29 ثور 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کشته شدن 19 تروریست در ولایت هلمند

کشته شدن 19 تروریست در ولایت هلمند

کابل باختر 29 ثور منسوبان قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی...

مشرانو جرگه کمیشنران کمیسیون انتخابات را فرا خواند

مشرانو جرگه کمیشنران کمیسیون انتخابات را فرا خواند

کابل باختر 29 ثور مشرانوجرگه شورای ملی، کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات...

فعالیت بانک خصوصی آرین  متوقف شد

فعالیت بانک خصوصی آرین متوقف شد

کابل باختر 29 ثور فعالیت بانک خصوصی آرین در افغانستان متوقف...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

 

هرات 23 حمل باختر

نخستین کنفرانس بین المللی عرفان مولانا درولایت هرات با صدورقطع نامه ی هفت ماده ای پایان یافت.

این  کنفرانس دوروزه به اشتراک ده ها دانشمند ، شاعر ونویسنده ازافغانستان ودیگرکشورهای  جهان ومقامات محلی هرات  به همت پروفیسور سکینه یعقوبی رییس بورد اجرائیوی انستیتوت آموزشی افغان راه اندازی شده بود

اشتراک کنند ه ها در قطع نامه ء  ، خواهان ایجاد یک پوهنتون ومراکزمولانا شناسی شدند وازدولت خواستند تا درجمع آوری آثاراین اندیشمند بزرگ ، اقدام کند.

پژوهشگران واندیشمندان اشتراک کننده درین سیمینار، دربارهء شخصیت وآثارخداوند گاربلخ صحبت کردند.

زن درآیینه ء عرفان مولانا و عرفان تامین کننده ء صلح جهانی ، حسادت ، زن ، تسامح وعرفان  ازجمله ی مقالاتی بود که پژوهشگران افغان درین کنفرانس به خوانش گرفتندو مقالاتی زیر نام در داروی عشق و اندیشه ء مولانا توسط شاعر و پژوهندهء افغانستانی محمد افسر رهبین ارایه گردید که گفتمان های را به همراه داشت .

نویسنده ها درمقالات شان ، مولانا جلال الدین محمد بلخی را نمادی ازانسان دوستی وزیست باهمی خواندند وبرای رسیدن به این مامون برتفهیم اندیشهء مولانا بویژه برای نسل جوان تاکید کردند.

درین کنفرانس پیام حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان خوانده شد.

رییس جمهورکرزی درین پیام ،عنوانی کنفرانس مولانا را به عنوان بزرگ ترین شخصیت عرفانی خوانده وبرگزاری این کنفرانس را درمعرفی بیشتراندیشه ی این بزرگمرد ، حرکت موثردانسته است.

همچنان دراین کنفرانس پیام دکتورسید مخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ توسط محمد افسررهبین شاعر، نویسنده ونماینده این وزارت خوانده شد.

دوکتوررهین درین پیام ، مولانای بلخ را قافله سالاری خواند که نجواهای عاشقانه وجانگدازش ، سراسرگیتی را درنوردیده است.

وزیراطلاعات وفرهنگ درین پیام گفته است ( درجهان امروزکه فرارازعاطفه ، انسان خود ناشناخته را به پرتگاه تباهی ونابودی کشانده است ، قدرشناسی وشناخت ازمولانا وعرفان یک نیازخیلی مهم پنداشته می شود.)

اودرپیام خود عرفان وتصوف اسلامی را یکی ازگزینه های نخبه در راه انسان سازی وانسان پروری عنوان کرد وابرازآرزومندی کرد تا این کنفرانس ، برای مولاناشناسان وپژوهنده گان عرفان وتصوف اسلامی ، سودمندی ها ودریافت های تازه ای را به همراه داشته باشد.

ولی شاه بهره مشاورانستتیوت آموزشی افغان ، برگزارکننده ء این کنفرانس می گوید که این کنفرانس درشناخت بیشترمولانا ، اندیشه وآثاراو وعرفان اسلامی نقش ویژه ای خواهد داشت.

اوگفت که مقالات پژوهشی دانشمندان اشتراک کننده درین کنفرانس ، به مراکزپژوهشی جهان عرضه خواهد شد.

مولانا جلال الدین محمد بلخی ، شاعر، عارف  ، صوفی واندیشمند بزرگ ، یکی ازتاثیرگذارترین چهره های جهان به حساب می آید . اوبه داشتن اندیشه ی انسان سازی ،  صلح جویانه وفرهنگ همدیگرپذیری ، توجه ی جهانیان را به خودش جلب کرده است ؛ طوریکه تاکنون آثارماندگارش به چندین زبان ترجمه شده ودرپوهنتون های بزرگ دنیا ، تدریس می شود.

 

كابل باختر/ 23/ حمل

هنر مجسمه سازی كه میتواند بیانگر اندیشه ها وسلیقه های اجتماعی در جوامع باشد در افغانستان از وضعیت مناسب برخوردار نیست هرگاه این وضعیت ادامه پیدا نماید ركود كلی این هنر را در كشور تهدید میكند.

