29 سرطان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رییس جمهورغنی با نمایندۀ خاص وزارت خارجه ناروی برای افغانستان دیدار کرد

رییس جمهورغنی با نمایندۀ خاص وزارت خارجه ناروی برای افغانستان دیدار کرد

29 سرطان باختر محمداشرف غنی رییس‌جمهوری اسلامی افغانستان، امروز با پیر...

پاک ‌سازی ولسوالی نمک آب تخار از وجود مخالفان مسلح

پاک ‌سازی ولسوالی نمک آب تخار از وجود مخالفان مسلح

تالقان 29 سرطان باختر ولسوالی نمک آب تخار امروز از وجود...

کمیته عالی هم آهنگی ادارات عدلی و قضایی جلسه کرد

کابل ۲۹ سرطان باختر چهارمین نشست کمیته عالی هم آهنگی ارگانهای...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

رئيس شوار ي سراسري مردم کابل

به مناسبت سي و سومين سالگرد قيام چنداول:

علماي كرام، مجاهدان راه حق، مردم شريف چنداول!

شهر كهنه كابل كه در واقع هسته اصلي كابل امروزاست، شاهد قيام هاي زياد آزادايخواهانه بوده است، در همين كابل قديم، آزاديخواهان كابل به  خانه الكساندر برنس حمله بردند. درهمين شهر برقرار گاه كيوناري يورش صورت گرفت.

سي و سه سال قبل بروز دوم سرطان  1358 در حاليكه وحشت يك حكومت خود كامه و تك حزبي برشهر كابل سنگيني ميكرد وهمه روزه ده هاتن استاد پوهنتون، محصلان و كارمندان دولت و كابليان بازداشت وبه شكنجه گاه هاي امينيان برده ميشدند، شورشي از چنداول آغاز شد. اين  قيام پشت اعمال رژيم را لرزاند وآنرا سراسيمه ساخت. باوصف اينكه قيام  باخشونت  سركوب شد و جاده ميوند با خون صدها هموطن مارنگين شد، امااثرگذاري قيام هم بر مردم وهم بر دستگاه رژيم بسيار بارزبود. مردم  دانستند كه با قيام هاي پي در پي سرانجام آن رژيم را از پا خواهند انداخت رژيم نيز دانست كه باايجاد رعب ووحشت وريختاندن خون مردم نيمتواند دوام بياورد وخواست راه هاي مسالمت آميز را جستجو و تغيير ظاهري در رهبري خود ايحاد كند. درحاليكه خاطره غم انگيز به خون نشستن آن قيام شجاعانه را با خودداريم.ميخوام به روح همه شهدا و به روح الحاج سردار نوروز علي « هدايت» سالار قيام چنداول درود بفرستم.

مرحوم سردار نوروزعلي هدايت، در سال 1358درهمان دوم سرطان، روز قيام، از جهان رفت.

خاطره اين قيام را گرامي ميداریم و براي شهدا و رفتگان اين قيام بهشت برين استدعا ميكنم.

سمنگان 31 جوزا باختر

كار ساختامان مسجد جامع حضرت عبد الله  بن عباس ولايت سمنگان  امروز  تكميل و مورد استفاده نماز گزاران قرارگرفت.

تعميراين مسجد به هزينه بيش از يكصد هزار دالر امريكايي از وجه شخصي حاجي نصير الدين باشنده قريه كارته صلح  ايبك در مركز سمنگان اعمار گرديده است. كه در يك وقت گنجايش هفتصد نماز گذار را دارا ميباشد.

کابل باختر 31 جوزا

با قرائت پیام دکتورسید مخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ ، محفل یاد بود از مقام والای علمی پوهاند محمد کاظم آهنگ امروزدرمرکز بین المللی مطبوعات، آغازیافت

به گزارش خبرنگارآژانس باختر، دراین محفل برخی ازمعینان و روسای وزارت اطلاعات وفرهنگ ، معین وزارت امورزنان ، تعدادی ازنماینده گان مردم درپارلمان، شماری ازاستادان پوهنحی ژورنالیز پوهنتون کابل وتعدادی ازدانشمندان وشخصیت های فرهنگی کشوراشتراک نموده بودند.

درآغازاین محفل پیام دکتورسید مخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ توسط جلال نورانی مشاوراین وزارت خوانده شد که دربخشی از آن گفته شده است : محمد کاظم آهنگ عمری را درتدریس وتالیف کتب علمی خاصتا" درعرصه ژورنالیزم وخبرنگاری سپری کرد، وی مرد مهربان ، استاد دلسوزودلبسته تحقیق بود وشاگردان زیادی تربیه کرد که همه کادرهای لایق وشایسته برای رسانه ها، رادیووتلویزیون کشور، بارآمدند ودروزارت اطلاعات وفرهنگ وسایرنهاد های فرهنگی کارکردند.

