08 جوزا 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

هجده طالب در زابل کشته شدند

قلات/ 8 جوزا/ باختر هجده طالب مسلح پس از حمله برکاروان...

تبصره

تبصره

کابل/ ۸جوزا/ باختر مردم افغانستان تاکید دارند که خروج نیروهای خارجی...

پولیس بر ادامۀ عملیات علیه گروه های مسلح غیرمسوول در بغلان تاکید کرد

پولیس بر ادامۀ عملیات علیه گروه های مسلح غیرمسوول در بغلان تاکید کرد

پلخمری/ 8 جوزا/ باختر در حالی عملیات نظامی عیلۀ گروه های...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

فرهنگی

کابل9 سرطان باختر

درنتیجهء انتخابات آزاد، سری ومستقیم ، محقق فرزانه« حبیبی» و امان الله « جهانیار» به عنوان نماینده گان خبرنگاران به شورای عالی رسانه ها راه یافتند.

درانتخاباتی که به این منظور امروز درمرکزبین المللی مطبوعات راه اندازی شده بود، خبرنگاران به ابراز رای آزاد ، سری و مستقیم این  دوتن را به عنوان نماینده گان شان انتخاب کردند.

به گزارش خبرنگارآژانس  باختر، به خاطر راه یابی نماینده گان خبرنگاران به شورای عالی، محقق فرزانه « حبیبی» رئیس انستیتوت ژورنالیزم اکادمی علوم، امان الله جهانیار مدیرثبت و صدور جواز نامه ها، وحیده احمدی ژورنالیست آزاد و حسیب الله  امین خود را نامزد کرده بودند که درنتیجۀ انتخاباتی که صورت گرفت فرزانه حبیبی باکسب 63 رای و امان الله جهانیار با کسب شصت رای به شورای عالی رسانه ها راه یافتند.

به گزارش خبرنگار آژانس  باختر، درمحفلیکه به خاطر برگزاری انتخابات، بحث روی معیارهای اخلاقی و ایجاد  صندوق معاونت به خبرنگاران برگزار  شده بود، دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ  صحبت کرده گفت: 

پالیسی وزارت اطلاعات و فرهنگ  از یازده سال بدینسودرعرصه آزادی بیان، خدمت به آزادی بیان و تقویت رسانه ها ودست اندرکاران رسانه ها، درین بوده که درتمام مسایل مربوط به امور رسانه ها و آزادی بیان و فعالیت خبر نگاران

ماهمیشه درمشوره و تماس باشیم ، یا زده سال پیش وقتی که قانون رسانه ها تنظیم شد، ماه ها پیش ازاین بود که کمیسیون قانون اساسی افغانستان ساخته شود درظرف یک ماه که قانون آماده شد و درماه دوم نافذ شد.

دکتور رهین افزود، مطبوعات ما امروزازنظر کمی وهمچنان از نظرکیفی شایان تحسین است، باوجود ریخت و پاشها درکارهایش .

دکتور سید مخدوم رهین با اعلام اینکه معیار های اخلاقی نافذ و قابل اجرا است علاوه  کرد: به این ترتیب درهر مرحله که به موجب احکام قانون قراربود کاری صورت بگیرد، بامشوره دوستان ژورنالیست بود، از جملۀ این  کارها در شش ماه گذشته یکی متن کودهای اخلاقی روزنامه نگاری بود، نوع قواعد اخلاقی برای امور خبرنگاری تنظیم شد، من ترجیح دادم که این  کار را خود ژورنالیستان انجام دهند که دادند.

درین مجلس رسیده گی به امور صندوق حمایت از خبرنگاران، کمیسیون چهارنفری نامزد شد تامسایل مربوط به  طرزالعمل وسایر امور صندوق را پیش ببرند.

بعدآ مبارز راشدی معين نشراتي وزارت اطلاعات و فرهنگ ادارۀ جلسه را برعهده گرفت و در صحبت مختصری گفت:مسوده معیار های اخلاقی را دوستان  ژورناليست تنظیم کردند و در جلسات مکرر آن را تائید کردند، او گفت عنقریب معیارهای اخلاقی بطور رسانه گونه چاپ وبدسترس همه قرارخواهد گرفت.