استاد عبدالحی فرهمند مجسمه ساز و استاد در شعبه مجسمه سازی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون كابل با اظهار این مطلب به خبرنگارآژانس باختر گفت .

وضعیت هنر به صورت كل و وضعیت هنرمجسمه سازی به گونه مشخص در كشور نگران كننده است هرگاه این وضعیت ادامه پیدا كند افغانستان را یك ركود كلی هنر تهدید میكند.

فرهمند اضافه داشت: متاسفانه در کشور ما راجع به مجسمه و مجسمه سازی تعبیرسو و جود دارد مجسمه سازی یعنی بت سازی درحالیكه چنین نیست اگرقبل از اسلام از مجسمه ها استفاده خرافاتی می شد و به نام پرستش مورد استفاده قرارمیگرفت ، امروز مجسمه به عنوان یك هنر بارز كه پیام و اندیشهء انسانی را تمثیل میكند مورد قبول جامعه بشری قرارگرفته است .

از مجسمه به عنوان مظهرزیبایی و خلاقیت استفاده میگردد دردنیای امروز شهرها و پارك ها با پیكره های قهرمانان، دانشمندان، شاعران، نویسنده گان، چهره های ورزشی و سینمایی و بالاخره نمونه دیگر این هنر چون گل و حیوانات زیبا تزئین میابد با افتخار دربسیاری از شهر های جهان پیكره های از قهرمانان و دانشوران كشور ما زینت شهرهای دیگران است در حالیكه ما ازكشور خود به این گونه آفریده های هنری بت نام میدهیم و ازآن اظهار نفرت می نمایم .

وی افزود : دردیگر كشورهای دنیا از هنرمندان دعوت میشود تا عنعنات ، عقاید و فرهنگ خود را در قالب پیكره ها به نمایش بگذارند واثر شان را به نام خود هنرمند و كشورش ثبت نمایند از چنین آفریده های هنری حمایت میكنند.

استاد فرهمند كه خود درسال 1381 دریك رقابت هنری از بین 32 هنرمند از 27 كشور جهان مقام اول را نصیب شده و در مسابقه دیگر اثر او در میان 126 كشور دنیا حایز جایزه گردید.

وی ازمسوولین امور میخواهد تا به ابعاد مختلف هنر دركشور توجه شود درغیر آن ما چیزی های زیادی را ازدست خواهیم داد.

 استاد فرهمند میگوید با وجود آنكه در پوهنحی هنرهای زیبا بخش به نام مجسمه سازی وجود دارد و برعلاوه آن در برخی از نهادهای خصوصی آموزشی تعدادی دراین رشته هنری آموزش می بینند مگر رجوع مردم به این هنر تجسمی كمرنگ و تعدادی محصلین كه دراین رشته تحت آموزش اند نیز اندك است.

 به گفته استاد فرهمند مشكل تنها دراندك بودن محصل و رجوع كمرنگ مردم به این هنر نیست، شعبه مجسمه سازی جداً" با كمبود مواد درسی مواجه است حتی گچ که یك ماده معمولی است ازسوی شاگردان خریداری میشود هیچ نمایشگاه از آثار محصلین این دیپارتمنت و یا هنرمندان مجسمه سازی دركشور برگزار نگردیده و هیچ كاری كه این مسله را تفهیم نماید كه مجسمه سازی، بت سازی نیست صورت نگرفته است.

فواد محب زاده ،جوان كه چند سال میشود از بخش مجسمه سازی هنرهای زیبای پوهنتون كابل فارغ گردیده واما نتوانسته مطابق به رشته تحصیلی كار پیدا كند به خبرنگار آژانس باختر گفت ، متاسفانه مردم افغانستان درگیر مسایل و سرگردان ماجرا های اند كه هنر را در حاشیه گرفته اند هنر در افغانستان هیچ بازار ندارد من نتوانستم برای خودكار پیدا نمایم د ر ادارات برای ماكاری پیدا نمیشود و هرگاه به بازار خصوصی مراجعه كنیم متاع ما خریداری ندارد.

 محب زاده گفت كه او هنر مجسمه سازی را با انبوه مشكلات فرا گرفت در پوهنتون تنها شیوه های مجسمه سازی برای آنان تدریس میشد مگر مواد درسی ووسایل را خود آنان تهیه میكردند.

به همین ترتیب دانش آموزان دیگر این رشته هنری حرف ها و گلایه های داشتند.

عالم فرهاد رییس پوهنحی هنرهای زیبا دانشگاه كابل میگوید ، موجودیت دیپارتمنت مجسمه سازی در جنب فاكولته مایك ضرورت مبرم است .مجسمه تجسمی از زیبایی ومجسمه سازی والاتراز آن است یعنی آفرینندهء زیبایی.

