29 اسد 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

صدمین سالگرد استقلال کشوردر پنجشیرتجلیل شد

بازارک ۲۸اسد باختر ازصدمین سالگرداستقلال کشور امروز با همایش با شکوهی...

کار چهار طرح عام المنفعه در پنجشیر آغاز شد

کار چهار طرح عام المنفعه در پنجشیر آغاز شد

بازارک ۲۸اسد باختر کار چهار طرح عام المنفعه امروز در پنجشیر...

از صدمین سالروز استقلال کشور در لوگر تجلیل شد

از صدمین سالروز استقلال کشور در لوگر تجلیل شد

پل علم باختر28 اسد از صدمین سالروز استقلال کشور با برگزاری...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر/ 9/ سنبله
برخی از داکترهای طب ازجمع آوری لوحه معاینه خانه های شان توسط موظفان شاروالی کابل شاکی اند.
این داکترها در تماس به آژانس باختر گفته اندکه لوحه معاینه خانه های شان که مطابق به مقررات وزارت صحت عامه ترتیب و نصب بود اخیراً توسط موظفان شاروالی کابل جمع آوری شده است.
معاینه خانه های این داکترها در ساختمان های مقابل مقر شاروالی کابل در ده افغانان موقعیت دارد و پروفیسور داکتر عبدالودودباجوری رییس اتحادیه سرتاسری داکترها و کارکنان صحی افغانستان به آژانس باختر گفت که شاروالی کابل حق ندارد تا لوحه های داکتر ها را بردارد او این عمل را برای اهل طب توهین تلقی کردو از مقامات وزارت صحت عامه خواست تا به این معضله داکترها رسیده گی کنند.
دراین حال رییس ناحیه دوم شاروالی کابل گفت که نصب لوحه ها غیر مرتب بوده و درنمای شهر تاثیر سوء داشته است و به این منظور لوحه های داکتر ها را از ساحه ده افغانان جمع آوری کرده اند .
اما داکتر کامل رییس بررسی از تطبیق قوانین صحی وزارت صحت عامه گفت که درزمینه بامقامات شاروالی کابل تماس گرفته و آنها گفته اندکه ساختمان های مورد نظر زیر رنگمالی قراردارند و دوباره لوحه های داکترها نصب میشوند.
داکتر کامل افزودکه در خصوص جمع آوری لوحه های داکترها وزارت صحت عامه درجریان قرارداده نشده بود و به زودی مجدداً لوحه های متذکره از جانب شاروالی کابل نصب میشوند.
درساختمان های مقابل شاروالی کابل که ساحه مرکزی شهر میباشد بیشتر معاینه خانه هاو مراکز تشخیص وجود دارند که روزانه صدها مریض و نیازمند برای تداوی شان مراجعه مینمایند اما در حال حاضر هیچ لوحه یی از این مراکز مورد نیاز مریضان وجود ندارد و نیاز مندان نیز ازاین بابت دچار مشکل شده اند.
 

کابل باختر/ 8/ سنبله

نمایشگاه مشترک افغانستان – ایران امروز درشهر کابل دایر گردید.

به گزارش آژانس باختر، دراین نمایشگاه 25 شرکت تولیدی افغانی و 38 شرکت ایرانی تولیدات و محصولات شانرا به نمایش گذاشته اند.

درمراسمی که به همین مناسبت تدویر یافته بود حسن عبداللهی وزیر انکشاف شهری ، داکتر صدرالدین سحر معین وزارت تجارت و صنایع، آذرخش حافظی مسوول روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع برضرورت تدویر نمایشگاه تجارتی مشترک و رشد تجارت میان دو کشور تاکید نمودند.

 یکتن ازمسوولان برگزاری این نمایشگاه میگویدباوجود مشکلات متعدد ، محصولات افغانی بخصوص محصولات زراعتی و صنایع دستی از لحاظ کمی و کیفی در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته و صادرات کالاهای افغاني به کشورهای مختلف افزایش یافته است که این گواهء  است برکیفیت قابل قبول کالاهای افغاني دربازار های منطقه و جهان، ولی متاسفانه میزان صادرات و واردات ما باکشور همسایه ، هم زبان و بافرهنگ و پیشینه تاریخی مشترک همچون ایران درسطح نامطلوبی قراردارد . واردات افغانستان ازایران سالانه در حدود یک میلیارد و سیصد ملیون دالر می باشد در حالیکه صادرات به ایران درحدود چهل میلیون دالر است .

 برگزاری نمایشگاه مشترک در حقیقت بیانگر علایق متقابل تجار و سرمایه گزاران دوکشور برای افزایش میزان تجارت و گسترش روابط اقتصادی میان هم بوده و زمینه ای خواهد شد جهت استحکام این مناسبات .

