08 جوزا 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

روحانی خواستار قوانین سختگیرانه در برابر قتل ناموسی در ایران شد

روحانی خواستار قوانین سختگیرانه در برابر قتل ناموسی در ایران شد

تهران/ وی او ای/ ۸جوزا/ باختر حسن روحانی، رییس جمهور ایران...

ترامپ به شبکه‌های اجتماعی هشدار داد

ترامپ به شبکه‌های اجتماعی هشدار داد

واشنگتن/ وی او ای/ ۸جوزا/ باختر دونالد ترامپ، رییس جمهور ایالات...

تاکید اتحادیۀ اروپا بر برقراری آتش‌بس دایمی در افغانستان

تاکید اتحادیۀ اروپا بر برقراری آتش‌بس دایمی در افغانستان

بروکسل/ وی او ای/ ۸جوزا/ باختر سفیران کشورهای اتحادیۀ اروپا در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

فرهنگی

کابل باختر 27 اسد

وزارت اطلاعات و فرهنگ به بازسازی وترمیم آرامگاه عایشهء درانی شاعر نامدار قرن 12 هجری می پردازد.

 دکتور سیدمخدوم رهین وزیر اطلاعات وفرهنگ درحالی که جلال نورانی مشاور و انجنیر عبدالاحد عباسی رئیس آبدات تاریخی وزارت اطلاعات وفرهنگ با وی همراه بودند از آرامگاه ویران عایشهء درانی در منطقه اونچی باغبانان کابل بازدید بعمل آورد.

در پاسخ به سوال خبرنگار آژانس باختر دکتور رهین اظهار داشت : عایشهء درانی شاعر توانا، معاصر با سلطنت آخرین شاهنشاه افغانستان تیمورشاه درانی  بود .

پدرش یعقوب علی خان افسر نظامی بود، عایشهء درانی هم درعلوم ادبی وهم درمطالعات دینی دستی توانا داشت. تیمورشاه شخصاً شعرهای وی را می پسندید و با دادن جایزه و صله او را تشویق می کرد .

عایشهء درانی در اشعارش از تلخکاری های زندگی و بازی های روزگار شکوه ها دارد .

وزیر اطلاعات وفرهنگ افزود که به زودی آرامگاه این شاعره قرن 12 هجری بازسازی و ترمیم خواهد شد .

بامیان 25 اسد باختر
پس ازسال ها برای نخستین بارکنسرت بزرگ موسیقی درپای مجسمه های بودا دربامیان برگزارشد.
دراین کنسرت که هزاران تن ازمحله های مختلف افغانستان ازجمله بامیان شرکت کرده بودند ، هنرمندان معروف موسیقی افغانستان تا ناوقت شب گذشته به اجرای پارچه آهنگ های شان پرداختند.
این کنسرت موسیقی به بهانه تجلیل ازروزبین المللی جوانان با شعار" باهمی وهمدلی جوانان" ازسوی دفترمعاونیت سازمان ملل ونهاد اورنج میدیا به همکاری ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت بامیان برگزارشده بود.
وحید قاسمی ، فرید رستگار، آریانا سعید وبرخی هنرمندان دیگرازجمله اوازخوانان موسیقی محلی  ازپس ازچاشت روزگذشته تا ناوقت شب به اجرای موسیقی درپای مجسمه های بودا پرداختند.
کبیردادرس رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت بامیان درصحبت با آژانس باختر هدف ازبرگزاری این کنسرت بزرگ موسیقی را همزیستی وهمگرایی ومعرفی ساحات زیبای توریستی بامیان ورشد صنعت توریزم دراین ولایت خواند.
اوابرازامیدواری کرد که برگزاری این چنین کنسرت ها درراستای جلب توریزم مفید واقع شود.
فرید رستگارآوازخوان نام آشنای افغانستان می گوید که آنان تلاش می کنند تا جوانان حتی اگربرای ساعتی هم شده صدای انفجاروانتحار را فراموش کنند.
این کنسرت زمینه ی خوبی برای مغاره نشینان بامیانی بود ؛ کسانی که با کم ترین امکانات زنده گی به دلیل نداشتن یک سرپناه درمغاره های اطراف مجسمه های بودا شب وروز می گذرانند.
علی احمد جوان بیست وسه ساله یکی ازاینهاست. اوگفت" ما درعید اینقدرخوش نبودیم که دراین کنسرت خوش شدیم. هنرمندان ما ازهرجای آمدند برای ما آهنگ خواندند.
این کنسرت برای مادر ودوخواهر علی احمد هم مایه ای ازسرور وشادمانی بود.
رضا جوان هنرمند که به لهجه  زیبای هزاره گی آهنگ می خواند نیز دراین کنسرت پارچه آهنگ هایی را اجرا کرد ومورد تشویق حاضران قرارگرفت.
اوخوشحال است ازاینکه لبخند به لب خانواده هایی آورده که با فقر وتنگدستی و محرومیت ازکوچکترین آسایش زنده گی ، روزمی گذرانند.
نکته ی جالب دراین کنسرت فضای زیبایی بود که درپای مجسمه های تاریخی بودا ایجاد شده بود فضای چراغان ودیدنی ؛ پای مجسمه هایی که طالبان مسلح درزمان زمام داری شان با بمب آنرا به نیمه مخروبه مبدل ساختند.
 