راشدی، ایجاد  صندوق ژورنالیستان را یک موضوع مهم و بزرگ دانسته گفت که بانگرانی های که ژورناليستان ما دارند این  صندوق میتواند به نگراني هاي آنان پایان  دهد.

غزنی باختر 9 سرطان

دو مجموعهء شعری به پیشواز سال 2013 و معرفی شهر غزنی به عنوان مركز فرهنگی جهان اسلام به چاپ رسید.

غزنه در آیینه شعر و شعر جوان غزنه دو مجموعه شعری است كه به گفته رئیس اطلاعات وفرهنگ ولایت غزنی به پیشواز سال 2013 و معرفی شهر غزنی به عنوان مركز فرهنگی جهان اسلام اخیرا" به چاپرسیده است.

بسم الله شریفی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولايت غزنی به آژانس باختر گفت، این دومجموعه شعری به ابتكار ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی و به پیشواز از جشنواره سال 2013 در شهرغزنی، منتشر شده است.

این دو مجموعه به کمک مالی وزارت اطلاعات و فرهنگ به چاپ رسیده است.

شریفی كه خود این مجموعه را ویرایش و تدوین کرده است، اشعار مندرج در این دو كتاب را ستودنی خواند.

كابل 8 سرطان باختر

جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات وفرهنگ  در باره اعلامیهء منتشرهء فدراسیون ژورنالیستان گفت که صداقت وراستکاری درهمه حرفه ها به خصوص در ژورنالیزم ملاک عمل است .

نورانی افزود: فدراسیون ژورنالیستان مدعی شده که در چهار سال گذشته وزارت اطلاعات وفرهنگ در راستای ترتیب طرزالعمل انتخاب دو خبرنگار به شورای عالی رسانه گویا تساهل نموده است ، درحالیکه وزارت اطلاعات وفرهنگ چهار سال قبل سه بار از نماینده گان نهادهای خبرنگاری دعوت کرد تا با هم بنشینند دو تن  ازنماینده هاي دلخواه شان را به شورای عالی  رسانه هامعرفی دارند اما با تاسف هر بار آنان درمجالس به جر وبحث پرداختند وموفق نشدند تاکسی  را انتخاب کنند .

نورانی افزود که دکتور سیدمخدوم رهین وزیر اطلاعات وفرهنگ به خاطر پرکردن این خلا موقتاً دو خبرنگار را به شورای عالی برگزید وبیان داشت که تا زمان معرفی دو خبرنگار از سوی نهادهای رسانه يی این دونفر درشورای عالی کارکند اما بد بختانه در چهار سال این نماینده گان گزیده نشدند ،صداقت این است که نهادهای رسانه يی تساهل کرده اند نه وزارت اطلاعات وفرهنگ.

نورانی علاوه کرد، انتخاب دو خبرنگار از جانب فدراسیون نیز قابل پذیرش برای سایر دست اندرکاران رسانه ها نمی باشد .

اکثریت نهادهای رسانه ها گزینش این نماینده گان رانمی پذیرند ومطرح می سازند که فدراسیون میخواهد افراد خود را تحمیل نمایند .

جلال نورانی همچنان اظهار داشت ،کسانیکه به انتخابات شورای عالی رسانه ها حاضرنشوند مربوط خودشان خواهد بود چون وزارت اطلاعات وفرهنگ ازطریق رسانه ها به نهاد ها و ژورنالیستان آگاهی داده است. در مجلس فردا نخست بالاي طرزالعمل كار صورت ميگيرد وبعداً انتخابات به راه انداخته مي شود .

مشاور وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به پیشنهادات فدراسیون ژورنالیستان افغانستان مبنی برانتخاب نماینده گان ژورنالیستان برای عضویت در شورای عالی رسانه ها به مواردی در اين باره  اشاره کرده گفت: فدراسیون ژورنالیستان افغانستان امروز با انتشار اعلامیه ای در رابطه به طرز العمل انتخاب نماینده گان ژورنالیستان برای عضویت در شورای عالی رسانه ها ، دررابطه به برخی از مواد طرز العمل که ازطرف وزارت اطلاعات وفرهنگ به نظرخواهی گذاشته شده است، یک سلسله پیشنهادهای را مطرح ساخته است .