اتاق تجارت و صنایع افغانستان برگزاري نمايشگاه مشترك افغانستان و ایران را گام مهمی در راستای تقویت همبستگی اقتصادی دو کشور می داند و امیدواراست این روابط باگذشت هرروز وسعت و عمق بیشتر بگیرد.

افغانستان برای پذیرش سرمایه گذاران و تاجران همسایه بیش از هر زمان دیگر آماده گی دارد و هر دستی راکه برای ایجاد رفاه و آسایش اقتصادی مردم این منطقه دراز شود به گرمی می فشارد . ایران دراین زمینه می تواند نقش بسیار بارزی را ایفا کند.

میدان وردك 7 سنبله باختر

اثر" رهنمایی برای ژورنالیستان رادیو" تازه ازچاپ برامد.

این اثرتوسط داکترمحب " سپین" نویسنده ، شاعرومترجم اززبان آلمانی به زبان پشتوبرگردان شده است.

نویسنده اصلی اثر" رهنمایی برای ژورنالیستان رادیو" پیترهیولین توریسن کارک معاون اکادمی دویچی ویله آلمان است.

دراین اثراساسات کاریک ژورنالیست دررادیوبه گونه ومعیاری بیان شده است.

داکترمحب سپین نویسنده ، شاعرومترجم افغان به آژانس باخترگفت که وی کوشیده است تا برای حفظ محتوای اصلی اثر، معیار ترجمه را درنظربگیرد.

اثر" رهنمایی برای ژورنالیستان رادیو" دریک صدوهفتاد صفحه وبه تیراژیک هزاربه کمک مالی محمد حلیم فدایی والی میدان وردك اقبال چاپ یافته است.

كابل/6/سنبله/باختر

قلمی را که اعلیحضرت شاه امان الله خان توسط آن اسناد مربوط به استرداد استقلال افغانستان را امضا نموده بود، به کشور منتقل گردید.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري به آژانس باختر، حامد کرزی رييس جمهوري اسلامي افغانستان در اين رابطه گفت: این قلم یک اثر مهم تاریخی کشور محسوب می گردد که توسط آن اعلیحضرت شاه امان الله خان غازی، اسناد مربوط به استرداد استقلال کشور را به امضا رسانیده است.

حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان اين قلم را که صبح امروز طی مراسمی كه در ارگ رياست جمهوري برگزار شد به عمرا خان مسعودی رئیس موزیم ملی کشور تسلیم نمود.

قلم يادشده که اخیراً توسط نواده اعلیحضرت امان الله خان به مردم افغانستان اهدا گردیده است كه امروز در حضور شاهدخت هندیه دختر شاه امان الله خان توسط رئیس جمهور به عنوان یک سرمایه معنوی به موزیم ملی کشور تسلیم داده شد.

حامد کرزی برای حفظ و نگهداشت این سرمایه بزرگ ملی را که ارزش معنوی دارد و یکی از افتخارات ملی و تاریخی کشور ما را محسوب می شود، به رئیس موزیم ملی دستور داد تا این قلم ارزشمند را ثبت و راجستر نموده و جهت نگهداری آن منحیث یک اثر مهم تاریخی اقدام نماید.

رئیس جمهور گفت: این قلم یک اثر مهم تاریخی کشور محسوب می گردد که توسط آن اعلیحضرت شاه امان الله خان غازی، اسناد مربوط به استرداد استقلال کشور را به امضا رسانیده است و حالا این قلم به افغانستان منتقل گردیده و در موزیم ملی نگهداری خواهد شد.

حامد کرزی از نواده اعلیحضرت امان الله خان اظهار امتنان کرد که این قلم ارزشمند را به مردم افغانستان هدیه کرده است.

رئیس جمهور گفت: مردم افغانستان آرزو دارند و مطمئن هستند که این قلم در موزیم ملی کشور به صورت خوبی نگهداری می شود و نسل های آینده و جهانیان از آن بازدید نموده و فرزندان ما ارزش های استقلال کشور شانرا مشاهده خواهند کرد و برای حفظ و نگهداشت کشور شان که مستقل باشد و پیشرفت نماید، به پای خود بایستد، مردم آن زنده گی آرام داشته باشند و از طریق حکومات دموکراتیک آینده خویش را بسازند، تلاش خواهند کرد.

شاهدخت هندیه دختر شاه امان الله خان ضمن صحبتی از جانب خود و برادرش احسان الله  اظهار خرسندی کرد که قلم متذکره به افغانستان منتقل گردید و اظهار امیدواری نمود که سایر آثار دارای ارزش تاریخی کشور نیز مجدداً به افغانستان منتقل گردد.

در این مراسم محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری و اعضای کابینه حضور داشتند.