وزارت اطلاعات وفرهنگ ضمن قدردانی اززحمات این استاد بزرگوار، برای وی بهشت برین استدعا نموده ویادش را گرامی میدارد.

متعاقبا" پیام داکتر عبید الله عبید وزیرتحصیلات عالی توسط پوهنمل عبدالعظیم نوربخش سخنگوی آن وزارت خوانده شد .

دراین پیام گفته شده که استاد پوهاند محمد کاظم آهنگ ازجمله پیشگامان ژورنالیزم نوین درافغانستان وازجمع آن بزرگواران ومشعل داران راه علم ودانش درکشوربوده که عمرعزیزش را درراه خدمت به اولاد این وطن وتشویق آنان برای کسب علم سپری نموده است .

دراین محفل استاد حبیب الله رفیع عضواکادمی علوم، پیرامون شخصیت وکارکرد های پوهاند آهنگ معلومات داده وخاطرات خود را بیان داشت.

دکتورسید مخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ نیز درسخنرانی ای دررابطه به شخصیت علمی، جایگاه وکارکرد های پوهاند محمد کاظم آهنگ روشنی انداخته گفت: درده سال گذشته درمرحله نوین حیات ملی مردم افغانستان، وقتیکه درماه اول صحبت از تدوین قانون رسانه ها میشد ، درآن روزها تا به روزهای که درتوان استاد آهنگ بود ، با وزارت اطلاعات وفرهنگ همکاری بسیارنزیک داشت . 

عبدالحفیظ منصورومحمد داود کلکانی نماینده گان مردم درپارلمان ، استاد مسعود استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل، ٱصف برنا یکتن ازمتنفذین ولسوالی میربچه کوت وحاجی محمد آصف برادر مرحوم استاد آهنگ نیز دررابطه به ابعاد مختلف شخصیت علمی وفرهنگ پوهاند آهنگ معلومات داده وخاطرات شان را ازگوشه های زنده گی مرحومی بیان داشتند.

وهمچنان پیشنهاد نمودند که یک موسسه علمی ازسوی وزارت تحصیلات عالی، به نام پوهاند محمد کاظم آهنگ مسمی گردد.

درجریان این محفل پوهندوی محمد وحید غروال رییس پوهنحی ژورنالیزم  پوهنتون کابل زنده گی نامه استاد آهنگ را به خوانش گرفت: پوهاند محمد کاظم آهنگ ژورنالیست، استاد سابقدارونویسنده توانا ، درسال 1313 هجری شمسی دریک خانوده کشاورزدرقریه شیخان ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل تولد یافته ، تعلیمات ابتدایی را درمکتب میربچه کوت به سررسانیده وتحصیلات عالی را درپوهنتون کابل به اتمام رسانید.

استاد آهنگ درسال 1965 میلادی دوره ماستری دریک ازپوهنتون های امریکا به پایان رسانیده وبه حیث معاون روزنامه اصلاح ، مدیرروزنامه انگلیسی زبان " افغانستان " ،  رییس آژانس باختر، رییس روزنامه کابل تایمز، استاد پوهنحی ژورنالیزم وهمچنان به حیث رییس پوهحی ژورنالیزم پوهنتون کابل ایفای وظیفه نموده است .

پوهاند آهنگ صدها شاگرد دررشته ژورنالیزم تربیه نموده و حدود بیست  اثربخصوص درراستای ژورنالیزم ، به زبان های دری ، پشتو وانگلیسی ازخود بجا مانده است .

كابل 28جوزا باختر
ساختمان وزارت هاي اطلاعات وفرهنگ  و مخابرات و ساحات همجوار آن از دو روز به اينسو فاقد انرژي برق شده است.
مردم محل ميگويند باآنكه وزارت انرژي و آب به خصوص شركت موسسه برشنا با امكانات بهتر مجهز ميباشد، اما تاكنون نتوانسته اند به رفع مشكل ايجاد شده در سيستم بپردارند.
ازسوي هم اژانس باختركه يك مركز خبررساني است، نيز از نبود برق با مشكل مواجه شده است.
ذبيح علم  كارمند وزارت اطلاعات  وفرهنگ  در صحبت با خبرنگار آژانس باخترگفت،  مسوولان وزارت انرژي و آب و به خصوص موسسه برشنا را متهم به بي توجه يي كرده بيان داشت كه اگر آنان در زمينه سهل انگاري نميكردند عارضه واردشده بزودي دريافت و برق ساحات متذكره دوباره تامين ميشد.
خبر نگار آژانس  باختر باوجود تلاش نتوانست در زمينه با مسوولان برق كابل تماس حاصل نمايد.