31 ثور 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

یوناما: فساد مانع اساسی در برابر تأمین صلح در افغانستان است

یوناما: فساد مانع اساسی در برابر تأمین صلح در افغانستان است

کابل باختر 30 ثور دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد...

بازگرداندن بخشی اززمین های پارک صنعتی ننگرهار ازچنگ غاصبان

شهرجلال آباد ۲۹ ثورباختر بخشی از زمین های پارک صنعتی ننگرهار...

افزایش حاصلات شفتالو درننگرهار

افزایش حاصلات شفتالو درننگرهار

شهرجلال آباد ۲۹ ثورباختر حاصلات شفتالو درولایت ننگرهار افزایش یافته است. به...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

ویب سایت موزیم ملی امروزتوسط عمر سلطان سرپرست معینیت فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ افتتاح شد
به گزارش خبر نگارآژانس اطلاعاتی باختر، ویب سایت موزیم ملی به حمایت مالی ایالات متحده امریکاهمکاری نهاد خانه فرهنگ افغانستان طراحی گردیده ودر نه بخش به زبان های دری- پشتو و انگلیسی نشرات میکند.
در مراسم که به این  مناسبت در موزیم ملی برگزار شده بود، سرپرست معنیت فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ در رابطه به اهمیت ویب سایت به  موزیم ملی صحبت نموده فعالیت  آن را گام ارزنده خواند.
وی همچنان از نهادهای که در زمینه طراحی ویب سایت همکاری نموده اند، به قدردانی یاد نمود.
عمراخان مسعودی رئیس موزیم ملی در رابطه به چگونگی نشرات ویب سایت معلومات داده گفت:"ازطریق این ویب سایت میتوانیم ارتباط موزیم ملی را با موزیم های جهان تامین نمائیم و بخش های موزیم ملی  به جهان ارایه نمائیم."
در این مراسم از قدسیه ذهاب کارمند موزیم ملی و کسانیکه در طرح و دیزاین ویب سایت تلاش پی گیر نموده بودند نیز به قدردانی یاد شد.
 

به گزارش آژانس اطلاعاتی باختر،  دراین محفل دوکتور سید مخدوم رهین وزیراطلاعات و فرهنگ  ورئیس شورای سراسری مردم کابل سخنرانی کرده ضمن ابراز مراتب تبریک به مردم کابل گفت که زمان به سرعت میگذرد، شش سال پیش  زمانیکه  سخن از ایجاد این شورا بود دوستان به هم شانه دادند، زحمت کشیدند و شورای راکه امروز  به حد رسیده تاسیس کردند.

داکتر رهین افزود، شورای سراسری مردم کابل ضامن حفظ و بقای مدنیت در کشور بوده و درراستای کار درامروحدت ملی ملت  افغانستان  تلاش مینمایند.

وی مردم کابل را مردم درد دیده خوانده از پنج ملیون نفوس کابل خواست در احیای مجدد دوباره شهر کابل دست بدست هم بدهند و تلاش ورزند.

آذرخش حافظی رئیس اتاقهای تجارت و صنایع کابل در صحبت خود برتفاوت میان فرهنگ، ما و دیگران پرداخته گفت، بنیاد فرهنگ مابا عشق ومحبت همراه بوده، بزرگان ماخواسته اند باعشق ومحبت دنیا را تسخیر کنند.

مردم کابل در عشق ورزی، با همزیستی شهره افاق بوده اند با تاسف با رخنه دشمن ،  این  فرهنگ خدشه دارشد و مردم شاهد کابل ویرانی بودند.

 

 

 

اوافزود: اما همایش امروزی کابل نمایانگر این است که بازهم مردم کابل باهم نزدیک میشوند و درفضای دوستی و برادری برای احیاِ ی مجدد کابل میکوشند.

درین محفل ظاهر حسن رئیس دارالانشای شورای سراسری مردم پیام آن شورارا عنوانی مردم کابل خوانده و همچنان صدیق و شماردیگر در مورد  سخنرانی کردند.

در ختم محفل تحایف تهیه شده به اعضای شورا داده شد.

پروسه اصلاحات اداری دروزارت اطلاعات و فرهنگ ادامه دارد .

خلیل مینوی رییس کمیسیون پروسه اصلاحات اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ ضمن بیان مطلب فوق خاطر نشان ساخت، پروسه تطبیق سیستم جدید رتب و معاشات که از دهه اول ماه میزان آغاز گردیده تاکنون از 350 تن ازکارکنان این وزارت امتحان اخذ گردیده و شامل سیستم جدید رتب و معاشات شده اند.

همچنان روح الامین حبیبی رییس منابع بشری این وزارت به آژانس اطلاعاتی باختر گفت، نود بست اداری این وزارت به اعلان رفته که 621 نفر خویش را دراین بستها از داخل و خارج وزارت کاندید نموده اندکه در هفته آینده از ایشان امتحان رقابتی اخذ خواهد گردید.

به گفته آنان، لیاقت،  استعداد ، تجربه کاری و تحصیل ملاک انتخاب کارمندان وزارت اطلاعات و فرهنگ میباشد.