فدراسیون ژورنالیستان مدعی است که در طرزالعمل، چرا نحوهء گزینش نماینده گان جامعه مدنی درنظر گرفته نشده است .

جلال نورانی مشاوروزارت اطلاعات وفرهنگ درزمینه به آژانس باختر گفت: جامعه مدنی متشکل از نهاد های مستقل مدنی بوده و آنان خودشان برای انتخاب نماینده گان وفرستادن آنها به حیث نماینده به نهاد های دیگر ، طرز العمل خود را داشته و وزارت اطلاعات وفرهنگ نمی خواهد دراین رابطه مداخله کند.

زمانیکه این نماینده گان نهاد های جامعه مدنی از سوی خودشان انتخاب شده و به وزارت اطلاعات وفرهنگ معرفی شوند مانند دفعهء قبل، وزارت اطلاعات وفرهنگ از آنان استقبال خواهد کرد .

همچنان دررابطه به شرایط براي نامزد شدن ژورنالیستان به شورای عالی رسانه ها ، مشاور وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت که مسلکی بودن ژورنالیست درواقع همان تحصیلات عالی درمسلک ژورنالیزم است و طرزالعمل وزارت اطلاعات وفرهنگ در کنار آن به داشتن تجربه غنی درکار عملی ژورنالیزم نیز ارج لازم را قایل شده است.

نورانی  درمورد پیشنهاد دیگر فدراسیون،  که درصورت مساوی بودن آرای دونفر نامزد باید انتخاب به دور دوم برود ، چنین ابراز نظر کرد : در این رابطه مشکلی وجود ندارد، اما اولی تراست تا در اين باب مجلس فردا تصميم بگيرد .

همینگونه مشاوروزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به طرزکاروفعالیت شورای عالی رسانه ها افزود که بعد از به وجود آمدن این شورا ، اعضای آن خودشان مطابق قانون رسانه های همگانی طرزکار وفعالیت خویش را تدوین خواهند کرد.

 نورانی درمورد سراسری بودن انتخابات شورای عالی رسانه ها نیز گفت : وزارت اطلاعات وفرهنگ در اطلاعیه ء فراگیر در طول يك هفته به وسیله چندین روزنامه و رادیو وتلوزیون ملی موضوع را به اطلاع تمام ژورنالیستان ونهاد های خبر نگاری رسانیده است و مسلماً به هر فرد ژورناليست حق نامزد شدن و راي دادن داده شده  و اين ديموكراتيك ترين شيوهء كار است.

کابل باختر 8 سرطان

ریئس آژانس باختر در صحبتی با خبرنگار آژانس باختر در باره نشست فردا خبرنگاران توضیحات بیشتر داد .

 خلیل مینوی رئیس آژانس باختر مطرح ساخت که طرزالعمل انتخاب دو خبرنگار به شورای عالی رسانه ها نهایی نبوده به خاطر جمع آوری نظرات خبرنگاران وفعالان رسانه یی به نظر خواهی گذاشته شده است .

به گفته مینوی ،درنشست فردا ابتدا بالای طرز العمل بحث میگردد به نظرات سازنده آنها درنهایی سازی وغنامندي طرزالعمل توجه خواهد شد بعدآ به اساس طرزالعمل دو نماینده خبرنگاران به شورای عالی رسانه ها انتخابات برگزارمی گردد.

  به گفته وی نهایی سازی معیار های اخلاقی خبرنگاری واحیا صندوق خبرنگاران اجندای دیگری بحث فردا را می سازد .

مینوی علاوه کرد، وزارت اطلاعات وفرهنگ از تمام خبرنگاران وفعالان رسانه ای مرکز و ولایات تقاضا کرده است که درین نشست اشتراک کند .