- شش جلد کتاب ازسوی یک هیئت جاپانی به وزیر اطلاعات و فرهنگ اهدا گردید
2- دکتور رهین : بنای نوین موزیم ملی افغانستان مایه افتخار و غرور ملی ملت ما و گویای فرهنگ و تمدن سرزمین و مردم بزرگوار افغانستان خواهد بود
کابل باختر24 اسد
مسوول انجمن جاپان-افغانستان کشور جاپان وهیئت همراه اش امروز ضمن دیدار ازموزیم ملی ، شش جلد کتاب را به دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ اهدا کرد .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: این کتاب توسط پروفیسور مکسونامی مسوول انجمن چاپان – افغانستان ، به وزیر اطلاعات وفرهنگ غرض نگهداری در موزیم ملی و کتابخانه عامه اهدا گردید.
دراین مراسم دکتورسید مخدوم رهین وزیر اطلاعات وفرهنگ گفت که این کتاب دررابطه به افغانستان و آثار تاریخی افغانستان توسط پروفیسور مکسونامی موسس و مسوول انجمن جاپان– افغانستان درآن کشور، نوشته شده است .
پروفیسور مکسونامی از سال های زیاد با افغانستان آشنا بود، به مردم وفرهنگ افغانستان عشق داشته و رفت وآمد های به مناطق مختلف این کشور داشته است.
همینگونه دکتور رهین و هیئت جاپانی در حالیکه ازسوی مسوولین موزیم ملی همراهی میشدند از بخش های مختلف موزیم ملی دیدار کردند.
طبق یک خبر دیگر: دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ از جریان کارساختمان دروازه های ورودی، دیوار احاطوی، توقفگاه وسایط و چای خانه موزیم نو ملی، در حالیکه ازسوی عمرا خان مسعودی رییس موزیم ملی و انجنیران موظف آن معلومات داده میشد ، دیدار نمود .
درجریان این دیدار دکتور رهین در پاسخ به سوالی خبرنگار آژانس باختر در رابطه به موزیم نو افغانستان معلومات داده گفت: عمارت موزیم ملی که ما بعد از ویرانی و حریق آن درجنگ های داخلی دو باره احیا کردیم ، دیگر گنجایش آثار بیشتر از این را ندارد .
عمارت که در زمان شاه امان الله ساخته شده و تاکنون در خدمت موزیم ملی افغانستان است همچنان که است حفظ خواهد شد .
ولی در جوار آن در هشت جریب زمینی که وزارت اطلاعات وفرهنگ از وزارت دفاع ملی بدست آورده ، عمارت نوینی بنا خواهد شد که گنجایش آثار دوره های مختلف تمدن وفرهنگ افغانستان را داشته باشد ، بخصوص فرهنگ وتمدن دوره اسلامی .
