان، مسوولان ادارات دولتی ولایت غزنی اشتراک دارند .

درششمین اجلاس وزرای فرهنگ درسال 2007 در لیبیا فیصله شد تا غزنی به عنوان مرکز فرهنگ اسلامی  درسال 2013 اعلام گردد .

غزنی امروز شاهد برگزاری چنین جشن بزرگ می باشد .