02 سنبله 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

زخم برداشتن نه زن در یک رویداد ترافیکی در هرات

هرات 1 سنبله باختر نه زن صبح امروز در یک رویداد...

پیام تسلیت وزارت اطلاعات و فرهنگ به مناسبت درگذشت ببرک ارغند

کابل باختر اول سنبله با تاسف فراوان اطلاع یافتیم که ببرک...

تبصره

کابل باختر اول سنبله 30 اسد روز جهانی یادبود...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

 

هرات 26 سنبله باختر

 فلم کوتاه( من وتو)ازساخته های هنرمندان وسینماگران ولایت هرات امروزدرسالون حقوق بشر این ولایت به نمایش درامد.

این فیلم  بیست دقیقه ای توسط موسسه صوتی وتصویری غریب باکارگردانی وهنرنمایی سینماگران وهنرمندان محلی هرات ساخته شده است که بیشترانعکاس دهنده وضعیت زنده گی مردم وبیان مشکلات موجود میباشد.

احمد احسان سروریاررئیس عمومی اطلاعات وفرهنگ هرات باتاکید برساخت فلم های انتقادی , از هنرمندان وسینماگران خواست تاازتهیه فلم های تقلیدی خود داری نمایند.

درمراسم پرده برداری ازین فلم برخی  فرهنگیان ومسوولان محلی نیزازبهبود وضعیت فرهنگی , توجه وحمایت مسوولان فرهنگی ازفعالیت های هنری و سینمایی نیزتقدیروسپاس نمودند.

درپایان این مراسم برعلاوه تقدیرازمسوولان فرهنگی , شماری ازهنرمندان نیزازسوی ریاست عمومی اطلاعات وفرهنگ تقدیرشدند.

 

هرات 26 سنبله باختر

نمایشگاه آثارهنری "فرهنگ" روزگذشته درشهرهرات  گشایش یافت.

درین نمایشگاه مشکلات اجتماعی ومحیطی باشنده گان ولایت هرات درقالب پنجاه اثرهنری ,نقاشی که توسط راشد رحمانی درظرف مدت دوسال گذشته به شیوه آبرنگ ونقاشی به تصویرکشیده شده است, به همکاری ریاست اطلاعات وفرهنگ هرات به نمایش گذاشته شده  است .

نمایشگاه فرهنگ به مدت هفت روزدرسالون علامه صلاح الدین سلجوقی شهرهرات برروی بازدید کننده ها بازاست .

احمد احسان سروررئیس  ا طلاعات وفرهنگ هرات ازتلاش های این جوان هنرمندوخلاق درامربه تصویرکشیدن مشکلات اجتماعی شهروندان تقدیرنمود وآماده گی ریاست عمومی اطلاعات وفرهنگ رابه خاطرحمایت ازهمچوبرنامه های فرهنگی را اعلام کرد .

سروریاردرحالیکه به خاطرتشویق اقای رحمانی وسایرهنرمندان ازروی دست گرفتن برنامه های تشویقی ازسوی ریاست اطلاعات وفرهنگ خبرمیدهد, توجه به تقویت وحمایت ازفعالیت های هنری وفرهنگی را درصدبرنامه های ریاست اطلاعات وفرهنگ اعلام کرد.

درعین زمان راشد رحمانی نیزازهمکاری ریاست اطلاعات وفرهنگ درزمینه تدارک محل برگزاری نمایشگاه تقدیرنمود وازشهروندان خواست تااز آثارموجود درنمایشگاه بازدیدنمایند.

نمایشگاه فرهنگ که دران سی وهفت اثرآبرنگ ودوازده اثرنقاشی درمعرض نمایش قرارداده شده است سومین نمایشگاه هنری وفرهنگی میباشد که ازآغازسال روان درشهرهرات برروی بازدید هنرمندان وفرهنگیان گشایش می یابد.

 

هرات 26 سنبله باختر

چهارقطعه سنگ باقدامت تاریخی که توسط کارمندان ریاست امنیت ملی کشف شده است, دیروزتحویل ریاست عمومی اطلاعات وفرهنگ شد.

احمد احسان سروریاررئیس عمومی اطلاعات وفرهنگ هرات ضمن تقدیرازخدمات بی شائبه امنیتی کارمندان ریاست امنیت ملی درزمینه حفظ ونگهداری آبدات تاریخی وآثارباستانی گفت : قراراست این تخت سنگ ها در موزیم ملی نگهداری شود.

گفته میشود سنگ های مذکور را سارقین آثار تاریخی سه سال قبل به سرقت برده بودند و قصد داشتندتاآنها رااز کشور خارج سازند.

این سنگ ها که در یک منزل مسکونی نگهداری میشد پس از کشف از سوی نیروهای امنیتی به ریاست اطلاعات و فرهنگ داده شد .

رئیس عمومی اطلاعات و فرهنگ هرات به آژانس باخترگفت که سنگ های کشف شده از جمله سنگ های سیاه نفیس میباشد که به شیوه ظریف منقوش و حکاکی شده است موصوف قدامت تاریخی این سنگ ها را به اواسط قرن نهم هجری دوره تیموریان اعلام کرد .

لوح تقدیر ریاست عمومی اطلاعات و فرهنگ امروز نیزتوسط سروریار به دگروال محمود معاون امنیت شهری ریاست امنیت ملی تفویض شد

بااین حال معاون ریاست امنیت ملی هرات ازادامه همکار ی های این ریاست بابخش های فرهنگی درزمینه مراقبت ونگهداری ازآثارتاریخی اطمینان داد.

 

کابل 25 سنبله باختر

باتاسف اطلاع حاصل کردیم که در حادثه المناک ترافیکی در شاهراه کابل- قندهار در منطقه آب  بند ولایت غزنی روز گذشته پنجاه و سه تن از هموطنان ماهلاک شده اند.

درین  حال منابع محلی گزارش داده اندکه پنج تن ازهلاک شده گان  را کارمندان رسانه یی تشکیل میدهند که بعد از سپری نمودن دوره آموزشی به منازل شان برگشت میکردند.

وزارت اطلاعا ت و فرهنگ  هلاکت این  هموطنان از جمله کارمندان رسانه یی را در این حادثه به خانواده های آنان تسلیت گفته، برای قربانیان حادثه جنت برین و برای بازمانده گان آنها صبراز بارگاه ایزد متعال استدعا میکند.