وزیراطلاعات وفرهنگ اضافه کرده که به این منظور دوسال قبل وزارت اطلاعات وفرهنگ ازسفرای کشورهای دوست مقیم کابل درعمارت موزیم ملی دعوت کرد و ضرورت ایجاد عمارت نو موزیم ملی را برای آنها اظهارکرد که درنتیجه مبلغی به عنوان اعانه درنظرگرفته شد که از آن جمله دومیلیون دالرامریکایی وزارت اطلاعات وفرهنگ و یک میلیون دالر وزارت معادن افغانستان به عهده گرفت.
دکتور رهین افزود که قراراست وزارت اطلاعات و فرهنگ این دومیلیون دالر امریکایی را که از عایدات نمایشگاه گنجینهء باختر بدست آمده و اکنون در وزارت مالیه میباشد، در این راه به مصرف برساند.
همینگونه سفیر وقت ایالات متحده امریکا آیکن بیری نخست پنج میلیون دالر امریکایی را به عهده گرفته بود و بعداً یک میلیون دالر دیگر را نیز به آن اضافه کرد و در رابطه به نقشهء و طرح ساختمان موزیم ملی جدید دوستان امریکایی اقداماتی به عمل آوردند و سایتی که به این منظور تاسیس شده در مدت کوتاهی، بیست هزار نفر مراجعه کرد که حاکی از علاقه جهانیان به موزیم و فرهنگ وتاریخ ملت افغانستان است.
وزیر اطلاعات وفرهنگ گفت: از میان هفتاد طرح از طرف هیئت منصفه ، شش طرح در نظر گرفته شد و درمجلس که به این مناسبت سال گذشته در نیویارک برگزارشد و من نیز اشتراک داشتم ، طرح نهایی تثبیت گردید و روی همین نقشه عمارت موزیم نو افغانستان بنا خواهد شد.
دکتوررهین اضافه کرد که پول مجموعی مصارف این موزیم سی ودو میلیون دالر امریکایی تخمین شده است که متباقی مبلغ مورد نیازهم باید از طریق اعانه تامین گردد.
وزیر اطلاعات وفرهنگ گفت : بنای نوین موزیم ملی افغانستان مایه افتخار و غرور ملی ملت ما و گویای فرهنگ و تمدن سرزمین و مردم بزرگوار افغانستان خواهد بود .
همچنان رییس موزیم ملی گفت: کار ساختمان دروازه های ورودی ، دیوار احاطوی، توقفگاه وسایط و چای خانه موزیم ملی با درنظرداشت معیار های بین المللی، سال قبل به مصرف ایالات متحده امریکا آغاز یافته و درحدود هشتاد درصد پیش رفته است .
وی اضافه کرد که امید میرود که تا دو ماه آینده کار ساختمان بخش های متذکره به پایه اکمال برسد.

