01 ثور 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

حسینه صافی ازسرباز زخمی شده رویداد هراس افگنی روز شنبه عیادت کرد

حسینه صافی ازسرباز زخمی شده رویداد هراس افگنی روز شنبه عیادت کرد

کابل باختر/ 1/ ثور حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ از...

یک مخالف مسلح در غزنی بازداشت شد

غزنی 1 ثور باختر یک مخالف مسلح در ولایت غزنی امروز...

دو مرد در نیمروز  به ظن فروش سلاح باز داشت شدند

دو مرد در نیمروز به ظن فروش سلاح باز داشت شدند

نیمروز 1 ثور باختر پولیس نیمروز دو مرد رابه ظن خرید...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

نمایشگاه فراورده های  دستی  درولایت غزنی گشایش یافت.

این نمایشگاه برای سه روز ازسوی ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت غزنی راه اندازی شده است.

مسوولان می گویند که درین نمایشگاه ، فراورده های  دستی پانزده زن وپنج مرد به نمایش گذاشته شده است.

  قالین ، تصاویرروی فرش  وفراورده های مهره دوزی ازجمله آثاربه نمایش گذاشته شده درین نمایشگاه است.

حمید الله سروری رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت غزنی به آژانس باخترگفت که این نمایشگاه به پیشوازازسال 2013 ؛ سالی که شهرتاریخی غزنه ازسوی ایسسکو به عنوان پایتخت ثقافت اسلامی مسمی شده ، راه اندازی  شده است.

اوگفت که آنان درپهلوی آماده سازی فراورده های دستی زنان ومردان غزنه برای سال 2013 ، تلاش دارند تا برای این فراورده ها ، بازاریابی کنند.

شهرغزنه افغانستان با تاریخ کهن وپربارش ، همواره شاهد تمدن های بزرگی بوده است. این شهراخیرا" ازسوی سازمان ایسسکوبه عنوان پایتخت ثقافت اسلامی برای سال 2013 میلادی مسمی شد.

قرار است درین سال علاوه ازبرگزاری نشست وزاری فرهنگ کشورهای آسیایی ، تعداد زیادی ازگردشگران ومهمانان خارجی ازین شهروجاه های تاریخی آن دیدارکنند.

کابل باختر/ 25/ حوت

بنیاد تعلیم القران افغانستان درنظردارد تایک ملیون جلد قرآن کریم چاپ شده از جانب بنیاد را در سراسر افغانستان توزیع نماید.

 به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، در محفلی که به همین مناسبت و به اشتراک عده یی از علما و خطبای مساجد درکابل برگزار گردیده بود ، مولوی عبدالحسیب مسوول بنیاد متذکره گفت ، بنیاد تعلیم القران افغانستان یک نهاد علمی و تعلیمی دینی بوده و هدفش فقط خدمت درراستای تعلیم و تربیه اسلامی میباشد که به همین منظور یک ملیون جلد قرآن عظیم الشان را چاپ و در سراسر کشور برای مردم دین دوست توزیع می نماید.

وی گفت، یک ملیون جلد قرآن کریم به نوع خط مشهور عثمان طهه و به شکل صفحه تمام، در شهر کابل به چاپ رسیده و برای مردم مسلمان افغانستان هدیه میگردد.

كابل/23/حوت/باختر
موسسات كمك كننده همكار با معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، امروز در نشستی به همكاری های شان در عرصه های مختلف با آن معینیت تاكید ورزیدند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این نشست كه امروز در معینیت امور جوانان برگزار شده  بود ، تیمور شاه اسحق زی معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در رابطه به یك سلسله نیازمندی های جوانان كشور در عرصه های مختلف معلومات داده گفت:‌" از سال 2008 تاكنون گفته میشود كه شصت و هشت فیصد نفوس كشور را جوانان تشكیل میدهند،‌ ولی تاكنون احصائیه گیری دقیق در این زمینه صورت نگرفته است."
وی گفت، باید احصائیه گرفته شود كه چه تعداد جوانان در كشور وجود دارد،‌ چه تعداد آنها مكتب میروند، چه تعداد آنها دختر و پسر میباشند و چه تعداد آنها بیكار هستند.
او از یك سلسله مشكلات دیگر جوانان نیز یاد آور شده در مورد ،خواهان همكاری موسسات كمك كننده همكار با معینیت امور جوانان،‌ گردید.
در این نشست مسوولین و نماینده گان موسسات كمك كننده همكار با معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، نیزصحبت نموده، به همكاری های شان در عرصه های مختلف در رابطه به خصوص ارتقای ظرفیت های جوانان با معینیت امور جوانان تاكید ورزیدند.

کابل باختر/ 22/ حوت

مشارکت رسانه های آزاد به عنوان یک انجمن غیر رسمی امروز اعلام موجودیت نمود.

دراین انجمن به آژانس خبری پژواک ، کلید گروپ و موسسه نشراتی سبا شامل تلویزیون سبا و رادیو نوا عضویت دارند.

 به گزارش آژانس باختر ، مسوولان این سه رسانه آزاد امروز دریک نشست خبری گفتند این مشارکت یک انجمن غیر رسمی است که به منظور افزایش واقعی تاثیر رسانه های افغان در راه اندازی گفتمان و اظهار نظر عامه تشکیل گردید.

مسوولین این سه رسانه تاکید براین امر داشتند که مشارکت رسانه های آزاد ،صدای مردم و جامعه مدنی را درکشور رساتر خواهد ساخت و نقش دیده بان بیدار را در حفظ منافع ملت و حقوق مردم ایفا خواهدکرد  و خواهد کوشید تامردم رااز حالت مخاطبان خاموش به جامعه آگاه و منسجم تبدیل کند و شرایط بهتر کاررا برای رسانه ها مساعد سازد.

 آنها سایر رسانه های آزاد را به پیوستن دراین مشارکت دعوت نمودند.