جامعه ای که به قلعه های شامخ سعادت وخوشبختی رسیده اندازفیض علم ودانش  ونیروی پرتوان جوانان آن بوده است این مطلب را داکترسید مخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ درجلسه امروزپارلمان آموزشی جوانان به ریاست عزیزالرحمن طیب رئیس پارلمان آموزشی درتالارجلسات عمومی مشرانوجرگه بیان داشت.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس اطلاعاتی باختر، درابتد وزیراطلاعات وفرهنگ ازابتکارداکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون سمع شکایت مجلس سنا  درتمویل پارلمان آموزشی  جوانان قدردانی نموده گفت، جوانانیکه امروز باپارلمان آشنایی حاصل میکنندفردامیتوانندنماینده گان منتخب ومؤفق مردم درزیرسقف خانه ملت راه یابند و بایدبه این فکرباشند که  چگونه برای مردم وجامعه خویش درقرن حاضرمصدرخدمت واقع شوند. همچنان دوکتور رهین خطاب به جوانان درجهت کسب علم گفت هیچ کتابی به مانندقرآن عظیم الشان درباره علم وتفکرتمرکزنکرده است ورسیدن به قلعه های شامخ سعادت وخوشبختی ازفیض علم ودانش ونیروی پرتوان جوانان میباشد.
   سپس درجلسه یک سلسله پرسشهای ازسوی وکلای جوان پیرامون تهاجم فرهنگی ،کم رنگ بودن برنامه های آموزشی دررسانه ها،مشکلات بیکاری ،نشرسریال های مبتذل ازسوی بعضی رسانه های تصویری ،بی نتیجه ماندن شماری ازجوانان درامتحان کانکور،مبارزه علیه مواد مخدر، کنترول لوایح شهر، تولید فلم های داخلی، نگهداری آثارتاریخی بخصوص مس عینک، جلوگیری ازتوهین بزرگان دربرخی رسانه ها وبسا مسایل دیگر ازداکتررهین وزیراطلاعات وفرهنگ وتیمورشاه اسحق زی معین امورجوانان آنوزارت مطرح گردید.
درمقابل مسوولین متذکره ضمن ارایه توضیحاتی گفتند آنعده ازجوانانیکه درامتحانات کانکوربی نتیجه مانده اند باموسسات تحصیلات عالی خصوصی درمرکزولایات کشور تفاهمات صورت گرفته است که تاحال درحدود 35هزارآنان باتخفیف مناسب جذب گردیده واین روند با سایرموسسات تحصیلی خصوصی ادامه دارد وافزودند به منظورخدمات بیشتر (16)مراکزجوانان درولایات وشورای عالی جوانان درسطح کشورایجاد گردیده است که  موضوع بیکاری وتحصیل دراولویت کاری آنوزارت قراردارد.
همچنان دوکتور رهین پیرامون نشرات رسانه یی درکشورروشنی انداخته گفت نشرات شماری ازتلویزیونها باوجود کمی وکاستی نسبت با  سایرکشورهای اسلامی مانند ترکیه، پاکستان، مراکش وبنگله دیش درموقعیت خوبی قراردارد وی  اظهارامیدواری نمود که رسانه ها با درنظرداشت حفظ ارزشهای اسلامی وملی برنامه های آموزنده را به دست نشربسپارند واظهارآماده گی نمودند که به همکاری موسسات کمک کننده تاریخچه پارلمان آموزشی را چاپ خواهند نمود.
   همچنان درجلسه سناتورداکترزلمی زابلی تمویل کننده پارلمان آموزشی ضمن انتقادی ازبرخی کم کاری ها وضعف درامورکاری کمیسیونها پارلمان آموزشی جوانان، از25 نوامبرروز بین المللی منع خشونت علیه زنان یاد آوری نموده گفت درجلوگیری ازخشونت همه باشنده گان بخصوص جوانان مسوولیت داشته وباید با خشونت مبارزه جدی صورت گیرد ومن به نماینده گی ازشورای ملی بخصوص اتاق مشرانوجرگه  به عموم زنان ومادران  گرامی اطمینان می دهم که درتصویب قوانین درزمینه رفع خشونت علیه زنان با درنظرداشت دساتیردین مبین اسلام تلاش خواهیم کرد. وی ازاعضای پارلمان آموزشی جوانان خواست تا با این پدیده درجلسات عمومی وکمیسیونهای خویش دقت بیشترنمایند.
دراخیرجلسه کمیسیونهای تحصیلات عالی، ورزش وتربیت بدنی، روابط بین المللی، اقتصاد، امورزنان، مبارزه با مواد مخدر، امربالمعروف ونهی عن المنکر، ثبات وامنیت، اقوام وقبایل، محیط زیست وجوانان گزارشهای کاری شانرا ارایه نمودند که ازآنجمله تلاش وکارکرد کمیسیون محیط زیست وجوانان به ریاست یوسف بارکزی مورد تحسین اعضای جلسه قرارگرفت.
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL