29 سرطان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رییس جمهورغنی با نمایندۀ خاص وزارت خارجه ناروی برای افغانستان دیدار کرد

رییس جمهورغنی با نمایندۀ خاص وزارت خارجه ناروی برای افغانستان دیدار کرد

29 سرطان باختر محمداشرف غنی رییس‌جمهوری اسلامی افغانستان، امروز با پیر...

پاک ‌سازی ولسوالی نمک آب تخار از وجود مخالفان مسلح

پاک ‌سازی ولسوالی نمک آب تخار از وجود مخالفان مسلح

تالقان 29 سرطان باختر ولسوالی نمک آب تخار امروز از وجود...

کمیته عالی هم آهنگی ادارات عدلی و قضایی جلسه کرد

کابل ۲۹ سرطان باختر چهارمین نشست کمیته عالی هم آهنگی ارگانهای...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

چاريكار/ باختر/14/سرطان

كارساختمان تعمير مدرسه عظيمي قريه بايان اولياي ولايت پروان امروز آغاز گرديد.

رييس معارف ولايت پروان به آژانس باختر گفت كه تعميراين مدرسه به مصرف شخصي يكتن از قوماندانان محلي به نام جان احمد دريك طبقه اعمارميگردد.

گفته ميشود زمين اين مدرسه ازسوي سه تن از اهالي معارف پرور آن ولايت دراختيار قرارداده شده كه درآن شش صنف درسي ، سه اتاق اداري با ساير ملحقات ضروري درنظر گرفته شده است.

 رييس معارف گفت كه اين مدرسه گنجايش سه صد شاگرد را دارد و درحال حاضر از صنف چهارم الي چهاردهم شاگردان در بخش علوم ديني تحت آموزش قراردارند.

هرات 14 سرطان باختر

ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت مصمم است تاازهمه امکانات به خاطرمحافظت ازاماکن مقدس به ویژه مسجد جامع بزرگ شهرهرات استفاده نماید.

احمد احسان سروریارریئس اطلاعات وفرهنگ که ازوضعیت روبه ویرانی بعضی حصص بنای تاریخی مسجد جامع بزرگ شهرهرات , به عنوان یکی ازقدیمی ترین وبزرگترین مساجد جامع جهان اسلام بازدید نموده است, دردیداربا خطیب مسجدجامع بزرگ شهرهرات بااعلام این خبرگفت"  حفظ این مکان باعظمت تاریخی جدیت همگانی مردم ومسوولان را می طلبد."

سروریارخاطرنشان ساخت که وضعیت اسف باربرخی ساحات مسجد جامع نیازمند جستجوی منابع مالی وتلاش همگانی به خصوص مسوولان خدمت گزاروهمکاری مردم است .

اوبخشی ازتلاش های ریاست عمومی اطلاعات وفرهنگ درزمینه جلب بودجه وتخصیص مورد نیازبازسازی قسمت های مختلف مسجدجامع بزرگ را برشمرد.

خطیب مسجدجامع بزرگ شهر هرات نیزخواستارفراخوان عمومی ازهمه مردم ,  تجارملی ,شخصیت های خیرخواه, ونهادهای خیریه اسلامی به خاطرمشارکت دربازسازی وترمیم آبدات تاریخی به خصوص مسجدجامع بزرگ شهرهرات شد .

هرات 14 سرطان باختر

مقامات درولایت هرات ازتشدید تلاش هابه خاطرترمیم برخی بناهای تاریخی ومراقبت ازساحات باستانی  این ولایت خبرمیدهند.

همزمان با برگزاری جلسه کمیسیون احیای واصلاح شهرقدیم تحت ریاست دکتور داوودشاه "صبا" والی هرات و باشرکت دکتورعبدالغفور"‌آرزو" سفیرافغانستان درتاجکستان ,  روسای  اطلاعات وفرهنگ , ساختمانی شاروالی, اقتصاد و آمرابدات تاریخی برگزارشد, والی هرات باتاکید برحفظ ونگهداری ابدات تاریخی وتوجه بیشتربه جلوگیری ازتخطی های ساختمانی دراطراف ساحات باستانی,خواهان تلاش مشترک وجدی مسوولا ن فرهنگی وارگان های ذیربط درین راستا شد.

به گزارش خبرنگارآژانس باخترازولایت هرات ، بااین حال شرکت کننده گان باموجه دانستن برخی نگرانی های موجود درزمینه تخطی های ساختمانی دراطراف آبدات تاریخی به خصوص اعماربلندمنزل درشهرقدیم ,  به بررسی عوامل ان پرداختند.

برعلاوه بررسی مشکلات ساختمانی واعمارساختمان های بلندمنزل درشهرقدیم,ثبت برخی ساحات باستانی درفهرست میراث های جهانی درین جلسه,  موضوع آغازبرخی طرح های ساختمانی وبازسازی آبدات تاریخی موردبحث قرارگرفت.

احمداحسان سرور یاررئیس عمومی اطلاعات وفرهنگ ازآغازچهارپروژه بازسازی آبدات تاریخی به شمول ترمیم برخی قسمت های مسجد جامع , اعمارمقبره امیرعلی شیرنوایی ,بازسازی مسجدجامع ولسوالی کرخ واحیای صنعت کاشی سازی درآينده نزدیک خبرداد.

بااین حال وي میگوید" پروسه نصب لوحه های فلزی درتمام ابدات تاریخی سطح شهروولسوالی هانیزفرداآغازمیشود.

درین جلسه پس ازصحبت های دوکتورعبدالغفورآرزوپیرامون اهمیت توجه به حفظ بناهای تاریخی بعنوان سرمایه های مشترک جامعه بشری پیرامون اتخاذ تدابیرلازم درزمینه مراقبت محافظت ازمنارپنجم مصلی های هرات نیزفیصله های لازم اتخاذشد.

والی هرات درزمینه آغازفوری وسریع طرح های بازسازی آبدات بویژه احیای صنعت کاشی سازی را ازسوی ریاست اطلاعات وفرهنگ این ولایت خواهان شد.

دراین جلسه مسوولان آبدات تاریخی هرات نیزگفتند که به زودی  گزارشی ازوضعیت آبدات تاریخی راتهیه وارائه نماید.

كابل/13/سرطان/باختر

مبارز راشدي معين نشراتي وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز در محفلي سه خبرنگاررسانه هاي آزاد را كه جوايز بين المللي را به دست آورده اند تقدير كرد.

سميع مهدي، مسعود حسيني، و يك تن از فلم ساز كارتونيست، سه تن از دست اندركاران رسانه اي بودند كه از طريق اشتراك در رقابتهاي بين المللي لقب جسورترين خبرنگار، بهترين عكا س و خوبترين كارتونيست ‌را بدست آورده اند.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر در محفلي كه به همين مناسبت از سوي وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود مبارز راشدي معين نشراتي وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت نموده گفت كه بدست آوردن جوايز بين المللي در عرصه رسانه اي توسط خبرنگاران ما باعث افتخار آزادي بيان،‌دموكراسي و مايه افتخار به همه ماو يك دست آورد بزرگي براي افغانستان است.

راشدي از جامعه جهاني كه در رشد رسانه هاي افغانستان همكاري كرده اند تمجيد كرده گفت "‌بايد رسانه ها ي قدرتمند و مسلكي داشته باشيم و بايد براي آزادي بيان ورسانه ها در خدمت مردم، صميمانه تلاش كنيم."

او يكبار ديگر تاكيد كرد كه وزارت اطلاعات وفرهنگ از كار خبرنگاران دفاع كرده درتلاش است تمام ظرفيت هاي ملي وكمك هاي جامعه جهاني را در خدمت رشد وتوسعه رسانه ها قرار دهد.

بعداً نجيبه ايوبي رييس كليد گروپ صحبت كرده گفت كه د ه سال گذشته يكي از فرصت هاي بزرگي در عرصه آزادي بيان بود و دولت بايد به آن افتخاركند و اين آزادي يكي از افتخارات در تاريخ كشور ما است.

او گفت كه اين آزادي بدون شك با مشكلات فراوان بوجود آمده است.

سپس عبدالحميد مبارز رييس اتحاديه ملي ژورناليستان افغانستان در صحتبي گفت "‌مطبوعات و رسانه ها در افغانستان در ده سال گذشته رشد بزرگي داشته اند ما اكنون د ركشور بيش از پنجاه شبكه تلويزيوني، يكصد و پنجاه دستگاه راديويي و صدها نشريه داريم"

موصوف علاوه نمود "‌امروز افتخارات كه از جامعه بين المللي به خبرنگاران ما داده ميشود ما را افتخار مي بخشند و اين پيروزي را به وزارت اطلاعات وفرهنگ و تمام ژورناليست هاي كشور تبريك ميگويم."

در اين محفل دانش كروخيل رييس خبرگزاري پژواك،به آزادي بيان تماس گرفته گفت:"  خبر نگار هرگاه بخواهد صداي مردم را بلند كند نبايد از هيچ فشاري بترسد".

همچنان فريده نيكزاد رييس‌خبرگزاري وخت وعلي اصغر اكبر زاده مسوول بخش خبري تلويزيون ملي در رابطه به دست آوردهاي آزادي بيان در كشور،‌صحبت نمودند.

همچنان سميع مهدي و مسعود حسيني در مورد جوايزي كه از سوي نهادهاي بين المللي به دست آورده بودند در سخناني آن را منوط به آزادي بيان و مطبوعات و مردم افغانستان دانستند.

در ختم محفل تقدير نامه هاي كه از طرف ميعنيت نشراتي وزارت اطلاعات و فرهنگ آماده شده بود توسط راشدي و عبدالحميد مبارز به آنها داده شد.