 در دوره سنگ قدیم از سنگ به حیث افزار استفاده میشد هنرمندان سنگ ها را تبدیل به افزاری می نمودند كه مردم به آن نیاز داشتند بعدها تاریخ و هویت ملت ها و حوادث همان زمان توسط همین هنرمندان به شكل تصاویر روی سنگ حك میگردید و یا هم عقاید و باور های شان را به شكل معبود می ساختند . امروز نیزمجسمه سازی به عنوان یك هنر ظریف در میان مردم جهان علاقمندان زیادی دارد، تمثال و پیكره های مردان بزرگ امروز زینت جاده ها و شهرهای بزرگ است مگر درافغانستان متاسفانه از این هنر تعبیر دیگری میشود درحالیكه ما میتوانیم از هنرمند مجسمه ساز و آفریده های هنری او در تزئین و زیبایی شهر های خود استفاده كنیم مگر تحقق این آرزو بطی و كند است .

موصوف پذیرفت كه پوهنحی هنرهای زیبا با كمبود مواد درسی ووسایل آموزش مواجه است در حالیكه كاردراین فاكولته بیشتر به بخش عملی متكی است كه باید مسوولین به آن توجه كنند از طرف دیگر برگزاری نمایشگاه های هنری منجمله هنر مجسمه سازی میتواند ما را در غنای مندی هنری دركشور كمك كند.

مگر با تاسف تا کنون ما هیچ نمایشگاهی از آثار هنرمندان مجسمه سازدر کشور نداشته ایم. 

 امروز محصلان این رشته ما با انبوه از مشكلات اقتصادی مواجه اند كه باید به آن دقت و توجه داشت ، به امید روزی كه هنر و هنرمند جایگاه شان را درجامعه افغانی باز یابند.

 

سیمینارعلمی یک روزه زیرنام ارزیابی تحقیق درولایت ننگرهاربرگزارشد.

این سیمیناربه اشتراک پژوهشگران افغان ازسوی انجمن ژورنالیستان ونویسنده گان زون مشرقی درشهرجلال آباد تدویرشده بود.

درین سیمینار، پژوهشگران ونویسنده ها درمورد وضعیت فرهنگی  وروش تحقیق  درافغانستان وارزش های آن ،  مقالات شان را به خوانش گرفتند.

آنان در مقالات پژوهشی ، فرهنگ تحقیق درافغانستان را کمرنگ خواندند وازنهاد های پژوهشی ، ادبی ، علمی وحکومت خواستند تا برای بهترشدن آن ، تلاش کنند.

قسمت دیگراین سیمیناربرای تقدیروبررسی کارکردهای فرهنگی سرمحقق زلمی هیوادمل وداکترعبدالرووف رفیقی دونویسنده  افغان اختصاص یافته بود.

درین سمینارپیام رییس جمهورحامد کرزی نیزخوانده شد .

رییس جمهوردرپیام خود تدویراین سیمیناررا برای پررنگ سازی فرهنگ تحقیق ارزنده خوانده واقدام برگزارکننده های آن را ستوده است.

دکتورسید مخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ نیزپیامی برای این سیمینارفرستاده بود. دکتوررهین در پیام راه اندازی این سیمیناررا گام بجا وموثری به رشد فرهنگ تحقیق درافغانستان خوانده وآرزو برده است تا راه اندازی این گونه سیمینارها برای رشد فرهنگ تحقیق درافغانستان ادامه یابد.

 

ایبك/22/حمل/باختر

برای ریاست اطلاعات و فرهنگ و مستوفیت ولایت سمنگان تعمیر های جدید ساخته میشود.

كار ساختمان این تعمیر ها امروز در ایبك مركز سمنگان آغاز یافت.

فتح الله وافی رییس اطلاعات وفرهنگ سمنگان به آژانس باختر گفت تعمیر جدید به هزینه سه صدو پانزده هزار دالر امریكایی از بودجه انكشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ به شكل اساسی در یك طبقه اعمار میشود.

به گفته او در این ساختمان شانزده اتاق اداری و یك صالون كنفرانس در نظر گرفته شده كه كار ساختمان آن طی یك سال تكمیل خواهد شد.

از سوی هم ساختمان تعمیر اداری مستوفیت این ولایت نیز ازبودجه انكشافی وزارت مالیه به هزینه چهار صد و شصت و دو هزار دالر امریكایی آغاز شد.

میرویس میرزایی مستوفی سمنگان گفت این تعمیر دارای چهل اتاق كاری بوده كه شامل صالون كنفرانس، گدام، آشپزخانه، دفاتر اداری با سیستم آب رسانی، برق و انترنت د رنظر گرفته شده است.

وی افزود كار این تعمیر در كنار ساختمان قبلی مستوفیت در ساحه بیش از هشت صد متر مربع كه ملكیت وزارت مالیه میباشد طی یك سال در سه طبقه به شكل اساسی و پخته اعمار میشود.

قابل یاد آوریست كه كار ساختمان تعمیر ریاست های اقتصاد، معادن ،‌ عدلیه، زراعت و آبیاری جریان داشته و عنقریب به بهره برداری سپرده خواهد شد.