19 قوس 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

معاون رییس جمهوری بر تاسیس یک نهاد مستقل دولتی مبارزه با فساد اداری تاکید کرد

معاون رییس جمهوری بر تاسیس یک نهاد مستقل دولتی مبارزه با فساد اداری تاکید کرد

کابل / 18 قوس/ باختر کنفرانس امانتداری؛ نقش ادارات مستقل در...

اعلامیه مشترک وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان و شورای عالی هنر

اعلامیه مشترک وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان و شورای عالی هنر

کابل / 18 قوس/ باختر اعلامیه مشترک وزارت اطلاعات و فرهنگ...

کارساخت ده ها طرح انکشافی درلغمان تکمیل شد

کارساخت ده ها طرح انکشافی درلغمان تکمیل شد

کابل /18 قوس / باختر کارساخت 77 طرح انکشافی درلغمان تکمیل...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر 4 سرطان

دکتورسید مخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ درمحفل اعلام موجودیت نهاد جامعه مدنی جوانان افغانستان گفت كه جوانان نسل بالنده وميوهء دل ملت ما ميباشند.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر، این محفل به اشتراک برخی ازمسوولین وزارت اطلاعات وفرهنگ و مقامات دولتی ، شماری از وکلای پارلمان ، تعدادي ازاعضای خانوادهء اعليحضرت فقيد بابای ملت وجمع بزرگي ازجوانان برگزار گردیده بود.

درآغازاین محفل تیمورشاه اسحق زی معین امورجوانان وزارت اطلاعات فرهنگ حاضران را خير مقدم  گفت ، این نهاد كه امروز درکابل اعلام موجودیت نمود،د فاع ازصلح ، دموکراسی ، آزادی بیان ، حقوق  زنان ،مبارزه علیه فساد وهمچنان حمایت ازسهمگیری ونقش جوانان درعرصه های مختلف را بر عهده خواهد داشت .

دراین محفل دکتورسید مخدوم رهین وزارت اطلاعات وفرهنگ پيرامون نقش ارزنده جوانان درکشورصحبت نموده گفت : شما اکثریت ملت را تشکیل می دهید ورسالت بزرگ ساختن فردای کشوررا بر دوش دارید .

دکتوررهین اضافه کرد که خدمت درراه وحدت ملی وخنثی ساختن هرگونه توطئهء ضد ملی ، به خصوص بادست های ناپاکی که ممکن است درتخریب بنیان وحدت ملی ما دست به کارشده باشند ویا شوند، ازرسالت های مهم شما جوانان است .

وزیراطلاعات وفرهنگ افزود که براي شما جوانان  جاي افتخاراست که امروز خود آگاهی تان شما را ازنیروی سرنوشت سازتان آگاه ساخته است وبا این خود آگاهی جامعه مدنی جوانان را به صورت خود جوش تاسیس کردید .

دکتوررهین گفت : شما جوانان میتوانید که بنیان هرگونه تغییررا درراه بهتر سازي جامعه بگذارید ، میتوانید سپاهیان دموکراسی و حقوق انسان باشيد و موثرترین پیکاررا برضد مواد مخدروتمام زشتی ها انجام دهید.

دكتور رهين همچنان همکاری وحمایت وزارت اطلاعات وفرهنگ را با این نهاد ابراز نمود .

دراین محفل، فرخنده زهرا نادری وهیله ارشاد نماینده گان مردم درپارلمان وشماری دیگرازسخنرانان دررابطه به نقش وسهمگیری جوانان درعرصه های مختلف کشور صحبت نموده گفتند که نزدیک به هفتاد فیصد نفوس کشوررا جوانان تشکیل میدهند وافغانستان دیگر به انقلاب فزیکی نه بلکه به انقلاب فکری نیازمند است وجوانان میتوانند که با ارتقای دانش وسهمگیری فعال درسایرعرصه های کشورنقش موثروسازنده را داشته باشند.

همچنان درجریان این محفل فلم مستند به نام آیینهء دموکراسی ، که بازگوکنندهء دههء دموکراسی درافغانستان باشد وتوسط موسی رادمنش ساخته شده است به نمایش گذاشته شد.

کابل 4 سرطان باختر

نمایشگاه   بین المللی هنرمعاصردرآلمان با حضورپررنگ هنرمندان افغان برگزارشد.

  " داکومنتا " یا نمایشگاه بین المللی هنر معاصردر گستره ء نمایش آثار، معرفی هنرمندان وایجاد ارتباط میان آنها با حضورداشت هنرمندان کشورهای جهان هرپنج سال یک باردرشهرکاسل آلمان برگزارمی شود.