کابل باختر24 اسد
تعدادي از نوازنده گان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در ماه آینده بخاطر اجرای کنسرت به کشور دنمارک میروند .
دکتور احمد ناصر سرمست مؤسس و مسوول انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به خبرنگار آژانس باختر گفت:  تعدادي از نوازنده گان موسیقی این انستیتوت بنا به دعوت کشور دنمارک بتاریخ دهم سنبله بخاطر اجرای کنسرت ومعرفی موسیقی افغانی به آن کشور میروند .
وی افزود : در نظر است این دسته موسیقی افغانی در شماري از تالار های بزرگ آن کشور برای هشت روز کنسرت های موسیقی افغانی را اجرا نمایند.
دکتور سرمست دررابطه به سفر اخیر گروه هفت نفری انستیتوت ملی موسیقی که اخیرآ به کوریای جنوبی سفر کرده بودند نیز معلومات داده گفت: این گروه شامل یک دختر و شش پسر از شاگردان انستیتوت ملی موسیقی بود و بنابه دعوت وزارت امور خارجه کوریای جنوبی غرض اجرای کنسرت به آن کشور سفرکرده بودند .
همینگونه درمدت پنج روزاقامت، در شهرهای سیول و سین چیون آن  کشور در فستیوال  موسیقی آسیا وافریقا و هفته که برای روز ملی افغانستان اختصاص داده شده بود، اشتراک نموده، با اجراي كنسرت ها، موسیقی افغانی را به معرفی گرفتند.
مسوول انستیتوت ملی موسیقی گفت : قبل بر این نیز تعدادي از شاگردان این انستیتوت غرض اجرای کنسرت ها و نواختن پارچه های موسیقی کلاسيک ، نیمه کلاسیک و محلی افغانی و آواز خوانی و در نهایت معرفی موسیقی افغانی، بنابه دعوت کشورهای ایالات متحده امریکا، آلمان، پولند، دنمارک، ازبکستان، تانزانیا و کوریای جنوبی به آن كشور ها سفر کرده اند .
همچنان دکتور سرمست در رابطه به آن انستیتوت معلومات داده گفت : انستیتوت ملی موسیقی افغانستان درسال 2010 میلادی ایجاد گردیده و اکنون 175 دختر و پسرتوسط حدود 30 تن از استادان داخلی و خارجی در عرصه های مختلف موسیقی آموزش می بینند.
او گفت که برنامه های درسی این انستیتوت از دو بخش اساسی تشکیل گردیده که بخش تعلیم و تربیه عمومی و تحصیلات اکادمیک میباشد .
همینگونه در این انستیتوت مانند سایر مکاتب همه مضامین برای شاگردان تدریس میگردد و در کنار آن یک آله موسیقی و مضامین اکادمیک موسیقی نیز آموزش داده میشود که برنامه های موسیقی از بخش های موسیقی سنتی افغانستان و موسیقی کلاسیک غربی تشکیل گردیده است .
وی علاوه کرد که دراین انستیتوت از صنف چهارم شاگردان لایق پذیرفته شده  وتا صنف چهاردهم به تحصیل ادامه میدهند و همه ساله 55 فیصد جذب آنان را شاگردان یتیم خانه ها و پرورشگاه ها در بر میگیرد و ما میخواهیم که ازطریق آموزش و پرورش، آینده مرفه را برای شاگردان خویش فراهم بسازیم .
مسوول انستیتوت ملی موسیقی اضافه کرد، فارغان این نهاد میتوانند در آرکستر ملی موسیقی افغانستان در چوکات وزارت اطلاعات وفرهنگ جذب شوند و جزی از آرکستر ملی موسیقی کشور باشند .
همچنان ارکستر اردو به نوازنده گان مسلکی ضرورت دارد، در کودکستان هاي کشورتا هنوز موسیقی شامل نمی باشد بخاطري که معلم موسیقی نداریم ، سنت فلم سازی نیز در افغانستان در حالی پیشرفت است که به نوازنده ها وآرکسترها ضرورت دارند، تلویزیون ها و رادیوی های متعدد نیز در کشور وجود دارند که نیازمند نوازنده ها ، رهبر آرکسترو  آهنگ ساز، میباشند و فارغان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان میتوانند این خالیگاه ها را پرکرده و مصروف کار در آن مراجع شوند .
وی تاکید کرد انستیتوت ملی موسیقی افغانستان درچوکات وزارت معارف فعالیت مینماید و مسوولان این انستیتوت تلاش دارند که درتفاهم با وزارت های معارف و تحصیلات عالی انستیتوت ملی موسیقی را به اکادمی موسیقی ارتقا دهند.

احمد ضیا احمدی