درسیزدهمین دوراین نمایشگاه که درحال برگزاری است ، افغانستان با اشتراک پانزده هنرمند جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.

امان مجددی ، خادم علی ، قاسم فوشنجی ، مسعود کمندی ، زینب حیدری ،  محسن تاشه ، مریم غنی وراهی عمرزاد از جمله هنرمندان افغاني مي باشند كه با آثار هنري خود در اين نمايشگاه اشتراك كرده اند.

این هنرمندان با آثارمختلف ازجمله میناتوری ، ویدیو آرت ، مجموعهء عکس ونقاشی های دیواری وفلم توجه سایرهنرمندان جهان ودیگر اشتراک  کننده ها را به خود جلب کرده اند.

 دراین نمایشگاه برای آثارهنرمندان افغان ساختمان جداگانه يی اختصاص داده شده است.

 ازسوی دیگرمحسن تاشه وزینب حیدری دوهنرمند اشتراک کننده ی افغان دراین نمایشگاه ازسوی برگزارکننده های آن ، به عنوان جوان ترین هنرمند ازمیان دوصد هنرمند برگزیده شدند.

نمایشگاه بین المللی هنرمعاصربا اشتراک صدها هنرمند ازچهارگوشهء جهان  صد روز درمعرض دید علاقه مندان وهنرمندان قرارداشته باشد.

به گزارش آژانس باختر، درمراسم گشایش این نمایشگاه برخی ازمسوولان سفارت افغانستان درآلمان نیزحضورداشتند.

كابل 3 سرطان باختر

دكتور سيد مخدوم رهين وزير اطلاعات و فرهنگ امروز در محفل توزيع تقديرنامه ها براي خبرنگاران جوان گفت جاي خوشي است كه معينيت جوانان از كار و فعاليت شما خبرنگاران تقدير ميكند.

براي اولين بار معينيت  جوانان هشتاد خبر نگار دولتي و غير دولتي را تقدير كرد.

به گزارش خبر نگار آژانس  اطلاعاتي باختر،

در محفلي كه به همين مناسبت در تالار مركز بين المللي مطبوعات برگزار شده بود، دكتور رهين وزير اطلاعات و فرهنگ در صحبت مختصر گفت كه اولين بار است كه معينيت  امور جوان برخي از خبرنگاران جوان را مورد  تقديرقرار ميدهد  من براي شما در تمام عرصه ها موفقيت آرزو ميكنم.

بعداً تيمورشاه اسحق زي معين امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبتي گفت كه در ده سال گذشته  يكي از دستاوردهاي افغانستان  آزادي بيان بوده كه از طريق آن توسط خبرنگاران حقايق انعكاس داده شده است و امروز اين معينيت حدود هشتاد خبر نگار جوان را از رسانه هاي مختلف كار و فعاليت شان را قدر داني ميكند.

موصف در مورد  برنامه هاي بعدي آن معينيت درعرصه آموزش هاي تخصصي براي جوانان و خبرنگاران نيز معلومات داد.

همچنان عبد الحميد مبارز رئيس اتحاديه ملي ژورنالستان افغانستان در صحبتي گفت كه رسانه هاي كشور ما از لحاظ كميت افزايش يافته  است  و اميدواريم كه از لحاظ كيفيت نيز  به اوج خودبرسد.

در اخير تقديرنامه هاي اشتراك كننده گان توسط وزير وزارت اطلاعات و فرهنگ و معين امور جوانان توزيع شد.

فراه/3/سرطان/باختر

محفل مشاعره گل عناب در ولايت فراه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر از شهر فراه در اين محفل مشاعره برخي از شاعران، نويسنده گان و فرهنگ دوستان ولايت فراه و ولايات همجوار آن شركت نموده بودند.

محفل مشاعره يادشده از سوي نهاد فرهنگي "‌ دهيواد ادبي مركه "‌ به همكاري مقام ولايت فراه و رياست اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود.

شاعران اشعار شان را كه در پيوند به وحدت و همكاري و ايجاد فضاي مسالمت آميز صلح و دوستي سروده بودند به خوانش گرفتند.

فريد احمد ايوبي رييس اطلاعات و فرهنگ تجليل از مشاعره عناب گل را در رشد استعداد هاي شاعران در ولايت فراه موثر خوانده و تدوير چنين محافل را در راستاي ادب و فرهنگ  ضروري عنوان كرد.

قابل ياد آوريست كه اين محفل مشاعره همه ساله در فصل كه عناب گل ميكند، به اشتراك تعداد از شاعران برگزار ميگردد.